Beste vrienden,

 

Vandaag zou Iran de doodstraf op Sakineh Ashtiani kunnen uitvoeren.

Onze wereldwijde oproep stopte haar steniging in juli. Nu hebben we minder dan 24 uren om haar leven te redden.

De bondgenoten van Iran en de belangrijkste VN leden zijn onze beste kans -- zij kunnen Iran overtuigen van de ernstige politieke schade deze zeer onrechtvaardige moord. Klik hierna om hen dringend een oproep voor actie te sturen en stuur dit naar iedereen -- het neemt maar een paar minuutjes in beslag en we zijn haar laatste hoop:

http://www.avaaz.org/nl/24h_to_save_sakineh/?vl

De zaak van Sakineh's overspel is een tragische schande boordevol van schendingen op de mensenrechten. Eerst moest ze gestenigd worden tot ze dood zou gaan. Maar de Iranese regering moest haar veroordeling intrekken nadat haar kinderen een wereldwijde afkeer ontketenden tegen de absurde rechtspraak -- ze begreep de gebruikte taal door het gerecht niet, en de vermeende incidenten van overspel vonden plaats nadat haar man gestorven was.

Daarna werd haar advokaat gedwongen om in het buitenland asiel te zoeken, en de aanklager verzon een nieuwe opgeblazen aanklacht waarvoor ze zou ter dood veroordeeld worden -- de moord op haar echtgenoot. Hoewel dit een herhaalde aanklacht betekende, gezien ze reeds een straf uitzit voor vermeende medeplichtigheid in deze misdaad, werd Sakineh gefolterd en diende ze op de nationale televisie haar schuld 'bekennen' waarna ze schuldig werd bevonden. Sindsdien werden door het regime aangehouden: 2 Duitse journalisten, haar advocaat en haar zoon, die dapper een internationale campagne voerde om zijn moeder te redden. Ze verblijven allemaal in de gevangenis en de zoon en advocaat van Sakineh werden ook gefolterd en krijgen geen bijstand van andere advocaten.

Nu hebben Iranese mensenrechten-activisten verklaard dat Teheran zojuist een bevel heeft uitgevaardigd om haar doodstraf onmiddelijk uit te voeren. Ze staat op de lijst en vandaag is de dag van executie.

Onze aanhoudende campagne zorgde ervoor dat Iran Sakineh's steniging liet vallen en kreeg de aandacht van leiders uit landen die invloed op Irak hebben, zoals Turkije en Brazilië. Laten we onze stemmen verheffen om haar doodstraf en onmenselijke behandeling te stoppen en haar te bevrijden, samen met haar advocaat, haar zoon en de gevangen genomen Duitse journalisten. Stuur een bericht en deel deze noodoproep met vrienden en familie:

http://www.avaaz.org/nl/24h_to_save_sakineh/?vl


Een enorm publiek protest heeft de morele autoriteit om afschuwelijke misdaden te stoppen. Laten we deze laatste uren benutten om een duidelijke boodschap te sturen -- de wereld kijkt mee en vandaag werken we allen samen om Sakineh's leven te redden en tegen alle onrecht.

Met hoop en vastbeslotenheid,

Alice, Stephanie, Pascal, Giulia, Benjamin en het volledige Avaaz team

 

Update:

 

BRUSSEL/TEHERAN - Vanuit alle hoeken van de wereld proberen politici en Iraniërs om hun laatste kans te gebruiken om een mogelijke executie van Sakineh Ashtiani vandaag te voorkomen. Leterme, Peeters, Sarkozi, Ashton, en nog veel andere politici hebben hun protest geuit. Intussen heeft Iran verklaard vandaag haar niet te zullen executeren.


Het internationale campagne dat gisteren werd uitgevoerd heeft zijn vruchten gehad. "Iran zou haar niet hebben geëxecuteerd, al blijft het gevaar nog bestaan," zei de Internationale Comité tegen Steniging. Het is nogmaals een bewijs dat wanneer het regime in Teheran onder druk wordt gezet, er resultaten geboekt kunnen worden, al betekent dit niet dat ze niet meer geëxecuteerd zal worden.

Internationale Campagne van 2 november
Er kwamen gisteren honderden berichten over Sakineh gisteren in de media. Veel hebben betrekking met veroordelingen van polici.

Op de website van Yves Leterme, Premier van België, kwam gisteren het volgende: "Eerste minister Yves Leterme is ontsteld over de aanhoudende geruchten over de nakende uitvoering van de doodstraf die is uitgesproken tegen mevrouw Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Hij vraagt de Iraanse autoriteiten om deze uitvoering tegen te houden en de uitgesproken straf om te zetten. De Eerste minister is ook zeer bezorgd over de omstandigheden waarin het arrest tot stand kwam, met name over de aanhouding van de advocaat van mevrouw Sakineh Mohammadi-Ashtiani. De Eerste minister sluit zich aan bij de oproep van Lady Ashton aan de Iraanse autoriteiten om een moratorium in te stellen op de uitvoering van doodstraffen."

Vlaams minister-president Kris Peeters heeft gisteren ook een brief verzonden naar de ambassade van Iran in Brussel. Volgens Belga roept hij Iran om de sanctie af te zien.

Maar ook politici van Open VLD, Ecolo, CD&V en PS hebben Iran gevraagd een einde te brengen aan executies in Iran.

Niet enkel vanuit België kwam er protest, ook vanuit de Europese Unie, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Canada, Duitsland en nog veel andere landen hebben politici mogelijke gedaan om haar leven te redden. Ook mensenrechtenorganisaties hebben hun inzet om haar executie van vandaag te voorkomen verhoogd.

Sakineh Ashtiani
Sakineh is een Iraans-Azerische vrouw die in Iran sinds 2006 in een dodencel zit. Haar controversiële zaak werd in juli en augustus 2010 internationaal bekend na rapporten dat ze ter dood veroordeeld was wegens ontucht.

Haar eerste proces vond plaats op 15 mei 2006 door een gerechtshof in Tabriz, waar ze schuld bekende aan de misdaad "illegale verhouding" met twee mannen, hoewel de incidenten hadden plaatsgevonden na de dood van haar echtgenoot. Ze werd veroordeeld tot geseling met 99 zweepslagen, welke straf uitgevoerd werd.

In september 2006 werd haar zaak opnieuw aanhangig gemaakt, nu bij een andere rechtbank die een van de twee mannen vervolgde voor betrokkenheid bij de dood van Mohammadi Ashtiani's echtgenoot. Ze werd toen veroordeeld voor overspel in het huwelijk, en tot de dood door steniging veroordeeld. Ze trok later haar bekentenis voor deze misdaad in, vanwege het feit dat deze onder druk was afgelegd en ze geen Perzisch spreekt, maar slechts Turks. Het Iraanse hooggerechtshof bekrachtigde het doodvonnis op 27 mei 2007. Alleen gratie van opperste leider Ali Khamenei zou de executie kunnen voorkomen.

Bronmateriaal: irannieuws