Een jong meisje in de VS wilde een werkstuk maken over de presidenten van haar land. Tot haar stomme verbazing kwam ze na intensief onderzoek erachter dat alle presidenten op 1 na,  ( Martin van Buren 1837-1841 ), familie van elkaar zijn. Als de jongedame iets verder was gaan zoeken had ze er ook achter gekomen dat alle presidenten ook rechtsreeks verwand zijn aan Queen Elisabeth van Engeland. 

 

Robin de Ruiter schreef er al eerder een boek over. In zijn boek, de 13 satanische bloedlijnen, laat hij zien hoe de hele elite met elkaar verbonden is. De bloedlijnen zijn terug te voeren naar de Merovingers, het Romeinse Rijk, de oude Grieken, etc. Is dit toeval of geeft dit eens te meer aan dat stemmen, verkiezingen en het hele mediacircus hierom heen enkel bedoeld is om de mensen van een land het gevoel te geven dat ze iets in te brengen hebben?

 


Disclose.tv
 - 12Yr Old Girl Discovers All USA Presidents Related Video

 

Wat zegt de boekrecensie over de 13 satanische bloedlijnen;

Bestsellers zoals The Da Vinci Code veroveren de wereld en leidden ons op een dwaalspoor naar een bloedlijn die ons regelrecht naar de antichrist voert. Robin de Ruiter ontmaskert nauwkeurig deze occulte bloedlijn welke teruggaat tot de tijd van de Merovingers, de Sicambriërs, het Romeinse Rijk, de Grieken en de stam ‘Dan’. Vanaf de stamvader van de stam Dan tot aan de huidige politieke wereldleiders, ontsluiert Robin de Ruiter de alomtegenwoordige macht van een kleine elite: de wegbereiders van de antichrist. 


Gelooft u in het bestaan van de duivel? Of denkt u dat de duivel slechts een product is van bijgeloof en menselijke fantasie? Bestaat er werkelijk een gepersonifieerde boze geest, die zich ‘Satan’ noemt? Wanneer u niet gelooft in het bestaan van de duivel, dan mag het u verbazen dat de dertien machtigste families van deze wereld dat wel doen. De leden van deze exclusieve familiedynastieën, ook wel de 13 satanische bloedlijnen genaamd, behoren tot de toonaangevende satanisten van onze wereld. Zij beschouwen de duivel als hun enige en ware ‘God’. De basis van deze satansgodsdienst is vanaf het begin van deze wereld tot op heden de overtuiging geweest dat de Satan op een dag de wereld openlijk regeren zal. Zolang wij dit dogma niet begrijpen, zullen wij nooit inzien waarom Satans volgelingen de gehele mensheid in een antichristelijke Wereldorde proberen te bewegen. 

Zolang onze machtselite de duivel als hun god beschouwt en gelooft, dat het uiteindelijke doel van Satan het instellen van een dictatoriale wereldmacht is, ondervindt iedereen op aarde dagelijks de gevolgen hiervan. Deze geplande satanische werelddictatuur is het rijk van de in de Bijbel voorspelde heerschappij van de Antichrist. 

De leden van de 13 satanische bloedlijnen zijn de wegbereiders van de Antichrist. Zij zijn experts op het gebied van satanisme en bouwen hun macht middels occulte praktijken en duivelse rituelen verder uit om uiteindelijk de hele wereld in een duivelse greep te krijgen. Met behulp van netwerken, geld en geweld heeft deze elitaire machtselite zich met list en bedrog in alle structuren van de macht weten binnen te dringen om van daaruit de wereldgeschiedenis te manipuleren. 

De rebelse macht van de duivel beheerst en ontwricht de geschiedenis van de mensheid al vanaf het begin. Via politieke macht heeft Satan zijn invloed stevig over de hele wereld verankerd. Zijn heerschappij en macht kan de duivel echter niet zelf als ‘zichtbare persoon’ uitoefenen; voor dat doel heeft hij steeds weer zichtbare mensen nodig. Hij bedient zich bij voorkeur van invloedrijke mensen die zich in dienst van de zonde stellen. Met hun instelling en hulp weet Satan op grote schaal andere mensen te manipuleren en op deze wijze zijn onheilsscenario steeds verder uit te breiden. Zijn aanbidding speelt daarbij een grote rol en het maakt hem niet uit welke naam de mensen hem daarin geven: Horus, Leviathan, Abbadon. Baphomet, Seth of Lucifer, het is hem allemaal om het even. 

In de loop der tijden heeft Satan zijn net over de gehele aarde gespannen en reiken zijn vangarmen tot in elk bereik van het menselijk bestaan. Zijn duivelse praktijken raken ieder van ons. Satan heeft een immense organisatie opgebouwd, waarin de mensheid met succes gemanipuleerd en voorbereid wordt op zijn op handen zijnde wereldheerschappij. 

Op alle terreinen van het menselijk bestaan, waarin invloed uitgeoefend kan worden, is de satansmacht terug te vinden. Religie, politiek, opvoeding, de financiële wereld, de massamedia, ja zelfs de wetenschap ontkomt niet aan de macht van het Kwaad! De machthebbers van deze wereld oefenen hun gezag uit via bewust opgezette machts- en commandostructuren. Iedere dag geven ze hun bevelen aan verschillende groepen en personen door, zoals aan bijvoorbeeld politici, geheime diensten, religieuze sekten, kerken, huurmoordenaars en vele anderen. Daarnaast controleren zij o.a. de maffia, de Yakuza in Japan, de triades in China en de drugskartels in Zuid-Amerika. De macht van Satan reikt tot alle hoeken van de aarde! 

Al gedurende vele tientallen jaren waarschuwen waakzame christenen ons voor het ontstaan van een wereldomvattende slavenstaat, waarin de tegenstander van God de heerserkroon zal dragen. Wat door velen van ons aanvankelijk als bedenksel en bijgeloof afgedaan werd, krijgt echter voor onze ogen steeds meer vorm. Alles, wat de Bijbel gezegd heeft over het einde der tijden, vervult zich overal om ons heen. In rap tempo zien wij de wereld en de maatschappij zoals we die altijd gekend hebben, om ons heen afbrokkelen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001, danst het gehele mensengeslacht op de rand van de vulkaan! Binnen afzienbare tijd zal de gehele mensheid tot slavernij en ondergang gedoemd zijn! Wij zullen dan een tijdperk ingaan, waarin de massa van de mensheid uitsluitend nog als slaven van een satanische machtselite zal dienen. 

Wie de Bijbel leest, ontdekt wat de oorzaken van de huidige chaos in de wereld zijn. De Bijbel is van essentieel belang omdat wij in de dringendste tijd van de menselijke geschiedenis leven. Een tijd vergelijkbaar met die van Noach (Mattheüs 24:37). De Bijbel spreekt over de tijd waarin wij leven als de tijd van het einde of de laatste dagen (Daniel 11:40; 2 Timótheüs 3:1).

 

Nu geloof ik zelf noch in God noch in Satan zoals het normaal gesproken wordt aangedragen, zoals de dogma het ons leert. Wel denk ik dat er groepen zijn die aan Satanisme doen of iets dat daar sterk op lijkt. In grote lijnen ben ik het met de visie van Robin eens met 1 verschil, dat het satanisme waarschijnlijk aan iets anders gebonden is dan Satan, ik denk daarbij vooral aan een onzichtbare overheersing door een buitenaards ras. De bijbel is grotendeels geschreven in overdrachtelijke zin waarmee de benoemingen van Satan en God heel goed kunnen staan voor het kwaad en het goede, jing en jang, etc. Hoe dan ook. Het ligt voor de hand dat het geen toeval kan zijn dat al deze presidenten en andere bloedlijnen van de elite al eeuwen het heft in handen hebben hier op Aarde. Wat er precies achtersteekt is voor iedereen een persoonlijk zoektocht waarbij de onderzoekers van de ene in de andere verbazing vallen. Eerst wil je bewijzen dat men het bij het verkeerde eind heeft, als je erachter komt dat dit niet te bewijzen is, sterker nog, dat het gewoon waar is, wordt je boos. Als de boosheid gezakt storten veel onderzoekers zich op het informeren van anderen om deze kennis te delen en andere in te laten zien dat de wereld helemaal niet is wat hij lijkt maar precies zo is zoals ze is.

 

Lees ook: De Elite regeert de wereld, niet overheden.