De Grote Piramide op het Gizeh-plateau in Egypte is een wereldwonder dat met gemak de tand des tijds heeft kunnen doorstaan. Met al onze moderne wetenschap en technologie zijn we nog steeds niet in staat deze piramide met al haar vernuft even nauwkeurig na te bouwen. Hoe is het mogelijk dat dit duizenden jaren geleden wel is gelukt?

De Gizeh-piramides spreken tot ieders verbeelding. Ze roepen prangende vragen op waarbij velen tevergeefs hebben gezocht naar onomstotelijke antwoorden. Min of meer bij toeval heeft nu een Nederlander deze antwoorden wel gevonden. Allround onderzoeker Dr. Johan Oldenkamp, auteur van ruim 20 boeken, zag bij het schrijven van een nieuw boek opeens de oplossing van dit eeuwenoude raadsel. Oldenkamp ontdekte dat Grote Piramide eigenlijk een ‘message in a bottle’ is.

Via een ingenieuze manier van flessenpost hebben onze voorouders ons een zeer belangrijke boodschap achter gelaten. Ze wisten dat we deze boodschap pas zouden kunnen ontcijferen wanneer het menselijk bewustzijn voldoende zou zijn gegroeid. Dat moment is dus nu, want anders had Oldenkamp dit bericht niet kunnen ontcijferen.

Het ontcijferende bericht is een bericht voor de gehele mensheid. Daarom zal Oldenkamp dit bericht in een live televisieprogramma onthullen. De eerste omroeporganisatie die met een goed voorstel komt, wordt de eerste die maalt.

Oldenkamp is de man achter de website Pateo.nl, waar ook zijn contactgegevens kunnen worden gevonden.

bron: Pateo.nl.

Samenvatting van de Gizeh-onthulling

 

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

De uitzending waarin Pow probeert Johan Oldenkamp in een kwaad daglicht te stellen.

Mainstream, bedankt dat jullie zo netjes omgaan met de mensen die jullie salaris betalen!

( noot van Nexus )

 

Ik heb vorige week vrijdag de President van Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) formeel verzocht om mijn bewijs aangaande de Gizeh-onthulling op juistheid te controleren. Vandaag antwoordde het Hoofd Communicatie van de KNAW mij dat ik daartoe maar zelf de juiste deskundigen moest zien te vinden. Dat had ik daarvoor echter al diverse keren geprobeerd. Ik heb afgelopen vrijdagmiddag tot drie maal toe met het Centrum voor Wiskunde en Informatie (CWI) in Amsterdam gebeld, en ik ben drie maal doorverbonden met een hoogleraar, nadat ik had aangegeven wat precies mijn verzoek was. Tot drie maal toe werd de telefoon niet opgenomen en werd uiteindelijk de verbinding verbroken. Het schijnt niet zo goed te gaan met Wiskunde in Nederland. Hmmm. Gemotiveerde studenten die meer willen weten over de wiskunde van de Heelheidsgeometrie van de piramidebouwers, die kunnen vanaf het volgende studiejaar terecht bij de Pateo Univerisity.

 

Een paar dagen voordat ik de KNAW en het CWI heb benaderd, probeerde ik ook al via mijn eigen netwerk een ‘validator’ te vinden. Ik zat namelijk onlangs aan tafel bij een hoogleraar (emeritus) van de Technische Universiteit Delft en dacht dat het een goed idee was om aan hem te vragen of hij misschien een autoriteit wist die bereid was naar mijn bewijsvoering te kijken. Daar heb ik nu spijt van, want de arme man is behoorlijk overstuur geraakt nadat hij een bezoekje aan mijn website had gebracht.

 

Vervolgens heb ik geprobeerd Wubbo Ockels te bellen, maar die is pas in november weer beschikbaar. En ook mijn oproep via discussiefora om een autoriteit aan te dragen, leverde geen reactie op.

 

Waarom gaat dit zo moeilijk? Nou, volgens mij omdat de ‘autoriteit’ er vrijwel niets mee te winnen heeft, en wel heel erg veel te verliezen. Klopt mijn bewijsvoering namelijk, maar beweert de autoriteit van niet, dan staat deze autoriteit voor aap en is daardoor in één keer geen autoriteit meer. Zegt deze autoriteit dat het inderdaad klopt, terwijl het toch niet zo is, dan staat deze autoriteit eveneens voor aap en is eveneens in één keer geen autoriteit meer. Dat is toch wel een groot risico, althans ik denk dat dit de reden is waarom niemand stond te popelen om het bewijs dat ik hieronder openbaar maak, van te voren even te valideren.

 

Academische wetenschap gaat niet over onbevooroordeelde waarheidsvinding, maar over het zo lang mogelijk vasthouden aan geaccepteerde theorieën. Academische wetenschap wordt geregeerd door angst. Via verdeel en heers is het bovendien zo zeer versnipperd dat niemand meer het geheel in samenhang ziet. Met de onthulling van de boodschap van de piramidebouwers gaat daar nu heel snel een einde aan komen. De academische wetenschap wordt zodadelijk eindelijk volwassen, en daarmee komt een einde aan de puberperiode van narcistische moeilijkdoenerij van de afgelopen 2½ eeuw. Dan komt er eindelijk een luisterend oor voor al die geniale mensen die tot op heden weg zijn gehoond of volkomen genegeerd.

 

Wetenschap is van iedereen. De hooggeleerde elite mag zich nu heel bescheiden gaan mengen onder de ‘gewone’ mensen. De scherts is afgelopen. We zien nu allemaal dat de keizer in zijn nakie loopt. Trek gewoon snel even wat kleren aan, en kom er dan gezellig bij.

 

Dit is de tijd van de Grote Ommekeer. Dit is de tijd waarin het grootjaarlijkse ochtendgloren weer aanbreekt. Dit is de tijd van de grootjaarlijkse lente. Laten we dansen, lachen, plezier maken, en vooral elkaar omarmen en lief hebben. Het wordt weer Licht. De 12.960 jaren van Duisternis zijn bijna voorbij.

 

De wetenschap ondergaat (mede door deze onthulling) nu een ongekende paradigma-transformatie. Het oude wetenschappelijke denken komt daardoor terecht in een veel groter kader. Fysica en metafysica komen (weer) op hetzelfde niveau, en dat geldt ook voor astronomie en astrologie. Het normale en het paranormale zijn namelijk één, en dat geldt dus ook voor (onder-) natuurlijk en bovennatuurlijk. In het nieuwe paradigma telt empirisch even zwaar (of licht) als sensitief. Ik noem dat nieuwe paradigma Heelheidswetenschap of WhollyScience in het Engels. Maar je mag het ook gerust ‘Wakkere Wetenschap’ noemen, of welke naam je ook maar beter vindt.

 

In de Heelheidswetenschap zijn alle waarnemingen evenwaardig, en telt iedere waarneming. Nooit zullen waarnemingen van tafel worden gepoetst omdat het niet klopt met de theorie. Ook heeft iedereen altijd gelijk, namelijk vanuit het eigen waarnemingsperspectief. Aan de arrogantie om anderen hun eigen waarnemingen te durven ontzeggen, komt per direct een onomkeerbaar einde.

 

De wetenschap is niet het enige domein waar nu een ongekende paradigma-transformatie gaande is. Deze transformatie vindt namelijk overal plaats. En dat komt omdat het zodadelijk weer ochtend of lente wordt in de grootjaarlijkse cyclus.

 

Komende zaterdag (15 oktober) vinden in vele grote steden massale manifestaties plaats. Ga daar gerust naar toe, en maak er een feestelijke bijeenkomst van. Wees niet boos op politici, bankiers (‘banksters’) of de mensen die achter de schermen de touwtjes krampachtige proberen vast te houden. We mogen allemaal onze rol spelen, en dat doen we nog steeds. Het is allemaal maar spel, lieve mensen. Laten we dat niet vergeten. En werk je bij de politie en heb je aanstaande zaterdag dienst, probeer dan het Grotere Plaatje te blijven zien, en laat je niet misbruiken door wanhopige machthebbers.

 

Maar het is ook een serieus spel, want we gaan nu in alle liefde afscheid nemen van alle oude, op macht gebaseerde systemen. We weten nu dat macht alleen maar leidt tot verdeeldheid, ellende, strijd, geweld, armoede, uitbuiting, onderdrukking en ga zo maar door. We kunnen daar alleen een einde aan maken wanneer we een einde maken aan alle, op macht gebaseerde systemen.

 

Wij hebben geen behoefte meer aan machthebbers. Wij zijn soevereine wezens die hier op deze planeet zijn gekomen met een bepaalde opdracht of vanwege een bepaalde wens of behoefte. Wij moeten helemaal niets meer. Wij doen voortaan alleen iets wanneer we daar zelf voor hebben gekozen, en nooit meer omdat het zou moeten (van een baas, van de bank of van wie dan ook).

 

In Spanje is de omwenteling al veel verder. Enkele Spanjaarden hebben vanaf juli de afstand van Madrid of Barcelona naar Brussel te voet afgelegd, om daar op 15 oktober voor het bolwerk van (Europese) macht aan te geven dat wij helemaal klaar zijn met macht. Wij staan in onze kracht. Dat is de sprong van macht naar kracht waar ik het nu al drie jaar over heb. En deze sprong komt dus ook precies (of net) op tijd (volgens mijn interpretatie van de Lange-Telling-Kalender van de Maya’s).

 

Vanuit ieders persoonlijke kracht gaan we een geheel nieuwe samenleving vorm en inhoud geven. In die nieuwe samenleving is iedereen evenwaardig, en wordt iedereen onvoorwaardelijk voorzien in de basisbehoeften als onderdak, voeding, kleding en transport. Niemand hoeft daarom meer gekeurd te worden, of te solliciteren, of wat voor ongein dan ook. Niemand hoeft ook meer naar school te gaan. Iedereen heeft het recht om te leren, maar niemand wordt daartoe verplicht. En alleen mensen die het leuk vinden om anderen te helpen bij hun eigen, persoonlijke ontwikkeling (dus zonder vooropgezette leerdoelen), die kunnen daartoe de eigen diensten aanbieden.

 

Zolang er nog geld is krijgt iedereen een basisinkomen. Wie meer geld meent nodig te hebben, die mag daarvoor proberen producten of diensten te verkopen aan anderen. Niemand (en dus absoluut niemand uitgezonderd) krijgt van de gemeenschappelijke pot meer geld dan het basisinkomen. Alle huren worden gratis, en alle hypotheken worden kwijtgescholden. Wat met miljarden kan, dat kan dan ook met minder. Het openbaar vervoer wordt voor iedereen gratis. Er komt echte zorg voor gezondheid, en alle farmaceutische pillen, poeders, zalfjes en vooral spuitjes gaan naar het museum. De ambtenaren en dienders gaan de burgers dienen, zoals ooit de bedoeling was. Alle soldaten in het buitenland komen onmiddellijk terug en gaan bij de grens staan om machtmisbruikers tegen te houden. En nog veel en veel meer.

 

Een utopie? Youmay say that I’m a dreamer, but I know I am not the only one.

 

Er zijn nu velen die denken dat er een nieuwe politiek komt. Deze mensen begrijpen er helaas helemaal niets van. Politiek gaat altijd over macht. Politiek en schijndemocratie gaan hand in hand. We hebben nu wel genoeg poppenkast gezien.

 

We gaan alles gewoon weer lokaal organiseren, vanuit volledige vrijheid en autonomie. We gaan weer gewoon met de mensen bij ons in de buurt praten, van mens tot mens. En via het internet houden we onderling contact. Willen we iets aanpakken dat groter is dan we zelf kunnen bereiken, dat gebruiken we gewoon de sociale media om zaken in gang te zetten. Maar niemand is daarbij de baas. We doen al dat soort zaken gewoon organisch. Dat zullen we wel even moeten leren, maar daar hebben we gelukkig alle tijd voor.

 

Wil je nog gewoon lekker doorgaan met machtmisbruik, verdeel en heers, en ga zo maar door, zoek dan gelijkgestemden en ga dat machtspel dan maar samen spelen. De meerderheid vindt dat spelletje gewoon niet meer zo leuk, en speelt nu liever het krachtspel. Wij doen in ieder geval niet meer mee met het machtspel.

 

Waarom vertel ik dit allemaal? Omdat de piramidebouwers ons via de piramides en de Sfinx in Gizeh een heel belangrijk bericht hebben gestuurd. Dat bericht heeft bijna 13.000 jaar ongeopend in onze inbox gezeten, omdat vrijwel niemand wist dat het een bericht was. En van de enkele onderzoekers die een vermoeden hadden dat er iets moest zijn met die piramides, heeft niemand het gehele bericht weten te ontcijferen. Volgens mij is dat nu wel gelukt, vooral dankzij alle stukjes die sommige onderzoekers al hadden gevonden, en op het internet beschikbaar hebben gesteld. En daarvoor ben ik hen enorm dankbaar.

 

De piramidebouwers wilden ons gewoon vertellen dat het zo weer Licht wordt, en dat we niet in paniek hoeven te raken van wat er nu allemaal gebeurt. Staat je baan op de tocht, haal je slechte cijfers, zit je in zware, financiële nood (zoals ook ik), raak dan niet van de kook, maar weet dat het zo weer Licht wordt, en dan verdwijnt al die ongein letterlijk als sneeuw voor de zon.

 

Klik hier om een geïllustreerde samenvatting van de Gizeh-onthulling te lezen (7 bladzijden). Het volledige bewijs staat beschreven in mijn meest recente boek (zie onderaan).

 

Bedenk dat het verhaal nog veel groter is. Er zijn nog veel meer zaken die nog niet in de openheid zijn gekomen omdat deze tot op heden opzettelijk worden onderdrukt. Dat kan nu dus niet langer. Via de linkjes op deze website kun je vele andere websites vinden die allemaal zaken naar buiten brengen die mogelijk de moeite waard zijn om te bestuderen. Maar let op: onderzoek bij alles of het voor jou waar is. Niemand anders dan jij kan bepalen wat voor jou waar is. Op het Engelstalige deel van deze website vind je vele videopresentaties in het Engels (via Weblinks), waarvan ik denk dat ze zeker de moeite van het bekijken waard zijn. Ook hier is lang niet alles voor mij waar, maar misschien voor jou juist weer wel. Onderzoekt gewoon alles, en behoudt het goede, namelijk dat wat met jou resoneert.

 

Dat deze onthulling nu openlijk op de Nederlandse televisie is getoond geeft precies aan dat de tijd nu rijp is voor de Grote Transformatie. Het piepkleine stukje dat ik mocht vertellen is slechts het topje van de piramide (of ijsberg). Er is nog veel en veel meer. En er staan vele mensen klaar om hun opzienbare zienswijzen te delen met ons allemaal. Ik hoop dat al deze zaken nu ook snel op de mainstream tv mogen komen. Of wil je liever blijven kijken naar het huidige aanbod?

 

Sommigen vonden het heel risicovol van mij om PowNed de primeur te gunnen. Dit was daarop mijn antwoord:

 

Wie twijfelt aan de oneindige wijsheid van Het-Al-Dat-Is, die twijfelt aan zichzelf.

 

Alles gaat zoals het gaat omdat het precies de bedoeling is dat het zo gaat. Niet mijn wil geschiede (of die van jou), maar Uw Wil geschiede. We dienen dan we alleen nog even uit te zoeken wie of wat die U dan precies is. En dat kon wel eens heel anders zijn dan velen denken of geloven.

 

Natuurlijk ben ik niet blij met wat deze jongens hebben geflikt, maar misschien heb ik de woorden van vanmiddag wel voor mezelf geschreven.

 

Ik voel me ondanks de verkrachting door PowNed toch bijzonder dankbaar, blij en vooral heel erg opgelucht dat het ‘geheim’ nu vrij beschikbaar is. De ‘primeur’ was een aanfluiting, maar het was misschien ook wel een beetje naïef van me om te denken dat de oude MSMdit nieuwe nieuws op een waardige manier zou brengen. Ook (of juist) ik heb nog veel te leren op dat vlak.

 

Nieuw boek

Het volledige bewijs voor de onthulling van de Gizeh-boodschap (en nog veel meer) staat beschreven in het boek ‘Wakkere Wetenschap’ (ISBN 978-94-90765-09-5). Daarin geef ik ook een verklaring voor de oorzaak van de grootjaarlijkse tijd. Dit boek wordt momenteel gedrukt. Het is nu al wel beschikbaar voor de iPad (met dank aan de Frontier Bookshop). Klik hier om het boek te downloaden of de eerste twee bladzijden gratis te bekijken. Helaas kan ik me niet langer veroorloven ook dit boek gratis online te zetten.

 

Bedankt voor het lezen van dit artikel.

 

Zeist, maandagavond 10 oktober 2011

Johan Oldenkamp