Ter kennisname stuur ik onderstaand mijn e-mail aan prof. dr. Uri Rosentahl/VVD en H.M. de Koningin aangesteld als formateur. In deze e-mail toon ik u aan dat wederom de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 9 juni jl. zijn gemanipuleerd.

Toelichting: In strijd met internationale regelgeving worden nieuwe politieke partijen die aan verkiezingen deelnemen, naast de zogeheten blanco lijsten, dus politieke groeperingen zonder naam, zoals www.lijst14.nl in 2006 en www.lijst11.nl bij de gemeenteverkiezingen 2010 in Rotterdam, nog steeds gediscrimineerd. Zie ook het artikel: ‘Geen zetel: Spirituele partij MenS geeft media de schuld'. (Trouw 12/6/10/p35).

 

Stemmen op de PVV was voor veel mensen dan ook de enige uitweg om hun ongenoegen te uitten tegen het corrumperende beleid zoals dat sinds het Verdrag van Wassenaar 1982 wordt gevoerd[1].

Het lijkt er op dat men nieuwe politieke partijen opzettelijk discrimineert om Nederland te kunnen polariseren in de wetenschap dat een partij in Nederland toch nooit de meerderheid kan halen. De protest stem gegeven aan Wilders, gezien door de ogen van de wereld,  lijkt er nu op of Nederlanders tegen mensen zouden zijn van buitenlands afkomst en religies analoog aan de joodse kwestie van de vorige eeuw. De effecten van het spreekwoord wiens brood men eet diens woord men preekt’ doen de rest.

De essentie van de problemen, niet alleen van Nederland maar van geheel Europa, ligt in het feit dat de bevolking collectief de essentie niet kent van het begrip populisme. Dit wordt veroorzaakt doordat het begrip populisme als een halve waarheid in de woordenboeken is weergegeven. Hierdoor heeft de bevolking geen relatie met de Grondrechten die van de Europese vorsten en hun elite, in het Europese Revolutionaire jaar 1848, zijn afgedwongen. Hierdoor kennen wij collectief de principes van de Grondrechten niet. Citaat: ‘Grondrecht: het recht, de rechtsinstellingen waarop het overige of latere recht steunt’. Einde citaat. (Van Dale)

Dankzij voortschrijdend inzicht beginnen deze Grondrechten langzaam terug te keren in ons collectief bewustzijn en komt er een ander inzicht als het om de beginselen van onze democratie gaat zoals dat in 1848 was bedoeld. Vriendelijk nodig ik u uit kennis te  nemen van onderstaande e-mail aan formateur Uri Rosenthal. Mijn conclusie is dat er een ratificatie van de Grondrechten uit 1848 moet komen alvorens de formateur zijn werk kan gaan doen. Een rectificatie van de falsificatie van de spreuk op het standbeeld van wijlen de heer Fortuyn, in overeenstemming met zijn gedachtengoed als het om maatschappelijk draagvlak gaat,  dekt eveneens principes van de Grondrechten. Tot nadere toelichting bereid verblijf ik met groet. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

Robert A. Verlinden. www.lijst11.nl[1]
Citaat: Initiatiefnemer en eindredacteur Marcel van Dam: ‘De boodschap van de film ‘De Onrendabelen’ is dat Nederland vanaf ongeveer 1980 door bewust beleid op een glijbaan is terechtgekomen naar een ruwer, harder en minder humaan sociaal klimaat, met een groeiend aantal verliezers. Wat door beleid is scheef gegroeid, kan met beleid ook weer worden recht getrokken. Als voldoende mensen dat willen. Maar ze moeten het eerst natuurlijk wel weten. De film ‘De Onrendabelen’ wil daar aan bijdragen. Einde citaat.


From: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
CC: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Subject: Tweede Kamerverkiezingen 2010 weer gemanipuleerd!
Date: Sun, 13 Jun 2010 13:16:33 +0200 “Indien het hier in ‘t vaderland zoo gelegen is, dat men de waarheid niét mag spreken, zoo ist er ellendig gesteld, nochtans zal ik die spreken zoo lang als mijn oogen openstaan” Michiel Adriaanszoon de Ruyter (1672)

 

Tweede Kamerverkiezingen 2010 weer gemanipuleerd!

Zeer geachte prof. dr. Uri Rosenthal,  lid Eerste Kamer VVD en formateur.

De Tweede Kamerverkiezingen 2010 zijn, net als de Gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Rotterdam en bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006, weer gemanipuleerd.

De manipulatie zit in het feit dat de PVV zijn 24 zetels dankt aan het gedogen van populisme. Populisme is niet van de populist het heeft ook niets van doen met populair doen of naar de mond van de kiezer praten zoals velen denken. Populisme ontstaat pas dan wanneer de principes van de afgedwongen Grondrechten en de daaruit voortvloeiende plichten (normen)  en rechten (waarden) van de rechtsinstellingen, niet worden gerespecteerd. Gedogen van populisme is dan ook een gezagsondermijnende daad van het staatshoofd. Dit, omdat het in strijd is met de Grondrechten die tijdens het Europese Revolutionaire jaar 1848 van de Europese koningshuizen en hun elite zijn afgedwongen. Uit deze Grondrechten ontstond onze Grondwet en overige rechten. Citaat: ‘Grondrecht: het recht, de rechtsinstellingen waarop het overige of latere recht steunt’Einde citaat. (Van Dale)

De heer Balkenende heeft mij schriftelijk namens H.M. de Koningin, per brief van  28 mei 2010, laten weten hier niet over te willen praten. Zie pdf in de bijlage.  ( hieronder reeds geplaatst )

Geachte heer Verlinden,

Uw brief met als bijlage uw schrijven gericht aan H.M. de Koningin heb ik in goede

orde ontvangen. In uw brief vraagt u in navolging van uw schrijven van 6 oktober

2008 mijn aandacht voor uw zienswijze met betrekking tot de afname van DNA en

- vingerafdrukken. U wijst in dit kader op grondrechten uit 1848. Ik heb van uw

visie hieromtrent kennisgenomen. Hier wil ik het bij laten.

DE MINISTER-PRESIDENT,

Minister van Aigemene Zaken,

Mr.dr.J.P.Balkenende

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het gemak en de arrogantie waarmee Wilders de AOW leeftijd, een zogeheten breekpunt, direct na de verkiezingsuitslag liet vallen, onder het mom dat hij regeringsverantwoordelijkheid wil nemen, geeft haarscherp aan dat ook hij het ‘aspect’ gezag van de rechtsinstelling binnen zijn vereniging, wat de burger rechtsmatig toekomt, niet wenst te respecteren[1].

Hiermee is wat mij betreft de maat vol. Alvorens wij deze kwestie o.a. bij OVSE en Europese Hof Voor de Rechten van de Mens, via een lopende procedure, verzoekschrift: ECHR-LNld1.1R, nummer: 35911/09 Verlinden tegen Nederland[2], aankaarten wil ik u de gelegenheid geven met mij hier over van gedachten te wisselen. In afwachting van uw antwoord verblijf ik met verschuldigde hoogachting. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

Robert A. Verlinden

Revolutionaire Partij Nederland.

De enige partij die een omwenteling wil van debat en dialoog

Van Speykstraat 87

3014 VE Rotterdam

Telefoon: 010- 7850589.[1]
Citaat: ‘Rutte zelf straalt groot respect voor de kiezers uit’ Einde citaat. (‘Oorlogvoeren heeft geen nut meer’ VK 12/6/10/p6).  Citaat: ‘Brinkman zegt dat de opmerking van de VVD leider hem ‘heel goed uitkomt’. ‘Kennelijk vindt Rutte ook dat de PVV democratischer moet’ AD 12/6/10 voorpagina.

[2]Verlinden is niet tegen Nederland!  De omschrijving ‘Verlinden tégen Nederland’ in de lopende procedure is de verantwoordelijkheid van de griffier van het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg.