Pieter Jan Hagens

Oei.... Wat een blunder Pieter Jan Hagens... Zomaar zonder kennis van zaken zeggen dat als de rente slechts een procent omhoog gaat dat we dan vier miljard per jaar aan rente meer moeten betalen over de 396 miljard aan staatsschuld. De staatsschuld is op vastrentende obligaties gefinancierd. Bij wie laat ik even buiten beschouwing. Als dat De Nederlandsche Bank is dan speelt die rente sowieso geen enkele rol (broekzak vestzak).

Wanneer de rente omhoog gaat, dan geldt dat uitsluitend voor nieuw uit te geven obligaties. Deze week leende de staat voor 0,017 procent rente en haalde ca. 2,4 miljard op. Verrekend met de inflatie van 2,8 procent dit jaar maakt de staat een dikke winst van 2,7 procent op die lening. Wel even les nemen bij iemand die weet wat geld is, waar het vandaan komt, wie het uitleent en hoe rijk die figuur nu al niet is.

Een ding is zeker, met dit soort interviews met de premier heeft deze vrij spel om bezuinigingen er door te drukken die volstrekt onnodig en contraproductief zijn. Lees mijn verslag met mijn persoonlijke vragen aan Mark Rutte: klik

Verder moet ik zeggen dat de inflatie van 2,8 procent over 396 miljard euro staatsschuld ook een versnelde aflossing is van 11 miljard dit jaar alleen al. De nominale schuld smelt dus vanzelf weg, zonder dat de werkende en gepensioneerde burger daaraan een directe en contante financiële bijdrage heeft hoeven leveren. Die 11 miljard kan je gewoon van het tekort aftrekken. Het gaat om waarde en niet alleen om getallen. Maar daarvoor moet je wel vragen stellen bij dit fenomeen; en daar ontbreekt het aan in de media en in de politiek. Anders gesteld: in 2008 was het begrotingstekort iets van 5 procent. Wel, trek daar die 2, 8 procent vanaf en je zit keurig binnen de doelstellingen van het verdrag van Maastricht: drie procent. Je zult nu zeggen: Oef, zulke trucs kan ik ook verzinnen. Doe dat dan...!! Het is geen truc behalve de Belgische Verdwijntruc die een oplossing biedt voor de economische en financiële crisis. Je moet alleen openbaar gaan discussiëren over de structuur van ons geldstelsel en zien hoe de zaak aan te pakken. Ik gaf hiervoor al aan hoe de werkelijkheid van de staatsschuld er uitziet. Het is toch van den domme dat we de verpaupering en werkloosheid met pensioenbreuken, faillissementen en gedwongen huisverkopen actief bevorderen met de erosie van de koopkracht, terwijl een oplossing voor de hand ligt. Wie heeft belang bij de bezuinigingspsychose? Vraag daar 'ns naar.

Klaas Knot voegt zich ook heel braaf in de rij van economieslopers met zijn voorstel om nu en direct de amputatie van de koopkracht te gebruiken voor het aflossen van de staatsschuld die voor Nederland helemaal niet zo hoog is als voor veel andere landen als de VS, België, Italië en vooral Japan. Maar wie durft het aan om vragen te stellen? Ik merk vanuit de media en de politiek alleen maar vluchtgedrag. Daarnaast hoor ik behalve een verzamelprotest vrijwel niets van economen die een ander verhaal hebben dan de doctrine van de VVD en dat vervloekte CDA. Censuur? Die 12 zetels zijn er nog veel te veel. Enig idee hoeveel CDA-wethouders en raadsleden hun zetel met riante vergoeding en pensioenopbouw kwijt raken bij de komende verkiezingen? Meer dan de helft - die zelfs als atheïst in godsnaam - Maxime Verhagen smeken alleen al daarom in het kabinet te blijven zitten; de gruwel van Wilders accepterend. Over eigenbelang gesproken.

Ik wacht op een reactie van wie dan ook. Zoals je ziet hebben alle fractievoorzitters in de Kamer, De Nederlandsche Bank, het CPB en de Kamercommissie voor Financiën en media deze mail ontvangen. Nu maar zien hoe d democratie en de grondwettelijke vrijheid van vraag en antwoordstelling onder dat befaamde recht in de praktijk wordt gebracht. Mark Rutte doet er ondanks de oplossingen die geboden worden ook het zwijgen toe. Het gaat niet een het gelijk hebben, het gaat om open debat in de politiek en in de media over de structuur van ons geldstelsel en die van de munt. Wie heeft tachtig procent van de banken in de westerse economieën voorzien van voldoende kapitaal/geld om niet om te vallen? Ik weet het: deze illustere triljonair.

Simpele vraag: Welk percentage binnen de euromunt is beschikbaar voor werkgelegenheid? U weet toch ook precies hoeveel uw auto verbruikt aan brandstof per honderd kilometer! Niet bekend? Foei...!!