De presidentsverkiezingen in de VS zijn in volle gang en het volk wordt bezig gehouden met de vraag of Obama zijn termijn kan verlengen of dat Romney aan de beurt is. Na 6 november van dit jaar, de datum van de verkiezingen, zal duidelijk worden dat het helemaal niets uitmaakt wie van de twee aan de macht komt. Het zijn namelijk schijnverkiezingen. Er lijkt ogenschijnlijk iets te kiezen maar beide kandidaten hebben dezelfde werkgevers en dan bedoel ik niet het Amerikaanse volk. Neen, ik bedoel de zionisten in de VS die Israelische belangen behartigen en de media in handen hebben. De volgende video van broeder Nathanael, een orthodoxe christelijke priester, die zich verzet tegen het zionisme, maakt duidelijk wie de media controleren. Waarom, dat mag iedereen voor zichzelf invullen.

Noot van Nexus;

De priester maakt onderscheid tussen judaisme en zionisme maar dat komt niet altijd even duidelijk over. Ik zou dit graag wat duidelijker willen stellen. Judaisme is een geloof van vrede en saamhorigheid en wordt veelal door de joodse gemeenschap gepraktizeerd. Zionisme is geen geloof maar een opvatting die apartheid goedkeurt en de ene groep mensen boven de andere groep mensen plaatst. Ze claimen zelf dat ze dit door God zelf is ingefluisterd, dezelfde God die ook stelde dat iedereen voor hem gelijk is. Zionisme heeft dus in de verste verte niets te maken met judaisme. Dus wanneer de priester jews zegt, bedoelt hij zionisten. Is het toeval dat alle banken ook in eigendom zijn van zionisten?

De hele verkiezingen in de VS zijn puur bedrog. Stukken waareuit je dit kunt filteren kun je hieronder vinden.

http://www.bovendien.com/laatste-nieuws/verkiezingsmanipulatie-in-de-vs

http://www.bovendien.com/actualiteit/pyromaan-goldman-sachs-zendt-zonen-uit-brandstichtende-bankiers-als-premier-pompiers

http://www.bovendien.com/laatste-nieuws/mitt-romney-bang-voor-ron-paul

Benjamin Fulford meent echter dat er nog steeds een kans is dat het recht zal zegevieren in de VS.Dit is wat hij schrijft over de verkiezingen;

Het Pentagon en het bureaujongens zeggen dat zij ervoor zullen zorgen dat de verkiezingen niet zullen plaatsvinden totdat de democratie is hersteld. Ze werken met een militiegroep die gekoppeld is aan Jesse Ventura en Ron Paul en een andere werken met ‘Drake’.

Omdat er zoveel valse beloften zijn geweest over acties van het leger en de instellingen, geloven we het pas zodra we het zien.

Lees verder via;

http://www.bovendien.com/laatste-nieuws/geo-politiek-nieuws-benjamin-fulford-8-oktober-2012