Tussen de aanslagen op ‘911’ en die in Madrid zaten precies 911 dagen. Toeval?

De moord op Theo van Gogh was precies 911 dagen na die op Pim Fortuyn. Toeval?

De moord op Lady Diana was precies 666 dagen na die op Yitzchak Rabin. Toeval?

Wanneer dit allemaal te toevallig is om toeval te kunnen zijn (voor wie nog in toeval gelooft), wat is hier dan wel aan de hand?

  Allereerst benadruk ik dat de data waarop deze gebeurtenissen plaatsvonden door iedereen kunnen worden geverifieerd, evenals het aantal tussenliggende dagen. Dit zijn dus onweerlegbare feiten waar niemand omheen kan.

Graag deel ik hier mijn interpretatie van deze getallen. Dit is dus geen waterdicht bewijs, want het is een interpretatie! Ik probeer echter door verbanden te leggen een plausibele verklaring te geven voor de samenhang tussen deze gebeurtenissen. Het is uiteraard aan iedereen zelf om na te gaan in hoeverre daar in mee kan worden gegaan.

Allereerst is 911 het alarmnummer in de USA (zoals 112 dat in Nederland is). De verantwoordelijken achter de aanslagen op 9/11 hebben daarom opzettelijk deze datum uitgekozen. Om hun suprematie verder te tonen hebben ze na 911 tussenliggende dagen opnieuw een grote aanslag gepleegd. Ze hebben de massa wijsgemaakt dat Al Qaida en de ETA achter deze aanslagen zouden zitten. Het is dan toch op zijn minst opmerkelijk te noemen dat beide ‘terreurgroepen’ meedoen in hetzelfde getallenspel.

Ook is 911 een priemgetal, dat wil zeggen een primair getal. De club achter deze aanslagen wil een primaire rol vervullen in de heerschappij op deze planeet. Een meer bekend priemgetal is 7, tevens een voor velen Heilig Getal. Na Madrid volgde de aanslag in Londen. Dat was in het jaar 2005. Opgeteld geven deze vier cijfers van dit jaartal (2+0+0+5=) het cijfer 7. De exacte datum was 7 juli, oftewel 7/7/7. Toeval?

Deze club was niet gediend van Pim als minister-president. Hij moest dus dood, nog voor de verkiezingen. Theo van Gogh onderzocht deze moord en kwam op het spoor van de waarheid. Ook hij moest dus dood. Om hun macht te tonen hebben ze Theo precies 911 dagen na Pim laten vermoorden. De massa werd wijsgemaakt dat het in beide gevallen om een doorgeslagen extremist ging. In de rede die ik precies acht jaar na dato mocht uitspreken op de plaats waar Pim werd vermoord ga ik daar dieper op in (te vinden op www.Pateo.nl).

De club waar we hier mee te maken hebben zijn openlijke satanisten. Dat laten ze bijvoorbeeld met handgebaren zien. Ze zijn ook dol op het Bijbelse ‘Getal van het Beest’, waarmee naar de duivel wordt verwezen. Daarom hebben ze precies 666 dagen na de moord op de Israëlische premier Rabin ook de door velen geliefde Lady Diana laten vermoorden.

Deze duivelaanbiddende club van machtmisbruikers doet nooit iets zomaar. Achter alles gaat een diepere betekenis schuil. Ze zijn meesters in het zorgvuldig plannen en uitvoeren van hun agenda. Deze agenda is al door velen onthuld, en staat ook in de boekenBewustzijnsdynamiek’ (blz. 70-73) en ‘Oorsprong en bestemming van de mens’ (blz. 182-185), beiden te vinden als gratis e-boeken op www.Pateo.nl. Aan de ene kant doen ze hun uiterste best om verborgen te blijven (via hun controle over alles wat mainstream is), maar aan de andere kant willen ze wel dat al hun daden voorzien zijn van hun signatuur. Machtwellust en ijdelheid gaan bij hen overduidelijk hand in hand.

Wat kunnen we hiermee? Om te beginnen zijn bovenstaande feiten onmiskenbaar te toevallig om toeval te kunnen zijn. De genoemde aanslagen zijn dus opzettelijk op die data gepleegd om te laten zien (aan wie dat durft te zien) wie hiervoor de echte eindverantwoordelijken zijn. Hun bedoeling is dat we daardoor ontzag krijgen voor hun macht. Het mooie van dit alles is echter dat wanneer we door krijgen hoeveel ellende macht steeds opnieuw veroorzaakt op deze planeet (en dat is veel meer dan deze paar aanslagen), we massaal de sprong zullen gaan maken naar leven vanuit kracht. (lees meer hierover op www.Pateo.nl). De keus is aan ons. Wij zijn nu aan zet.

Zeist, 15 juli 2010

Johan Oldenkamp

www.pateo.nl