Een bezoek aan Canada en lange gesprekken met bankiers, redacteuren van kranten en andere nog in leven zijnde personen binnen het ‘mainstream’-verhaal over wereldgebeurtenissen heeft een opzettelijke toestand van feitelijke ontkenning blootgelegd over wat er werkelijk gebeurt in de Westerse terroristenlanden.

 

De redacteur van een belangrijke Noord-Amerikaanse krant, bijvoorbeeld, maakte het deze schrijver duidelijk dat hij het officiële verhaal over 9/11 wel moest geloven en al het andere verhalen van de Westerse terroristenregeringen omdat het alternatief te radicaal zou zijn om een wereldbeeld te herstructureren dat hij zijn hele leven had gecreëerd. De bankiers en andere ‘elite’ duwden ook gepassioneerd de waarheid weg over zaken zoals ‘mondiale opwarming door CO2’, en stopten de discussie onmiddellijk en veranderden van onderwerp toen het bewijs werd gepresenteerd dat het fraude was. Het hoofd van een belangrijk medisch onderzoekslaboratorium maakte duidelijk dat openlijke onderzoeksonderwerpen, zoals biowapens (HIV, SARS, vogelgriep etc), die door de kabbalisten worden verspreid het einde zou betekenen van de subsidies van zijn onderzoeksinstituut en werkloosheid voor hem en zijn collega’s zou opleveren.

Wat deze zeer intelligente en grondig geïndoctrineerde westerlingen allen delen en gemeen hebben is een financieel belang (een baan, salaris en een hoge sociale status), een gezin om te onderhouden en de angst dat een openlijke discussie over de fascistische staatsgreep die in het Westen plaatsvond zou leiden naar werkloosheid, armoede en uitsluiting. Wanneer echter bepaalde sleutelwoorden en zinnen worden vermeden (bijvoorbeeld in de discussie het woord ‘kabbalisten’ vervangen door ‘oligarchen’) begint hun kijk op de wereld in te storten ondanks hun diep persoonlijke behoefte om zich vast te klampen aan het ‘officiële’ Westerse verhaal. Ze zijn als levenslange, trouwe kaartdragende communisten die met trillende stemmen hun loyaliteit voor het communisme verklaren … vóór de val van de Sovjet Unie.

De komende augustus-chaos zal de mensen, zoals deze, eindelijk met de werkelijkheid confronteren.

De redacteur van de krant was, bijvoorbeeld, na veel discussie bereid om toe te geven dat 9/11 misschien wel een ‘inside-job’ was, maar hij had grote moeite met de mogelijkheid van een dergelijke omvangrijke samenzwering. Toen hij echter de gedetailleerde financieel historische achtergrond (Green Hilton Memorial, de BIS, de rechtszaken tegen de Federal Reserve Board, het feit dat de Patriot Act bijna identiek is aan de Nazi-grondwet enz.) had gekregen , was hij wel bereid om dit materiaal in zijn krant te publiceren. Deze schrijver was bereid de krant te voorzien van op feiten te controleren artikelen die de kliek zullen onthullen. Als alles goed gaat zal, door deze krant, een systematische onthulling van de financiële fraude achter de Federal Reserve Board en de Europese Centrale Bank etc. in september gaan beginnen. Op dat moment zal de krant worden genoemd en zullen koppelingen met deze artikelen naar de lezers worden toegezonden. Echter, de redacteur van deze krant zou misschien door ‘druk van boven’ tot de conclusie kunnen komen dat hij zijn aanbod moet intrekken om te helpen bij het blootleggen van wat er werkelijk is gebeurd.

Het hoofd van het medisch onderzoeksteam beloofde, van zijn kant, om vanuit een wetenschappelijk standpunt op een discrete manier te checken of het werkelijk waar was dat SARS en andere recente ziekten door de mens vervaardigde bio-wapens veroorzaakt waren. Echter, hij zou wel eens tot de conclusie kunnen komen dat te veel en te grondig onderzoek zal leiden tot een bezoek van ‘alfabet-agentschappen’, wat een belasting is, of van mensen die zijn subsidies controleren. We zullen zien. Deze onderzoeker en zijn team, die een ‘award’ (prijs) hebben gewonnen, waren een van de vele die in de afgelopen jaren van hun financiering werden afgesneden totdat ze erin toestemden te stoppen met verder onderzoek naar levensverlenging. In plaats daarvan is hij nu gedwongen (door angst om zijn financiering te verliezen) onderzoek te doen naar ziekten waarvoor een kostbare farmaceutische ‘behandeling’ nodig is. Zodra zijn team alternatieve financiering kan vinden zullen zij zich weer richten op levensverlengend onderzoek, zegt hij.

De bankiers waren een moeilijker geval om aan te pakken, maar zij gaven wel toe dat ongebreidelde hebzucht en incompetentie het hele bankstelsel grondig in gevaar hebben gebracht. Ze zeiden ook verrast te zijn dat er nog geen massale arrestaties van prominente bankiers hadden plaatsgevonden. Totdat dit gebeurt zullen ze voortgaan met ‘volg het geld’.

Eén ding wat deze hoogopgeleide en intelligente ‘elitisten’ toonden is dat, zodra de ultieme geldbron in het Westen verandert, zullen de mensen met grote financiële belangen in de status quo ’s nachts hun strategie in één klap wijzigen. Met andere woorden, zij zullen hun wereldbeeld veranderen, of op zijn minst hun publiek wereldbeeld aanpassen aan degenen die hun salarissen controleren.

Dit is dan ook de reden waarom de huidige heersende kliek er alles aan doet om te voorkomen dat de controle van de creatie en verspreiding van euro’s en dollars bij hen wordt weggehaald. Ze beseffen maar al te goed dat zodra dit plaatsvindt het hele kaartenhuis dat zij hebben opgebouwd instort. Zij blijven vechten, schoppen en schreeuwen om de status quo tot het laatste moment in stand te houden.

Niettemin, zoals het gezegde luidt, ontkenning is niet je kop in het zand steken, en het onvermijdelijke feit blijft dat de historische rechten op het grootste deel van het goud op de wereld (de ultieme basis van de BIS en de centrale banken in het Westen) niet het eigendom zijn van de kabbalisten die het gebruikt hebben. Zelfs nu de Westerse centrale banken beweren dat zij niet langer de gouden standaard hebben, is het een feit dat ze nog steeds geen geld hebben omdat de Westerse landen als geheel dit leenden van de rest van de wereld in de afgelopen 30 jaar. De kredietlijn die dit mogelijk maakte droogt nu op en veel Westerse landen zijn gaan beseffen dat ze niet langer echte ‘goederen’ maken die ze kunnen gebruiken om te handelen met de rest van de wereld.

Met andere woorden, het grootste deel van het geld op deze wereld dat gedekt wordt door de fysieke werkelijkheid (echt onroerend goed, fabrieken, grondstoffen, gefabriceerde goederen) valt niet langer onder hun controle en hun frauduleus afgeleide geld (derivaten) wordt gemeden. De 150 landen van de BRICS-alliantie hebben nu bijna alle kaarten in handen.

De best beschikbare intelligentie geeft op dit punt nog steeds aan dat dit najaar een tijd is van belangrijke verandering. Het hele Westerse financiële systeem wordt bijeengehouden door plakband en elastiekjes totdat in november de regimeverandering verwacht wordt in China en de VS. Er is echter in september een belangrijke financiële deadline die de veranderingen sneller kan afdwingen.

Volgende week zal deze schrijver weer terug zijn in Azië en zal een ontmoeting hebben met Chinese en Noord-Koreaanse officials, waarvan hij verslag zal doen. De Chinezen hebben al gezegd dat de nieuwe Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un ‘te groot werd voor zijn schoenen’.

Ook zullen er gedetailleerde gesprekken zijn over de natuur en de geschiedenis van de Japanse geheime genootschap die bekend is als ‘yatagarasu’, of de driebenige kraai.

 

gebaseerd op informatie die verkregen is tijdens gesprekken met leden van deze groep in Tokio en Kyoto.

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)