Voor de ‘kliek’ (voornamelijk kabbalisten) is het onmogelijk geworden om de waarheid te verbergen; ze zijn verslagen.

Vorige week probeerden de door de media gecontroleerde media in het Westen te doen voorkomen alsof de Rio-top op een mislukking was uitgelopen, hoewel zelfs door 100 landen 513 miljard dollar was beloofd om de armoede en de vernietiging van het milieu te bestrijden. Het was een mislukking van de kliek omdat de 513 miljard dollar van de armen die, in het verleden, terecht zou zijn gekomen bij de rijken nu door de landen met een gemiddeld inkomen verstrekt worden aan de armste landen. Dit is het onmiskenbare bewijs dat de internationale boycot is geïntensifieerd door de leiders van de Verenigde Staten en vele Europese landen die graag oorlogje spelen en als massamoordenaars opereren. De kabbalisten proberen de pijn op hun eigen slavenbevolking af te wentelen en dit is de wezenlijke oorzaak van de ‘financiële crisis’ in het Westen.

De in het nauw gedreven kabbalisten dreigen opnieuw de Derde Wereldoorlog op te starten - dit keer in Syrië - maar ze weten dat ze opgejaagd en gedood worden als ze serieus proberen hun plan uit te voeren om 5 miljard mensen te vermoorden. Ze hebben slechts één keus - te verschijnen voor een Commissie voor Waarheid en Verzoening en daar om vergeving te vragen.

Er zijn geen deadlines gegeven, want je kunt een stervend monster geen tijdstip geven. Je moet gewoon wachten op het moment dat de natuur zijn werk doet.

In werkelijkheid onderhandelen de Rockefellers, de Rothschilds en andere kabbalistische families zelfs nu met de White Dragon Society over een win-win-oplossing in de huidige impasse. Deze onderhandelingen hebben inmiddels talrijke principe-overeenkomsten opgeleverd.

In wezen willen de Rothschilds en de Rockefellers de plutocraten zijn die enorme investeringsprojecten uitvoeren, zelfs nu ze begrijpen dat de dagen van geheime, gecentraliseerde controle door families die door kabbalisten geleid worden voorbij zijn. De vraag is of de militairen en de mensen met beslissingsbevoegdheden genereus genoeg zijn om hen amnestie te verlenen in ruil voor het verschijnen voor een waarheids/verzoeningscommissie.

In ieder geval zal er deze week in Azië een ontmoeting zijn tussen een vertegenwoordiger van de Rockefellers en de White Dragon die het een en ander moeten verduidelijken.

Er doen deze week veel verhalen de ronde over arrestaties, met name van ‘Drake’; onze directe bronnen kunnen dit echter niet bevestigen. Zoals David Icke opmerkt … deze schrijver heeft in het verleden bronnen geciteerd met beweerde deadlines die kwamen en gingen zonder dat er iets gebeurde. Dit is dan ook de reden dat wij geen specifieke datums meer noemen.

De White Dragon Society heeft nooit een specifieke deadline genoemd. Het probeert alleen maar het financiële moeras te draineren net zo lang tot alle moeraswezens zijn uitgespoeld. Omdat het moeilijk is om precies te weten te komen om hoeveel figuren het gaat of hoe diep het moeras is, zou het niet goed zijn om specifieke datums te noemen. Als er een soort massa-actie gepland was, zouden we de slechteriken zeker niet een voortijdige waarschuwing geven.

We kunnen echter wel enkele interessante nieuwe onthullingen doen. Een bron uit een Chinese communistenregering onthulde bepaalde interessante geheime geschiedenisinfo dat als achtergrondinformatie kan dienen voor de huidige ‘financiële crisis’.

Deze informatie werd bevestigd door een CIA-bron.

Het verhaal wil dat, toen president Nixon in de zeventiger jaren van de vorige eeuw officieel de Chinese communistische regering erkende, hen een hoeveelheid goud gaf dat de Chinese Nationalistische Regering in de dertiger jaren naar de VS had overgebracht. In ruil daarvoor vroeg hij de Chinezen de VS te helpen om hun vernedering in Vietnam te wreken. De Chinezen gingen ermee akkoord en hielden hun belofte door Vietnam in 1979 binnen te vallen. Toen ze dat deden, stuurde de Sovjet Unie een groot tankleger naar de woestijnregio van China. Deng Xiaoping wilde toen dat leger met een waterstofbom laten vernietigen. Met als gevolg dat de Chinezen zich uit Vietnam terugtrokken om te voorkomen dat de situatie uit de hand zou lopen.

Dit verklaart de plotselinge verbetering in de betrekkingen tussen China en de VS in de zeventiger jaren. Het verklaart ook het verschil in opvatting tussen de Nationalistische Regering in Taiwan en de Chinese Regering op het vasteland over het eigendomsrecht van het historische goud.

Beide kanten stemden erin toe, evenals de 150 landen, dat de historische schatten van de wereld gebruikt zouden moeten worden om een nieuw financieel stelsel te steunen, die ernaar zal streven een eind te maken aan de armoede en aan de vernietiging van het milieu. Zelfs de Britse Koninklijke Familie en de Britse Commonwealth zijn nu aan boord.

De resterende landen die door de kliek worden gecontroleerd, hoofdzakelijk West Europa en de VS, vechten echter uit alle macht om dit niet te laten gebeuren.

Vorige week ging deze schrijver, op verzoek van het Witte, het Rode en het Blauwe Draak Genootschap op bezoek bij Vader William Currie, Dean emeritus van de Jesuit Sophia University in Tokyo, Japan. Deze schrijver ontmoette Vader Currie meer dan 30 jaar geleden toen hij aan de Sophia Universiteit studeerde. Vader Currie is een ‘lange termijn’ collega van de Jezuïeten ‘Zwarte Paus’ Adolfo Nicolas. Vader Currie werd gevraagd het Vaticaan te helpen bij het vrijgeven van de 7000 biljoen yen die zich bevinden in de bevroren rekeningen bij de Bank van Japan.

Hij kreeg te horen dat de Katholieke liefdadigheidsinstellingen deze fondsen konden verspreiden in verhouding tot het aantal Katholieken in de wereld. Dat zou hebben betekend … 10 miljoen yen elk (ongeveer $ 120.000) voor elke Katholieke man, vrouw en kind op aarde.

Hij hoorde ook - en de documenten werden getoond - dat 2 miljard Aziaten een geloofssysteem hadden dat vergelijkbaar was met het Christendom en het aanbod kregen om een alliantie aan te gaan met de Katholieke Kerk om de armoede en de vernietiging van het milieu te bestrijden.

Hij weigerde pontificaal om zelfs het bewijs of het verzoek aan zijn collega’s te overhandigen. Hierdoor werd het deze schrijver absoluut duidelijk dat de top-hiërarchie van de Katholieke Kerk meer geïnteresseerd was in te creëren van een centraal gecontroleerd mondiaal fascistenrijk dan het helpen van de armen en het redden van het milieu.

Als je erover nadenkt vermoordde de Katholieke Kerk, als spirituele en tijdelijke erfgenamen van het Romeinse Rijk … Jezus Christus. Vervolgens vertoonden ze in het openbaar zijn beeltenis, zijn foltering en zijn vermoord lichaam als een waarschuwing voor de andere slaven. Het laatste wat de Katholieke Kerk wil is de wederkomst van Christus, want Christus zou als eerste doen, als hij terugkeerde, het aan de kaak stellen en vervolgens vergiffenis schenken aan zijn moordenaars.

Vader Currie vernam toen dat Adolfo Nicholas Petrus de Romein zou worden, de laatste paus. Zelfs als de Katholieke hiërarchie zich aan zijn bestemming zou onttrekken door iemand anders te benoemen, dan nog zou deze de laatste paus zijn.

Dit betekent niet dat het Christelijke geloof en God die bestaan in de harten van de meeste Katholieken zal eindigen. Het betekent slechts dat de satanische gangsters aan de top van de kerk-hiërarchie, die nooit christenen waren zelfs vanaf de stichtingsdagen van het christendom, de toorn van de ware schepper onder ogen moeten zien.

Dit betekent niet dat de White Dragon Society pleit voor de vernietiging van Rome en van alle historische schatten zoals genoemd in de profetie van Petrus de Romein. Het betekent alleen dat, als de gangsters die zich nu ophouden binnen het Vaticaan (speciaal de Vaticaan Bank) niet opgeven, de gebeurtenissen onvermijdelijk naar hun ondergang leiden.

 In een verwante ontwikkeling hebben de recente gearresteerde vluchtelingen uit de Aum Shinrikyo sekte Kim Jong Il aangewezen als degene die verantwoordelijk was voor het vrijlaten van de dodelijke Sarin-gas in de ondergrondse van Tokio; hij was het meesterbrein achter die aanval. Het spoor van Kim Jong Il leidde naar de satanische P2-loge die het Vaticaan controleert. De getuigenis van de vrouw van de Japanse machtmakelaar Ichiro Ozawa wijst ook naar P2 als de uiteindelijke opdrachtgever om op 11 maart 2011 een terroristische nucleaire en tsunami-aanval uit te voeren tegen Japan.

Een recente poging om bij deze schrijver een hartaanval te veroorzaken door het toedienen van een drug is ontdekt. De satanisten moeten begrijpen dat de dagen dat zij ongestoord konden moorden, smeergeld verstrekken en zich uit hun moeilijkheden konden wegliegen eindelijk voorbij zijn. De mensheid als geheel zal nu gemotiveerd worden door vriendschap en liefde, niet door terreur.

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)