Zal er een staatsgreep in de VS zijn tijdens de komende paar weken?

 

De mensen die verantwoordelijk zijn voor de overheidsbureaus en het leger weten dat de presidentsverkiezing op 8 november frauduleus en een schijnvertoning zal zijn ongeacht het resultaat. VolgensBlack Hair Styles/Care HomeBlack Hair Styles/Care Home betrouwbare bronnen is dat de reden waarom de VS-milities en reservetroepen vorige week gewaarschuwd zijn om klaar te staan. Ze zijn begonnen zich te mobiliseren om voorbereid te zijn op de verkiezingen en hebben de gezamenlijke stafchefs belast met een overgangsregering of klaar te staan om te anticiperen op het geweld en chaos na de verkiezingen, afhankelijk van degenen die het betreffen.

 

In ieder geval is het geen toeval dat zowel de VS en China een nieuwe regering zullen kiezen op 8 November, en ondergronds zijn er veel complotten bezig en wordt er gespeculeerd bij het naderen van die datum.

Ook in Europa zijn er tekenen van een fundamentele strijd die een hoogtepunt bereikt als het IMF en bepaalde regeringen zich afwenden van de bankiers over de controle op het proces van geldcreatie.

Een heleboel schimmige organisaties hebben nu ook de White Dragon Society meegedeeld dat, mochten zij in de weg staan, bepaalde prominente individuen over de hele wereld zijn gepland om in de komende weken te sterven aan een beroerte, hartaanval, kanker of kogelwond.

De moord op CIA ‘ambassadeur’ Stevens in Libië, was een onderdeel van de lopende strijd. Volgens de gnostische Illuminati, was Stevens vermoord vanwege zijn rol in het smokkelen van het kernwapen in Japan dat gebruikt werd bij de 311 tsunami en nucleaire terroristenaanval.

Het is waar dat er een gelijkenis (in de naam) bestaat tussen de Steven die betrokken was bij de nucleaire aanval op Japan en degenen die gedood werd in Libië. Echter, de Steven in Azië zou een Britse SAS opgeleide voormalige senior politiefunctionaris van Hong Kong zijn, terwijl de andere Steven in Libië CIA-functionaris was.

Er is een doelbewuste mist van desinformatie rondom deze dood aangebracht, maar uit publieke verklaringen is het duidelijk dat de Obama-factie gefaald heeft hem te beschermen en de Bush-factie zijn woedend over dit feit. Het is ook bekend dat er geen Amerikaanse ambassade in Benghazi was en dat Stevens betrokken was in een soort clandestiene werk dat met geweld gepaard ging.

Dit is ook gekoppeld aan de farce van de aanstaande ‘presidentsverkiezing’ van de VS. Tal van insiders hebben informatie gelekt met links tussen Bain Capital van Romney en het witwassen van drugsgeld, waaruit duidelijk blijkt dat Romney de nazi-kandidaat is. Aan de andere kant wordt Obama door veel rechtervleugelspelers gezien als de in het buitenland geboren communistische moslim-kandidaat. Zoals al eerder is vermeld hebben de Koningin en de Paus miljarden aan Obama verstrekt, terwijl de Bush-mensen Romney financieren.

In ieder geval wordt er overal geweld en rellen verwacht als Romney of Obama wint.
Het voor de hand liggende antwoord voor de meeste intelligente waarnemers is dat geen van beide gangstervoormannen belast mogen worden met de leiding van een Amerikaanse regering die wanhopig behoefte heeft aan haar grootste revisie sinds 1776.

De komende paar weken zullen tonen of het Amerikaanse leger en bureaus bemand zijn met mannen of muizen.

Ook in Europa zijn overal de tekens te zien van een grote splitsing tussen twee machtige facties. Nu zelfs bekende en gerespecteerde columnisten, zoals de UK Telegraph columnist Ambrose Evans-Pritchard beginnen te schrijven over IMF plannen om schulden te elimineren en bankiers te onttronen, weet je dat er een strijd plaatsvindt op de hoogste niveaus.
http://removingtheshackles.blogspot.ca/2012/10/Vital-update-IMF-plan-to-dethrone.html

Echter, het debat tussen Atlantisch gecentreerde mensen, die verlangen dat regeringen geld gaan drukken voor de eliminatie van alle publieke en private schulden, en degenen die zeggen dat de burgers altijd de schulden van bankiers moeten betalen, vergeten dat de rest van de wereld er ook bij betrokken is.

Met andere woorden, plannen zoals de Wanta-Mitterand protocollen die oproepen voor het creëren van miljarden dollars van door de regering gecontroleerd geld, vergeten dat de Atlantische naties als geheel voor 30 jaar geld leenden van de rest van de wereld maar nooit de kans zullen krijgen om door middel van de drukpers af te komen van hun geaccumuleerde externe schuld. De oplossing kan niet door Noord-Amerika en Europa bereikt worden zonder de instemming van hun externe crediteuren, met name in Azië.

Van China wordt bijvoorbeeld gevraagd de Amerikaanse externe schuld te kopen om de levensstijl van de consument te financieren, maar het wordt hen onmogelijk gemaakt om directe investeringen te doen die banen scheppen in de VS. Dit is geen realistische lange-termijn-scenario.

Het feit blijft dat de Zuid-Europese naties de Euro moeten verlaten en de Verenigde Staten moet zijn regeringsdollar scheiden van de internationaal uitgegeven dollar. Dat is de economische realiteit.

Meer informatie is in de afgelopen week inmiddels verschenen over de komende nieuwe Chinese regeringsplannen. In wezen, zal het nieuwe regime zich richten op een toenemende Chinese ‘softe’ macht en het toestaan van het recht van Chinese bedrijven om grote investeringen en acquisities te doen in Europa, de VS en Japan.

In Japan is het plan om een noodlijdende groot bedrijf op te kopen dat wordt vermeld in de eerste sectie van de beurs van Tokio en het te revitaliseren als een manier om zeggenschap te krijgen in de directiekamers van Japan Inc. Als een dergelijke buy-out poging wordt afgewezen, zal China vergeldingsmaatregelen treffen tegen Japanse bedrijven in China, volgens een Chinese regeringsagent.

Het is waarschijnlijk dat een soortgelijke benadering zal plaatsvinden in de richting van Europa en de VS. Met andere woorden, de Chinezen willen echte dingen kopen die bestaan in de echte wereld en zullen geen papier kopen, van de overheid of anderszins.

De Chinezen zullen een beleid voortzetten van strijdbaarheid en moeilijk doen, terwijl ze gelijktijdig win-win alternatieven aanbieden. Dergelijke Chinese investeringen moeten worden verwelkomd, zolang de mensen en de regering van het gastland er voordeel van hebben.

De lange termijn casestudies voor samenwerking die zij voor anderen als voorbeelden zien om te volgen zijn Singapore, Hong Kong, Zuid-Korea, Vancouver zijn en (in mindere mate) Japan.

In Japan zijn er ondertussen ook veel plannen voor fundamentele verandering. Men verwacht dat de regerende democratische partij van Japan de meeste van haar zetels zal verliezen in de reeds geplande maar binnenkort beloofde algemene verkiezingen. De verwachting is dat de liberaal-democratische partij een grote winst boekt, maar een die ontoereikend is om een meerderheid te verkrijgen. Daardoor denkt men dat de nieuwe Japanse Herstelpartij de gangmaker wordt in een coalitieregering met een groot hervormingsmandaat.

De Japanse onderwereld belooft, van zijn kant, dat eventuele leden van het oude regime die proberen de hervormingen te blokkeren zullen gaan ‘lijden aan beroertes en hartaanvallen’.

Het Japanse Keizerlijke Huishouden is van plan om naar Kyoto te verhuizen als onderdeel van een verschuiving van bepaalde regeringsfuncties naar het Kansai gebied in Japan, zodra de Atlantische machtsstrijd opgelost is.

Het nieuwe internationale economische planningsbureau zal naar verwachting een van de centrale stukken van de verschuiving zijn. Zo'n bureau zou helpen bij het oplossen van de verschillende nationalistische en historische problemen door het verstrekken van neutrale grond voor elite regeringsambtenaren om plannen te maken voor de planeet als geheel en niet alleen voor hun eigen regio.

Er kan nu ook gemeld worden dat de Chinezen, het Pentagon, de Japanse regering en andere groepen de oprichting van de nieuwe internationale economische planningsbureau steunen. Zo'n bureau zou in harmonie werken met de bestaande internationale organisaties.

We kunnen ook rapporteren dat Neil Keenan nu in Azië met de Draken-familie samenwerkt bij het opzetten van het nieuwe internationale financiële systeem.

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)