Vergaderingen zijn gepland voor 15 – 20 juni in een poging om de financiële crisis te bezweren

 

 

 

Er zal een reeks van zowel geheime als publieke vergaderingen op hoog niveau komen van 15 tot 20 juni om een eind te maken aan de financiële crisis die de banksector van de westerse wereld dreigen te doen instorten, volgens diverse bronnen. De hoop is dat de G20- bijeenkomst die op 18 juni gaat beginnen tot een doorbraak zal leiden.

Om dit mogelijk te maken stuurde de White Dragon Society een boodschap naar het Comité van 300 waarin wordt voorgesteld om een campagne aan te kondigen, die qua intensiteit vergelijkbaar is met die van een wereldoorlog, welke gericht is op het beëindigen van armoede, het stoppen van de milieuvernietiging, het elimineren van ziekte en die tevens probeert onze prachtige, maar noodlijdende planeet te redden.

Indien het Comité positief reageert en toch de financiële blokkade op hoog niveau voortzet, dan zal de volgende reactie van hoog niveau gericht worden op de P2-loge van de vrijmetselaars en de BIS, volgens bronnen die bij de onderhandelingen betrokken zijn.

De andere boosdoener waarvan bekend is dat deze direct betrokken is bij het tegenhouden van het nieuwe financiële stelsel is de seriekiller met onbemande vliegtuigjes (drone killer) Barak Obama, huurling voor de Federal Reserve Board van enkele bankfamilies die tot de kliek behoren. Deze families – de Warburgs, de Harrimans, de Scherffs (Bush), de Morgans, de Mellons, de Rockefellers, de Rothschilds en hun dochterondernemingen zouden dan beschouwd worden als de bron van het probleem en dienovereenkomstig worden behandeld.

Tot dusver hebben de Bushes, de Rothschilds, de Zwarte Paus en onbekenden uit de westerse machtselite al astronomische steekpenningen aangeboden aan de leden van de White Dragon Society in een poging om hun controle over de dollar- en de euro-drukpersen te behouden.

Onnodig te zeggen dat veel van deze superrijken het straatvuil zou worden zonder hun legendarische gelddrukpersen. Want het kost ze niets om extra nullen in hun centrale-bank-computers in te tikken, dus komen ze met de meest absurde en astronomische getallen die niets met de echte wereld te maken hebben. De laatste ‘obligaties’ van de centrale bank van de kliek die deze schrijver heeft gezien was er een met 46 nullen en die was even waardeloos als de rest. Wat de families van de kliek niet hebben, maar wat zij het meest nodig hebben, is de goodwill van de mensen van de planeet Aarde.

We moeten ook de mogelijkheid onder ogen zien dat de blokkade van het financiële stelsel in het westen niet afkomstig is van ofwel de Federal Reserve families, het Comité van 300, de P2, de BIS of enig ander menselijke organisatie. In dat geval moet het onbetrouwbare kunstmatige inlichtingenverhaal dat door de MJ12 naar buiten is gebracht misschien serieus worden genomen. Het zou betekenen dat er tijdelijk een eind zou komen aan al het elektronisch geldverkeer, alle computers van banken en financiële instellingen zouden ontkoppeld worden en tijdelijk zou het contactgeldsysteem terugkeren totdat alles weer veilig opgestart kan worden. Dit is het slechtst denkbare scenario indien het financiële stelsel instort. Het betekent een aanzienlijke tijdelijke ontbering, maar geen massale hongersnood.

In ieder geval zijn voldoende mensen bewust geworden van de zwendel van het private bezit aan fiat-geld (gecreëerd uit niets) waardoor de geest niet meer in de fles kan worden teruggestopt. Het proces van monetaire creatie en distributie zal vanaf nu uitgevoerd moeten worden in volledige transparantie.

De kabbalistische kliek zal ook de waarheid moeten vertellen over hun geheime schaduwregering. Dit zal betekenen dat zij voor een soort Zuid-Afrikaanse Commissie voor Waarheid en Verzoening moeten verschijnen om over hun misdaden te praten in ruil voor vergeving.

Dit betekent vervolgens dat de roofridders-controlematrix die in de afgelopen 100 jaar (of misschien veel langer) is gecreëerd ontmanteld moet worden.

Dit betekent dat de hele geschiedenis herschreven moet worden. We weten inmiddels dat de geschiedenis zoals die in de westerse scholen onderwezen wordt een sterk gecensureerde versie is van wat er werkelijk is gebeurd. In de echte versie van de geschiedenis wonnen de roofridders en vestigden een totalitair bewind. In de valse versie die in het Westen wordt onderwezen werden de monopolies en kartels van de kliek afgebroken door democratisch gekozen regeringen.

Ik de versie van de kliek begon de beschaving ongeveer 7000 jaar geleden in Mesopotamië en alle andere beschavingen in het Westen zijn jonger. De waarheid is dat er meer dan 14000 jaar geleden ontwikkelde beschavingen bestonden in veel delen van de wereld (gebaseerd op overweldigende archeologische en historische bewijzen). Misschien is het openen van de Vaticaan-bibliotheek voor internationale wetenschappers een goede plek om te starten.

Het uiteenvallen van de media en van het op hersenspoelen gebaseerde schoolsysteem zal ook leiden naar radicale veranderingen. Een Russische bron beweert dat het hersenspoelen zo diep inwerkt dat het minstens 15 jaar duurt om een nieuwe niet-gehersenspoelde generatie voort te brengen.

De White Dragon Society is van mening dat vanaf nu de mensen slechts één gebod nodig hebben – behandel de ander (met inbegrip van het niet-menselijke leven) zoals je zelf behandeld wilt worden. Het idee dat - buiten dat ene gebod – mensen alles kunnen doen wat ze maar willen, wanneer ze maar willen, volgens hun eigen verlangens, maakt de kabbalist sprakeloos.

Een familielid van de kliek leek perplex en bezorgd en vol weerzin van het idee dat de mensheid vrij zouden kunnen zijn. De kabbalisten zijn er op de een of andere manier van overtuigd dat de beschaving zal instorten wanneer de mensen niet als slaaf behandeld worden. De mensen zullen blijven werken en creëren omdat ze zich anders zouden gaan vervelen.

Natuurlijk, de strijd is nog niet gestreden en deze toekomst van vrijheid is in feite nog niet begonnen. 

(Vertaling door Harmen Schouwerwou van Unitynet)