Zelfs de sterk gehersenspoelde 'kerk' van westerse financiële goeroes en journalisten beginnen te beseffen dat er iets niet klopt. De 'belangrijke' aankondiging door de Europese regeringen van een 'oplossing' voor Griekenland en de Eurocrisis is een voorbeeld hiervan. Als je de aankondiging analyseert dan besef je dat de banken en regeringen in wezen alleen maar zeggen dat de banken 50% van de Griekse schulden willen betalen met geld dat ze niet hebben. De regeringen zeggen dat zij dit willen betalen door 'gebruik te maken' van het geld dat ze al hebben. Ze zeggen niet wie dom genoeg is om het risico van een failliete gokker te financieren, die dit risico zelfs wil verviervoudigen.

Heb wel in de gaten dat, zodra de 'oplossing' van de crisis werd aangekondigd, verschillende bedelmissies van hooggeplaatste regeringsfunctionarissen naar Azië werden gezonden, waaronder de Franse president Sarkozy. Waarom moesten zij naar Azië gaan om geld te vragen als ze al een oplossing hadden?

Het IMF, 's werelds 'laatste toevluchtsoord voor leners', zoals men denkt, blijft volhouden dat zij geen geld hebben. De reden is dat het IMF niet zelf kan bewijzen dat zijn geld uit legitieme bronnen afkomstig is.

De kwestie is in feite dat het criminele deel van het mondiale financiële systeem is weggevallen. Het IMF zal binnenkort insolvent, dus failliet zijn. Hetzelfde geldt voor de Wereldbank. De BIS zit ook in de problemen. In feite bevindt zich het gehele Rothschild Bankmonopolie zich in grote moeilijkheden.

Het bevriezen van de 'handelsplatforms' blijft voortduren, wat betekent dat de controleurs van het fiatsysteem niet langer nieuw geld in het systeem kan pompen. Het enige wat zij nog kunnen doen is het herschikken van geld dat zich al in het systeem bevindt. Nieuw geld kan pas het mondiale financiële systeem binnenkomen op het moment dat het nieuwe systeem, dat door edelmetalen is gedekt, in werking treedt.

"Het IMF en de Wereldbank is in het leven geroepen om het Rothschild Banksysteem aan de landen van de wereld op te leggen", was de uitleg van een zeer hoog geplaatste Chinese functionaris. "Ons doel is het systeem te veranderen en opnieuw op te starten met parameters waardoor alle landen eerlijk profiteren van de gepoolde bezittingen van de mondiale bevolking en niet alleen maar de landen in Europa en Noord-Amerika", vervolgde hij.

"Het oorspronkelijke systeem was bedoeld om door Zwitserland beheerd en door de Amerikanen beschermd te worden", vervolgde hij. "De fundamentele fout was dat het systeem van 'checks en balances' (scheiding der machten) faalde en dat de mensen die het systeem moesten beschermen het misbruikten", voegde hij er nog aan toe.

Wat er nu gaat gebeuren is dat de 100 landen die tot dusver het nieuwe systeem hebben aanvaard, die in augustus in Monaco startte, bezig zijn met het in vier stappen invoeren van het nieuwe systeem, volgens de White Dragon Society. Het Amerikaanse leger en instellingen zullen vanaf het begin hierbij betrokken zijn, volgens dezelfde bron. Pogingen om de generaals te intimideren door gebruik te maken van corrupte instellingen, zoals de IRS, om hun huizen in beslag te nemen zullen averechts uitwerken en leiden naar strafrechtelijke vervolging.

De eerste stap zal zijn een rechtszaak, die vóór 15 november zal worden ingediend, tegen personen en groepen die het Federal Reserve Board Systeem hebben misbruikt. Dit zal leiden naar het verlenen van pandrecht op de eigendommen van de grootste financiële instellingen in de wereld, in overeenstemming met de vastgelegde computergegevens. Er zullen ook massale arrestaties volgen.

De andere stappen moeten nog even verborgen blijven. Toch zijn er al enkele fundamentele waarheden bekend. Om te beginnen - alle eerlijke zakenlieden en bankiers op deze wereld hebben niets te vrezen. Ten tweede - het geld dat gecreëerd werd door fraudes met derivaten zullen uit de boeken verwijderd worden, zelfs als het tot gevolg zou hebben dat vele van de westerse financiële instellingen failliet zouden gaan. Ten derde - belangrijke historische financiële onrechtvaardigheden zullen worden aangepakt en het gestolen geld en bezittingen zullen worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. Dit betekent goed nieuws voor de grote meerderheid van de westerse burgers en ook voor de inwoners van lang uitgebuite regio's, zoals in Afrika.

De internationale verreken- en betaalsystemen van banken zullen, na het opstarten van het nieuwe systeem, blijven bestaan. Dit betekent een minimale verstoring van het legitieme zakenverkeer.

Zoals al eerder is gezegd zullen de internationale instellingen, die na de Tweede Wereldoorlog opgezet en gecontroleerd werden door een kleine groep westerse oligarchen, totaal vernieuwd worden.

(vertaald: Harmen Schouwerwou - www.unitynet.nl)