Chaos op meerdere fronten terwijl de gecontroleerde implosie van de financiële kliek voortduurt

Benjamin Fulford, 1 mei 2012

Het overheersende thema van deze dagen lijkt te zijn de chaos in het Westen, maar waar we echt getuige van zijn is de gecontroleerde implosie van de criminele kliek die het Westerse financiële systeem hebben overgenomen en bijna de Westerse beschaving vernietigde. Onder de gebeurtenissen die verbonden zijn met deze ineenstorting waren – een nep raketlancering in Noord-Korea, de lopende cover-up van een mislukte aanslag op Obama, diverse pandrechten die gelegd zijn op door de kabbalisten gecontroleerde centrale banken, een bijeenkomst van de trilaterale commissie in Tokio, ongekende militaire manoeuvres en nog veel meer. Wij komen in een zeer gevaarlijke periode terecht nu de in het nauw gedreven kabbalisten zeker van plan zijn een grote nieuwe terroristische aanslag te plegen (mogelijke doelen – Tokio, Rome, Londen) om aan de macht te kunnen blijven. Militaire, politionele en andere acties tegen de machtscentra van de kliek vinden in versneld tempo plaats.

Een duidelijk teken van verandering voor degenen die zich nog steeds vastklampen aan de oude machtstructuren zijn de gezamenlijke manoeuvres van de Chinese, Russische en VS strijdkrachten. Aan de ene kant worden de schurken van het Pentagon, die voor de kabbalisten werken en de goudreserves proberen te stelen, geconfronteerd met de gezamenlijke Chinese en Russische troepen. Op het andere front bereid een gezamenlijke VS en Russische strijdmacht zich voor om de Nazi-basis van de kliek onder Denver Airport te bestormen. Deze militaire manoeuvres maken vooral duidelijk dat men nu beter kan denken in geopolitieke termen van transnationale groeperingen dan in termen van nationale staten.

De splitsing tussen de Obama factie en de Sabbatean gangster factie is weer zo’n voorbeeld. De moordaanslag op Obama in Columbia door leden van zijn eigen geheime dienst begin april is een goed voorbeeld.

De propagandapers van het bedrijfsleven rapporteert dit slechts als een ‘prostitutieschandaal’. Zowel M16 als CIA-bronnen beweren dat de moordaanslag op Obama gepland was in opdracht door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Noord-Amerikaanse topagent Rahm Emanuel.

Obama noemde hen niet in het openbaar vanwege het feit dat, mocht hij dit doen, de verhalen over de moord op zijn homoseksuele minnaars in Chicago en andere geheimen over Obama zouden verschijnen in de Sabbatean gangster propagandamedia zoals de ‘Jew’ York Times.

De Sabbateans van hun kant brengen verhalen uit via praatgroepen op het Internet waarin ze beweren dat de hele moordaanslag gepland was door zogenoemde terroristen.

In ieder geval worden Netanyahu en zijn messiaanse factie nu eindelijk niet langer erkend door de gewone, reguliere Joden en Israëli’s. Het meest openlijke teken hiervan was dat het hoofd van de voormalige Israëlische veiligheidsdienst Yuval Diskin Netanyahu en zijn collega’s beschuldigde van incompetente figuren met een messiaans complex. In tegenstelling tot andere soortgelijke opmerkingen werd dit veel geciteerd in de corporate propagandamedia. Het lijkt erop dat de echte Joden eindelijk actie ondernemen tegen de fanatieke messiaanse gangsters die hen geterroriseerd hebben.

Amerikaanse protestbewegingen zoals Occupy Wall Street bereiden zich ook voor op, volgens verwachting, een zomer van ontevredenheid. De organisatoren wachten op warm weer en dat weer is gearriveerd.

Hoewel er nog steeds sprake is van massale arrestaties die plaatsvinden om zich te ontdoen van corruptie en gangsterpraktijken die het politieke proces van Washington D.C hebben overgenomen, is er evenwel nog niets gebeurd. Een groeiend aantal mensen zowel binnen als buiten het leger en agentschappen wordt ongeduldig door de vertraging. Het voornemen van het Pentagon is echter dat het zich niet zal bewegen totdat alle punten en komma’s van het nieuwe financiële stelsel zijn ingevuld.

Intussen zijn in Europa tekens van een ineenstorting voor allen zichtbaar geworden. De crisis in Spanje, de dreigende regeringswisseling in Holland en Frankrijk, arrestaties overal in Europa en de implosie van de grote banken zijn voor allen zichtbaar hetzij in de corporate media of op het Internet.

In verband hiermee werd de White Dragon Society gevraagd het volgende bericht door te geven – Een Amerikaanse ‘cleaner’ van voorzieningen met de naam ‘Leftie’, werd naar Italië gestuurd om ‘het uitschot te verwijderen’. Vermoedelijk verwijst dit naar het hygiënische risico veroorzaakt door groepjes bacteriën in Italiaanse openbare voorzieningen.

Ondertussen blijft veel in Azië onder de oppervlakte. Het subcomité van de kliek die bekend staat als de Trilaterale Commissie vergaderde afgelopen week in Tokio. De openbare discussies waren betrekkelijk onbetekenend, maar er werd veel gesproken over de waarde van onderwaterbronnen in de Zuid-Chinese Zee. Dit ging gepaard met gezamenlijke militaire manoeuvres in de omgeving van China en provocerende verklaringen door verschillende kabbalisten over geringe territoriale geschillen met China.

Dit wapengekletter ging vergezeld van een kluchtige show in Noord-Korea. Honderden kabbalistische sterren en andere internationale gasten waren uitgenodigd om naar Noord-Korea te komen voor de 100ste verjaardag van Kim II Sung. Als een van de hoogtepunten van de festiviteiten werden alle gasten meegenomen naar de ‘provocerende raketlancering’ die stond te gebeuren. Echter, op het moment van lancering waren er geen buitenlandse gasten aanwezig en het hele lanceergebied was bedekt met mist. Volgens de Japanse militaire inlichtingendienst was geen enkel buitenlands bureau in de gelegenheid om afbeeldingen te krijgen van de ‘mislukte lancering’. Het meest aannemelijke lijkt dat het allemaal een geweldige publiciteitsstunt was.

Vermoedelijk zal de komende ‘kernproef’ ook een soort onderhandelings- en publiciteitsstunt zijn van de kabbalistische krachten die wanhopig proberen moeilijkheden te veroorzaken in het Verre Oosten. Maar dat zal niet lukken.

De Japanse premier Yoshihiko Noda is deze week ook in Washington waar hij, naar verwachting, niets zal bereiken. Hem zal de toegang tot de enorme sommen geld worden gevraagd die zich bevinden in de computers van de Bank of Japan, maar Obama en andere lakeien van Washington zijn niet in een positie om die te overhandigen. Als ze dat konden dat kun je er zeker van zijn dat ze het zelf zouden gebruiken.

In plaats daarvan is er een pandrecht geplaatst op de Bank of Japan met als bewering dat deze bank betrokken is geweest bij het illegaal en frauduleus creëren van geld sinds 1968. Afhankelijk van de reactie op het onderpand kan de BOJ (Bank of Japan) door de politie in beslag worden genomen op bevel van Interpol.

De beste gok op fundamentele regimeverandering in Japan en het Westen is dat de maand mei vooral gekenmerkt zal worden door de aanhoudende val van de oude wereldorde. Er wordt veel gepraat over grote gebeurtenissen in juni die in verband staan met de bevrijding van het westen en van Japan.

De White Dragon Society is, van zijn kant, begonnen met een systematische campagne op meerdere niveaus om de kliek omver te werpen. In het begin zal er niet veel te zien zijn ... wacht maar af.

(Vertaald door Harmen Schouwerwou van Unitynet)