Het betreft natuurlijk John F Kennedy, mensen die al een beetje ingewijd zijn wisten dit al bij de het zien van de titel. Rene Voogt heeft zich de moeite genomen de belangrijkste toespraak tot nu toe te vertalen opdat jij en ik een beter beeld kunnen maken waarover J.F.K. sprak. Velen hebben die tekst al eens gehoord maar ik weet zeker dat de meesten niet in de gaten hebben wat Kennedy nu precies wilde vertellen. De vertaling maakt het mogelijk dit wel te zien en te begrijpen.

 Vervolgens doet de pers precies dat wat Kennedy vraagt in deze belangrijke toespraak, ze stellen vragen aan hoogwaardigheidsbekleders waarvan bekend is dat zij deelnemen aan vergaderingen die NIET in het publieke domein komen, geheime meetings en geheime clubjes. Hoe de heren politici en multinationals daarmee omgaan kunt u zelf zien en horen.

Dames en heren,


Het woord ‘geheimhouding’ is weerzinwekkend in een vrije en open samenleving. En we verzetten ons als volk, inherent en historisch gezien, tegen geheime genootschappen, geheime eden en geheime procedures. We hebben al lang geleden besloten, dat de gevaren van verregaande en ongegronde verzwijging van relevante feiten, groter zijn, dan de gevaren om het verzwijgen te rechtvaardigen. Zelfs vandaag heeft het weinig zin om zich te verzetten tegen de dreiging van een gesloten samenleving door willekeurige beperkingen over te nemen. Zelfs vandaag, heeft het weinig zin om het voortbestaan van onze natie veilig te stellen als onze tradities niet óók overleven. En er is een groot gevaar dat een aangekondigde noodzaak voor meer veiligheid zal worden aangegrepen door hen die de betekenis ervan willen uitbreiden door de uiterste grenzen van officiële censuur en geheimhouding op te zoeken.

 

 

Dat ben ik niet van plan toe te staan, voor zover dit binnen mijn macht ligt. En niemand van mijn regering, of die nu een hoge of een lage positie bezet, civiel of militair, moet mijn woorden , hier deze avond, interpreteren als een excuus om het nieuws te censureren, om afwijkende meningen te onderdrukken, of onze fouten te verbergen ofwel voor de pers of het publieke domein om de feiten te onthouden waarop ze recht hebben.

Want we verzetten ons wereldwijd tegen een monolithische en meedogenloze samenzwering die voornamelijk gebaseerd is op geheime middelen, voor het uitbreiden van haar invloedssfeer, gebaseerd op infiltratie in plaats van invasie, op omverwerping in plaats van verkiezingen, op intimidatie in plaats van vrije keus, door guerrillastrijders ’s bij nacht in plaats van door legers overdag.

Het is een systeem waarin enorme menselijke en materiële middelen werden aangeroepen voor de realisatie van een strak samengevlochten, zeer efficiënte machine, die militaire, diplomatieke, de geheime diensten, economie, en wetenschappelijke en politieke activiteiten combineert.

De blunders blijven verborgen en komen niet op de voorpagina, tegensprekers worden tot zwijgen gebracht, en niet geprezen.

Tegensprekers worden tot zwijgen gebracht - en niet geprezen. VIJF MAAL!!!
Er worden geen vragen gesteld over uitgaven, geruchten worden niet verspreid, en geheimen worden niet onthuld.

Geen enkele president zou een openbaar onderzoek van zijn programma moeten vrezen, want door zo’n onderzoek komt inzicht. En vanuit dat inzicht komt ondersteuning òf verzet, en beide zijn nodig. Ik vraag jullie, de pers, niet om de regering te ondersteunen, maar ik vraag om jullie hulp bij de enorme taak bij het informeren en waarschuwen van het Amerikaanse volk.

Want ik heb het volste vertrouwen… (applaus)… in de reactie en toewijding van onze burgers wanneer ze volledig op de hoogte zijn. Ik zou het getwist onder jullie lezers niet kunnen onderdrukken, ik juich het zelfs toe.

Deze regering heeft voornemens openhartig te zijn over haar fouten. Want, zoals een wijs man ooit zei: een vergissing wordt pas een fout, als je weigert hem te corrigeren. Wij hebben de intentie de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor onze fouten. En wij verwachten dat jullie ons wijzen op onze fouten.

Zonder een discussie, en zonder kritiek, kan geen enkele regering van een land slagen, en kan geen enkele republiek overleven. Dat is waarom de wetgever Solon uit Athene (600 voor Christus) besloten heeft dat het voor iedere burger een misdaad is, om strijdpunten opzij te zetten. En dat is waarom onze pers beschermd werd door het eerste amendement… Het enige bedrijf in Amerika specifiek beschermd door de grondwet… niet hoofdzakelijk om te amuseren en te entertainen, niet om het triviale en het sentimentele te benadrukken, niet om simpelweg het publiek te geven wat het wil, maar om ze te informeren en te prikkelen om na te denken, om onze gevaren en kansen in te kunnen schatten; om onze crisissituaties en onze keuzes aan te kunnen geven. Om te leiden, te vormen, te onderwijzen… en soms zelfs om de publieke opinie uit te dagen.

Dit betekent een groter bereik en onderzoek van het internationale nieuws, want het is niet langer ver weg en buitenlands, maar dichtbij en lokaal. Het betekent meer aandacht en een beter begrip van het nieuws… als ook een verbeterde overbrenging van het nieuws. En het betekent, ten slotte, dat de regering op alle niveaus aan zijn verplichtingen moet voldoen om jullie te voorzien van zo volledig mogelijke informatie, buiten de engste grenzen van nationale veiligheid. En zo is het ook voor de pers, de recorder van de daden van de mens… de bewaarder van zijn geweten, de koerier van zijn nieuws… dat we zoeken naar kracht en ondersteuning, ervan overtuigd dat met jullie hulp, de mens zal worden wat hij was voorbestemd te zijn:

vrij en onafhankelijk!

JOHN F. KENNEDY RUST IN VREDE!

-Verslaggever stelt vragen over geheime genootschappen aan Bush-
U zit zowel bij de Skull and Bones - het geheime genootschap
Het is zo geheim dat we er niet over kunnen spreken
Wat betekent dat voor Amerika?
De conspiracy theoristen zullen uit hun dak gaan
Ohh dat zullen ze zeker
nummer 322
ha ha ha ha
Ik ehh ehh ehh

-Verslaggever stelt vragen aan John Kerry over de “Skul and Bones”-
Jullie zijn beide leden van Skull and Bones
het geheime genootschap in Yale
wat betekent dat?
ehhh niet veel - want het is geheim hahaha
Is er een geheime handdruk, is er een geheime code?
Ik wou dat er geheimen waren die ik wat kon verduidelijken
322 het geheime nummer?
Er zijn allerlei geheimen
maar 1 ding is geen geheim
ik ben het oneens met de richting waar deze President
het land naar toe leidt
wij kunnen dat beter,
en ik heb de intenties om dat te doen
dat zullen we dan zien in de campagne
dank u mijnheer Kerry dat u hier aanwezig was
We zijn zo bij u terug

-Dick Cheney lidmaatschap “The Counsil on Foreign Relations”-
Het is goed om weer terug te zijn bij "de council on foreign relations"
zoals Pete al aanhaalde ben ik al velen jaren een lid
en ben zelfs een tijd lang directeur geweest
dat heb ik echter nooit eerder verteld
vanwege mijn campagne voor de herverkiezingen thuis in Wyoming

-Verslaggever voelt ‘Hillary Clinton’ aan de tand over “De Bilderberg Meeting”-
Hoe gaat het met u?
goed, en met jou?
Mag ik wat vragen stellen terwijl u dat ondertekend?
ja hoor
In juni 2006 nam u deel aan een bijeenkomst
in Ottawa Canada met de Bilderberg groep
wat is dat allemaal met die Bilderberg Group
en waar praten jullie zoal over?
hahaha ik heb geen idee waar je het over hebt
dat weet je wel, je werd vermeld, en mensen hebben je daar gezien
ik zou graag weten waar jullie over praten
en waarom jullie je ontmoeten
waarom zulke uiterst geheime ontmoetingen
Ik heb geen idee waar je het over hebt
Je man is ook bij deze Bilderberg meetings geweest
ik vraag het me gewoon af, ik verwijt je niks
nee ik ik ik
Ik zou alleen graag weten wat er gebeurd op die meetings
aangezien ik niet daar was, heb ik geen idee.
OK dank u senator
Alstublieft

-Alex Jones interviewt David Gergen-
ehh ehh ehh
ik ben ehh
een gelukkig lid van de bohemian grove
Het zijn aardige mensen die daar komen
en het is echt ongepast dat ik ehh
nog meer ehh over die groep vertel
dank u
Bent u bij de ceremonie geweest, toen de inwijding plaatsvond?
Ehhh eerlijk gezegd, ehhh
ik geloof niet dat dat iets is, wat ik met u moet bespreken

Bent u bij de ceremonie geweest, toen de inwijding plaatsvond?
Ehhh eerlijk gezegd, ehhh
ik geloof niet dat dat iets is, wat ik met u moet bespreken
echt?
Inderdaad
Wel, ik ben Alex Jones
en ik ben daar in 2000 naar binnen geglipt
ik ben degene die het naar buiten bracht
en de video wijdverspreide, op de nationale tv
nou - dan minacht ik jou daarvoor
Is dat zo?
Jazeker
maar er gaan zeer bekende ambtenaren naartoe
vertel ons waar we recht op hebben?
jij nam op, en ik weet helemaal niets van jou, en ook niet over je film
Maar als jij daar binnen ging zonder goedkeuring,
dan schond je de regels voor een trieste film.
en daar minacht ik u voor
echt?
u had een afspraak toen u daar naar binnen ging om niet te filmen,
en dat deed u toch
had u een afspraak toen u daar naar binnen ging?
Nee
u schond het?
Ja
en je had ook geen entree bewijs zeker?
Nee
ik liep gewoon naar binnen
sorry meneer
ik ben er vaker geweest
en ik weet hoe de omstandigheden zijn
sorry maar u overtrad de regels
het was niet netjes om zoiets te doen
maar hoe zit het met het ritueel?, was het ritueel ceremonieel?
Meneer alles dat ik ik
ik ik ik ben u geen antwoord schuldig
u u u gebruikt journalistiek als een hinderlaag
en daarvoor minacht ik je ook
dus ik dank u, en tot ziens
deed u mee aan het ritueel?
ook dat gaat je geen zak aan
ohhh

-Een bezopen Obama over “The Counsil on Foreign Relations”-
Ehm over ehm
"the counsil on foreign relations"
ehm ik weet niet of ik
er een officieel lid van ben
ik sprak er wel eens (LET OP DE BEWEGING VAN DE DAME RECHTS VAN HEM!)
ehhh ehhh

-Bekende "Bohemian Grove" Leden-
David Rockefeller
Colin Powell
Henry Kissinger
Georg H. W. Bush
David Gergen
Donald Rumsfeld
Kenneth Starr
Walter Cronkite

-Bekende "Skull and Bones" Leden-
John Kerry
Georg W. Bush
Georg H.W. Bush
Frederick W. Smith (oprichter Fedex)
Austan Goolsbee (chef economist Obama)
William F. Buckley Jnr oprichter Nationaal onderzoek)
Dana Milbank (politiek redacteur Washington post)

-Bekende "Bilderberg" Leden-
Bill Clinton
Henry Kissinger
Lee Hamilton
Tony Blair
Kenneth Clarke
Margeret Tatcher
Peter Mandelson
Prince Phillip
KONINGIN BEATRIX!!

-Bekende "CFR" Leden-
Zbigniew Brzezinski
Georg H.W. Bush
Dick Cheny
David Rockefeller
Colin Powel
Google
Exxon Mobil
GlaxoSmithKline
Halliburton
Time Warner

Bron: Het uur van de Waarheid

Lees ook;

Het grote Complot

Wat is er aan de hand?Update NSA bevestigt buitenaards leven en contact.

Hoe de bilderbergers Europa overnemen

The Empire of the Citie, Amen Stop Productions

 

Maar er blijkt meer aan de hand te zijn. Momenteel worden de messen geslepen en staan speciale eenheden klaar om de financiele elite een beslissende slag toe te slaan. Tienduizenden arrestaties staan op de planning, presidenten, bankdirecteuren, CEO's van multinationals, etc. Zij zullen allemaal opgepakt worden en berecht nadat wereldkundig gemaakt is hoe groot het complot daadwerkelijk is dat deze duistere kliek, beetje bij beetje tegen de mensheid gesmeed heeft. Overgangsregeringen zullen de taak krijgen het volk in te lichten en de rechtszaken voor te bereiden ten overstaan van het volk, in alle openheid, precies zoals Kennedy dit wilde. Geen enkele informatie zal achter gehouden worden, alles wat ooit verzwegen werd zal op tafel komen en lieve mensen, dit zal de wereld voor eens en altijd veranderen. Wij zullen weer tijd krijgen om voor onze kinderen en ouderen te zorgen, waar wij ze nu dumpen in voorschoolse opvang en bejaardentehuizen, wij zullen weer tijd voor elkaar krijgen en de informatie die wij voorgeschoteld krijgen zal getoetst en nog eens getoets zijn, er zal weer aan hoor en wederhoor gedaan worden en oorlogen zullen tot het verleden behoren.

Vrije energie zal geopenbaard worden en werkbaar gemaakt worden voor iedereen. Welvaartsfondsen en gestolen geld, ik spreek hier over miljoenen miljarden, zal terug gegeven worden aan de rechtmatige eigenaren, de mensen die ervoor gewerkt hebben, wij. Hypotheken, betaalde zorg, rente en dat soort zaken, onderdrukkingsmethoden van de elite zullen verdwijnen.