Wat wij al jaren schrijven lijkt nu bevestigd de MSM ( main stream media ).

Een journalist die de familie Bush onderzoekt heeft bergen bewijsmateriaal gevonden waaruit blijkt dat de elite, ik noem ze al jaren de financiële elite, overheden wereldwijd in een houtgreep hebben en zelf de lijnen uitzetten die een land, continent, wereld moet volgen. Natuurlijk allemaal nauwkeurig afgestemd op consumptie en produktie. Deze financiële elite heeft alles onder controle en dat is de afgelopen jaren duidelijk merkbaar. Om deze controle goed in de greep te kunnen houden is het noodzakelijk dat iedereen in de gaten gehouden wordt, net zoals vroeger bij onze Oosterburen in de DDR en andere communistische landen waar de geheime diensten van iedereen massa's dokumenten bezat. Vandaag de dag herkennen mensen dit ook bij ons, de zogenaamd vrije westerse landen. Vanuit de macht en deze allesomvattende controle die zij hebben kunnen zij werkelijk alles bepalen. Wat zaken kosten, wat wel en niet getolereerd wordt, welke uitspraken rechters doen, wat kranten en andere media mogen schrijven c.q. onderzoeken. Waarmee zij vrijwel onzichtbaar worden. Deze mensen zijn niemand gekozen en hoeven aan niemand verantwoordelijkheid af te leggen. Ze doen hun werk enkel om macht en vermogen te vergaren.

Dat dit bericht via de MSM naar buiten komt is daarom uiterst vreemd te noemen. Het werpt namelijk ook een nieuw licht op de gebeurtenissen rond 911. Als een fin.elite zoveel macht heeft en binnen alle belangrijke organen stromannen geplaatst heeft door benoemingen waar geen burger aan te pas komt, is in feite alles mogelijk. De vele onbeantwoorde vragen rond 911 die ook door de 911 commissies niet beantwoord werden worden ineens een stuk duidelijker.

Waar deze melding zijn einde krijgt is de volgende vraag. Normaal gesproken worden berichten van ijverige journalisten zoals deze begraven of de man wordt massaal door zijn collegae voor gek verklaard. Een plotselinge dood of enge ziekte is ook geen uitzondering. Hoe dan ook, men roept al jaren dat het internet met al zijn onderzoekers dwazen en nutcases zijn. Moet deze man zich hier nu bij aansluiten of hebben de zogenaamde complotters toch een punt?!

Het bericht!

AMSTERDAM - De Amerikaanse onderzoeksjournalist Russ Baker, die onder meer publiceerde in The New York Times en het Duitse tijdschrift Der Spiegel, schreef een boek over de familie Bush. Hieronder volgen vijf vragen over Bakers boek Family of Secrets, naar aanleiding van de publicatie van de memoires van oud-president George W. Bush, dinsdag, onder de titel Decision Points.

Waarom schreef u een boek over de familie Bush?

,,Ik wilde uitzoeken wat de beweegredenen zijn van de familie Bush, die zo controversieel en verwoestend is geweest voor het algemeen belang. Daarbij stuitte ik op duizenden nieuwe feiten, waaruit blijkt dat niet de president maar een machtige elite de Verenigde Staten bestuurt. De familie Bush is deel van dit netwerk van onder meer bankiers, inlichtingendiensten, olieconcerns en militaire kopstukken. Deze elite creëerde presidentschappen. En nog steeds.''

Noemt u eens een voorbeeld?

,,De elite wilde Bush junior als nieuwe president, dus werd hij als een pop in een decor geplaatst. Hij werd op een aangekochte ranch als gelovige cowboy neergezet. Zo moest hij als 'echte Amerikaan' zeker gaan winnen van de Democratische kandidaten Al Gore en later John Kerry. Inmiddels is de ranch al lang en breed verkocht en woont Bush gewoon weer in Dallas, zoals voor zijn presidentschap.''

George W. Bush zegt in zijn boek dat hij nog steeds achter zijn beslissing staat om Irak in 2003 binnen te vallen vanwege de aanwezigheid van massavernietigingswapens, die er niet bleken te zijn. Hoe ziet u dit?

,,De echte redenen hebben te maken met macht en geld, zowel uit publiek belang als privébelang. Zo heeft Bush zich privé eens laten ontvallen dat een presidentschap pas wat voorstelt met een succesvolle oorlog! Verder heeft zowel Irak als Afghanistan veel delfstoffen. Hetzelfde geldt voor Nederland, dat vroeger al kolonies leeghaalde en dat nu doet via het bedrijfsleven. Zo werkt macht.''

Waarom meldden grote nieuwsorganisaties als CNN dit niet?

,,Mainstream media hier verslaan het dagelijkse nieuws en doen geen diepgravend onderzoek naar het grote geheel. Het is zo dat alles wat we weten een conventioneel verhaal is totdat iemand nieuw conventioneel materiaal vindt waardoor het verhaal verandert. Ik ben een zogezegd forensisch onderzoek gestart en stapje voor stapje gaan graven en onderzoeken. Dit is gebruikelijk in de archeologie en wetenschap, dus waarom niet in de geschiedenis en journalistiek.''

Neigt uw boek niet naar een complottheorie?

,,Deze term wordt vooral gebruikt door mensen die niet willen dat bepaalde informatie en uitleg boven water komt, ondanks de feiten.'' (ANP)

 

Bron: Het Algemeen Dagblad