Veel ondergrondse bases zijn nu volledig opgeruimd … materialen, apparatuur en personeel … nog onbekende krachten.

Een internationale coalitie, die de OWO (oude wereldorde) ten val wil brengen en de mens wil bevrijden van slavernij, claimt de verantwoordelijkheid. Het lijkt ook dat ze bij deze missie hulp krijgen van buitenaardse beschavingen.

Waar of fictie? Jij mag beslissen.

 

 

Houd er rekening mee dat het informatie van dit moment is, het kan zich dagelijks wijzigen. Klik hier voor deel 1

 

Wat geloof je?

 

Geloof je in liefde, of geloof je in angst?

Als je in liefde gelooft, geloof je dan ook in een Hogere Macht in het universum?

Is dit een abstract concept voor jou, of zie je het ook als een praktische verwerkelijking in de gebeurtenissen die dagelijks op de Aarde plaatsvinden?

Welke van deze twee realiteiten voed jij … met je gedachten en overtuigingen … en de energieën die zij op hun beurt creëren?

Zie je het leven op Aarde als onderworpen aan willekeurige rampen buiten jouw controle, en slavernij door de schimmige negatieve krachten die de marionettensnaren van de gekozen regeringen bespelen?

Of geloof je dat alles in het leven een Doel heeft … zelfs als het niet altijd duidelijk is?

Zou dit doel zorgvuldig in stand worden gehouden door entiteiten die veel verder geëvolueerd zijn dan degenen die rondvliegen in UFO’s en ons bezoeken uit andere werelden?

 

Internationale Coalitie brengt de Oude Wereld Oude ten val

 

Ik heb de eer jullie een waar verhaal te presenteren over het ontwaken van de mensheid. Dit ontwaken gebeurt op een persoonlijk niveau … en ook op een collectief niveau.

Wereldregeringen worden collectief bewust dat ze gemanipuleerd en voorgelogen zijn. Een van de grootste leugens die door de Oude Machten werd en wordt verteld is dat ‘iedereen meedoet’ … alle gekozen regeringen, leiders, officials, personeel etc, etc.

Dit is gewoon niet waar!

De echte machten die de wereld besturen tonen nooit hun gezicht tijdens verkiezingen. Je zult nooit iemand zien boven het niveau van het middenkader in een race voor een publieke functie.

Velen, zo niet de meeste gekozen officials zijn doodsbang voor die verborgen machthebbers. Ze werden serieus bedreigd met gevolgen die erger zijn dan de dood … konden getuigen van gruwelijke resultaten uit de eerste hand … als ze het lef zouden hebben om zich tegen de Oude Wereld Orde te verzetten.

BRIC - Brazilië, Rusland, India en China – sloten dapper een alliantie die, nadat Zuid-Afrika (South Africa) zich had aangesloten, BRICS werd genoemd. Vanuit dit zaad ontstond een grote internationale coalitie met leiders van meer dan 80 landen … en het groeit met de dag.

 

Twee verschillende perspectieven van hetzelfde verhaal

 

Deze landen vormden samen een nieuwe alliantie voor gerechtigheid. Zij hebben als hoofddoel, de mogelijkheid van

, totaal te verpletteren. Alle valuta zullen binnenkort gedekt worden door materiële activa, zoals edelmetalen en andere waardevolle grondstoffen.

Het hele systeem zal voor iedereen transparant zijn met een online toegankelijkheid, dus elk individu kan de boeken op fraude controleren. Muntgeld is reeds aangemaakt dat een stuk kleiner is dan waar de meesten van ons aan gewend zijn, maar het zal gemaakt zijn van echt goud en zilver.

Dit plan werd bedacht door mensen die op hoog niveau binnen het oude systeem hebben gewerkt, en sindsdien vertrokken zijn. (Ik kan op dit moment geen nadere bijzonderheden vrijgeven) Zij wisten exact wat de grootste problemen waren … en wat wij moeten doen om het op te lossen.

Ik hoorde de laatste twee jaar van een soortgelijk plan van mijn eigen bronnen van hooggeplaatste insiders. Ik hoop echt dat het gaat lukken, maar het afgelopen jaar heb ik hierover niet veel meer gehoord.

Tot voor kort was ik niet op de hoogte van het feit dat de coalitie van 80 landen, waar Benjamin Fulford over sprak (zie deel 1), zijn financieel herstelagenda aan het organiseren was door middel van ditzelfde plan … werkte met exact dezelfde blauwdrukken waar ik al zolang over heb gehoord. Ik besefte niet dat deze twee verhaallijnen met elkaar waren verbonden totdat een van deze insiders een gedetailleerde samenvatting gaf van datgene waarover ik heb geschreven in deel 1.

“Je verwoordt precies wat er gaande is, David. Maar ik heb niet de vrijheid om je alle details te vertellen, want het is te gevoelig … maar nu jij hierover al hebt bericht, kan ik bevestigen dat alles wat je hebt geschreven waar is.”

Het enige punt van verschil was dat dit contact alleen maar gehoord had dat ‘ongeveer 50’ landen hadden getekend … maar die informatie was op dat moment enkele weken oud. Hierdoor werd de tijdlijn van Fulford welke landen hierbij betrokken worden nog aannemelijker.

 

Wat doen zij eigenlijk precies?

 

Dit is het eerste artikel dat ik heb geschreven nadat ik ontdekt had dat de internationale coalitie, waarover Fulford sprak, dezelfde blauwdruk gebruikt voor een financiële hervorming die ik al zolang, en zo vaak met mijn eigen insiders heb besproken. Nu ik weet hoe alles in elkaar past, ben ik zelfs meer opgewonden dan ik al was. Fulford’s bronnen is voor mij daardoor veel meer betrouwbaar geworden … en ik geloof niet dat dit toeval is.

Dit zal de meest belangrijke mondiale financiële hervorming zijn sinds de tijd van Babylon, waar alle problemen zijn ontstaan … tenminste op deze planeet, in onze zogenaamde ‘moderne’ tijden.

In het nieuwe stelsel, kun je met je eigen 20 dollar – ofwel in papiergeld, of via je bankrekening – alle supermarkten en bouwmarkten bezoeken die levensmiddelen of materialen verkopen, om goederen ter waarde van die 20 dollar mee te nemen. Je kunt voor een waarde van 20 dollar krijgen – maïs, tarwe, aardappelen, zilver, goud, rijst etc. Het muntgeld is al gemaakt van kostbare metalen. (Poetin heeft al jaren het grootste deel van de Russische militaire geheime mijnbouw van edelmetalen in handen)

 

Een mandje artikelen

 

Dit lijkt weinig anders te zijn dan een bezoek aan een supermarkt, maar het verschil is echt substantieel. Geen valuta op de wereld zal worden uitgegeven zonder dat het gedekt is door echte tastbare bezittingen (activa) … die als onderpand dienen en dus als tegenwaarde liggen opgeslagen in de magazijnen.

Dit lijkt wel wat op de Gouden Standaard … en in feite zal goud gebruikt worden voor kleine munten, maar er is niet genoeg goud om op dit punt het mondiale financiële stelsel adequaat te laten opereren. Dat probleem zal alleen maar verergeren als de groei voortduurt.

Het is erg belangrijk dat al het geld verbonden is met echte dingen – dingen die werkelijk bestaan, die een echte waarde hebben en ergens in het magazijn zitten, en/of in het geld zelf zit, zodat iedereen die het geld gebruikt echte waarde hiervoor in de plaats krijgt.

Technisch gezien … de term die ik hoorde is dat elk financieel stelsel in de wereld ‘vastzit aan een mandje handelsartikelen’. Deze ene eenvoudig actie zal de Illuminatie en alle andere schaduwfacties compleet verpletteren. Het speelveld zal eindelijk worden geëgaliseerd.

Legitieme rijkdom, zoals wat gewone mensen of zelfs de meest gefortuneerden op de bank hebben, zal niet door deze verandering beïnvloed worden.

Als je geld op de bank hebt, zal dit bezit nog steeds de jouwe zijn wanneer de overstap is gemaakt … behalve dat het straks veel meer koopkracht heeft dat voorheen in het oude, corrupte systeem.

Dit alles vergt slechts een korte overgangsfase, want uiteindelijk stappen we over naar een geldloos systeem, wat ik in deel 3 zal uitleggen.

 

De mensen zijn boos … en hebben de straten bezet voor verandering

 

Helaas begrijpen de meeste mensen de aard van het huidige systeem niet genoeg om te zien waarom dit zo’n belangrijke verandering is. Propaganda zal ongetwijfeld zeer effectief zijn geweest om de mensen ervan te overtuigen dat dit de grote overname van de ‘Nieuwe Wereld Orde’ is die ze vrezen, en waar ze al zolang bang voor zijn ... het direct uitroepen van de staat van beleg, de interneringskampen enzovoort.

Er zijn al enkele provocerende voorbeelden van deze propaganda die nu plaatsvindt. Ze weten wat er komt en doen er alles aan om de impact te versterken. Iedereen weet echter dat hoe meer ‘nepgeld’ wordt gecreëerd, hoe meer de prijzen stijgen … en hoe armer iedereen wordt.

Dit is nu duidelijk geworden, dankzij de ‘bailouts’ (financieel steun) die absoluut niets deden om een eind te maken aan de dagelijkse bangmakerij voor economische rampen door de gevestigde media. Angst werd gecreëerd. Bailouts (financiële reddingsoperaties) werden er doorheen geramd zonder instemming van de burgers. De rijken werden rijker, de armen armer. De enige oplossing die zij boden was zelfs meer reddingsoperaties uit te voeren, die het probleem alleen maar verergerden. Angst verwekt angst.

Het gevolg was dat de ‘Occupy Wall Street’ – beweging nu exponentieel snel groeit. Een insider vertelde me dat ze inschatten dat de beweging 50% per week groeit en dat het misschien nog sneller groeit als het aanslaat.

Zelfs de publieke media rapporteert nu dat de beweging zich over 900 steden op de wereld heeft verspreid.

 

Echt angstaanjagend

 

Deze openlijke opstand is voor de Oude Wereld Orde echt angstaanjagend, ongeacht hun propaganda en desinformatie die het tegendeel beweren. Ze hadden geen idee hoe ze het zouden noemen toen het eenmaal begonnen was. Maar sinds de tachtiger jaren planden ze al een massale, publieke opstand zodra de gewone man zou gaan beseffen hoe slecht hij of zij behandeld werden.

Dit was ook het kernthema van de discussie op de recent gehouden bijeenkomst van het Congres op de 28e september … “Wat gaan we nu in vredesnaam doen?”

 

“Super Congress” Holding Super Secret Meetings

http://www.huffingtonpost.com/2011/09/28/super-committee-secret-meetings_n_984965.html

 

Gedurende die dinsdag leunde een kleine groep politieke verslaggevers tegen de muren in de kelder van het Bezoekerscentrum van het Capitool. In kamer HVC200 kwam een twaalftal leden van het supercomité in het geheim bijeen, dat belast was met de hervorming van de fiscale code, het sociaal vangnet en de benadering van de oorlog.

“Ik wil niet ingaan op wat wij besproken hebben”, zei senator John Kerry (D-Mass.) tegen de aanwezige verslaggevers, zoals is vastgelegd door Politico.

“Ik denk dat jullie allen de regels kennen”, vertelde senator Jon Kyl (R-Ariz.) de groep, volgens Roll Call. “Als je iemand wil spreken, neem dan onze twee co-voorzitters”.

“Zij hebben een serie ledenvergaderingen en dit blijven ze doen, evenals het houden van publieke hearings”, vertelde een woordvoerder voor senator Patty Murray (D-Wash.), een van de twee voorzitters aan HuffPost op dinsdag toen er vragen werden gesteld over de privévergadering die het grootste deel van de dag in beslag nam.

De overige panelleden waren, volgens de mediaverslaggevers, even zwijgzaam over wat zich daar afspeelde. “Ze bespraken allerlei onderwerpen”, zei een medewerkers van een democratisch lid, volgens HuffPost.

Van de zes belangrijke vergaderingen die het Super Congres hield, waren slechts twee openbaar … één om leden in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op openingsverklaringen.

 

Het is te laat om nu te stoppen

 

Het beste wat de oude machthebbers nu kunnen doen is zich aan te sluiten bij de Occupy Wall Street – beweging, want ze beseffen dat hun hele ‘zwarte economie’ op het punt staat beëindigd te worden. Het is te laat en zij weten het. De strijd is verloren. Ze konden zich niet voorstellen dat het mogelijk was dat zij ooit het onderspit zouden delven, maar nu zijn ze zich goed bewust van hun naderend einde … dankzij deze geweldige, internationale coalitie.

 

Nu zijn ze allemaal echt bang. Ze zijn te ver gegaan. Ze hebben te veel gestolen. Ze hebben te veel leugens verteld. Zij werden te hebzuchtig. En nu is hun tijd voorbij.

Hun uiteindelijk plan is aan de haal te gaan en zich te verbergen voor de justitie zodra alles om hen heen instort … bijvoorbeeld in grote complexen op land dat zij in Zuid-Amerika hebben geannexeerd.

Ze zijn ook van plan bij vertrek veel schade te veroorzaken

 

Ik had minstens 100 verschillende dromen die bepaalde aspecten van dit scenario onthulden in de afgelopen drie jaar, waarvan sommige hier gepost zijn, en ik kreeg de absolute verzekering dat deze plannen niet zouden slagen.

 

Smerig, vies, vuil

 

Ik vertelde in deel 1 dat hooggeplaatste insiders ons nu vertellen dat ladingen springstof zijn aangebracht in belangrijke bruggen en landingsbanen in de VS. Het Eisenhower Interstate System bouwde vanaf het begin lege holtes in de bruggen waar explosiebommen konden worden geplaatst op alle sleutellocaties die, indien nodig, opgeblazen konden worden.

Ik geloof niet dat Eisenhower hiervan op de hoogte was toen het werd geïnstalleerd … maar het lijkt erop dat hij aan het einde van zijn presidentschap minstens een deel van de waarheid wist. Een beroemde waarschuwing van President Eisenhower was – ‘de opkomst van onwettige invloeden door het militair-industrieel complex’. Dit duivelse plan kan best betrekking hebben gehad op zijn waarschuwing aan ons.

 

Hoe werd het gedaan?

 

Ik vroeg mijn insiders … als het zo is dat de ‘zwarte operatie’ – teams deze springstofladingen geplaatst hebben en vervolgens vermoord zouden worden om deze geheimen te beschermen, waarom is er dan niets naar buiten gekomen? Ik was verrast door de eenvoud en elegantie van het antwoord.

“Het antwoord is de eenvoud zelve. Waarom zou je iemand vermoorden als dat helemaal niet nodig is?

“Ik snap het niet. Waarom vertellen deze kerels op een avond de waarheid niet aan hun vrouwen als ze dronken of depressief zijn … speciaal als ze allemaal boos worden op hun bazen wanneer de veiligheidscontroles achterwege blijven?”

Wat zou je ervan zeggen als je wist dat de mensen die dit deden helemaal niet op de hoogte waren dat ze bommen plaatsten?”

Krijg nou wat! Ik begin te zien wat je bedoelt. Ga verder.”

“Je hoeft niets anders te doen dan gewone arbeiders inhuren om de veiligheidscontroles te doen. Je betaalt ze om gaten in het beton van deze bruggen te boren. Vervolgens geef je ze hun opdracht en materiaal om de ‘structurele integriteit’ te testen, zoals barsten en scheuren in het beton. Hierna plaatsen ze radiogestuurde ‘detectoren’, die zogenaamd de vochtigheid, temperatuur, luchtdruk, akoestische trillingen en dergelijke testen. Deze apparaten doen ook al deze dingen … dus niemand stelt vragen. Wanneer eenmaal de ‘detectoren’ geplaatst zijn, vullen ze de gaten met cement … en gaan verder met de volgende. Ze wisten dus weinig … maar ze plaatsten wel de springstofladingen die met één druk op de knop de bruggen laten instorten. Het plan is om deze ladingen in één keer uit te zetten wanneer het publiek eindelijk gaat beseffen hoe ze zijn belazerd … en een massale opstand forceert”.

 

De waarheid ruïneert het plan

 

Diverse insiders deelden dit plan met mij, en ik neem het risico om dit openbaar te maken … want ik zie het zwijgen over deze zaak als een groter risico. Ik vermoed, maar het is nog niet bevestigd, dat de instorting van Mississippi River brug op 1 augustus 2007, een eerste test van dit systeem was om zeker te zijn dat het werkt … en waarschijnlijk heeft het gewerkt.

Een massieve stalen brug van acht banen op de I-35 stortte in tijdens de avondspits op 1 augustus 2007 en er vielen 13 doden en 145 gewonden.

 

 

 

Het vreemde aan dit incident was dat meerdere steunpeilers van de brug gelijktijdig over de hele lengte en van de ene kant naar de andere instorten … en bijna op ‘vrije val’ snelheid.

 

 

Als het een natuurlijke gebeurtenis was, zou het meer logisch zijn om te veronderstellen dat er een peiler als eerste instortte, en dan volgden de anderen … maar beide kanten? Gelijktijdig? Er zit een geurtje aan.

 

Vergeef de sceptici

 

Sceptici zouden volhouden dat deze bruggen gewoon waren ingestort en dat andere eigenaardige dingen, zoals de vrije val van Gebouw 7 van 9/11, gewone verklaarbare gebeurtenissen waren … maar deze sceptici reageren vanuit onbewuste angstgevoelens.

Het interessante van angst is dat deze vaak schuilt in het onderbewuste. De echte bron van deze sterke overtuiging blijft dan ook onbewust voor het bewuste denken.

De sceptici zijn zich niet bewust dat de echte reden van hun heftige ontkenning van de waarheid voortkomt uit het feit dat ze onmogelijk de waarheid hiervan psychologisch kunnen verwerken. Daarom zeg ik ook altijd … vergeef de sceptici en de haters. Ongeacht wat ze zeggen of doen, zij zullen hun overtuigingen niet veranderen totdat zij hiervoor klaar zijn.

In normale omstandigheden kost het hen misschien veel tijd om los te laten, om de ‘duistere nacht van de ziel’ te omarmen en de lelijke waarheid te integreren die altijd in de schaduw op de loer ligt.

Ze lijden aan een zestigjarig programma van een allesomvattende, massale hersenspoeling die hen voortdurend bestookt en die nog dagelijks door de massamedia wordt versterkt.

Hun denken kan onmogelijk de waarheid verdragen, want die gedachte is zelfs te ondragelijk om het zelfs maar te overwegen.

 

Er is niets te vrezen

 

Deze bewuste, door vrees bevangen ontkenning is in feite precies de verklaring hoe deze massale, internationale occulte financiële samenzwering zo lang heeft kunnen duren.

Helaas beseffen veel mensen niet dat er absoluut niets te vrezen is. Zelfs wanneer die hele, lelijke waarheid wordt blootgelegd, zal er zeker wel een zekere mate van massarellen en paniek ontstaan als de spindokters hun best blijven doen om een massale, oncontroleerbare angst te creëren.

De waarheid is dat we leven in een holografische, op gedachtereagerende ‘matrix’, die gebouwd is door wat ik het Bronveld noem. Niemand wordt door het Goddelijke vergeten, liefdevolle krachten helpen onze aarde, die ‘toevalligheden’ zal presenteren als bizarre gebeurtenissen die de sluier naar beneden trekken en die dingen openbaren die niet zijn waarop ze lijken.

Hoe meer je beseft dat deze gebeurtenissen echt zijn, in plaats ze lachend af te doen als onzin, hoe meer ze zullen gebeuren.

Deze allesomvattende, collectieve lucide droom reageert op onze gedachten, intenties en wensen – en heeft zich vermomd als ‘realiteit’.

Deze ‘illusie’ werd gecreëerd voor onze eigen spirituele groei en ontwikkeling, door machten die veel krachtiger zijn dan alle gecombineerde breinen op Aarde.

De ‘illusie’ is ook héél oud … voor degene die zich hecht aan een tijdcoördinaat terwijl deze in feite leeftijdsloos en tijdloos is.

 

Onze planeet wordt op een zeer hoog niveau beschermd

 

In materiaal, zoals de reeks ‘de Wet van Eén’, die ik ondersteund heb met meer dan 1000 academische referenties in ‘The Source Field Investigations’, is ons verteld dat zeer hoog geplaatste wezens toezicht houden op de evolutie van de mensen op Aarde … en door miljoenen andere werelden in alleen al deze galaxy.

Een zeer exacte balans is bereikt, waar de mens nooit meer ervaart dan wat ze zelf hebben gecreëerd door de focus van hun gedachten.

De menselijke geest is het ultieme slagveld. Als de Machten die Waren jullie opgesloten kunnen houden in angst en verschrikking, dan zul je meer en meer angst en terreur aantrekken … en dan winnen ze.

 

Verborgen in de openbaarheid

 

In hun occult systeem kennen allen de ‘regels’, en een hoofdregel is dat ze zich moeten ‘verschuilen in de openbaarheid’.

Zij onthullen hun plannen aan de mensheid, zonder al te veel sluiers, zo niet alle. Een zeer duidelijk doch simpel voorbeeld is de ‘bailouts’ (financiële reddingsoperaties). Wanneer men zich niet genoeg zorgen maakt om maar iets fundamenteels te doen aan deze plannen, dus op een heel reëel niveau, dan hebben de mensen actief gekozen voor slavernij. Zij maken deze keuze door te geloven dat angst sterker is dan liefde.

Misschien hebben ze bizarre synchronisaties in hun leven gehad die hen ‘in de waarheid’ hebben gebracht dat we in een magisch universum leven dat ontworpen was voor spirituele groei, maar zij schermen deze ervaringen af in de een of andere aparte categorie … gescheiden van ‘de echte wereld’.

Wat de negatievelingen niet beseffen is dat de reden waarom deze ‘regels’ hen dwingen om zich ‘in de openbaarheid te verbergen’ berust op het feit dat zij gebruikt worden. Ze zijn hier alleen maar om een doel te verwerkelijken, een wens te vervullen. Wanneer dat doel adequaat verwezenlijkt is, zullen zij gedwongen worden zich te veranderen of te vertrekken.

Hun doel is een spiegel te zijn van de collectieve negativiteit waar we allen mee worstelen.

Genoeg mensen hebben nu hun eigen reflectie gezien in de wereldwijde spiegel die de Oude Wereld Orde nu snel aan het ontmantelen is.

Dit nieuws is zo bijzonder, zo opwindend dat het mij veel moeite kost dit artikel te beëindigen zonder op te schrijven wat ik nu weet.

 

 

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

 

 

Deel 2.2

 

Deze plannen zullen niet slagen

 

De negatievelingen begrijpen niet dat ze aan een strak aangespannen hondenketting zitten van de hogere machten. Het lijkt erop dat slechts één partij ooit de verkiezingen kan winnen, en dat elk duivels plan van de Oude Wereld Orde niets anders is dan het solliciteren naar een baan die al door het management is ingevuld.

“Mensen, kunnen we de planeet met kernwapens vernietigen? Onmogelijk. Sorry”.

“Kunnen we misschien een paar miljard mensen vermoorden om de boot een beetje lichter te maken? Ik ben bang van niet”.

“Goed, oké, maar hoe staat het dan met de werelddictatuur? Vergeet het maar!”

“Kunnen we zover komen dat ze ons als goden aanbidden … creëer een enorme ramp om als redders te verschijnen? Nee, maatje”.

“Hmmm … wat gebeurt er als we een nepinvasie van buitenaardsen proberen? Gaat niet gebeuren”.

“Welnu, kunnen we dan misschien als laatste de Amerikaanse economie onderuithalen en iedereen uit wrok van honger laten sterven als we gepakt worden? Neuhhh!”

 

“Flapdrollen uit de Ruimte”

 

Een van de meest opwindende dingen die ik onlangs hoorde is dat een bolvormig ruimteschip van 15 kilometer nu geparkeerd is een ruime baan om de Aarde. Meer dan 200 kleine schepen vliegen het moederschip in en uit, dankzij ronde deuropeningen die zich openen en sluiten.

Dit werd ondermeer waargenomen door het personeel in het Internationale Ruimtestation. (Er is veel optica aan boord die kunnen zien wat anders ‘verborgen, gecamoufleerd’ was voor het conventionele zichtbaar lichtspectrum).

Een van mijn eigen mensen stuurde me een uittreksel uit zijn dagboek over een droom die tot in details dit specifieke scenario beschreef … en ze wisten absoluut niet dat ik hetzelfde had gehoord van insiders.

Het is erg moeilijk geworden om de stukjes op de juiste manier samen te voegen om te kunnen vaststellen wat er allemaal gebeurt, want veel informatie uit de insidergemeenschap wordt momenteel onderdrukt en ‘het systeem van wie moet wat weten’ wordt nu veel stringenter toegepast. We weten echter wel dat bepaalde onderdelen van het militair-industrieel complex contact hebben gemaakt met deze mensen … en beschreven hen letterlijk als ‘Flapdrollen uit de Ruimte’. (Dit element kwam ook voor in de voorspellende droom, die je al snel hierna gaat lezen.)

De Oude Wereld Orde werd verteld dat ze gestopt worden om de bomen, de dieren en de mensen van deze wereld te redden.

“Waarom maken jullie je in vredesnaam bezorgd over deze planeet? Jullie wonen hier niet eens!”

 

Compassie wordt gezien als zwakheid

 

De militaire mentaliteit adoreert drama en intrige. Ze houden ervan het gevoel te hebben dat ze in een heldhaftige strijd verwikkeld zijn met een schurk die het vleesgeworden kwaad is. Blijkbaar zijn ze het meest kwaad over het feit dat hun ondergrondse bases in steeds grotere aantallen onbruikbaar gemaakt zijn door softe mensen die over liefde en vrede praten, die proberen hun harten te openen, maar ook weigeren nee als antwoord te aanvaarden.

Het is letterlijk het equivalent van het gegeven dat hun grootste, meeste veilige, gepantserde deuren in de diepste ondergrondse bunkers werden opengereten … waarna de Greenpeace-mensen, die er gelukkig, aantrekkelijk en jong uitzien en van de Aarde houden binnenwandelen en als kinderen tot hen spreken.

 

De Belangrijke Voordracht

 

“Wacht even. Ik dacht dat jullie kerels hier alleen maar waren om te observeren? Hoe zit het met de Eerste Richtlijn enz.? Het was toch niet de bedoeling dat jullie iets zouden doen?”

 

“Weten jullie nog hoe we zouden verschijnen om jullie nucleaire raketinstallaties onklaar te maken … al vanaf het moment dat jullie ze gingen bouwen?”

 

“Wel ja, maar toen gaven jullie ze aan ons terug! Jullie waren ze alleen maar aan het testen. Jullie ondernamen nooit enige actie. Jullie lieten toe dat wij ze hier en daar konden gebruiken. Jullie konden op ieder moment binnenvallen, maar dat gebeurde nooit. Jullie waren zwak en dwaas.”

 

“Ik begrijp hoe jullie je voelen. Het leek er misschien op dat wij hier alleen maar waren om jullie vanuit de verte te bestuderen, maar ons echte doel was ervoor te zorgen dat jullie nooit de kans kregen om de Aarde met kernwapens te vernietigen.”

“Wij doen jullie geen kwaad. Wij kunnen jullie niet toestaan deze planeet te vernietigen.”

“Wij konden geen verdere actie ondernemen totdat de grote Tijdcycli dit ons toestond. Het plan is zeer, zeer oud en heeft zichzelf uitgespeeld in ontelbare werelden. Wij hebben pakhuizen vol gegevens die we konden raadplegen wanneer we nieuwe situaties tegenkwamen.”

“Wij zijn slechts boodschappers van de wil van de Aarde, de Zon en de Galaxy zelf. Jullie tijd zit erop. En nu zullen de mensen van de Aarde vrij zijn. Of je ervoor kiest om samen te werken of niet is aan jullie. De beslissing is al gevallen. En zo zal het zijn!”

“Als jullie ons laten helpen, dan zullen jullie niet worden geschaad. Wij willen niemand zien lijden of pijn ervaren. Onze liefde wordt iedereen vrijelijk aangeboden.”

 

De ondergrondse bases

 

Volgens onze beste, meest betrouwbare insiders hebben dezelfde ‘bomen knuffelende’ ET’s overal op deze wereld ondergrondse faciliteiten opgeruimd. De eerste twee bevonden zich in de omgeving van Washinton D.C. en Denver, Colorado.

Dit gebeurde op dezelfde dag dat mijn boek ‘The Source Field Investigations’ werd vrijgegeven. Dit was een grote schok voor mij toen het verhaal begon samen te vallen in de daaropvolgende weken.

Zoals ik in Deel 1 uitlegde, en zoals de bronnen van Fulford bevestigden, werden beide ondergrondse bases vernietigd door een explosieve kracht die enorme aardbevingen aan het oppervlak veroorzaakte, waaronder de grootste aardbeving van de eeuw aan de Oostkust. Deze aardbevingen hadden zeer ongewone eigenschappen die identiek waren aan datgene wat wij zagen nadat de ondergrondse kernwapens waren ontploft. We weten nu inmiddels dat er geen straling vrijkwam.

 

Waarschijnlijk is alles door gecreëerde uitgangen weggehaald

 

Audio-opnamen van de gebeurtenissen in deze bases werden vóór de vernietiging opgehaald. Hierdoor weten de insiders nu dat 24 uur voordat deze bases werden vernietigd er enorme harde geluiden werden gehoord van verschuivende meubels … en mensen die gilden en schreeuwden.

Wat ook zo vreemd is aan dit gebeuren is dat zelfs tafels die aan de vloer waren vastgeschroefd losgemaakt en verwijderd waren. Het enige wat achtergelaten was waren de gebroken meubels.

Door twee en twee bij elkaar op te tellen, lijkt het erop dat geweldige poorten in deze bases gecreëerd werden. Alle materialen en al het personeel werden weggehaald voordat de eerste twee faciliteiten werden vernietigd.

De vernietiging was, zoals ik zei, waarschijnlijk veroorzaakt door een spontane 20-voudige toename van de luchtdruk.

 

Nog eens zes bases werden vervolgens weggevaagd

 

Het volgende betrouwbaar stukje informatie dat binnenkwam was dat de Machten die Waren (OWO) weigerden zich over te geven, zelfs na deze zeer indrukwekkend show van onoverwinnelijke kracht.

Ik hoorde dat de hoeveelheid uitrusting – waaronder schepen die gebruikt zouden worden voor een buitenaardse nepinvasie – dat al bij de eerste twee acties was verwijderd, genoeg was om een kritische, onomkeerbare nederlaag voor hen te vormen.

Niettemin … zij weigerden nog steeds om op te geven. Misschien hebben ze te veel sportwedstrijden gezien en willen nog steeds leven volgens het oude principe – het is pas voorbij als het over is.

Zes extra bases, die zich niet alleen beperkten tot de Verenigde Staten, werden na die twee opgeruimd. We weten niet wanneer het gebeurde, waar het gebeurde en of ze wel of niet fysiek vernietigd werden … slechts dat alle materialen en personeel verwijderd werden.

 

Nog veel meer is nu opgeruimd

 

In de laatste dagen van september gebeurde de volgende golf – en dit keer was het nog veel belangrijker. Ik kreeg het exacte aantal en mocht het niet verder vertellen. Om de integriteit en het vertrouwen van mijn bronnen te behouden, zal ik geen bijzonderheden verstrekken

Het volstaat te zeggen dat binnen een korte tijd, misschien al dezelfde dag, een belangrijk groter aantal bases opgeruimd gaan worden.

De rapporten zijn weer dezelfde – audio-opnames onthullen de geluiden van meubels die overal verschuiven en mensen die schreeuwen. In dit geval zijn de bases er nog steeds, maar alle materialen, ruimteschepen etc zijn verwijderd , met uitzondering van het gebroken meubilair.

De extreme integriteit en betrouwbaarheid die met deze bronnen is opgebouwd beseffend, werd ik zo overdonderd door dit nieuws dat ik het compleet ‘kwijt was’ en in tranen uitbarstte toen ik het voor het eerst hierover hoorde.

Een deel van me treurde over het personeel dat door angst en verschrikking ging toen ze door die poorten werden getrokken. Ik werd bedroefd door het feit dat zo weinigen van hen wisten dat dit met allen gebeurde … en er pas achter kwamen toen het met hen plaatsvond.

Ik kreeg ook tranen van opluchting toen ik besefte dat we werkelijk geleid en beschermd werden, en dat de meest belangrijke gebeurtenissen in de duizenden jaren van deze ‘oorlog’ nu plaatsvinden.

 

Ik zal waarschijnlijk in stappen in de openbaarheid verschijnen

 

Houd in gedachten dat de eindresultaten van al dit ‘inside’ werk misschien niet onmiddellijk duidelijk worden. Die ‘verdomde hippies uit de Ruimte’ maken het echter mogelijk dat deze internationale coalitie van 80 landen slagen in hun pogingen. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de brugdetonaties mogen plaatsvinden. De Machten die Waren begrijpen nog steeds niet dat elk plan van hen niets anders is dan het vragen om een baan. Elk verzoek die te veel schade zou veroorzaken, of die hen te veel oneerlijk voordeel zou geven, zal worden afgewezen.

 

Om deze ‘illusie’ nog even in stand te houden, waren de hogere machten buitengewoon slim bij het maskeren van hun ‘uitvindingen’, zodat het leek alsof het strikt door natuurlijke, aardse middelen gebeurde.

Daarom verwacht ik dat we wat extra drama zullen zien als het hele financiële debacle zijn hoogtepunt bereikt. Op een gegeven moment zal er waarschijnlijk een aankondiging komen … en de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.

Ik kan me voorstellen dat we de nodige tijd krijgen om dit nieuws te verwerken voordat we een volledige, complete onthulling krijgen, maar ik ga hierover meer schrijven in mijn volgende updates. Voor dit moment wil ik met jullie een kopie delen dat slechts lichtjes veranderd is, van een prachtige droom van een van mijn stafmedewerkers. Deze persoon had nog nooit iets gehoord over dit 15 kilometer groot, bolvormig schip dat gezien werd met honderden kleinere UFO’s die in en uitvlogen … noch van de naam die enkele van die oude militaire lefgozers deze nieuwe mensen hadden gegeven.

 

De profetische droom

 

Dit las ik … en dit is slecht een van de vele, extreem krachtige dromen die binnengekomen zijn en suggereren dat wij op de drempel staan van een bijzondere positieve verschuiving:

 

De kleine UFO’s en de Grote Bal

 

We zaten buiten in een prachtige natuurlijke omgeving. Ik zag een klein zilveren iets draaien in de lucht. In eerste instantie dacht ik dat het een tol was, maar toen besefte ik dat het een vreemde kleine UFO was. Het vloog naar me toe. Ongeveer twee honderd verschenen. Ze draaiden rond en waren klein, ongeveer 15 tot 25 cm groot. Ze draaiden en gloeiden en ik besefte dat het kleine metalen ruimteschepen waren. Ze waren mooi, het leek alsof ze vloeibaar kwik op hun huid hadden en op de een of andere manier levend waren.

Toen kwam er een grote bal die misschien 180 cm was in doorsnee. Het draaide rond. Het bewoog zich naar het midden van de kleine objecten. Het was opvallend dat geen enkele botste met de andere, want het waren er heel veel. Ze begonnen allen te bewegen als een school vissen.

 

De persoon in het licht

 

De grote bal begon te wervelen en veranderde in wit licht. Toen verscheen er een persoon uit het licht.

Deze persoon stond nu op het land … en het was duidelijk een ET (buitenaards wezen). Hij was echt lang. Ongeveer 60 cm langer dan de meeste mensen … misschien was hij 2,35 meter.

Hij had een echt wild bos zwart haar met fluorescerende groene veren erin gestoken.

Hij droeg dit zeer futuristische ogende outfit met veel kleine spijkers die eruit staken, zoiets als bij een stekelvarken. Het had fluorescerende groene en blauwe kleuren, een aanduiding van de stam.

Hij glimlachte en bleef daar staan. Iedereen was geschokt, maar ik voelde me gelukkig. Hij zei dag tegen me. Ik rende naar hem toe en omhelsde hem en hij glimlachte naar mij.

Toen begreep iedereen dat het veilig was … en ze begonnen hem allemaal te knuffelen.

Even later trok hij vreemde gezichten, net alsof hij zijn huid naar beide kanten van zijn gezicht probeerde te bewegen. Het was een soort grimas. Ik keek niet naar hem terwijl hij dit deed. Hij lachte de hele tijd.

Hij wilde de mensen van alles vertellen – wat ze ook maar wilde weten, hij beantwoordde alle vragen. Hoe dingen in werkelijkheid werkten in het Universum.

 

De moordlustige zakenman

 

Toen ontmoeten we in een auto een zakenman. Hij eindigde als een moordlustige. Hij was lang en had zandkleurig, lichtbruin haar. Het werd naar een kant gekamd en hij had veel haar. Hij had een lichtbruine corduroy jasje aan. Het was zacht oker, niet helder oker. Hij droeg een coltrui en een soort lange broek.

We reden in deze auto en eigenlijk probeerde hij ons te doden. Het was niet zo dat hij ons echt wilde doden … misschien wilde hijzelf dood toen hij als een idioot ging rijden.

Hij reed tegen de kant van de weg en smeet zijn auto overal tegenaan, zo ook tegen de auto voor hem.

Toen kwamen we in een restaurant … een zeer exclusief vijfsterren slakkenrestaurant. We dumpten hem en zeiden tegen hem dat hij als de bliksem moest verdwijnen. Toen werd hij gek en smeet zijn auto tegen de zijkant van de muur. Toen gingen we ons verbergen, bang dat hij ons zou vinden.

Vervolgens besliste jij dat je in dat restaurant wilde gaan eten. Ik zei dat wij moesten maken dat wij wegkwamen bij die moordlustige, tierende kerel. Jij zei dat we daar toch moesten eten omdat het daar zo leuk was … dus ik ging akkoord.

We besloten niet bang te zijn. We lieten die vent niet onze levens bepalen. Zodra hij bij ons zou komen zouden we nee zeggen op alles wat hij van ons wilde. Geen angst meer!

 

Een nogal bijzonder moment

 

Dus nogmaals, ik herhaal de vraag waarmee ik begon bij de start van dit artikel – Geloof je in liefde, of geloof je in angst?

Wanneer dit nieuwe financiële stelsel wordt aangekondigd, verberg jij je dan in bergen van angst dat dit duivelse plan uit de hel afkomstig is?

Wanneer de ET’s worden aangekondigd ga je ze dan omhelzen als je lang verloren broeders en zusters, of denk je dat ze zich veranderen in afschuwelijke demonen die de menselijke beschaving totaal willen vernietigen?

Het is jouw keus wat je wilt geloven en hoe je wilt leven. Ik doe mijn uiterste best om 30 jaar onderzoek samen te brengen en te combineren om mijn eigen geïnformeerde mening te presenteren.

De E-boek versie is uitstekend, nu de grote meerderheid van meer dan 1000 academische referenties rechtstreeks gelinkt zijn aan de websites die je kunt lezen.

In een E-boek kun je klikken op de link en het brengt je gelijk naar de referentiesectie. Vervolgens klik je op de website URL en lees je precies waar ik mijn citaten vandaan heb.

De audio-versie is een compleet boek waar ik dit jaar een volle week voor nodig had om het in te lezen. Het krijgt zeer positieve beoordelingen.

 

 

Hardcover on Amazon

Kindle Ebook on Amazon

Audio MP3 CD on Amazon

Hardcover on Barnes and Noble

Nook Ebook on Barnes and Noble

Audiobook CDs on Barnes and Noble

Audiobook MP3 CD on Barnes and Noble

All Versions on IndieBound