VolgensBlack Hair Styles/Care HomeBlack Hair Styles/Care Home David Wilcock en Benjamin Fulford heeft de criminele elite, die de wereld al lange tijd in een houtgreep houden en financieel kapot proberen te maken, een enorme tegenslag te verwerken gehad. Twee voor hen enorm belangrijke ondergrondse bases, gebouwd om zichzelf in te verschuilen na nucleaire aanslagen, die 2/3 van de wereldbevolking zou moeten uitwissen, zijn de afgelopen weken vernietigd. Vorige week maakte Benjamin Fulford melding van een geheime meeting tussen 57 landen die deze criminele elte ook verwijderd willen zien, inmiddels is het aantal landen dat akkoord is met deze verwijdering op gelopen tot boven de 80. De criminele elite verliest snel aan slagkracht en zal de komende weken, hooguit maanden, de definitieve genadeklap toegebracht worden. Dit maakt de weg vrij voor onthullingen op allerlei gebied. Je kunt dan denken aan de onthulling van buitenaards leven, technieken die ons in staat stellen energie uit het niets op te wekken en vele vele andere onthullingen waarde wereld eindelijk een echte nieuwe start kan maken en oorlogen snel tot het verleden zullen behoren.

 

 

(Vertaling door Harmen Schouwerwou, unitynet.nl)

Tachtig verschillende landen hebben nu een alliantie gevormd tegen de Oude Wereld Orde c.q. Nazi-achtige kliek.

Twee enorme ondergrondse steden werden op 23 augustus 2011 vernietigd – wat door de historici gezien kan worden als het kritieke moment waarop de oorlog gewonnen werd.

(Bijgewerkt de volgende morgen om 9.32 uur. Betrouwbare bron bevestigt dit verhaal en voegt nieuwe informatie toe! Maak alsjeblieft een linknaar dit artikel, maar maak er geen post van want het wordt dynamisch bijgewerkt zodra gebeurtenissen zich ontvouwen. Post wel het uittreksel met de link.)

 

Exclusief interview – door David Wilcock

 

Op woensdag 14 september 2011 interviewde ik een van de meest interessante en controversiële figuren op Aarde. De informatie in dit interview heeft de potentie om de wereld op zijn kop te zetten. Als het verhaal waar is, dan is dit al gebeurd.

Het ingekorte uittreksel van dit interview volgt – en je kunt het downloaden en beluisteren m.b.v. deze link:

Hoofdpunten en extra commentaar is toegevoegd om de leesbaarheid en de context van dit interview te verbeteren. De beste manier om aan dit verbazingwekkend verslag te beginnen is … met beide benen op de grond.

 

Benjamin Fulford: Dertig jaar als financieel journalist

 

Hallo … dit is David Wilcock, en jullie luisteren nu naar een exclusief interview met Benjamin Fulford.

Fulford heeft voor Forbes Magazine gewerkt als editor voor het Azië-Pacific gebied. Men heeft al eerder geprobeerd zijn geloofwaardigheid aan te vallen, maar het is gedocumenteerd. Ik heb zelf de referenties gecontroleerd.

(Ben heeft een gratis website - benjaminfulford.typepad.comen een betaald tijdschrift dat weinig kost met wekelijkse vrije samenvattingen en zo af en toe vrije artikelen op benjaminfulford.net. De belangrijkste updates verschijnen elke maandagmorgen op de betaalde site.)

Ik zou nu direct naar de gratis website gaan, want er zijn twee nieuwe updates (1, 2) die gedetailleerde, aanvullende informatie geven over alles wat we hier bespreken.

(Fulford) werd door Stephen Colbert genoemd in een show die de zogenoemde Illuminati besprak. (scroll naar beneden om de video te zien)

Ik wil ook laten weten dat Fulford contact heeft met een ongelooflijk aantal diverse bronnen. Het lijkt alsof hij voortdurend geïnformeerd wordt over wie die bronnen zijn – voor zover dit voor een mens mogelijk is.

 

Nucleaire aanvallen tegen ondergrondse bases

 

Onlangs informeerden deze bronnen hem dat de aardschokken in Colorado en Washington DC van 22 en 23 augustus zeer waarschijnlijk nucleaire aanvallen waren tegen ondergrondse militaire faciliteiten. Deze ondergrondse bases werden sinds de zestiger jaren door de VS-regering gebouwd ten koste van biljoenen dollars belastinggeld die ongeregistreerd in deze ‘zwarte projecten’ verdwenen.

Ik nam contact op met Benjamin Fulford omdat ik dit op zijn blog had gelezen en was zeer verbaasd. Daarna begon ik contact op te nemen met mijn eigen bronnen, die ik sinds 1999 als publiek figuur op het Internet had opgebouwd. Ik kreeg het vertrouwen van veel mensen in verschillende geclassificeerde programma’s.

Ik was echt verbaasd tijdens dit rondvragen toen ik er achter kwam dat iedereen die ik kende – met uitzondering van een die het blijkbaar niet hoefde te weten - bevestigde dat deze aanval had plaatsgevonden.

 

Ze hadden nooit gedacht dat dit zou kunnen gebeuren

 

Wacht even … ik draag het subiet over aan Ben. Er is nog een ding dat ik hier wil zeggen.

Als je niet helemaal de ernst van de gevolgen het voorgaande hebt begrepen, dan nog één belangrijk punt. Deze jongens hadden nooit gedacht dat deze ondergrondse faciliteiten aangevallen konden worden. Nooit!

Dus, wat hier gebeurd is een aardverschuiving in deze oorlog tussen insiders – dit is misschien wel net zo belangrijk als de kernwapenaanval op Hiroshima en Nagasaki in de Tweede Wereldoorlog. En in feite kan het net zo goed het werk zijn van het Universum, in termen van karma, waardoor degenen die verantwoordelijk zijn voor die aanvallen nu zelf het slachtoffer zijn.

 

Code Rood - op ‘need-to-know’ basis

 

Er ligt een onmiskenbare betekenis ten grondslag aan deze gebeurtenis. Ik was verbaasd over de gedetailleerdheid die ik kon krijgen van mijn eigen bronnen over het gebeuren.

Er werd mij verteld dat de toestand momenteel Code Rood is. Het wordt echter ook niet doorgegeven aan de meeste mensen in deze 9 geclassificeerde) programma’s. Het is op een ‘need-to-know’basis. Zelfs de bronnen waarmee ik in contact sta, behalve één, zijn niet hoog genoeg geclassificeerd om te weten waarom dit gebeurde, of wie hiervoor verantwoordelijk zijn.

 

Het vissen naar informatie

 

Het enige dat we weten is dat de ‘oude’ machten, of de ‘machten die waren’ zoals ik ze graag noem, informatie over deze gebeurtenis op het Internet hebben gezet. Wat ze in feite doen is dat ze proberen te vissen naar informatie. Ze willen uitvinden wie wat weet.

En ik ben verbaasd dat mijn eigen bronnen de kennis missen die Benjamin Fulford naar buiten heeft gebracht en dus verantwoordelijk is voor dit alles … en waarom (het werd gedaan)

 

Op naarzestigduizend doden – en geen insider is veilig

 

Mijn intelligentie suggereert dat het mogelijk is dat zich misschien wel 30.000 mensen in elk van deze twee ondergrondse steden bevonden op het moment dat (de explosies) afgingen. Dus we hebben het over een potentieel van 60.000 doden. We hebben het ook over het potentieel dat alle anderen die voor deze programma’s werken in een van deze faciliteiten, ondergronds of misschien wel buitenaards, zoals een ruimtestation op de Maan of elders … nu totaal alleen zijn en geen bewaking hebben. Ze zullen niet langer beschermd zijn. Ze zijn niet veilig. En hun superieuren informeren hen niet voor de risico’s die ze nu lopen in deze locaties.

 

Neem geen blad voor je mond

 

Ik wil het duidelijk stellen. Ik wil dat die man met jullie gaat praten, het publiek, om uit de eerste hand te vernemen wat er allemaal aan de hand is, wie deed dit, waarom ze het deden en wat de gevolgen zijn. Dus Ben, dit is mijn introductie. Ga je gang. Ik ben zeer geïnteresseerd.

 

Bretton Woods plaatst het decor

 

BF: Er bestond een zeer esoterische strijd over de controle van de drukpers van dollarsvoor het mondiale financiële stelsel.

Wat gebeurde er aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, bij het Bretton Woods Akkoord van 1944 - Brittannië, Frankrijk en de VS kregen het recht om de valuta van de wereld te controleren. Men dacht dat ze een Marshall Plan hadden om Afrika en Azië, evenals Europa te ontwikkelen. Ze kwamen terug op hun belofte, en in plaats daarvan begonnen ze een ‘koude oorlog’ in scène te zetten met de Sovjet Unie – die was ontworpen om de militaire industrie te steunen.

 

Zevenenzeventig niet-gebonden landen installeerden mondiale rekeningen die d.m.v. van onderpand zekerheid verschaffen

 

Toen bundelden de groep van 77 niet-gebonden landen hun vermogen … hun totale rijkdom, goud en andere kostbaarheden … en installeerden diverse mondiale onderpandrekeningen. Ze wilden dit geld gebruiken om het Marshall Plan voor Azië en Afrika op te starten.

 

Kennedy probeerde een eind te maken aan de FED – en de Koude Oorlog

 

President Kennedy ging hiermee akkoord nadat hij ontdekt had dat er een groep was die serieus probeerde de Sovjet Unie en de Verenigde Staten tegen elkaar uit te spelen om elkaar te vernietigen. Dit was de Cubaanse Raketcrisis.

Het historische akkoord werd het Hilton Green Memorandum genoemd. Dit is beschikbaar voor elke serieuze onderzoeker in de financiële geschiedenis. President Soekarno (Indonesië) was de ondertekenaar voor die landen. Hij wilde Kennedy … zij gaven Kennedy 140.000 ton goud.

Kennedy ondertekende een wet waardoor het Congres, niet de Federal Reserve Board, dollars mocht creëren (uit deze door goud gedekte onderpandrekeningen die aan de Verenigde Staten waren gegeven.) Kennedy zei ook: “Laten we, in plaats van deze Koude Oorlog, naar de Maan gaan om de industrie te stimuleren. Laten we de arme landen helpen zich te ontwikkelen en laten we de ruimte ontwikkelen in plaats van deze verzonnen Koude Oorlog.

 

Kennedy werd vermoord – en de klok liep af in 1994

 

Kennedy gaf veel geld uit, maar hij werd vermoord. Zoals jullie weten verdween het openbare ruimteprogramma pas in de zeventiger jaren toen de financiering afliep en vervolgens compleet stopte. President Soekarno werd verjaagd uit zijn ambt.

De internationale overeenkomst die Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten de verantwoordelijkheid gaf over het wereldwijde financiële stelsel liep af in 1994. Daarom lieten ze toen de Sovjet Unie beëindigen, ofwel ontmantelen.

Na 1994 was er aan de top van het mondiale financiële stelsel geen overeenstemming over wie daarna de leiding zou krijgen. Er trad een splitsing op in de rangorde van macht.

 

China en de niet-verbonden landen wilden de financiële controle

 

De Chinese en niet-verbonden landen zetten de oligarchieën, die sinds de Tweede Wereldoorlog aan de touwtjes hadden getrokken, onder druk om de controle over de drukpers van de dollar – het financiële systeem – uit handen te geven, maar zij weigerden.

Bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag werd door de Chinezen een aanklacht ingediend over het goud dat de eigenaars van de Federal Reserve Board aan hen hadden verkocht.

 

De FED moest op 12 september 2001 uitbetalen

 

De eigenaars van de Federal Reserve Board verloren deze rechtszaak en ze kregen de opdracht om op 12 september 2011 te beginnen met het overhandigen van het goud.

Zoals jullie weten gaven ze op 11 september 2001 de wereld de vinger en startten deze enorme, zogenaamde mondiale nepoorlog tegen het terrorisme. Het was een onderdeel van een poging (om de wereld te controleren) door de fascistische groepen van de Tweede Wereldoorlog.

 

Ze wilden mondiaal fascisme – en 90% minder mensen

 

De Nazi’s en hun fascistische sympathisanten in de VS en Engeland en Italië, (samen) met een groep uit het leger, Congres en het Vaticaan probeerden een mondiale fascistische regering te installeren. Tevens geloofden ze dat er te veel mensen waren. Volgens hen waren dat de vele ‘inferieure’ donkergekleurde mensen. Ze wilden de wereldbevolking verminderen met 90%.

 

DW: Is dit gedocumenteerd?

 

BF: Ja, het is zelfs zeer goed gedocumenteerd. Ik werd uitgenodigd om me bij deze groep te voegen door Heizo Takanaka, die gedurende vijf jaren de Japanse minister van Financiën was. Ik heb een bandopname van deze uitnodiging om dit te bewijzen.

 

Ze wilden zich ondergronds verbergen nadat de planeet met kernwapens zou worden aangevallen

 

Ze waren van plan in deze ondergrondse bases te schuilen nadat ze een nucleaire Holocaust in gang hadden gezet. Het oorspronkelijke plan was een nucleaire oorlog te starten tussen Iran en Israël. Ze zouden dit dan als excuus gebruiken om een noodwet (een staat van beleg) in te stellen in de G7 landen. Vervolgens (zou deze nieuwe militaire bevoegdheid gebruikt worden) om de oorlog tegen China voor te bereiden.

 

Rusland en China blokkeerden dit

 

Dit plan viel in duigen toen Rusland hen eruit gooide – en Poetin Rusland opnieuw onafhankelijk verklaarde. Dat beëindigde hun controle – de olie-industrie – en zorgde ervoor dat het hele plan niet werkte. De Chinezen stopten ook een tijdje met het kopen van de Amerikaanse staatsleningen om de druk op deze groep op te voeren.

 

Ze deden China het aanbod om partner te worden in de wereldheerschappij

 

Dus switchten ze van strategie en probeerden China te verleiden door hen, samen met deze groep, de wereldheerschappij aan te bieden. Daarom zagen jullie dat Obama in 2009 China bezocht en hen een ‘G2’ aanbod deden. Op die manier krijg je een bevestiging.

 

Ze worden afgesneden – en zitten zonder geld

 

In ieder geval staat deze groep, die de 9/11 aanvallen uitvoerden, onder toenemende druk en bevinden zich op de hoogste niveaus in een geïsoleerde situatie. Ze zitten zonder geld. Ze zijn afgesneden.

 

Hoe staat het met de ‘vermiste’ 2,3 biljoen dollars?

 

DW: Ben, vlak vóór 11 september – en veel mensen zijn dit vergeten – komt Donald Rumsfeld op de nationale televisie en zegt dat ze in het vorige decennium 2,3 biljoen dollar van het Pentagon ‘kwijt zijn geraakt’. Heeft dit iets te maken met dat goud waarover je sprak?

 

BF: O, zeker.

 

Financieren van ‘Moordbedrijven’

 

Dat geld werd gebruikt om Blackwater te financieren – een particulier leger dat niet door het Pentagon wordt gecontroleerd. Het Pentagon laat zich niet controleren door deze kliek. Dus probeerden ze te doen wat deze Nazi’s deden in de Tweede Wereldoorlog – ze creëerden een elite SS-korps dat het beroepsleger kon pesten.

Voor zover het mijn bronnen betreft … daar ging het geld dus naartoe.

 

DW: Wow

 

BF: In ieder geval … we werden gecontacteerd door smokkelaars, drugsmokkelaars.

 

DW: Kun je ons even vertellen wie ‘wij’ zijn?

 

Het Witte Draak Genootschap – vele groepen werken samen

 

BF: ‘Wij’ is een groep van ons die betrokken is in het gevecht om de kliek omver te werpen. Het betreft leden van het CIA, het Pentagon, de veiligheidsdiensten, en verschillende (andere groepen) waaronder Aziatische geheime genootschappen.

We gebruiken de naam Witte Draak. Er bestaat nog een andere groep die zichzelf de Witte Hoeden noemen. We hebben allen hetzelfde doel – deze krankzinnige groep mensen de macht te ontnemen.

 

Waarom Fulford?

 

DW: Een deel van de kritiek die ik heb gezien van mensen op het Internet is: “Als deze groep zo groot en zo machtig is om de kliek te bestrijden, waarom is Benjamin Fulford de enige die hierover spreekt?

 

BF: Deze mensen willen onbekend blijven – en ik ben een woordvoeder. Wanneer je naar het Witte Huis gaat, is er slechts één woordvoerder voor het publiek. Zij prefereren achter de schermen te werken. Je moet wel beseffen dat wij te maken hebben met een wereld waar zij een moord even gemakkelijk gebruiken als wij een papieren zakdoek.

 

DW: Zeker.

 

Het is erg gevaarlijk om de kliek te weerstaan

 

BF: Ikzelf heb zes moordpogingen meegemaakt. Een van mijn collega’s, een CIA-man, werd onlangs door deze jongens met ricine vergiftigd.

Nog iemand van onze leden in Zwitserland heeft bewakers rond zijn huis, en zij hebben vorige week iemand naast zijn huis neergeschoten die hem probeerde te doden. Hiervoor vonden ze iemand van de maffia met de naam Vincenzo Mazzamaro die een geweer had en een handig apparaatje om sloten te openen die probeerde zijn huis binnen te komen. En iemand anders van ons werd vorige week op een haar na geraakt door een betonnen zak.

 

DW: Wow.

 

BF: We hebben te maken met zeer gevaarlijke mensen. Daarom is geheimhouding een noodzaak.

 

Fulford is tweetalig en dankzij Forbes goed ingevoerd in Azië.

 

DW: Ik heb ook gespeculeerd (de volgende redenen waarom deze Aziatische groepen jou deze verantwoordelijkheid toevertrouwen):

·Je woont in Japan, en je bent een “gaijin” – een buitenlander, een wit persoon, Je hebt bewezen een goede editor voor het Forbes Magazine te zijn

·Je bent tweetalig, je spreekt vloeiend Japans. Er bestaan diverse video’s die vrijgegeven zijn waarin je dit toont. [Start at 2:16 in this video for the latest example.]

Dit was misschien een deel van waarom je dit podium kreeg om deze Aziatische geheime genootschappen een stem te geven. Ben je het hiermee eens?

 

(einde deel 1 …wordt vervolgd)

 

Deel 2

 

Waarom gebruikte Japan zijn geld niet om deze planeet te helen?

 

BF: Wat er in mijn geval gebeurde was dat ik heel simpele maar duidelijke vragen stel toen ik bij Forbes werkte.

De Japanse mensen – dat geldt zowel voor de publieke als de private sector – bezitten ongeveer voor 8 biljoen dollar aan activa in het buitenland.

 

DW: Acht biljoen (10¹²) dollars?

 

BF: Ja. Dat staat in het openbare verslag. Je kunt naar de website van het Ministerie van Financiën gaan en daar vind je de bedragen.

Volgens het VN - ontwikkelingsrapport heb je 400 miljard nodig om de milieuvernietiging te stoppen en 200 miljard om een eind aan de armoede te maken.

Dus zeg ik – hé jongens, waarom gaan jullie dit niet doen?

 

DW: Oké, wacht even … ho!

 

BF: Dat is te gemakkelijk!

 

Vierhonderd miljard? Dat is alles?

 

DW: Dat is een jaarlijkse begroting. Dit is het ontwikkelingsrapport van de VN. Je moet naar hun deskundigen gaan om uit te vinden hoe ze aan die getallen komen.

 

DW: Oké. Maar dat is het publieke domein. Deze 8 biljoen (10¹²) is heel wat meer dat het bedrag dat nodig is om een eind aan de armoe te maken en om te stoppen met het vernietigen van het milieu.

 

BF: Ja.

 

Japanse inkomsten worden afgetapt uit de herstelschulden

 

!Opmerking Wilcock: Ergens anders zei Fulford dat hij ontdekt had dat een aanzienlijk percentage van de Japanse inkomsten werd afgedragen aan de oliekliek – dankzij onredelijke herstelcontracten met hoge rente die na de Tweede Wereldoorlog waren getekend. Deze contracten werden afgedwongen met omkoping, afpersing, doodsbedreiging en het vermoorden van Japanse regeringsambtenaren die het er niet mee eens waren.)

 

Negentig procent van de mondiale besparingen werden geabsorbeerd door het Amerikaanse leger

 

BF: Nog iets … als je naar de statistieken kijkt, besef je dat 90% van de wereldwijde besparingen uit het systeem werd weggezogen door het militair-industriële complex.

 

DW: Hoe bewijs je dat?

 

BF: Ik was 25 jaar lang een financieel journalist. Dit is allemaal openbaar materiaal.

 

DW: Negentig procent van de VS – begroting gaat naar het leger.  

 

BF: Er is een eenvoudige manier om dat te checken. Kijk alleen maar naar het buitenlandse handelstekort van de VS en vergelijk het met het Amerikaanse militaire budget. Je zult door de jaren heen een verbazingwekkende gelijkenis zien. 

 

DW: (Lacht)

 

BF: Er is een eenvoudige oorzaak – het militaire apparaat produceert niet verhandelbare goederen. Het is een parasitaire entiteit op de wereldeconomie.

 

Waarom niet de wereld genezen en de ruimte koloniseren?

 

Wat ik zei was eenvoudig – kijk … waarom stop je niet met het meebetalen aan dat militaire apparaat? Ik zei dit tegen de Aziaten  en vroeg hen (maak een eind aan de armoe en het vernietigen van het milieu) en gebruik dit om de ruimte te verkennen. Het is alleen maar een kwestie van het gezonde verstand.

 

DW: Oké Ben, je audio viel uit bij de laatste zin. (de ontbrekende tekst staat hierboven tussen haakjes)

 

BF: Ik denk dat het een kwestie van het gezonde verstand is.

 

DW: Oké.

 

Moordopdrachten

 

BF: Wat er gebeurde was dat voor mij een moordopdracht werd uitgevaardigd. De Zuid-Koreaanse geheime politie informeerde de Chinezen dat er een opdracht lag om mij te vermoorden.

Je kunt dit controleren. Mijn collega, Paul Klebnikov, de Moskouse bureauchef voor Forbes Magazine, werd buiten zijn appartement in Moskou met negen schoten neergelegd. Hij leefde nog wel toen de ambulance een uur later kwam. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en in de lift gezet. De lift werd gedurende acht minuten stilgezet … en hij stierf in de lift.

Hij onderzocht, zoals ik, een lid van dezelfde groep. Hij deed onderzoek naar Boris Berezovsky, een van de olietycoons. Ik deed onderzoek naar Heizo Takenaka – maar allen behoorden tot dezelfde kliek.

 

DW: Juist.

 

De oorlog tegen terreur was duidelijk in scène gezet

 

BF: In ieder geval, de Zuid-Koreanen vertelden de Chinezen dat er een opdracht lag om mij te vermoorden. Dit vanwege mijn publieke oproep aan de Aziaten om hun spaargeld niet langer te stoppen in die militaire machine.

Je moet niet vergeten dat ze, tijdens de Koude Oorlog, het excuus hadden van het anticommunisme. Maar de oorlog tegen terroristen was zo duidelijk in scène gezet dat het voor iedereen die serieus onderzoek deed alleen maar belachelijk was.

 

DW: Oké.

 

Het Chinese geheime genootschap bood bescherming aan

 

BF: Ik werd uitgenodigd me aan te sluiten bij een Chinees geheim genootschap die me bescherming aanbood voor deze moordopdracht – en zo raakte ik verzeild in deze geheime wereld van financiële macht.

De groep die me bescherming bood was de groep achter de niet-verbonden landen. Het was grensoverschrijdend.

Als je denkt in termen van landen, begrijp je niet hoe deze mensen werken.

Ze hebben grote facties in China, in de VS en in Europa – zowel vóór als tegen hen. Het overschrijdt grenzen.

Als je denkt in termen van natiestaten, wil je niet begrijpen hoe deze groepen werken.

 

Chinezen leveren een financiële strijd door het kopen van echte activa, bezittingen

 

In ieder geval begon er een financiële strijd. Er waren vele, vele publieke salvo’s.

In 2006 wilden de Chinezen hun dollars gebruiken voor iets anders dan alleen maar schatkistpapier (staatsobligaties) te kopen. Ze probeerden de oliemaatschappij Unocal te kopen. Het Congres nam een wet aan die dit verbood.

Dus daarna namen ze hun dollars en gingen naar Afrika, Zuid-Amerika en elders, en begonnen het aan echte dingen uit te geven – zoals mijnen en landbouwgrond en grondstoffen. Geen virtuele dingen – zoals gefantaseerde, onbegrijpelijke derivaten, die wezenlijk zwendelbanen zijn.

 

DW: Ponzifraude. Ja!    

 

BF: Zeker.

 

Voedsel- en olieprijzen stijgen door de kliek

 

De andere groep zoekt vergelding door het opkrikken van voedsel- en olieprijzen. Vergeet niet dat er hongerrellen waren in 33 landen.

 

DW: Ja.

 

BF: Een econoom bij de Wereldbankgaf als reden dat steeds meer mensen honger hadden omdat ze de boeren betaalden om producten te verbouwen die olie opleverden (ethanol uit koren) in plaats van voedsel. Dit maakte een eind aan deze praktijken.

 

De schok van de val van de Lehman Brothersin 2008 was een Aziatische tegenaanval

 

Toen kwam er een tegenaanval. De (leiders van de kliek) werd verteld dat we niet langer dollars zouden accepteren die in de Verenigde Staten werden gedrukt. Dat is wat jullie weten van de Lehman crisis.

 

Zesenzeventig procent terugval in de uitvoer van Japanse auto’s naar de VS

 

Dit kun je controleren in de publieke verslagen. Als je kijkt naar de Japanse exportstatistieken, van oktober of november 2008, na de schok van Lehman, dan zul je zien dat er ongeveer 76% minder Japanse auto’s werden geëxporteerd naar de VS.

Dit was wat de Japanse en andere mensen zeiden – je kunt niet langer papier gebruiken om spullen te kopen uit de rest van de wereld. Je moet met echte dingen, met echte goederen handel drijven.

Natuurlijk, het publiek had dit niet in de gaten.

 

DW: Dat komt omdat het menselijk brein op barsten staat. De mensen weten niet dat het Lehman-gebeuren te maken had met Azië.

 

BF: Ja, dat weet ik. De manier waarop je dit kunt controleren is te kijken naar de export/importstatistieken na Lehmans schok. Je kunt het ook checken door te kijken naar de Baltic Dry Index (BDI)

 

Negentig procent prijsval in het verschepen

 

Je zult zien dat de verschepingsprijzen 90% lager zijn na de schok van Lehman.

 

DW: Wow.

 

BF: Dat komt omdat de schepen vol goederen naar de VS gaan en leeg vertrekken (met waardeloos papier en schuldbekentenissen).

Dit zijn de manieren om te controleren of mijn beweringen gedekt zijn door openbaar gemaakte informatie.

 

DW: Goed. Oké.

 

Het schietincident in Noorwegenwas een afpersingspoging van 1,5 biljoen

 

BF: Om terug te keren naar het opblazen van de ondergrondse bases, deze groep werd op hoog niveau meer en meer afgesneden van hun bronnen en kregen geldgebrek.

Ze probeerden geld af te persen van diverse landen.

Ze vermoorden de jeugdgroep van de regerende partij in Noorwegen – dat waren de aanvallen in Noorwegen – omdat ze probeerden 1,5 biljoen oliegeld af te persen die de Noorse regering controleert. Ze zeiden – lui, we gaan jullie vermoorden als je niet je geld wilt afdragen.    

 

DW: (Ze) probeerden wanhopig contactgeld te vinden.

 

BF: Ja. Ze vielen Libië binnen om hun olievelden over te nemen, want de Libiërs vertelden hen – wij willen niet langer betaald worden met papiergeld.

 

DW: Hmmm.

 

Atoombom Japan binnengesmokkeld met 70 kilo marihuana

 

BF: Nog eens … in het geval van Japan heb ik bronnen die in feite drugshandelaren zijn. Ze verkopen al 70 jaar lang drugs in Japan. Dit zijn de CIA – types, de drugssmokkeldivisie van het CIA .

Ze vertelden me dat een atoombom het land was binnengebracht met hun laatste verscheping van drugs. Het was een lading van 70 kilo Thaise marihuana die via Okinawa was binnengebracht. Ze vonden hierin een atoombom.

En natuurlijk … het smokkelen van drugs voor deze boys is één ding, maar het smokkelen van kernwapens is weer iets heel anders. Ze vertelden dit aan de politie en aan mij. En ik maakte dit publiekelijk bekend.

Ze volgden de bom tot aan de hoofdkantoor van de Noord-Koreaanse burgervereniging in Tokio.

 

Vier kernwapens gestolen van de Russische

Onderzeeër Kursk

 

In kreeg een onafhankelijke bevestiging van een zekere Paul Lane, van de militaire inlichtingendienst van het Pentagon – die deel uitmaak van een groep van hoog geplaatste parapsychologen e.d. – dat er vier nucleaire wapens waren gestolen uit de gezonken Russische onderzeeër Kursk. Ik geloof dat het ergens in 2000 was. Het was een van die kernwapens die (Japan) waren binnengesmokkeld.

 

DW: Gestolen door wie?

 

BF: Dit is de Odessa Groep, de Nazi Groep. De groep die een fascistische wereldregering wilde installeren – een Vierde Rijk.

 

DW: Oké. Hoe slaagden ze erin deze kernwapens uit de Kursk te halen?

 

BF: Ik ken de technische details niet, maar ze hebben onderzeehavens in verschillende delen van de wereld. Ik denk dat het uit een van deze bases kwam.

 

Waarom kernwapens stelen als je ze zelf kunt maken?

 

DW: Dan zou de volgende vraag zijn – waarom moeten die uit de Kursk halen als ze machtig genoeg zijn om ze zelf te maken?

  

BF: De publieke nucleaire wapens bevinden zich onder strikte veiligheidsprotocollen. Je kunt ze niet zo maar meenemen om ze ergens op te blazen. Er zijn te veel mensen betrokken in de commandoketen.

Ze probeerden dat te doen.

 

Het incident op de Minot Luchtmachtbasis– de mislukte smokkelpoging

 

Er waren incidenten waar (de good guys) ternauwernood een nucleaire diefstal konden voorkomen.

 

DW: Juist, zoals het incident op de luchtmachtbasis Minot.

 

BF: Ja, exact.

 

DW: De soldaten sloegen aan het muiten en gingen niet akkoord met deze ‘Broken Arrow’. Zo noemden ze het in codevorm.

(Insiders probeerden een kernwapen uit de Minot luchtmachtbasis te smokkelen. Diverse helden stierven als gevolg van hun opstand tegen dit plan en ze verzetten zich tegen het stelen van het wapen.)

 

BF: Daar ga je. Ze hadden enkele kernwapens nodig die niet onder controle van een officiële regering stonden.

 

DW: Oké.

 

Japans schip boorde 10 kilometer diep precies op het epicentrum

 

BF: Er was een Japans boorschip, met de naam Chikuyu Maru, die tien kilometer diep in de zeebodem kon boren. Ze boorden precies op het epicentrum van de aardbeving.

Wij hadden een artikel van 17 januari in een plaatselijke krant die schreef dat ze daar aan het boren waren.

Ze plaatsten een bom in de zeebodem.

 

Kom op met je geld … anders zal Tokio de volgende zijn.

 

Dit was een poging om door middel van terreur geld af te persen van de Japanners.

 

DW: Dus zij waarschuwden Japan dat ze de bom in (de zeebodem) plaatsten voordat ze om geld vroegen?

 

BF: Nee, ze vroegen daarna om het geld.

 

BF: “Als je het niet doet, dan is de volgende Mount Fuji”.

 

DW: Voor degenen die het niet weten … Fujiyamais de streek rondom Tokio, wat het grootste bevolkingscentrum van Japan is.

 

BF: Ja. Dat klopt.

 

DW: Dus, in feite zeggen ze dat ze een kernaanval op Tokio plannen en om hoeveel mensen gaat dat dan? Dertig of veertig miljoen?

 

BF: Ja, ongeveer dertig miljoen.

 

DW: Jusit. Oké

 

De Japanse premier overhandigde meer dan 20 miljard

 

BF: De Japanse premier (Naoto) Kan was van nature zo’n lafaard dat hij alleen maar zei – o jeetje, oké, we zullen het geld overmaken.    

Hij maakte ongeveer twee biljoen over, dat is ongeveer 20 miljard dollar. En ze gaven hem behoorlijk wat smeergeld.

 

Een belangrijke strijd ontstond in Japan om de kliek te verwijderen

 

Het bewijs dat dit geen natuurlijke ramp was begon zich op te stapelen. Het gevolg was een strijd in Japan om deze mensen uit de controle te verwijderen.

 

Waarom denk je dat dit geen natuurlijke aardbeving was?

 

DW: Sommige mensen kunnen zich misschien niet voorstellen dat Fukushimaniet een natuurlijke ramp was. Kun je misschien in het kort een paar punten aangeven waarvan je denkt dat die het meest belangrijk zijn?

 

(Net voor de ramp, publiceerde ik droominformatie die waarschuwde voor een geweldige catastrofe die aanstaande was. Het was verbazingwekkend gedetailleerd en accuraat. De originele voorspellingen waren hiergepost en de analyse verschijnt hier)

 

BF: Als je kijkt naar de seismische grafiek, zie je een plotselinge explosie. Het lijkt niet op een natuurlijke aardbeving waar je pre-schokken hebt. Het was in een keer enorm, en daarna werd het langzaam minder.

 

 

 

De ondergrondse explosies van de bases begonnen ook met groot geweld

   

Dit gebeurde ook met de ondergrondse bases. Als je kijkt naar de seismische grafiek, lijkt het alsof er plotseling een grote lijn verschijnt, die langzamerhand terugloopt. Er is geen opbouw, zoals je vindt bij natuurlijke aardbevingen (De zwarte lijnen in deze illustratie vertegenwoordigen de lijnen van een normale aardschok, zoals hier wordt uitgelegd)

 

 

Links naar de Colorado en de Virginia Aardbeving

 

(Hier is een eerder artikel over de Colorado aardbeving nadat die had plaatsgevonden

 

Er was ook een beving in Colorado waar iets vreemds mee is. Hoewel deze gerapporteerd werd in de Denver Post, NY Times, Huff Post en andere locale kranten, werd het verwijderd van de USGS.gov.site.

 

http://www.denverpost.com/news/ci_18744329
http://www.nytimes.com/2011/08/24/us/24earthquake.html

http://www.huffingtonpost.com/2011/08/23/largest-colorado-quake-si_n_933854.html

 

Hier is een Reuter artikel die uitlegt hoe ongebruikelijk de Virginia aardbeving was, direct nadat deze plaatsvond.

 

En dit artikelis goed gedocumenteerd, met diverse belangrijke links, aangaande zes vreemde anomalieën die in verband staan met de Virginia aardbeving.

1.       Ongebruikelijke, seismische inactieve locatie;

2.       Extreem geringe diepte, later door USGS veranderd naar een meer typische waarde;

3.       Zonderlinge seismografische lezing, (luchtmachtinsider lekt dat het ondergrondse nucleaire explosie was);

4.       De schok wordt ruim 750 kilometer van het epicentrum gevoeld;

5.       ‘Opmerkelijke laag’ aantal naschokken;

6.       Orkaan Irene werd voortdurend van zijn koers afgebracht.

 

Plutonium in Fukushima gebracht een maand vóór de aanval 

 

BF: Er is veel bewijs (dat Fukushima geen natuurlijke aardbeving was.)

De gouverneur van Fukushima vertelde me dat ze hem gedwongen hebben en plutonium in de reactor 3 hebben gestopt. Dit was slechts één maand voor de tsunami.

 

DW: Slechts een maand daarvoor?

 

BF: Ja.

 

(Het plutonium veroorzaakte de meeste stralingseffecten van de ramp)

 

(einde deel 2 ... wordt vervolgd)

Deel 3

 

Aandelen bouwbedrijf van woningen schoot omhoog een maand vóór de aanval

En dan hadden we nog het bedrijf Higashi Nippon House. Ze bouwen goedkope woningen in het noordoosten van Japan. Hun aandeel spoot omhoog in de maand die aan de aanval vooraf ging.

Besef wel dat Japan een vergrijzende en krimpende bevolking heeft. Het is niet logisch dat de aandelen van een bouwbedrijf die goedkope huizen bouwt in die mate omhoogschiet – tenzij er iets aan de hand is.

Twee dagen hiervoor dreigde een mogelijke nucleaire aanval

Nog iets anders – een groep van ons nam op 9-3-2011 een gesprek op tussen Kirk Campbell, die jullie viceminister van Buitenlandse Zaken voor Azië is, en de Japanse ‘power broker’ (machtbreker) Ichiro Ozawa.

Tijdens dit gesprek vroeg Campbell Ozawa de regeringspartij niet te splijten om de formatie van een nieuwe regering af te dwingen. (dit zou voor de kliek gemakkelijk verlies van controle kunnen inhouden)

Ze zeiden dat (als hij ermee instemde om de regeringspartij aan de macht te houden) ze hem dan de rechten van zeolite zouden geven. Zeolite wordt gebruikt om de radioactieve afval op te ruimen.

Dit gesprek werd opgenomen op de 9e maart, twee dagen vóór de tsunami-aanval.

Netanyahu (premier van Israël) dreigde persoonlijk met nieuwe nucleaire rampen

Iets anders (kwam naar voren) door een man met de naam Takemasa Kawes, een Japanse officier van de militaire inlichtingendienst. Die vertelde me vervolgens dat de premier van Israël Benjamin Netanyahu de Japanse premier Naoto Kan na de aanval had gebeld.

(Netanyahu) zei dat ze nieuwe kernrampen rondom Japan zouden veroorzaken wanneer ze niet met geld over de brug zouden komen.

Tussen haakjes … de belangrijkste Mossad-agent in Japan is Michael Green. Het is een vervelend mens en wij zullen hem spoedig uit dit land verwijderen.

DW: Nog één vraag …

BF: Ja, maar ik wil naar …

DW: oké, ga je gang.

Een Israëlisch bedrijf was verantwoordelijk voor de beveiliging op Fukushima

BF: Om hiervan een bevestiging te krijgen, zocht ik op het Internet – en vond een Israëlisch bedrijf dat de leiding had over de beveiliging van de Japanse kerncentrale.

DW: O mijn god!

BF: Dus ik kon dit door andere bronnen onafhankelijk bevestigen. Dit is publiekelijk beschikbare informatie – wie is belast met de beveiliging van Fukushima. Het was een Israëlisch bedrijf.

Oké, ga verder … wat was je vraag ook al weer?

Behoort Israël tot de CABAL?

DW: Laat ik je eerst vragen – geloof je dat Israël op de een of andere manier verbonden is met deze kliek die je noemde?

BF: Niet Israël, maar een aantal topfiguren in de Israëlische regering, ja dus.

De meeste Israëliërs zie ik als naïevelingen of als slachtoffers van deze mensen.

De kliek wil het Israëlische volk opofferen

Bijvoorbeeld … de neef van de Sjah van Iran, onder andere, kwam naar ons toe met informatie dat George Bush en zijn groep twaalf neutronenbommen aan de regering van Iran hadden gegeven.

(Dit waren) raketten met neutronenbommen.

(Ergens anders had Fulford gezegd dat deze raketten bedoeld waren om tegen Israël te worden gebruikt. De kliek hoopte dat dit een Derde Wereldoorlog zou ontketenen, dat hen zou helpen bij het ontvolken van de planeet en het verzekeren van een grotere militaire controle over de mensen.)

Besef wel – neutronenbommen doden mensen, maar laten de gebouwen intact.

DW: Nou, dat is niet alleen landverraad, het klinkt krankzinnig.

BF: Dat is het ook!

Iraniërs probeerden ervan af te komen – maar dat lukte niet

De Iraniërs zeiden: “We willen ze niet”. Ze brachten ze naar de Irakese grens en vroegen president Obama – neem ze alsjeblieft terug.

Obama weigerde te luisteren.

DW: Wow.

(Ergens anders zei Fulford dat de ‘Pentagon White Hats’ de constitutionele regering van de VS wilde terugbrengen na de omverwerping van de kliek, en de gekozen president wilden behouden als dit gebeurde.

Ik steun dat besluit en voel dat dit de beste manier is om het volk kalm te houden wanneer dit eindelijk gaat plaatsvinden.

Ik ben voorzichtig om Obama persoonlijk de schuld te geven van deze vermeende beslissing om de raketten niet uit Iran te verwijderen, zonder dat ik eerst betrouwbare informatie hierover heb verkregen.

De president is de beoogde zondebok om de aandacht weg te houden van de kliek samenzweerders achter de schermen. Zijn echte macht is beperkt. Zelfs al zou hij de wapens wel hebben willen weghalen … hij had geen enkele keus hierin.

Het zou ook gezien kunnen worden als een valstrik – veel te gevaarlijk om het leven van het toppersoneel te riskeren bij wat gemakkelijk een zelfmoordmissie had kunnen zijn.

De meeste Israëliërs zouden geschokt zijn als zij de waarheid wisten

BF: Oké? En nog eens … mensen op het hoogste niveau weten dat dit waar is. Met andere woorden, ze waren bezig het volk van Israël aan te bieden als een soort ritueel offer.

Dus de Israëliërs waren de slachtoffers. Velen van hen werden gek gemaakt met het prietpraat over Joodse superioriteit, wat in feite hetzelfde is als het geklets over de superioriteit van de Ariërs – wat alleen maar een Joods substituut voor Ariërs is.

Zij waren de sukkels.

De meerderheid van de Israëliërs weet niet wat er allemaal aan de hand is, en ze zouden ontsteld zijn als ze het hoorden. Het gaat over een kliek die boven alles staat.

DW: En het heeft geen religieuze achtergrond?

Ze zijn verbonden met het Jodendom, het Christendom en de Islam

BF: Wel, ze worden geassocieerd met de Abrahamitische religies. Laten we het op die manier zeggen.

DW: Dus het gaat terug naar Babylon, Mesopotamië, dat hele eind?

BF: Nou, in ieder geval tot de tijd van de Caesars.

Religie en Fascisme

Laten we eens kijken naar het woord ‘religie’. De etymologie van het woord ‘religie’ is religare in het Latijn, wat betekent ‘opnieuw binden’.

Waarmee bind je het? En fascio. Wat is een fascio? Een bundel stokken, maar het is ook fascisme.

Monotheïstische religie kon gebruikt worden voor ‘mind-control’ van de massa

In het ergste geval is het monotheïsme – zoals het in de Middeleeuwen gepraktiseerd werd – een speciale vorm van controle over het denken van iedereen.

Besef wel dat, in de Middeleeuwen als je niet geloofde in de officiële katholieke leer, jij en je hele familie vermoord werden, of gemarteld totdat je bekende.

DW: Zeker. Dat was de Inquisitie.

BF: Wel ja!

Ze zijn nu meer ontwikkeld, maar zijn aan de verliezende hand

En … het is meer verfijnd.

Vijf bedrijven controleren allen van de belangrijkste Engels-(sprekende) media – inclusief de TV, de kranten, de radio’s en de Hollywood studio’s.

Het is nu meer verfijnd, meer geavanceerd. Ze proberen alle mensen op dezelfde manier te laten denken – en zij verliezen (het gevecht).

Het verhaal van 9/11 zat zo vol gaten en tegenstrijdigheden dat ze een belangrijk deel van hun ‘brainwashed’ gehoor kwijtraakten, waaronder ik, want ik was op een hoog niveau gehersenspoeld.

DW: Juist.

Het Pentagon blies ondergrondse bases op om de genocide te bestrijden

BF: Oké, wat er gebeurde was dat er een groep bestond binnen het Pentagon, de bureaus en instellingen die beseften dat dit een krankzinnig plan was.

Ze wisten dat het plan om 90% van de mensheid te vermoorden verkeerd was.

Ze bliezen toen de ondergrondse bases op die de elites als veilige schuilplaats wilden gebruiken zodra zij hun nucleaire Holocaust gingen uitvoeren.

DW: Oké, ik wil hiernaar terugkeren, want dat is echt een centraal punt.

Ik wil je nog één vraag stellen voordat we dit doen, want dat is de conclusie van het gesprek.

Waarom doet de kliek zoveel moeite om geld stelen?

Waarom hebben die jongens geld nodig? Als ze zoveel infrastructuur hebben, zoveel activa en zoveel politieke macht, waarom kunnen ze dan niet gewoon die macht uitoefenen … mensen en munitie rondsturen?

Waarom hebben ze geld nodig? Waarom rennen ze als een verslaafde rond op zoek naar een shot?

Waarom gaan ze naar al die landen om geld bij hen af te persen? Waarom drukken ze niet gewoon dollars om meer geld te krijgen?

BF: Omdat de mensen wereldwijd hun dollars niet meer accepteren.

Je moet wel beseffen dat er 800 Amerikaanse bases zijn op deze wereld. Als zij deze jongens niet kunnen betalen, marcheren zij uit hun kazernes met voedselkommen in hun handen, bedelend om voedsel.

DW: Juist.

De Aziaten maakten een eind aan de geldtoevoer naar Wall Street

BF: Ze werden afgesneden van hun olie, van hun andere middelen. Dat was hun achillespees – de controle van geld.

Hun privéleger was zelffinancierend. Zij hadden hun eigen industrie en hun eigen inkomsten.

Het VS – leger is afhankelijk van de Wall Street financiering. Daardoor werden ze uiteindelijk afhankelijk van de Chinezen en de Aziaten, die Wall Street financierden.

Jullie kunnen weer de ‘good guys’, de gevierde jongens worden

Daarom vertelde ik de Pentagon jongens: “Jullie kunnen een Starship Enterprise toekomst hebben, die het Universum verkennen en al dat soort dingen. Werk met ons mee. Wij zijn niet van plan jullie op te doeken. Jullie gaan niet eindigen zoals in de Sovjet Unie … als een generaal die nu plotseling taxichauffeur moet worden in Londen. Jullie kunnen opnieuw de ‘good guys’ worden.

Velen van hen zeiden: “Hé, dat is een goed idee. Wij willen weer helden worden. Wij willen niet meer tot de ‘bad guys’ behoren.”

Onderdrukte of verborgen technologie, waaronder antizwaartekracht en ‘sterrenpoorten’

DW: Je zegt dat ze technologie voor ons hebben verborgen die ons kunnen brengen in de werkelijkheid van het Sterrenschip Enterprise.

(Eerder deed Fulford provocerende uitspraken op zijn betaalde site, zoals:

http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/807-fulford-interview-exclusive

Een derde groep in het establishment van de militaire veiligheidsdienst van Amerika doet een voorstel voor een vijfjarige ‘zwaard naar ploegscharen’ transformatie.

Deze groep heeft de potentie om meer dan 6.000 patenten te ontwikkelen die tot nu toe vanwege ‘nationale veiligheidsredenen’ onderdrukt werden.

Eén technologie die zij bezitten is die van antizwaartekracht. Dit maakt auto’s overbodig waardoor wegen tot tuinen getransformeerd kunnen worden.

Zij claimen technologie te controleren die poorten, doorgangen kunnen creëren naar andere dimensies.

Ze claimen (wij hebben het bewijs nog niet gezien, maar hebben het gehoord van vele betrouwbare ooggetuigen) dat veel zogenaamde ondergrondse bases op deze wereld in werkelijkheid dergelijke doorgangen zijn.

Hopelijk zullen we spoedig zien dat dit waar is. Mocht dit gebeuren dan zijn de implicaties verbijsterend.

5.135 uitvindingen zijn geclassificeerd.

BF: Dit is mij niet bekend (Starship Enterprise werkelijkheid).

Maar, volgens de Amerikaanse Academie van Wetenschappen, kunnen we bevestigen dat meer dan 6.000 patenten onderdrukt worden vanwege zogenaamde ‘veiligheids’ of ‘publieke veiligheids’-redenen.

(DW: Deze gegevens vind je in mijn boek The Source Field Investigations. De Federatie van Amerikaanse Wetenschappers maakte bekend dat 5.135 uitvindingen geclassificeerd waren aan het eind van het boekjaar 2010.

Waaronder schokkende onthullingen … we weten nu dat elk krachtsysteem dat meer dan 70 – 80 procent efficiënt is in het omzetten van energie automatisch ‘geclassificeerd’, geheim wordt verklaard.)

Sommige van (deze) patenten moeten geheimgehouden worden. We willen niet dat, bijvoorbeeld, iedereen in zijn achtertuin een kernwapen heeft staan.

DW: Zeker.

BF: Maar ik hoor dat vele hiervan (geclassificeerd) werden omdat deze mensen handelen als angsthazen die een ander niets gunnen. Ze willen alleen maar dat dit het bezit blijft van de elite.

Veel Ufo’s zijn niet wat ze lijken te zijn

Wat ik wel weet is dat, bijvoorbeeld, veel zogenaamde Ufo’s alleen maar geavanceerde, op aarde gefabriceerde geheime vliegtuigen zijn die niet beschikbaar zijn voor het grote publiek.

DW: Daar ben ik het mee eens. Ja.

Buitenaardse ontvoeringen door PLFs (programmeerbare levensvormen) kunnen misschien het eigendom zijn van de KLIEK

(In “Hidden Truth, Forbidden Knowledge,” onthult Dr. Steven Greer van het Disclosure Projectindringende getuigenissen van insiders dat Ufo – ontvoeringen uitgevoerd worden door zogenaamde PLFs, of programmeerbare levensvormen die het eigendom zijn van de kliek.

Er zijn vóór de beruchte zaak van Betty en Barney Hill in het begin van de zestiger jaren geen verslagen geweest van ‘alien’-ontvoeringen. Dit gebeurde pas toen de PLF – technologie geperfectioneerd werd en in gebruik werd genomen.

Alle ET (buitenaardse) Contacten in de vijftiger jaren waren met positieve mensen

Gedurende de vijftiger jaren, kwamen er uitgebreide verslagen van mensen die rechtstreeks contact hadden met hulpvaardige, welwillende ET’s die op mensen leken, die hen in kennis stelden van een komende Gouden Tijdperk.

Deze ET’s leken op dezelfde mensen die in onze oude beschavingen verschenen en eruit zagen als ‘goden’ of ‘engelen’.

Veel van deze contacten in de vijftiger jaren gebeurden in de VS en Canada, en werden bestudeerd en verzameld door Wilbert B. Smith – een Canadese overheidsfunctionaris die toegang had tot gevoelige (geheime) informatie.

Een totaal andere serie van positieve contacten vond plaats in Italië, en werd het onderwerp van de Tv-documentaire “The Friendship Case”, waarin belangrijke eerstehands getuigen de stilte doorbraken en vertelden over de gebeurtenissen die zij hadden meegemaakt.

Een groot deel van waardevolle informatie over de contacten in zowel VS/Canada en Italië kunnen gevonden worden in “1950s Human Ets Prepare Us for Golden Age” op http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/956-1950s-ets.

Biologische robots werden gebruikt om de positieve ET’s met ANGST te bestrijden

De ontwikkeling en implementatie van PLF-technologie lijkt een rechtstreekse tegenaanval te zijn geweest van de kliek tegen de positieve contacten in de vijftiger jaren.

De contacten van Greer bevestigen dat de PLF-technologie verkregen was van de ET’s, en dat die geavanceerde kloonelementen bevatten om een ‘biologische robot’ te creëren.

Waarschijnlijk groeit een menselijke foetus in een kunstmatige omgeving, en zonder de druk van de baarmoeder, behoudt het foetale proporties en kenmerken, waaronder de grote ogen, groot hoofd en een dun lichaam, tot in de volwassenheid.

Positieve ET’s zouden vóór 2012 zich niet rechtstreeks met ons bemoeien

Volgens de Project Camelot testimony of “Mr. X”, een medewerker van een belangrijke aannemer voor defensie, gaven de positieve ET’s een zeer belangrijke boodschap aan de kliek in de vroege vijftiger jaren.

Verschillende zeer geheime documenten onthulden dat de ET’s niet publiekelijk en openlijk voor het eind van 2012 massaal zouden verschijnen, tenzij ze specifiek zouden worden uitgenodigd door de meerderheid van de bevolking en/of hun leiders.

Dit was het gevolg van hun samenwerking met een natuurlijke cyclus van de Aarde – die blijkbaar wordt bestuurd door een meta-intelligentie die bestaat op een planetair, solair, galactisch en universeel niveau – namelijk het Bron Veld.

De profetieën en werking van deze cyclus, en de effecten ervan op de menselijke evolutie, worden verkend op een ongekende nieuwe wetenschappelijke diepgang in mijn boek The Source Field Investigations (SFI).

SFI debiteerde op de 18e plek op de New York Times bestseller lijst, kwam in de tweede week op de 16e plek en staat weer op plaats 18 in de derde week.

Onze uitgever Penguin behoort toevallig niet tot de kliek, noch bij de top vijf mediabedrijven. Een strikte geheimhouding rond het boek werd ingesteld totdat het werd vrijgegeven om er zeker van te zijn dat er niet werd ingegrepen.

(deel 3 ... wordt vervolgd)

Deel 4

 

 

 

PLFs worden gebruikt om het publiek bang te maken en voor te bereiden op ‘Alien 9/11’

 

Waarschijnlijk was het de bedoeling achter het ‘buitenaardse ontvoeringsfenomeen’ van de kliek om het publiek angst aan te jagen – en om een nep ‘Buitenaards 9/11’ in scène te zetten.

Deze nepaanval van buitenaardsen is uitvoerig vastgelegd in talloze gevarieerde films – alleen al 18 verschillende film in het recente verleden.

De grote mediaconglomeraties zijn het eigendom van de kliek en zij produceren ‘alien invasie’ film uit propagandadoeleinden.

 

Buitenaardsen werken nu samen met inspanningen van anderen om de kliek te neutraliseren

 

Ik heb bronnen met aanvullende informatie die Fulford slecht minder gedetailleerd heeft gehoord.

Namelijk - de ET’s hebben waarschijnlijk samengewerkt met deze internationale verzetsgroep om de kliek te neutraliseren.

Fulford lekte dit in een vorig interview die ik met hem had in november 2010 - die ik uiteindelijk hier postte als een  MP3 file, in mei 2011.

Deze aanvallen kwamen totaal onverwacht, omdat de kliek verleid waren te geloven dat de buitenaardsen spirituele wetten moesten volgen die hen verbood te interveniëren – onder bepaalde omstandigheden. Echter, Et’s schakelden regelmatig nucleaire raketten en faciliteiten uit.

 

Geavanceerde ET – technologieën worden nu gebruikt om bedrijfsmiddelen van de kliek uit te schakelen. Veel voorbeelden worden gegeven in mijn artikelserie “China’s October Surprise” , waarvan ieder onderdeel hieronder is gelinkt.

De gezamenlijke campagne begon afgelopen oktober – en veel duidelijke publieke doelen werden getroffen, waarbij geen slachtoffers vielen.

Dit betrof het platleggen van 50 Minuteman ICBMs– en militaire getuigen hebben nu publiekelijk gerapporteerd dat een sigaarvormige UFO de hele tijd bleef hangen.

Dit meeslepende nieuwe detail verscheen op 20 juni 2011, en bevestigde alles wat ik in de artikelserie van China’s October Surprise sinds november 2010 had verteld.

 

Links naar China’s October Surprise artikels

 

CHINA’S OCTOBER SURPRISE, PART ONE: Disclosure and “The Event”
 

CHINA’S OCTOBER SURPRISE, PART TWO: Earth’s Quarantine Has Lifted

CHINA’S OCTOBER SURPRISE, PART THREE: The Fight for Disclosure
 

CHINA’S OCTOBER SURPRISE, PART FOUR: Live Radio Show!

CHINA’S OCTOBER SURPRISE, PART FIVE: Disclosure War at Critical Mass
 

CHINA’S OCTOBER SURPRISE, PART SIX: Official Government Disclosure Has Begun
 

 

De ondergrondse bases veroorzaakten een heel wat grotere klap 

 

De vernietiging van deze twee belangrijke ondergrondse faciliteiten was zwaarder en had een veel groter impact dan de andere aanvallen in november en december 2010 en daarna.

Deze eerdere aanvallen schakelde waarschijnlijk een belangrijk deel van de ruimteschepen en munitie uit die de kliek had kunnen gebruiken om een buitenaardse invasie in scène te zetten, volgens de insiders die ik heb gesproken.

Dit werd altijd wel overal gedaan – een beetje hier, een beetje daar – maar nooit alles tegelijk. Dit gaf de kliek de valse hoop dat zij nog steeds een kans hadden, zelfs wanneer hun infrastructuur afbrokkelde.

Het lijkt er veel op dat de ET’s de twee ondergrondse steden niet in hun eentje helemaal vernietigd hebben. Deze aanval was veel, veel groter dan alles wat zich eerder heeft voorgedaan.

Ik denk dat Fulford correct is door te beweren dat de ‘good guys’ in het Pentagon zelf hierbij betrokken waren om de genocide niet te laten plaatsvinden.

 

Wanneer wij de kliek vernietigen, stoppen we de ontvoeringen

 

Omdat de kliek verantwoordelijk is voor het fabriceren en implementeren van de PLF’s lijkt de ‘alien bedreiging’ grotendeels binnen deze groepen gecreëerd te worden.

Daarom, als we eenmaal de kliek vernietigen, maken we een eind aan de ontvoeringen … en de UFO geheimhouding.

 

Laten we gebruiken wat we hebben – om de planeet te transformeren

 

BF: En dus gaat het erom deze octrooien op een veilige manier te ontwikkelen, en je kunt een toptijd verwachten zoals we in lange tijd niet hebben gehad.

DW: Zeker. Waarom zouden we niet de infrastructuur bouwen, in plaats van deze financiële producten creëren die gewoon apekool zijn?

Het bestaande militair-industriële complex, zou ik zeggen, is waarschijnlijk de enige entiteit op Aarde die de middelen, de fabrieken, de infrastructuur en de staf bezit om dit te kunnen volbrengen.

 

BF: Ja! Precies. En daarom staan de generaals aan onze kant.

De mensen die niet aan onze kant staan zijn meestal omgekochte politici in Washington DC, de Wall Street lieden.

 

Waarom ter wereld willen ze zoveel mensen doden?

 

DW: Welnu, wat voor mogelijke reden zouden ze kunnen hebben – deze tegenstanders … Waarom, in vredesnaam, denken ze dat ze de bevolking willen reduceren?

De gemiddelde mens klapt dicht … die kan zich niet voorstellen dat iemand zo slecht kan zijn. Dus, wat is hun beweegreden, voor zover jij dat begrijpt?

 

Massamoord is ‘goed voor het milieu’

 

BF: Het verhaal dat ze me vertellen is het volgende – “kijk, we vernietigen het milieu en er zijn te veel mensen voor de planeet om te ondersteunen.”

 

Cultiveer het menselijk ras als tuiniers

 

Ze zeiden ook dat deze mensen elitisten zijn. Ze geloven in eugenese.

Ze zeggen dat er te veel domme mensen zijn die te veel kinderen krijgen.

Nutteloze eters. Het enige wat ze doen is het vernietigen van het milieu, en ze produceren niets. Ze zitten maar en kijken TV.

We hebben deze mensen niet nodig. Wij willen de zwakken en nuttelozen elimineren om de elite in stand te houden.

We willen de genetische kwaliteit van het menselijke ras verbeteren door het zuiveren van het afval uit het systeem.  

En … we moeten het milieu redden om een heel nieuw natuurlijk ecosysteem te creëren.

 

De Georgia Guidestones   

 

De Georgia Guidestones beschreef hun filosofie.500 miljoen mensen op de aarde, in harmonie met hun omgeving. Dit is hun doel.

Ze beschreven het in eco-termen.

 

De Nazi’s waren milieuactivisten

 

De mensen zijn vergeten dat de Nazi’s echte milieufanaten waren als het ging om het behoud van de natuur en de natuurparken. Al dat soort dingen. Ze waren echte ‘gung ho’.

In Mein Kampf schrijft Hitler dat hij de niet-blanke bevolking tot slaaf wilde maken om ze vervolgens te doden. Daar staat het duidelijk.

Het is dezelfde groep. Het zijn dezelfde Nazi’s. Dezelfde filosofie.

 

DW: Fulford vermelde niet dat na de Tweede Wereldoorlog Duitse topwetenschappers overgebracht werden via Project Paperclipnaar de VS.

De achterliggende gedachte was dat, indien de VS ze niet kreeg, zij in handen zouden vallen van de Sovjet Unie, wat veel erger zou zijn.

Het is een goed ingeburgerd, gedocumenteerd feit dat Prescott Busheen van Hitler’s belangrijkste bankiers en financiële tussenpersoon was.

Een “Business Plot” werd in de dertiger jaren van de vorige eeuw door Prescott Bush en anderen getracht uit te voeren, die geleid zou hebben naar de omverwerping van de Amerikaanse constitutionele regering en het installeren van een fascistisch systeemnaar het voorbeeld van Hitler en Mussolini.

 

Ze wilden een kleine bevolking van slaven om hen te verwennen

 

De superelite beweerde ook dat ze echt speciaal waren. Wij zijn echt slim. Wij zijn de elite, en wij moeten de planeet regeren als godkoningen.

Wij hebben zo ongeveer 500 miljoen slaven nodig om ons te plezieren, maar de rest is overbodig.

En het gaat ook over controle. Ze hadden niet de gehersenspoelde controle over grote delen van de planeet.

Ze beseften dat ze zoveel mensen nooit konden controleren. Dus dachten ze – laten we hen doden, want dat is beter dan het verlies van controle.

 

De kliek willen dat jullie je hopeloos … en verdoemd voelen

 

DW: Veel mensen die nu online over dit alles lezen – de grote meerderheid in feite – en ook de meeste gasten van Jeff Rense of Alex Jones, worden overvallen door een gevoel van nutteloosheid.

Iedereen lijkt in een reflexmatige reactie te schieten dat alle regeringen en alle landen in de wereld, dat iedereen hierbij betrokken is.

 

BF: Ja, op die manier worden ze gebruikt en veranderd in gecontroleerde oppositie. Ze proberen mensen hierdoor te verdoven.

Ja, dat is het wat er gebeurt, maar je kunt er niets aan doen. Het is onvermijdelijk.

Dat is gewoon niet het geval.

 

DW: Kun je uitleggen waarom dat dit niet het geval is?

 

Ze controleren slechts de G5 landen … en een paar lokvogels

 

BF: Ze controleren nu alleen maar de G5 landen

 

DW: Welke landen zijn dat?

 

BF: Dat zijn de landen Italië, Frankrijk, Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten.

 

BF: Dat is alles? Bedoel je dat ze de andere landen in de wereld niet meer onder controle hebben?

 

BF: Als je kijkt naar de landen die de nieuwe  … Ik denk dat ze een paar landen zoals Honduras, Colombia en dergelijke plekken wel controleren.

 

Het overgrote deel van de rest van de wereld is een onderdeel van de alliantie

 

Als je kijkt naar de Afrikaanse Unie, ze hebben hun eigen munt uitgegeven dat gedekt is door het goud van Khadafy – en zij steunen die groep niet.

Of de meeste landen in Azië, Rusland, China.

 

DW: Hoe staat het met de Europese landen zoals Tsjecho-Slowakije, Bulgarije, Roemenië?

 

BF: Ze waren bij deze vergadering. Er werd eind augustus vergaderd in Monaco.

 

Zevenenvijftig landen vergaderden om te bespreken hoe ze de kliek moesten neutraliseren

 

57 landen werden door de Zwitsers uitgenodigd voor een bespreking hoe ze de kliek financieel konden afsnijden, en of ze een internationaal boycot konden creëren tegen de controllers van de G5.

 

DW: Nou, dat is een ongelooflijke uitspraak die je doet. Je zegt dat 57 verschillende landen, waaronder enkele Oost-Europese landen …

 

BF: Er waren ook vertegenwoordigers van Nederland en Canada, oké?

 

DW: Wow. Hoe zit het met Zuid-Afrika?

 

BF: Ja, natuurlijk. En sindsdien hebben meer dan 80 landen ondertekend.

 

Het gaat openbaar worden

 

Wij bereiken een punt waarop het in de openbaarheid komt. Het komt in de ether. Het komt op het nieuws. Ze kunnen het niet langer verbergen.

 

DW: Grote god, waarom hebben ze het nog niet publiekelijk bekend gemaakt?

Als mensen sterven - en deze lieden een buitenaardse invasie in scène zetten (we horen steeds dat zij proberen een Alien 9/11 te veroorzaken), waarom hebben ze dit nog niet openbaar gemaakt?

 

BF: Denk je niet dat ze dit al geprobeerd hebben?

 

Het is heel moeilijk om de waarheid in de massamedia gepubliceerd te krijgen

 

Kijk, ik had een boekontwerp meegenomen naar de Berlijnse boekenbeurs. Elf uitgevers wilden dat boek daar uitgeven, waaronder de vijf belangrijkste.

Ze kwamen allen terug en zeiden dat ze van hun bazen te horen kregen dat ze het niet konden doen.

 

DW: Wow, In mijn geval zocht de president van Dutton Books, een Penguin onderdeel, direct contact met mij. Bijna niemand zag de Source Field Book, of de inhoudsopgave hiervan, tot het echt gepubliceerd werd.

 

BF: Ze hebben mensen rondlopen die iedereen vertellen dat ze van professionals hebben gehoord dat ik aan de drugs was.

Ze controleren de media. Dat moet je onthouden. Er zijn vijf bedrijven die gecontroleerd worden door mensen als Rupert Murdoch, Redstone en anderen.

Ze hebben greep op alle Tv-studio’s, alle kranten, de radiostations, de Hollywood studio’s, noem maar op.

 

Dit is geen mondiale economische instorting

 

DW: Dus als hun economieën in een neerwaartse spiraal terechtkomen, dan kunnen ze zeggen dat het een mondiale economische instorting is.

 

BF: En is GEEN economische instorting!

 

Er is wereldwijd een 7% economische groei buiten de G5

 

Nog eens, als je kijkt naar de openbare statistieken, dan zie je dat – zonder de G5-landen – de gemiddelde groei in de wereldeconomie in het afgelopen jaar 7% was.

 

DW: Heilige Maria!

 

BF: Mensen zijn ‘booming’! (enthousiast over de economie). Het is geen wereldcrisis. Het is een crisis onder de landen die door deze kliek gecontroleerd worden.

 

DW: Ja! En het zijn alleen de G5-landen. Wow!

 

BF: Ja! Kijk naar de statistieken. Ze zijn er allemaal. Het staat allemaal in publieke rapporten. Je hoeft alleen maar te kijken in de websites van de overheden om dit te controleren. 

 

Alles is beschikbaar in de publieke rapporten

 

Alles wat ik heb gezegd, tot en met het plan om 90% van de wereldbevolking te doden, staat in openbare publicaties. Het zijn hun eigen rapporten!

Wij hebben talloze bekentenissen. Werner Von Braun, de man achter de Apollo Projecten, zei op zijn doodsbed dat ze een valse buitenaardse invasie wilden gebruiken als excuus voor een genocide.

Het is krankzinnig materiaal, maar het bewijsbaar.

Deze leiden denken niet als normale mensen. Ik geloof dat het Herbert Hoover was, nee, J.Edgar Hoover die zei – wanneer een samenzwering maar groot genoeg is kunnen de mensen dit vanwege de onvoorstelbaarheid niet aanvaarden en gaan ontkennen.

In ieder geval … deze lieden gaan het niet redden …

 

DW: (storing) Juist. Nu zeg je iets wat nogal provocerend is.

Deel 5

 

 

 

Vertel ons meer over deze internationale bijeenkomst …

 

Je zei dat er een bijeenkomst was van, geloof ik, 57 verschillende landen?

 

BF: Ja.

 

DW: En dit gebeurde in Monaco?

 

BF: Ja. En het vond plaats aan boord van een schip die in de internationale wateren lag. Volgens twee getuigen, probeerde senator Jay Rockefellerde vergadering binnen te breken … maar  werd hij er fysiek uitgegooid.

 

De kliek stuurde een zwarte helikopter … maar die werd verjaagd

 

Twee zwarte helikopters verschenen tijdens de vergadering boven het schip en werden door Harrier Jetsverjaagd.

 

DW:  Leken deze zwarte helikopters op bewapende Apaches?

 

BF: Ik ken de details niet. Ik hoorde alleen maar dat er twee helikopters waren en dat het gevaar bestond dat ze een soort elektromagnetisch wapen tegen het schip wilden gebruiken.

 

DW: O, zoals een soort

. Yeah.

 

BF: En ik weet dat ze weggejaagd werden door twee Harrier Jets.

 

DW: Wow!

 

BF: Militaire straaljagers van de VS.

 

Ze zouden iedereen willen doden om de controle in stand te houden

 

DW: Als ze succes zouden hebben gehad met die helikopters wat zou er dan, volgens jou gebeurd kunnen zijn? Zou iedereen gedood worden?

 

BF: Wel, ze zouden alle overheidsmensen gedood hebben. Dan zouden ze hebben gezegd – hey, wij hebben de leiding, en als jullie proberen ons te dwarsbomen … dan doden we jullie.

Dit hebben ze sinds de Tweede Wereldoorlog altijd gedaan.

 

Hoe zouden ze een massamoord van die omvang geheim kunnen houden?

 

DW: Wanneer zoveel belangrijke personen onmiddellijk gedood werden, zou dat niet een geweldige internationaal incident worden waarop so wie so een onderzoek zou volgen?

 

BF: Ze hebben dit al eerder gedaan. De Titanic werd met opzet tot zinken gebracht om zich te ontdoen van zes honderd seniorfinanciers die tegenstanders waren van de overname van de Federal Reserve Board.

 

DW: Wow.

 

BF: Ze zouden het een of ander flauwekul verhaal over de Tragedie van Monaco opvoeren. En de mensen daar die absoluut de waarheid niet willen weten (Kool-Aid Drinker) zouden het geloven.

Het spijt me … het is niet anders.

 

DW: Ongetwijfeld zouden de helikopters explosieven op de boot hebben geïnstalleerd en tot ontploffing hebben gebracht, waardoor iedereen de dood zou vinden, om vervolgens de terroristen de schuld te geven. Het incident zou gebruikt worden om hun andere politieke doelen te verwezenlijken.

 

Drie verschillende bronnen bevestigden de bijeenkomst

 

DW: Was je zelf bij die vergadering aanwezig, Ben?

 

BF: Nee. Een bevriende collega van mij was daar. En, het werd mij nog eens door twee andere mensen die daar waren bevestigd, maar die hadden geen relatie mij die collega van mij.

 

Werd de aandacht van iemand van de Oude Wereld Orde op deze bijeenkomst gevestigd?

 

DW: Hoe staat het dan met de mensen van de Trilaterale Commissie, Bilderberg, of de Raad van Buitenlandse Relaties?

 

BW: Die waren opzettelijk buitengesloten.

 

DW: Allemaal, niemand uitgezonderd?

 

BF: Zonder uitzondering. Als ze lid zouden zijn, dan zouden zijn geweigerd.

 

DW: En dat gold dus ook voor Jay Rockefeller?

 

BF: Inderdaad.

 

De mislukte Bilderberg-bijeenkomst

 

Herinner je je nog de Bilderberg-bijeenkomst van juni dit jaar in St. Moritz, Zwitserland? Het zou tot dinsdag moeten duren. Ze moesten zondagnacht allemaal vluchten, want ze stonden op het punt gearresteerd te worden door de Zwitsers.

 

DW: Wow! Ik heb dit nooit eerder gehoord.

 

BF: Welnu … het is dus gebeurd!

 

Het Zwitsers parlementslid werd geslagen -  de politie werd erbij geroepen

 

Wat er gebeurde was dat een Zwitserse wetgever probeerde binnen te komen en hij werd in elkaar geslagen.Hij ging naar de Zwitserse overheid en zei: “Ik ben een Zwitsers parlementslid, in mijn eigen land, en ze sloegen me in elkaar en gooiden mij eruit. Dat is onwettig.”

Ze zeiden: “Ja. We gaan hen arresteren”. Zij moesten toen allemaal hun biezen pakken en vluchtten op zondagavond, voordat ze op maandag gearresteerd zouden worden.

 

DW: Dus dit zou een soort paramilitaire arrestatieteam zijn geweest die binnengestormd zou zijn.

 

BF: Welzeker … de politieautoriteit

 

DW: Juist.

 

BF: Dus daar gaan we … de Bilderbergers werden verjaagd met hun staart tussen de benen.

 

DW: Ongelooflijk!

 

Hoe kunnen deze 80 landen de kliek werkelijk uitschakelen?

 

DW: Dus je zei dat deze bijeenkomst in Monaco gebeurde op een schip. Je hebt overheidsfunctionarissen uit 57 landen. Je zei dat 80 landen dit verdrag hebben ondertekend.

Kunnen we nu wat meer details krijgen over waarom dit zo belangrijk is?

Waar spraken ze over? Hoe kunnen hierover meer te weten komen, terwijl deze entiteiten – deze vijf bedrijven – de mondiale media controleren?

Wil je nader op ingaan?

 

Wanneer ze de huurlingen niet meer kunnen betalen, dan betekent dat het einde voor hen.

 

BF: Ze controleren het mondiale geld, zie je. Wanneer ze de controle over de huurlingen verliezen – de mensen met de wapens – dan is het over.

 

De Pentagonpatriotten willen de mediamarkt overnemen

 

Op een bepaald moment, denk ik, dat het Pentagon waarschijnlijk mensen wil sturen naar de hoofdkantoren van de TV in de VS.

Jullie gaan spoedig nieuwe gezichten zien en totaal andere verhalen horen op jullie TV.

 

DW: Dat is nogal een nogal wat!

 

Is het Pentagon niet een deel van het probleem?

 

Wat is het verband van het Pentagon in het licht van deze bijeenkomst van 57 verschillende landen?

Maken niet allen in het Pentagon deel uit van de Bilderbergers en de Trilatere Commissie e.d.?

 

BF: Nee. De Pentagon was daar vertegenwoordigd. De Bilderbergers e.a. niet.

 

De meerderheid van de Pentagon steunen de alliantie

 

DW: Welk percentage van het Pentagon bevindt zich aan de kant van deze alliantie?

 

BF: Ik heb gehoord dat de meeste van de Gezamenlijke Staven nu tot deze groep behoren.

 

DW: Hoe is het gesteld met de lagere rangen van de hiërarchie? Zoals de soldaten?

 

BF: De lagere niveaus zijn enorm kwaad. Ze steunen Ron Paul– en ze weten dat er iets totaal fout is.

 

DW: Mijn eigen bronnen hebben me verteld dat er een grote strijd gaande is in het militaire apparaat tussen degenen die de Amerikaanse burgers willen arresteren, vastzetten en doden en degenen die dit niet willen.

De meerderheid verwerpt de plannen, gemiddeld 80 – 90 procent, dat is wat ik heb gehoord. Je kunt geen strijd winnen tegen zo’n grote meerderheid.

 

Het Amerikaanse volk is klaar voor een revolutionaire verandering

 

De opiniepeilingen in de VS laten zien dat 87% van de Amerikanen Washington niet vertrouwt. Dat geeft wel aan hoe de mentale gesteldheid van de Amerikanen nu is.

En ze zeggen: “We willen deze verachtelijke lieden niet meer in de leiding”. Ze zijn kwaad, maar ze weten niet op wie ze kwaad moeten zijn.

Dat is, denk ik, hoe de meerderheid van de Amerikanen hierover denkt.

Ze weten dat er iets mis is. Ze weten dat het iets te maken heeft met Wall Street en Washington.

Ze kennen de details niet, maar ze willen dat er iemand komt die er iets aan gaat doen.

En dat zal gaan gebeuren.

Deze mensen gaan de gevangenis in.

 

De ‘NEOCONS’ (neoconservatisme) zijn de leiders van de kliek

 

En ik kan je vertellen wie de leiders zijn.

Mensen zoals Henry Kissinger, George Bush Senior, George Bush Junior, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, en Tony Blair. We weten wie het zijn.

 

DW: Dus dit zijn Neocons en hun bondgenoten.

 

BF: Neocons is het etiket dat je voor hen gebruikt.

Dat is de groep die het krankzinnige plan had om op de een of andere manier de olievelden op de wereld over te nemen en nog steeds de wereld in de 21e eeuw controleren.

 

Wij weten wie het zijn. Wanneer je het gordijn wegtrekt lijkt het op de Wizard of Oz. Je trekt het gordijn weg en je ziet een oude man zitten aan het controlepaneel.

(storing) En dat gebeurde toen ik …

 

Veel medianetwerken lijken geen uithangbord voor de Neocon te zijn

 

DW: (storing) Oké. Ik denk dat de mensen zullen toegeven dat Fox News en News Corporation misschien heimelijke reclamemakers zijn voor deze lieden.

Maar om nou te zeggen … je probeert eigenlijk te zeggen dat alle media in Amerika, voor het grootste deel, gecontroleerd wordt door deze lieden?

Waarom zouden de media dan niet allemaal als Fox klinken?

 

Niemand wil over 9/11 spreken

 

BF: Hoeveel belangrijke netwerken en Hollywood studio’s hebben de waarheid over 9/11 naar buiten gebracht? Oké?

 

DW: Een goed punt.

 

BF: Vraag dat jezelf af … en dat kun je het begrijpen.

Henry Makow bracht onlangs uit explosive new testimony from a Hollywood insiderdie verklaarde dat alle studiofilms door de kliek worden geïnspecteerd en goedgekeurd voordat het wordt vrijgegeven, om zeker te zijn dat dit hun agenda dient.

 

DW: Dus je wilt zeggen …

 

BF: (storing) Kijk, ik moet gaan, maar wat ik je vertel is dit.

 

We weten exact wie het geld uitgeeft

 

We hebben iets gevonden dat de Global Collateral Accounts (video

) wordt genoemd. Het is een codeboek die laat zien wie sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog het geld op de wereld heeft gebruikt en wat de reden hiervan is.

Het bevat een lijst met namen. Bijvoorbeeld … wie financierde de Vietnam Oorlog en waarom. Al dat soort informatie.

Wij hebben die informatie nu.

 

Grote aantallen klokkenluiders komen nu naar voren

 

Wij hebben mensen die de kliek verlaten als ratten die van een zinkend schip springen.

Wij hebben een wereld van Wie is Wie die met informatie naar ons komen.

 

Dit zou wel eens de grootste gebeurtenis in 2000 jaar kunnen zijn

 

Wanneer dit plaatsvindt, gaat het, denk ik, uiteindelijk de grootste gebeurtenis sinds de Tweede Oorlog worden. Misschien wel de grootste in twee duizend jaar.

We gaan iets zien … een oude kliek die de mensheid heeft gecontroleerd door middel van moord, propaganda en omkoperij gedurende mogelijk duizenden jaren.

Het loopt op zijn eind. Het gaat iets worden dat nooit eerder in de geschiedenis van de planeet heeft plaatsgevonden.

Het zal iets ongelooflijks zijn … in feite spreken we over het einde van een soort Babylonische

Tirannie.

 

DW: Wow.

 

Vaticaan en P2 Logeclaimt geheime controle sinds Julius Caesar

 

Het is zeker dat de P2 Loge van de Vrijmetselaars en het Vaticaan claimen dat ze sinds de tijd van Julius Caesar in het geheim alles controleren.

 

DW: Wow. (Een ander manier om dit duidelijk te maken is – het Romeinse Rijk is nooit beëindigd – het opereerde slechts heimelijk in het uitoefenen van de macht.)

 

BF: Ik ging naar Italië. Ik ontmoette hen en ze probeerden me te vergiftigen. Ze dachten niet dat ik, met de informatie die ze me gaven, levend uit Italië kon komen. Maar dat lukte me wel.

 

DW: In die tijd zei Fulford dat deze mensen hem vertelden over de precessie van de equinoxendie 25.920 jaar duurde. Ze erfden profetieën die aangaven dat een Gouden Tijdperk het gevolg zou zijn, en het begint na het jaar 2012.

Ze waren niet op de hoogte hoe de profetie zou uitwerken – zoals ik besprak in mijn nieuwe boek – maar zij waren zich altijd scherp bewust dat dit hun tijdschema was, vandaar de urgentie.

Fulford hield dit niet geheim, maar zowel de Rockefeller en de Rotschild facties worden gedwongen af te treden en de controle op te geven door deze alliantie van 80 landen. Daarom worden geen leden van de Bilderbergers/CFR/Trilateraal in deze alliantie toegelaten.

Sommige insiders hebben onthuld dat ze al op hoog niveau bezig zijn met het uitwerken van de voorwaarden voor overgave, en zo’n proces is nogal ondragelijk voor hen, met zoveel ruziënde en gekwetste ego’s.

 

DW: Oké. Nog een paar snelle vragen om dit af te ronden.

 

Wie deden een kernaanval op de bases? Was dit een onderdeel van de Monaco Akkoorden?

 

Wie viel de ondergrondse basis aan, volgens jouw inschatting? Wie viel hen met atoomwapens aan en waarom? Staat dit in verband met de bijeenkomst in Monaco?

 

BF: Ja. De White Hats van het Pentagon zeiden tegen de elite: “Jullie gaan niet de oppervlakte van de planeet vernietigen en zelf ontsnappen. Als jullie de oppervlakte van de planeet gaan vernietigen dan vernietigen jullie je familie ook. Jullie gaan niet ontsnappen!”

Ze maakten het hen heel duidelijk dat ze op geen enkele manier een soort nucleaire Holocaust zouden kunnen veroorzaken en hiermee wegkomen.

 

DW: Juist. Er is veel bewijs dat de ET’s nooit zullen toestaan dat onschuldige burgers met atoomwapens bestookt gaan worden, maar zij zullen het zeker proberen.

Gebeurtenissen zoals Hiroshima, Nagasaki en Fukushima zijn veel minder ernstig dan de omvang van wat er zou gebeuren bij een totale kernaanval.

Gegeven de technologische suprematie van de ET’s en de verouderde kernwapens van de Oude Wereld Orde, is het verbazingwekkend dat de kliek blijft ontkennen en geloven dat ze deze altijd mogen gebruiken op elk belangrijk niveau.

 

Nu kunnen ze zich nergens meer verschuilen

 

Deze lieden moeten altijd gedacht hebben dat deze bases op de een of andere manier veilig waren. En nu is geen enkele meer veilig.

 

BF: Ja. Ze hadden hun groene kassen, en hun voedselvoorziening, en hun TV met grote schermen, en hun aanbod van vrouwen.

Het lijkt op Dr. Strangelove– we zullen ons verschuilen in onze tunnels met onze jonge vrouwen terwijl alle bewoners op de oppervlakte sterven …

 

DW: Inderdaad.

 

BF: … Dan komen we naar buiten en nemen we de planeet over … en fokken als konijnen.

 

Welnu, dat gaat toch niet geboren. Oké?

 

Ze hebben nu gedetailleerde kaarten en films van alle bases

 

DW: Je hebt op je blog gezegd dat sommige van je mensen die in Monaco waren gedetailleerde kaarten van deze ondergrondse bases hebben.

Ze weten precies waar ze zijn. En de beelden van de bases werden getoond?

 

BF: Dat is juist. (Het Pentagon toonde dit bewijs ook) aan de wereldregeringen. Ja. Het is waar. Deze krankzinnige lieden planden 90% van de mensheid te vermoorden.

De overheden op deze wereld weten dit.

 

Hoe kan deze gebeurtenis plaatsvinden – en wanneer

 

DW: Oké. Op welke manier zal deze gebeurtenis, volgens onze verwachting, plaatsvinden?

Wat kan er gebeuren en wanneer?

Waar kijken we naar? Wat gaan wij meemaken?

Wat zijn de voorbereidende tekens?

 

BF: Er zijn verschillende mogelijkheden.

Wat ik het meeste hoor, de mogelijkheid die het Pentagon steunt, is een wet die leidt naar de arrestatie van de topkabbalisten.

 

Wilcock’s eigen getuigenis van wat verwacht kan worden

 

DW: Mijn eigen insiders verwachten dat de dollar op instorten staat, dankzij de gecoördineerde internationale inspanningen – gevolgd door een officiële verklaring van het faillissement door de Amerikaanse regering. Dit zal de directe voorafgaande gebeurtenis zijn.

Ik kreeg te horen dat de insiders zeven verschillende manieren overwegen om het faillissement teweeg te brengen. Van alle wordt verwacht dat ze mogelijk binnenkort gaan plaatsvinden, zelfs vóór het eind van dit jaar.

Niemand is zeker van het exacte tijdstip, hoewel, de ‘vensters’ continu veranderen door onverwachte gebeurtenissen.

De recente aankondiging van het faillissement van de Postdienst van de VS brengt ons al dichter bij dit punt – om maar een voorbeeld te noemen.

 

(deel 5 … wordt vervolg)

Zij bidden om chaos

 

Wanneer eenmaal de dollar instort en het faillissement van de regering officieel, en door het grote publiek, erkend wordt verwacht de kliek rellen en sociale onrust.

 

Nogmaals … ik geloof dat ze veel te veel fantaseren over de omvang en de ernst van wat zal gebeuren. Het is ongetwijfeld een automatische reactie om zich te redden.

 

De leden van de kliek hopen wanhopig dat de mensen tegen elkaar in opstand komen, want dat is hun laatste hoop om de controle over de situatie te behouden.

 

De scenario’s, waarvan ik heb gehoord, die op angstporno zijn gebaseerd lijken volslagen gefantaseerd, vooral sinds de meerderheid van de militairen zich keren tegen degenen die het publiek op de een of andere manier kwaad willen doen.

 

Een bepaald soort technologie dat gebruikt zal worden tegen de samenzweerders is zeer geheim en zeer effectief. De meeste mensen zullen waarschijnlijk nooit weten dat het werd gebruikt.

 

Deze ‘fragging’ (uitschakelen van leiders) gebeurtenissen zal inderdaad ‘friendly fire’ zijn, dus het ‘per ongeluk’ uitschakelen door eigen manschappen. En Amerikanen gaan hun wapens en goud niet overhandigen.

 

Ze hebben explosieven aangebracht onder veel belangrijke bruggen

 

Ik hoorde dat insiders van de kliek reeds springstofladingen hebben aangebracht om een groot aantal kritische bruggen en landingsbanen op te blazen, waardoor diverse geografische gebieden worden geïsoleerd wat een periode van voedseltekorten veroorzaakt.

 

De schuld van een dergelijk enorme dreun zal natuurlijk op de schouders van de ‘terroristen’ gelegd worden die Amerika op zijn zwakste moment heeft getroffen.

 

Dat is een van de ergste reële bedreigingen waarmee we geconfronteerd worden wanneer eindelijk deze epische aankondiging wordt gedaan. Het blootleggen van deze plannen is de enige mogelijkheid om verrassing uit te schakelen.

 

Zoveel insiders zijn overgelopen dat vele, zo niet de meeste, voor die tijd explosieven gelokaliseerd en geneutraliseerd hebben, zo dit niet reeds is gebeurd.

 

Het is echter onrealistisch aan te nemen dat alle explosieven geneutraliseerd worden, omdat ze alle tot ontploffingen kunnen worden gebracht door middel van ‘remote control’, door op afstand een knop in te drukken.

 

Kritische voorraden zullen toch verspreid worden

 

Zij hopen dat deze aanval zal leiden tot massale hongersnood, anarchie en chaos.

Maar zelfs met beschadigde doorvoerwegen over land of via de lucht, zullen kritische goederen nog steeds daar komen waar ze nodig zijn door de gerichte inspanningen van de rechtvaardige mensen, waaronder de militairen.

 

Het landelijke ‘Eisenhower Interstate System’ werd gebouwd als een noodplan voor land- en luchtwegen om in noodsituaties onmisbare goederen naar elke plek in de VS te kunnen transporteren, en het is veel te groot om te worden vernietigd. Helikopters hebben trouwens geen landingsbanen nodig.

 

Massale arrestaties

 

De officiële bankroetaankondiging en de mogelijke schok van opgeblazen bruggen en wegen, zullen onmiddellijk gevolgd worden door massale arrestaties.

 

Dit betreft de belangrijkste staffunctionarissen van alle takken van de overheid – senatoren, congresleden, rechters en uitvoerende organen.

 

Dit omvat ook de top van het leger, toppersoneel van de inlichtingendienst, defensiecontractanten, de top van de mediasyndicaten, corporate executives, de staf van de Federal Reserve Board, topfinanciers en financiële entiteiten die ‘te groot zijn om failliet te gaan’ etc.

 

Fulford heeft gezegd dat het Pentagon deze personen momenteel huisvesting biedt, op zijn minst tijdelijk, in dezelfde ‘detentiekampen’ dan die welke ze oorspronkelijk gepland hadden voor de Amerikaanse burgers.

 

Karma is een bitch!

 

Een schuilplaats proberen te vinden

 

Iedereen op deze lijst haast zich om een plek te vinden waar hij zich kan verbergen. De bases in de buurt van Washington DC en Denver waren beide nogal populair vanwege hun handzame locaties.

 

De meeste topfiguren hadden comfortabele, persoonlijke leefruimtes die nogal populair waren vanwege hun handige locaties.

 

Veel van deze mensen hadden ook hun persoonlijke bezittingen overgebracht naar vermeende veiligheidszones in Zuid-Amerika, en hadden slechts een minimum aan goederen achtergelaten in hun eigen woningen in de VS.

 

Ontsnappingsvluchten

 

Ik hoorde dat de leden van de kliek ontsnappingsvluchten planden die bijna direct konden worden uitgevoerd. De piloten en het vliegtuig staan nu 24 uur continu klaar om op te stijgen.

Aan veel van deze piloten zal iets mankeren.

 

Ik heb ook zeer goede informatie van de veiligheidsdienst dat de personeelsleden die deze veiligheidszones bemannen er reeds in hebben toegestemd om zich tegen hen te keren zodra zij arriveren.

 

Piloten die niks mankeren verkeren waarschijnlijk in dodelijk gevaar als ze proberen deze vluchten uit te voeren.

 

Fulford zei ook dat de Zuid-Amerikaanse landen nu zelf willen infiltreren om deze zones en hun binnenkomende vluchten te neutraliseren.

 

Een miljoen verdreven zielen

 

Fulford heeft lang gesproken over het aantal insiders die voor hun leven vrezen en dat bedraagt ongeveer een miljoen mensen.

 

Ze scharrelen wat rond in de wereld en proberen in elk land waar ze een schuilplek vinden te overleven door te bedelen, te lenen of te stelen.

 

Ze hebben aardbevingen en wapens voor weermanipulatie om die landen te straffen die hen de toegang weigeren. Dit was ondermeer het geval met de aardbeving in Christchurch, Nieuw-Zeeland, omdat de kliek geen toestemming kreeg om hun weelderig, meest zuidelijk gelegen mega-eiland te gebruiken.

 

Noord-Korea is het eerste land dat zelfs heeft overwogen hen te helpen, en deze ontwikkeling gebeurde pas recentelijk.

Kim Jong II wil hen slechts helpen wanneer zij beloven hem te helpen bij het verkrijgen van de controle over Zuid-Korea. Dit hele plan heeft nauwelijks een kans van slagen.

 

En nu terug naar het vastgelegde interview.

 

Ze kunnen akkoord gaan met een Commissie voor Waarheid en Verzoening

 

BF: Maar op dit moment proberen ze een deal te sluiten.

 

(De internationale alliantie) zegt: “Kijk lui. Wanneer jullie lieden stoppen met de nucleaire terreur, dan zullen wij jullie misschien vergeven”.

Het is een van die situaties waarin zoveel mensen betrokken zijn dat het beter is een commissie voor waarheid en verzoening in te stellen dan een hoop arrestaties en onthoofdingen, denk je niet?

 

DW: Dus je zegt dat deze ondergrondse aanvallen tegen de bases …

 

BF: (storing) Wat ik zeg is dat er ofwel duizenden arrestaties gaan volgen van prominente mensen, om te beginnen met mensen zoals Henry Kissinger ,,, ofwel ze willen een deal sluiten om vervolgens voor een Commissie voor Waarheid en Verzoening te verschijnen in ruil voor een tijd van vergeving.

 

Wanneer gaat dit allemaal gebeuren?

 

DW: Hebben we een tijdsvenster waarbinnen dit allemaal gaat gebeuren?

 

BF: Nou, het is oorlog. Wie weet wat voor gekke streken ze nog gaan uithalen?

Het kan al in deze herfst gaan gebeuren of misschien volgende zomer. Ik zou het niet weten.

 

DW: Oké.

 

BF: Maar ik hoor wel dat het niet lang kan duren.

 

DW: Mijn eigen bronnen hebben gezegd dat, als gevolg van de toenemende bedreigingen door de vernietiging van de twee ondergrondse steden, dit voor het eind van dit jaar gaat plaatsvinden.

Ook geven zeer geheime documenten, die teruggaan tot 2008, een tijdvenster van december 2011 voor een geplande evacuatie van het Witte Huis als gevolg van een ‘buitenaardse invasie’.

Dus, vanwege dit geplande tijdschema, is het gewenst dat actie zeer snel wordt ondernomen.

 

Heeft de kliek wraak genomen op de Russen?

 

DW: Denk je dat het incident met het Russische vliegtuig dat het gehele hockeyteam aan boord had enig verband had met deze oorlog?

 

BF: Het is mogelijk. Maar in het algemeen zouden ze liever een hoop generaals zien omkomen dan hockeyspelers.

 

Ik weet dat een crash uit de kust van Brazilië hierbij betrokken was. Maar van de hockeyspelers weet ik dat niet.

 

DW: Insiders hebben mij een ander verhaal verteld. Ik hoorde dat er nogal wat gespeculeerd werd … dat de crash met het Russische vliegtuig een vergeldingsactie was.

Let wel dat slechts een procent van de gemiddelde Amerikaanse sportliefhebber, even enthousiast is over hun hockeyteams als de doorsnee Rus.

 

Daarom was de crash een doodschop voor het Russische volk, dat gaf hen een vernietigende emotionele en psychologische schok.

 

Wat gebeurt er als de kliek eenmaal feitelijk is verslagen?

 

DW: Oké. Kun je dan in het kort een beeld voor ons schetsen?

 

Laten we aannemen dat dit gebeurt. Laat we aannemen dat deze 80 landen krijgen wat ze willen.

Geef ons nu eens een schets van wat er gaat gebeuren. Waar gaan we heen als planeet en hoelang duurt het voor ons om daar te komen?

 

BF: Het is gewoon een kwestie van gezond verstand. Wij hebben de technische knowhow om binnen een jaar een eind te maken aan de armoe en het stoppen van het vernietigen van het milieu.

 

We hebben alleen niet de instellingen of de wil om het te doen.

 

Dus in plaats van een in scène gezette Oorlog tegen Terreur, dat zich op een nutteloze manier richt op een eeuwige financiering van de oorlogsindustrie, krijg je nu een geweldige mondiale campagne – het equivalent van een Derde Wereldoorlog, maar dan een vreedzame.

 

En begin dan de mensen de waarheid te vertellen over hun geschiedenis – een geschiedenis waarin ze voortdurend belazerd werden.

 

(deel 6 …. Het laatste deel volgt)

Deel 7

 

Het wordt zoiets als de val van Japan of van de USSR … maar dan veel beter

 

We zullen starten met nieuwe instellingen die eerlijk, transparant en meriocratisch (aangesteld op basis van geschiktheid) zijn.

 

Iedereen kan de piramide beklimmen en de top bereiken … tenminste als ze goed en vastbesloten genoeg zijn, en niet als een inteeltfamilie dit controleert.

 

De mensen van Japan maakten dit mee aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Plotseling werd hen verteld dat hun keizer geen god was, en dat de oorlog in feite niet eindigde in een overwinning. Dus alles moest veranderen.

 

Het zal zo ongeveer gaan.

 

Vraag iemand die het einde van de Sovjet Unie meemaakte hoe dit ging, en zo krijg je toch een goed idee van wat iedereen te wachten staat.

 

Maar, anders dan het einde van de Sovjet Unie … het wordt niet gevolgd door ontbering en armoede. Er volgt een tijdperk van ongekende rijkdom en geluk.

 

Oké? Ik moet gaan.

 

BF: Tot ziens. SFI (boek) wordt al een hulpmiddel

 

DW: Dat is de conclusie van ons interview, maar ik denk niet dat de updates van insiders belangrijk genoeg zijn om te delen.

 

Een insider vertelde me dat hij van twee verschillende personen hoorde over de Source Field Book. Dit zijn insiders binnen de black-ops gemeenschap, die op zeer hoog classificatieniveau tegen de kliek opereren.

 

Ter verduidelijking … dit zijn mensen die al gewend zijn te werken met vrije energie, antizwaartekracht, teleportatie, reizen door sterrenpoorten en time-viewing technologie.

 

Ze zijn zeer opgewonden, nu ze beseffen dat SFI een uitstekende samenvatting is van alle wetenschappen die onderdrukt werden – wetenschap die ze dagelijks in hun werk gebruiken.

 

Ze zijn zich terdege bewust van de implicaties van deze wetenschap wanneer deze openbaar wordt gemaakt voor de mensheid, want dit is de eerste keer in de aardse geschiedenis.

 

Ze zien klaarblijkelijk dat dit boek gebruikt kan worden om de mensen veel sneller verder te brengen, en dan met veel minder risico of gedoe.

 

Niemand hoeft zijn nek uit te steken en het risico te lopen vermoord te worden om de waarheid naar buiten te brengen. Men hoeft alleen maar de mensen adviseren om dit boek te lezen.

 

Een innovatieve mailcampagne is al begonnen

 

Deze insiders vertelden me ook dat ze per keer tien boeken kopen om deze via gecertificeerde schriftelijke ontvangstbewijzen te sturen naar gouverneurs, senatoren en congresleden.

 

Als de ontvanger van SFI tekent voor het boek, wordt hij wettelijk verantwoordelijk gehouden voor het feit dat hij zich bewust is van de inhoud.

 

Kennelijk wordt de helft van deze boeken ongetekend teruggestuurd.

 

Dit suggereert dat SFI al wordt gebruikt voor de voorbereidende werkzaamheden voor de ‘Disclosure’-coup zelf … waardoor het misschien heel wat eerder komt dan menigeen denkt.

 

Ik verwacht niet dat SFI (Source Field Investigations)zo snel gebruikt wordt.

 

Het was altijd mijn bedoeling om SFI te gebruiken als een kritisch instrument in het Onthullingsproces. Ik had nooit kunnen bedenken dat het zo snel en zo krachtig zou worden uitgevoerd.

 

Het boek werd op dezelfde dag uitgebracht dan de dag waarop de tweede ondergrondse stad werd vernietigd. Ik geloof niet dat dit bewust gepland of bedoeld was … maar het is wel een opvallende synchroniciteit.

 

Libië werd ook op diezelfde dag omvergeworpen. Veel mensen beweren dat dit echt een negatieve poging was van de kliek om het nieuwe Afrikaanse financieel stelsel te stoppen voordat het begon.

 

In ieder geval, mensen associëren, in symbolische termen, Libië met een dictatuur.

 

De aardbeving aan de oostkust veroorzaakte een scheur in de top van het Washington Monument.

 

Dit is, zoals ik zei, de plek waar het Oog zich bevindt in het klassieke Illuminatiesymbool. Ik denk niet dat deze specifieke schade doelbewust was gepland door insiders.

 

Dat deze beide opvallende gebeurtenissen op dezelfde dag gebeurden was, op zijn minst, een verbazingwekkende synchroniciteit.

 

Update volgende ochtend: positieve gebeurtenissen lijken zich te versnellen.

 

Ik kreeg deze ochtend informatie van een andere insider, die diverse contacten heeft met personeel van de inlichtingendienst, centrale banken, militaire officials etc.

 

Hij specialiseert zich om te proberen vrije energie bij het publiek te krijgen.

 

Hij had zelfs dit artikel niet gelezen, noch was hij zich bewust van het feit fat ik Fulford had geïnterviewd. Het materiaal was hetzelfde … maar met nieuwe updates.

 

Het nieuws van deze insider, die directe banden had met de zogenoemde ‘Pentagon White Hats’, is bijzonder positief als dit tenminste waar is.

 

Follow-up bijeenkomst van de Monaco Akkoorden in Polen

 

Net twee dagen geleden had diezelfde internationale alliantie van 80 landen een andere belangrijke vergadering in Polen.

 

Klaarblijkelijk hoorde Timothy Geithner over deze bijeenkomst en verscheen in eigen persoon, maar de toegang werd hem ontzegd.

 

Dit kwam van een topmarineman die bij die vergadering was en toezicht houdt op de financiële hervormingspogingen.

 

Ongetwijfeld zal hierover meer informatie verschijnen van Fulford, misschien maandagmorgen, als het gebeurt.

 

Vierduizend leden van de kliek zijn reeds gearresteerd

 

Deze hoogste Pentagonbronnen hebben ook gezegd dat ‘ongeveer 4000’ mensen die, achter de schermen, aan de kant van de kliek werken al gearresteerd zijn.

 

Er werd niet aangegeven waar zij gearresteerd waren, behalve dat het een afgelegen locatie is waar geen ontsnappen mogelijk is.

 

Ze hebben nu officieel ermee ingestemd om zich over te geven

 

Er waren kritische (kern?) aanvallen geweest tegen ondergrondse steden en ondergronds shuttle systemen.

 

Massale arrestaties zijn al begonnen, maar ze bevinden zich nog steeds ‘onder de radar’ (niet zichtbaar).

 

Als gevolg van deze gebeurtenissen hoorden we dat de kliek nu formeel akkoord is gegaan met hun overgave.

 

Herschikken van de ligstoelen op de Titanic

 

Zelfs nu ze halverwege hun overgave zijn, proberen ze nog steeds enkele van hun doelen er doorheen te drukken.

 

Wat dit betreft lijkt het meer op wanhopige, doch nutteloze actie, zoals het herschikken van de ligstoelen op de Titanic.

 

Deze belangrijke insider vertelde me dat drie verschillende mensen ‘aan de top van het systeem’ hebben bevestigd dat de kliek zich overgeeft.

 

Hij bevestigt dat, wanneer dit alles publiekelijk bekend wordt, het een ongelooflijke historische gebeurtenis zal zijn, wat veel angst op de Aarde zal verlichten.

 

Zijn tijdvenster is binnen een maand. Een onafhankelijk bron zei dat het binnen twee maanden kan plaatsvinden. Fulford zegt het misschien kan uitlopen tot de volgende zomer.

 

Niemand weet het echt, maar wanneer het gebeurt dan zal het er een zijn van de grootste momenten in de menselijke geschiedenis.

 

Ik heb meer dan 100 voorspellende dromen in de laatste paar jaar gehad, die aangaven dat dit zou gaan gebeuren.

 

Ik ben zeer dankbaar voor jullie hulp

 

Zonder jullie zou niets van dit alles mogelijk zijn geweest. Ik waardeer jullie hulp enorm, en loof jullie voor jullie moed en dapperheid door niet toe te geven aan de angst, en door ‘te stemmen met je portemonnee’ voor de Bekendmaking met jouw aankoop van SFI (Source Field Investigations).

 

Als gevolg van jullie verbazingwekkende steun, heeft SFI de top 18 bereikt op de bestsellerlijst van New York Times aan het eind van de derde week.

Sommige tekorten zijn opgetreden als gevolg van de vraag en mijn excuses hiervoor. Het grootste deel van de orders verliep snel en zonder problemen.

We hadden een heel populair slideshow op Huffington Post toen het boek uitkwam, aangevuld met nieuwe informatie wat je hier kunt zien.

 

Ik wil ook Bejamin Fulford bedanken voor zijn onvermoeid werk in het riskeren van zijn leven door een publieke stem te geven aan deze internationale inspanning, die anders misschien totaal onbekend was gebleven tot het moment van realisatie.

 

De weerstand is nu zo groot dat het slechts een kwestie van tijd is. Het zal de meest belangrijke en positieve coup zijn in de vastgelegde geschiedenis.

 

Het kan voor veel mensen eng en chaotisch lijken zodra het gaat beginnen, en dat is dan ook de reden waarom het zo belangrijk is dat wij van tevoren hierover geïnformeerd worden. Dan kun je anderen geruststellen die hierover nog nauwelijks iets weten.

 

Het Grote Plaatje

 

Zoals ik al schreef in het vorige artikel schildert de Source Field Investigations (SFI) een ‘uitgebreid plaatje’ dat een aardige aanvulling is voor de doorsnee mens … maar toch een back-up is met uitvoerig bewijsmateriaal.

 

·DNA is een product van een kwantumenergiegolf, en is geschreven in de fundamentele wetten van het Universum.

·De wetten die de vorming van het leven op Aarde besturen, zijn ook van toepassing voor de gedragingen van materie en energie in de Kosmos.

·Het menselijk ontwerp is inherent aan deze galaxy, en zegt waarschijnlijk ook iets voor het hele Universum.

·Andere mensen zijn spiritueel en technologisch veel, veel verder ontwikkeld dan wij.

·De mensen die de Aarde koloniseerden ten tijde van Atlantis en hun schedels onthullen een hersencapaciteit die veel groter zijn dan de onze.

·Die mensen werden grotendeels uitgeroeid door een zelf veroorzaakte ramp ten gevolge van een nucleaire oorlog tussen rivaliserende kolonies.

·De overlevenden bouwden piramides om de Aarde te helen en op zijn as te stabiliseren in de nasleep van deze catastrofe.

·Ze bezaten een rechtstreekse kennis van de natuurlijke cyclus die elke bewoonde planeet door zijn evolutionaire kwantumsprongen voortstuwt.

·Ze waren zich bewust van een fysieke klier in het menselijk brein die ESP aanstuurt en ‘geactiveerd’ wordt door zijn natuurlijke cyclus.

·Ze wisten dat deze cyclus die deze galaxy aanstuurt een exact eindpunt bezat, die op elke bewoonde planeet meetbaar is door een 25.920 jaar durende schommeling.

·Ze codeerden uitgebreide voorspellingen van deze cyclus en zijn uiteindelijke effecten in talrijke oude mythen wereldwijd.

·Ze eren de Wet van de Vrije Wil gedurende het grootste deel van de evolutie van een planeet, maar mogen aan het eind van een cyclus weer verschijnen.

·De voltooiing van de cyclus creëert een energetische springplank, die de mensen opvallende ‘ascension’ vermogens geven.

·Wereldregeringen zijn duidelijk niet in staat met dit proces om te gaan, ongeacht wat ze proberen te doen.

 

einde

 

UPDATE

Update van David Wilcock: Luchtdruk, geen Kernwapens, Verwoestte ondergrondse bases, 21 september 2011

(vertaling Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

21 september 2011 - Divine Cosmos

Bron:   http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/975-undergroundbases

UPDATE WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2011

Negentien jaren geleden, stopte ik met het gebruiken van alle vergiftigende substanties … en ik ging er nooit weer naar terug.  Op eenzelfde soort manier lijkt het dat een wereldwijde “verslaving” eindelijk breekt.

De negatieve elite heeft de bodem bereikt. Wat vanaf nu gebeurt is wat iemand kan raden, maar laten we allemaal maar hopen op een snelle overgave zodat er niet meer levens verloren raken.

Ongelukkig genoeg is hun neiging geweest om zich NIET over te geven en wij kunnen niet verwachten dat ze dat wel zullen. Verdere verwoesting kan nodig zijn.

HET WAS GEEN NUCLEAIRE AANVAL

Ik ben blij te vermelden dat het hoogste niveau van de inlichtingendienst dat we over dit onderwerp hebben, ons nu geïnformeerd heeft dat er GEEN radioactiviteit was ontdekt in een van de verwoeste gebieden.

Wat ze WEL vonden wordt nu een raadselachtig mysterie. Het schijnt dat beide bases werden verwoest door een ogenblikkelijke twintigvoudige toename van de luchtdruk.

Laat me dit voor je uitwerken. Er is niets overgebleven in beide gebieden. Alles daarin is tot kleine deeltjes puin verbrijzeld. Het heeft geen zin om er ooit toegang tot te krijgen of om ze opnieuw te ontwikkelen. De verwoesting is totaal.

Niemand weet hoe zoiets mogelijk was. Er is geen registratie in de wereld van insiders, van een dergelijke aanval die ooit eerder is uitgevoerd.

Fulford’s bronnen lijken zeer duidelijk te zijn over wie dit deed en waarom het werd gedaan. Desondanks lijkt deze aanval op niets wat ooit bekend was in aardse geheime technologie.

HIER KUNNEN DE ET’S HEBBEN GEHOLPEN.

En daarom kan dit een aanval zijn geweest die door ET werd bijgestaan – verenigbaar met de Chinese Oktober Verrassing series die ik hier heb gedocumenteerd.

Het kan zijn dat een massale kwantiteit van lucht was “portaled” “opgeslagen” in iedere basis. Portaal technologie bestaat, in diverse capaciteiten, maar werd nooit eerder gebruikt zoals hier

Het is ook mogelijk dat een onbekende technologie gebruikt werd om de afmeting van de luchtmoleculen in de bases te vergroten met een factor twintig.

Russische “scalaire” technologie kan dingen veel heter of veel kouder maken en kan verwoestende impulsen scheppen, maar er is geen registratie dat iets dergelijks ooit gedaan is.

Als ET’s verantwoordelijk waren, en geavanceerde portaaltechnologie gebruikten, kan het ook zijn dat minstens enkele, of misschien alle personeel in deze voorzieningen, verhuisd waren naar een veilig gebied voordat de aanval werd uitgevoerd.

Als dit het geval is, is er nog niemand van hen in staat geweest of  toegestaan werd om tot nu toe contact te maken.

http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/975-undergroundbases

 

 

 OORSPRONKELIJKE TEKST

 

Disclosure Imminent? Two Underground NOW Bases Destroyed

David Witlock, 16 september 2011

 

80 different countries have now formed an alliance against the Old World Order / Nazi-esque cabal.

Two huge underground cities were destroyed on August 23rd -- which may be seen by historians as the critical moment in which the war was won.

[UPDATED next morning 9:32 am. Credible insider source confirms these accounts and adds new information! Please linkto this article but do not re-post it, as it is being dynamically updated as events unfold. Posting key excerpts with the link is encouraged.]

EXCLUSIVE INTERVIEW -- BY DAVID WILCOCK

On Wednesday, September 14th, 2011, I interviewed one of the most interesting and controversial figures on Earth.

The information in this interview has the potential to rock the world. If the story is true, it already has.

The full, unabridged transcript of this interview follows – and you can download and listen to it yourself here:

http://divinecosmos.com/podcasts/Wilcock_Fulford_2011-9-14.mp3

Please do not make YouTube videos out of this MP3, though you are welcome to use excerpts of it in your own creative work.

Link your readers and listeners to this article instead, as it contains critical information not in the audio version that shouldn’t be lost.

Headlines and extra comments have been added to enhance readability and context for the interview.

The best way to get you started on this amazing journey is just to hit the ground running. So here we go…

BENJAMIN FULFORD: THIRTY YEARS AS A FINANCIAL JOURNALIST

Hi there. This is David Wilcock, and you’re listening to another Divine Cosmos audioblog exclusive interview with Benjamin Fulford.

Fulford has worked for Forbes Magazine as the editor for the Asia-Pacific region. People have tried to attack his credibility on this before, but it is documented. I have checked the references myself.

[Ben has a free website -- benjaminfulford.typepad.com-- and a low-cost paid journal with free weekly summaries and occasional free articles at benjaminfulford.net. Major new updates appear every Monday morning on the paid site.

I highly recommend going to benjaminfulford.typepad.comright now, as there are two major new updates on this site [1, 2] that give detailed, additional information on everything we are discussing here.]

[Fulford] was mentioned by Stephen Colbert in one show discussing the so-called Illuminati. [Scroll about a third of the way down at this page to see the video.]

I will also say that Fulford has contact with an incredible number of different sources. He does seem to back up who these sources are -- as much as humanly possible.

NUCLEAR STRIKES AGAINST UNDERGROUND BASES

Recently, these sources informed him that the earthquakes that occurred in Colorado and the Washington DC area, surrounding August 22nd and 23rd, were, in fact, apparently nuclear strikes against underground military facilities.

[These underground bases] have been built by the US government, ostensibly since the early 1960s, at the cost of trillions of dollars of undocumented taxpayer money that is going into these “black projects.”

The reason why I contacted Benjamin Fulford is I had [first] read this on his blog [and was amazed.]

Then I started to contact my own sources, which have been built up over being a public figure on the Internet since 1999 – and gaining the trust of many people in various classified programs.

I was absolutely astonished when I started to ask around and found out that everyone I know, with one exception who probably wasn’t on a need-to-know basis, confirmed that this attack did happen.

THEY NEVER IMAGINED IT COULD HAPPEN

Now again. I’m going to turn it over to Ben in just a second. One more setup thing I want to say here is this.

If you haven’t understood the gravity or the implications of what I’m telling you right now, it’s important to point [one thing] out.

These guys never imagined that these underground facilities could have been attacked. Ever.

So what has happened here is a seismic shift in this insider war – that is arguably as significant as the nuking of Hiroshima and Nagasaki in World War II.

And in fact, it may very well be the workings of the Universe, in terms of karma, that the people responsible for those attacks have now had it happen to them.

CODE RED – ON A NEED-TO-KNOW BASIS

There is undeniable significance in this happening. I was astonished at the depth of detail I have been able to get from my own sources about what happened.

I have been told that the situation is now considered Code Red. However, it is also being withheld from most of the people in these [classified] programs. It’s on a need-to-know basis.

Even the sources I am in contact with, all except for one, did not even have the need-to-know basis high enough to know why this happened. Or who was responsible for it!

MINING FOR INFORMATION

So the only thing we know is that the powers that were, as I like to call them, have been putting out stories on the Internet about this event.

What they’re actually doing is they are trying to mine for information. They want to find out who knows what.

And I am astonished that my own sources lack the knowledge that Benjamin Fulford has been putting out as to who is responsible for this… and why [it was done].

UP TO SIXTY THOUSAND DEATHS – AND NO INSIDER IS SAFE

My intelligence suggests it is possible that as many as 30,000 people were in each of these two underground cities at the time that [the explosions] went off. So we’re talking about the potential of 60,000 deaths.

We’re also talking about the potential that anyone else working for these programs who is in one of these facilities, which could either be underground or possibly off-world, such as in a space station, on the Moon or elsewhere… is now totally alone and unguarded.

They are not going to be protected. They are not safe. And their superiors are not informing them of the risk they are now in by being in those locations.

SET THE RECORD STRAIGHT

I want to set the record straight. I want to get the man to talk to you, the public, and hear, firsthand, what the hell is going on, who did this, why did they do this, and what are the implications.

So Ben, that’s my intro. Let’s hear from you now. I’m very interested in this.

BRETTON WOODS SET THE STAGE

BF: There has been a very esoteric battle over control of the dollar printing machine for the global financial system.

What happened was that at the end of World War II, at the Bretton Woods accords of 1944, Britain, France and the US were given the right to control the world’s currency.

They were supposed to have a Marshall Plan to develop Africa and Asia as well as Europe.

They reneged on their promise, and instead started to fake a “cold war” with the Soviet Union – which was designed to support the military industries.

77 NON-ALIGNED NATIONS SET UP GLOBAL COLLATERAL ACCOUNTS

Then, the group of non-aligned nations – 77 nations – pooled their assets… all their wealth, their gold and other valuables… and set up some global collateral accounts.

They wanted to use this money to start the Marshall Plans for Asia and Africa.

KENNEDY TRIED TO END THE FED – AND THE COLD WAR

President Kennedy agreed to go along with this after he found out that there was a group that was trying to very seriously get the Soviet Union and the United States to annihilate each other. This was the Cuban Missile Crisis.

The historical accord is called the Hilton Green Memorial. This is available to any serious researcher in financial history.

President Sukarno [of Indonesia] was the signatory for the countries. He was going to give Kennedy – they gave Kennedy 140,000 tons of gold.

Kennedy passed a law allowing Congress, not the Federal Reserve Board, to create dollars [from these gold-backed global collateral accounts given to the United States.]

Kennedy also said, “Let’s go to the Moon, instead of this cold war, to stimulate industry. Let’s develop the poor countries and let’s develop space instead of having this fake Cold War.”

KENNEDY WAS ASSASSINATED – AND THE CLOCK RAN OUT IN 1994

Kennedy did put out a lot of money, but he was assassinated. As you know, the public space program just disappeared in the 1970s when that funding ran out, and just stopped completely. President Sukarno was hounded from office.

The international agreement that left Britain, France and the United States in charge of the world’s financial system expired in 1994. That is why they wound down the Soviet Union.

After 1994, there was no accord at the very top level of the world’s financial system about who would be in charge next. There was a split in the ranks.

CHINAAND NON-ALIGNED NATIONS WANTED FINANCIAL CONTROL

The Chinese and the non-aligned nations were pressuring the oligarchs who had been running things since World War II to hand over control of the dollar printing press – the financial system – but they were reluctant.

The international court of justice at the Hague was sued by the Chinese over gold that the Federal Reserve Board owners sold them.

THE FED HAD TO PAY UP ON SEPTEMBER 12, 2001

The Federal Reserve Board owners lost this lawsuit, and they were told to hand over the gold… starting on September 12, 2001.

Instead, on September 11th, 2001, as you all know, they gave the world the finger and started this huge, fake, global war on terror. It was part of an attempt [at controlling the planet] by the fascist groups of World War II.

THEY WANTED GLOBAL FASCISM – AND 90% FEWER PEOPLE

The Nazis and their fascist sympathizers in the US, and England, and Italy, [along] with a group that can be found within the military, in Congress, and in the Vatican, were going to set up a global fascist government.

At the same time, they had this belief that there were too many people. Especially too many, according to them, inferior brown-type people.

They wanted to reduce the world’s population by 90 percent.

DW: This is documented?

BF: Yes, it’s very well documented.

I was invited to join this group by Heizo Takanaka, who was the Japanese finance minister for five years. I have a tape recording of this invitation to prove it.

THEY WANTED TO HIDE UNDERGROUND AFTER NUKING THE PLANET

They were planning to hide in these underground bases after they set off a nuclear holocaust.

The original plan was to start a nuclear war between Iran and Israel.

[They would then] use that as an excuse to set up martial law in the G7 countries.

Then [this new military strength would be used to] prepare for war against China.

RUSSIAAND CHINA CUT THEM OFF

This plan fell apart when Russia kicked them out – and Putin re-asserted independence for Russia.

That removed their control – the oil industry – and made that whole plan not work.

The Chinese also stopped buying US treasuries for a while to put pressure on this group.

THEY OFFERED TO PARTNER WITH CHINA IN WORLD DICTATORSHIP

So they switched strategies. Instead, they tried to suck up to China and offer them a world dictatorship… in partnership with this group.

That’s why in public you saw Obama visit China in 2009 and offer a “G2”. This is how you can confirm this.

THEY ARE BEING CUT OFF – AND ARE RUNNING OUT OF MONEY

In any case, this group that carried out the 9/11 attacks has been under increasing pressure, and under isolation, at the very highest levels.

They are running out of money. They are being cut off.

WHAT ABOUT THE “MISSING” 2.3 TRILLION DOLLARS?

DW: Ben, right before September 11th, a lot of people forgot about this. Donald Rumsfeld goes on national television and says that they “lost” 2.3 trillion dollars from the Pentagon over the previous decade.

Does that have anything to do with this gold thing you are talking about?

BF: Oh yeah.

FINANCING “MURDER INCORPORATED”

That money was used to finance Blackwater – a private army not controlled by the Pentagon.

The Pentagon would not let themselves be controlled by this cabal. So they were trying to do what the Nazis did in World War II – create an elite SS corps that could bully the regular military.

That was where that money went to, as far as my sources are concerned.

DW: Wow.

BF: In any case, we were contacted by smugglers, drug smugglers…

DW: Could you just say who “We” is, for a minute?

THE WHITE DRAGON SOCIETY – MANY GROUPS COLLABORATING

BF: “We” is a group of us who are involved in the fight to overthrow this cabal.

It includes members of the CIA, the Pentagon, the [intelligence] agencies, and various [other groups], including Asian secret societies.

We use the name White Dragon. There is another group that calls themselves the White Hats.

We all have the same goal, which is to get this insane group of people out of power.

WHY FULFORD?

DW: Some of the criticism I have seen from people on the Internet is, “If this group is so vast and so powerful to fight this cabal, why is Benjamin Fulford the only one talking about this?”

BF: These people like their secrecy – and I am a spokesperson.

When you go to the White House, there is only one voice they give to the public. They prefer to work behind the scenes.

You’ve got to realize we’re dealing in a world where they use assassination like most of us use tissue papers.

DW: Sure.

IT IS VERY DANGEROUS TO STAND AGAINST THE CABAL

BF: I’ve had about six murder attempts myself. One of my colleagues, a CIA guy, was recently poisoned with ricin by these guys.

Another one of our members in Switzerland has guards around his house, and they just shot someone last week near his house who was trying to kill him.

Before that, they found a Mafioso by the name of Vincenzo Mazzamaro who had a gun and a sophisticated lock-picking device, and was trying to get into his place.

Another one of us had a concrete bag miss him by a couple of inches last week.

DW: Wow.

BF: We’re dealing with some very dangerous people. That’s why there is a need for secrecy.

FULFORD IS BILINGUAL AND HIGH PROFILE IN ASIA THANKS TO FORBES

DW: I’ve also speculated [the following reason why these Asian groups entrusted you with this responsibility.]

You are in Japan, and you’re a “gaijin” – a foreigner, a white person. You have the background of being a distinguished editor for Forbes Magazine.

You are bilingual, you do speak fluent Japanese. There are several videos you have released now that show that. [Start at 2:16 in this video for the latest example.]

This might have been part of what gave you this platform to give these Asian secret societies a voice.

Would you say that is correct?

WHY WASN’T JAPAN USING ITS MONEY TO HEAL THE PLANET?

BF: What happened in my case was that I asked a very simple and obvious question when I was at Forbes.

The Japanese people – that includes both public and the private sector – have about 8 trillion dollars worth of assets overseas.

DW: Eight trillion dollars?

BF: Yeah. That’s in the public record. You can go to the finance ministry homepage and the numbers are there.

According to the UN development report, you need 400 billion to stop environmental destruction and 200 billion to end poverty.

So I’m saying, “Hey, you guys, why don’t you end poverty and stop environmental destruction?”

DW: Okay, hold on, hold on.

BF: It’s a no-brainer!

400 BILLION? THAT’S IT?

DW: 400 billion is all it takes to completely stop environmental destruction? How is that possible?

BF: That’s an annual budget. This is the UN development report. You’d have to go through their experts and find out how they did those numbers.

DW: Okay. But that’s public domain.

So the eight trillion is vastly more than what it would take to end poverty and stop environmental destruction.

BF: Yeah.

JAPANESE REVENUE DRAINED FROM RECONSTRUCTION DEBTS

[Wilcock note: Elsewhere, Fulford said he found that a significant percentage of Japanese revenue was being paid to the oil cabal – thanks to exploitive reconstruction contracts with high interest rates that were signed after World War II.

These contracts were reinforced with bribery, blackmail, death threats and assassinations of Japanese government officials who didn’t agree.]

90 PERCENT OF WORLD SAVINGS ABSORBED BY US MILITARY

BF: The other thing is that if you look at the statistics, you realize that 90 percent of the world’s savings was being sucked out of the system by the US military-industrial complex.

DW: How do you prove that?

BF: I was a financial journalist for 25 years. This is all public-record stuff.

DW: Ninety percent of the US budget is going to the military.

BF: There’s an easy way to check. Just look at the US external trade deficit and compare it to the US military budget. You’ll find an amazing similarity over the years.

DW: (Laughs)

BF: That’s for the simple reason that the military does not produce tradable goods. They were a parasitic entity on the world economy.

WHY NOT HEAL THE WORLD AND COLONIZE SPACE?

What I said was simply, “Look. Why don’t you just stop paying for this military?” I told this to the Asians – “and instead ask them to [end poverty and environmental destruction] and set them to exploring space?”

It’s the sort of thing that’s just common sense.

DW: Okay, Ben, your audio just cut out on that last sentence. [Missing content was replaced in brackets.]

BF: I think that is common sense.

DW: Okay.

ASSASSINATION ORDERS

BF: What happened was that an assassination order came out for me.

The South Korean secret police informed the Chinese that there was an order to have me killed.

You can check. My colleague Paul Klebnikov, the Moscow bureau chief for Forbes Magazine, was shot nine times outside of his apartment in Moscow.

He was still alive when the ambulance came an hour later. He got to the hospital and he was put in the hospital elevator. The elevator was stopped for eight minutes – and he died in the elevator.

He was investigating a member of this same group that I was.

He was investigating Boris Berezovsky, one of the oil tycoons.

I was investigating Heizo Takenaka – but they all go back to the same cabal.

DW: Right.

THE WAR ON TERROR WAS OBVIOUSLY A FAKE

BF: In any case, the South Koreans told the Chinese that an assassination order was out for me. This was because of my publicly calling for the Asians to stop spending their savings on this vast military machine.

You have got to remember, during the Cold War they actually had this anti-Communism excuse.

But, the War on Terror was so obviously fake that it was just ridiculous to anybody who does any serious research or investigation.

DW: Right.

CHINESE SECRET SOCIETY OFFERS PROTECTION

BF: I got invited to join a Chinese secret society that offered me protection from this assassination order – and that’s how I found myself in this secret world of financial power.

The group that offered me protection was the group that was behind the non-aligned nations.

It crosses borders. If you think in terms of countries, you don’t understand how these people work.

They have big factions in China, in the US and in Europe – both against and for them. It crosses borders.

If you think in terms of nation-states, you won’t understand how these groups work.

CHINESE FIGHT FINANCIAL BATTLE BY BUYING REAL ASSETS

In any case, a financial battle started. There were many, many public salvos.

In 2006, the Chinese wanted to use their dollars to do something other than buy Treasuries.

They tried to buy the oil company Unocal. Congress passed a law saying they could not.

So then they took their dollars and they went to Africa, South America and everywhere, and started spending them on real things – like mines and agricultural land and commodities.

Not virtual things – like fancy and impossible to understand derivatives products, which are basically con jobs.

DW: Ponzi schemes. Yeah.

BF: Yeah.

FOOD AND OIL PRICES INCREASED BY CABAL

The other group tried to retaliate by jacking up food and oil prices.

Remember there were hunger riots in 33 countries at one point.

DW: Yeah.

BF: It was an economist at the World Bank who pointed out the reason people were going hungry was that they were paying farmers to grow oil [ethanol made from corn] instead of food.

That put an end to that.

2008 LEHMAN SHOCK WAS ASIAN COUNTER-ATTACK

Then there was a counter-attack.

The [leaders of the cabal] were told that we would no longer accept dollars printed within the United States.

That’s what you know of as the Lehman crisis.

76 PERCENT DROP IN JAPANESE CAR EXPORTS TO THE US

You can check this in the public record.

If you look at Japanese export statistics, from October or November 2008, after the Lehman shock, you will see something like a 76 percent year-to-year drop in Japanese car exports to the US.

This was the Japanese and other people saying, “You can no longer use paper to buy stuff from the rest of the world. You have to trade with real things.”

Of course, your public was not let in on this.

DW: That’s where I think people’s brain is going to get busted. Nobody publicly knows that this Lehman shock had anything to do with Asia.

BF: Yeah, I know. The way you can check it is to look at the export-import statistics after the Lehman shock.

The other way to check it is to look at the Baltic Dry Index. That’s the price of shipping.

90 PERCENT DROP IN THE PRICE OF SHIPPING

You will see that the price of shipping dropped 90 percent right after the Lehman shock.

DW: Wow.

BF: That’s because the ships were no longer going to the US, full of stuff, and then leaving empty [with nothing but worthless paper and IOUs].

These are ways people can verify what I’m saying with public-record information.

DW: Good. Okay.

NORWAYSHOOTING WAS AN ATTEMPT TO EXTORT 1.5 TRILLION

BF: Getting back to the blowing up of the underground bases, this group was being cut off more and more at a high level, and they were running out of money.

They were trying to extort money from various countries.

They killed the youth group of the ruling party in Norway – that was the Norway attacks – because they were trying to extort the 1.5 trillion-dollar oil fund the Norwegian government controls.

They were saying, “Hey, we’re going to kill you if you don’t hand over your money.”

DW: [They were] just desperately trying to find cash.

BF: Yeah. They invaded Libya to take over their oil fields, because the Libyans told them, “We’re not going to give you oil for your paper anymore.”

DW: Hmmm.

NUCLEAR BOMB SMUGGLED INTO JAPAN WITH 70 KILOS OF MARIJUANA

BF: In the case of Japan, again, I have sources who are actually drug smugglers. They have been selling drugs in Japan for 70 years.

These are CIA types. The CIA drug-smuggling division.

They told me that a nuclear bomb had been brought in with their latest shipment of drugs.

This was a 70-kilo shipment of adulterated Thai marijuana that was brought in through Okinawa.

They found a nuclear bomb mixed in with it.

And of course, with these guys, smuggling drugs is one thing, but smuggling nuclear weapons is another.

They told the police, and they told me. I made it public.

They followed the bomb as far as the North Korean citizens’ association headquarters in Tokyo.

FOUR NUKES STOLEN FROM THE RUSSIAN SUB ‘KURSK’

I have independent confirmation from a Mr. Paul Lane, of Pentagon military intelligence – he was a part of the Men Who Stare At Goats group – that four nuclear weapons were stolen from the Russian submarine Kursk after it sank.

I think it was in 2000 or something.

It was one of those nuclear weapons that was smuggled in [to Japan].

DW: Stolen by who, though?

BF: This is the Odessa group. The Nazi group. The one that was trying to set up a fascist world government – a Fourth Reich.

DW: Okay. How did they get to the Kursk to get these nukes out?

BF: I don’t know the technical details, but they have submarine bases in various parts of the world. I assume it was from one of these submarine bases.

WHY STEAL NUKES IF YOU CAN BUILD YOUR OWN?

DW: The next question, then, would be why would they need to get it from the Kursk if they are powerful enough to make their own?

BF: The public nuclear devices are under strict safety protocols. You can’t just take them and then blow them up somewhere. There are too many people involved in the chain of command.

They tried to do that.

MINOTAIR FORCE BASE INCIDENT: FAILED SMUGGLING ATTEMPT

There were incidents where [the good guys] just barely stopped a nuclear…

DW: Right. Like the Minot Air Force Base incident.

BF: Yeah, exactly.

DW: The soldiers did a mutiny and would not commit this “Broken Arrow”. That’s what they called it in code terms.

[Insiders attempted to smuggle out a nuclear weapon from Minot AFB. Several of these heroes died as a result of standing up against this plan and refusing to allow the nuclear weapon to be stolen.]

BF: There you go. What they needed was some nuclear weapons that were not under any official government control.

DW: Okay.

JAPANESE SHIP DRILLING TEN KILOMETERS AT EXACT EPICENTER

BF: There was a Japanese drilling ship known as the Chikuyu Maru that can drill ten kilometers into the seabed.

They were drilling at the exact epicenter of the earthquake.

We had an article from January 17th in a local paper saying they were drilling there.

They put the bomb in the seabed.

HAND OVER THE CASH – OR TOKYO WILL BE NEXT

This was an attempt to extort money, through terror, from the Japanese.

DW: So they warned Japan that they put the nuke in [the seabed] before they asked for money?

BF: No, they asked for money afterwards.

DW: Oh, wow.

BF: “If you don’t do it, next it’s Mount Fuji.”

DW: For people who don’t know, Fujiyama is right around Tokyo, which is the largest population center of Japan.

BF: Yes. That’s right.

DW: So basically they are saying they would nuke Tokyo, which is how many million people? Thirty or forty million?

BF: Thirty million or so.

DW: Right. Okay.

JAPANESE PRIME MINISTER HANDED OVER 20 BILLION

BF: The Japanese prime minister [Naoto] Kan originally was so cowardly, he just said, “Oh yeah, all right, we’ll sign over money.”

He handed over something like two trillion yen, which is about 20 billion dollars. And they gave him a big bribe.

MAJOR BATTLE WAS TRIGGERED IN JAPAN TO REMOVE THE CABAL

The evidence that this was not a natural disaster began piling up.

The result has been a battle here in Japan to remove these people from control.

WHY DO YOU THINK THIS WAS NOT A NATURAL EARTHQUAKE?

DW: Some people might not realize there is any evidence that Fukushima was not a natural disaster. Could you just briefly touch on a couple of points that you think are the most significant?

[Right before the disaster, I published dream data warning of a huge catastrophe that was about to happen. It was stunningly detailed and accurate. The original prophecies were posted hereand the analysis appeared here.]

BF: If you look at the seismic chart, you will see a sudden explosion.

It’s not like a natural earthquake, where you have pre-shocks. It was just suddenly huge, and then it started fading down.

UNDERGROUND BASE EXPLOSIONS ALSO STARTED BIG

It was the same with the underground bases.

If you look at a seismic chart, it will look like a big line all of a sudden appearing, and then a smaller line afterwards.

There is no buildup, as you would find in a natural earthquake. [The black lines in this illustration are what a normal earthquake looks like, as explained here.]

COLORADOAND VIRGINIA EARTHQUAKE LINKS

[Here is an early article written about the Colorado earthquake after it had just happened.

Disclose TV had a collection of links about the Colorado earthquake and its unusual nature:

 

http://www.disclose.tv/action/viewvideo/77486/Virginia__amp__Colorado_NUKED_UNDERGROUND_/

There was also a quake in Colorado that has some strange anomallies associated with it. This being that even though this quake was reported in the Denver Post, NY Times, Huff Post, and other local papers, it has been de-listed from the USGS.gov site.

http://www.denverpost.com/news/ci_18744329

http://www.nytimes.com/2011/08/24/us/24earthquake.html

http://www.huffingtonpost.com/2011/08/23/largest-colorado-quake-si_n_933854.html

Here is a Reuters article explaining how unusual the Virginia quake was, right after it happened.

And this articlehas good documentation, with several key links, on six strange anomalies associated with the Virginia quake:

1. Unusual, seismically inactive location.

2. Extremely shallow depth -- later altered by USGS to a more typical value.

3. Odd seismograph reading. (Air Force insider leaks that it was an underground nuclear explosion.)

4. Shocks felt well over 500 miles from epicenter.

5. "Remarkably low" number of aftershocks.

6. Hurricane Irene was instantly knocked off course.]

PLUTONIUM PUT IN FUKUSHIMA A MONTH BEFORE THE ATTACK

BF: There is plenty of evidence [that Fukushima was not a natural earthquake].

The governor of Fukushima province told me they overruled him and put plutonium in reactor number 3.

[This was only] one month before the tsunami incident.

DW: Only a month before?

BF: Yeah.

[The plutonium is what caused most of the radiation poisoning from the disaster.]

HOUSING COMPANY’S STOCK SHOT UP A MONTH BEFORE THE ATTACK

And then we had a company called Higashi Nippon House. They make cheap housing in northeastern Japan.

Their stock was shooting up in the month before the attack.

You’ve got to remember: Japan has an aging and shrinking population.

It doesn’t make sense for a cheap housing company’s stock price to go shooting up like that – unless there was something in the works.

POSSIBLE NUCLEAR ATTACK THREATENED TWO DAYS BEFORE

The other thing is that a group of us recorded a conversation between Kirk Campbell, who is your deputy foreign minister for Asia, and Japanese power broker Ichiro Ozawa – on March 9, 2011.

In this conversation, Campbell asked Ozawa not to split the ruling party and force the formation of a new government. [This could easily have resulted in a loss of cabal control over Japan.]

They said [if he agreed to keep the ruling party intact,] they would give him the rights to zeolite [they owned] in Fukushima province. Zeolite is used to clean up radioactive waste.

This conversation was recorded on March 9th – two days before the tsunami attack.

NETANYAHU PERSONALLY THREATENED NEW NUCLEAR DISASTERS

The other point [came in from] a man by the name of Takemasa Kawase, a Japanese military intelligence officer.

[He] subsequently told me that Israeli prime minister Benjamin Netanyahu phoned Japanese prime minister Naoto Kan after the attack.

[Netanyahu] said that they would cause other nuclear disasters around Japan if they did not start handing over the money.

The chief Mossad agent in Japan, by the way, is a man named Michael Green. He’s a nasty piece of work, and we’re going to remove him from this country soon.

DW: One question, though.

BF: Yeah, but I want to…

DW: OK, go ahead.

ISRAELI COMPANY WAS IN CHARGE OF SECURITY AT FUKUSHIMA

BF: In order to confirm what this guy told me, I waned to check – and there was an Israeli company that was in charge of security at the Japanese nuclear plant.

DW: Oh my gosh!

BF: So I was able to independently confirm that through other sources. This is publicly available information – who was in charge of security at Fukushima. It was an Israeli company.

Now go on. What was your question?

IS ISRAEL A MEMBER OF THE CABAL?

DW: First, then, do you believe that Israel is tied in with this cabal you keep mentioning, in some way?

BF: Not Israel, but a clique at the top of the Israeli government, yes.

Most Israelis I consider to be chumps or victims of these people.

THE CABAL INTENDED TO SACRIFICE THE ISRAELI PEOPLE

For example the cousin of the Shah of Iran, among others, came to us with information that George Bush and his group had given twelve neutron bombs to the government of Iran.

[These were] missiles with neutron bombs on them.

[Elsewhere, Fulford has said these missiles were intended to be used against Israel.

The cabal hoped it would trigger World War III, which would assist them in depopulating the planet and securing greater military control over the people.]

Remember – neutron bombs kill people, but leave buildings intact.

DW: Well, that’s not only treasonous, it sounds crazy.

BF: It is!

IRANIANS TRIED TO GET RID OF THEM – BUT THEY WERE REFUSED

The Iranians said “We don’t want them.” They put them at the Iraqi border and asked President Obama to please take them off their hands.

Obama just refused to listen.

DW: Wow.

[Elsewhere, Fulford has said that the “Pentagon White Hats” intend to restore constitutional government to the US after overthrowing the cabal, and want to keep the elected president in power as this happens.

I support this decision, and feel it is the best move to make in order to keep the public calm as this event finally comes to pass.

I would be cautious in blaming Obama personally for this alleged decision not to remove nukes from Iran without gaining additional information first.

The president is the intended fall-guy to draw attention away from the cabal conspirators behind the scenes. His true power is limited. Even if he did want to retrieve the weapons, he may not have had any choice.

It may also have been seen as a trap – far too dangerous to risk the lives of top personnel on what could easily have been a suicide mission.]

MOST ISRAELIS WOULD BE HORRIFIED IF THEY KNEW THE TRUTH

BF: Okay? And again, people at the higher level know this is true. In other words, they were going to offer the people of Israel as a kind of ritual sacrifice.

So the Israelis were victims. A lot of them were fooled with Jewish superiority talk, which is really the same as Aryan superiority talk – only you substitute Jew for Aryan.

They were chumps.

Most of the Israelis don’t know what is going on, and they would be appalled to hear it. It’s about a cabal that is above all that.

DW: And it has no religious affiliation.

THEY ARE ASSOCIATED WITH JUDAISM / CHRISTIANITY / ISLAM

BF: Well, they are associated with the Abrahamistic religions. Let’s put it that way.

DW: Going back to Babylon, Mesopotamia, all the way back there?

BF: Well, at least going back to the time of the Caesars.

RELIGION AND FASCISM

Let’s remember the word “religion.” The etymology of the word “religion” is religare in Latin, which means to re-bind.

What do you re-bind it into? A fascio. What is a fascio? It is a bundle of sticks, but it is also fascism.

MONOTHEISTIC RELIGION COULD BE USED FOR MASS MIND CONTROL

At its worst, monotheism – as practiced in the Middle Ages, for example – involved singular control over everybody’s thoughts.

Remember – in the Middle Ages, if you didn’t believe in the official Catholic doctrine, then you and your entire family would be killed – or tortured until you confessed.

DW: Right. That was the Inquisition.

BF: Well, yeah!

THEY’RE MORE SOPHISTICATED NOW – BUT STILL LOSING THE BATTLE

And it’s much more sophisticated now.

Five companies control all the major English-[speaking] media – including the TV, the newspapers, the radios, the Hollywood studios.

It’s much more sophisticated now. They’re trying to get everybody to think the same way – and they’re losing [the battle].

9/11, the story there, was just so full of holes and contradictions that they were losing a significant part of their brainwashed audience – including myself, because I was a high-level brainwashee.

DW: Right.

PENTAGON BLEW UP UNDERGROUND BASES TO FIGHT GENOCIDE

BF: In any case, what happened was that there was a group within the Pentagon and the agencies and stuff that realized this plan was insane.

They knew that the plan to kill 90 percent of humanity was wrong.

They then blew up the underground bases the elites were going to use to hide in when they carried out their nuclear holocaust.

DW: Okay. I want to get back to that, because that is a really central point.

There is one question I want to ask you before we get to that, because that’s the conclusion of the discussion.

WHY DOES THE CABAL NEED TO STEAL MONEY?

Why did these guys need money? If they have so much infrastructure, so many assets, and massive political power, why can’t they just nakedly exercise power… move men around, move munitions around?

Why do they need money? Why are they going around like a crackhead looking for a fix?

Why are they going to all these different countries and trying to scam money off of them? Why can’t they just print dollars and make more money?

BF: Because people aren’t accepting their dollars worldwide.

You’ve got to remember there are 800 US military bases around the world.

If they can’t make the payroll for these guys, they’re going to be marching out of their bases with food bowls in their hands, begging for food.

DW: Right.

THE ASIANS CUT OFF THE MONEY SUPPLY TO WALL STREET

BF: They’re being cut off from their oil, from their other resources. That was their Achilles heel – the control of money.

Their private army was self-financing. They had their own industries and their own income.

The US army is dependent on Wall Street financing. That’s why they were dependent on ultimately the Chinese and the Asians, who were financing Wall Street.

YOU CAN BE THE GOOD GUYS AGAIN

That’s why I told the Pentagon guys, “You can have a Starship Enterprise future, exploring the Universe and all that kind of stuff. Just work with us.

“We’re not going to cut you off. You’re not going to end up like the Soviet Union, where you have a general who is now suddenly being forced to drive a taxi in London.

“You can be the good guys again.”

A lot of them said, “Hey, I think that’s a good idea. We want to be heroes again. We don’t want to be the bad guys.”

SUPPRESSED TECHNOLOGY INCLUDING ANTIGRAV AND ‘STARGATES’

DW: You’re saying that they have suppressed technology that could bring us into the Starship Enterprise reality.

[Earlier, Fulford had said provocative things on his paid blog, as follows:

http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/807-fulford-interview-exclusive

A third group based in the US military-intelligence establishment proposes a 5-year swords-to-plowshares transformation of the Pentagon.

This group has the potential to develop the over 6,000 patents that have hitherto been suppressed for “national security” reasons.

One technology they possess is anti-gravity. This would make automobiles obsolete and allow roadways to be transformed into gardens.

They claim to control technology that allows the creation of portals into other dimensions.

They claim (we have not seen proof but have heard this from many credible eye-witnesses) that many so-called underground bases around the world are actually such portals.

Hopefully we will soon be able to see if this is true. If so the implications are more than mind-boggling.]

5,135 INVENTIONS HAVE BEEN CLASSIFIED

BF: I don’t know about [the Starship Enterprise being a reality].

But, we can confirm, according to the American Academy of Sciences, that more than six thousand patents have been suppressed for so-called “security” or “public safety” reasons.

[DW: This data point is in my new book “The Source Field Investigations.” The Federation of American Scientists revealed that 5,135 inventions had been classified by the end of FY 2010.

Among other shocking revelations, we now know that any power system that is more than 70-80 percent efficient at converting energy will automatically be declared classified.]

Some of these [patents] probably need to be suppressed. We don’t want everyone to have a backyard nuke, for example.

DW: Sure.

BF: But a lot of them, I’m hearing, were just kept [classified] because these people were acting like dogs in the manger. They only wanted the elite to have it.

MANY UFOS ARE FAKE

So my understanding is that, for example, a lot of the so-called UFOs are just sophisticated earth-based secret aircraft that aren’t available to the public at large.

DW: I would agree with that. Yeah.

ALIEN ABDUCTIONS MAY BE FROM “PLFs” OWNED BY THE CABAL

[In “Hidden Truth, Forbidden Knowledge,” Dr. Steven Greer of the Disclosure Projectreveals compelling insider testimony that UFO abductions are being carried out by so-called PLFs, or Programmable Life Forms, owned by the cabal.

There are no reports of “alien abduction” prior to the early 1960s with the infamous Betty and Barney Hill case. This appears to be when the PLF technology was first perfected and put into use.

ALL ET CONTACTS IN THE 1950s WERE WITH POSITIVE HUMANS

[Throughout the 1950s, there were extensive reports of people having direct contact with benevolent human-looking ETs who told them of a coming Golden Age.

These ETs appear to be the same people who appeared in ancient civilizations around the world and were labeled as “gods” or “angels.”

Many of these 1950s contacts occurred in the US and Canada, and were studied and compiled by Wilbert B. Smith – a Canadian government worker with classified clearance.

An entirely separate set of positive contacts occurred in Italy, and were the subject of the TV documentary “The Friendship Case”, in which key firsthand witnesses broke their silence and spoke about the events they experienced.

A great deal of valuable information about both the US/Canada and Italian contacts can be found in “1950s Human ETs Prepare Us for Golden Age” at http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/956-1950s-ets.

BIOLOGICAL ROBOTS USED TO FIGHT THE POSITIVE ETs WITH FEAR

[The development and implementation of PLF technology appears to have been a direct counter-strike by the cabal against the positive contacts of the 1950s.

Greer’s contacts confirmed the PLF technology was acquired from ETs – and involves advanced cloning principles to create a “biological robot”.

Apparently, a human fetus is grown in an artificial environment, and without the pressure of the womb, it retains fetal proportions and features – including the large eyes, big head and thin body – on into adulthood.

POSITIVE ETs WOULD NOT INTERFERE UNTIL 2012

[According to the Project Camelot testimony of “Mr. X”,an employee for a major defense contractor, the positive ETs gave a very important message to the cabal in the early 1950s.

Several top-secret documents revealed that unless the ETs were specifically invited to show up by a majority of the people, and / or their leaders, they could not appear publicly and openly, on any mass scale, until the end of the year 2012.

This was due to their cooperation with a natural cycle in the Earth – which is apparently governed by a meta-intelligence that exists at the planetary, solar, galactic and universal level – namely the Source Field.

The prophecies and workings of this cycle, and its effects on human evolution, are explored in unprecedented new scientific depth in my book The Source Field Investigations (SFI).

SFI debuted at #18 on the New York Times best-seller list, increased to #16 the second week and is at #18 for the third week.

Our publisher Penguin, incidentally, is not part of the cabal, nor the top five media companies. Extensive secrecy was kept around the book until its release to insure it would not be interfered with.

PLFs USED TO TERRIFY PUBLIC AND PREPARE FOR “ALIEN 9/11”

[Apparently the cabal’s intention behind the “alien abduction” phenomenon was to terrify the public – and help set the stage for a fake “Alien 9/11”.

This fake alien attack has been extensively telegraphed in a multiplicity of different movies – 18 different movies in the recent past alone.

The major media conglomerates are owned by the cabal and produce these “alien invasion” films for propaganda purposes.

ETs ARE NOW COOPERATING WITH EFFORTS TO DEFEAT THE CABAL

[I have sources with additional information that Fulford has only heard about in minor detail.

Namely, ETs have apparently been cooperating with this international resistance group to defeat the cabal.

Fulford leaked this in a prior interview I did with him in November 2010 -- which I finally posted here, as an MP3 file, in May 2011.

These attacks were totally unexpected, as the cabal was led to believe the ETs had to follow spiritual laws that forbade them from ever intervening – under any circumstances. However, ETs have routinely powered down nuclear missiles and facilities.

Advanced ET technologies are now being used to strike and disable cabal assets. Many examples have been given in my “China’s October Surprise” article series, each section of which is linked below, in order.

The joint campaign began last October – and many obvious, public targets were hit, all with zero casualties.

This included the powering-down of 50 Minuteman ICBMs – and top military witnesses have now publicly reported that a cigar-shaped craft was hovering overhead the entire time.

This riveting new detail emerged on June 20, 2011, and completely validated what I had said in the China's October Surprise article series since November 2010.

LINKS TO "CHINA'S OCTOBER SURPRISE" ARTICLES

CHINA'S OCTOBER SURPRISE, PART ONE: Disclosure and "The Event"
 

CHINA'S OCTOBER SURPRISE, PART TWO: Earth's Quarantine Has Lifted

CHINA'S OCTOBER SURPRISE, PART THREE: The Fight for Disclosure
 

CHINA'S OCTOBER SURPRISE, PART FOUR: Live Radio Show!

CHINA'S OCTOBER SURPRISE, PART FIVE: Disclosure War at Critical Mass

CHINA'S OCTOBER SURPRISE, PART SIX: Official Government Disclosure Has Begun
 

THE UNDERGROUND BASES WERE A MUCH MORE SIGNIFICANT STRIKE

[However, the destruction of these two major underground facilities is far more massive than other attacks that occurred in November and December 2010, and thereafter.

These earlier attacks did apparently wipe out a great deal of individual craft and munitions that the cabal could have used to fake an alien invasion, according to the insiders I have spoken to.

However, it was always done a little here, a little there – never all at once. This gave the cabal a false hope that they still had a chance, even as their infrastructure crumbled.

It is very likely that the ETs would not have destroyed two entire underground cities on their own. This attack was much, much bigger than anything else had been.

I believe Fulford is correct in saying that the “good guys” in the Pentagon did this themselves – to stop the genocide from taking place.

ONCE WE DEFEAT THE CABAL, WE STOP THE ABDUCTIONS

[Since the cabal is responsible for manufacturing and implementing the PLFs, the “alien threat” appears to be largely generated from within this group.

Therefore, once we defeat the cabal, we stop the abductions… and the UFO cover-up.]

LET’S USE WHAT WE HAVE – TO TRANSFORM THE PLANET

BF: And so, the point is, let’s develop these patents in a safe way, and you can have a boom time such as we haven’t had in a very long time.

DW: Right. Instead of creating these financial products that are just voodoo, why not actually build infrastructure?

The existing military-industrial complex, I would argue, is probably the only entity on Earth that has the tools, the factories, the infrastructure and the staff to be able to accomplish this.

BF: Yeah! Exactly. And that’s why the generals are now on our side.

The people who are not on our side are mostly bribed politicians in Washington DC, and the Wall Street crowd. So they are being increasingly isolated.

WHY IN THE WORLD DO THEY WANT TO KILL SO MANY PEOPLE?

DW: Now what possible reason could they have – these adversaries… Why in the world do they think they want to reduce population?

The average person’s mind shuts down because they can’t conceptualize that anyone would be that evil. So what’s their rationale, as far as you understood it?

MASS DEATH IS “GOOD FOR THE ENVIRONMENT”

BF: The story they tell me is, “Look. We’re destroying the environment. There’s too many people for the planet to support.”

CULTIVATING THE HUMAN RACE LIKE GARDENERS

The other thing is these people are elitists. They believe in eugenics.

They say too many stupid people are breeding too much.

Useless eaters. All they do is they destroy the environment, and they don’t produce anything. They just sit around and watch TV.

We don’t need these people. We want to eliminate the weak and the useless, and just keep the elite.

We want to increase and improve the genetic quality of the human race by purging the garbage from the system.

And, we get to save the environment and create a whole new natural ecosystem.

THE GEORGIA GUIDESTONES

The Georgia Guidestones has their philosophy written out.500 million people on Earth, in harmony with their environment. This is their goal.

They put it in eco-terms.

THE NAZIS WERE ENVIRONMENTALISTS

People can forget the Nazis were great green people when it came to preserving nature and natural parks, all that kind of stuff. They were really gung ho.

In Mein Kampf, Hitler wrote that he wanted to enslave the non-white peoples and then kill them. It’s right there.

It’s the same group. They’re the same Nazis. The same philosophy.

[DW: Fulford didn’t mention that after World War II, top German scientists were brought over to the US via Project Paperclip.

The rationale was that if the US didn’t get them, they would fall into the hands of the Soviet Union, which was far worse.

It is a well-established, documented fact that Prescott Bush was one of Hitler’s main bankers and financial liaisons.

A “Business Plot” was attempted in the 1930s, by Prescott Bush and others, that would have led to the overthrow of American constitutional government and the installing of a fascist systempatterned off of Hitler and Mussolini.]

THEY WANTED A SMALL, ENSLAVED POPULATION TO PAMPER THEM

The other thing the super-elite were saying was, “Hey, we’re really special. We’re really smart. We are the elite, and we should rule the planet like God-kings.

We will need about 500 million slaves or so to keep us pampered, but the rest we don’t need.”

And it’s also about control. They don’t have the brainwashed control over large parts of the planet.

They realized they weren’t going to be able to control these people. So they thought “let’s kill them,” rather than lose control of the planet.

THE CABAL WANTS YOU TO FEEL HOPELESS… AND DOOMED

DW: Now a lot of people who read about this stuff online, the vast majority in fact – including most of the guests Jeff Rense or Alex Jones would have on – feel there is an incredible sense of futility.

Everyone seems to go with the knee-jerk reaction that all the governments in the world, all the countries in the world, everybody is in on it.

BF: That’s where they are being used and turned into controlled opposition. They are trying to numb people to the message.

“Yeah, it’s happening, but there is nothing you can do about it. It’s inevitable.”

That’s simply not the case.

DW: Could you explain why that is not the case?

THEY ONLY CONTROL THE G5 COUNTRIES… AND A FEW SHILLS

BF: They only now control the G5 countries.

DW: Which countries are those?

BF: Those countries are Italy, France, England, Germany and the United States.

DW: That’s it? You’re saying ALL the other countries in the world they don’t control anymore?

BF: If you look at the countries that accepted the new… I think maybe they’ve got a few subject countries like Honduras, Columbia and places like that.

MOST OF THE REST OF THE WORLD IS PART OF THE ALLIANCE

If you look at the African Union, they put out their own currency backed by Khadafy’s gold – and they don’t support this group.

Or most of the countries in Asia. Russia. China.

DW: What about European countries like Czechoslovakia, Bulgaria, Romania?

BF: They were at this meeting. There was a meeting in Monaco at the end of August.

57 COUNTRIES GATHERED TO DISCUSS HOW TO DEFEAT THE CABAL

57 countries were invited by the Swiss to discuss cutting these people off financially – and creating an international financial boycott against the controllers of the G5.

DW: Now that’s an incredible statement you’re making. You’re saying 57 different countries, including some of these Eastern European countries…

BF: There were representatives from the Netherlands and Canada there too, OK?

DW: Wow. What about South America?

BF: Yeah, of course. And since then, more than 80 countries have signed on.

IT’S GOING TO BECOME PUBLIC

We’re reaching a point where it’s going to become public. It’s going to be on the airwaves. It’s going to be on the news. They can’t hide it much longer.

DW: Why the hell haven’t they made this public already?

If people are dying, and these guys are trying to fake an alien invasion – that’s one thing we keep hearing, that they are trying to do an Alien 9/11 – why haven’t they gone public already?

BF: You don’t think they’ve tried?

VERY DIFFICULT TO GET THE TRUTH PUBLISHED IN THE MAINSTREAM

Look, I had a book proposal at the Berlin book fair. Eleven publishing companies wanted that book out there, including five major ones.

They all came back and said they were told by their bosses they couldn’t do it.

DW: Wow. [In my case, the president of Dutton Books, a Penguin division, contacted me directly. Hardly anyone saw the Source Field book, or its contents, until it was actually published.]

BF: They’ve had people going and telling everybody I’ve ever associated with professionally that I had become an insane drug user.

They control the media. You’ve got to remember that. There are five companies. Five corporations – controlled by people like Rupert Murdoch, Redstone and stuff.

They have a grip over all the TV studios, all the newspapers, the radio stations, Hollywood studios, you name it.

THIS IS NOT A GLOBAL ECONOMIC COLLAPSE

DW: So if their economies are going to go down, they can then say it’s a global economic collapse.

BF: And it’s NOT a global economic collapse!

SEVEN PERCENT WORLD ECONOMIC GROWTH OUTSIDE THE G5

Again, if you look at the public statistics, you will see that if you exclude the G5 countries, the average growth in the world economy last year was seven percent!

DW: Holy crap!

BF: People are booming! It’s not a world crisis – it’s a crisis among the countries controlled by this cabal.

DW: And it’s only the G5 nations. Wow!

BF: Yes! I mean, look at the statistics. They’re all there. It’s all in the public record.

You just have to look at government websites and check this out.

EVERYTHING IS AVAILABLE IN THE PUBLIC RECORD

There’s nothing I’m saying – including the plan to kill 90 percent of the world’s population – that is not in the public record. It’s in their own writings!

We have countless confessions. Wernher Von Braun, the guy behind the Apollo projects, said on his deathbed that they were going to use a fake alien invasion as an excuse for genocide.

It’s crazy stuff – but it’s provable.

These people don’t think like normal humans. I guess it was Herbert Hoover – no, J. Edgar Hoover – who said, when a conspiracy is so big, people’s mind boggles and they go into denial.

In any case, these people are coming down. We’ve got…

DW: (crosstalk) Right. Now you said something that is very provocative.

TELL US MORE ABOUT THIS INTERNATIONAL MEETING…

You said that there is this meeting that happened, with I believe you said 57 different countries, was it?

BF: Yes.

DW: And this happened in Monaco?

BF: Yes. And it was taken on board a ship which went into international waters. According to two witnesses, senator Jay Rockefeller showed up and tried to break into the meeting – and he was physically ejected.

THE CABAL SENT IN BLACK HELICOPTERS – BUT WERE CHASED OUT

Two black helicopters appeared above the ship during the meeting, and they were chased away by harrier jets.

DW: Now these black helicopters were like Apaches with weapons on them?

BF: I don’t know the details. I just heard that there were two helicopters, and there was a danger that they were going to use some kind of electromagnetic weapon against the ship.

DW: Oh, like scalar technology kind of stuff. Yeah.

BF: And I know that they were chased away by two harrier jets.

DW: Wow!

BF: US military jets.

THEY WOULD HAVE KILLED EVERYONE – AND TRIED TO MAINTAIN CONTROL

DW: If they had succeeded with those helicopters, what do you think might have happened there? Would everybody have just died?

BF: Well, they would have killed all the representatives. Then they would have said, “Hey, we’re in charge, and if you try to go against us, we’ll kill you.”

This is what they’ve been doing ever since World War II.

HOW COULD THEY COVER UP A MASS KILLING OF THIS SCOPE?

DW: If so many persons of interest died at once, wouldn’t that become a massive international incident that would require investigation anyway?

BF: They have done this before. The Titanic was sunk deliberately to get rid of six hundred senior financiers who were opposed to the taking over of the Federal Reserve Board.

DW: Wow.

BF: They would come up with some story about the Tragedy of Monaco. And the kool-aid drinkers out there would go and believe it!

I’m sorry, but that’s how it is.

[DW: Undoubtedly, the helicopters would have planted and detonated explosives on the boat after neutralizing everyone, and then blamed it on terrorists – and used the incident in an attempt to further their political goals.]

THREE DIFFERENT SOURCES CONFIRMED THE MEETING

DW: Were you at this meeting yourself, Ben?

BF: No. A close colleague of mine was there. And, I confirmed it from two other people who were there, who aren’t related to that colleague of mine.

DID ANY OLD WORLD ORDER MEMBERS GET TO ATTEND THE MEETING?

DW: Now what about people from the Trilateral Commission, Bilderberg, or Council on Foreign Relations?

BF: They were deliberately excluded.

DW: Any one of them, no matter who?

BF: No matter who. If they were a member, they weren’t allowed.

DW: And that’s also why Jay Rockefeller wasn’t allowed in.

BF: That’s right.

BILDER-BUST

Remember the Bilderberger meeting that took place in June, in St. Moritz, Switzerland this year?

It was supposed to last until Tuesday. They all had to flee on Sunday night, because they were about to be arrested by the Swiss.

DW: Whoa! I never heard that before.

BF: Well, it’s there!

SWISS PARLIAMENT MEMBER BEATEN – AND CALLS IN THE COPS

Again, what happened was a Swiss lawmaker tried to get into the site and he was beaten up.

He went to the Swiss government and said “I’m a Swiss member of parliament, in my own country, and they beat me up and threw me out. That’s illegal.”

They said “Yes. We’ll go arrest them.” They all had to pack their suitcases and flee on Sunday night – before being arrested on Monday.

DW: So this would have been like a paramilitary swat team that would have swept in.

BF: Well yeah – the police authority.

DW: Right.

BF: So there you go. The Bilderbergers were chased out, with their tails between their legs.

DW: Unbelievable!

BF: That’s there for everybody to see.

HOW CAN THESE 80 COUNTRIES ACTUALLY DEFEAT THE CABAL?

DW: So you’re saying that this meeting in Monaco took place on a ship. You have representatives from 57 countries.

You said 80 countries now have signed on to this treaty.

Now could we get into some detail about why this is so significant?

What did they talk about? How are they going to pull off doing something like this, where these entities – these five corporations – control the world’s media?

Let’s go into that a little bit.

ONCE THEY CAN’T PAY THE GOONS, THEY’RE FINISHED

BF: They don’t control the world’s money, you see.

Once they lose the control of the goons, the people with the guns, then that’s it.

PENTAGON PATRIOTS WILL OVERTAKE CABAL MEDIA OUTLETS

At a certain point, I believe the Pentagon will probably send people in to the TV headquarters in the US.

You’re going to see new faces and a totally different story coming out on your TV sets soon.

DW: That’s also a very heavy statement.

ISN’T THE PENTAGON PART OF THE PROBLEM?

What is the context of the Pentagon in light of this meeting of 57 different countries?

Wouldn’t everybody in the Pentagon be part of the Bilderberg / Trilateral Commission thing?

BF: No. The Pentagon was represented there. The Bilderberg / Trilateral Commission was not.

THE MAJORITY OF THE PENTAGON SUPPORTS THE ALLIANCE

DW: What percentage of the Pentagon is on the side of this alliance?

BF: I’ve heard that the only generals who are not on board are [guys] like Petraeus.

From what I’ve heard, most of the Joint Chiefs are now with this group.

DW: What about lower levels of the hierarchy? Like the soldiers.

BF: The lower levels are completely pissed off. They support Ron Paul – and they know that there’s something totally wrong.

[DW: My own insiders have told me there is a massive struggle going on within the military between those who would arrest, detain and kill American citizens and those who would not.

The majority are rejecting the plans, roughly 80-90 percent, from what I heard. You can't win a battle against those odds.]

THE AMERICAN PEOPLE ARE READY FOR REVOLUTIONARY CHANGE

The opinion polls in the US show that 87 percent of Americans don’t trust Washington. That should tell you the mental state in America now.

And they are saying, “We don’t want these scumbags in charge anymore.” They’re angry, but they’re not sure who they should be angry at.

That’s, I think, how the majority of Americans think.

They know there is something wrong. They know it has something to do with Wall Street and Washington.

They don’t know the details, but they wish somebody would come in and do something about it.

And that is what is going to happen.

These people are going to go to jail.

THE “NEOCONS” ARE THE LEADERS OF THE CABAL

And I can tell you who the leaders are.

People like Henry Kissinger, George Bush Senior, George Bush Junior, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, and Tony Blair. We know who they are.

DW: So these are Neocons and their allies.

BF: Neocons is the label that you use for them.

That’s the group that had this crazy plan that somehow they could take over the world’s oil and still control the world through the 21st century.

We know who they are. When you take away that curtain, it’s like the Wizard of Oz. You pull away the curtain and you see a little old man sitting at the control desk.

(crosstalk) And that’s what happened when I went…

MANY MEDIA NETWORKS DON’T APPEAR TO BE NEOCON OUTLETS

DW: (crosstalk) Okay. I think most people would admit that Fox News and News Corporation could be a shill for these guys.

But to say… you’re basically saying that all the media in America, for the most part, is controlled by these folks?

Why would the media not all sound like Fox, then?

NO ONE EVER TALKS ABOUT 9/11 TRUTH

BF: How many major networks and Hollywood studios have come out with 9/11 truth? Okay?

DW: Good point.

BF: Just ask yourself that. And then you can understand.

[Henry Makow recently released explosive new testimony from a Hollywood insiderwho explained that all studio films are inspected and approved by the cabal before release -- to insure they promote their core agenda.]

DW: So you would say…

BF: (crosstalk) Look, I have to go, but what I’m telling you is this.

WE KNOW EXACTLY WHO SPENT THE MONEY

We’ve found this thing called the Global Collateral Accounts. It’s a codebook that shows who’s been using the world’s money since the end of World War II – and for what reason.

It has a list of names. For example, who financed the Vietnam War and why. All that kind of stuff.

We have these records now.

MASSIVE NUMBERS OF NEW WHISTLEBLOWERS COMING FORWARD

We’re having people abandoning that cabal like rats jumping off a sinking ship.

We have a world Who’s Who coming to us with information.

THIS COULD BE THE BIGGEST EVENT IN 2000 YEARS

When this happens, this is going to be, I think, ultimately the biggest thing – certainly since World War II. Possibly the biggest thing in two thousand years.

We’re going to see something… an ancient cabal that has controlled humanity through murder, propaganda and bribery for possibly thousands of years.

It is going to come to an end. It’s going to be something that has not happened in the history of our planet before.

It’s going to be incredible… basically we’re talking about the end of Babylonian-style tyranny.

DW: Wow.

BF: That’s how far it goes back.

VATICANAND P2 LODGE CLAIM SECRET CONTROL SINCE JULIUS CAESAR

Certainly the P2 Freemasonic lodge and the Vatican claim that they have controlled things in secret since the time of Julius Caesar.

DW: Wow. [Another way of saying this is the Roman Empire never really ended – it just became more covert and secretive in its exercising of power.]

BF: I went to Italy. I met them and they tried to poison me. They didn’t think I would come alive out of Italy with the information they gave me – but I did.

[DW: At the time, Fulford did say these people told him about the 25,920-year precession of the equinoxes cycle. They inherited prophecies that a Golden Age would result from this cycle, and its effects, beginning after the year 2012.

They are very off-base about how the prophecy would be fulfilled, as I discuss in my new book – but they have always been keenly aware of this as their timetable, which is why there is such urgency.

Fulford didn’t cover it here, but both the Rockefeller and the Rothschild factions are being forced to step down and relinquish control by this 80-country alliance. That's why no Bilderberg / CFR / Trilateral members were allowed in.

Some insiders have revealed they are already working out the terms of surrender at a very high level, and the process is quite unbearable for them -- with lots of arguing and bruised egos.]

DW: Okay. A couple quick questions just to tie this off.

WHO NUKED THE BASES? WAS THIS PART OF THE MONACO ACCORDS?

Who did the underground bases, in your estimation? Who nuked them and why? Does it have any relationship with this meeting in Monaco?

BF: Yes. It was Pentagon white hats saying to the elite, “You’re not going to destroy the surface of the planet and escape yourselves.

“If you’re going to destroy the surface of the planet, you’re going to destroy your families too. You’re not going to escape.”

They made it very clear to them that they are not going to be able to initiate some kind of nuclear holocaust and be able to get away with it.

DW: Right. [There is extensive evidence that the ETs will not allow them to nuke innocent civilians anyway – but they certainly keep trying.

Events like Hiroshima, Nagasaki and Fukushima are much less serious than the scope of what could be done in an all-out nuclear attack.

Given the extent to which ETs have powered down any and all Old World Order nuclear assets, it is amazing that the cabal continued to be in denial and believe they would ever be allowed to use them on any significant level.]

NOW THEY HAVE NOWHERE TO HIDE

These guys must have always thought somehow that these bases were safe. And now none of them are safe.

BF: Yes. They had their greenhouses, and their food supplies, and their big-screen TVs, and their supply of women.

It’s like Dr. Strangelove. “We’ll hide in our tunnels with our young ladies while everybody else up on the surface dies.”

DW: Right.

BF: “Then we’ll come out and we’ll take over the planet – and breed like rabbits.”

Well, that ain’t gonna happen. OK?

THEY NOW HAVE DETAILED MAPS AND FILMS OF ALL THE BASES

DW: You had said on your blog that some of your people who were there in Monaco have detailed maps of these underground bases.

They know exactly where they are. And footage of the bases was shown?

BF: That’s right. [The Pentagon gave this evidence to] the world governments to show, “Yes, it’s true. These crazy people were planning to kill 90 percent of humanity.”

The world’s governments know this.

HOW MIGHT THIS EVENT HAPPEN – AND WHEN?

DW: Okay, so how can we expect that this event will take place? What might happen and when might it happen?

What are we looking at? What are we going into here? What will be the precursors of this?

BF: There are several possibilities.

The one I’m hearing the most, the one that the Pentagon backs, is a lawsuit that would lead to the arrest of the top cabalists.

WILCOCK’S OWN TESTIMONY OF WHAT IS EXPECTED

[DW: My own insiders expect that the dollar is about to collapse, thanks to this coordinated international effort – followed by the official declaration of bankruptcy by the US government. That will be the immediate precursor event.

I have been told the insiders are considering seven different ways in which this collapse could happen. All of them are thought to be potentially very imminent, even before the end of the year.

No one is certain of the exact timing, though, and the “windows” are always changing based on unpredictable events.

The recent announcement of the bankruptcy of the US Postal Service brings us very close to this point already – as one example.

THEY’RE PRAYING FOR CHAOS

Once this dollar collapse / government bankruptcy is officially acknowledged and recognized by the public at large, the cabal expects riots and social upheaval.

Again, I believe they fantasize far too much about the scope and the severity of what will occur. It’s undoubtedly a coping mechanism.

The cabal members desperately hope the people will turn against each other, as it is their last hope to maintain any control over the situation.

The fear-porn scenarios I have heard seem utterly fanciful – particularly since the majority of the military will turn on those who try to harm the public in any way.

Some of the technology that will be used to turn against the conspirators is highly classified and highly effective. Most people will probably never know it was used.

These “fragging” events will be “friendly fire” indeed. And Americans are not going to hand over their guns and gold.

THEY HAVE PLANTED EXPLOSIVES UNDER MANY CRITICAL BRIDGES

I did hear that cabal insiders have already planted demolition charges to blow up a large number of critical bridges and runways – isolating various geographical regions and causing food shortages for a period of time.

This massive strike, of course, will be blamed on “terrorists” hitting America at its weakest moment.

This is one of the strongest real threats we face once this epic announcement is finally made. Exposing these plans spoils any element of surprise.

So many insiders are defecting that many, if not most of these explosives will hopefully be located and neutralized in advance – if they haven’t already been.

However, it may be unrealistic to assume that all of them will be neutralized, since they can all be detonated by remote control at the push of a button.

CRITICAL SUPPLIES WILL STILL BE DISTRIBUTED

They did hope this attack would lead to mass starvation, anarchy and chaos.

However, even with impaired land transit and airport runways, critical supplies will still get where they are needed by the focused efforts of the just – including the military.

The nationwide Eisenhower interstate system was built to be used as emergency aircraft runways, for example – and it is far too huge to be able to destroy.

Helicopters do not require airstrips either.

MASS ARRESTS

The official bankruptcy announcement, and the potential shock of widespread bridge and runway detonations, will be immediately followed by mass arrests.

This will include key staff from all three branches of government: senators, congressmen, judges and executives.

It will also include top military brass, top intelligence personnel, defense contractors, top media moguls, corporate executives, Federal Reserve Board staff, top financiers and “too big to fail” financial entities, et cetera.

Fulford has said that the Pentagon may now house these people, at least temporarily, in the very same “detention camps” they had originally planned on using against American citizens.

Karma’s a bitch.

TRYING TO FIND A HIDING PLACE

Everyone on this list is scrambling for a place to hide. The bases near Washington DC and Denver were both quite popular due to their convenient locations.

Most of the top people had comfy, personalized living spaces already set up in these locations – with their own memorabilia, keepsakes and nostalgic items.

Many of these people have also moved their personal belongings to purported safety zones in South America – and only have a minimum number of items left in their own homes in the US.

ESCAPE FLIGHTS

I am told the cabal members have near-instant escape flights planned. The pilots and aircraft are now on 24-hour notice.

Most of these pilots will probably defect.

I also have very good intel that the personnel staffing these safety zones have already agreed to turn on them as soon as they arrive.

Pilots who do not defect are undoubtedly in mortal peril if they attempt to complete these flights.

Fulford also said the South American countries themselves have now agreed to infiltrate and disrupt these zones – and their incoming flights.

A MILLION DISPOSSESSED SOULS

Fulford has talked at length about how the number of insiders who are fearing for their lives is about a million people.

They have been scrambling around the world trying to beg, borrow or steal any land where they could have sanctuary.

They have used earthquake and weather weapons to punish countries who denied them access. This includes the Christchurch quake in New Zealand after the cabal was denied use of their lush, southernmost mega-island.

North Koreais the first country that is even considering helping them, and this development has only occurred very recently.

Kim Jong-Il will only help them if they promise to help him regain control of South Korea. This entire plan is very unlikely to succeed.

And now, back to the recorded interview.]

THEY MAY SETTLE FOR A TRUTH AND RECONCILIATION COMMITTEE

BF: But right now, they’re also trying to cut a deal.

[The international alliance is] saying, “Hey, look. If you guys will stop the nuclear terror, then maybe we’ll forgive you.”

It’s one of those situations where so many people are involved that it is better to have a truth and reconciliation committee rather than a bunch of arrests and beheadings, you know?

DW: So you’re saying that these underground nuclear strikes against the bases…

BF: (crosstalk) What I’m saying is that there either will be thousands of arrests of prominent people, starting with people like Henry Kissinger…

Or else, they will cut a deal – and appear before a truth and reconciliation committee in exchange for one time of forgiveness.

WHEN MIGHT THIS ALL COME TO A HEAD?

DW: Do we have a time window on when this all might come to a head?

BF: Well, it’s a war. Who knows what crazy stuff they will do next?

It could be as early as this fall. It could be as late as next summer. I don’t have a precise date.

DW: Okay.

BF: But I’m hearing we’re pretty close now.

[DW: My own sources have said that due to the massive escalation of threat with the destruction of the two underground cities, this event could come to a head before the end of the year.

Also, highly classified documents dating back to 2008 had given a time window of December 2011 for a planned evacuation of the White House due to an “alien invasion”.

So, in order to throw off these planned timetables, action is now happening very quickly.]

DID THE CABAL RETALIATE AGAINST THE RUSSIANS?

DW: Do you think the failure of the Russian airplane that had their entire hockey team onboard was in any way related to this war?

BF: It’s possible. But generally, they would rather get a bunch of generals than hockey players.

There was a crash off the coast of Brazil that was involved in this, I know. But I don’t know about the hockey players.

[DW: This is not what the insiders told me. I heard there is wide speculation that the Russian plane crash was a retaliatory attack.

Specifically, I was told that the average American sports fan is only about one percent as enthusiastic as the average Russian is about their hockey team.

Therefore, this plane crash was a groin kick to the Russian people, giving them a withering emotional and psychological attack.]

WHAT HAPPENS ONCE THE CABAL IS ACTUALLY DEFEATED?

DW: OK. So just in summary, then, could you paint a picture for us?

Let’s assume that this happened. Let’s assume that these 80 countries get what they want.

Just pain the picture of what happens. Where do we go as a planet, and how long is it going to take us to get there?

BF: It’s just common sense. We have the technical ability to end poverty and stop environmental destruction within a year.

We just don’t have the institutions or the will to do it.

So instead of a fake War on Terror, aimed at financing the defense companies forever, in a useless manner, you have some sort of huge campaign, globally: the equivalent of World War III, but a peaceful one.

And then, start telling people the truth about their history – which they’ve been lied to about so much.

IT’S GOING TO BE LIKE THE FALL OF JAPAN OR THE USSR – BUT MUCH BETTER

[We will] start building new institutions that are fair, transparent and meritocratic.

Anybody can climb the pyramid and get to the top if they are good enough and determined enough – instead of an inbred family group controlling it.

The people of Japan went through it at the end of World War II. Suddenly they were told their emperor was not a god, and that the war wasn’t actually ending in victory. Soon everything was about to change.

It’s going to be like that.

Ask anyone who went through the end of the Soviet Union what it was like, and you get a pretty good idea about what is coming.

But, unlike the end of the Soviet Union, it is not going to be followed by hardship or poverty. It’s going to be followed by an era of unprecedented prosperity and happiness.

OK? I’ve gotta go.

DW: Great. Thank you so much.

BF: Bye!

SFI IS ALREADY BECOMING INSTRUMENTAL

DW: That concludes our interview – but it doesn’t conclude the insider updates that I feel are important to share.

One insider told me he is hearing about the Source Field book from 2-3 different key people per day. These are insiders within the black-ops community, who are working against the cabal, at very high levels of classification.

Just to clarify, these are people who routinely work with free energy, anti-gravity, teleportation, stargate travel and time-viewing technology.

They are very excited, as they now realize that SFI is an excellent summary of all the science that has been suppressed -- science they use every day in their jobs.

They are well aware of the implications of this science being publicly disclosed to humanity -- for the first time in Earth history.

They apparently are seeing that this book can be used to bring the public up to speed much faster than they had expected, and with much less risk or hassle.

No one needs to stick their neck out and risk assassination in order to get the truth out – just recommend that people read the book.

INNOVATIVE MAIL CAMPAIGN HAS ALREADY BEEN LAUNCHED

I was also told that these insiders are buying 10 books at a time and sending them via certified mail, with written return receipts, to governors, senators and congressmen.

If the recipients of SFI sign for the book, that now makes them legally liable for being aware of its contents.

Apparently, about half of these books are being returned unsigned.

This suggests that SFI is already being used to set the groundwork for the Disclosure coup itself… which may be coming a lot sooner than most people would imagine.

I DID NOT EXPECT SFI WOULD BE USED SO QUICKLY

I had always intended SFI to be used as a critical tool in the Disclosure process. However, I never imagined it would be implemented so quickly and forcefully.

The book was released on the very same day that the second underground city was destroyed. I do not believe this was consciously planned or intentional, but it is synchronistic.

Libyawas also overthrown this very same day. Many people argue this was strictly a negative – an attempt by the Cabal to stop Africa’s new financial system before it started.

Either way, in symbolic terms, people associate Libya with a dictatorship.

The east coast earthquake caused the pyramidion at the top of the Washington Monument to crack – in a vertical line down the middle.

This, as I said, is directly where the Eye would be in the classic Illuminati symbol. I do not believe this specific damage was planned or intended by the insiders.

Having both of these massive events happen on the same day is, at the very least, an amazing synchronicity.

UPDATE NEXT MORNING: POSITIVE EVENTS APPEAR TO BE RAPIDLY ACCELERATING

I heard from another insider this morning who has a variety of contacts with intelligence agency personnel, central bankers, military officials, et cetera.

He specializes in trying to get free energy out to the public.

He hadn't even read this article or was aware that I had interviewed Fulford. Yet, the material was the same -- but with new updates.

The news from this insider, directly connected to the so-called "Pentagon White Hats," is extremely positive -- if indeed true.

FOLLOW-UP MEETING TO MONACO ACCORDS IN POLAND

Just two days ago, this same international alliance of 80 countries had another very important meeting in Poland.

Apparently, Timothy Geithner heard about the meeting and appeared there in person, but he was denied entry.

This came from a top Marine who was at the meeting and is overseeing the financial reconstruction efforts.

Undoubtedly, more information will emerge about this from Fulford, as of Monday morning, if it did indeed happen.

FOUR THOUSAND CABAL MEMBERS HAVE ALREADY BEEN ARRESTED

These top Pentagon sources have also said that "about 4000" of the people working on the inside for the cabal, behind the scenes, have already been arrested.

It was not indicated where they have been taken, except that it is a very remote location -- offering no chance for escape.

THEY HAVE NOW FORMALLY AGREED TO SURRENDER

There have been critical nuclear attacks against underground cities and sub-shuttle systems.

The mass arrests have already begun, aggressively -- but they are still "below the radar".

As a result of these events, we are told the cabal has now formally agreed to surrender.

RE-ARRANGING DECK CHAIRS ON THE TITANIC

Even in the midst of their surrender, they are still trying to push some of their goals forward.

Nonetheless, at this point it seems like a desperate act of futility -- like re-arranging deck chairs on the Titanic.

This key insider told me that three different people "at the top of the system" have confirmed that the cabal is giving up.

He confirms that once all of this goes public, it will be an incredible historic event -- greatly relieving fear on Earth.

His time window is within a month. An independent source said it could be within two months. Fulford says it might not be until next summer.

No one really knows -- but when this does happen, it will be one of the single greatest moments in human history.

I have had well over 100 different prophetic dreams in the last few years that were telling me this was going to happen.

I AM VERY GRATEFUL FOR YOUR SUPPORT

Without you, none of this would have been possible. I do very much appreciate your help – and applaud you for your courage and bravery in not giving into the fear, and “voting with your wallet” for Disclosure with your purchase of SFI.

As a result of your amazing support, SFI is now maintaining #18 on the New York Times bestseller list as it finishes off its third week.

Some shortages have occurred due to demand, and I apologize for that. The vast majority of orders are going through smoothly and quickly.

 

We had a very popular slideshow on Huffington Post when the book was released, loaded with new information, which you can see here.
 

I also want to thank Benjamin Fulford for his tireless work in risking his life to give a public voice to this international effort – which might otherwise have remained totally unknown until the moment itself finally arrived.

The resistance is now so great that it is only a matter of time. It will be the most significant and positive coup in recorded history.

It could seem scary and chaotic to many people when it first happens, and that is why it is important to hear about what is going on in advance – so you can help reassure others who have not been paying enough attention to understand.

THE BIG PICTURE

As I wrote in the previous article, The Source Field Investigations paints a "big picture" that is quite an adjustment for the average person... but is nonetheless backed up with extensive evidence:

·DNA is a product of a quantum energy wave, and is written into the basic laws of the Universe;

·The laws that govern the formation of life on Earth also govern the behavior of matter and energy in the Cosmos;

·The human design is intrinsic to this galaxy, and probably a good bit of the entire Universe;

·Other humans have progressed much, much farther, spiritually and technologically, than we have;

·Those humans colonized Earth in the times of Atlantis, and their skulls reveal brain capacities significantly larger than ours;

·These people were largely wiped out by a self-inflicted cataclysm caused by nuclear war between rival colonies;

·The survivors built pyramids to heal and stabilize the Earth on its axis in the aftermath of this catastrophe;

·They had direct knowledge of a natural cycle that propels each inhabited planet through quantum evolutionary leaps;

·They were aware of a physical gland in the human brain that governs ESP and is "activated" by this natural cycle;

·They knew this galaxy-driven cycle had an exact end-point, measurable by a 25,920-year wobble on any inhabited planet;

·They extensively encoded prophecies of this cycle, and its ultimate effects, in dozens of ancient myths worldwide;

·They honor the Law of Free Will through most of a planet's evolution, but are allowed to re-appear at the end of a cycle;

·The completion of the cycle creates an energetic springboard that gives humans remarkable "Ascended" abilities;

·World governments are utterly incapable of interfering with this process, regardless of what they may try to do.

Bron: Divine Cosmos