colibri3000Na de gigantische onthulling van Dhr. Snowden, dat de NSA Nederlanders afluistert, staat nu een Nederlandse klokkenluider op die voor de AIVD gewerkt heeft met een onthutsend verhaal over het eigen Nederlandse afluistersysteem met de naam Argus.

 

De politiek wist van niets en deed alsof het allemaal niet zoveel voorstelde, dat wegen wij altijd zorgvuldig af, aldus Opstelten. Maar nu blijkt dat ook de heren zelf afgeluisterd werden en worden, zijn de rapen gaar. De privacy van burgers mag geschonden worden maar de privacy van onze volksvertegenwoordigers, of moet ik schrijven volksverlakkers, is natuurlijk een andere zaak. Ik zeg, als je niets te verbergen hebt……

De Nederlandse klokkenluider is iemand die vooralsnog anoniem wenst te blijven, zo maakte zij duideijk in haar email met melding aan klokkenluideronline. Wat betekent dat wij de door haar verstrekte informatie waar nodig iets hebben aangepast om haar anonimiteit te waarborgen. De feiten zijn ongewijzigd.Het is het verhaal van iemand die vele jaren lang heeft gewerkt voor de Nederlandse veiligheidsdiensten, eerst de BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst), die later vanaf 2002 AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) is gaan heten.

De reden dat deze vrouw daar op jeugdige leeftijd ging werken was omdat zij het enerzijds wel spannend werk vond en anderzijds echt het gevoel had een bijdrage te kunnen leveren aan de bedreigingen en misdaden waar ons land mee te kampen heeft. Het begon met eenvoudig werk zoals het verzamelen van gegevens en enkele jaren later kreeg zij opdracht om te infiltreren bij een beweging waarvan de (politieke) doelstelling niet echt strookten met die die onze machthebbers voor ogen hebben. Dankzij deze infiltratie en de rapportage van deze vrouw werd het leven van de betrokken leiders door de AIVD onmogelijk gemaakt ondermeer door ze te te hooi en te gras op te pakken, te verhoren en te volgen.

Rond het midden van de jaren negentig werd men zich binnen de AIVD heel bewust van wat men noemde “Bedreigingen nieuwe media”. Daar viel alles onder wat te maken had met de nieuwe ontwikkelingen uit die tijd zoals het GSM netwerk, het opkomende internet en het toen nog heel populaire BBS (Bulletin Board System). In samenwerking met de TU Delft en de toenmalige PTT werd een speciale machine ontwikkeld, de Kolibrie 3000.

Deze machine was in staat om per seconde 3000 voorgeprogrammeerde telefoonverbindingen tegelijk op te nemen. Spraak en data! Van deze machine zijn er tussen 1996 en 2000 ruim 400 gebouwd, een capaciteit van 1,3 miljoen gemonitorde telefoongesprekken per seconde! Het was een enorm succes, er werden veel misdaden in de kiem gesmoord en men was in staat alle telefoongesprekken naar wens te beluisteren. Het leek destijds dat de georganiseerde misdaad in Nederland het onderspit moest delven en dat de Kolibrie zijn geld meer dan waard was. Het was ook in die tijd dat de eerste signalen binnen kwamen, dat deze techniek ook voor andere doeleinden werd gebruikt. Verslagen die verdwenen en telefoongesprekken die plotseling waren gewist.

Het eerste grote data lek werd ontdekt rond de beursgang van Worldonline. Er werd ontdekt dat voormalige ambtenaren van het ministerie van binnenlandse zaken en justitie zichzelf toegang verschaften tot de control unit van het mainframe en zichzelf verrijkten met voorkennis uit afgeluisterde telefoongesprekken. Toen dit door ondergeschikten werd aangekaart bij de leidinggevenden, wilden die er niets van weten. Sterker nog, er werd gesteld dat het schadelijk zou kunnen zijn voor verdere carrièremogelijkheden als hier verder kritische vragen over gesteld zouden worden. Op dit moment draait er al 15 jaar lang project “Argus”.

Project Argus moet je zien als een aaneenschakeling van proxyservers waarlangs alle computerverbindingen in Nederland het internet op gaan. Dit komt er op neer dat dat elke computer die zich in verbinding stelt met internet via een 'gecertificeerde' server contact zoekt met het internet. Het beheer van deze servers ligt in handen van overheid gerelateerde bedrijven en bij elke verbinding kan naar believen worden 'meegekeken'. Met andere woorden: Als eigenaar van deze proxyservers kunnen bevoegde overheidsmedewerkers precies zien welke websites je bezoekt, real time chatberichten kunnen volgen, mail lezen voordat je dat zelf doet enzovoort. Veel mensen denken nog steeds dat je anoniem kunt mailen.

Vergeet dat maar. Al snel ontdekte men de behoefte van internetgebruikers om anoniem te kunnen surfen en mailen. Om dit probleem te tackelen heeft de AIVD een flink aantal websites gebouwd waar men zogenaamd anoniem kan internetten. In feite worden alle handelingen via deze websites opgeslagen en staan onder verscherpt toezicht. Als instrument om zware criminaliteit te bestrijden is project Argus een ideale methode, helaas hebben de verkeerde mensen zich toegang weten te verschaffen tot dit project. De laatste jaren hebben ook buitenlandse veiligheidsdiensten toegangscodes tot de mainframe en is het opvallend dat er rond beursgangen van grote bedrijven enorme afluisterpieken zijn bij de besluitvormers. De digitale sporen zijn te volgen tot grote investeringsmaatschappijen en tussenpersonen, de beursmakelaars.

Waar het op neerkomt is dat het 'afluisterproject Argus' in handen is gevallen van grote investeringsmaatschappijen en met name accountantskantoor (KPMG). Niet voor niets zijn Balkenende en Bos daar werkzaam. Nederlandse overheidsdiensten hebben weinig zeggenschap meer over de infrastructuur van het project, programmeurs en toegang. Het project dat met belastinggeld is gebouwd wordt nu vooral gebruikt voor ordinaire bedrijfsspionage. Tot zover het verhaal van onze klokkenluider. Wat hier verteld wordt is nog schokkender dan de onthullingen van Edward Snowden. Niet alleen is er niets in de vorm van communicatie tussen mensen en internet wat níet wordt vastgelegd, de verkregen informatie wordt óók nog eens gebruikt door de al rijke elite om hun zakken verder te vullen. Een kleine goed georganiseerde elite kliek die veiligheidsdiensten gebruikt als hun privé speelgoed om aan (voor)informatie te komen, waardoor ze altijd een voorsprong hebben op de rest van de bevolking en dus in staat zijn om met die voorkennis miljarden te verdienen.

Bron: Niburu/klokkenluideronline

Zo ziet u maar weer. De strakke koppen die met droge ogen beweren dat het allemaal best wel meevalt, inmiddels verbolgen zijn over het feit dat ook zij onderhavig zijn aan de wanstaltige afluisterpraktijken van de NSA, doen er zelf nog een schepje bovenop. Wie geeft die mensen het recht onze privacy op een dergelijk zware manier te schenden? Wat hebben u en ik als burgers uitgespookt om zo behandeld te worden? Ik ben hier nog niet klaar mee en ga vragen stellen aan de politiek. De overheid maakt wetten maar dat betekent niet dat ze er zelf boven staan!