(Mercola | Dr. Mercola | Vertaling: Hansjelle Dijkstra) Heeft u een chronische degeneratieve ziekte? En als dat zo is, hebben ze u dan verteld “dat het allemaal in uw hoofd zit”? Nou, misschien is dat niet ver verwijderd van de waarheid... de oorzaak van uw  ziekte zou wel eens in uw mond kunnen zitten.

 

 

 

 

Er bestaat een doorsnee tandheelkundige behandeling waarvan bijna elke tandarts zal beweren dat die volkomen veilig is, ondanks het feit dat wetenschappers al meer dan 100 jaar tegen de gevaren ervan waarschuwen.

Alleen al in de VS worden elke dag 41.000 van deze tandheelkundige ingrepen verricht, bij patiënten die ervan overtuigd zijn dat ze daarmee op een veilige en blijvende manier hun probleem oplossen.

Wat is dat voor ‘n tandheelkundige behandeling?

 In Amerika worden elk jaar meer dan 25 miljoen van “wortelkanaalbehandelingen” uitgevoerd.

(De wortelkanaalbehandeling)

Tanden waarbij een wortelkanaalbehandeling wordt uitgevoerd zijn in wezen “dode” tanden, die stille broedplaatsen kunnen worden voor zeer giftige anaërobe bacteriën die, onder speciale omstandigheden, terecht kunnen komen in uw bloedsomloop, waar ze een aantal ernstige medische toestanden in kunnen veroorzaken. Soms pas tientallen jaren later.

De meeste van deze vergiftigde tanden voelen goed en zien er goed uit, wat het nog moeilijker maakt om hun rol in systemische ziekten op te sporen.

Helaas is de overgrote meerderheid van de tandartsen zich niet bewust van de ernstige gezondheidsrisico’s waar ze hun patiënten aan blootstellen. Risico’s die gedurende de rest van de levens van hun patiënten blijven voortbestaan. De Amerikaanse beroepsvereniging van tandartsen, The American Dental Association ADA, beweert dat bewezen is dat wortelkanaalbehandelingen veilig zijn. Maar ze hebben daarover GEEN gegevens gepubliceerd, of recent onderzoek gedaan om deze bewering te onderbouwen.

Gelukkig heb ik les gehad van mentoren zoals Dr. Tom Syone en Dr. Douglas Cook, die me ongeveer 20 jaar geleden over dit onderwerp hebben onderwezen. Als niet een briljante, baanbrekende tandarts meer dan een eeuw geleden het verband had gelegd tussen wortelkanaalbehandelingen en ziekte, zou de onderliggende oorzaak van sommige ziekten tot op de huidige dag misschien verborgen zijn gebleven. De naam van deze tandarts was Weston Price, die door velen wordt beschouwd als de belangrijkste tandarts aller tijden.

Weston A. Price: ’s Werelds Beste Tandarts

Tandartsen zouden de volkgezondheid een enorme dienst bewijzen als ze zich vertrouwd zouden maken met het werk van tandarts Weston Price(I). Helaas wordt zijn werk nog steeds miskend, en opzij geschoven, door zowel medische- als door tandheelkundige professionals.

Dr. Price was tandarts en onderzoeker en heeft de hele wereld afgereisd om tanden, botten en eetgewoontes van inheemse volken te bestuderen, die zonder de “zegeningen” leefden van onze moderne voeding. Omstreeks 1900 behandelde Price hardnekkige wortelkanaalinfecties, en begon hij wantrouwig te worden omdat tanden waarvan het wortelkanaal was behandeld altijd geïnfecteerd bleven. Ondanks zijn ingrepen. Op een dag adviseerde hij een vrouw die al zes jaar in een rolstoel zat om haar tand met een wortelkanaal probleem te trekken, alhoewel die tand verder gezond leek.

Ze stemde toe, dus trok hij haar tand, en implanteerde die tand onder de huid van een konijn. Het konijn ontwikkelde –tot ieders verbazing- dezelfde verlammende artritis die de vrouw had, en stierf 10 dagen later aan de infectie. Maar de vrouw, die nu bevrijd was van de giftige tand, genas onmiddellijk van haar artritis en kon vanaf dat moment lopen. Zelfs zonder hulp van een stok.

Price ontdekte dat het technisch onmogelijk is om een wortelkanaal, (ook een gevulde tand), afdoende te steriliseren

Zijn volgende stap was aan te tonen dat veel van de chronische degeneratieve ziekten het gevolg zijn van het vullen van de wortelkanalen van tanden. De meest voorkomende daarvan zijn hart- en vaatziekten. Hij vond concreet 16 verschillende bacteriestammen die voor deze toestanden verantwoordelijk zijn. Maar er bestond ook een sterke correlatie tussen tanden waarvan het wortelkanaal was gevuld en aandoeningen van gewrichten, hersenen en het zenuwstelsel. Dr. Price schreef er in 1922 twee baanbrekende boeken over, waarin hij het verband aantoonde tussen tandheelkundige behandelingen en chronische ziekten. Helaas werd zijn werk 70 jaar lang opzettelijk “begraven”, totdat endodontist Georg Meinig het belang van het werk van Price herkende, en manieren zocht om de waarheid aan het licht te brengen.

(Het baanbrekende boek van Dr. Price is kort geleden in het Nederlands
vertaald. Meer informatie hierover vindt u op deze website)

Dr. Meinig zette het werk van Dr. Price voort

Dr. Meinig was in de tweede wereldoorlog kapitein in het Amerikaanse leger, voordat hij verhuisde naar Hollywood om daar tandarts te worden van de sterren. Uiteindelijk werd hij een van de oprichters van de American Association of Endodontists, (specialisten in wortelkanaalbehandelingen).

In de jaren ’90 verdiepte hij zich in het onderzoek van Dr. Price, en publiceerde hij het boek Root Canal Cover-Up, dat nog steeds het meest uitgebreide referentie boekwerk is op dit vakgebied.

 

(Zie ook (Engels) - Dit boek is o.a. HIER te bestellen)

Wat tandartsen soms niet weten over de anatomie van uw tanden

Uw tanden zijn gemaakt van de hardste materiaalsoorten in uw lichaam. In het midden van elke tand zit een pulpakamer, een zachte, levende innerlijke structuur, waarin zich bloedvaten en zenuwen bevinden. Rondom de pulpakamer bevindt zich het dentine dat bestaat uit levende cellen die een harde minerale stof uitscheiden. De buitenste en hardste laag van je tanden is het witte glazuur, dat de dentine omhult.

De wortels van elke tand reiken tot in uw kaakbeen en worden op hun plaats gehouden door het paradontale ligament.

Tijdens de tandheelkundige opleiding wordt aanstaande tandartsen onderwezen dat elke tand een tot vier hoofd-kanalen heeft. Er zijn echter bijkanalen die helaas nooit ter sprake komen. Kilometers lang!

Net zoals je lichaam grote bloedvaten heeft die zich vertakken tot in kleine haarvaten, zit er in je tanden een doolhof van kleine buisjes, die, als je ze achter elkaar zou leggen, een lengte hebben van ongeveer vijf kilometer. Weston Price onderscheidde maar liefst 75 afzonderlijke zijkanaaltjes in één snijtand (middenvoor). Zie voor een meer gedetailleerde toelichting, het artikel van Hal Huggins, DDS, MS, op de Weston Price Foundation Website (III) (De daarin opgenomen afbeeldingen zijn afkomstig van het artikel van Huggins).

Microscopische organismen bewegen regelmatig rond deze buisjes, zoals een mol in ondergrondse tunnels.

Als een tandarts een wortelkanaalbehandeling uitvoert holt wordt de tand uitgehold en wordt die holle ruimte gevuld met een stof, (Guttapercha), die de tand afsnijdt van de bloedtoevoer, waardoor vloeistof niet langer door de tand kan stromen. Maar het doolhof van buisjes blijft bestaan. En bacteriën, afgesneden van hun voedselvoorziening, verstoppen zich in deze tunnels, waar ze opmerkelijk veilig zijn voor de aanval door antibiotica, en voor de afweer van je eigen lichaam.

De hoofdoorzaak van veel ziekten

Onder druk van zuurstof en door het ontbreken van voedingsstoffen, muteren deze voorheen vriendelijke organismen in krachtiger, meer virulente anaërobe bacteriën die een verscheidenheid aan krachtige gifstoffen produceren. Terwijl ze voorheen gewone, vriendelijke mondbacteriën waren, veranderen ze nu in zeer giftige, ziekmakende stoffen, die loeren in de minuscule buisjes van de dode tand, wachtend op een gelegenheid om zich te verspreiden.

Zie ook deze (Engelstalige) website

(Gist en bacteriën in de afgesloten buisjes van een dode tand)

Geen enkele vorm van sterilisatie is effectief gebleken om het binnenste van deze buisjes te bereiken – en vrijwel elke tand die een wortelkanaalbehandeling heeft ondergaan wordt bewoond door deze bacteriën. Vooral rondom de apex, (het diepste punt van je tand), en in het paradontale ligament. Vaak breidt de infectie zich uit tot in het kaakbot, waar het holle ruimtes (cavitaties) doet ontstaan – dat zijn gebieden met necrotisch weefsel in het kaakbeen zelf.

Cavitaties zijn ruimtes waarvan het bot niet is dichtgegroeid, vaak in combinatie met geïnfecteerd weefsel en gangreen. Soms ontstaan ze na het trekken van tanden of kiezen, (zoals na het trekken van verstandskiezen). Maar ze kunnen ook het gevolg zijn van een wortelkanaalbehandeling. Volgens de Weston Price Foundation werden er in de dossiers van 5.000 chirurgische cavitatie-reinigingen slechts twee genezingen gevonden.

Dit alles gebeurt met weinig, of zelfs geen, begeleidende symptomen. Je kunt dus een dode tand met abcessen hebben zonder het te weten. Deze focale infectie, in de omgeving van een tand waarop een wortelkanaalbehandeling is uitgevoerd, is op zichzelf al erg genoeg. Maar daarmee houdt de schade niet op.

Wortelkanaalbehandeling kan leiden tot hart-, nier-, bot- en hersenziekte

Zolang je immuunsysteem sterk blijft worden alle bacteriën die uit de geïnfecteerde tand waaieren “gevangen genomen” en vernietigd. Maar zodra je immuunsysteem is verzwakt door zoiets als een ongeval, of door ziekte of een ander trauma, kan je immuunsysteem soms niet meer in staat zijn om de infectie onder controle te houden.

Deze bacterieën kunnen dan migreren naar omliggende weefsels door mee te liften met je bloedbaan, waardoor ze vervoerd worden naar nieuwe locaties, om zich daar te vestigen. Die nieuwe locatie kan elk orgaan, elke klier of weefsel zijn.

Dr. Price was in staat om ziektes te verhuizen naar konijnen, door het implanteren van snippertjes van tanden die een wortelkanaalbehandeling hadden ondergaan, zoals hierboven al is uitgelegd. Hij ontdekte dat de stukjes tand waarop een wortelkanaalbehandeling, afkomstig van iemand die leed aan hartaanvallen, en die waren geïmplanteerd in een konijn, binnen een paar weken een hartaanval bij dat konijn veroorzaakten.

Hij ontdekte dat hij in 100% van de gevallen hartkwalen kon overbrengen naar het konijn! Andere ziekten kon hij in 80% van de gevallen ook “transplanteren”. Bijna elke chronische degeneratieve ziekte is in verband gebracht met wortelkanaalbehandelingen, waaronder:

• Hartziekte
• Nierziekte
• Artritis, gewrichts- en reumatische aandoeningen
• Neurologische aandoeningen (waaronder ALS en MS)
• Auto-immuun ziekten (lupus en andere)

Er kan ook een verband bestaan met kanker. Dr. Robert Jones, onderzoeker naar het verband tussen wortelkanaalbehandelingen en borstkanker, vond een buitengewoon hoge correlatie tussen wortelkanaalbehandelingen en borstkanker (IV).

Hij beweert tijdens een onderzoek van vijf jaar van 300 borstkanker gevallen, de volgende correlaties te hebben gevonden:

• 93% van de vrouwen had voordien een wortelkanaalbehandeling ondergaan
• 7% leed voordien aan een andere orale pathologie
• In de meeste gevallen ontwikkelde de tumor zich aan dezelfde lichaamshelft waar de wortelkanaalbehandeling(en) was/waren uitgevoerd of van andere orale pathologie

Dr. Jones is van mening dat gifstoffen, afkomstig uit de bacterieën van een geïnfecteerde tand of kaakbeen, in staat zijn om de eiwitten te onderdrukken die de tumorontwikkeling normaal gesproken remmen. Een Duitse arts, Dr. Josef Issels, rapporteerde dat in zijn behandeling van “terminale” kankerpatiënten --gedurende een periode van 40 jaar--, 97% van deze patiënten een wortelkanaalbehandeling had ondergaan. Als deze artsen gelijk hebben, kan de genezing van kanker even eenvoudig zijn als het trekken van een tand. Dan wordt uw immuunsysteem opnieuw in ere hersteld.

Goede beestjes worden slechte beestjes

Hoe kunnen deze mutante mondbacteriën in verband worden gebracht met hart- en vaatziekten, en met artritis? De ADA en de AAE, (Amerikaanse tandarts-beroepsverenigingen), zeggen dat het een “mythe” is dat de bacteriën die rondom tanden worden gevonden waarop een wortelkanaalbehandeling is uitgevoerd, ziekte zouden kunnen veroorzaken (V). Maar ze baseren dat op de onjuiste veronderstelling dat de bacteriën in deze zieke tanden dezelfde bacteriën zouden zijn die zich normaal in je mond bevinden. En dat is duidelijk niet het geval.

Bacteriën kunnen vandaagdedag worden geïdentificeerd met behulp van DNA analyse, ongeacht ze nu dood of levend zijn, op basis van hun veelbetekenende DNA handtekeningen.

In navolging van het werk van Dr. Price gebruikte de Toxic Element Research Foundation (TERF) DNA analyses om tanden waarop een wortelkanaalbehandeling was toegepast te onderzoeken. Ze vonden bacteriële vervuiling bij 100% van de onderzochte monsters. Ze identificeerden daarin 42 verschillende anaërobe bacteriesoorten. In cavitaties werden in de 85 van de onderzochte monsters 67 verschillende bacteriesoorten aangetroffen. Bij individuele monsters varieerde dat in aantallen tussen de 19 en 53 bacteriesoorten. Tot de bacteriën die ze vonden behoorden de volgende soorten:

• Capnocytophagaochracea (VI)
• Fusobacteriumnucleatum (VII)
• Gemellamorbillorum (VIII)
• Leptotrichiabuccalis
• Porphyromonasgingivalis (IX)

Zijn dit uitsluitend goedaardige, gewone mond-beestjes? Absoluut niet. Vier ervan kunnen je hart aantasten, drie ervan je zenuwstelsel, twee kunnen je nieren ziek maken, twee andere je hersenen, een ervan kan je sinusholtes infecteren… ze zijn dus ALLESBEHALVE vriendelijk! (Als je wilt weten hoe onvriendelijk deze bacteriën kunnen zijn, moet je de (Engelstalige) voetnoten maar eens raadplegen).

In het bloed rondom de tand die een wortelkanaalbehandeling had ondergaan werden ongeveer 400% meer bacteriën gevonden. Dit suggereert dat de tand de broedplaats is, en dat het paradontale ligament voor de voedselvoorziening zorgt. Het bot rond tanden die een wortelbehandeling hadden ondergaan bevatte zelfs nòg meer bacteriën… en dat is niet verbazingwekkend, omdat bot vaak dient als voedingsbron voor bacteriën.

Sinds wanneer is het een goed idee om dode lichaamsonderdelen in uw lichaam te laten zitten?

Er bestaan geen goede medische argumenten om dode lichaamsdelen in uw lichaam te laten zitten. Als je blindedarm sneuvelt wordt die er uitgehaald. Bij bevriezing of gangreen van een vinger of teen wordt die geamputeerd. Als een baby overlijdt in de baarmoeder, zet het lichaam een miskraam in gang.

Uw immuunsysteem ontfermt zich niet over dode stoffen. En alleen al de aanwezigheid van dood weefsel kan er toe leiden dat uw systeem de aanval inzet. En dat alleen al is een reden om geen wortelkanaalbehandelingen toe te staan. Die laten dode tanden achter.

Infectie, plus de auto-immuun afstotingsreactie, zorgen ervoor dat zich meer bacteriën verzamelen rond het dode weefsel.

…elke keer als u bijt…

In het geval van een wortelkanaalbehandeling wordt bacteriën de gelegenheid gegeven om, elke keer als u bijt, in uw bloedbaan te spoelen.

Waarom tandartsen vasthouden aan hun geloof dat wortelkanaalbehandelingen
veilig zouden zijn.

De Amerikaanse tandartsen-beroepsvereniging ADA verwerpt het bewijs van Dr. Price. Ze zeggen dat wortelkanaalbehandelingen veilig zijn. Toch bieden ze geen gegevens ter publicatie aan, of recent onderzoek, om hun bewering te onderbouwen. De American Heart Association beveelt een dosis antibiotica aan voor veel tandheelkundige behandelingen, om infectieuze endocarditis (IE) te voorkómen. Vooral als u bepaalde hartaandoeningen heeft die u vatbaar maken voor deze vorm van infectie.

Dus, enerzijds erkent de ADA dat mondbacteriën een route kunnen volgen die terecht komt in je hart, en die daar een levensbedreigende activiteit kan veroorzaken.

Maar tegelijkertijd ontkent deze industrie heftig elke mogelijkheid dat deze zelfde bacteriën zich kunnen verstoppen in je dode tanden die een wortelkanaalbehandeling hebben ondergaan. Daarbij gaat het om giftige bacteriestammen, waarvan bekend is dat ze ziekteverwekkend zijn voor de mens. Elke keer als je kauwt komen die in je bloedsomloop terecht, waar ze je gezondheid op ’n heleboel manieren kunnen aantasten.

Zou er een andere reden kunnen zijn waarom zoveel tandartsen, net als de ADA en de AAE weigeren om toe te geven dat wortelkanaalbehandelingen gevaarlijk zijn? Ja, dat is inderdaad het geval. In de tandheelkunde brengen wortelkanaalbehandelingen het meeste geld op (X).

Wat u moet weten om een wortelkanaalbehandeling te voorkómen

Ik adviseer je met klem om NOOIT een wortelkanaalbehandeling toe te staan. Je gezondheid riskeren om een tand te behouden slaat nergens op. Helaas zijn er veel mensen die dit al hebben laten doen. Als dat bij jou zo is, zou je ernstig moeten overwegen om die tand(en) te laten trekken. Vergeet niet dat, vanaf het moment waarop je immuunsysteem is aangetast, je risico op het krijgen van een ernstig medisch probleem toeneemt. En aanvallen op je immuunsysteem komen in de wereld van vandaag al veel te vaak voor.

Als je tanden laat verwijderen staan je enkele opties ter beschikking:

Een gedeeltelijke prothese: deze prothese is uitneembaar. Dit is de eenvoudigste en minst dure oplossing;
Een brug: dit is een meer permanente manier van fixeren, die op echte tanden lijkt; maar er komt meer bij kijken en dit is kostbaar om te maken;
Een implantaat: dit is een permanente kunstmatige tand, meestal van titanium, die geïmplanteerd wordt in je tandvlees en kaak. Er zijn soms wat problemen aan verbonden, wat te wijten is aan de reacties op de gebruikte metalen. Zirkonium is nieuwer implantaatmateriaal dat minder complicaties belooft.

Maar het alleen maar trekken van een tand, en het aanbrengen van de en of andere kunstmatige vervanging is niet genoeg.

Tandartsen wordt geleerd om de tanden te trekken, maar je paradontale ligament te laten zitten. Maar, zoals je nu weet, kan dit ligament dienen als broedplaats voor dodelijke bacteriën. De meeste deskundigen die dit hebben bestudeerd adviseren om ook het ligament te verwijderen. Tegelijk met een millimeter van de benige schede, om hiermee het risico van het ontwikkelen van bacteriën in het achtergebleven weefsel drastisch te verminderen.

Ik pleit nadrukkelijk voor het raadplegen van biologische tandartsen, want zij zijn speciaal opgeleid om deze extracties op de juiste manier en veilig uit te voeren. En dat geldt ook voor hun bedrevenheid in het verwijderen van kwik vullingen, als dat nodig is. Hun benadering van tandzorg is veel holistischer en houdt rekening met de invloed op uw hele lichaam –en kijkt niet alleen in en naar uw mond.

Bron:

www.mercola.com


Commentaar van Hansjelle Dijkstra

Als u een biologische tandarts in Nederland wilt raadplegen kunt u een consult aanvragen met een tandarts van de beroepsvereniging NVBT, de Nederlandse Vereniging ter Bevordering van de Bio-energetische Tandheelkunde. Houd er rekening mee dat deze tandartsen genuanceerder denken over de soms wat krasse uitspraken in dit artikel. En dat is een goede zaak. Een tandarts die lid is van deze beroepsvereniging merkte na lezing van dit artikel het volgende op.

“Niet iedere kanaalbehandeling hoeft een storing voor de patiënt te betekenen. De kwaliteit van het immuunsysteem is doorslaggevend. Hoe meer weerstand een patiënt heeft, hoe minder zenuwbehandelingen storen. Zo kan iemand die een griepje krijgt ook simultaan kiespijn krijgen: de weerstand daalt, en een tand of kies meldt zich”.

Op de volgende link kunt u een biologische tandarts zoeken bij u in de buurt.

Voetnoten en links naar meer (Engelstalige) informatie:

Weston A. Price Foundation

iii Weston A. Price Foundation June 25, 2010

iv Quantum Cancer Management

v American Association of Endodontists

vi Journal of Clinical Microbiology February 2007

vii Journal of Clinical Microbiology July 2003

viii Clinical Infectious Diseases June 1996

ix Science Daily January 4, 2011

x The Wealthy Dentist July 12, 2011

xi ToxicTeeth.org