Het aantal minderjarigen die antipsychotica gebruiken, is in een jaar tijd gestegen van 11.008 tot 13.963. Dat is een toename van meer dan 25 procent. De cijfers, afkomstig van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv), staan vandaag in de krant De Morgen.

Met 5.334 patiënten piekt het gebruik vooral bij de twaalf- tot vijftienjarigen. Bij de zes- tot elfjarigen zijn er 4.818 gebruikers. Ook de allerjongsten kregen neuroleptica voorgeschreven: 643 patiëntjes waren jonger dan zes. Met 13.963 patiënten in het totaal zijn er meer kinderen die antipsychotica nemen dan antidepressiva. Dat zijn er 8.462.

Volgens professor Geert Dom, die voorzitter is van de Vereniging voor de Psychiatrie, gaat het om een "forse, gevaarlijke stijging". "Zelfs voor volwassenen is dit soort medicijnen niet zonder risico's. Wat het effect is bij jongeren, is nauwelijks onderzocht."

De geneesmiddelen in kwestie worden officieel voorgeschreven om schizofrenie, manische episodes of een bipolaire stoornis te behandelen. "Maar die stoornissen openbaren zich meestal pas op volwassen leeftijd", zegt Dom. "Het betekent dat in het merendeel van de gevallen die pillen voor iets anders worden gebruikt. Daar moeten we ons toch serieuze vragen bij stellen."

Bron: De Morgen