De afgelopen jaren hebben mensen wereldwijd een overstap gemaakt van de traditionele gloeilampen naar de zuinigere spaarlampen. Op zich een goede zaak want wij kunnen niet zuinig genoeg met energie omspringen. Maar, er zitten toch wat addertjes onder het gras en belangrijke waarschuwingen m.b.t. het omgaan met spaarlampen blijven meestal achterwege.

De spaarlampen, en ik heb het dan niet over de ledlampen, bevatten bijna allemaal kwik. Iedereen die een beetje op de hoogte is weet dat kwik levensgevaarlijk kan zijn wanneer het niet op de juiste wijze behandeld wordt. Maar bij de kwik blijft het niet, er loeren nog meer gevaren om de hoek.

 

Om duidelijk te maken hoe gevaarlijk spaarlampen kunnen zijn laat ik jullie enkele schokkende afbeeldingen zien van iemand die een lampje wilde verwisselen, een spaarlamp kapot liet vallen en er per ongeluk in stapte.

 De persoon ik kwestie wilde zoals gezegd enkele lampen in huis vervangen door de zuinigere spaarlamp. Staand op een ladder lukte het niet de spaarlamp in 1 keer in te draaien, het lampje viel op de grond en spatte met een knal uit elkaar. Van de ladder af komend, niet goed oplettend, stapte de persoon met onbeschermde voeten in de glasscherven van de spaarlamp.

Met als resultaat een kwikvergiftiging en naar alle waarschijnlijkheid een voet die nooit meer de oude zal worden. In het ergste geval zal de voet geamputeerd moeten worden.

 

Omdat ik zelden een waarschuwing op het doosje van een spaarlamp heb zien staan, wil ik via enkele simpele tips mensen erop wijzen hoe te handelen wanneer er een spaarlamp stuk gaat in huis of op de werkplek.

1.Wanneer een spaarlamp breekt of springt, moet de ruimte direct verlaten worden voor tenminste 15 minuten. De spaarlamp bevat het zeer giftige kwik dat bij inhalering verschillende klachten kan veroorzaken , zoals; Migraine, desoriëntatie maar ook kwikvergiftiging.

2.Mensen met gevoeligheid voor allergieën kunnen er verschillende huidaandoeningen van krijgen, enkel door het in te ademen of aan te raken.

3.De resten van de spaarlamp mag je absoluut NIET met een stofzuiger verwijderen. Je zou de gevaarlijke deeltjes enkel verder verspreiden door de stofzuiger. Niet alleen op dat moment maar ook wanneer de stofzuiger op een later tijdstip weer gebruikt wordt. Gebruik daarom een blik en veger en veeg de resten voorzichtig op. Een mondkapje is geen overbodige luxe!

4.Zorg ervoor dat het afval van de lamp, ingesloten in een plastic zakje, niet bij het gewone afval terecht komt. De beste manier om dit te verwijderen is via de chemobox die de meeste mensen in huis hebben om chemisch afval en batterijen te verwijderen.

Loop ik dan alleen gevaar wanneer een spaarlamp kapot springt of valt? Neen, helaas moet ik jullie teleurstellen. Uit het meest recente onderzoek blijkt dat spaarlampen ook heel erg gevaarlijk zijn als ze branden. Het nu volgende stukje komt uit de Elsevier van 20 april 2011. Lees en huiver!

 

'Spaarlampen stoten kankerverwekkende stoffen uit'

woensdag 20 april 2011 14:26

De spaarlamp, de opvolger van de gloeilamp, blijkt een gevaar te vormen voor de volksgezondheid. De lichtbron stoot kankerverwekkende stoffen uit.

De spaarlamp blijkt ook gevaarlijk te zijn als hij brandt

Dat meldt de Britse krant The Telegraph op basis van een onderzoek door een Duits laboratorium.

Giftige materialen
De onderzoekers van het Alab Laboratorium in Berlijn waarschuwen de spaarlamp niet te lang aan te laten, omdat de lamp giftige materialen uitstoot. Het is vooral gevaarlijk als mensen met hun hoofd in de buurt van de brandende lamp komen, aldus Peter Braun, die het onderzoek leidde.

‘Deze kankerverwekkende stoffen moeten zo ver mogelijk uit de buurt van mensen worden gehouden,’ zegt Braun in The Telegraph. Het gaat onder meer om de stoffen fenol, naftaleen en styreen.

In Nederland en de rest van de EU worden steeds meer spaarlampen verkocht, vooral omdat de ouderwetse gloeilamp is verboden. Deze maatregel werd genomen omdat de gloeilamp te energieverspillend zou zijn.

Kwikdampen
Het was al bekend dat deze lamp, die veel duurder maar ook veel zuiniger is dan de gloeilamp, kwikdampen bevat. Dat kan een gevaar betekenen voor de volksgezondheid als deze afvalstof vrijkomt.

De Federatie van Ingenieurs in Duitsland adviseert om spaarlampen zo weinig mogelijk te gebruiken. ‘Ze moeten niet worden gebruikt in ongeventileerde ruimtes en al helemaal niet in de buurt van je hoofd,’ waarschuwt de branchevereniging.

Overheidscampagne
In het Verenigd Koninkrijk zien ze de ernst in van de situatie. ‘We moeten vervolgonderzoek doen om te kijken of de Duitse bevindingen kloppen,’ laat de universiteit van Portsmouth weten.

De overheid daar blijft echter de spaarlamp promoten hetzelfde geldt voor Nederland. Onlangs is het ministerie van Infrastructuur en Milieu nog een Postbus 51-campagne gestart om de Nederlander ervan te overtuigen dat de spaarlamp beter is dan de gloeilamp, ondanks de kennis over de aanwezigheid van kwikdampen.

Bron: Elsevier

Kunnen jullie het nog volgen?

De overheid is dus op de hoogte van alle gevaren die de spaarlamp met zich mee brengt en de gigantische vervuiling die deze lampen in de nabije toekomst zullen veroorzaken. Toch blijven de overheid deze zeer gevaarlijke lampen promoten via postbus 51 campagnes. Om het geheel vorm te geven wordt de wereld mooi in het groen afgebeeld zoals hiernaast in de afbeelding.

Ik vraag mij ernstig af of de vertrekken van onze koningin en van de volksvertegenwoordiging volhangen met deze lampen of dat ze daar wel al actie ondernomen hebben. Hoe dan ook, het is een niet te volgen verhaal. Zaken die slecht voor ons zijn worden ook hier weer aangeprezen, net zoals de fluoride in tandpasta, de smaakversterkers in onze voeding, de aspartaam in ons drinken en voeding en niet te vergeten de vaccins die jaarlijks weer bijzondere aandacht krijgen via TV spotjes. De jaarlijkse griepprik is er weer, maak snel een afspraak bij uw huisarts!

Je zou haast gaan denken dat er opzet in het spel is............

 

Deze informatie is tot stand gekomen doordat mensen vragen stellen, niet zomaar alles aannemen dat ze verteld krijgen en zelf onderzoek doen. ik kan niet vaak genoeg vertellen hoe belangrijk het is en zal blijven, elk bericht zelf te toetsen aan waarheid! Enkel door mensen die dit systematisch doen kunnen wij belangrijke informatie zoals deze blijven verstrekken. Onderzoek dus zoveel mogelijk zelf en behoud het goede!