Heb je je nooit afgevraagd waar de medische wetenschap eigenlijk op gebaseerd is? Middels deze video ( lees verder ) krijg je op deze vraag een glashelder antwoord.

Er is een tijd geweest dat zowel de medicijnenstudie als de holoistische genezers naast elkaar gepraktiseerd werden. De klant kon zelf deze keuze maken. Vandaag de dag zie je dat holistische benaderingen de medische vakbladen in een kwaad daglicht gesteld worden en dat komt doordat deze alternatieve benadering, waar je lichaam en geest als 1 geheel gezien wordt, vaak geen medicatie voorschrijven die afkomstig zijn uit de reguliere praktijk. Er moet immers ook geld verdiend worden nietwaar?!   Dit is wat wiki schrijft over alternatieve geneeswijzen;

De moderne geneeskunde ontwikkelde zich in de 19e eeuw. Het vertrouwen in de moderne geneeskunde als gevolg van de steeds verbeterende resultaten, leidde ertoe dat de tot dan toe gangbare behandelingen drastisch aan populariteit inboetten. In 1865 voerde Thorbecke in Nederland de Wet op de Uitoefening der Geneeskunst (WUG) in, waarna het alleen aan universitair opgeleide medici toegestaan was de geneeskunst te beoefenen.

Men noemt de medicijnenstudie gewoon geneeskunde terwijl niks binnen het reguliere apparaat de genezing bevordert. Er wordt immers enkel aan symptoombestrijding gedaan. Klik op lees verder voor de video.

 

 

This text will be replaced by the player