Een invloedrijk orgaan van de Europese Unie bekend als de Raad van Europa heeft geoordeeld dat mobiele telefoons Black Hair Styles/Care Home en draadloze internetverbindingen een risico voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren, en zouden om die reden moeten worden verbannen uit scholen. De commissie concludeerde dat onmiddellijke actie nodig was om de kinderen te beschermen tegen de mogelijke gevaren, het vrijgeven van een rapport fungeert als een oproep tot onmiddellijke actie. Deze beslissing is gemaakt als gevolg van bewijs dat mobiele telefoons Black Hair Styles/Care Home en elektromagnetische velden koppelde aan een aantal ernstige gezondheidsklachten. Aangezien een hoog orgaan als deze zo'n grote uitspraak doet over het verbannen van schadelijke elektronische gebruiksmiddelen is het zeer goed mogelijk dat ze niet alleen verboden zullen worden in de Europese Unie maar over de hele wereld.

In het rapport van de commissie, werden er overeenkomsten getrokken tussen mobiele telefoons en oudere items waarvan gedacht werd dat ze veilig waren door de mainstream media gemeenschap. Het rapport waarschuwt voor een herhaling van fouten die gemaakt zijn te wijten aan de trage medische erkenning van giftige stoffen zoals asbest, roken en lood in benzine. Studies hebben samen met de steun van vele deskundigen, bewijs gevonden dat mobiele telefoons de asbest van de toekomst kan zijn - de slapende reus van de giftige stoffen. Het rapport gaat verder dan mobiele telefoons alleen, het verslag geeft ook de gevaren van normale huishouding elektronica aan, zoals draadloze telefoons en babyfoons.

Lees het hele artikel (Engels).

Bron: http://www.rechtopgezondheid.info/wetenschap/mobiele-telefoons-veroorzaken-ziekten.html