Al jaren waarschuw ik voor de gevaren bij het gebruik van Alzheimer-medicatie.
Dit bericht uit Medisch Contact van KNMP in Nederland heeft het vooral over de stof  rivastigmine 
(Exelon).
 
 
 
In het stukje wordt terecht melding gemaakt van het gevaar op hartfalen.
Rivastigmine is net als fluoxetine en atomoxetine, trouwens, een dubbele molecule, waarbij de twee 
actieve delen van elkaar gescheiden zijn door een instabiele zuurstofbrug.
Van zodra de stof in een vochtig midden terechtkomt, breekt die zuurstofbrug en leiden de twee 
delen een eigen leven.
 
 
Zowel bij rivastigmine als bij fluoxetine en atomoxetine komt daarbij enerzijds een psychoticum (als 
doping) vrij en de andere helft van rivastigmine is een klassiek carbamaat (of urethaan), dat 
traditioneel als een acetylcholinesteraseremmer of als een spierverslapper door het leven gaat.
 
Zou het weglaten van info over het psychoticum (die andere metaboliet), waar het dopingeffect 
ervoor zorgt dat kortstondige lucide momenten optreden, bewust gebeuren, om geen vermoeden te 
doen ontstaan dat men hier de nog overblijvende goede neuronen ervoor opoffert?
 
Men beschrijft die middelen – nogal macaber grappig - als een aanvulling op de antipsychotica, 
terwijl het psychoticum als antidementicum, bovendien zelf psychotisch gedrag veroorzaakt.
Waardoor de commentaar van het 'achtenswaardig' lid van CBG in de laatste paragraaf bijgevolg 
lachwekkend als massief ondeskundig overkomt.
 
Al is dit niet de eerste keer dat personeel van CBG uitblinkt in vakONkennis, wanneer het gaat over 
de werking van geneesmiddelen.
 
Sinds midden 2008 probeer ik de maatschappij te waarschuwen voor het gebruik van psychotica, 
waarvoor de moderne geneeskunde eufemistische omschrijvingen gebruikt en bij aandoeningen die 
men meestal ofwel uitvindt ofwel veroorzaakt worden precies door diezelfde psychotica.
Een historiek van een en ander kan men opfrissen via de nieuwsbrieven 98 (2 juli 2009) “Medisch 
drugskartel muilkorft Belgische pers”, 99 (4 juli 2009) “Pillen helpen zelden bij Alzheimer” en 
174 (9 februari 2010) “Gekakel in medisch hoenderhok” .
 
Waarbij die laatste verwijst naar een artikel uit DeStandaard (17 juli 2008), dat stelt dat een 
Alzheimer-product (Aricept), net zo goed ook anti-depressief  (Efexor) als doping kan gebruikt 
worden. 
Immers venlafaxine (Efexor) bevat chemisch een 'zuiver' amfetaminepatroon als psychoticum en 
wordt aan de man gebracht als een SSRI.
 
Een zogeheten selectieve serotonineheropnameremmer, terwijl de term 'reuptake' ooit compleet 
verzonnen werd om commercieel te verdoezelen dat men eigenlijk patiënten simpelweg drogeert.
Toch vreemd hoe overheden, geneeskunde en media een en ander achterhouden voor de bevolking.
En steeds blijven zwijgen.
 
Hoe men ook nalaat om mij zwaar te vervolgen, als ik onwaarheden zou vertellen.
Hoe men vermijdt om openbare discussies aan te gaan over, hoe al die stoffen werken, waarvan de 
officiële wetenschappelijke literatuur voorhoudt, dat men de werking niet kent.
Hoe healthcare wel de term antipsychotica wil kennen, om er de bijwerkingen van psychotica bipolair 
mee te compenseren.
 
Terwijl de term psychotica door allerlei leuke andere namen werd vervangen.
Meer en meer vraag ik mij af, of dit alleen maar de platte 'onkunde' van onbekwamen zou zijn?
 
Apotheker Fernand Haesbrouck, 11 juni 2011.
 
Lees ook: