Belfort-group,28 juni 2012

Geachte verantwoordelijken van de gezondheidszorg,

Als steeds groeten we u met respect maar ook vanuit een groeiend besef dat er iets heel fout gegroeid is. Als overheid en gemeenschap hebben we deze gezondheidszorg in belangrijke mate toevertrouwd aan de farmaceutische bedrijven. En deze doen verschrikkelijk hun best : in Europa een jaarlijkse omzet van tweehonderdduizend miljoen euro.
 
200.000.000.000 euro
 

Dit neemt ieder jaar nog toe. Exponentieel.

Leidt dit tot een verbetering van de gezondheidstoestand ?

Als we kijken naar onze kinderen : kankers, allergiën, exczeem, astma, diabetes, leerstoornissen, concentratieproblemen, agressiviteit, depressiviteit, neurodegeneratieve en andere ziekten nemen almaar toe. Exponentieel.

Onze jeugd is nog nooit zo ziek geweest. Deze generatie zal zeker geen 100 jaar oud worden …

En zo weinig wordt dé vraag gesteld : hoe komt dat ?

Wie dat wel doet komt steeds weer tot de conclusie dat een heel belangrijke verklaring ligt bij de vaccinaties, waarvan het aantal vooral de laatste jaren is toegenomen. Exponentieel.Meer en meer beginnen ook ouders zelf dit te gaan beseffen. Exponentieel.

  • We denken aan de dramatische overlijdens van babies en peuters als Stacey Sirjacobs en Xandro Sanspeur. Deze pikken de verklaring niet van een ‘natuurlijke’ maar onverklaarbare doodsoorzaak. Zij leggen zich terecht niet neer bij het zeer oppervlakkig onderzoek van de wetsdokter
  • We denken aan de vele mails die we – quasi dagelijks – binnenkrijgen van verontruste ouders. Zij hebben vragen waarop er geen antwoorden komen en ze hebben een onheimelijk gevoel bij de enorme druk die op hen uitgeoefend wordt om toch maar toe te staan dat hun oogappel op de leeftijd van één jaar zijn vierentwintig doses vaccin gekregen heeft
Dit is zo een mail die vandaag binnenkwam en die we geanonimiseerd hebben

To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Subject: vaccinaties
Date: Thu, 28 Jun 2012 10:22:23 +0200

Beste,

toevallig vind ik uw blog en meer bepaald wat vaccinaties betreft.

Ik ben moeder van een 14 jarig zoontje dat kort na een zogezegd laatste verplichte vaccinatie diabetes type I heeft ontwikkeld.

Intussen heb ik alternatief al alle zeeën bevaren en blijf ik geloven dat hij er nog vanaf kan geraken, maar het is niet evident.

Over een maand heb ik hier een enquêteur over de vloer gekregen die was aangesteld door UZ Leuven en die me een waslijst aan vragen voorlegde over vaccins : wanneer ik me laatst liet vaccineren, of ik een bepaald vaccin had gehad, of ik me had laten vaccineren toen ik zwanger was, of mijn zoon een bepaald vaccin had gehad etc. … ik kon me niet van de indruk ontdoen en stelde prompt de vraag : ‘ Deze vragen maken toch duidelijk dat men weet dat vaccins aan de oorzaak liggen van de stijgende ontwikkeling diabetes ?’ De man antwoordde rechtuit ‘ja, ze weten het’.

Ik was in shock en voelde me enerzijds bevestigd van een onverwachte kant en anderzijds machteloos door het laten gebeuren van deze onzin met mijn kind. Jammer genoeg heb ik toen de reflex niet gehad om een copy van die enquête te vragen en toen ik nadien belde naar het bureau bleek dat ik dit niet kon krijgen … even pertinente onzin als je weet dat je eerst al je eigen privéleven aan hen moet geven om nadien niet eens de vragenlijst te mogen ontvangen.

Enfin, ik hield eraan u dit te laten weten, omdat u gelijk heeft dat we nu aan de bel moeten trekken vooraleer de vaccins de gezondheid en het welzijn van de mensheid uitroeit uit winstbejag.
 
Geachte gezondheidswerker,” Ja, ze weten het ” : daar val je toch wel van achterover ?
” Ja, ze weten het “ : dat is toch waanzin ?

Vorige week vertelde iemand die vrijwilligerswerk doet op een universitair ziekenhuis ons dat ze tijdens een voordracht over HPV-vaccins aan de arts vroeg : ” Hoe komt het dat de meisjes zo ziek zijn na hun drie spuiten ? “. Het antwoord was : ” In feite is iedere vaccinatie een chemokuur ” ..

” In feite is iedere vaccinatie een chemokuur ” : daar val je toch wel van achterover ?
” In feite is iedere vaccinatie een chemokuur ” : dat is toch waanzin ?

Geachte gezondheidswerker,

Ons hart krimpt ineen bij de gedachte dat iedere dag weer duizenden kinderen, groot en klein, worden ingeënt. We beseffen : het gebeurt met de beste bedoelingen. Maar dat betekent niet dat men daarom goed bezig is.

Wij zullen u blijven informeren, sensibiliseren en sommeren om wakker te worden, de ogen te openen en vast te stellen dat we inderdaad niet goed bezig zijn. Belangrijk is niet zozeer wie schuldig is maar wel hoe we zo vlug mogelijk hieruit geraken. Daarbij zal het essentieel zijn een totaal andere visie te ontwikkelen op wat gezond én ziek zijn is.

Hoogachtend,

Peter Vereecke