genezen grootHoeveel van het landbouwgif glyfosaat zit er in uw brood, boter of broodbeleg?

In Duitsland heeft aantoonbaar al 60 tot 65 percent van de bevolking glyfosaat in de urine.

Ik neem aan dat de naam van het bedrijf cynisch genoeg is samengesteld uit 'Mondo' en 'Santo', wat in het Italiaans respectievelijk 'wereld' en 'heilig' betekent. Dus dank zij Monsanto op naar een heilige wereld ...

Zelf houd ik het liever op de Nederlands-Italiaanse combinatie van enerzijds 'on' voor 'het tegengestelde van', zoals in onzinnig, onwaarheid en onoprechtheid en anderzijds het Italiaanse 'santo'. En dat is precies waar het bedrijf naar mijn mening mee bezig is: 'Het ontheiligen van Moeder Aarde'. De letter M is overigens de dertiende van het alfabet. Het is een karmisch nummer volgens sommige numerologen: 'Als de energie van het cijfer dertien voor zelfzuchtige doeleinden wordt gebruikt betekent dat vernietiging van het Zelf en ziekte'. Dat komt ook overeen met wat Jezus zei over de grote bedrijven die enkel op macht en geld uit zijn: Ze zullen in de Nieuwe Energie verdwijnen.

http://numerology-thenumbersandtheirmeanings.blogspot.nl/2011/05/number-13.html

Met de herbiciden van M.on-santo kunnen we rustig slapen, zo een slogan van de firma, enkele jaren geleden. Glyfosaat, het werkzame bestanddeel van hun product 'Roundup' is naar het schijnt een verdere ontwikkeling van het bijzonder giftige 'Agent Orange' wat de Amerikanen in de Vietnamoorlog gebruikten om de oerwouden te ontbladeren waarin ze vietcong-strijders vermoedden. Dat vergift werd alleszins door Monsanto gefabriceerd.

Vandaag de dag komen er in Vietnam nog kinderen met afwijkingen ter wereld. Door het gebruik van het huidige M.on-santo product zijn er afwijkingen bij de geboortes van dieren vastgesteld. In Argentinië leven heel wat gehandicapte kinderen aan de rand van de tabaksvelden die met M.on-santo producten werden en worden besproeid. Ook kregen daarveel mensen kanker die in de nabijheid van velden met genetisch gemanipuleerde soja leven.

'Daar hebben wij niets mee te maken', zegt Monsanto's opperhoofd voor Midden- en Noord-Europa, dus ook voor Nederland, Ursula Lüttmer-Ouazane, 'want onze producten zijn toegelaten en we vertellen de boeren, hoe ze daar op een verantwoorde manier mee moeten omgaan'.

Ursula Lüttmer-Ouazane 1a                       Child 02

Ursula Lüttmer-Ouazane: 'Met die gehandicapte kinderen hebben wij niets te doen'.

 

  Child 03                           Child 01                            

 

Zelfs na een veroordeling door een Franse rechtbank, die hun verantwoordelijkheid wel degelijk vaststelde, was er volgens de onderneming geen vuiltje aan de lucht omdat niets bewezen werd. Dit, omdat er meteen na de uitspraak beroep werd aangetekend. Het vonnis was daarom nog niet rechtsgeldig.

Dat er niets aan de hand is bevestigen de zogenaamde 'wetenschappelijke' onderzoeken, die het bedrijf zelf heeft laten uitvoeren en waaruit zou blijken dat hun producten volstrekt ongevaarlijk zijn. Maar toch: 'Resten mogen niet in het milieu terechtkomen', schrijft M.on-santo in de gebruiksaanwijzing voor Roundup® Ultimate.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat onafhankelijke studies juist het tegendeel aantonen zoals: 'Kan leiden tot hormonale storingen, afwijkingen bij geboorte bij dieren en schade aan planten'.

Jezus waarschuwde ons onlangs nog om eens goed te kijken wat er met de zaden gebeurt. Wat M.on-santo's zaden in India hebben aangericht, hebben we in de reportage van de Duitse TV gezien. Duizenden boeren plegen daar jaarlijks zelfmoord dank zij de zegeningen van dit vrome bedrijf, dat echt het beste met ons en de hele wereld voorheeft.

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/weltbilder/videos/weltbilder3341.html

Maar in de zaden hopen zich de pesticiden ook op.

In een andere Duitstalige video komen voor- en tegenstanders van het gebruik van het M.on-santo-gif aan het woord en wetenschappers die korte metten maken met de beweringen van het ongevaarlijk zijn van de herbiciden.

Hoe kortzichtig kunnen boeren zijn als zelfs door ziekte en dood van collega's hun gewoonten niet veranderen. De bekende kop in het zand? Het systeem veranderen zal voor velen lastig en hinderlijk zijn, Want ach, het spul is zo makkelijk toe te passen, zegt de boerengemeenschap. Het geeft een hogere opbrengst en minder werk. Sommige boeren laten al door computer gestuurde tractoren onbemand over de velden sproeien.

Kan ik daardoor concluderen dat alles geslikt wordt, als het leven er maar 'makkelijker' door wordt? Of 'goedkoper'?. Nog zo'n achterdeur, waarlangs de maffia onze huizen en onze levens binnensluipt.

Er is vastgesteld dat de herbiciden Parkinson en kanker kunnen veroorzaken. In Frankrijk wordt het verband tussen het gebruik van het landbouwgif ook door de beroepsziektekostenverzekering erkend en kanker door het gebruik van herbiciden als beroepsziekte aanvaard.

In Bernac, Frankrijk werd een boer, Paul François, in 2004 zwaar ziek door het inademen van M.on-santo's product 'Lasso'. Hij verloor het bewustzijn en kwam in de 'intensive care' terecht. Wekenlang moest hij voor zijn leven vechten en kon later, wel nog steeds ziek, naar zijn boerderij terugkeren met vooral nier- en neurologische problemen. Hij bleef wel vijf maanden aan zijn bed gekluisterd. Ook was en is er sprake van spraakstoornissen en moet hij voortdurend pijnstillers tegen migraine innemen. Er zijn regelmatig dagen, dat hij te zwak is om te kunnen werken. Verder stottert hij sindsdien en heeft concentratieproblemen.

De boer sleepte Monsanto voor het gerecht omdat de onderneming het product niet van de markt had gehaald, ofschoon het bedrijf sinds de jaren tachtig perfect op de hoogte was van de gevaarlijkheid van het spul. In andere landen was het vergift al lang verboden.

Paul François   Paul François

Jaren tevoren herinnerde het Belgische landbouwministerie M.on-santo eraan, dat vastgesteld was dat de stof 'Alachlor' in het product bij proeven met dieren kankerverwekkend was gebleken. M.on-santo antwoordde: 'Wij hebben het besluit geaccepteerd en verkopen Lasso niet meer sedert 5.10.1990'.

Het product werd in Frankrijk echter gewoon verder aangeboden en wel met de slogan: 'Dormez tranquille', slaap in alle rust …. .

Meer toepasselijk vind ik persoonlijk 'Après nous le déluge', oftewel 'na ons de zondvloed'.

De slogan van het bedrijf geldt zeker voor een veertigjarige wijnboer, ook in Frankrijk, die met de producten van M.on-santo de druiven besproeide. Hij slaapt nu in alle rust in de eeuwige jachtvelden, want hij is aan de gevolgen van kanker overleden. Van officiële zijde werd, niet verwonderlijk, verklaard dat het 'niet bewezen werd geacht' dat er enig verband bestond tussen het gebruik van het gif en de kanker. De vader van de boer weet wel beter.

Om terug te komen op het geval Paul François, dat het verband wel degelijk bestaat werd door de rechtbank van Lyon aangetoond: Het gevecht van David tegen Goliath maakte François tot ver over zijn landsgrenzen bekend. In 2012 werd M.on-santo in Lyon voor het gerecht schuldig bevonden. Maar het bedrijf ging meteen in beroep en legde ondanks de veroordeling volgende verklaring af: ' Een grondige analyse heeft bewezen, dat er geen bewijs bestaat van een samenhang tussen het gebruik van 'Lasso' en de symptomen, waarover de heer François berichtte.' Pas in 2007 werd 'Lasso' ook in Frankrijk verboden, nota bene zeventien jaren later dan in België. Mooie omzet in al die jaren. Ondertussen bevestigt Ursula Lüttmer-Ouazane nog steeds dat Monsanto de veiligheid van zijn producten garandeert,

Lasso werd na verbod overigens meteen vervangen door een ander pesticide van M.on-santo: 'Roundup' dat de stof glyfosaat bevat, waarmee de Europese Commissie zo graag onze bodem verder wil vergiftigen, zodat de resten van dat spul ook in de toekomst op onze borden terecht kunnen komen als de heren in Brussel, de lobby en de fabrikant hun zin krijgen. Enig verband tussen deze drie kan natuurlijk 'wetenschappelijk' ook niet worden vastgesteld.

Overigens heeft François ook in hoger beroep van M.on-santo gewonnen.

Interview met 'Sud Ouest' : U werd ernstig ziek door de producten die u gebruikte. Werkt u nu op een andere manier?

Paul François: Ik maakte deel uit van het wereldje van intensieve landbouw. Zoals vele anderen was ik van mening dat er geen andere mogelijkheid bestond. Ik viel uit tegen de voorstanders van bio-teelt zoals zij tegen mij uitvielen. Toen de samenleving andere productiemethoden eisten, noemden wij die mensen 'klootzakken'. Maar een ding is zeker. De intensieve landbouw van de jaren negentig doodde de bodem. Als je daarmee begint, ben je verloren. Ik wil het nu niet over bio hebben, maar we moeten onze krachten bundelen om te zorgen dat landbouwkunde het wint van de chemie.

'Sud Ouest': Spreekt u nu over politiek bewustzijn?

Paul François: Mijn strijd heeft mij ook nieuwe inzichten gebracht. Ik heb begrepen hoe naïef we zijn geweest. Ze hebben ons misbruikt om een landbouw te ontwikkelen die niet in onze aard ligt. Ze hebben ons die landbouw verkocht en wij waren er blij mee. We hebben helaas niet tussen de regels gelezen. We kunnen wel degelijk anders telen. De boeren moeten begrijpen dat degenen, die hen vertegenwoordigen businessmensen zijn die andere belangen hebben die veel geld opbrengen. En zij hebben maling aan de gezondheid van de boeren en van hun omgeving. Ik heb een vriend, ook een boer, tijdens zijn laatste dagen begeleid. Hij toonde mij zijn geneesmiddelen en zei dat degenen die de geneesmiddelen op de markt brachten dezelfden waren, die verantwoordelijk waren voor zijn ziekte..

Ursula Lüttmer-Ouazane-2                                       Roundup-Aktionslogo-kleiner

Ursula Lüttmer-Ouazane: Onze producten zijn ongevaarlijk.

Uit een studie van de universiteit van Caen blijkt dat blootstelling aan glyfosaat in de herbicide Roundup tot schade aan cellen kan leiden. De Franse onderzoekers hebben met reageerbuisproeven onderzocht wat de werking is van de chemische stof polyethoxide tallowamine, ingrediënt van Roundup, op celculturen. Met name cellen in de navelstreng, placenta en embryo's bleken kwetsbaar.

Uit een analyse uitgevoerd door het Medizinisches Labor Bremen van 182 urinestalen uit 18 Europese landen bleek dat bij gemiddeld 44% van de onderzochte stalen kwantificeerbare hoeveelheden glyfosaat aangetroffen werden.

 

De info van het bedrijf:

'Met Roundup® Ultimate biedt Monsanto een doorbraak in onkruidbestrijding. Roundup® Ultimate onderscheidt zich door een hogere concentratie actieve stof, goede werking in hard water, eenmalige toereikende aanwending en bewezen werking onder moeilijke omstandigheden. In Roundup® Ultimate zijn kracht en flexibiliteit optimaal verenigd, resulterend in een ultieme oogst met maximaal rendement'. In de productbrochure: Roundup Ultimate: geen gevarenclassificatie. Toch wordt er gewaarschuwd tegen morsen: 'Resten mogen niet in het milieu terechtkomen', schrijft M.on-santo. Waarom dat als het zo ongevaarlijk is?

Uit een studie van de emeritus-hoogleraar Don Huber, een Amerikaanse plantenpathaloog van de Purdue universiteit, blijkt dat het goedje zelfs zeer gevaarlijk kan zijn voor het milieu. Uit zijn onderzoeken blijkt dat het werkzame bestanddeel van Roundup, glyfosaat, ziekten bij planten en zoogdieren kunnen veroorzaken. Huber sloeg alarm bij de minister van landbouw in de V.S. en zei dat het gebruik van het gevaarlijk spul catastrofale gevolgen kan hebben. Bij dieren, die met glyfosaat behandelde planten als voedsel kregen werd onvruchtbaarheid vastgesteld, evenals miskraam.

De juistheid van de resultaten van Don Huber worden door prof. Günter Neumann van de universiteit van Hohenheim, Duitsland bevestigd.

Volgens de fabrikant wordt het glyfosaat in de bodem afgebroken.

Onafhankelijke onderzoeken tonen aan dat het gevaarlijk goedje weliswaar langzaam afbreekt, maar dat het zich aanvankelijk versterkt ophoopt in het wortelweefsel. Hoe vaker er gesproeid wordt, hoe langer het vergift in de bodem blijft, blijkt uit onderzoek. Neuwe planten nemen het spul ook op uit het weefsel van de wortels van dode planten in de omgeving. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat het onkruid resistent wordt tegen het gif, zodat steeds vaker gesproeid moet worden.

In de film 'Growing Doubt' komen Amerikaanse boeren aan het woord die deze gewassen hebben verbouwd. Jarenlang spoten ze steeds grotere hoeveelheden van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat over hun akkers. Nu staat het resistente onkruid metershoog over hun soja en maïs gebogen. De boeren kunnen niet anders doen dan het onkruid met de hand uit de grond trekken.

Volgens Neuman hoopt glyfosaat zich ook op in het zaadgoed. En in Duitsland werd glyfosaat zelfs in voeding aangetroffen, weliswaar in concentraties onder de daar vastgestelde maximum norm. Maar wat is de waarde van een norm? Worden die normen ook door de fabrikanten vastgesteld? Vergif is toch vergif in ons lichaam. Dat hoort er toch niet thuis? Of moeten we het er maar voor over hebben omdat de boeren daardoor hogere opbrengsten met minder werk hebben? Hoe apathisch zijn we eigenlijk allemaal geworden???

Günter Neumann    Günter Neumann en Andres Carrasco   André Carrasco

Volgens de Argentijnse embryoloog Andres Carrasco kan het gebruik van glyfosaat ook de ontwikkeling van het menselijke embryo storen en zegt dat in Argentinië de met glyfosaat behandelde sojavelden, misvormingen bij kinderen hebben veroorzaakt.

 

Birth defects           Ursula Lüttmer-Ouazane

Birth defects  -  Ursula Lüttmer-Ouazane: Onze producten zijn ongevaarlijk.

 

 

Natuurlijk verzette de gevestigde wetenschappelijke orde zich tegen deze onderzoeken en deed het als onzin af.

 

 

5000 ton omgezet in 2011 in Duitsland. Tegenwoordig is dit al 15.000 ton heb ik uit een van onderstaande video's begrepen. Ook vermelden verschillende bronnen dat er in de praktijk onzorgvuldig met de gebruiksaanwijzing wordt omgegaan, zodat het onheil nog wezenlijk groter dan 'nodig' is.

In Nederland zal het in verhouding wel niet anders liggen, neem ik aan. Mocht iemand beter op de hoogte te zijn van de Nederlandse situatie, dan graag een reactie.

Roundup is in Europa nog steeds toegestaan. Nu wil de Commissie nieuwe genetische gemanipuleerde gewassen toelaten, die nog meer glyfosaat nodig hebben.

Wat kunnen we doen?

Barosso

 

Beschermheer van de Europeanen of van de gifmengers?

De overheden houden de producten nog steeds voor ongevaarlijk, ofschoon er geen controles plaats vinden en de granen van officiële zijde ook niet op residuen worden onderzocht. Ze baseren zich daarbij op de 'wetenschappelijke' onderzoeken die door de industrie zelf gefinancierd worden. Hoe lang laten de mensen zich in Europa nog als 'dom' verkopen?

Hier kunt u de petitie tekenen: Stop de Europese Commissie met het toelaten van de genetisch gemodificeerde gewassen van M.on-santo en co.

http://www.avaaz.org/nl/eu_gmo/

Er is gelukkig ook goed nieuws:

De bijen hebben in Europa gewonnen

April 2013

AVAAZ: Na twee jaar onvermoeide campagne te hebben gevoerd hebben wij een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van een verbod op pesticiden, die een gevaar zijn voor de bijenstand. Tenminste tot 2015. Twee jaar lang hebben wij ministers met boodschappen gebombardeerd en een petitiecampagne gestart waarbij we 2,6 miljoen handtekeningen hebben kunnen verzamelen. We hebben het aangedurfd om tegen reuzen van ondernemingen zoals Bayer in het geweer te komen. Zonder de steun van al die handtekeningen, van veel wetenschappers, van ons welgezinde ambtenaren, imkers en natuurbehoudverenigingen, zou dit niet mogelijk zijn geweest.

De situatie in Argentinië

Kinderen van tabaksplanters worden vaak misvormd en gehandicapt geboren. Ze leven aan de rand van de tabaksvelden die met glyfosaat werden besproeid. Betrokkenen zeggen: 'voor ons betekent het de dood, voor hun is het business en veel geld'. In de pesticideindustrie worden miljarden omgezet. Ook in Europa is sinds lang glyfosaat gearriveerd.

Een onderzoeksteam van de Duitse TV-zender ZDF wilde weten, hoe gevaarlijk het spul werkelijk is. Ze begaven zich naar het Noorden van Argentinië, waar tabak wordt verbouwd. Praktisch niemand werkt daar zonder herbiciden. Het team sprak met de boer Juan Carlos Soroka. Die heeft een twaalfjarige dochter met afwijkingen aan het hart en de hersenen. Hij heeft zijn halve leven tabak aangeplant en de velden met glyfosaat besproeid, dit tot vlak naast zijn huis. Voor hem staat het vast dat het vergift de oorzaak is van zijn dochters ziekte. Nu plant hij enkel nog groeten en zonder pesticiden. Op de vraag van het team, wat voor hem glyfosaat betekent, antwoordde de boer: 'Het doodt mensen. Wij zijn hier allen kleine boeren, familiebedrijven en ook de kinderen helpen hier mee'. Een andere boer uit de omgeving, Juan Castellanes heeft een gehandicapte zoon, maar kan zich geen rolstoel of zelfs een arts veroorloven.

Volgens Earth Open Source werd in 2011 in Argentinië meer dan 200 miljoen liter glyfosaat over de velden gesproeid. Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs voor de samenhang tussen glyfosaat en de zieke kinderen, maar er is ook geen onderzoek gedaan omdat dit zeer duur is en het om een ingewikkeld proces gaat. Niemand kent het juiste aantal misvormde kinderen, maar in de buurt van de genoemde boeren steeg het aantal geboortes met afwijkingen met 400%. Roundup is wereldwijd het meest verkochte vergift. Er wordt vaak met de hand gesproeid en zonder maskers. Jorge Nake, een boer die nog steeds en vanaf zijn kindertijd met glyfosaat sproeit, heeft problemen met zijn ogen, die branden. Voor hem komt het door Roundup, waarmee hij sproeit. Voor het dragen van maskers is het klimaat te heet. Er kan nauwelijks door geademd worden, zo boer Nake. Glyfosaat bevindt zich in bodem en grondwater, de belasting wordt steeds groter. Niemand weet welke gevolgen dat op langere termijn heeft.

Aan de universiteit van Buenos Aires bezoekt het team Andres Carrasco, die heeft aangetoond, dat kippenembryo's die met glyfosaat  in contact komen, afwijkingen vertonen. Ook is het gif kankerverwekkend, aldus Carrasco.

Roundup-Aktionslogo-kleiner               Ursula Lüttmer-Ouazane-6   

Carrasco: Kankerverwekkend                  Ursula Lüttmer-Ouazane: ongevaarlijk

Zoals eerder gezegd valt de industrie over Andres Carrasco heen en beschuldigt hem van 'onwetenschappelijke' methoden. Carrasco: Het gaat niet om wetenschappelijke bewijzen te vinden, dat is een groot misverstand. Waar het wel om gaat is het principe van het voorkomen van ziektes, zoals in de geneeskunde wordt gehanteerd. Als wij een oorzaak verdenken van negatieve gevolgen te hebben, dan moet eerst de oorzaak worden weggenomen. Wij hebben waargenomen dat zelfs heel geringe hoeveelheden glyfosaat in het weefsel van embryo's afwijkingen teweeg brengt. Dezelfde symptomen werden in de tabaksregio vastgesteld.

Wereldwijd zijn de onderzoeken met elkaar in tegenspraak. Er zijn studies die misvormingen, hartproblemen en beschadiging van het erfgoed aantonen. De onderzoeken door de industrie betaald doen ons geloven dat het geheel ongevaarlijk is. En juist deze studies worden door de Europese Commissie gehanteerd in hun beleidsvorming.

Barosso 2                                 GenFood

José Manuel Barroso, de 'keizer van Europa' en de verwijdering van de democratie:

http://www.rationalgalerie.de/schmock/jos%C3%A9-manuel-barroso.html

Op sojavelden wordt er in verhouding nog meer glyfosaat toegepast. In Córdoba, waar genetisch gemanipuleerde soja wordt geplant, zijn de leveranciers van het vergift net om de hoek. BASF is hier onder anderen gevestigd.

Vita Ayllon beschrijft hoe kleine vliegtuigen vanuit de lucht de velden, die tot vlak aan de huizen reikten, met glyfosaat bedekten. De kinderen uit de buurt plachten dan het pas besproeide veld in te rennen, achter de vliegtuigen aan. Niemand wist hier, dat dit gevaarlijk kon zijn.

'Na enige tijd werden onze kelen en ogen branderig. We moesten dan snel iets kouds drinken', vertelde Vita. Jaren geleden heeft zij met andere vrouwen een actiegroep opgericht, die het klaarspeelde een verbod van het gebruik van vliegtuigen naast woongebieden te krijgen. De groep toonde documenten waaruit bleek dat er abnormaal veel kankergevallen in het woongebied voorkwamen. In elke woonblok waren er wel drie tot vier gevallen. Dat was in 2002. 'Vandaag de dag zijn we gestopt met tellen, er zijn nu veel meer gevallen'. Niet enkel kanker ook veel gehandicapte kinderen worden er geboren. Ook een van de vrouwen uit de groep, Marcella Ferreyro had in 2004 een miskraam wegens vervormingen aan het embryo.

Het team vraagt, waarom de regering niet ingrijpt. Antwoord: 'Big business. Maar voor ons betekent het de dood'.

Monsanto mata   Ursula Lüttmer-Ouazane-4

Monsanto doodt                                                                       Ongevaarlijk

Het Duitse team vroeg een interview aan bij Monsanto dat geweigerd werd.

Professor Raul Montenegro, evolutiebioloog en winnaar van de alternatieve Nobelprijs: 'Ook Europa gaat problemen krijgen. Want met de genetisch gemanipuleerde planten komt ook glyfosaat naar Europa. Omdat niet alles te controleren valt, sluipt het gevaar heel langzaam Europa binnen'. Met glyfosaat behandelde soja uit Argentinië komt als veevoeder naar Europa en daarmee ook in onze voeding. Het team vraagt zich af hoe hoog de glyfosaat belasting in Europa wel is? Alleen 5 miljoen ton met glyfosaat besmet veevoeder wordt jaarlijks naar Duitsland verscheept. Direct gesproeid wordt het glyfosaat in de landbouw, fruitplantages en de wijnbouw. En dan spreken we nog niet van de hobbytuiniers. In elke bouwmarkt is het gif vrij te krijgen. Ook hier overheerst M.on-santo met Roundup. Jaarlijks wordt er nu 15.000 ton glyfosaat in Duitsland verkocht.

Het tijdschrift Öko-test heeft alarm geslagen, omdat in 14 van 20 onderzochte levensmiddelen, glyfosaat werd vastgesteld. Het werd in granen en peulvruchten ontdekt en het spul blijft actief, ook na het bakken. Dus zit het in broodjes en in brood en hoopt zich dus na verloop van tijd ook in mensen op.

Een van de teamleden laat zich dan zelf op glyfosaat testen in een geneeskundig laboratorium in Bremen. Het team van Hans-Wolfgang Oppe is een van de weinige laboratoria in Duitsland, die de aanwezigheid van glyfosaat kunnen aantonen. De test is positief. 0,62 microgram per liter urine. Geen uitzondering in Duitsland. In zestig tot vijfenzestig procent van de door het lab onderzochte urine werd glyfosaat vastgesteld. Veel meer dan de helft van de Duitsers hebben al glyfosaat in hun lichaam, zo Oppe.

Ook bij Ursula Lüttmer-Ouazane, zo vraag ik me af, of bij haar kinderen? Of eten die alleen maar bio en wonen ver van besmette velden? 'Wat gaar er innerlijk bij zo'n mens om als ze bij het zien van de foto's van de kinderen, die niet de hare zijn, of toch, keihard zegt: Daar hebben we niets mee te maken?' Tegen beter in, moeten we toch aannemen. Bang haar lucratieve job kwijt te geraken? Après nous le déluge ....

Hoe Ursula Lüttmer-Ouazane werkelijk denkt en argumenteert blijkt uit het volgende interview met de süddeutsche.de:

Vraag: een imker moest zijn hele honing-jaarproductie vernietigen omdat daar sporen van MON810 in voorkwam.

Antwoord: Er bestaat geen gerechtelijke uitspraak, die hem daartoe heeft gedwongen. Ik geloof dat hij de honing vernietigd heeft om aandacht van de media te trekken. En dat is hem kennelijk gelukt.

Vraag: Denkt u dat de imker liegt?

Antwoord: Er bestaat geen oordeel noch een andere verplichting vanwege de overheid die hem daartoe zou verplichten om honing met sporen van genetisch veranderde pollen te vernietigen. Daar komt nog bij, dat de imker zijn verklaringen niet heeft bewezen. Hij heeft de glazen namelijk vernietigd …

Vraag: Hoe kunnen we verhinderen dat gen-pollen op andere planten overgaan?

Antwoord: 'Dat is nooit uit te sluiten, want we bevinden ons in de vrije natuur en niet in een klinisch zuivere ruimte. In Duitsland is de laatste tijd een ware technologievijandigheid ontstaan. Er wordt steeds gezegd. 'We doen liever niets, als we op voorhand niet weten, waar dat in laatste instantie heen voert'. En dat laatste vindt mevr. Lüttmer kennelijk nog het grootste gevaar voor de toekomst, de grootste onzin. Zeker voor M.on-santo maar voor de rest van de wereld?

Het gebruik van glyfosaat wordt op Europees niveau geregeld terwijl landelijk de verschillende producten moeten worden goedgekeurd. In Duitsland zijn er autoriteiten, die zich daarmee bezig houden. Het belangrijkste daarvan is het instituut BFR dat elke aanvraag om een nieuw product op de markt te brengen onderzoekt. Deze aanvragen zijn vergezeld door een aantal 'wetenschappelijke' onderzoeken die altijd door de industrie zelf worden geleverd. Er is felle kritiek op deze overheden vanwege hun banden met de industrie. Net zoals dat op Europees niveau het geval is, zoals ik eerder berichtte.

De kritiek in Duitsland, o.a. van Christoph Then, van het instituut Test-Biotech geldt vooral een commissie van zestien experten, waarvan zeven leden openlijk betrekkingen hebben met de chemische industrie. Van een echte onafhankelijkheid is hier geen sprake, zegt Then. Deze links met de industrie zijn niet geheim en makkelijk op internet te vinden. Zo blijkt dat een van de leden bij Bayer werkt. Een andere is aandeelhouder bij een soortgelijk bedrijf. Het staatsorgaan is waarschijnlijk de enige die er geen belangenverstrengeling in ziet, want, zo zeggen ze, het zijn slechts 'adviseurs'. Op de ramen van de eerste verdieping van BFR staat overigens een groot logo van Bayer …

Het team ondervraagt ook een archiefmedewerker van BFR die uiteraard anoniem wil blijven. Hij is geen wetenschapper, maar door zijn handen gingen jarenlang de zogenaamde 'wetenschappelijke' studies, die het ongevaarlijke van de producten moeten bewijzen. De medewerker zegt dat naar zijn inzicht deze onderzoeken niet neutraal plaatsvinden omdat ze door de industrie zelf worden ingediend. Enkel deze studies worden door de overheid bekeken. Geen onafhankelijke onderzoeken, of studies van het instituut zelf vinden plaats. De medewerker verklaart ook dat in veel van die dubieuze onderzoeken de namen van de auteurs niet vermeld staan. Het mooie is, als iemand van het instituut vragen over de studie zou hebben, hij dan niet weet aan wie hij die vragen kan stellen. Maar ik neem aan dat er in de praktijk wel geen vragen oprijzen. Waarom ook?

Een parlementslid in Duitsland, Harald Ebner, zelf landbouwkundig ingenieur verklaart dat er in Duitsland geen serieus onderzoek bestaat naar de mogelijk schadelijke werking van glyfosaat. De desastreuze gevolgen van de toepassing van het gif in o.a. Argentinië spelen in Europa geen rol. Het is absurd, zo Ebner, dat de industrie zelf het 'onderzoek' doet. Nog absurder is dat de dubieuze 'studies' niet openbaar zijn, omdat het zogenaamde 'bedrijfsgeheimen' zijn. Mooi geregeld allemaal.

Ursula Lüttmer-Ouazane-2        Demonstration3 
Naar een heilige planeet?

Er is niets bewezen en onze producten zijn goedgekeurd

Omdat door Monsanto in Argentinië maar ook in Europa steeds een interview geweigerd werd, trok het team op zekere dag de stoute schoenen aan en stapten het hoofdkantoor in Duitsland binnen. Aan de receptie werd geprobeerd hun af te wimpelen, maar het team nam gewoon plaats en wachtte. Uiteindelijk kwam de grote baas voor Europa, Ursula Lüttmer-Ouazane, persoonlijk.

Ze werd meteen met de vraag geconfronteerd of er enig wetenschappelijk bewijs bestond voor het ongevaarlijke van hun producten. Het antwoord luidde: 'Er is steeds een groot aantal studies nodig om tot een besluit te kunnen komen. Honderd percent zekerheid bestaat niet, het gaat hier om waarschijnlijkheden. Bij ons is het zo, dat we met hoge waarschijnlijkheid kunnen zeggen, dat onze producten niet gevaarlijk voor mens en dier zijn'.

Leden van het team tonen haar de foto's uit Argentinië van de gehandicapte kinderen. De vraag wordt gesteld of Monsanto zich daar verantwoordelijk voor voelt. Antwoord: 'Net zoals jullie voel ik me ook geschokt bij het zien van die foto's. Maar het heeft in elk geval niets met ons te doen'.

Ursula Lüttmer-Ouazane 3

 

Ursula Lüttmer-Ouazane: 'Met die gehandicapte kinderen hebben wij niets te doen'

 

Vraag: hoe kunt u daar zo zeker van zijn? Antwoord: Onze producten zijn toegelaten en wij vertellen de boeren hoe ze op een verantwoorde manier met onze producten moeten omgaan.

De situatie in Nederland

In de Europese Unie zijn 26 gentechgewassen voorgelegd aan de EFSA, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (maar zeer nauw met de industrie verbonden), met de vraag om toelating op Europese akkers. EFSA kan in 2013 besluiten dat 7 gewassen commercieel geteeld mogen worden. Daarvan zijn er 6 resistent gemaakt tegen glyfosaat, het onkruidbestrijdingsmiddel dat boeren in de Verenigde Staten tot wanhoop drijft. Ook in Europa is dit middel al jaren in gebruik om onkruid te bestrijden op verhardingen en in de landbouw. Monsanto heeft glyfosaat onder de merknaam Roundup succesvol gekoppeld aan gentechgewassen die Roundup Ready heten. Deze gewassen staan op grote schaal op akkers in Noord- en Zuid-Amerika.

 

Wat zijn de gevolgen als de Europese Unie besluit om de teelt van genetisch gemanipuleerde, herbicideresistente (GGHR) maïs, suikerbieten en soja toe te staan? Deze vraag van Greenpeace was de aanleiding voor een uniek onderzoek door de bekende Amerikaanse landbouweconoom dr. Charles Benbrook. Hij nam de ervaringen in de Verenigde Staten als uitgangspunt voor een onderbouwde voorspelling van een Europa waarin herbicideresistente gewassen gewoon op de akkers staan. Een dergelijk onderzoek is nog nooit eerder uitgevoerd. De conclusies zijn schokkend: gemiddeld stijgt het gebruik van glyfosaat in Europa voor deze gewassen met maar liefst 800 procent als de EU ze zonder beperkingen toelaat.

 

Tijdens de stemmingen van 15 september 2011 nam de Tweede Kamer een motie van GroenLinks aan om glyfosaat in Nederland te verbieden voor niet-commerciële doeleinden.[12]

Het verbod is uitgewerkt in het Actieplan Duurzame Gewasbescherming, dat in juli 2012 naar de kamer is gestuurd.

 

Een nadere en meer ambitieuze uitwerking is beschreven in "Gezonde Groei, Duurzame Oogst", de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming die op 14 mei 2013 door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer werd verzonden.

 


Met ingang van november 2015 is het gebruik van glyfosaat verboden door openbare organen (m.n. gemeenten) voor toepassing op verhardingen, zoals straten, wegen en speeltuinen.

 

Met ingang van 1 januari 2018 is glyfosaat verboden voor particulier en niet-commercieel gebruik. Alternatieven (borstelen, branden, heet water en hete lucht) zijn voorhanden, maar die zijn vaak meer arbeidsintensief en daardoor ook duurder.

Waarom niet meteen verbieden? Waarom nog vijf jaar lang onbekommerd spuiten?

 

En waarom wordt het gebruik van glyfosaat ook niet verboden voor commercieel gebruik? De boeren spuiten toch het meest van het gif in onze bodem dat dan ook nog in het grondwater dringt.

 

In Nederland worden drinkwaterbedrijven af en toe wanhopig van glyfosaat. Roundup wordt hier veelvuldig gebruikt als onkruid-bestrijdingsmiddel door overheden en particulieren, maar natuurlijk ook door de boeren. Al jaren meten de drinkwaterbedrijven te hoge gehalten glyfosaat in het oppervlaktewater en AMPA, het afbraakproduct van Roundup. Het kost ze enorm veel geld om deze stoffen uit ons drinkwater te filteren. Als Roundup Readygewassen in Europa en in Nederland worden toegelaten (dat is net wat de commissie voor ons als geschenk heeft bedacht), wordt dit probleem alleen maar groter. Ook Greenpeace en GMFreeze toonden aan dat glyfosaat, de werkzame stof in Roundup, zeer schadelijk is voor het milieu en voor de gezondheid van mensen. Glyfosaat is mogelijk hormoon-verstorend en wordt in verband gebracht met de ziekte van Parkinson.

 

Nu is M.on-santo niet de enige speler op de wereldmarkt:

De markt voor gewasbeschermingsmiddelen en zaaigoed is sterk geconcentreerd. Meer dan 80 procent van de markt is in handen van slechts tien partijen. In de productie en vermarkting van gewas'beschermings'middelen geldt het Zwitserse Syngenta als de grootste speler, gevolgd door de Cropscience-divisie van Bayer en het Amerikaanse Monsanto. Dow en Dupont (in de sector bekend als Pioneer Hi-BreD) volgen. Monsanto geldt als verreweg de grootste producent van zaaigoed.

De Chinezen infiltreren nu ook steeds sterker op de wereldmarkt.

Voor 2015 tijd zullen we zeker weer massaal petities kunnen tekenen om het toepassen van het gif op onze akkers te laten verbieden, zodat ze niet in het grondwater, in onze levensmiddelen en lichaam terechtkomen. En waarom niet alle parlementsleden nationaal en in Brussel aanschrijven?

Ondertussen kunnen we ook onze eetgewoonten veranderen en volledig naar bio overschakelen, waardoor het risico veel kleiner wordt. Ik denk dat onze kinderen er later dankbaar voor zullen zijn.

Want er komt zeker een tijd dat elk mens zich afvraagt hoe heeft de gemeenschap die collectieve vergiftiging van bodem-, gewassen en levensmiddelen ooit kunnen toelaten? Wie kan er dan nog zeggen: 'Das haben wir nicht gewusst?'

Eigenlijk is het heel simpel: Samenvattend kunnen we zeggen: 'gif is gif en corrupte is corruptie'.

Een Google ervaringsbericht:

Dit chemieconcern heeft mijn inziens alle credits verloren om zich met voedsel gerelateerde zaken bezig te houden vanwege de schandalen in het verleden. Kunstmatige zoetstof Sacharine voor de Coca-Cola Company, produkten voor de farmaceutische industrie, kankerverwekkende plastics zoals PCB, voor de Amerikaanse overheid het ontbladeringsmiddel Agent Orange dat in Vietnam gebruikt werd en natuurlijk het wereldwijd meest gebruikte bestrijdingsmiddel Roundup (Glyfosaat). Een monopoliepositie is volgens mij niet wenselijk.

 

Voor meer informatie: video "De wereld volgens Monsanto."

 

 

 Wat kunnen we nu concreet doen?

 

Innerlijk: Zoals gewoonlijk Om te beginnen aanvaarden wat er gebeurt om vandaar uit te zien, hoe we veranderingen kunnen teweeg brengen. Verder: eventuele negatieve gevoelens naar het Licht van onze ziel in ons hart brengen.Jezus beschrijft dat gedetailleerd in enkele van mijn vorige bijdragen. Bewust zijn dat het volk in feite de macht heeft, tenzij die gewoon wordt weggegeven. Laten we besluiten te stoppen met onze macht zomaar weg te geven.

 

Naar de buitenwereld toe: Een eigen mening vormen, in beweging komen, de eigen stem laten horen, actief worden: volg de impulsen van de eigen ziel. 

 

In 2015 wordt er in Brussel opnieuw over de toelating van glyfosaat beslist.

 

De petitie nog niet getekend? Stop de Europese Commissie met het toelaten van de genetisch gemodificeerde gewassen van M.on-santo en co.

http://www.avaaz.org/nl/eu_gmo/

 

 

http://www.elias-medium.info

 

http://elias-emmanuel.blogspot.nl/?view=magazine

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Meer van Elias in Bovendien:

http://www.bovendien.com/component/finder/search?q=elias&Itemid=53

 

Workshop 'Genezingstechnieken van de toekomst' - 28 en 29 december:
:

http://www.elias-medium.info/NL/seminars/13-genezingsmethoden-van-de-toekomst

 

Bronnen:

 

Growing Doubt:

 

 

 Glyfosaat en afwijkingen bij geboorte:

 http://tinyurl.com/ctzgrfk

 

Plantengift in het bloed van zwangere vrouwen en in embryo's:
(Een Zwitsers onderzoek)

 http://tinyurl.com/6fv29yh

 

Gevaarlijker als DDT: (Interviews met Dr. Huber).

 http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/12/10/dr-don-huber-interview-part-1.aspx

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/01/15/dr-don-huber-interview-part-2.aspx

 

 Interview met Andres Carrasco:

 

 

Monsanto : le céréalier devra attendre:

 http://www.europe1.fr/France/Monsanto-le-cerealier-devra-attendre-858983/

 

Monsanto guilty of chemical poisoning in France:

http://www.examiner.com/article/monsanto-guilty-of-chemical-poisoning-france

 

Gift auf dem Acker - Monsanto Roundup

 

 

Glyphosat - Monsantos Gift ist in uns !!!

 

 

The Farmers Life: Alarming

 

http://thefarmerslife.com/biotechnology/alarming-or-alarmist/

 

Roundup (Glyphosat) - Das stille Gift:

 

 

 

Gemeenten in Nederland mogen glyfosaat niet meer vrij gebruiken

Roundup Evolution, Roundup Huis & Tuin en Clear-up 360 mogen alleen maar worden gebruikt op verhardingen als er aantoonbaar geen vriendelijker alternatief is en als bij de toepassing rekening wordt gehouden met wind, regenverwachting, seizoen en andere omstandigheden die bepalen hoeveel glyfosaat in het watermilieu belandt.

Particulieren mogen hun tuinen nog wel, maar hun stoepjes, terrassen en opritten niet meer onkruidvrij houden met glyfosaat. Dat verbod moeten de fabrikanten op het etiket vermelden, maar het is de vraag hoe het kan worden gehandhaafd.

Uit Staatscourant nr. 22 december 2006, nr. 250

 

Greenpeace:

Slecht nieuws voor boeren:

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.greenpeace.nl%2FGlobal%2Fnederland%2F2012%2Fpublicaties%2FGP_Benbrook_NL_def.pdf&ei=-A6JUqT6JuKP0AW2i4CIAQ&usg=AFQjCNH_k0gDAoEsuBTLJtBe7EvRovo-Eg&sig2=ICOWr13Xo25EwTF43Kagzw&bvm=bv.56643336,d.d2k

 

süddeutsche.de

 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/monsanto-chefin-im-gespraech-alles-was-gross-ist-ist-verdaechtig-1.452448

De top van het bedrijf:

http://www.monsanto.com/whoweare/Pages/monsanto-leadership.aspx