kruidenOp websites zoals die van 't Kruidenvrouwtje staat dat ze vanaf december 2012 van de Europese Unie niet meer op hun website mogen zetten dat bepaalde planten of kruiden goed zijn voor klachten als op dezelfde website een verwijzing staat naar een plaats waar deze planten of kruiden verkocht worden. Dat is onjuist, zo blijkt uit navraag van de GroenLinks-Europarlementariërs bij de Europese Commissie. Omdat we veel vragen krijgen over dit onderwerp, beantwoorden we hieronder de meestgestelde.

 

 

 

 

 

 

 

Om welke EU-wetgeving gaat het?

In 2006 is de verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen aangenomen. In deze wetgeving staat dat de gezondheidsclaims op voedingsproducten wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn. De Europese autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) voert de wetenschappelijke beoordeling van de gezondheidsclaims uit en baseert zich op resultaten van klinische trials. Vorig jaar werden 222 gezondheidsclaims goedgekeurd, deze claims mogen door elk bedrijf en elk individu gebruikt worden. Om misleiding van consumenten te voorkomen mogen vanaf 14 december 2012 alle niet goedgekeurde gezondheidsclaims niet meer gebruikt worden in de Europese Unie. Het gaat hier dus om levensmiddelen, niet om medicijnen, daarvoor gelden andere regels.

Hoe zit het met de gezondheidsclaims van planten en kruiden?

De gezondheidsclaims van planten en kruiden zijn heel moeilijk aan te tonen met behulp van klinische trials. De wetgeving voor Traditionele Kruidengeneesmiddelen staat daarom 'traditioneel gebruik' toe als wetenschappelijke onderbouwing voor de medicinale werking van kruidengeneesmiddelen. De beoordeling op basis van traditioneel gebruik is echter niet mogelijk voor voedingsmiddelen. Daarom heeft de Europese Commissie in het jaar 2010 besloten om de claims voor planten en kruiden in de wacht te zetten. Dat betekent dat EFSA de gezondheidsclaims voor deze producten tijdelijk niet beoordeelt. Totdat er een definitief besluit is genomen door de Europese Commissie, mogen gezondheidsclaims van planten en kruiden nog steeds gebruikt worden.

Lopen websites als 't Kruidenvrouwtje gevaar een boete op te lopen?

Nee. Websites schrijven over gezondheidsclaims van planten en kruiden overtreden momenteel niet de Europese wetgeving voor gezondheidclaims van levensmiddelen (1924/2006). De claims die 'on hold' zijn gezet mogen in afwachting van een definitief besluit nog steeds gebruikt worden om voedingsmiddelen aan te prijzen.

Zal de situatie in de toekomst veranderen?

Ja. In de komende maanden zal de Europese Commissie een definitief besluit nemen wat te doen met de gezondheidsclaims van planten en kruiden in voedingsmiddelen.

  1. De Commissie kan besluiten dat EFSA door moet gaan met de beoordeling van deze gezondheidsclaims (op basis van klinische trials). Dat betekent waarschijnlijk dat veel van de gezondheidsclaims van planten en kruiden afgewezen worden.
  2. De Commissie kan ook besluiten dat planten en kruiden een geval apart zijn en dat 'traditioneel gebruik' voldoende bewijs is voor de claims van planten en kruiden. In dat geval zal de Commissie een consultatie met de belanghebbenden starten om de huidige wetgeving (1924/2006) te herzien.

GroenLinks is voorstander van deze laatste optie.

Meer informatie

Bekijk de website van de Europese Commissie over Health & Nutrition Claims, daar staat ook het register met toegestane en afgewezen gezondheidsclaims.