Als je het woord fluoride intikt op google krijg je 12.900.000 hits te zien binnen een halve seconde. Er zijn mensen die fluoride prijzen om de positieve werking die de stof zou hebben op de tanden en er zijn mensen die fluoride verafschuwen omdat het slecht is voor je hele lichaam, inclusief je tanden. Hoe moet een normaal mens hier nu een mening uit kunnen vormen? Laat ik proberen jullie hierbij een beetje te helpen fluoride eens beter te gaan .

Waar komt fluoride vandaan?

 

Als je fluoride opzoekt bij wikipedia dan krijg je een tekst te zien die meteen al stelt dat fluoride het enige middel is dat tanden daadwerkelijk versterkt en dat wij dit nodig hebben om een goed stel tanden te laten groeien. De onderbouwing voor deze stelling komt van universiteiten. Verder in dit artikel zul je in een video zien hoe andere meningen over fluoride in tandpasta’s en water, medicijnen en voedingsmiddelen weggemoffeld worden door professoren die werken voor de tandpasta-industrie en voor universiteiten die er les in geven.

 

Fluoride is een afvalproduct dat vrijkomt bij het produceren van fosfaatmeststoffen en aluminium. Het volgende stukje tekst kwam ik tegen tijdens mijn zoektocht naar informatie over fluoride, het betreft een PDFvan een bedrijf genaamd Aldel dat staat voor aluminium Delfzijl;

Vervuiling

Aldel produceert jaarlijks ca. 98.000 ton aluminium.

Afgezien van het energieverslindende

Karakter van deze industrietak-Aldel verbruikt

jaarlijks 1,6 miljard kWh, oftewel 3 % van het

totale Nederlandse elektriciteitsverbruik —worden

ook bodem, water en lucht sterk belast. Het

grootste probleem is de grote uitstoot van fluoriden

naar water, bodem en lucht. Jaarlijks komt

momenteel 500-800 ton in de Waddenzee, 200

ton inde luchten 90-130 ton als vast afval op de

stortplaats terecht. Daarnaast komt nog eens

1000 ton afval vrij van de elektroden, dat maar

liefst 10 % fluor bevat en dus als chemisch afval

moet worden beschouwd.

Dat de zaak ernstig is, bewijst het feit dat tot

1978 (toen een natte luchtreiniging in gebruik

werd genomen) er regelmatig schapen die aan

de zeedijk bij Aldel graasden stierven aan een

'overdosis' waterstoffluoride.

 

Zoals je  kunt lezen wordt er in de PDF advies gegeven deze afvalstoffen, die dus te giftig zijn voor het milieu te hergebruiken.

 

Zou dit nou mede een reden kunnen zijn geweest om deze afvalstof wereldwijd te gaan verhandelen als toevoeging in drinkwater ( in Nederland niet actief maar wel passief door vervuiling grondwater en landbouwgronden) en tandpasta’s en inmiddels ook veel andere producten. Om dit voor elkaar te krijgen moesten echter eerst verschillende hindernissen genomen worden. Het afval moest een campagne krijgen waarmee het van afval een ware metamorfose onderging naar gezondheidsproduct. Dit kan enkel door aan dit afval, verder fluoride genaamd, kenmerken toe te dienen die de gezondheid van mensen ondersteunt. Dat is met het grote kapitaal van de industrie niet zo moeilijk. Gewillige wetenschappers die een centje extra wilden en willen bijverdienen schreven en schrijven rapporten die fluoride als een waar wondermiddel tegen tandbederf torpederen. Vakbladen drukken deze rapporten als absolute waarheid af zonder verder zelf onderzoek te doen waarmee de gemiddelde tandarts deze informatie ook als waarheid aanneemt en mensen adviseert tandpasta te gebruiken met fluoride omdat dit nou eenmaal in de vakbladen staat waar ze een soort blind vertrouwen in schijnen te hebben. Kom daar dan nog maar eens tussen!

Ik kan mij voorstellen dat mensen die dit lezen het een grove stelling vinden dat wetenschappers zich lenen voor de corrupte handelingen van de industrie maar middels onderstaand filmpje mag je zelf bepalen hoeveel waarheid hierin steekt.

 

Een paar pagina’s terug in de geschiedenis vinden wij fluoride voor de eerste keer als toevoeging aan het drinkwater en wel bij onze Oosterburen die destijds de wereld in een doodsgreep hielden middels de tweede wereldoorlog. In de beruchte kampen experimenteerden Duitse wetenschappers met deze stof en constateerden dat de wil van de gevangenen afgevlakt werd als er bepaalde hoeveelheden fluoride aan het drinkwater werd toegevoegd. Deze  verbindingen worden dus heden ten dagen toegevoegd aan tandpasta’s en in sommige landen nog steeds in het drinkwater.

 

In de VS word zo’n 60% van het leidingwater gefluorideerd. In Nederland heeft men een proef uitgevoerd, bekend als de ‘Tiel-Culemborg’ proef. De resultaten zouden t.a.v. het gebit positief zijn, maar deze fluoridering ging toch niet door. Dr. J. R. Jansma schreef in 1973 ‘Het fiasco van de fluoridering’, laatste zin op de voorkaft ‘Fluor is geen middel tegen tandbederf’. Citaat blz. 15 In sommige streken van Amerika kwam en komt bij vele individuen een afwijking voor aan het tandglazuur ‘mottled enamel’, gevlekt glazuur, of zebratandglazuur, witgele tot bruine vlekken, strepen en putjes. Een Amerikaanse tandarts in Colorado Springs beschreef deze afwijking in 1901 en later werd als schuldige het fluor in het drinkwater aangewezen; de concentratie bedroeg 2,5 p.p.m. fluor.

 

Het wordt dus steeds duidelijker dat de voordelen van fluoride niet opwegen tegen de nadelen, fluor beschadigt en verzwakt het glazuur (putjes) en tandbeen, vergeelt het gebit en is een aanslag op je gestel, botten, schildklieren bewustzijn. Naast deze toch al zeer kwalijke kenmerken beweren de nieuwste rapporten ook nog dat fluoride botkanker veroorzaakt. Wordt het niet eens tijd dat de overheid, die toch al snel onderzoeken naar tal van zaken start, hier een onderzoek naar begint. Fluoridentoevoegingen zijn absoluut overbodig daar bij een normaal eetpatroon voldoende fluoride ons systeem bereikt en de laatste jaren zelfs meer dan ons lief is omdat grondwater ook al fluoride bevat.

Gezien de opvallende laksheid waarmee dit onderwerp behandeld wordt door overheden, gezondheidsinstituten en andere verantwoordelijken kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat deze toevoegingen van fluoride opzettelijk en met een agenda worden gedaan. Het sluit naadloos aan op andere vreemde toevoegingen in ons voedsel waar ook overduidelijk bewijs tegen is dat het ons ziek maakt en vaak zelfs dodelijk is, al is deze dood dan een hele langzame. Een moord plegen door iemand systematisch en met vol verstand langzaam maar zeker te vergiftigen is niet anders als iemand een kogel door zijn hoofd te jagen. Het effect is immers hetzelfde.

 

Iemand die mij het tegendeel van mijn stelling kan bewijzen, met minstens zoveel bewijs als ik tegen fluoride kan opsommen, is bij deze van harte uitgenodigd.