kwakzalverij moderne wetenschapNOS-Journaal 22-02-2014: "Van de helft van alle medische behandelingen is er geen — bewijs — dat die behandeling ook echt werkt. Artsen opereren of geven medicijnen omdat dat nou eenmaal al jaren zo gaat. Een groep Nederlandse artsen maakt zich daar zorgen over. Ze willen lijsten opstellen van behandelingen die artsen maar beter NIET meer kunnen doen. Daar wordt de zorg beter en goedkoper van" — "Van de helft van alle medische behandelingen is eigenlijk nog nooit goed onderzocht of ze werken of niet" — Een reactie van een arts in die uitzending; "Het lijkt wel of we zomaar wat aanrommelen maar dat is niet zo, het is natuurlijk wel wat je geleerd hebt in je opleiding".

Als er GEEN bewijs is dat de behandelingen die toegepast worden daadwerkelijk werken, dan is er in mijn ogen sprake van kwakzalverij. Wat zegt de Van Dale hierover?

In Van Dale, groot woordenboek der Nederlandse Taal, 13e druk staat onder kwakzalver:

De definitie van kwakzalverij die wordt gehanteerd door Vereniging tegen de Kwakzalverij samengevat door het hof Amsterdam luidt: "elk beroepsmatig handelen c.q. het verlenen van raad of bijstand in relatie tot de gezondheidstoestand van mens of dier

  1. dat niet gefundeerd is op toetsbare en voor die tijd logische dan wel empirisch-houdbare hypothesen en theorieën
  2. die actief onder het publiek worden verspreid (‘overpromotion’)
  3. zonder dat toetsing binnen de beroepsgroep op effectiviteit en veiligheid heeft plaatsgevonden en
  4. die (veelal) zonder overleg met medebehandelaars wordt toegepast".

Uit het stukje van de NOS blijkt;

"Van de helft van alle medische behandelingen is er geen — bewijs — dat die behandeling ook echt werkt.

Alleen al die eerste regel is toepasbaar op alle 4 de punten die door de Vereniging tegen Kwakzalverij zelf is samengesteld.

Dan de tweede zin;

. Artsen opereren of geven medicijnen omdat dat nou eenmaal al jaren zo gaat.

Ook hier zijn alle 4 de punten toepasbaar.

Een klein stukje verder in de tekst, nota bene een quote van een arts;

"Van de helft van alle medische behandelingen is eigenlijk nog nooit goed onderzocht of ze werken of niet"

En wederom zijn alle 4 de punten toepasbaar.

Ik kan nog wel even doorgaan met de stellingen deponeren en naast de uitleg van de Vereniging tegen Kwakzalverij leggen maar ik denk dat mijn punt overduidelijk is.

In Nederland wordt op grote schaal, wat zeg ik, industriële schaal, kwakzalverij toegepast en verkocht als getoetste en veilige medische wetenschap. Dit onder het ‘waakzame ‘ oog van deze vereniging die zich uitsluitend opwerpt wanneer producten ter genezing aangeboden worden aan de burgerij die NIET uit de een of andere farmaceutische fabriek komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn;

Wilde abrikozenpitten tegen kankers en andere slepende ziektes. De resultaten die mensen halen spreken boekdelen maar mensen die zichzelf met succes behandeld hebben krijgen GEEN vermelding hierover in hun medische dossier, waarom niet?

Cannabisolie waardoor mensen genezen van kanker, vele gevallen die aantoonbaar genezen zijn maar geen vermelding krijgen in hun medische dossier, waarom niet?

Malaria patiënten die genazen van deze ziekte door één keer een juiste dosis MMS te nemen, zie Rode Kruis Experiment in Uganda. Ondanks deelname door artsen van Rode Kruis en zelfs een eigen interview waarin de arts van het Rode Kruis opschept over de resultaten van de experimenten, te vinden over het hele internet, wordt simpelweg ontkent, waarom?

Bovengenoemde producten zijn door de Vereniging tegen Kwakzalverij als kwakzalverij benoemd, dit terwijl er BEWIJS is dat ze werken. Diezelfde vereniging heeft er echter GEEN moeite mee dat dagelijkse behandelingen die veelvuldig worden uitgevoerd, medicijnen de vrijwel dagelijks worden voorgeschreven voor bepaalde aandoeningen en aantoonbaar NIETS of heel weinig doen ( slechts 20 % zou daadwerkelijk iets doen ) uitgevoerd en voorgeschreven worden door zogenaamd bonafide organisaties.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hier meer aan de hand is dan onwetendheid. Alles wat uit de hoed van de farmacie komt of een andere hoek van de (nog) als enige erkende medische wetenschap, wordt zonder blikken of blozen geaccepteerd enkel en alleen OMDAT het uit die hoek komt. Zoals uit bovenstaande stukje van de NOS blijkt is dat dus onterecht en zou de Vereniging tegen Kwakzalverij dit als eerste moeten onderzoeken want hier, in de nog enige erkende medische wetenschap vallen klaarblijkelijk de meeste slachtoffers te betreuren.

Ik meen, hoeveel van jullie kunnen stellen dat een dierbare genezen is van kanker of een andere levensbedreigende ziekte en nu nog leeft? Om precies te zijn is dat nog geen 3% van alle gevallen! Dat betekent dus dat 97% sterft aan de gevolgen van de ziekte en/of de ongetoetste behandeling tegen deze ziekte. Chemo, bestraling en operatie.

Eerder dit jaar bleek ook al dat veel zogenaamde wetenschappelijke rapporten voor een groot deel uit de duim gezogen worden. Ze moeten er blijkbaar zijn voor het verkrijgen van de noodzakelijke subsidies etc. maar controleren van die rapporten is er helaas niet bij.

Kom ik vanzelf ook terecht bij het vaccineren. Ook in dit deelgebied moeten mensen maar geloven wat hen verteld wordt. Bewijzen en/of bijhouden van zowel de gevaccineerde alsook de NIET gevaccineerde wordt op geen enkel gebied gedaan maar de ouders worden wel op basis van schuld en angst gevoel, stel je kind wordt ziek en JULLIE hebben haar NIET laten vaccineren, emotioneel gedwongen om lichaamsvreemde stoffen, stoffen die zwaar toxisch zijn voor het menselijke lichaam, in de bloedsomloop te spuiten. Tel daarbij op dat vrijwel in alle gevallen waar kinderen heftig reageren op de inenting, de spuit NOOIT de oorzaak kan zijn. Zelfs sterfgevallen van kinderen worden makkelijk aan de kant geschoven.

De medische wetenschap is toe aan vervanging. Pillen werken niet en de behandelingen vaak ook niet, toch is deze industrie een van de best verdienende van de wereld en levert kritiek op deze industrie altijd felle tegenstand op van de kant van hen die deze wetenschap verkopen als de enige echte medische wetenschap.

Dat is niet waar! De natuurgeneeskunde is de enige echte genezende wetenschap omdat deze uitgaat van genezing en niet van onderdrukking, dat bijwerkingen vrijwel niet voorkomen terwijl bij pillen ALTIJD bijwerkingen zijn, ook wanneer je ze niet bemerkt. De natuurgeneeskunde wordt vreemd genoeg vandaag de dag als alternatieve theorie bestempeld, dit met de wetenschap dat voor de pillenindustrie dit de enige geneeskunde was die uitging van genezing in plaats van onderdrukking en daarmee roofbouw op je lichaam en immuunsysteem voorkwam.

Zolang de farmaceutische wetenschap GEEN bewijzen levert voor de zaken die zij stellen, zij geen onderzoek doen naar de resultaten van behandelingen maar ook de mensen die bewust NIET kiezen voor een behandeling, zolang heeft deze hele wetenschap GEEN recht van spreken meer. Verlang duidelijkheid wanneer een arts je een medicijn voorschrijft, verlang resultaatgegevens van behandelingen als deze voorgesteld worden, jullie hebben dat recht en zoals blijkt uit de vele recente berichten uit de wereld van de pillen, onnodige operaties en vervalste studies, is het geen overbodige luxe naar deze informatie te vragen, het zou zomaar je leven kunnen redden!