Als je droomt lijkt alles echt, en dan word je wakker”.

Deel 1. Inleiding

1.1. Zomaar een paar vragen

Wat zijn de werkelijke effecten van vaccinatieprogramma`s? Wat is de waarheid met betrekking tot chemtrails? Wat is nu het werkelijke verhaal achter 9/11? Hoe zijn de reguliere media georganiseerd? Hoe komt het nieuws tot ons en wat zijn de motieven achter de keuze voor het nieuws dat we voorgeschoteld krijgen? Waarom gebruiken we nog steeds massaal vervuilende energie terwijl vrije energie allang beschikbaar is én geïntroduceerd had kunnen zijn?

 Waarom zit er eigenlijk aspartaam in ons eten? Wat doen genetisch gemodificeerde ingrediënten in het eten met ons? Wat doet chemische fluoride in het drinkwater en tandpasta? Hoe kan het zijn dat de reguliere gezondheidszorg focust op symptoombestrijding en niet op de oorzaak van een ziekte? Wat is het HAARP-programma en wat doet het precies? Hoe zit het met de belangen van het Vaticaan in de wapenindustrie? Hoe volledig of correct zijn onze geschiedenisboeken? Waarom weten we eigenlijk zo weinig over de Bilderberg-groep en wat er besproken wordt op de gelijknamige conferenties? Waarom weten we zo weinig van de vrijmetselarij terwijl het bekend is dat de leden van deze geheimzinnige organisatie een zeer grote rol spelen in de wereldpolitiek? Hoe zit het met (het contact met) andere levensvormen in het universum? Waarom praten de reguliere media niet over deze thema`s? Waarom leren we hierover niets op school? Waarom leren we op school eigenlijk de dingen die we er leren en niet (ook) andere, bijvoorbeeld over chakra`s, communicatie, ademhaling, meditatie

Natuurlijk zijn dit niet zomaar een paar vragen. De antwoorden zijn van cruciaal belang voor het begrijpen van onszelf en de wereld om ons heen. Toch kennen we ze als gewone burgers niet. We halen onze schouders op als dergelijke vragen gesteld worden. Het interesseert ons niet, we willen er helemaal niet over nadenken. De mensen die dat soort vragen stellen zijn maar vermoeiend. Liever zitten we in de kroeg of hangen we op de bank te kijken naar, ik noem maar wat, RTL-boulevard, Ik hou van Holland of de Champions League.

 

 

David Icke is een uitzondering: hij is op onderzoek uitgegaan. Icke is een Engelsman (voormalig profvoetballer, sportjournalist voor de BBC en politicus) die al meer dan 20 jaar geleden voorspelde waar de wereld op af koerst, hoe dat gebeurt en waarom. Zijn verhaal werd, zeker toen, totaal niet serieus genomen. Hij was een fantast, een relschopper met complottheorieën. Inmiddels echter is zijn verhaal door vele feiten en gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden bevestigd. David Icke krijgt nu wereldwijd steeds meer aandacht krijgt en zijn gedachtegoed wint steeds meer aan populariteit. Maar goed ook: zijn verhaal dat tot nu toe waar blijkt te zijn, is namelijk nog niet af.

 

1.2. Waarom dit artikel?

Nu we (weer) te maken hebben met de economische crisis en oplopende spanningen in het Midden-Oosten en (nu ook) mondiale klimaatproblemen moeten we ons de tijd gunnen om eens na te denken over een paar zaken. Laten we excuses ‘dat het gaat zoals het gaat’, ‘dat we er toch geen invloed op hebben’ of ‘het toch nooit helemaal kunnen begrijpen’ eens voor wat ze zijn. Misschien is er wel wat te begrijpen. Natuurlijk zijn veel zaken voor de gewone mens onduidelijk, schimmig en met mysteriën omgeven. Maar waarom laten we het daarbij en kijken we niet verder? Misschien zijn er wel antwoorden die we kunnen bevatten.

Het is echt belangrijk dat we dit gaan doen. Om 2 redenen. 1: Pas als we de wereld om ons heen begrijpen, als we begrijpen hoe ‘het systeem’ werkelijk werkt, kunnen we serieuze alternatieven zien en in actie komen. Anders doen we maar wat. 2: Pas als we ons bewust worden van wie we werkelijk zijn, kunnen we écht begrijpen dat deze situatie geen juiste afspiegeling daarvan is. Een nieuw bewustzijn is nodig. Einstein zei al: problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde niveau van denken dat ze heeft veroorzaakt.

Eerlijk gezegd was ik ook zo iemand die in z`n vrije tijd liever in de kroeg zit of tv kijkt dan me bezig te houden met van die grote vragen. Ik nam die types die er wel mee bezig waren ook nooit serieus. Maar ik ben toch niet zo lang geleden het internet opgegaan. Ik had teveel vragen waarop ik geen antwoord kreeg via de reguliere media. Zie de opsomming aan het begin van dit artikel. Er was teveel rook en ik wilde weten of er en zo ja waar het vuur was. Het internet is een prachtige bron van informatie. Natuurlijk, je vindt er ook veel bagger maar je leert vanzelf te filteren. Zo ontdekte ik dat er inderdaad vuur is. Geen brandje, noem het liever een vuurzee.

 

Het zou best eens zo kunnen zijn dat de grootste tragedie van deze sociale overgangsperiode niet de verblindende luidruchtigheid van de zogenaamde slechte mensen is, maar de ontstellende stilte van de zogenaamde goede mensen.” — Martin Luther King, jr.

 

Ik schrijf dit artikel omdat ik wil delen wat ik ben gaan inzien, namelijk hoe ongelooflijk anders de werkelijkheid is dan ik altijd gedacht heb. Niets blijkt te zijn wat het lijkt. Hoe de politiek en de economie ‘werken’, de rol van onze overheden, van de media en de entertainmentindustrie, van Hollywood en de muziekindustrie, de intenties achter 9/11, achter het conflict tussen Israël en de Palestijnen, de wereldoorlogen, de Europese Unie en de euro. Ik kan nog wel een tijdje zo doorgaan, het is allemaal anders dan we denken. Zelfs onze geschiedenis is immens veelzijdiger dan dat we leren uit de geschiedenisboeken. Eindelijk zie ik welk spel er gespeeld wordt. Het was nogal een schok om de omvang van de illusie waarin ik geloofde tot me te laten doordringen maar snel daarna volgde het gevoel van bevrijding. Het kwartje is gevallen en ik hoop met dit artikel ook anderen dichter bij dat punt te brengen. Wat me nog het meest schokte is dat het allemaal zo evident is. Zo “out in the open”. De feiten laten aan duidelijkheid niets te wensen over. We moeten alleen onze ogen openen om ze te zien en de verschillende ‘dots’ met elkaar te verbinden.

Je hoeft dit stuk niet te lezen. Doe het vooral niet als je echt tevreden bent met je leven en de wereld om je heen. Het is niet aan mij om je te vertellen dat je in een illusie leeft. Zo`n conclusie kun je alleen zelf trekken.

Ik dank David Icke, voor het stellen van vragen. Dankjewel dat je me hebt uitgedaagd hierover na te denken. Dankjewel ook voor het delen van jouw antwoorden. Dankjewel voor de wake up call.

 

 

Deel 2. Wat brengen de overheid en het economisch systeem ons?

 

2.1. Een paar vragen als vertrekpunt

Laten we eens kijken naar de volgende vragen:

 • Hoe kan het dat de wereld zich op vele gebieden in een crisis bevindt als tegelijkertijd overal ter wereld overheden bezig zijn met het algemeen belang?
 • Hoe kan het dat economische crises ons blijven achtervolgen en armoede er altijd geweest is?

Overheden en ons economisch systeem bepalen in zeer belangrijke mate wat er om ons heen gebeurt. Het publieke domein wordt grofweg door deze 2 krachten gedomineerd. Enerzijds is geld de prikkel achter de meeste activiteit in onze samenleving. Anderzijds maken overheden beleid ten behoeve van de samenleving en stellen regels op om dat beleid te effectueren. Ik wil hier eens wat meer op detail op inzoomen. Bieden de overheid en het economisch systeem ons wat we van ze mogen verwachten?

 

2.2 Onze overheden

We gaan er van uit dat onze overheden in het algemeen belang opereren. Daarmee bedoelen we dat ze zorgen voor goede zorg, goed onderwijs, veiligheid, voedselvoorziening, behoud van onze leefomgeving enz. Toch moeten we vaststellen dat het op al deze fronten werkelijk achteruit gaat.

Neem bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Iemand zou kunnen betogen dat het beleid van de overheid op dit gebied juist enorm succesvol is omdat de levensverwachting algemeen is toegenomen en dat we vergeleken met 40 jaar geleden veel meer ziektes kunnen behandelen enz. Feit is toch dat de kosten in de gezondheidszorg de pan uitrijzen. We hebben heel veel zorg nodig. Als het echt goed ging met onze gezondheidszorg zouden we toch juist het tegenovergestelde moeten zien? We worden misschien wel ouder, gezonder worden we niet. Recent is bekend geworden dat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking te dik is. En in 10 jaar tijd is het aantal kankergevallen in Nederland met 36% toegenomen. We gebruiken massaal antidepressiva, bloedverdunners, paracetamol, antibiotica, ritalin, ga zo maar door1. Steeds meer onderzoek wijst op de negatieve gevolgen van de vaccinatieprogramma`s2. Je zou kunnen zeggen dat er maar 1 groep is die wel profijt heeft van het overheidsbeleid met betrekking tot onze gezondheid en dat is de farmaceutische industrie. De enige juiste conclusie is dat de gezondheidszorg is verworden tot een systeem dat niet gebaat is bij onze gezondheid.

 

 

De overheid faalt dus overduidelijk bij het zorgen voor onze gezondheid. Het is maar een voorbeeld, de gezondheidszorg. Iemand die kan kijken, ziet dat de overheden op alle fronten falen. Milieu, vrede, veiligheid en economie, ook op deze thema`s staat het er niet best voor. En dat terwijl we toch druk zijn met beleid, internationale afspraken en samenwerking. De meeste problemen kennen we al decennialang. Toch vinden we geen oplossingen. Of beter: de oplossingen zijn vaak wel al gevonden maar ze worden niet uitgevoerd. Klimaatverdragen eindigen standaard in een fiasco. De armoedebestrijding heeft niets opgeleverd. Onze voeding barst van de schadelijke ingrediënten, goed drinkwater wordt schaars, de oceanen zijn bijna leeg, we zitten weer in een economische crisis en gewelddadige conflicten of dreiging daarvan zijn aan de orde van de dag. Ik wil geen oordeel uitspreken over de mensen die bij de overheid werken. Ze doen ongetwijfeld hun best. Ik wil alleen laten zien dat de inspanningen van overheden het omgekeerde effect bereiken: wereldwijde, verergerende problemen. Zwartgallig? Nee. Realiteit? Ja. Kijk gewoon en kijk dan verder. Er zijn namelijk antwoorden en oplossingen.

 

2.3 Waarom falen onze overheden?

Waarom lukt het de overheid niet het algemeen belang werkelijk te dienen? Het is een cruciale vraag. Het antwoord dat Icke geeft is even hard als schokkend. Hard en schokkend omdat het zo voor de hand ligt: overheden zijn helemaal niet bezig met het dienen van het algemeen belang. Dit lijkt misschien een ernstig ongenuanceerd en overtrokken statement. Als je dat vindt, lees dan nog even door.

Vooral degenen die voor de overheid werken (en dat zijn er nogal wat) zullen zich aangevallen kunnen voelen. Hen zou ik een paar vragen willen stellen: vind je écht dat jouw werk bijdraagt aan het algemeen belang? Of draag je bij aan kortetermijnambities, de positie van de minister, de burgemeester of de coalitie, aan behoud van controle, aan de eigen organisatie, aan symboolpolitiek, aan imago? Wat in jouw werk dient werkelijk het algemeen belang? Wordt binnen jouw werk wel eens de vraag gesteld of het algemeen belang er werkelijk mee wordt gediend? Of wat het algemeen belang eigenlijk is?

Voor de lezer is wellicht interessant dat ikzelf 11 jaar voor de overheid heb gewerkt. Eerst 3 jaar bij een rechtbank en daarna 8 jaar bij een ministerie als jurist en projectleider. Mijn ervaring is dat slechts een fractie van wat de overheden doen het stempel kan krijgen van echt waardevol voor de samenleving. Geld, macht en de positie van bijvoorbeeld de minister prevaleren namelijk altijd. Ik kan zo nog 10 belangen bedenken waarna misschien een keer het belang van de samenleving in beeld komt. Mijn ervaring is dat overheden zich niet laten leiden door de vraag wat echt bijdraagt aan de samenleving. Ik ben daarom voor mezelf begonnen.

Conclusie: overheden slagen er niet in werkelijke vooruitgang te boeken, op welk gebied dan ook. Ze zijn feitelijk niet dienend aan de bevolking, de problemen worden voor haar juist eerder groter.

Maar als overheden niet bezig zijn met het algemeen belang, wat doen ze dan wel? Daar kom ik straks op terug.

 

2.4 Het politieke systeem

Het opvallende is ook dat het niet uitmaakt welk politiek systeem een land hanteert, en ook niet welke partij of coalitie aan de macht is. Tijdens iedere verkiezingscampagne worden opnieuw beloftes gedaan. Ons wordt telkens weer herstel, vooruitgang, verandering en verbetering beloofd. We snakken er als burgers inderdaad naar maar het gebeurt niet. In Nederland betogen we dan nog wel eens dat dat komt doordat nu eenmaal compromissen moeten worden gesloten omdat geen enkele partij de meerderheid in het parlement behaalt. Maar ook in tweepartijenstelsels (GB, VS) zien we hetzelfde. De verschuivingen in beleid zijn ook daar slechts marginaal en echte oplossingen voor onze problemen worden niet ingevoerd. Hoe je het ook wendt of keert, per saldo wordt het er niet beter op tijdens een regeringsperiode. Op geen enkel front. Door de geschiedenis heen hebben we wereldwijd ongeveer alles op politiek gebied wel uitgeprobeerd. En altijd hebben we ons voor (dezelfde) problemen gesteld gezien. Zelden was er voor langere tijd rust, vrede, stabiliteit of gezondheid. Sterker nog, de problemen worden groter, grootschaliger, talrijker en ingewikkelder. Niets lijkt echt te werken.

Conclusie: Het doet niet ter zake welke politieke kleur de macht heeft of welk politiek systeem een land hanteert.

 

 

2.5 Wat we moeten weten over ons economisch systeem

Voor mij was het een eye opener dat de controle over de hoeveelheid geld in omloop niet een verantwoordelijkheid van overheden is, maar volledig in handen is van private instanties: de banken. Ook de meeste centrale banken, met als belangrijkste exponent de Federal Reserve in Amerika, zijn niet van de overheid maar puur privaat. Banken beheersen dus de geldkraan3. Laat dat maar eens tot je doordringen. Overheden hebben niets te vertellen, zij lenen van de banken. Daar moeten de overheden uiteraard ook rente over betalen. Die schuld bij de banken – we noemen het niet voor niets ‘staatsschuld’ – wentelen de overheden weer af op de belastingbetaler, jij en ik. We betalen geen belasting zodat de overheden van dat geld kunnen investeren in onderwijs of infrastructuur. Nee, we betalen belasting zodat de overheden hun schuld kunnen aflossen bij de banken. Bezuinigingen zijn alleen noodzakelijk om de staatsschuld niet nog verder te laten oplopen. We liggen dus volledig aan de ketting bij de banken.

Is dat nodig? Nee, helemaal niet. Overheden kunnen regels stellen aangaande het financiële verkeer. Ze mogen zelfs hun eigen geld drukken en dat als enige geldige betaalmiddel introduceren en renteloos aan de burgers uitlenen. Dat zou pas dienend aan de bevolking zijn! Waarom gebeurt dat niet? Waarom houden we deze afhankelijkheid van de banken in stand? Zometeen kom ik daarop terug. Eerst nog iets meer over het financiële systeem, of beter nog: geld.

Geld is een vreemd iets. Het beheerst ons leven totaal. Ga maar na in je eigen situatie. Des te merkwaardiger is het dat het niet meer dan gebakken lucht is. Waarheid is namelijk dat slechts een minieme fractie van al het geld werkelijk in tastbare vorm (papiergeld en munten) beschikbaar is. De rest zijn letterlijk getallen in de computer. Niets meer. Door middel van schuld (een lening of hypotheek) creëren banken geld, ‘out of thin air’. Wat wij denken dat geld is, is eigenlijk schuld. Doordat banken ook nog rente vragen in ruil voor de getallen in de computer, wordt er nóg meer geld gecreëerd dat al helemaal niet bestaat en daarom nooit in z`n geheel kan worden terugbetaald. De schuld zal altijd groter zijn dan de hoeveelheid beschikbaar geld (zelfs al zijn het maar getallen). Zo zal er altijd schaarste zijn, precies de realiteit die we ervaren.

Op basis van de illusie dat er geld is, creëren we alles om ons heen. Maar diezelfde illusie veroorzaakt ook dat er nu massaontslagen plaatsvinden, dat mensen uit hun huizen worden gezet omdat ze de huur of hypotheek niet meer kunnen betalen, dat andere mensen (niet zelden kinderen) worden uitgebuit, dat mensen sterven van de honger, dat we onze planeet op een misdadige wijze verkrachten en dat we als de dood zijn onze baan te verliezen en dat we bijgevolg onszelf uitputten om het hoofd boven water te houden. We zijn slaven van het economisch systeem, van vrijheid om je als mens te ontplooien op de manier die jij wil is totaal geen sprake. Lekker systeem! Misschien zeg ik nog niet eens iets nieuws en wist je dit al, maar toch: waarom houden we het zo, zeker als het niet zo hoeft?

Heeft ons economisch systeem ons dan geen welvaart gebracht? Er wordt vaak gezegd dat de welvaart sinds WOII algemeen gestegen is. Maar is dat echt zo en als dat al zo is, hoe hebben we die welvaart dan bereikt en tegen welke prijs? De aarde raakt uitgeput en er is nog steeds grote armoede in grote delen van de wereld. De welvaartsgroei gaat bovendien alleen op voor een klein deel van de wereldbevolking. En van dat kleine deel is weer een heel groot deel afhankelijk van het economisch tij. En dat allemaal weer, nogmaals, terwijl de banken de geldkraan beheersen (door het verhogen of verlagen van de rentes) en geld voor het overgrote deel een fictie is.

Nu bevinden we ons binnen 3 jaar in een tweede grote crisis. Ook deze tweede keer is ze veroorzaakt door de financiële wereld zelf. Maar de gevolgen ervan worden, zo zien we het gebeuren, afgewenteld op al diegenen die er eigenlijk part noch deel aan hebben.

Conclusie: ons economisch systeem is grotendeels gebaseerd op een illusie. Het dient slechts enkelen en veroorzaakt voor een enorme massa heel veel ellende.

 

 

 

Deel 3: Waarom hebben we deze overheden en dit economisch systeem als ze feitelijk niet dienend zijn?

 

3.1. Is dit toevallig zo ontstaan of juist doelbewust?

Ik heb lang nagedacht over hoe ik je kan meenemen in de boodschap die ik in dit artikel wil overbrengen. Een belangrijke horde die ik zelf moest nemen was deze vraag: is het huidige systeem, waar we zo weinig baat bij hebben, nu toevallig zo of zit er een plan achter? Als het het een niet is, dan moet het het ander zijn.

Met deze vraag in mijn achterhoofd ben ik mijn internet-onderzoek begonnen. Al gauw werd duidelijk dat de feiten klip en klaar zijn: er is niets toevalligs aan onze werkelijkheid.

Ik heb lang geloofd in de optie dat het systeem dat we gecreëerd hebben per ongeluk niet deugt.

Ik dacht: we doen allemaal ons best. We hebben onze beperkingen nou eenmaal. Niemand heeft de overview en uiteindelijk gaan dingen dus wel ergens wringen en botsen. We bedenken met de beste bedoelingen oplossingen maar omdat we toch niet met alles rekening hebben gehouden, gaat het uiteindelijk toch weer mis, waarna we weer beginnen met het bedenken van oplossingen, met de beste bedoelingen weer uiteraard. Deze optie gaat ook uit van een zekere oncontroleerbaarheid der dingen. We kunnen gewoon niet beter en we moeten het gewoon accepteren. We moeten eigenlijk gewoon nog beter ons best doen.

Inmiddels weet ik dat ik ernaast zat. Het was puur onwetendheid, het ontbreken van feitenkennis. Ik zag de zaken daardoor niet in het juiste perspectief. Al die tijd heb ik ook onderschat wat de werkelijk kracht van de mensen is. We zijn geen machteloze, kleine radertjes in een groot geheel die niet verder komen dan maar wat rommelen in de marge. Onze creatiekracht is zelfs ongekend. Alles is mogelijk als je je energie erop richt. Waar een wil is, is een weg, zo gaat het gezegde. En of we willen! Echte oplossingen voor onze economische, ecologische en gezondheidsproblemen zijn allang voorhanden. Wij mensen hebben die oplossingen allang bedacht. Natuurlijk kunnen we dat! Alleen, en hierin zit het probleem: de oplossingen worden niet ingezet, toegepast of benut. Schone en vrije energie bestaat en had allang wereldwijd op een goedkope manier kunnen worden ingezet. Ook ligt allang een voorstel op de plank dat wereldwijd het economisch klimaat tot rust kan brengen4. De reguliere gezondheidszorg wil maar niet kijken naar de oorzaak van ziektes terwijl hierover massa`s eeuwenoude en bewezen effectieve kennis en methodes beschikbaar zijn.

De vraag is dus: hoe bestaat het dat we oplossingen voor onze problemen niet allang toepassen? Hoe bestaat het dat we nog iedere dag te maken hebben met armoede, oorlogen, vervuiling en ziektes? Hoe kan dat?

 

3.2 Collectiviteit en creatiekracht

Het antwoord zit in onze collectieve wil in relatie tot onze creatiekracht. Ik bedoel daarmee het volgende. Als echt niemand op de wereld armoede, oorlog etc. wil, dan kúnnen we het eenvoudigweg niet creëren. Ons collectieve bewustzijn en de keuzes die daarmee samenhangen zouden dan namelijk bijdragen aan vrede, delen van rijkdom, gezondheid en respect voor de natuur. Als ieder mens vandaag weigert om wapens te gebruiken zouden vandaag alle oorlogen voorbij zijn. Jij en ik, wij allemaal creëren onze realiteit door de keuzes die we nu maken. Dat samenspel van keuzes, die collectiviteit, creëert alles en dus ook de wereld zoals die momenteel is. Welnu, als jij en ik de huidige problemen niet willen en we stemmen onze keuzes daarop af maar de problemen zijn er toch, dan moeten er dus ook mensen op aarde zijn die ze wél willen en hun keuzes dáárop afstemmen. Waar komt anders die voortdurende stroom van grootschalige problemen vandaan als er niemand is die ze wil? En waar komt anders die schijnbaar onzichtbare hand vandaan die reeds bestaande cruciale oplossingen voor onze problemen tegenhoudt als iedereen wil dat ze worden ingevoerd?

Deze theorie brengt de andere optie in beeld: er zit een plan achter onze huidige situatie. Het is helaas niet slechts theorie. We kunnen het zien in de praktijk…

 

 

3.3. De onzichtbare hand, de illuminatie

Ik heb het hiervoor gehad over onze overheden, de politiek en ons economisch systeem. Ze dienen de mensen duidelijk niet. Ook zagen we dat overheden niet ingrijpen in het bancaire systeem, terwijl iedereen ziet dat het tot absurde excessen leidt. Ten slotte zagen we dat de oplossingen voor onze problemen bekend en voorhanden zijn maar ze worden toch niet gebruikt. Als mensheid zijn we zo voortdurend bezig te dealen met een constante stroom van problemen. Toch is er een kleine groep mensen die overduidelijk wel profiteert van ‘het systeem’ en geen last heeft van de problemen. Deze mensen zijn schathemelrijk en worden alsmaar rijker. Crisis na crisis, oorlog na oorlog maar deze mensen hebben er niets van te lijden. Is dat toeval? Nee, dat is het niet. Deze mensen zijn de ware machthebbers in de wereld. Ze controleren zowel de regeringen als de banken. Daarnaast beheersen ze het onderwijssysteem en de wetenschap (universiteiten, onderzoek), de gezondheidszorg (farmaceutische industrie), de media (televisie, radio, kranten) en de belangrijkste multinationals (bijvoorbeeld Monsanto en oliemaatschappijen). Niet op de voorgrond maar achter de schermen. Met hun onzichtbare hand trekken ze aan alle touwtjes.

 

3.4. Wie zijn het?

Over welke mensen hebben we het? Icke noemt ze de illuminatie of de Cabal. De occupiers die wereldwijd hun kampen hebben opgeslagen de 1%. Het gaat om een zeker netwerk rondom 13 bloedlijnen, onmetelijk rijk, die achter alle schermen (het maakt – nogmaals – dus niet uit welk ideologisch systeem, welke politieke kleur, welke financiële instelling of internationale corporatie) de touwtjes in handen hebben. Denk aan de Rotschilds en de Rockefellers, dat soort namen. We kennen ze allemaal wel maar de meesten weten er het fijne niet van. Ook de hoogste graden van de vrijmetselarij zijn nauw betrokken, net als enkele minder bekende geheime elitegenootschappen zoals de Skull & Bones orde waarvan onder andere de Bush familie maar ook bijvoorbeeld Bill Clinton (!) leden zijn. Het is allemaal met veel geheimzinnigheid omgeven. Bewust uiteraard. De illuminatie bestaan in ieder geval echt, hoewel ze zichzelf niet zo noemen, en ze zijn echt bezig met een plan. Ik beschreef hiervoor de werking van ons economisch systeem en onze overheden, of beter: het disfunctioneren ervan. Dit zijn de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Sterker nog: ze willen dat het disfunctioneert! Ze hebben het zo ontworpen! Achter de schermen trekken ze aan de touwtjes zodat precies datgene gebeurt dat hun doelen dient. Obama, Poetin, Sarkozy, Merkel, van Rompuy het zijn niet meer dan hun puppets.

We weten het dankzij dappere onderzoekers die het internet gebruiken om hun bevindingen te delen. De reguliere kanalen zullen hieraan nooit aandacht besteden, eenvoudigweg omdat die beheerst worden door dezelfde kliek. Daarover zometeen meer. De werkelijkheid is zo anders dan wij denken.

 

Bush junior staat links van de klok!

 

3.5. Wat willen ze?

Hun plannen zijn gericht op het volgende: centralisatie van macht tot er een wereldregering over blijft, met een wereldrecht, een wereldleger, een wereldmunteenheid en wereldordedienst. Een ‘New World Order’, google maar eens. Als de intenties positief waren, dan was er misschien nog niet zoveel aan de hand. Maar helaas zijn de intenties niet positief. Ze willen absolute controle over de wereldbevolking en hun wereldvisie, niet goedschiks dan kwaadschiks, aan ons opleggen. Hun wereldvisie heeft niets maar dan ook niets met liefde te maken. Ze draait juist om controle en onderdrukking van alles wat met onze ware essentie te maken heeft. Het doel is de mens tot slaaf maken voor hun eigen overleving en ze zijn al een heel eind, als je goed kijkt. Orwells 1984 is niet uit de duim gezogen5. De daarin beschreven maatschappij is waarnaar we heel hard op weg zijn.

 

3.6. Waarom willen ze dit?

Er is ook een waarom achter dit alles. Dit is voor diegenen die nog niet erg zijn ingewijd in deze materie nogal gecompliceerde en op z`n zachtst gezegd verrassende stof. Het voert te ver om dit hier nu uiteen te zetten. Het vereist een werkelijk open geest om het waarom te kunnen bevatten. Maar als je na het lezen van dit artikel meer wilt weten, weet ik zeker dat het je zal lukken het waarom zelf te achterhalen. In Deel 5 van dit stuk schets ik in ieder geval een groter perspectief waarbinnen dit verhaal geplaatst moet worden.

 

Deel 4. Hoe de illuminatie hun doel najagen

 

4.1. Inleiding

Om te begrijpen hoe dit waar kan zijn, is een ander perspectief nodig. Omdat wij niet beschikken over de juiste informatie, zien we de werkelijkheid om ons heen op een ernstig vervormde manier. Zouden we wel over volledige en volledig juiste informatie beschikken dan zouden we onze wereld totaal anders zien. Dan zouden we zien hoe schijnbaar totaal op zichzelf staande gebeurtenissen heel duidelijk verband met elkaar houden. Het is echt een kwestie van perspectief, van waarneming, om de puntjes met elkaar te verbinden. Achter de (wereld)politiek, de wereldreligies, het bancaire systeem, de media, de farmaceutische industrie, de grote multinationals, Hollywood en de muziekindustrie enz. zit aantoonbaar hetzelfde netwerk van machtige mensen. Maar we weten het niet en dus leggen we geen verbanden tussen bijvoorbeeld een economische crisis hier en een terroristische aanslag daar. In Ickes laatste boek, Remember who you are, wordt op een ongelooflijk gedetailleerde wijze uitgelegd dat hetgeen wij als waarheid aannemen een geweldige illusie is. De feitelijke onderbouwingen zijn zo talrijk dat je je gaat afvragen hoe we al die tijd zo blind hebben kunnen zijn. Hij noemt het niet voor niets ‘the elephant in the living room’. Hij staat er, je kunt er niet omheen, maar toch zien we hem niet. Hieronder zal ik proberen je dit andere perspectief aan te reiken.

 

4.2. Hun voorsprong en manipulatie van onze geest

Het eerste dat hier genoemd moet worden is dat de illuminatie ten opzichte van de gewone mensen een aantal stappen voorsprong hebben. We lopen weliswaar hard op ze in, maar toch. Hun bloedlijnen lopen zeer ver terug. Sommigen spreken over de Babylonische tijd, anderen gaan nog veel, veel verder terug. Kennis over de (ware aard van de) mensen, hebben de illuminatie zorgvuldig binnen hun eigen kringen bewaard en zorgvuldig voor ons verborgen gehouden. Hun opdracht, de realisatie van de nieuwe wereldorde, is generatie op generatie doorgegeven. Ze wisten daardoor dat ze de politiek en het geld moesten beheersen. Koninkrijken en later democratieën zijn door hen in het leven geroepen. Het systeem om het publieke domein te controleren (grofweg: overheid en geld) is door de eeuwen heen door hen ontworpen, bijgesteld en verfijnd. Om hen te dienen, niet ons. Dat we kunnen kiezen bij verkiezingen betekent niet dat we werkelijk een keuze hebben. Achter de schermen van links en rechts bepalen de illuminatie toch de koers. Daarom verandert er nooit werkelijk iets ten goede en glijden we steeds dieper af in de problemen. Ze grijpen in als het mogelijk een kant op gaat die hun doelen niet dient. Datzelfde geldt voor de financiële wereld. Het bancaire systeem, zelfs het idee van geld en rente, zijn uit hun brein ontsproten. Dat het beheer van de geldpers voor het overgrote deel een verantwoordelijkheid is van private partijen hangt dus samen met het complot. En dat overheden er niets aan doen ook. Lybië was hierop trouwens een uitzondering en dit is een van de redenen waarom kolonel Gadaffi het veld heeft moeten ruimen6.

Door hun (kennis)voorsprong hebben ze daarnaast een groots manipulatief spel met de mensen kunnen spelen. Kern van dit manipulatieve spel is ons te laten geloven in een illusie. De illuminatie hebben begrepen dat voor het welslagen van hun plan het essentieel is dat ze onze geest controleren. We moeten vooral niet voor onszelf gaan denken. Als je de film ‘The Truman Show’ kent, krijg je een beetje het idee van de omvang van het bedrog in ons leven. Des te minder wij van onszelf en de wereld begrijpen, des te gemakkelijker zij hun gang kunnen gaan om hun doelen te bereiken. Ze hebben daarom geprobeerd een werkelijkheid te creëren die zo anders is dan de echte werkelijkheid dat wij de sprong tussen de ene naar de andere niet of nauwelijks kunnen maken. En dat is ze best goed gelukt.

 

 

Om de mind game met ons te spelen hebben de illuminatie o.a. de volgende middelen ingezet:

 • het institutionaliseren van de grote wereldreligies,
 • het manipuleren van het onderwijs,
 • het manipuleren van de media,
 • het negatief beïnvloeden van het elektromagnetisch veld van de aarde door HAARP7,
 • het manipuleren van de werking van ons lichaam door
 1. vervuiling van lucht (industrie, verkeer, chemtrails),
 2. voedsel (schadelijke additieven en gen technologie),
 3. drinkwater (fluoride),
 4. medicijnen,
 5. straling (kernafval, elektromagnetische straling door b.v. draadloze netwerken), en
 6. het (in het verre verleden) op non-actief stellen van het grootste deel van ons DNA (nooit vreemd gevonden dat we maar ongeveer 4% gebruiken?).

In het navolgende licht ik een aantal aspecten wat dieper uit.

 

4.3. Hoe kan het überhaupt? De kennispiramide

Je vraagt je misschien af hoe dit eigenlijk allemaal mogelijk is zonder dat dit naar buiten komt. Er moeten nogal wat mensen bij betrokken zijn om zo`n plan uit te voeren. Dat is ook zo maar de meesten weten niet dat ze eraan meewerken. De illuminatie werken aan de hand van de zogenaamde kennispiramide. Er zijn maar enkele insiders: de 13 bloedlijnen. De illuminatie zitten in de top van de piramide. Alleen daar is helemaal duidelijk wat het plan is. Hoe lager je komt (en wij als burgers staan helemaal onderaan) hoe moeilijker het te begrijpen is wat jouw rol in het geheel is. Deze constructie is bewust zo opgezet en daarom spelen geheime en gelaagde genootschappen zo`n belangrijke rol in dit verhaal. Hoe hoger je komt hoe meer ingewijd je raakt maar het totaal zul je pas zien als je hebt bewezen 1 van hen te zijn en wordt toegelaten tot de hoogste rang. Zo kan het werken zonder dat eigenlijk iemand het in de gaten heeft. Zo kan het gebeuren dat we er nog zelf aan meewerken ook. Als doktoren, burgemeesters, ambtenaren, parlementariërs, leerkrachten, winkeliers, wetenschappers, militairen enz. Praktisch niemand ziet het totaalplaatje en daarom stelt niemand vragen. “Het zal wel”. Je bent sowieso al druk genoeg met proberen er iets van te maken in het leven of nog erger: met overleven.

 

 

Een ander aspect dat hier genoemd moet worden is het tijdspad dat ze hanteren. Het ‘spel’ dat gespeeld wordt moet gezien worden tegen een achtergrond van een bepaalde geschiedenis van zeker enkele millennia. Hierop ga ik nog even kort in in Deel 5. Dit maakt dat ze de tijd hebben gehad om hun plannen te realiseren. Icke noemt dit het proces de “Totalitarian Tiptoe”. Heel geleidelijk, beetje bij beetje, werken ze toe naar totale wereldbeheersing. Alleen als je je perspectief aanpast, zie je wat de koers is en waar we op afstevenen. Doe je dat niet dan zie je slechts op zichzelf staande gebeurtenissen, min of meer toevallig, ‘door omstandigheden’ tot stand gekomen. Vooral de afgelopen eeuw is het hard gegaan. Maar ook het Romeinse Rijk, het kolonialisme en de Verlichting hebben bijgedragen aan de doelen van de illuminatie. Uiteraard, ze zaten er zelf achter. Icke beschrijft heel precies hoe ver de illuminatie al zijn. Daarom is het zo belangrijk dat we nu wakker worden.

Tot slot moet ik hier nog opmerken dat er genoeg mensen zijn geweest die wel naar buiten zijn gekomen met de waarheid. Helaas worden die mensen meestal niet serieus genomen. En ook daar hebben de illuminatie hun tactieken voor ingezet: het belachelijk maken van mensen die met de waarheid komen. Of ze doden….

 

4.4. Problem, Reaction, Solution

Icke heeft een van de principes volgens welke de illuminatie werken een naam gegeven. De constante stroom van problemen op aarde laat zich door dit principe verklaren. Hij noemt het het principe van problem, reaction, solution (PRS).

Je gebruikt PRS als je veranderingen in de samenleving wilt introduceren waarvan je weet dat ze weerstand zouden oproepen als je openlijk vertelde wat je van plan bent te doen. Denk aan het voeren van oorlog, of wetgeving die de beperking van vrijheden inhoudt, of – waar de illuminatie mee bezig zijn – het invoeren van een Orwelliaanse politiestaat. Wat je dan doet, is niet openlijk vertellen wat je van plan bent. Het volk zou meteen in opstand komen. Nee, je start een PRS. Het werkt in 3 stappen:

1: je creëert een probleem. Bijvoorbeeld een terroristische aanval of een economische crisis. Dan geef je via de media (die je toch al controleert) de schuld aan iets of iemand anders. 2: Door zo jouw versie van het probleem te geven lok je een reactie uit bij de bevolking (woede, wanhoop, angst, onrust etc.), een reactie van “help, doe iets!”. 3: En dan presenteer je de oplossing. Jouw oplossing dus. De oplossing die allang klaar lag en de reden vormde voor het probleem dat je zelf startte.

De problemen die de mensen door de eeuwen heen hebben gekend zijn voor een groot deel bewust op deze manier gecreëerd door de illuminatie. Ook de huidige financiële crisis is vantevoren opgezet. Net zoals periodes van economische groei overigens zijn ‘toegestaan’. Doordat banken tegen lage rentes geld uitlenen, krijgt de economie een boost. Ineens is de sky the limit. Maar dan besluiten de banken dat ze geld willen zien. De rentes gaan omhoog en een nieuwe crisis is een feit. Zoals ik al eerder schreef is er door de introductie van rente sowieso nooit genoeg geld om de openstaande schuld terug te betalen. Er is altijd schaarste. Huiseigenaren verliezen hun huis aan de bank. Bedrijven verliezen hun activa aan de bank. Hele landen verliezen hun land aan de bank. Dit spel wordt al decennia zo gespeeld. Stap voor stap wordt alles eigendom van de banken, ehh, de illuminatie. In Afrika zijn ze al erg ver en nu is Europa aan de beurt. De euro is nooit bedoeld om te slagen. Hij zal dus ook vallen. En welke oplossing zal dan geboden worden? Nog verder centraliseren. We gaan hoe dan ook niet terug naar de gulden, de frank, de lire en de peseta.

Een ander voorbeeld van PRS vormen de terreuraanslagen. Deze inside jobs maken de weg vrij voor wetgeving die onze vrijheden en privacy ernstig inperkt. De politiestaat wordt zo langzaam ingevoerd.Het is geen fictie, het is werkelijk gaande en het gebeurt allemaal recht voor onze neus. Er zijn talloze voorbeelden te noemen. Het is een kwestie van je perspectief veranderen om het te kunnen zien, om de puntjes met elkaar te kunnen verbinden. De wereldoorlogen bijvoorbeeld zijn door de illuminatie bewust geënsceneerd. Ze hebben nota bene alle betrokken partijen gefinancierd! Werkelijke intentie van deze oorlogen was namelijk het zetten van volgende stappen richting de latere wereldregering (VN) en het wereldleger (NAVO). De Europese samenwerking is eveneens bedoeld als stap richting een wereldorde. Al die soevereine staten op een kluitje was niet bevorderlijk voor de plannen van de illuminatie. Inmiddels bepaalt de EU al voor meer dan 75% de regelgeving van 27 landen en is voor een groot deel 1 munteenheid geïntroduceerd. Zeer recent is ook nog het ESM-verdrag ondertekend waarmee de lidstaten in feite ook de soevereiniteit over de schatkist hebben opgegeven.

Als je er even bij stilstaat is het eigenlijk ook heel bijzonder hoe in relatief korte tijd (een paar eeuwen) het globaliseringsproces zich heeft voltrokken. Het proces is alleen nog niet af. De illuminatie zijn er nog niet. Er ís duidelijk nog geen wereldorde. Kunnen we dan achterover leunen nu? Nee. De plannen voor de laatste stappen liggen namelijk al klaar. Allang zelfs. Het is namelijk hun bedoeling dat er een 3e wereldoorlog komt9. De spanningen in het Midden-Oosten vanwege de burgeroorlog in Syrië en tussen Iran en het Westen moeten ook in dit perspectief gezien worden. Het zijn allemaal opzetjes. De VS en Europa staan al tegenover Rusland en China. We moeten ons werkelijk zorgen maken. Of beter: we moeten het tij gaan keren.

                                                                                       

 

 

 

 

4.5. Onderwijs

Of iets voor jou waar is of niet hangt in grote mate af van hoe jouw denkkaders zijn geplaatst. Alles buiten die kaders doe je vaak snel af als onzin of onmogelijk. Toch is het niet zo dat alles wat zich buiten jouw kaders bevindt per definitie onwaar is. Heel lang dacht men dat de aarde plat was en werden mensen uitgelachen als die beweerden dat ze bol was. Ik bedoel maar. De illuminatie hebben veel moeite gedaan om jouw denkkaders te helpen vormen. Onderwijs heeft daarin een zeer grote rol gespeeld. Wat we daar wel – en vooral ook wat we er niet – leren, is bewust zo gemanipuleerd.

Hóé we er leren trouwens ook. Ons onderwijssysteem focust praktisch volledig op onze linkerhersenhelft (redeneren, logica, ordenen). Het spreekt het denken aan, niet het voelen. Via de linkerhersenhelft zien we bovendien alles in termen van verdeeldheid. De illuminatie hebben het zo gemanipuleerd omdat ze niet willen dat wij de werkelijkheid zien zoals ze is, namelijk één groot samenhangend geheel. Daarom wordt onze rechterhersenhelft (creativiteit, intuïtie, gevoel etc.) praktisch volledig uitgesloten in het onderwijssysteem. Het schakelt zo een belangrijk onderdeel van wie we zijn en een belangrijk instrument om de wereld te begrijpen uit. Ons onderwijssysteem spreekt niet het hart aan. Ons hart is de plek waar we alles zien in termen van eenheid. Het is ons nagenoeg afgeleerd hoe je je hart kunt volgen. We durven het dan ook maar zelden, we raken er meestal van in de war. Ons beoordelingsvermogen van wat waar of onwaar is wordt al met al dus bepaald door de kaders die onze ratio (linkerhersenhelft) kan bevatten. Zodra ons gevoel wordt aangesproken, raken we in de war. Het moge duidelijk zijn dat ons beoordelingsvermogen geheel uit balans is en maar op halve kracht werkt. Alleen datgene wat te beredeneren valt, kan waar zijn. Ingenieus.

Kun je op school oplepelen wat je geleerd is, dan word je beloond en slaag je voor je examen. Je succes in je leven hangt af van de mate waarin je meedoet aan de kaders die het systeem voor je heeft bepaald. Ruimte voor andere visies is er niet, althans niet zonder risico voor het behalen van je diploma en daarmee je toekomst. We worden zo massaal perfect gedrild.

 

 

4.6. De media

Een andere belangrijke bron van informatie die jouw referentiekader bepaalt, vormen de media. De illuminatie hebben die in handen. We hebben geen vrije toegang tot informatie. Althans, niet via de reguliere kanalen. De illuminatie bepalen uiteindelijk wat je ziet op tv, leest in de krant en hoort op de radio. Het is echt nodig dat we ons verdiepen in hoe onze media functioneren, wie onze media beheren en hoe informatie dus tot je komt.Je zult gaan begrijpen dat we bewust gemanipuleerd worden. ANP en Reuters? Illuminatie. Hier voeg ik een interessante link bij: http://www.occupyamsterdam.nl/2012/01/20/2701/. Tegenwoordig kun je via internet gelukkig veel te weten komen. Het is maar goed trouwens dat internet nog vrij is. Nog, want misschien heb je al gehoord van de ACTA-agreement? Zoek anders even bij youtube op “ACTA explained”. Je schrikt je rot. Terecht dat er wereldwijd wordt geprotesteerd.

Omdat internet nog vrij is, vormt het een belangrijke bedreiging voor de illuminatie. Naast de waarheid die de illuminatie ons willen voorschotelen via de door hen beheerste media, is er nu ook een hele andere bron van informatie beschikbaar voor iedereen. De groep mensen die het spel dat de illuminatie spelen begint door te krijgen, wordt dankzij internet heel snel steeds groter. Ook andere waarheden kunnen nu razendsnel de wereld rondgaan. De totstandkoming van de ACTA-agreement moet ook in dit licht gezien worden.

 

4.7. Film & Televisie en de mainstream muziekindustrie

Van de media wil ik de film-, televisie- en muziekindustrie hier vanwege de grote invloed op ons bewustzijn nog apart benoemen.

Televisie kijken heeft een bewezen hypnotiserend effect. Wat je te zien krijgt, beïnvloedt je ongemerkt. Ooit afgevraagd waarom televisie kijken zo verslavend is? Televisie moet ons in een staat van angst en dus volgzaamheid houden. Bijna alles wat we bijvoorbeeld op het journaal zien, speelt in op angst. Ook het overgrote deel van de rest van de programma’s (interessante benaming trouwens vind je niet?) appelleert aan ons ‘lagere zelf’. Sex, geweld, uiterlijk, ego, competitie, verdeeldheid enz.

 

 

Een heel belangrijk wapen dat de mindcontrol via televisie zo krachtig maakt zijn de zogenaamde subliminale boodschappen. Vanwege het onmiddellijk hypnotiserend effect van tv kijken, komen de boodschappen – die zo kort in beeld zijn dat je ze met het blote oog niet kunt waarnemen – direct binnen in het onderbewuste. Denk aan termen als “Obey” en “Love = Hate”. Zonder dat je het in de gaten hebt, gaan dit soort overtuigingen onderdeel van jouw systeem uitmaken.

Wist je dat de grootste investeerders achter Hollywood wederom de illuminatie zijn? Het verschijnsel ‘to hide in the open’ is in veel films zichtbaar. In deze – vaak hele dure en gehypte – producties, wordt de waarheid gepresenteerd, maar flink overtrokken met een vleugje onzin erdoorheen. Op deze manier wordt veel van de waarheid door velen als fictie gezien en eenieder die de waarheid probeert naar buiten te brengen afgeschilderd als ‘fantast’, complotdenker enz. Je hebt dan teveel films gekeken, briljant toch!

Ook in de muziekindustrie hebben de illuminatie een belangrijke hand. De ‘ver-sexing’ en de verheerlijking van rijkdom in videoclips is een belangrijke brainwasher voor de jeugd. Verder wel eens afgevraagd hoe sommige middelmatige ‘artiesten’ toch enorm gehyped worden en doorbreken? Ook opgevallen dat dit nooit artiesten zijn met een boodschap van liefde, waarheid en eenheid? Het is aangetoond dat sommige artiesten slechts worden toegelaten tot de mainstream industrie als zij instemmen met het verbergen van duivelse boodschappen in hun muziek. Ook hierover is veel informatie op het internet te vinden. Jay-Z is een goed voorbeeld. Ongelooflijk maar waar. Tupac trouwens zong letterlijk over de illuminatie (in het nummer Killuminati) en we weten hoe het met hem is afgelopen.

 

4.8. Gezondheid: chemische en genetische vervuiling

Door massale vervuiling van ons drinkwater met chemische fluoride wordt systematisch de werking van onze pijnappelklier onderdrukt. Door de pijnappelklier werkt je derde oog. Als hij werkt, “zie” je meer, beter en helderder. Goede werking van de pijnappelklier helpt je bij het onderscheiden van waarheid en leugen. Het gebruik van chemische fluoride is geïntroduceerd in WOII door de nazi’s (die natuurlijk de illuminatie achter zich hadden voor de nodige steun). Het aangetoonde effect is een soort lichte ‘stoned-heid’ die gepaard gaat met een volgzame houding. Ook bijna alle tandpasta is om die reden met fluoride vervuild. Het verstrekt wellicht het glazuur maar daar zijn ook alternatieven voor (natuurzouten).

Verder worden er aan ons voedsel ontzettend veel mysterieuze ‘hulp’-stoffen toegevoegd zoals de ‘E-nummers’ (additieven die door de EU zijn goedgekeurd). Het is bijzonder moeilijk om vast te stellen waaruit deze stoffen bestaan en het zit zo’n beetje overal in. Ook aspartaam is een goed voorbeeld. Dit wordt gebruikt als zoetstof voor talloze producten. Het is echter ook bestanddeel van rattenvergif. Smakelijk eten! Het erge is dat een natuurlijke zoetstof, stevia, jarenlang van de markt is geweerd. Je begrijpt inmiddels wel welke krachten daarvoor verantwoordelijk waren. Naast het volstoppen van ons voedsel met chemische troep wordt het inmiddels ook nog eens genetisch gemanipuleerd. Misschien wel eens van het bedrijf Monsanto gehoord? Een illuminatie-bedrijf van de eerste orde en de grootste ontwikkelaar van genetisch gemanipuleerde producten.

Dan de vaccinaties: Op zeer jonge leeftijd worden we ingevolge – mind you! – rijksvaccinatieprogramma`s ingespoten met onwerkelijke hoeveelheden chemische stoffen die aantoonbaar ernstige schade toebrengen aan ons immuunsysteem. Hoe kan het anders want die is nog volop in ontwikkeling als het kleine lijfje al immense hoeveelheden gif te verwerken krijgt! Dat kan het lijfje ook niet dus blijft het ermee zitten, met alle gevolgen van dien. Bekijk de volgende link eens om hierover meer te weten te komen: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&s=M22&l=NL. Of bezoek de site van de Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken (NVKP): http://www.nvkp.nl/.

 

4.9. Verdeel en heers10

De illuminatie kennen de werkelijke aard van de mens. Ze weten dat we in de kern liefdevolle wezens zijn en dat ieder mens met elkaar verbonden is11. Zouden we ons leven leiden in overeenstemming met onze aard dan zou de aarde een waar paradijs zijn. Precies niet waar de illuminatie op zitten te wachten.

Zij hebben daarom zorgvuldig het verdeel en heers principe toegepast. Kort gezegd komt het er op neer dat je de massa zoveel mogelijk verdeelt om vervolgens de ene partij meer te gunnen dan de andere. Deze partijen raken met elkaar in conflict zonder dat ze weten dat er een derde partij is die het veroorzaakte. Eén blik op de wereld en haar geschiedenis en je ziet het.

 

4.10. Wereldreligies

De belangrijkste wereldreligies zijn ontworpen om de mens het gevoel te geven afhankelijk te zijn van een onzichtbare, maar toch alom aanwezige macht en hen zo het geloof in eigen kracht te ontnemen. Hemel of hel, geluk of ongeluk, allemaal afhankelijk van de wil van die Ene. Angst en schuld zijn voorts principale emoties die door religies worden uitgebuit. Het effect van religies op de wereld is niet vrede en verdraagzaamheid geweest, maar het tegenovergestelde. Het heeft ons verdeeld en onderlinge haat aangewakkerd. Religieus geweld heeft door de eeuwen heen en tot de dag van vandaag tot gigantisch leed geleid. Te bizar voor woorden eigenlijk maar het is allesbehalve toeval. Ze zijn er juist toe in het leven geroepen. Als je je erin verdiept zul je zien dat religies uiteindelijk dezelfde wijn in verschillende kruiken is. Ze zijn te herleiden tot hetzelfde principe waarover Icke zeer uitgebreid uitweid in z`n boeken. Wederom heeft het niets met liefde te maken. Wist je bijvoorbeeld dat tot in de top van het Vaticaan satanisme wordt bedreven en Vrijmetselaars zijn geïnfiltreerd? De positie van de R.K.-kerk tijdens WOII en haar belangen in de wapenindustrie zijn natuurlijk uiterst discutabel, zo niet te belachelijk voor woorden, te noemen. Ook mogen we ons gaan afvragen wat de werkelijke reden is van het kindermisbruik in de kerk. Neem maar van mij aan dat het niet alleen te maken heeft met door het celibaat gefrustreerde mannen die hun driften niet kunnen beheersen.

Natuurlijk biedt religie ook een uitnodiging tot spirituele groei. De meesten die een religie aanhangen of in de hiërarchie ervan een positie innemen, zullen dit zeer zeker met de beste intenties doen. Dit betekent echter niet dat we onze ogen moeten sluiten voor de ware aard, oorsprong en intenties van deze religies.

 

 

Deel 5. Het grotere plaatje

 

5.1 Complottheorieën?

‘Complottheorie’ is een woord met een smaakje. Mensen doen er lacherig over en als je erin gelooft heb je al gauw te veel films gekeken. Maar bestaan complotten dan per definitie niet? Natuurlijk wel. Onze geschiedenis bulkt van de complotten. Een van de bekendste is wel die van de moord op Kennedy. Nog steeds zijn er maar enkelen op aarde die weten hoe het precies zit. Maar dat er een complot achter zit moge boven iedere twijfel verheven zijn. Je kunt niet iedere complottheorie zonder zelf onderzoek te doen meteen diskwalificeren. Dat is roekeloos zelfs, zeker als je niet hebt onderzocht of je huidige overtuiging wel op waarheid berust.

Soms zijn complottheorieën zo onwaarschijnlijk dat ze ons voorstellingsvermogen te boven gaan. Denk aan 9/11. Daarvan wordt beweerd dat het een inside job was. Voor de meesten is dat onvoorstelbaar. Zoiets kán toch niet waar zijn? En we trekken dan maar de conclusie dat het dus niet waar is. Heel gevaarlijk, want als jij weet dat het zo werkt, weet een kwaadwillende dat ook. Je kunt dan iets totaal bizars (9/11) doen waarmee jouw belangen gediend zullen worden (angst bij de bevolking, controle, macht, wapens, industrie). Toch zal iedereen jouw versie van het verhaal, namelijk dat er terroristen achter zitten, geloven. Waarom geloven ze je? Enkel en alleen om het feit dat de echte waarheid totaal bizar is. Vervolgens krijg je ook nog alle steun voor de ongelimiteerde ‘war on terror’. Wat wil je nog meer? Perfecte dekmantel. Het bestempelen van een theorie tot complottheorie is in feite het sterkste wapen van de illuminatie tegen ontwaken van de mensen.

Overigens zie je in het 9/11-voorbeeld ook het principe van problem-reaction-solution terug. Je creëert, door middel van een verschrikkelijke gebeurtenis, angst en totale chaos (problem). De bevolking is bang en in paniek. Ze willen bescherming (reaction). Je geeft ze de oplossing door ‘de terroristen te gaan pakken’ en start een oorlog (solution). Onderliggende doel is al die tijd de creatie van een vijand die wereldwijd kan toeslaan (het terrorisme)12, oorlog en de introductie van wetgeving die de rechten van burgers ernstig aantast.

 

 

5.2 Het breder perspectief

Er is geen reden om nu angstig te worden of boos. Dat zijn de energieën waarin we al te lang in gehouden zijn. En het zijn niet die energieën die werkelijk iets te maken hebben met wie we zijn. Het verhaal dat ik hier heb uiteengezet is namelijk onderdeel van een groter geheel. Ik wil hierover in dit artikel kort iets zeggen. Het breder perspectief zelf is op z`n minst een heel artikel waard.

Je hebt vast wel iets meegekregen van de 2012-hype. 2012 betekent niet het eind van de wereld , totale verwoesting van onze samenleving of iets dergelijks (zoals wordt gepropageerd om ons in de energie van angst te houden). Wel staat het symbool voor het einde van de tijden zoals we die nu kennen. We zitten nu in de eindfase van de overgang van dualiteit naar eenheidsbewustzijn en de overgang zal inderdaad ergens in de komende jaren plaatsvinden. Hoe heftig die overgang gaat zijn en wanneer precies is iets waar weinigen het over eens kunnen worden. Icke stelt zelfs dat de 2012-profetieën ook uit het brein van de illuminatie komen om ons op een vals spoor te zetten. Toch zegt ook hij dat er grote veranderingen gaan komen. Veranderingen die verband houden met het aan het licht komen van de leugens overal ter wereld waardoor we in waarheid gaan leven.

Onze wereld zoals we die nu kennen is er een van uitersten. Alles heeft een keerzijde, alles is duaal. Dit is niet zomaar zo, hiervoor hebben we als mensheid bewust gekozen. Door de ervaring van de dualiteit in het stoffelijke (de materie, onze lichamen) bieden we onszelf de kans tot een enorme bewustzijnssprong. Het is in zekere zin een experiment, gewoon omdat in het oneindige universum alles mogelijk is. Ook de ervaring van dualiteit (terwijl alles in wezen 1 is) moest dus een keer geprobeerd worden. Dit experiment voltrekt zich op aarde en bevindt zich nu in de eindfase. Het is overigens in de geschiedenis van de aarde al een paar keer goed misgegaan (denk aan Atlantis) maar nu kan het niet meer misgaan. De mensheid heeft voldoende besef gekregen van z`n werkelijke aard (namelijk liefde) om de stap nu definitief terug te zetten, weer in de richting van de bron. De illusie of de matrix die de illuminatie door de eeuwen heen hebben gecreëerd, valt langzaam uiteen. Een sluier van onwaarheid wordt opgetild en we gaan ons langzaam weer herinneren wie en wat we werkelijk zijn.

Alles wat ik hierboven heb gezegd over illuminatie, zo duivels als het is, is een uiting van de dualiteit. Als ze er niet waren geweest konden we haar niet in alle mogelijke expressies ervaren.

Als alles 1 is, zijn we ook een met hen. We moeten ze dan ook niet bevechten. We moeten ze danken voor het spelen van hun rol in het geheel maar wel een heel duidelijk en krachtig ‘nee!’ laten horen. Zoals Icke zo vaak zegt: ‘we’re not having it anymore!’ Met z’n karakteristieke Engelse accent. Het is tijd om bewust te gaan kiezen voor het uiting geven aan ons wezen: liefde, creatiekracht, vreugde en vrede.

 

5.3. Hoe verder?

 1. Ga op onderzoek uit en bepaal je eigen standpunt. Geloof mij niet, geloof Icke niet, geloof alleen jezelf. Ga zelf de waarheid zoeken. Het internet barst van de informatie. Stel je open en filter zelf wat met je resoneert of niet. Blijf jezelf vragen stellen. Hoe komt het dat we zijn waar we zijn, terwijl niemand het zo wil hebben? Kijk nog eens naar de vragen aan het begin van dit artikel. Je zult je verbazen als je op onderzoek uitgaat. De omvang van dit verhaal is namelijk nog vele malen groter. Stop met denken dat ‘het gewoon is zoals het is’. Als je al overtuigd bent van een andere waarheid, verifieer dan de herkomst van de informatie waarop die overtuiging is gebaseerd.
 2. Als je dan tot de conclusie komt dat dit systeem niet deugt, stop dan met eraan meewerken waar het kan. Het systeem werkt omdat wij het laten werken. Uiteindelijk zijn de illuminatie ook maar afhankelijk van de mate waarin wij er met z`n allen in meegaan. Dus:
 3. Begin met je af te vragen wie je bent, waarom je hier bent en waar je naartoe gaat. Elementaire vragen waar verreweg de meesten van ons gek genoeg geen antwoord op hebben. We zijn niet de weerloze slachtoffers van een systeem. We zijn niet afhankelijk van de wil van een godsbeeld. We zijn niet klein en onwetend. We zijn oneindig krachtige en creatieve wezens met liefde in de kern. We zijn hier niet om elkaar te doden of anderszins te laten lijden. We zijn 1, ook de wetenschap komt nu tot die conclusie. Pas als we ons bewustzijn vergroten over wie we zijn kunnen we daaraan gevolg geven door middel van onze keuzes en acties. Begin dus met onderzoek naar wie je eigenlijk bent. Er zijn hierover prachtige boeken geschreven.
 4. Kijk goed naar wat je eet en drinkt. Veel van ons voedsel is ernstig vervuild en tast ons immuunsysteem en helder denken en voelen aan. Vlees en vis zijn grote ‘boosdoeners’, maar ook kraanwater (en alles dat daarmee is bereid) en eigenlijk alle niet biologische producten. Deze zijn zo arm door het productieproces (kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen) dat je er regelrecht ziek van wordt, zeker op langere termijn. Eigenlijk best vreemd dat het vrij ingewikkeld is en meestal extra moeite kost om verantwoord te eten. Toeval? Nee. Gelukkig is er ook veel informatie beschikbaar die je op het juiste spoor kan brengen.
 5. Zorg goed voor je gezondheid. Naast goede voeding is het belangrijk rust te nemen, stress te reduceren en vermijd zoveel mogelijk elektromagnetische straling van mobiele telefoon en draadloos internet13. Zoek regelmatig de stilte op en laat de stroom van gedachten er even gewoon zijn zonder dat er iets meteen moet. Maak ruimte, onthaast, stap uit de gekmakende ratrace.
 6. Kijk geen televisie en stop met het volgen van de reguliere media, of neem in ieder geval de gepaste afstand. Televisie heeft een bewezen hypnotiserend effect. Je onderbewustzijn wordt er door beïnvloed, of je het wilt of niet. De reguliere media voorzien je vanwege het spel dat wordt gespeeld niet van volledige of volledig juiste informatie. We zijn zo grotendeels gebrainwashed. Stop ermee en sta open voor een reset van je overtuigingen. Wees in de wereld en niet van de wereld…
 7. Stem niet bij de volgende verkiezingen. Verkiezingen zijn een farce en laten ons geloven dat er iets te kiezen valt. Zoals we hebben gezien is dit niet waar. Wie er ook aan de macht is, uiteindelijk zijn het speelpoppetjes van de illuminatie achter de schermen. Links, rechts, wat dan ook, het zijn slechts maskers op hetzelfde gezicht. De politiek heeft de mensheid niet verder kunnen brengen. Het is een schijnvertoning. Voed dat niet meer. Niet stemmen is een krachtig signaal richting de illuminatie. Ook protesteren heeft geen zin, zien we keer op keer. “What you fight, you become.”
 8. Start initiatieven in het commerciële verkeer waar ruilhandel de regel is. En start sowieso samen initiatieven die gebaseerd zijn op de ‘nieuwe waarden’ zoals liefde, overvloed en eenheid.
 9. De belangrijkste: handel vanuit liefde en niet vanuit angst. Datgene waar de illuminatie het meest bang voor zijn, is liefde. Zij voeden zich (letterlijk) met de energie van angst. Onthoud dat we allen één zijn.

 

 

Ten slotte nog een aantal links naar goede sites waar heel veel achtergrond informatie te vinden is (via youtube is ook een schat aan informatie te vinden in ontelbare filmpjes over dit onderwerp):

1 De resten van alle medicijnen zitten in ons drinkwater (zij het in lage concentraties) en krijgen ook gezonde mensen zo binnen. Zelfs de Nederlandse drinkwaterbedrijven pleiten voor maatregelen om de emissie van medicijnresten via het riool te verminderen: http://www.kraanwater.nu/feiten/Kraanwater_zuiver_van_kwaliteit/Pages/Medicijnresten_in_kraanwater.aspx

4 Het gaat om de “wet NESARA” (als je googelt vind je er een berg informatie over). NESARA gaat uit van schuldkwijtschelding en verdeling van middelen op basis van het overvloedsprincipe (we verdelen alles eerlijk want er is meer dan genoeg voor iedereen).

5 Orwell was een insider, aangesloten bij de geheime “Fabian society”. Hij wist zo van de illuminatie en hun plannen.

6 De zogenaamde Arabische Lente was geen spontane revolutie. De illuminatie hebben bestaande sentimenten aangewakkerd en misbruikt voor hun doelen: macht in de regio door de leiding te nemen in de landen die in chaos achterbleven na de val van het regime. Icke licht dit zeer gedetailleerd toe in zijn laatste boek.

8 Het is zeer opmerkelijk dat dit zo geruisloos is gegaan. De reguliere media hebben nauwelijks aandacht besteed aan deze zeer ingrijpende besluitvorming. De burgers zijn absoluut onvoldoende geïnformeerd hierover en de democratische legitimatie is uiterst dubieus.

9 Nog voor de eerste begonnen was, was al duidelijk dat er drie zouden komen.

11 Zijn de illuminatie dan zelf geen mensen? Jawel, alleen missen zij het gen dat empathische gevoelens mogelijk maakt. Daarnaast hebben ze evolutionair gezien een bepaalde rol te vervullen, waarom ze doen wat ze doen. Zie hierover Deel 5 over ‘het grote plaatje’. Er circuleren overigens vele filmpjes op internet over de ware aard van de illuminatie. Ga vooral zelf kijken.

12 Een vijand die nooit verslagen kán worden. Zie de link met 1984 van Orwell. Perfect als je plannen hebt in de richting van werelddominantie.