Dokters dealen harddrugs en stellen een toxicomanie in bij kinderen om pedagogisch comfort af te kopen bij de omgeving van de kinderen.
 

Een behandeling bij ADHD steunt op het dwangmatig psychotisch maken chronisch hoge doses sterke psychotica toe te dienen.

Omdat men huivert van deze evidentie, verkoos de medische wetenschap, het werkingsmechanisme van deze psychotica als "onbekend" uit te roepen.

Men verwijt mij, dat ik niet-wetenschappelijk zou zijn en niet refereer naar medisch wetenschappelijke publicaties.

Dat is zo, ik refereer meestal niet, omdat de officiele literatuur zodanig gefilterd wordt, dat alleen de commercieel nuttige informatie overblijft om tot bij de artsen te geraken.
Elke publicatie die een negatieve invloed zou kunnen hebben op verkoopcijfers van de farmaceutische industrie moffelt men vakkundig weg.

De geneeskunde kan het zich veroorloven om onwetend te blijven over de negatieve aspecten van gevaarlijke medicatie.

Bij ongevallen ermee, speelt de omerta van Hippocrates en al het positieve van wondermedicatie bezorgt de artsen een uitzonderlijk maatschappelijk aanzien.
Immers, zij beroepen zich op wetenschappelijke studies en refereren er openlijk naar.
Wat een geluk dat men hierbij niet zelf meer hoeft na te denken.

In 2003 stelde een cardiologencongres in Venetie, dat een van de voornaamste oorzaken van dodelijke pulmonaire hypertensie op dit ogenblik het gebruik van methylfenidaat (Rilatine, Concerta) zou zijn.

Wanneer men weet dat andere amfetamines (als hongerremmers) in 1999 uit de handel werden genomen, precies omwille van de dodelijke ongevallen door pulmonaire hypertensie, dan had men toch maatregelen kunnen verwachten.

Dit congres werd door de medische 'wetenschap' weggefilterd, en als nu, na 5 jaar, nog steeds ADHD-kinderen of Rilatineverslaafden doodvallen, dan vallen ze nog steeds dood, door een 'aangeboren hartziekte', waarvan niemand kon weten dat ze daaraan ziek waren.

 

Toen op 21 februari 2007 FDA, precies op dezelfde dag dat ik mij bij de Orde van Apothekers moest verantwoorden, na een klacht tegen mij door de Orde van Geneesheren en een stroman van de farmaceutische industrie, de mededeling de wereld instuurde dat ADHD-medicatie psychotisch maakt en cardiovasculaire accidenten kan veroorzaken, werd deze waarschuwing door NIEMAND uit de medisch wetenschappelijke commerciele wereld overgenomen.

Noch BCFI, noch CTBG, noch Balans, noch Zitstil, noch Trimbos ea, gaven te kennen op de hoogte te zijn, van die mededeling.
Wat meer is, in mei 2007 verdween deze tektst zelfs een tiental dagen van de website, onder de druk van de industrie, 'to protect the ADHD-market'.
Sinds 2007 blijven signalen uit de VS komen, dat het behandelen van ADHD door patiënten met psychotica dwangmatig psychotisch te maken, niet een zo goed idee zou zijn.

Toen op 26 juli 2007 Wolffers een Amerikaans artikel in het Nederlands had vertaald en in de pers had gepubliceerd, werd hij onmiddellijk door een medisch wetenschappelijke maffia (Balans) tot de orde geroepen en moest publiekelijk (30 juli 2007, BN/DeStem) zijn spijt betuigen en verklaren dat hij die tekst 'verkeerd had gelezen'.

Hoeveel wetenschappelijk onderzoeksgeld zal deze demarche aan de farmaceutische bedrijven gekost hebben?

Toen op 12 november 2007 op alle Vlaamse kranten de voorpagina's kopten, dat ADHD-medicatie niet werkt, sprongen vetbetaalde medical opinionleaders dadelijk in de bres, ook op die voorpagina's om te melden dat die Amerikaanse studie verkeerd zou zijn.

Terwijl diezelfde onderzoekers in de VS wel commercieel werden geloofd, toen ze zoveel jaren terug, de vondst lanceerden om ADHD chronisch met hoge doses sterke psychotica te behandelen.

Prompt ontwaakten sommige journalisten en niettegenstaande een deontologische regel die Belgische beroepsjournalisten verbiedt om over psychiatrie anders te berichten dan de deontologische regel hen voorschrijft, regel die door Lilly (Prozac, Strattera, weetjewel) werd opgesteld, maakte VRT (publieke omroep) plannen voor een uitzending over het 'Rilatineschandaal'.


 

Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.

Men staakte dit plan, na tussenkomst van een medical opinion leader in dienst van Novartis .

Toen ik deze constructie, aan de hand van ontvangen e-mails, op mijn blog bekend maakte, werd dan toch besloten om een uitzending te maken.

Novartis en de 'opinion leader' regisseerden de uitzending (17 februari 2008), waarbij ADHD als een sympathieke aandoening werd voorgesteld en daarmee ook de berichten uit de VS, naar de achtergrond verdrongen.
Als bewijs van deze externe regie, gold de mededeling van IMS waarbij men stelde aan VRT nooit statistiekgegevens te hebben verstrekt, terwijl de uitzending driftig met IMS-cijfers wou aantonen dat het misbruik van Ritalin zich alleen maar voordeed, toevallig in de streek waar ik woonachtig ben, een lokaal probleempje, dus.

Intussen blijven de verkoopcijfers van methylfenidaat stijgen, temeer ook omdat in 2005 al , CTBG beschreef hoe 'lage' doseringen, om alleen maar te drogeren, de symptomen van ADHD nog verergeren.

Vele artsen immers gebruiken een proefverpakking als diagnosemiddel, waardoor dan alle twijfels over een 'juiste' diagnose worden weggemaaid en meteen met het zwaarder werk kan begonnen worden.

Vandaar , de huidige epidemie.

Toen Vioxx na 939 doden in een bepaalde periode door FDA werd verboden, meldde men in precies dezelfde periode, 1093 doden voor Risperdal, 1005 doden voor Zyprexa en 3277 doden voor Leponex.

Deze drie stoffen zijn de antipsychotica van respectevelijk Janssens Pharmaceutica, Lilly en Novartis, die alle drie ook de psychotica voor ADHD-gebruik in de handel hebben (Concerta, Strattera, Ritalin).
Immers het intense psychotica-gebruik bij ADHD corrigeert men meestal met die antipsychotica.

En al zijn die antipsychotica nooit uitgetest geworden voor gebruik bij kinderen en al zijn ze dodelijk gevaarlijk, toch heeft men beslist om ze niet alleen verder in de handel te houden, maar ook om ze , zonder enige vorm van onderzoek, toch te registreren voor gebruik bij kinderen.
Nood breekt wet.

Vandaar, als de genetisch zwakkeren sterven aan een ADHD-behandeling of zich zelfmoorden, dan overleven uiteindelijk zij die commercieel heel lucratief bipolair zijn geworden, en zij die, ook commercieel heel lucratief in de psychiatrie terechtkwamen.

De rasverdedeling zou erin kunnen bestaan, dat men nieuwe generaties kweekt, die in plaats van 8 uren, ook 16 uren per dag kunnen werken en een strikt miminum aan slaap nodig hebben.
En sterven die wat vroeger, geen nood, we moeten er alleen voor zorgen dat ze zich tijdig kunnen voortplanten.

Zelfs al bezorgt een kapotgemaakt zenuwstelsel een controleverlies op het sexueel gedrag, en dus niet alleen maar op het rookgedrag (Champix, Zyban, Wellbutrin, als de daartoe gebruikte psychotica).
Nu het instellen en het in stand houden van een toxicomanie met cocaine- en(of) amfetaminestoffen, geen medische grond zou hebben, stelt men zich bloot aan vervolgingen, door te blijven dealen.

 

De journalistiek heeft haar ziel verkocht aan Big Farma

Beroepsjournalisten zijn door een deontologische regel gebonden waarbij men met de farma-industrie overeenkwam om alleen maar positief te berichten over psychotica, antipsychotica en alles wat farma  gigantische winsten kan blijven verschaffen.

Kritische berichten worden daardoor net als professionele waarschuwingen voor de  gevaren van het gebruik van harddrugs in de medische wetenschappelijke literatuur vakkundig en journalistiek onder tafel geveegd.


De vrijheid van de  pers?

PDF Media onder contract met T4 exterminatieprogramma.

ADHD-medicatie en SSRI's behoren net als Acomplia tot dezelfde groep chemische producten, die als psychotica het zenuwstelsel verwoesten.

Precies omdat die zenuwvergiften eenzelfde werkingsmechanisme hebben.

Op 15 september 2006 schreef ik over Acomplia, deze tekst.

Doordat het zenuwstelsel met een gevarenreflex reageert op het kapotverbranden van de bouwstenen ervan, ontstaat het dichtklappen van de bloedvaten, (pulmonaire hypertensie), verdwijnt het hongergevoel, verwijden de pupillen, verandert een perceptie op de realiteit (antidepressief) , verbeteren fysieke prestaties (doping), komt een dwangmatige concentratie op een gericht doel (ADHD) tot stand, maar ontstaat uiteindelijk een controleverlies op het gedrag ( gelukkig ook op het rookgedrag - Champix als cocaïnestof, Zyban,Wellbutrin als amfetamine) maar jammer genoeg ook : agressie, zinloos geweld, automutilatie, lagere drempel voor zelfmoord.

Met het krampachtig achterhouden van de Stratterageheimen
willen Overheden en farmaceutische industrie vermijden dat de echte werking bekend zou raken, waar men al die jaren als echte wetenschap probeert te onderwijzen aan zowel geneeskunde, ouders, schooldirecties enz.: “werkingsmechanisme onbekend”.

Doordat zou bekend raken dat dezelfde phenylpropylamine als die van Prozac, met Strattera bij kinderen tot vier keer zo hoog wordt gedoseerd, zal blijken, dat de zogenaamde SSRI's, die de succesvolle serotoninefabeltjes over depressies moeten ondersteunen, eigenlijk doodgewoon als amphetamines werken.

De serotoninefabeltjes gaan eraan, met als gevolg, dat men die amfetaminestoffen onder een opiumwetgeving zou moeten onderbrengen.

Wie doseerde ooit serotoninetekorten om te weten hoeveel serotonineheropnameremmer men moet toedienen bij een depressie?
Wie doseerde ooit chemische onevenwichten om te weten hoeveel cocaïne of amfetaminestoffen men moet toedienen bij ADHD?

Is het niet zo dat in de wetenschap één tegenbewijs voldoende is om een stelling te verlaten?

Amfetamine wordt in de regel per 5 mg gedoseerd, Prozac per 20 mg, om eenzelfde dopingeffect te bekomen.

Een propylamine zou theoretisch een kleinere affiniteit bezitten op de neuronen, volgens de medische wetenschap die als dogma stelt niet te weten hoe die dingen werken.

Maar men vergeet dat Silomat, als phenylbutylamine, aan 40 mg gedoseerd, omwille van een nog kleinere affiniteit, op 1 september 2007 uit de handel werd genomen, precies omwille van de sterfgevallen en de geciteerde andere gevaren ermee.

Strattera geeft men tot 80 mg en meer, om versneld psychotisch te maken.

En het zijn nu juist die hoge doseringen van psychotica die aangewend worden om ADHD symptomen, te onderdrukken door een dwangmatig psychotisch gedrag te doen ontstaan.

Chronisch gebruik van SSRI's wordt bijna steeds met antipsychotica gecorrigeerd.
Iedereen vindt zoiets heel normaal, maar niemand weet waarom.
Psychotica, chemische stoffen van een en dezelfde groep, als Acomplia, ADHD-medicatie en SSRI's) maken psychotisch en dienen met antipsychotica te worden bijgestuurd.
Patiënten zijn bipolair geworden.
Zo noemt men het chemisch balanceren op de psychotica en de antipsychotica

Het bekend raken van dit werkingsmechanisme (als tegenbewijs van de wetenschappelijke stelling , 'werkingsmechanisme onbekend'), is de verdienste van de Stratterageheimen en nu ook het verbieden van Acomplia.

Medische en politieke Overheden... ik richt mij tot U.

Fluit mij terug als ik verkeerd ben.

Maar neem NU maatregelen als dat allemaal wel juist is.

Om de veertien dagen valt nog een ADHD-kind dood, door de behandeling, met stoffen waarvan het cardiologencongres in Venetië ( 2003), stelde dat het gebruik van Rilatine de voornaamste oorzaak is van dodelijke pulmonaire hypertensies.

Omdat deze info, niet door de hoerafiltering raakte van medisch wetenschappelijke literatuur, is momenteel geen enkele arts op de hoogte dat die medicatie gevaarlijk zou zijn, terwijl andere anorectica in 1999 precies daarom, net als Acomplia nu, ook uit de handel werden gehaald.

Wat meer is, voor een arts is het ondenkbaar dat zo een veilig gewaande medicatie als methylphenidaat, een doodsoorzaak zou kunnen zijn.
Vandaar, als een kind van zeven of een jong voetballertje, plots doodvalt, is dit na vijf jaar nog steeds een “aangeboren hartziekte”.

Hoeraliteratuur als een criminele peiler van de tot echte wetenschap uitgeroepen, medische wetenschap.

Overheden, ik roep het luid:
ADHD-medicatie en SSRI's, doden en zelfmoorden.

Jullie staan erbij , en kijken ernaar.

Lief Kind

Je tranen vallen op de schoot,
waarin ik je wil verbergen.
Lief Kind,  je bent bedrogen,
kon ik je terug doen in mijn schoot

Lief Kind, ze hebben gelogen:
Jeugdzorg, Pharmacie en Macht.
Ze hebben je, zonder geweten,
al talloze malen verkracht.....

Lief Kind droog je tranen, vecht.
Met liefde kun je overleven,
al is je wereld nog zo slecht.
Kracht en moed wil ik je geven..

Houd de psychologen uit je geest
Houd hun pillen uit je mond
Lief Kind, vecht voor je leven
Houd je kostbare zelf gezond..... 

Uit Ontmoedering.

Bron: Seniorennet.be

Bewerkt door Nexus