Enki deel1Enki, de prins van de hemel is één van de 3 goden uit het Anunnaki pantheon samen met zijn vader Anu en zijn halfbroer Enlil. De Anunnaki, later bekend als de Elohim, waren een groep bovennatuurlijke wezens wiens daden gedocumenteerd werden in de historische bestanden van de Sumerische beschaving, één van de oudste op deze Aarde. De religieuze literatuur van de Sumeriërs is ouder dan de Hebreeuwse bijbel, er zitten duizenden jaren tussen.


Volgens de Sumerische literatuur was Enki een benovelente god die de mens schiep volgens zijn evenbeeld via zijn eigen DNA, hij onderwees de mens in de kennis van de goden ( Anunnaki ) en bouwde de grote elementaire samenlevingen. Daarmee is werd Enki de ware Vader van de Mensheid!

Enki deel1

De Sumerische naam Enki betekent, Heer van de Aarde, zijn Mesopotamische bijnamen luiden Nudimmud ( creator ), Ushumgal ( de grote slang ) en heer van de Abzu, de afgrond van de oerwateren. Enki was een scheppergod, een leraar van goddelijke wijsheid, gerepresenteerd door de slang en een watergod. In Babylonië stond hij bekend als Ea, de nobele prins van de hemelse kennis, in het oude Egypte werd hij aanbeden als Ptah, de grote scheppende god en de heer van magie en in Griekenland werd hij Prometheus genoemd die zijn eigen schepping, de mens, verlichtte met het vuur van de goden.

De Sumerische teksten, allen veel ouder dan de bijbelse teksten, doen verslag van Enki die de mensheid lief had, hoe hij zich verzette tegen de tiranie van zijn vader Anu, hoe hij de mens ( Adapa = Adam ) in zijn toevluchtsoord Eridu in het land van Edin ( het Sumerische Eden ) plaatste. Hoe hij de mens leerde over de kennis van de goden en onthulde aan hen de schlepping van de hemel, allemaal tegen de wil van zijn vader en dictator Anu. Later in de geschiedenis staat Enki nog eens op tegen zijn vader Anu en redt de mensheid van de zondvloed die zijn vader getriggerd had om de mensheid te vernietigen.

serveimage


Wij kunnen dezelfde geschiedenis lezen in verslagen over de Griekse Prometheus, de ware vader van het mensenras, als Prometheus het Illuminerende Vuur van de hemel overdraagt aan de mensheid, tegen de wil van de achterbakse titanen en dan zijn menselijke creatie redt van de zondvloed met zijn ark.

Enki-Ea-Ptah-Prometheus is de ware creator en de oorspronkelijke beschermer van de mensheid.

Enki en zijn hemelse companen zoals Marduk, Ningishzidda, Ninhursag en Nabu, de slangenfactie van de Anunnaki, waren de goden van de legendarische pre zondvloedse Gouden Eeuw. Ze legden de fundamenten voor de Babylonische beschaving, richtten de school van mysteries op en deelden hun kennis van de hemel met hun creatie, de mensheid.

Gedurende deze heldere vergane eeuwen liepen de goden samen met de mensen over deze Aarde en leerden hen de kennis van de slang en het vuur van Prometheus, de kracht van de kundalini die ins ons allen is en ons de weg leidt naar goddelijkheid en onsterfelijkheid. Ze leerden ons de spirituele technieken van de hemel opdat wij ons evolutieproces konden versnellen en zelf goden worden.

Maar zoals elk verhaal heeft ook dit verhaal een keerzijde, de tijd van de Enki goden kwam tot stilstand toen Anu- Yaweh een invasie ordoneerde door kwaadaardige buitenaardsen en de Enki goden verbande, ongeveer 4000 jaar geleden. Dat was tevens de intrede van de duistere tijden die de Aarde in een wurggreep zouden houden.

Vanaf dat moment spreken wij over het tijdperk Kali Yuga, het tijdperk waar wij ons nog steeds in bevinden. Een tijdperk waar bedrog door de valse god Anu Yaweh en zijn valse engelen hoogtij vieren. Deze kwaadaardige buitenaardsen hebben de Aarde overgenomen en onderwerpen ons aan hun verraderlijke en destructieve geloof. Volgens Egyptische voorspellende literatuur en de chronologie in de hindoe leer zijn zij de archonten van de bedrieger god Yaldabaoth ( Yaweh ) van de gnostische kosmologie, de kwaadaardige engelen die de echte goden van hun plaats verdreven en regeren over de apocalyptische tijd van decadentie en bedrog.

Yaweh Yehova, een god van oorlog en offers waarvan de ware identiteit die van Anu is, Saturn Kronos, hij is de ware vijand van de mens. Zijn tegenmenselijke geloven zoals het juda christendom en de islam, samen met de vervalste heilige boeken zoals de bijbel en de koran zijn niets meer dan psychologische controle-programma’s voor het mentale slavendom van de mens in zijn systeem.

Sinds de overname van Anu- Yaweh van de Aarde is onze echte geschiedenis in vergetelheid geraakt en vervangen door de Joodse bijbel leugen.

De bijbel is niets anders dan een totale hoax en verdraaiing van de feiten, vervalst door het “Gekozen volk “ van de bedrieger god Anu –Yaweh. Daarnaast zijn de verhalen van genesis een verdraaide versie van de veel oudere Sumerische optekeningen maar dan met andere karakters.

Waar Anu-El-Yaweh-Saturn, de ontspoorde god van het judaïsme, feitelijk de god van de illuminati is en maar één belang kent, het onderwerpen van de mensheid, is Enki-Ea onze ware god, een kosmische held die op staat tegen zijn vader Anu en vecht voor de vrijheid van de mensheid.

Enki, de grote Slang van verlichting is geen gevallen engel zoals de Abrahamaanse Lucifer, Enki is Prometheus, de nobele reus die de mensheid ( zijn eigen nageslacht ) het vuur van de kundalini overhandigde. Ook is Enki niet de duivel of Satan, Enki is Sataya, de god van de eeuwige waarheid, de god van de volgende gouden eeuw op aarde!

Zijn oorspronkelijke naam Sataya ( Eeewige Waarheid ) is bewust verbasterd naar Satan volgens de judaistische leer van Anu.De satanische duivel die wij allemaal kennen van de bijbel en de vele verhalen bestaat niet, het is een bewuste karikatuur om Enki in een kwaad daglicht te stellen.Wordt vervolgd…

Bovendien gaat de komende weken en maanden aandacht besteden aan dit belangrijke thema. De bedoeling hiervan is om nieuwe inzichten te verschaffen of bestaande inzichten aan te vullen. Dit met als onderliggende gedachte, deze wereld van schijn en bedrog beter te leren begrijpen, wie wie is en wat wij kunnen doen. Mensen die een beetje onderzoek doen naar de geschiedenis komen er al snel achter dat onze geschreven geschiedenis op grote vlakken helemaal niet klopt. Dat er verdraaiingen inzitten, verdraaiingen die wij van bovendien zien als handelsmerk van de illuminatie en daarmee van de valse god Anu- Yaweh. Complete geloofssystemen zijn gebaseerd op dit bedrog en mede die informatie is van eminent belang om ons nageslacht een nauwkeuriger relaas van onze geschiedenis aan te reiken. Bovendien gelooft niet in goden noch in de duivel maar gebruikt de term god omdat deze in de oude teksten voorkomen. Een god is in de ogen van bovendien niets meer als iemand die over bepaalde capaciteiten beschikt die in mensenogen als goddelijk ervaren worden. Feitelijk spreken wij over een ras dat simpelweg verder ontwikkeld is dan wij. Mochten wij met een helikopter bijvoorbeeld kunnen terug gaan in de tijd en landen ergens op Aarde, dan zouden ook wij gezien kunnen worden als goden. Zo simpel is het.