DanielP BorgerGepensioneerde generaal ; “ Amerika moet publieke hoorzittingen houden over 911 en de oorlogen die daaruit voort kwamen!”

Generaal Daniel P. Bolger, leider van de militaire oorlogen tegen Irak en Afghanistan, deed deze uitspraak tijdens een interview met een publiek radiostation. Generaal Bolger is tevens de auteur van het explosieve boek over deze oorlogen met de titel, Why We Lost: Een inkijkje via de generaalsview in de oorlogen tegen Irak en Afghanistan.Toen een vraag gesteld werd over het officiële onderzoek naar 911 en het gegeven dat 80% van de moslimbevolking denkt dat deze aanslag een valse vlag aanslag was, antwoorde hij het volgende;

“ Amerika moet publieke hoorzittingen houden over 911 en de oorlogen die daaruit voort kwamen! voor Amerikanen, voor onze mensen eerst. Ik bedoel, zou jij niet willen dat belangrijke mensen vragen zou kunnen stellen, net als aan mij? “

Deze opmerkingen van de oud generaal gooien extra hout op het vuur dat door familieleden van 911 slachtoffers aangewakkerd werd. De families willen de 28 pagina’s van het officiele onderzoek naar 911, die als geheim geclassificeerd zijn, vrij gegeven worden. Volgens congresleden en senatoren die de pagina’s wel gelezen hebben bewijzen deze 28 pagina’s date r op zijn minst meerdere overheden meegewerkt hebben aan de uitvoering en planning van de 911 aanvallen. De overheden die genoemd worden zijn die van Saoedie Arabië en Israël.In de tussentijd meldt CNN dat de 19 de kaper, Moussaoui, de koninklijke Saoedische familie voor het gerecht daagt omdat zij betaald zouden hebben voor de vlieglessen. Volgens hem is hij gebruikt als patsy, zondebok. Iemand die ze aan de hand van net die vlieglessen de schuld in de schoenen konden schuiven. Dit vertelt Moussaoui in twee handgeschreven brieven aan de federale rechtbanken van New York en Oklahoma.

De Saoedische overheid ontkent als vanzelfsprekend alle beschuldigingen en heeft zelfs gevraagd voor openbaring van de 28 pagina’s om zich te kunnen verdedigen. Obama heeft dit verzoek tot vandaag geweigerd uit te voeren. De pagina’s werden door Bush George W geheim verklaard en het congres heeft nog niet gestemd om deze pagina’s vrij te geven.

Waarom wil Obama deze stukken niet vrijgeven? Het meest waarschijnlijke antwoord is dat 911 uitgevoerd werd met hulp van Saoedie Arabië en Israël en corrupte elementen binnen de Amerikaanse overheid. Zoals de senatoren en congresleden die de pagina’s gelezen hebben al stellen zullen de 28 pagina’s wanneer ze vrijgegeven worden duidelijk maken hoe de Amerikaanse bevolking en de hele wereld een rad voor ogen is gedraaid. Niet Al Qaida maar de eigen Amerikaanse overheid samen met twee verraderlijke regimes hebben deze aanvallen uitgevoerd om een reeks oorlogen te kunnen starten in het Midden Oosten. Met het vrijgeven zou een nieuw onafhankelijk onderzoek onvermijdelijk worden, zegt Generaal Bolger.Natuurlijk zouden vervelende zaken boven water komen drijven en het staat vast dat criminele elementen zoals voormalig president Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz en nog wat leden van het bovenste echelon van de geheime diensten en het leger aan de schandpaal genageld zullen worden bij zo’n onderzoek en daar is alle reden voor als wij naar de bewijzen kijken die al in 2004 genoemd werden door David Ray Griffin in zijn boek, The New Pearl Harbor.

Het bezoek van president Bush aan de Emma e Booker school in Florida

andrew cardDe gebeurtenissen op deze school in de morgen van de aanvallen bewijzen dat Bush en de geheime diensten voorkennis moeten hebben gehad van bepaalde zaken. Toen Andrew Card om 9.03 uur twee seconden iets in de oren van de president fluisterde, volgens de verklaring vertelde Andrew dat een tweede vliegtuig in het World Trade Center was gevlogen en Amerika aangevallen werd, reageerde men niet zoals het protocol in deze gevallen voorschrijft. De geheime dienst zou de president normaal gesproken weggegrist hebben, in de auto gezet en met hoge snelheid in zekerheid hebben gebracht. In plaats hiervan bleef de president, die net gehoord had dat zijn land in staat van oorlog verkeert, nog 8 minuten rustig zitten op een locatie die publiekelijk aangekondigd was. Vreemd genoeg herhaalden de kinderen in het leslokaal de woorden, kite-plane-must-hit-steel, kite-plane-must-hit-steel………

Bush nam nog 15 minuten de tijd om voor foto’s te poseren en verliet de school, waarvan iedereen inclusief potentiele terroristen wisten dat hij aanwezig zou zijn, pas om 9.30 uur. De presidentiele limousine volgde in een slakkengang de vooraf uitgestippelde route naar het vliegveld waar de Air Force One pas om 10.00 uur vertrok. Niet het scenario dat je zou verwachten bij een verrassingsaanval op je eigen land! Later vertelde president Bush herhaaldelijk dat voordat hij het klaslokaal binnen ging op beelden in zijn limousine het eerste vliegtuig had zien inslaan in het WTC. Een absolute onmogelijkheid want er waren ( nog ) geen beelden van de eerste inslag tenzij hij een live feed had in zijn limousine en dat zou alleen kunnen als handlangers in het 911 schandaal de aanslag filmden terwijl deze werd uitgevoerd. ( denk daarbij aan de 5 Israëlisch die werden opgepakt terwijl ze het hele gebeuren filmden en erbij juichten alsof ze de lotto gewonnen hadden).

De heren Dick Cheney en Donald Rumsfeld hadden zich tijdens de verhoren in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd doordat ze tegenstrijdige verklaringen aflegden over hun oponthoud tijdens de aanvallen. Ook de 911 commissie zelf werd betrapt op leugens toen ze Cheney’s conflicterende antwoorden probeerden te verdoezelen. Minister van transport Norman Mineta vertelde onder ede dat Cheney het commando gaf NIET in te grijpen, de straaljagers die normaal gesproken in zo’n situatie meteen de lucht in gaan om de aanvallers te onderscheppen werden op het commando van Cheney aan de grond gehouden waardoor de aanvallers ongestoord hun gang konden gaan.

De militaire top leiders van de VS probeerden op hopeloze wijze het wazige script dat ze blijkbaar hadden te volgen en pleegden daarbij keer op keer meineed met zwaar conflicterende uitspraken over waarom de luchtmacht niet had ingegrepen. De aanval op het Pentagon gebeurde 90 minuten nadat de geheime diensten telefoongesprekken hadden opgevangen over een aanval.

Leidinggevende 911 commissieleden zoals Kean en Hamilton zeiden dat ze voornemens waren deze heren strafrechtelijk te vervolgen wegens meineed. Senator Mark Dayton verloor zijn geduld tijdens de verhoren terwijl hij naar de groteske leugens luisterde van zijn eigen leiders. Kort na de onderzoeken moest Dayton en zijn gehele staf vluchten uit Washington om naar Minnesota terug te keren wegens een terroristische dreiging en kondigde daar zijn aftreden aan. Zijn college senator, Paul Wellstone wilde de boodschap blijkbaar niet begrijpen. Een week na de dreigementen door Cheney en Rumsfeld stortte zijn vliegtuig neer. Paul Wellstone, zijn vrouw en kinderen en zijn staf kwamen om bij dit ongeluk.

Indirect bewijs wijst in de richting van Paul Wolfowitz als het meesterbrein achter de 911 aanslagen. Stanley Hilton en professor Francis Boyle van de universiteit van Illinois, beiden klasgenoten van Wolfowitz aan de universiteit van Chicago in 1960 stelden dat Wolfowitz en andere studenten van neocon goeroe Leo Strauss, destijds bezig waren met het plannen van een aanslag met de naam Coup d’Etat. Deze aanslag zou gepleegd worden met anthrax. In 1968 bracht top neocon Edward Luttwak een “praktisch handboek” uit met de naam Coup d’Etat waarin deze aanvallen beschreven werden. In principe zijn alle ondertekenaars van het PNAC plan, waarin gevraagd wordt om een nieuw Pearl Harbor, verdacht van het plannen van de 911 aanvallen om de VS een oorlog in te rommelen tegen lange termijn vijanden van Israël.

De deelname van hoog geplaatste Amerikaanse officials aan de 911 aanvallen maakt duidelijk waarom de Amerikaanse overheid bang is om die 28 pagina’s te openbaren. Ze riskeren het grootste schandaal aller tijden. Zo’n schandaal zou Amerika destabiliseren en de legitimiteit van de overheid in de ogen van de bevolking decimeren tot nul. Het is duidelijk waarom zelfs niet handlangers in dit complot het niet aandurven de waarheid naar buiten te brengen.

Maar het 911 schandaal bestaat al, onofficieel weliswaar maar het bestaat. Het grootste gedeelte van de wereld weet of vermoedt dat 911 een complot is. De legitimiteit van de VS wordt terminaal ondermijnd door de 911 leugens.Er is maar één oplossing om die terminale ondermijning van legitimiteit te doorbreken en dat is met de waarheid naar buiten komen, hoe pijnlijk dat ook is. De pijn zal tijdelijk zijn en de wonden zullen op den duur genezen. Uiteindelijk zal Amerika in staat zijn haar legitimiteit en goeie naam te hervinden en misschien, heel misschien, de experimentele fase van Orwelliaans- Straussiaans rijk van zich af te schudden en terug te keren naar de constitutionele democratie die het land zo groot en machtig maakte!