nato leugenDe ministers van defensie van het NATO-bondgenootschap troffen elkaar op 26 en 27 oktober in Brussel. De ministers van defensie zetten nu de besluiten om van de NATO-Top in Warschau van juli 2016, namelijk de verplaatsing van ongeveer 4.000 soldaten naar Polen, en in de Baltische landen, dat zijn Estland, Letland en Litouwen.

Vanaf februari 2017 moeten dan 4 bataljons voor onbepaalde tijd naar Oost Europa worden gestuurd, “robuust, multinationaal en gevechtsklaar”, zoals secretaris generaal Jens Stoltenberg zei. Amerika, Groot Brittannië, Duitsland en Canada leiden elk een bataljon. Men spreekt bij de NATO over “geloofwaardige afschrikking”, er moet geen conflict door worden geprovoceerd, maar verhinderd. De aanwezigheid van de NATO is een signaal van de solidariteit van de NATO aan de onzeker gemaakte Oost Europese lidstaten, die steeds banger zijn voor Rusland. De Duitse minister van defensie Ursula von der Leyen drukte het zo uit: “Het is een duidelijk teken dat de aanval op een NATO-land een aanval op alle 28 landen zou betekent.”

Maar kan de verklaring dat de NATO een conflict zou willen verhinderen en niet provoceren, werkelijk als geloofwaardig worden beschouwd? Hoe ziet de realiteit er uit en hoe bleek de NATO in het verleden te zijn, heeft zij oorlogen verhinderd of geprovoceerd? Hier enige stemmen daarover:

Ten eerste over de realiteit van de militaire bewapening: Het Zweedse staatspersbureau SVT kopte in de afgelopen week: “Rusland is geen ernstige bedreiging voor de NATO”. De inhoud van het artikel was een studie van het internationale Zweedse vredesonderzoek instituut (SIPRI). Deze kwam tot het besluit dat de uitgaven van Rusland in de bewapening slechts 1/10 bedragen van de NATO-uitgaven. Een vergelijk van de militaire uitgaven voor het jaar 2015 in getallen: NATO: 904.9 miljard dollar USA: 595.5 miljard dollar Rusland: 91.1 miljard dollar

De Italiaanse journaliste Gianandrea Gaiani concludeerde dat in werkelijkheid de regeringen van Washington en Londen spanningen provoceren met Rusland, “alleen om hun militaire uitgaven en die van de NATO te verhogen”. De invasie van Rusland in de Baltische landen, waarvoor de NATO haar lidstaten waarschuwt, is net zo waarschijnlijk als een invasie van Aliens, aldus Gaiani.

Ten tweede over de NATO-oorlogen van het verleden: De Zwitserse vredesonderzoeker Dr. Daniele Ganser laat in zijn op 1 oktober 2016 verschenen boek “Illegale oorlogen” alle oorlogen zien, waaraan NATO-landen deelgenomen hebben van 1945 tot heden. Ganser bekritiseerde de NATO in een interview dat werd gepubliceerd op 21 oktober 2016, omdat deze zichzelf vergoelijkend voorstelt als een defensief bondgenootschap. Citaat van Ganser: “Dat is gewoon wetenschappelijk verkeerd. Een defensief bondgenootschap valt anderen niet aan. Toen de NATO werd opgericht in 1949 heeft men gezegd dat men als NATO andere landen nooit zal aanvallen. Men zal zich alleen weren als de Russen en het Warschau-Pakt Europa overvallen. […] Toen de Sovjet Unie zich heeft opgeheven, was er natuurlijk de mogelijkheid dat de NATO zichzelf ook opheft. […] Dat is helaas niet gebeurd, maar de NATO heeft dan in 1999 Servië gebombardeerd. Toen is de NATO veranderd van een defensief bondgenootschap tot een offensief bondgenootschap. Dat druist in tegen het UNO-Charta en is dus illegaal.”

Ook de NATO-oorlogen in Irak in 2003 en in Libië in 2011 waren illegaal volgens Ganser. De UNO en de NATO hebben weliswaar een mandaat gegeven voor een vliegverbodzone in Libië in 2011, zodat Libië onder Gaddafi geen vliegtuigen in de lucht kon brengen. De Russen en de Chinezen hebben toen hun toestemming gegeven voor het vliegverbod, omdat zij van mening waren dat men op deze manier verder bloedvergieten in Libië kon verhinderen. Maar Ganser concludeert: “Toen hebben de NATO-landen dit mandaat genomen en hebben daaruit een verandering van het regime gemaakt. Zij hebben niet alleen een vliegverbodzone gemaakt, maar ze hebben Libië gebombardeerd. Dat is illegaal, dat was zo niet voorzien door de UNO. Daarom voelen de Russen en de Chinezen zich ook bedrogen sinds de oorlog met Libië.”

Dr. Gabriele Ganser eist dan ook, dat het Internationale Strafrechthof eigenlijk ook presidenten en premiers van de NATO-landen zou moeten dagvaarden en hen veroordelen, steeds wanneer zij zijn verwikkeld in zware misdaden. Bijvoorbeeld Bush en Blair zouden de volle verantwoording hebben gehad voor de overval op Irak. Er gebeurt echter niets omdat niemand durft, aldus Ganser. Eén ding is zeker: Met het oog op deze geschiedkundige feiten, kunnen ook de meest recente verklaringen van de NATO, dat zij conflicten wil verhinderen en niet provoceren, absoluut niet worden gelooft. Maar wie eist de gerechtelijke verwerking van alle bloedbaden die door illegale NATO-oorlogen al tot stand zijn gekomen, opdat verdere oorlogen kunnen worden vermeden?


Bronnen/Links: https://deutsch.rt.com/international/42465-nato-tagung-in-brussel-standige/
www.br.de/nachrichten/nato-verteidigungsminister-treffen-102.html
www.srf.ch/news/international/das-misstrauen-zwischen-ost-und-west-waechst
https://deutsch.rt.com/international/42598-friedensforschungsinstitut-stellt-russische-bedrohung-in/
https://de.sputniknews.com/politik/20161101313191699-nato-starkes-russland-braucht/
https://de.sputniknews.com/politik/20161021313056029-friedensforscher-nato/