Voormalig vice-president Cheney beschuldigd van beramen aanval op Pentagon - Donald Rumsfeld genoemd als mogelijke handlanger

Betrouwbare bronnen binnen de Nigeriaanse regering zeggen dat er steekpenningen ten bedrage van $500,000,000 zijn aangeboden om voormalige vice-president van de VS, Dick Cheney uit de gevangenis te houden - voormalig president George Bush II zou als bemiddelaar zijn opgetreden. Nu, slechts enkele dagen later, wordt Cheney geconfronteerd met mogelijk nieuwe aanklachten - zoveel aanklachten dat het moeilijk voor te stellen is - voor het plannen van de aanval op het Pentagon, op 11 september 2001.

 

 

TV-presentator Jesse Ventura, ex-Navy Seal, voormalig gouverneur van de staat Minnesota, presenteert in

een kant en klare rechtszaak, waarin hij Cheney, Rumsfeld en tal van regeringsmedewerkers in verband brengt met het plannen, uitvoeren en vervolgens in de doofpot stoppen van de aanval op het gekende, vijfhoekige Amerikaanse ministerie van Defensie.

Volgens de experts - ingenieurs, piloten, medewerkers van de inlichtingendiensten en mensen uit het Amerikaanse leger - sloeg Ventura de spijker op de kop. In de documentaire wordt het bewijs, over de afgelopen negen jaar verzameld door honderden personen, geleverd dat de verklaring van de regering over wat er op 11 september rond het Pentagon gebeurde absoluut onmogelijk is. De officiële lezing wordt systematisch ontkracht middels getuigenverklaringen en wetenschappelijk bewijs.

In een interview met een commissaris van de 9/11 Commissie geeft Ventura een mogelijk motief tegelijkertijd met de aanslagen op de Twin Towers ook een aanval op het Pentagon uit te voeren: er werd maar liefst $2.300.000.000.000, dat is dus 2,3 biljoen dollar, vermist. Dat verklaarde minister van Defensie Donald Rumsfeld een dag voor de aanslagen in een verklaring op de nationale televisie. Het geld was verdwenen en in de boeken was niet terug te vinden waaraan het was uitgegeven. Juist in het gedeelte waar de kruisraket insloeg of de geplaatste explosieven de boel opbliezen - of allebei - werden de archieven over het vermiste geld bewaard.

Geen vliegtuig
Ventura bewijst boven iedere twijfel verheven dat er nooit een vliegtuig op het Pentagon is neergestort. Zoals in de video wordt aangetoond zou zelfs een zeer goed getrainde luchtmachtpiloot niet in staat zijn de beschreven vliegbewegingen uit te voeren. Eerder was al aangetoond dat een Boeing 757 niet in staat is tot die beweging, aan de beschreven snelheid en route. Het vliegtuig zou in stukken gebroken zijn, daar bestaat al langere tijd geen twijfel meer over. Maar die vaststelling heeft nog geen gevolgen gehad. Waarom niet?

Ook wordt duidelijk aangetoond dat er geen enkel bewijs is dat op enigerlei wijze aantoont dat een vliegtuig tegen het Pentagon geknald is: geen wrakstukken, geen lichamen, geen bagage. De items waarvan men beweerde dat ze naar Dover Air Force Base waren overgebracht, lichamen, delen van het vliegtuig, zijn in of naast het Pentagon nooit gevonden, zoals zowel de video als getuigenverklaringen bewijzen.

Daarnaast is er bewijs dat de overheid getuigen bedreigde en ze opdroeg de 'vliegtuigtheorie' te onderschrijven.

Geen moslims, geen kapers, geen stanleymessen - eindelijk allemaal bewezen leugens
Het verhaal over de moslimkapers met stanleymesjes was gebaseerd op enkele telefoongesprekken die Barbara Olson, de vrouw van de Advocaat Generaal van Bush II. Advocaat Generaal Olson beweerde met zijn vrouw te hebben gesproken via een GSM, beweerde uitgebreid met haar te hebben gesproken, en dat ze in die gesprekken een uitvoerige beschrijving gaf van wat zich in het vliegtuig afspeelde. De Hollywoodfilm over de kaping is gebaseerd op dat verhaal. Toen werd bewezen dat het in 2001 onmogelijk was om met een GSM vanuit een vliegtuig op die hoogte te telefoneren, beweerde Olson dat zijn vrouw hem had gebeld met een vaste telefoon in he vliegtuig. Toen werd aangetoond dat het vliegtuig niet met dergelijke telefoons was uitgerust werden er verder geen vragen gesteld.

Uit onderzoek is gebleken dat Olson één telefoontje heeft ontvangen tijdens de kaping, en dat dat telefoontje nul seconden heeft geduurd. Werd Olson voor de gek gehouden of was hij medeplichtig? Was zijn vrouw, Barbara, ooit werkelijk aan boord van dat vliegtuig?

Ventura kijkt vervolgens naar de vlucht zelf. Niet alleen de zwarte doos voor het opnemen van de vluchtgegevens was uitgeschakeld, maar tijdens de vlucht was ook de transponder was uitgeschakeld. Wat nog veel verdachter is, is dat het vliegtuig 28 minuten van de radar verdween.

Aan die 28 minuten dat het vliegtuig van de radar verdween wordt door niemand getwijfeld. Maar wat gebeurde er tijdens die 28 minuten? Is het toestel geland? Naar wat er vervolgens gebeurde laat zich nauwelijks raden. Of toch? Een vriend van me, een voormalig medewerker van het Pentagon, had een vriend die aan boord van het vliegtuig was. Een tijdje geleden vroeg hij me wat ik dacht dat er met hem gebeurd is. "Denk je dat ze hem hebben geëxecuteerd? Kogel in het hoofd nadat ze van het vliegtuig waren gestapt? Of erger?"

Ventura gaat zover niet. Niemand wil zo ver gaan. Beelden van een scene in Auschwitz zijn dan noodzakelijk.

Kunnen Amerikanen zo hardvochtig zijn? Zo slecht? Zo verraderlijk?

Video's voor de onderzoekscommissie werden bewerkt door het ministerie van Transport, afschriften werden gewijzigd, getuigen werden geblokkeerd, bakken met bewijs voor een samenzwering binnen de overheid werden achtergehouden - het pleit allemaal tegen de regering. Bedreigingen, intimidatie, jarenlang, het is bewezen. Was er nog meer dan bedreigingen, moorden en 'hartaanvallen'? Ventura bewijst dat de aanval op het Pentagon een samenzwering binnen de regering was, hij noemt namen.

Bewijzen worden genegeerd - bewijs van de dictatuur of arrestaties al gepland?
Het is nu niet dat het bewijs geleverd door Governor Ventura, en eerder door Geraldo Rivera of Judge Napolitano, nieuw is. Het is al een hele tijd bekend, allemaal zeer geloofwaardig en allemaal systematisch genegeerd, aangevallen door de pers, onderdrukt door de rechtbanken en ambtenaren op verschillende niveaus.

De aanslagen van 11 september en de recente onthullingen zijn niet het bewijs van een complot van twee mannen, of van Israël. Het bewijst dat er nooit een Al Qaida is geweest en dat alle doden, de twee oorlogen, de doden van 11 september en de slachting die de VS over heel de wereld hebben aangericht onderdeel waren van een misdadig complot - een complot dat alleen kan zijn beraamd door een dictatuur onder de dekmantel van een democratie.

Alles wat we hebben gezien en wat door miljoenen over heel de wereld is gezien, wat niemand meer kan negeren, het zegt allemaal dat wat er gebeurd is iets is dat geen enkele Amerikaan zou hebben goedgekeurd als het nog steeds Amerika zou zijn. Ventura heeft iets bewezen. Iets dat verbijsterend zal zijn voor de meesten en vermoed door enkelen. Hij heeft bewezen dat op een bepaald moment in het verleden, toen jaar geleden of langer - we weten het niet - de Amerikaanse regering omver geworpen is.

Wikileaks en nog meer doofpot
Een van de bekendste en meest uitgesproken tegenstanders van een onderzoek naar 11 september is Julian Assange van Wikleaks. Als er iemand buiten de VS zou moeten worden aangeduid die ook medeplichtig is aan de hele doofpotoperatie dan is het

. Ook zijn Wikileaks, zijn uitspraken over 11 september en zijn lekken over Iran passen in die doofpot. Nadat Nationale Veiligheid-adviseur Zbigniew Brzezinsky in een interview met PBS zei dat Wikileaks het werk van een inlichtingendienst was, stond er niets over in de Israëlische kranten en kwam er ook geen respons vanuit Tel Aviv. In plaats daarvan werd de uitspraak in de Israëlische media aan mij toegeschreven!

Maar het was toch echt Brzezinski die het volgende zei tegen Judy Woodruff van PBS:

Brzezinski: "Maar ik denk dat de meest serieuze aspecten niet voor krantenkoppen zorgen. Wie kan het wat schelen dat Berlusconi wordt omschreven als een 'clown'. De meeste Italianen vinden dat ook. Wie kan het wat schelen dat Poetin wordt neergezet als een Alfamannetje? Hij voelt zich waarschijnlijk wel gevleid!."

"Waar het werkelijk omgaat is de vraag wie Wikipedia — Wiki — Wiki — WikiLeaks al deze documenten bezorgd? Ze krijgen heel veel info die onbelangrijk is, maar een deel ervan is verbazend specifiek... De zeer specifieke referenties aan Arabische leiders hebben misschien tot doel hun geloofwaardigheid in eigen land te ondermijnen, want hun vijandige houding tegenover Iran kan ze in eigen land wel eens opbreken."

"Het is voornamelijk de vraag of WikiLeaks wordt gemanipuleerd door belanghebbende partijen die ofwel onze betrekkingen met andere regeringen willen bemoeilijken ofwel sommige regering willen ondermijnen, omdat een deel van de informatie die naar buiten komt en onder de aandacht wordt gebracht echt wel zeer specifiek is."

"En ik vraag me dus af of er geen operaties gaande zijn, van internationale inlichtingendiensten, die Wikileaks al deze info bezorgen, want het is natuurlijk een unieke mogelijkheid om ons, onze positie en onze betrekkingen met bepaalde regeringen in verlegenheid te brengen"

Bush, Obama, dictatuur, doofpotten en oorlog
Barak Obama voerde een verkiezingscampagne van gerechtigheid, het beëindigen van de oorlogen en het ter verantwoording roepen van de overheid na acht jaar van schandalen, misleiding en iets wat alleen kan bestempeld worden als "vandalisme en piraterij". Maar eenmaal verkozen deed Obama niets. De oorlogen duren nog steeds voort, de drugs stromen vanuit Afghanistan nog steeds en sneller dan voorheen het land binnen, alle niet te negeren bewijzen voor een samenzwering rond 11 september worden nog steeds volledig genegeerd.

Amerikanen die hoopten op hervormingen vragen zich inmiddels af Bush wel echt vertrokken is. De medeplichtigen zijn, hoewel weinigen het toegeven, ontstemd over het feit dat Amerika geleid wordt door een zwarte president. Het zichtbare deel van de goed gefinancierde aanvallen op president Obama zijn allemaal sterk gebaseerd op rassenhaat. Dat is al heel lang het meeste effectieve instrument om Amerikanen verdeeld en meegaand te laten zijn. Hoe anders kan een politieke beweging met succes het minst populaire en minst succesvolle beleid in de geschiedenis van de VS ondersteunen? En dus tellen we een en ander bij elkaar op, en worden we op een dag geïnformeerd, woedend en volkomen machteloos wakker.

Zelfs tussen alle aanvallen op Obama, meest gefinancierd door de broertjes Koch die banden hebben met ultra-nationalisten in Israël, door is het onduidelijk of er een werkelijke verandering van de regering heeft plaatsgevonden. Zoals Jesse Ventura het aanduidde: terwijl vice-president Dick Cheney berichten ontving over een vliegtuig dat richting Pentagon vloog, de aanval misschien zelf leidde, zat president Bush in Florida voor te lezen aan schoolkinderen. Twee jaar onder Obama vertonen veel gelijkenissen met dat beeld.

Wat kunnen we daaruit concluderen? Is de president van de Verenigde Staten feitelijk niet langer de opperbevelhebber? Is de Amerikaanse regering tijdens de Bush-jaren overgenomen door een schaduwregering? Of gebeurde dit al eerder? Bijvoorbeeld nadat zijn gezondheidstoestand het president Reagan onmogelijk maakte zich staande te houden te midden van de vijfde colonne die he omgaf? Hoe lang is het al geleden dat de Amerikaanse grondwet aan de kant werd geschoven?

In de krantenkoppen de dag na de documentaire van Ventura zien we van alles, maar zeker niet berichten in de trand van "dit nooit meer". Sterker nog: we weten dat "meer" ons te wachten staat, in de vorm van een aanval op Iran, met of zonder een nieuwe '11 september', gepland en uitgevoerd door de zelfde figuren, ouder, geen haar wijzer maar absoluut nog even pathologisch krankzinnig en moorddadig.

En we blijven dat maar toestaan...

Origineel artikel : Veteranstoday.com.

Vertaald door Willem Huntelaar van Zonnewind

Nigeria laat aanklachten mogelijk vallen