de satanische-nwoWederom klim ik in de pen, maar ik zal proberen om dit artikel wat korter te houden dan het vorige. Desalniettemin kan ik stellen, dat ik echt niet bondiger kón zijn, omdat belangrijke details dan onvermeld zouden zijn gebleven. Ik heb getracht om alles zo geordend mogelijk op papier te krijgen, hetgeen uitermate moeilijk was. Woorden schieten gewoon tekort voor een truffelreis. Toch had ik de ervaring, voor mijn eigen gevoel in ieder geval, niet beter in woorden kunnen vatten.

 

Ik schreef, dat inzichten bleven komen en dat is zelfs op dit moment nog het geval. Mijn volgende trip wordt derhalve even uitgesteld, zodat ik alles eens goed kan verwerken. Wat ik onderstaand aan het papier toevertrouw kan zeer confronterend en provocerend zijn, net zoals de titel van dit stuk. Diep van binnen weten we bepaalde zaken allemaal echt wel, maar velen willen het niet zien. Misschien dat ik in staat ben om een enkeling, die zijn/haar ogen (nog) niet heeft geopend, wakker te krijgen met betrekking tot de satanische grondslag waarop deze wereld is gebaseerd. Als je je kop in het zand steekt, dan laat je de groepsziel Lucifer zijn gang gaan. De uitkomsten zijn gruwelijk, kijk maar eens om je heen. Zelfs in ons eigen, relatief zeer welvarende land bevindt de financieel zwakste groep zich thans in een positie die zich het best laat omschrijven als “tussen hangen en wurgen in” en laten we over de rest van de wereld maar zwijgen. Het zal allemaal nog wel erger worden. Misschien dat er even een korte opleving komt, maar dat zal zeker niet lang duren. Waarom niet? Omdat het hele systeem door-en-door rot is. Het kraakt in zijn voegen en we staan aan de vooravond van wereldoorlog 3. Ik vermoed dat velen die deze en aanverwante sites bezoeken, goed geïnformeerd zullen zijn omtrent dergelijke zaken. Toch is het moeilijk te bevatten, dat een perfect geconstrueerd satanisch plan ten grondslag ligt aan de ruïne, die we heden ten dage helaas onze wereld moeten noemen. Vaak worden symptomen genoemd, maar op de oorzaak wordt maar summier ingegaan. Het is een taboe, maar ik wil de beerput wagenwijd openen.

Ik zal in dit artikel nog meer zaken zoals het bovenstaande verkondigen. In eerste instantie zul je waarschijnlijk denken, dat ik geestelijk heel erg in de war ben. Toch onderbouw ik alles wat ik zeg met een groot aantal links, want er zijn namelijk mensen, die uitstekend speurwerk hebben verricht. Veel beter dan ik het zelf ooit zou kunnen; ik beschik namelijk niet over voldoende tijd, geld, vakkennis, inside info, netwerken, etc. Als je het materiaal dat ik je aan zal reiken tot je hebt genomen, dan ben ik ervan overtuigd dat je me opeens veel minder gek zult vinden. Niet dat het me daar om te doen is, laat dat gezegd zijn. Wat ik echter wil genereren, is een stukje bewustwording. Want kennis is macht, zoals terecht immer gesteld wordt. Ik ben er zeker van, dat de situatie op deze planeet pas kan verbeteren als meer mensen goed geïnformeerd zijn omtrent hetgeen er echt speelt. Het onderstaande vergt veel van je; je zult je door uren aan materiaal moeten worstelen en het zal je blik op de wereld blijvend veranderen. Het betreft schokkende informatie waar je beslist niet vrolijk van wordt. Waarom zou je dan toch kijken? Omdat je de wereld te zien krijgt zoals die echt is. De vraag is of je dat wil en uiteraard is dat een vraag die je alleen zelf kunt beantwoorden. Ik denk, dat je de overeenkomst met een bepaalde passage in de film "The matrix" onmiddellijk herkent. Je zou kunnen menen, dat ik niet veel toevoeg met dit artikel. Alles is namelijk al veel eerder gepubliceerd en soms door andere websites reeds opgemerkt en geplaatst. Volledig correct. Evenmin plaats ik nieuw en baanbrekend eigen onderzoeksmateriaal. Eveneens correct. Waarom dan toch dit artikel ? Omdat ik de satanische grondslag van de Nieuwe Wereldorde in perspectief wil plaatsen en ik tracht dat op een dusdanige manier te doen, dat het grotere plaatje duidelijk wordt. Het heeft mijzelf uren en uren van mijn tijd gekost. In de eerste plaats om heel veel materiaal te bekijken, danwel te lezen en voor mijzelf te bepalen of ik te maken had met betrouwbare informatie of niet. En in de tweede plaats om na te denken over mogelijke kruisverbanden tussen alles dat ik betrouwbaar acht. Waarom is de NWO satanisch, of wellicht beter gesteld: Luciferiaans ? Wie trekt er echt aan de touwtjes ? Hoe zit het met de bloedlijnen ?  Hoe ver kunnen we alles terugvoeren in de geschiedenis ? Heeft het een en ander met de Annunaki te maken en op welke manier dan ? Wat is het uiteindelijke doel van de groepsziel Lucifer, met andere woorden: waarom is deze hier ? Ik wil een goed onderbouwd antwoord formuleren op met name deze vragen. Beweer ik dat ik HET antwoord heb ? Dat zou ik niet durven stellen. De waarheid wordt immers heel zorgvuldig geheim gehouden. Door mensen en, naar mijn mening, ook door buitenaardse rassen. Mijn uiteenzetting blijft een reconstructie van de waarheid. Maar ik ben zo grondig mogelijk te werk gegaan en ik wil je graag deelgenoot maken van mijn zoektocht. Een waarschuwing is beslist op zijn plaats: neem ruim de tijd om alles tot je te nemen en te laten bezinken (wellicht kost het je meerdere weken) en neem vooral niets van mij aan. Kijk in plaats daarvan of hetgeen dat ik je aanreik voor jou persoonlijk resoneert. Het enige dat ik je vraag is om te kijken met een open mind ; met andere woorden dat je open staat om zaken te bekijken/ te lezen die je aanvankelijk misschien naar het land der fabelen zult verwijzen. Met een open houding zal er beslist een wereld voor je open gaan, daarvan ben ik zeker!           

Ik ben de eerste die toegeeft, dat ik hoofdstuk 21 van Robin de Ruiters boek “De 13 Satanische Bloedlijnen” in eerste instantie met een schep zout heb genomen. Dit hoofdstuk is getiteld: “De ideologische basis van de Nieuwe Wereldorde” en het is mijns inziens het voornaamste hoofdstuk te noemen. Het geeft het antwoord op de vraag: “Waarom streeft de NWO naar een werelddictatuur?” Ik citeer een aantal regels uit het boek: “Waarschijnlijk gelooft u niet in de duivel. Dit is heel begrijpelijk. In onze huidige samenleving is er voor de meeste mensen geen plaats voor een God of een duivel. Als u niet gelooft in het bestaan van de duivel, is het belangrijk te weten dat de leidinggevende illuminati families over de hele wereld dit wel doen. De leden van deze exclusieve familie dynastieën zijn fundamentalisten en behoren tot de belangrijke satanisten van deze wereld. Zij beschouwen Lucifer als hun ware god. De basis van de satansgodsdienst is vanaf het begin van deze wereld tot op heden de overtuiging geweest dat de Satan op een dag de wereld openlijk regeren zal. Zolang wij dit dogma niet begrijpen, zullen wij nooit inzien waarom de illuminati de gehele mensheid in een werelddictatuur proberen te bewegen.”

Eerst was ik ervan overtuigd, dat de zogenaamde wereldelite simpelweg bestond uit een stelletje zeer zwaar gestoorde en gevaarlijke mensen, ofwel psychopaten, die zich verenigd hadden om de totale controle over de mensheid te kunnen verkrijgen. Verder zocht ik niets achter hun plan tot de oprichting van een werelddictatuur. Ik kwam een artikel tegen op wijwordenwakker, dat het een en ander bevestigde omtrent psychopaten. Hieronder de link:

Wij Worden Wakker 

Ik las, dat de huidige maatschappij het psychopathische gedrag beloont. Daar was en ben ik het volledig mee eens.

Toch vond ik, dat Robin uitermate grondig te werk was gegaan bij het schrijven van zijn boek. Alles wat hij schreef wist hij goed te onderbouwen en van bronnen te voorzien. Bovendien gaf hij echt een verklaring voor allerlei zaken die zich thans en in de (recente) geschiedenis voordoen en voordeden. Hij heeft geldstromen gevolgd en iedereen die een beetje kritisch is, weet dat dit leidt tot de waarheid. Ik wist ook, dat Robin een christen is en dacht derhalve dat hij een beetje doorgeschoten was in zijn geloof bij al hetgeen dat hij schreef omtrent het satanisme. Ik besloot voor mezelf, dat zijn werk nog steeds absoluut betrouwbaar was, echter met uitzondering van het satanische aspect. Tijd verstreek en ik dacht vrijwel niet meer aan het genoemde onderwerp. Totdat ik puur toevallig onderstaande info tegenkwam: 

Je begrijpt, dat nu alles in een ander daglicht kwam te staan. Leidende figuren in de wereld waren en zijn betrokken bij een satanisch ritueel, zoals de bovenstaande link laat zien. Ik wilde iemand raadplegen, die minder met de voornoemde materie bezig was en daarom wat objectiever genoemd kon worden. Derhalve nodigde ik een vriend uit en gaf hem niet te veel informatie. Hij kon zijn ogen niet geloven en zijn gedachten strookten perfect met de mijne. "Dit is heel erg gestoord en plaatst de wereldpolitiek in een compleet ander daglicht. Het is juist de bedoeling om zoveel mogelijk ellende te veroorzaken!" waren zijn woorden. Ik moest terugkomen op de zogenaamde godsdienstwaanzin van Robin en besloot alles verder te onderzoeken. Daartoe ging ik eens kijken, of ik iets kon vinden van de satanskerk. Onderstaand interview wil ik je niet onthouden, maar ik geef een waarschuwing. Het duo kan soms charismatisch overkomen en vervalt vaak in woordspelletjes. Met name de hypnotiserende stem van Schreck geeft de indruk dat alles heel normaal is wat hij zegt. Laat je echter niet inpakken, want ze zijn beiden heel sluw.

Op een bepaald moment wordt er gewoon gezegd, dat de satanskerk belangrijke mensen in de gelederen heeft. Die zoeken ze ook juist. Precies wat ik gezien had bij de Bohemian Grove! Het was tijd voor een hernieuwde kennismaking met het door mij verguisde onderwerp van Robin en ik besloot ditmaal te gaan kijken of ik iets kon vinden over de gruwelijkste uitingen van het satanisme, namelijk kinderoffers. Ik bedacht me overigens, dat satanisme en psychopatisme elkaar niet hoefden uit te sluiten; integendeel! Onderstaande docu's/info omtrent ritueel kindermisbruik verstrekken mijns inziens het bewijs, dat het onderwerp niet iets is, dat louter en alleen in de hoofden van knettergekke mensen speelt:

Wat uit al het bovenstaande blijkt, is dat machtige individuen op aarde  samenspannen om deze gruwelijke offers mogelijk te maken. De offers maken deel uit van het satanisme. Er zijn hele invloedrijke netwerken over de gehele wereld aanwezig om dit alles te realiseren, dat mag nu wel duidelijk zijn. Met andere woorden: alles wat Robin heeft geschreven over dit onderwerp is waar, ongeacht hoe ongelooflijk het in eerste instantie ook lijkt. Ik weet zeker, dat er nog veel meer over te vinden is, maar het bovenstaande lijkt me voldoende om mijn punt duidelijk te maken.  

Laten we nog eens terug kijken naar het interview met Hidden Hand, waar ik reeds in mijn vorige artikel over schreef. Hierbij de link:

Hidden Hand Interview

Als je het hele vraaggesprek aandachtig doorleest, dan krijg je nogal wat informatie aangereikt! De samenvattingen bij het interview zijn mijns inziens van goede kwaliteit, maar ik ben persoonlijk van mening dat je de samenhang van de woorden van Hidden Hand niet volledig begrijpt als je je beperkt tot het resumé. Bovendien is het geheel dermate interessant dat ik het persoonlijk zelfs jammer vond dat Hidden Hand op een bepaald moment afscheid moest nemen. Een aantal zaken die in het vraaggesprek met hem ter sprake komen, wil ik nader belichten:

-Hidden Hand stelt, dat de leidende buitenaardse bloedlijnen zijn aangesteld door de Council of Elders. Ze hebben de macht dus niet zelf gegrepen. Alle lijnen maken onderdeel uit van de groepsziel Lucifer en ze dienen als katalysator voor onze ontwikkeling.

-De 'inner circle' van de leidende families (de groepsziel Lucifer dus) zijn van buitenaardse afkomst, maar hebben dezelfde uiterlijke kenmerken als wij. Ze zijn, zoals gesteld, hier gekomen voor onze ontwikkeling. Daarbij is het de bedoeling, dat ze zo veel mogelijk de negatieve optie aan ons aanbieden. Ze moeten dus zo 'slecht 'mogelijk zijn. Wij moeten daardoor gaan inzien, dat we maar beter voor het positieve kiezen, omdat we anders een hel op aarde creëren. De huidige situatie is voor een groot deel van de mensheid niet anders te noemen. De 'inner circle' wordt geholpen door bloedlijnen die van aardse afkomst zijn. De aardse bloedlijnen worden gewoon misbruikt en gemanipuleerd door de 'inner circle'. Met hen wordt informatie gedeeld op een need-to-know basis. Hun deelname aan de opdracht die Lucifer heeft ontvangen van de Council of Elders levert hun aardse macht en rijkdom op. Ze moeten zo slecht mogelijk handelen en zoveel mogelijk ellende veroorzaken (in de vorm van oorlog, hongersnood, ziekte, armoede, enzovoorts, enzovoorts). Daarnaast hebben ze te horen gekregen, dat ze Lucifer mogen vergezellen naar de vierde dimensie als 'de enddays' zijn aangebroken. Hoe ironisch! Het gaat namelijk om de vierde NEGATIEVE dimensie, vrij vertaald: een nog grotere hel dan deze planeet thans voor velen is. Maar daarvan hebben de aardse bloedlijnen geen wetenschap. Ze beseffen ook niet dat LUCIFER de opdracht heeft ontvangen van de Council, teneinde onze ontwikkeling te bespoedigen. ZIJ hebben deze taak dus niet gekregen, maar Lucifer heeft gewoon helpers nodig om de opdracht te vervullen. Ze zijn dus echte marionetten en weten absoluut niet, wat ze over zichzelf afroepen. Bovendien knappen zij al het vuile werk op voor de inner circle. Ze vangen de klappen op als er zaken misgaan en ze zijn uiteraard heel zichtbaar. De inner circle trekt achter de schermen aan alle touwtjes en loopt vrijwel geen risico. Je ziet, hoe geslepen de groepsziel Lucifer te werk gaat. Voor deze groepsziel kan ik echter veel waardering opbrengen, hoe vreemd dit misschien ook mag klinken. Je begrijpt deze opmerking eerst nadat je het interview met Hidden Hand hebt gelezen. Hij verklaart ook, dat de aardse helpers soms een beetje teveel genieten van het negatieve spel en in de context van het geheel denk ik, dat hij hiermee duidt op mensenoffers. In ieder geval wordt er een hele duidelijke verklaring gegeven (ofwel: een motief) voor het satanische gedrag van onze zichtbare wereldleiders!    

- De groepsziel Lucifer is niet het enige buitenaardse ras dat deze planeet ooit heeft bezocht. Zo zijn de megalithische bouwwerken door de groep Ra vervaardigd en de Travelers hebben kennis omtrent de sterren overhandigd aan de Maya's. Ook spreekt Hidden Hand over The Orion Empire Group, de Tall Blondes van de Pleiaden en Quetzalcoatl. Ik heb niet de indruk, dat hij een volledige opsomming wil geven. Mocht je nog steeds in de veronderstelling zijn, dat slaven met primitieve hulpmiddelen de piramides in Egypte hebben gebouwd, tja... wat moet ik dan nog zeggen ? Neem maar eens de moeite om het onderstaande te bekijken:

Ik weet, dat dit reeds eerder op deze website heeft gestaan, maar voor degenen die het gemist hebben en nog steeds de stupide mainstream informatie geloven dus nogmaals. 

Zonder voorbehoud durf ik het volgende te stellen: alle oude megalithische structuren getuigen van een theoretische en praktische kennis, vaardigheid en inzicht in diverse wetenschappen, dat deze nooit van mensen die in die tijd leefden, afkomstig kunnen zijn. Meteen hoor ik de commentaren: "hoe arrogant is het om te denken dat er in die tijd geen beschaving zou kunnen zijn die veel verder was dan wij nu?" Natuurlijk behoort dat tot de mogelijkheden, maar de kennis was ineens voorhanden. De rest van de mensheid liep nog rond als jager/verzamelaar, terwijl de Sumeriers binnen no-time beschikten over de meest vergevorderde kennis op zo'n beetje alle gebieden. In ieder geval verwijzen de Sumeriers zelf naar de Annunaki die de bron waren van de enorme stortvloed aan kennis die zich in kort tijdsbestek manifesteerde. Maar dat zouden verhaaltjes zijn van primitieve volkeren. Kijk, dat vind ik nu arrogant! Onderstaande links geven je een goed inzicht omtrent de Annunaki. Vanzelfsprekend is er nog veel meer over te vinden, maar ik moet me beperken:

Als je deze kennis tot je hebt genomen, dan kunnen we verder. Ik wil niet overkomen als een azijnzeiker, echt niet, maar de rest van dit artikel heeft absoluut geen zin zonder bovenstaande info. De Annunaki waren op zoek naar goud en ze schiepen een slavenras (de Lulu) om dit edelmetaal voor hen te delven. Daar stammen wij dus vanaf! Vandaar dat iedereen zo slaafs het gezag volgt van de 'bevoegde' criminele instanties. Het zit in de menselijke genen, zo simpel is dat.

Omtrent het bestaan van buitenaardse rassen wil ik je graag het onderstaande aanbieden. Er is uiteraard nog veel meer betrouwbare informatie te vinden, maar enfin:

Als je denkt, dat Phil Schneider een grote fantast was, vraag je dan maar eens af waarom er zoveel aanslagen op zijn leven zijn gepleegd! Helaas hield ook zijn geluk een keer op. Ik waardeer de man als een groot voorbeeld en een helder licht in duistere tijden voor ons allen. Zijn dood gaat officieel de boeken in als zelfmoord, maar dit is echte onzin. Onderstaande link heb ik aangebracht met het expliciete doel om dat aan te kunnen tonen. Als je de tijdbalk naar een uur en twaalf minuten sleept, dan krijg je te zien waarom zelfmoord onmogelijk geacht moet worden. Bovendien had de man een missie: hij deed overal zijn verhaal en hij zou dit zo lang als hij kon blijven doen, naar hij verklaarde. Hij was ongeneeslijk ziek, maar wilde nog zo lang mogelijk de mensheid inlichten over de buitenaardse agenda, desnoods met eigen geld! En een dergelijk persoon zou zelfmoord gepleegd hebben ? Hieronder de link:

Enfin, tot zover allerlei bronnen van informatie. Nu ben ik op het punt beland, dat ik graag mijn eigen theorie met je wil delen. Mijns inziens is Hidden Hand volledig betrouwbaar te noemen. Hij is in staat om op detailniveau in te gaan op allerlei zaken en zijn verhaal strookt met oude transcendentale wijsheidsbronnen die door Hans Siepel met elkaar vergeleken worden in zijn onvolprezen boek "Doornroosje en de apocalyps 2012". Als je de belangrijkste thema's van het werk van Hans Siepel vergelijkt met het Hidden Hand interview dan lopen de koude rillingen je over de rug! Zoals gesteld acht ik de presentatie van Phil Schneider en de fillm Sirius eveneens geloofwaardig, net zoals het Annunaki verhaal van Michael Tellinger en Mark Passio. Hoe vallen deze verhalen nu met elkaar te rijmen ? Spreken ze elkaar eigenlijk wel tegen ? Ik denk dat dit niet het geval hoeft te zijn. Sterker nog: ze versterken elkaar als je ze op een bepaalde manier interpreteert. Stel nu eens, dat het menselijk ras inderdaad ooit geschapen was om als slaaf te dienen voor een buitenaardse intelligentie. Als je enig inzicht hebt van kosmische wetten, dan weet je dat iedere ziel vrij is (dat wil zeggen: soeverein, ofwel verheven boven iedere vorm van regering). Slavernij is derhalve in de kosmos absoluut niet toegestaan. De Annunaki handelden beslist tegen deze wet door ons te scheppen! Er waren nu twee mogelijkheden voorhanden, te weten: vernietiging van het slavenras of ontwikkeling tot volwaardige bewustzijnswezens die uiteindelijk in staat zouden zijn om te ascenderen naar hogere dimensies. De keuze moet snel gemaakt zijn, want de vernietiging van de Lulu zou wederom geleid hebben tot een inbreuk op een kosmische wet. Ik weet, dat de Annunaki het bestaande ras homoniden op deze planeet door toevoeging van hun eigen genen hebben opgewaardeerd om de Lulu te scheppen. Velen zullen dus denken, dat de Annunaki zelf geen ras hebben gecreëerd. Maar als je iets dat reeds bestaat aanpast teneinde er iets anders van te maken, mag je dan stellen dat je iets nieuws schept ? Ik denk het wel. En handel je in strijd met de kosmische wet als je een vrij ras zodanig genetisch manipuleert dat er een nieuw slavenras door ontstaat ? Heel beslist. 

Ik kan me zo voorstellen, dat de Council of Elders behoorlijk kwaad zijn geweest op de Annunaki. Hoe durfden ze, geheel tegen de wetten in, een slavenras te scheppen om hun vuile werk op te knappen! Nu dit ras er eenmaal was, moest het ontwikkeld worden. In ieder geval mocht er niet nog meer gemanipuleerd worden met genen, want de puinhoop was al erg genoeg te noemen. Ik ben van mening, dat bewustzijn veel sterker is dan de genen. Wij zijn dus geen 'slachtoffer' van onze genetische aanleg, want onze geestelijke kracht is veel sterker. Onderstaande link geeft meer inzicht:

Het slavenras (wij dus) moet een dermate hoge mate van bewustzijn ontwikkelen, dat de genetische aanleg van slaafse volgzaamheid wordt overwonnen. Dit lijkt echter in heel beperkte mate te lukken! Ik vermoed, dat kennis die ten goede komt aan hele beschavingen, overgedragen wordt door buitenaardse rassen die in dienst staan van de Council of Elders. Er wordt eerst eens goed gekeken of een bepaalde samenleving wel harmonieus te noemen is, voordat bepaalde kennis wordt verstrekt. Beschouwt men de ander als een medestander waarmee samengewerkt dient te worden voor het geluk van ieder lid in de samenleving, of is men vooral erop uit om zoveel mogelijk te concurreren met elkaar ? Heeft men liefde en respect voor onze planeet ? Kortom: uitsluitend als men ernaar streeft om met elkaar te komen tot een gelukkig leven voor iedereen zonder daarbij de planeet te schaden, dan krijgt een beschaving bepaalde kennis overgedragen. Je kunt ook gewoon zeggen: als een beschaving met recht een beschaving genoemd mag worden, in plaats van een 'dog-eat-dog' samenraapsel van individuen. Ik denk dat er eerder in de geschiedenis beschavingen zijn geweest die kennis hebben mogen ontvangen. Het lijkt me logisch, dat je belangrijke kennis niet gaat overdragen aan een stel gekken die er gevaarlijke dingen mee gaan ondernemen.  

'Ze' wilden ons laten zien, dat kennis de sleutel is tot het verkrijgen van vrijheid. Vandaar dat de Sumeriers zoveel kennis bezaten! Het werd ze aangereikt door de 'goden', ofwel zij die van de hemel naar de aarde kwamen, de Annunaki derhalve. De Annunaki verwekten kinderen met de vrouwelijke leden van het slavenras en deze 'halfgoden' werden de heersende bloedlijnen op de planeet. Vandaar ook dat Hidden Hand stelt, dat de heersende bloedlijnen 'beyond antiquity' bestaan. Met andere woorden: ik vermoed, dat de halfgoden niets meer of minder zijn dan de groepsziel Lucifer. Deze groepsziel dient ons net zolang in slavernij te houden, totdat wij het niet langer pikken en eindelijk eens in gaan zien, dat we op dienen te komen voor onszelf. De belangrijkste pilaar waarop hun heerschappij rust is het bestaan van geld. Geld verdeelt ons en maakt ons concurrenten van elkaar. Het is geen versneller, maar een rem bij de totstandkoming van positieve zaken. In mijn vorige artikel ben ik er vrij uitgebreid op ingegaan. Voor degenen die het niet gelezen hebben en er interesse in hebben, hierbij de link:

Het gebruik van psychedelische truffels

We moeten echt als eerste het geld afschaffen als we willen komen tot een harmonieus geheel. Dit kan bewerkstelligd worden, als we het juiste inzicht omtrent de omgang met de ander en met de planeet hebben verkregen. Voorlopig gaat dit niet gebeuren, zo luidt mijn mening. Toch verkondigen steeds meer mensen, zoals Michael Tellinger en Mark Passio, openlijk de stelling dat geld moet verdwijnen en dat mensen moeten stoppen om met elkaar te concurreren. Zou het kunnen, dat er in de nabije toekomst een gemeenschap gaat ontstaan die zich totaal afsplitst van de rest van de wereld ? Een verzameling mensen die het zat is om naar de pijpen van het establishment te dansen en die genoeg  heeft van de constante disharmonie door concurrentie. Een groep die intensief samen gaat werken en komt tot een geldloze hechte gemeenschap die bijzonder dicht bij de natuur staat en onze planeet Gaia ziet als een levende ziel zoals in de film 'La belle verte'. Zou het mogelijk zijn ? Ik hoop het van ganser harte, want dan ontstaat er een keuze die je kunt maken. Blijf je meedraaien in deze destructieve mallemolen of sla je een andere richting in? Wil je tijd krijgen om je met zaken bezig te houden die er echt toe doen in het leven, in plaats van als een zombie in je dagelijkse kringetje rond te rennen zonder dat je daar ook maar iets van leert ? Wil je menselijke waarden en ethisch correct handelen laten prevaleren boven alles, zonder dat je je jezelf continu gecompromitteerd ziet? Ik ben beslist van mening, dat we eigenlijk geen keuze hebben. Het is onze morele plicht naar onszelf, maar zeker naar het nageslacht.      

Als we zouden willen, dan zou de 'elite' morgen geen enkele machtsbasis meer hebben. Het enige dat we daarvoor hoeven doen is met een groot aantal gezinnen besluiten om onze leningen niet langer af te betalen. Het geld is immers fraduleus in omloop gebracht en het overeenkomstenrecht is hierbij geschonden. Lees de brief maar die op deze site staat, hierbij de link:

Jong gezin weigert langer hypotheeklasten te betalen

Natuurlijk maakt dit gezin in zijn eentje geen schijn van kans. Dat zal echter veranderen als het wereldwijd bijvoorbeeld een half miljard gezinnen worden. Degenen die een beetje geïnformeerd zijn weten dat alle oorlogen door bankiers worden gestart. Zij financieren immers alle strijdende partijen. Als er niemand meer als kanonnenvoer (soldaat dus) zou dienen (Universal soldier, Donovan), dan is het duidelijk dat er geen oorlog meer zou kunnen bestaan. Dit zijn maar een paar voorbeelden die ik noem. Het is zo gemakkelijk om het hele systeem te laten wankelen en omvallen, ongelooflijk eigenlijk als je erover nadenkt. Het enige dat we nodig hebben is eendracht, want dat maakt macht. Ofwel: united we stand, divided we fall. En juist dat hele belangrijke aspect ontbreekt. We laten ons uiteen drijven, terwijl zowel de inner circle als de aardse bloedlijnen heel eendrachtig met elkaar samenwerken om hun grote plan te kunnen realiseren, namelijk een satanische werelddictatuur. Het masterplan om dit einddoel te bereiken bestaat uiteraard al lang. We noemen het de protocollen van de wijzen van Sion. Nu kom ik terug op de subtitel van mijn artikel. We kunnen nog wat leren van de satanisten, want zij verenigen zich tenminste om hun doel te kunnen bereiken. Als we ingrijpen en verantwoordelijkheid nemen dan houdt dat in, dat de gevestigde orde niets meer te zeggen heeft en dat wij dus zelf invulling moeten gaan geven aan de wereld om ons heen. We kunnen de levensomstandigheden voor eenieder enorm verbeteren, maar dit kost moeite. Ik denk oprecht, dat de meesten daar niet op zitten te wachten. Het is toch veel gemakkelijker om gewoon mee te draaien met alles en je hersenen niet te veel te hoeven pijnigen, nietwaar?

Ter afsluiting nog een aantal zaken, die ik nog wil noemen. Zoals je hebt kunnen lezen, waren de Anunnaki op zoek naar goud. Heden ten dage is er heel veel goud spoorloos verdwenen, zoals Michael Tellinger terecht opmerkt in zijn lezing. Google maar eens op 'goud Duitsland verdwenen'. Hmmm...  geeft te denken, niet ? Natuurlijk zijn er legio andere verklaringen te geven, maar toch.        

Phil Schneider lijkt op een heel subtiele, bijna cryptische manier bevestigd te worden door Hidden Hand, die over de inner circle stelt, dat ze geen 'surfacedwellers' zijn. Phil verkondigde, dat er buitenaardse rassen aanwezig zijn op deze planeet die zich ondergronds schuilhouden. De black-ops (geheime activiteiten die weliswaar bekostigd worden door middel van belastinggeld, maar waarvan maar heel weinig mensen binnen de regering of geheime diensten weten dat ze bestaan; laat staan dat het publiek ervan weet) in de VS bestaan voor een deel uit de bouw van DUMBS (deep underground military basis) en deze huisvesten alienrassen. Natuurlijk zal dit niet alleen voorbehouden zijn aan de VS, dat lijkt me een kwestie van gezond verstand. Overheden faciliteren derhalve buitenaardse rassen, in ruil voor met name aardse rijkdom en voorspoed. De 'alien agenda' bestaat volgens Phil Schneider uit de uitroeiing van een groot deel van de mensheid, om vervolgens de rest als slaaf te kunnen gebruiken. Dit komt volledig overeen met het verhaal van Hidden Hand, die stelt dat Lucifer zo negatief mogelijk moet zijn jegens ons. Het is zeer aannemelijk, dat Lucifer hulp krijgt van andere rassen, maar dat er ook aliens zijn die het voor ons opnemen. In ieder geval is het een komen en gaan van buitenaardse vliegende objecten, als dat scenario klopt. Tja, en dan komt Steven Greer weer om de hoek kijken met zijn Disclosure Project. Bovendien... UFO's worden gewoon veelvuldig waargenomen over de hele wereld. 

Ik hoop, dat ik je aan het denken heb gezet. Nogmaals: alles blijft een reconstructie van de waarheid en gebruik vooral je eigen verstand. Het verlicht de donkerste paden en het toont je de weg. Wat echter als een paal boven water blijft staan, is het feit dat we moeten opkomen voor onze medemens, voor de planeet en voor onszelf. Het is nu echt de hoogste tijd om de infantiele fase achter ons te laten en door te groeien naar de wezens die we behoren te zijn. Dan, en dan alleen, staat de weg van de ascentie naar de vierde positieve dimensie wagenwijd voor ons open.

Ik wens iedereen veel liefde, inzicht, moed, kennis en sterkte toe in de moeilijke tijd op deze planeet, die ons nog wacht. United we stand, divided we fall!