Komen wij van de Sterren?

 

De een vind het absolute onzin en de ander dweept ermee, buitenaards leven.

Het blijft een controversiële wetenschap en dat is nou net wat de meeste aanhangers tegen de borst stuit. Zoveel aanwijzingen, zoveel materiaal dat gewoon aangeeft dat er al kennis prescription online was over de sterren, het leven op Aarde voordat  geaccepteerde wetenschappers als Copernicus en anderen er überhaupt hun licht erover lieten schijnen.

 

De meest in het oog springende gegevens heeft de wetenschap misschien wel verkregen van de Sumerische kleitabletten, de tabletten vertellen een verhaal over een planeet Nibiru genaamd waar een beschaving woonde die zichzelf de Anunnaki noemden. Volgens de kleitabletten die gevonden zijn in Sumerië, een land dat lag tussen de Eufrat en de Tigris in het huidige Irak, kwamen deze lieden naar de Aarde om goud en andere grondstoffen te delven. Omdat het werk zwaar was kwamen zij op het idee om de mens genetisch te manipuleren opdat het werk door mensenhanden gedaan kon worden, zo ontstond Lulu, de slaaf. Voor meer informatie hierover bekijk even deze video.

 

 

David Icke en vele anderen die deze theorieën grondig bestuderen is de mens nog steeds Lulu en is er buiten de welvaart die wij in het Westen kennen eigenlijk niet zoveel veranderd. Lulu bestaat nog steeds en werkt nu voor multinationals, banken en geheime overheden die volgens hem geleid worden door 13 bloedlijnen die rechtstreeks afstammen van de Anunnaki. Nibiru zie ik sommigen denken? Ja, Nibiru, een planeet die in een elipsevormige baan rond onze zon draait, de baan is echter zo groot dat de planeet slechts eens in de 3600 jaar ons zonnestelsel kruist.

 In tegenstelling tot wat velen denken ben ik van mening en met mij vele anderen waaronder wetenschappers die er hun hele leven aan wijden dat met de komst van Nibiru in ons zonnestelsel heel veel zaken zullen gaan veranderen. Een planeet als Nibiru, die enkele malen groter is dan de Aarde zal enorme invloed hebben op het magnetisme van de Aarde maar ook van andere planeten en zelfs onze Zon. De hopi’s, de aboriginals, de maya’s, vele oude rassen en culturen spreken van een einddatum die rond 2012 moet liggen en je raad het misschien al, Nibiru wordt rond deze tijd in ons zonnestelsel verwacht.

Nou zullen veel mensen dit niet willen of misschien zelfs niet kunnen geloven en dat hoeft ook niet maar het is op zijn minst wel frappant te noemen dat waar eerst door de VS een kwartetspel werd uitgedeeld met vermeende kopstukken van terroristische organisaties, nu kwartetspellen worden uitgedeeld aan de militairen in Irak en Afghanistan met afbeeldingen van artefacten die de VS graag in haar bezit wil krijgen.

Wij kennen de jacht op die artefacten maar al te goed uit de films van Harrison Ford waarin hij Indiana Jones speelt en de Duitsers keer op keer te snel af is met het vinden van deze blijkbaar zo belangrijke artefacten. De vraag is dus nu, waarom zijn deze artefacten zo belangrijk dat niet alleen de VS er een oorlog voor begint ( dat is mijn mening ) maar dat ook de Duitsers tijdens de twee wereldoorlogen volop actief waren om deze zaken in handen te krijgen.

Bekijken wij alleen even de Sumerische kleitabletten dan zien wij dat deze tabletten middels teksten zaken beschrijven die wij net beginnen te begrijpen, ze hadden blijkbaar een enorme kennis van de sterren en wisten precies hoe ons zonnestelsel in elkaar zat, dat al zo’n 5000 jaar geleden, hoe kwamen zij aan deze kennis en wat willen landen als de VS met deze kennis, is er soms meer dan ons verteld wordt?

Als wij verder deze schijnbare verbintenis van de VS en de Duitsers bekijken komen er meer opvallende zaken aan het licht. Volgens rapporten, tekeningen en zelfs foto’s, bezaten de Duitsers tegen het einde van de tweede wereldoorlog technieken die nu nog steeds top geheim zijn. Zo kennen wij de Ufo’s van de Duitsers met namen als de Vrill en de Haunebu.

Na de tweede wereldoorlog kwamen talloze Duitse wetenschappers maar ook mensen van de SS die schijnbaar de beveiliging van deze zaken deden via project Paperclip in de Verenigde Staten terecht, 1 voorbeeld zullen jullie allemaal kennen, Dhr. Werner Von Braun maar hij was echt geen uitzondering. Volgens de mensen die dit uitzochten en er zelfs soms aan mee werkten werd het onderzoek naar deze manier van transport voortgezet in Rosswel vanwaar ook de meeste Ufomeldingen gekomen zijn vanaf die tijd. Natuurlijk ontkent de VS in alle toonaarden en wordt de wetenschap rondom buitenaards leven geridiculiseerd, zozeer zelfs dat mensen vandaag de dag zelfs als ze het 100% zeker weten iets gezien te hebben, dit niet eerlijk durven vertellen, bang dat ze voor gek versleten worden en helaas moet ik constateren dat dit inderdaad nog steeds zo is.

Vaak hoor je dat mensen beweren dat de science fiction series op TV debet zijn aan de miljoenen meldingen van vreemde zaken in de lucht. Een deel ervan zal best onder de noemer illusie gezien kunnen worden maar vergis je niet, ufomeldingen zijn van alle tijden, ook uit tijden waar nog geen tv voorhanden was, geen radio, wat zeg ik, geen enkel modern communicatiemiddel.

De meldingen worden gevonden in grotten als grottekeningen, ze komen voor op Chinese schilderingen van ver voor de jaartelling en nemen wij een kijkje door de meer recente geschiedenis dan wemelt het van de bollen op schilderijen en andere voertuigen die zich door de lucht voortbewegen. Sommige afbeeldingen laten zelfs stralen zien die rechtstreeks uit zo’n voertuig op de hoofdchakra van de een of de ander gericht wordt. Voor mij een duidelijk teken dat dit geen toeval meer kan zijn. Teveel informatie om zomaar in het hoekje van de dwaas te zetten.

                                                                             

Voor mij is het dan ook allang niet meer de vraag of ufo’s bestaan maar wat ze zijn en waarom dit zo belangrijk is voor overheden zoals die van de VS of anderen die in een recent verleden werelddominantie nastreefden. 

Welke invloed de planeet Nibiru zal hebben op ons zonnestelsel als deze daadwerkelijk bestaat en ons stelsel zal doorkruisen is absoluut niet te voorspellen. Het kan rampzalig worden en het kan ook enkel een mooi schouwspel worden. Hoe dan ook. Als dit zich zal voordoen zal het de mensheid behoorlijk aan het denken zetten en misschien zorgen voor de broodnodige veranderingen waar velen van ons al heel lang op wachten.