Dit is de tweede uitgave van mijn jaarlijkse nieuwjaarsbrief die een poging doet om de afgelopen twaalf maanden te analyseren. Zeg maar een -alternatief- overzicht te geven van de evenementen die het jaar hebben gekleurd. Als observator kan ik natuurlijk nooit een objectieve beschrijving geven. Ik hoop dat de lezer dezes dit mij vergeeft.

Het vorige schrijfsel heette: "2010, het jaar van de Waarheid". Hoe profetisch was dit schrijven?

Afgaande op de laatste evenementen in Medialand en dan heb ik het over Wikileaks mag je wel zeggen dat de goegemeente wat dichter bij de waarheid is gekomen. Is de goegemeente dan geïnteresseerd in de waarheid? Bijlange niet. Wat de goegemeente vooral wil is rust. Met rust gelaten worden lijkt me nog een betere omschrijving te zijn van het soort lethargie waar 90% van de burgerij in schijnt te vervallen. Is dat hun schuld? Neen, ze zijn zo opgevoed mijnheer.

De Mexicaanse griep.

De grootste hoax van het jaar 2009 en 2010 was de griep vernoemd naar het land van de taco’s. Misschien een hint voor de volgende griepnaam? Wat in 2009 door de zogenaamde samenzweringstheoretici al werd aangegeven bleek op veel waarheid te berusten: het alarmniveau 6 (pandemie)dat werd ingesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) bleek indirect te zijn gesponsord door de farmaceutische industrie. Dat resulteerde wereldwijd in miljarden omzet voor Bayer, Glaxo Smith Kline, Lily en andere farma-multinationals. In De Morgen van 20 november jl. werd aangekondigd dat "tenminste" 1/3 van de WGO experts gelinkt kan worden aan een farmaceutisch bedrijf.

Zelfs Belgische "griepcommisaris"Marc Van Ranst kreeg een veeg uit de pan in datzelfde artikel. Hij zou banden hebben met de farma. Op 1 oktober kopte het Nederlandse Financieel Dagblad Ab Osterhaus verder in opspraak: de ‘paniekviroloog’ bleek het voorzitterschap van ESWI te hebben verzwegen, een Belgisch clubje dat het gebruik van vaccins promoot en nauw samenwerkt met big farma. Daarna hoorden we niets meer. Maar inmiddels zijn er –mede dankzij postings op KlokkenluiderOnline - 13 belangenverstrengelingen van Osterhaus bekend geworden waarvan er negen blijken te zijn verzwegen. Osterhaus was de Nederlandse griepcommissaris.

Velen hebben echter dankzij deze hoax, vaccinatie in zijn geheel in vraag beginnen stellen. Sterker, Kris Gaublomme1, een dokter uit Maasmechelen, beweert al jaren dat vaccins gevaarlijk zijn en veel gevaarlijke bijwerkingen hebben. Hij werd na een publiek debat met Van Ranst prompt aangevallen door Skepp2 die hem bedacht met de Skeptische Put prijs die elk jaar wordt toegekend aan mensen die zich, althans volgens Skepp, belachelijk maken.

Skepp is een bastion van door zichzelf benoemde "elitairen" dat zich nog steeds bezondigt aan moderne heksenjacht . Brandstapel incluis. Skepp is er om U en mij in het paradigma van het 10% brein3 te houden. Het is wat men noemt een "voorpost" organisatie of een "poortwachter" van de farma annex medisch establishment. De voorzitter is een VUB prof "emeritus" genaamd Betz en dus hardcore establishment.

 

Deze video is een toevoeging door de redactie omdat deze interviews bevat tijdens het bewuste symposium!

Feit: Tot op heden is er geen enkel wetenschappelijk document dat onomstotelijk kan bewijzen dat vaccinaties efficiënt en noodzakelijk zijn.

John Virapen (ex farma- insider en auteur) vraagt aan Marc Van Ranst: "Are vaccines safe?" waarop de griepcommissaris antwoordt: "I guess so.."4. Dat wil ik niet horen van een man die vaccines promoot. Ik wil horen: "Absolutely!!". U toch ook?

Obama

De grootste miskleun van het jaar 2010 is natuurlijk Barack Obama (echte naam Barry Soetoro5, origineel van Indische afkomst) die aan het begin van zijn ambtstermijn verveeld zat met het feit dat hij geen origineel geboortecertificaat kon voorleggen. Eerste vereiste om US president te kunnen worden. De hele affaire is ondertussen in de doofpot geraakt alsook de getuigenissen van mensen die claimden dat ze nooit een Barack Obama hebben gezien op de Colombia University6 waar hij zou hebben gestudeerd. "Yes we scam" zou zijn leuze moeten zijn. Meerdere verkiezingsbeloftes die niet zijn nagekomen hebben zijn eerste jaar als US president besmeurd. Als reactie op zijn opdracht om extra 36.000 manschappen naar Afghanistan te sturen kreeg de man prompt de Nobelprijs voor de Vrede. Een provocatie als je de leider van één der meest oorlogszuchtige naties van deze wereld een vredesprijs geeft. Zijn inauguratie heeft zegge en schrijve 160 miljoen dollar7 gekost.

Zijn wazige achtergrond kan inderdaad de buzz bevestigen dat Obama een puppet zou zijn voor de powers that be, de poppenmeesters. Sommigen zeggen zelfs dat hij zijn carrière is gestart als een CIA agent. Geroemd om zijn welsprekendheid vervalt hij in een wauwelende stotteraar als er geen prompters8 zijn opgesteld of defect zijn.

 

Money makes the world go round. Not!

Dat ook in 2010 geld en economische crisis de mediakanalen hebben gedomineerd is een open deur intrappen. Dat dit geen toeval is en naar mijn idee een gemanipuleerde zaak , door hogere krachten zal iets minder als evident voorkomen. Het creëren van een kunstmatige schuld (en dus macht) is blijkbaar de opzet van instituten zoals het IMF en de Europese Centrale Bank. Het installeren van totale controle is mooi meegenomen.

Zowel Van Rompuy als Guy "Mr. Europe" Verhofstadt hebben dit de laatste weken duidelijk aangegeven. Hierbij zie je de beproefde techniek van problem-reaction-solution terug de kop opsteken. Door zwakke broertjes als Portugal, Spanje en Griekenland te laten toetreden tot de club wisten de poppenmeesters zeer goed waar ze aan begonnen. Doel: het installeren van een macro-controle systeem9 voor alle banken in de Eurozone én het creëren van torenhoge schuldenbergen. Die schulden zullen natuurlijk door de belastingbetaler worden betaald.

Henry Ford zei het treffend: "If money is your hope for independence, you will never have it "10

Verhofstadt, de man die als premier het Verdrag van Lissabon namens België, zonder referendum heeft geratificeerd, in krant De Standaard11:

"Naast de euro-obligatiemarkt moet er ook een permanent crisismechanisme komen, meent Verhofstadt. Dat moet een intelligent mechanisme zijn dat de economische discipline in de eurolanden versterkt, maar ook de solidariteit tussen de lidstaten verhoogt…Maar er moet nog meer gebeuren: het invoeren van een echt economisch bestuur voor de eurozone dat verder gaat dan een vrijblijvende coördinatie van nationale beleidsstrategieën. Dat veronderstelt een nieuwe overdracht van macht en bevoegdheden van de lidstaten naar de EU…"

Het is het clubje van het IMF dat de inflatie bepaald en niet de markten. Het Internationaal Maffia Fonds doet dit naar eigen goeddunk en er wordt vrolijk geld bijgedrukt om vervolgens onder staatsobligaties aan de man te worden gebracht. Ook wel de Zimbabwaanse oplossing genoemd. In 2011 is het de centrale bankiers of het volk. Zij zijn de "enemy within" en de papegaaien in Brussel en Straatsburg hun marionetten.

Bilderberg

Net voor papegaai zonder veren Van Rompuy werd aangesteld ( en niet verkozen) door het Europees Politburo moest hij op audiëntie bij de Bilderberg Club alwaar hij de kont mocht kussen van massamoordenaar 12Henry Kissinger (Bijnaam: Heinz). Welke club? Voor de doorsnee burger een naam die klonk als een museumauto maar voor ingewijden veel meer. Elk jaar komen de rijken en machtigen van deze wereld (waaronder "nerd" prins Filip) bij mekaar op een tot voor kort geheime locatie teneinde een agenda te bespreken13 (al even geheim) waarvan wordt verwacht dat ieder lid deze gaat implementeren in zijn "vakdomein". Zelfs Beatrix, de in opspraak gekomen14 "koningin" neemt aan deze meetings deel alsook bijvoorbeeld Bill Gates van Microsoft. De pers werd en wordt nooit uitgenodigd. Toch opmerkelijk als de…euh "crème de la crème" van werelds elite gaat picknick houden? De laatste vijf jaar werden nieuwsgierige journalisten onthaald met "speciale" verwelkomingprogramma’s. Harassement15 is het woord in het Engels. Dit jaar (2010) was het verzamelen geblazen in Spanje en voor de eerste keer werd er voor- door een massale politiemacht afgesloten- hoteldeuren geprotesteerd. Wat dit clubje betekent is heel simpel. De wereld wordt niet geregeerd door democratisch verkozen regeringen maar door mensen die zich verschuilen in dure hotels en de taart verdelen onder henzelf. The elephant in the room that nobody notices. En prinske Filip lacht in zijn vuistje.

Daniel Estulin schreef een boek16 over de Bilderberg groep en zei tijdens zijn speech in het Europese parlement voor de voltallige Europese pers:

"Bilderberg is het platform dewelke de machtigste financiële instituten te samen brengt met financiële belangen van een roofdierachtige aard. En op dit moment is deze combinatie de grootste vijand van de mensheid."

Eurobelgië

Het is me wel een jaartje geweest als het op Belgische politiek aankomt. Schijnbaar en ik zeg wel degelijk "schijnbaar" is men niet in staat een nieuwe Belgische regering te vormen. Op het moment dat ik dit schrijf wordt de druk steeds opgedreven want er wordt , God forbid gespeculeerd tegen ons land, een "non country" volgens Europees luis in de pels Neil Farrage17. We zien een "moedige" Bart De Wever stand houden tegen de "onmogelijke" eisen van Waalse "manipulators". Men moet echter zijn geschiedenis kennen. België was en is nog altijd een proefproject van de poppenmeesters. Denkt de lezer nu echt dat het een toeval is dat hobbit Herman Van Rompuy Europees president is geworden? Een man die vrijwel onbekend was tot hij "gevraagd" werd om Belgisch premier te worden in de al even hachelijke nadagen van de Fortis fraude? Een man die dan maar heeft toegegeven premier18 te worden "tegen zijn zin" om zijn land te redden? Give me a break. Herman werd gepistonneerd. En daarna kreeg gebuisde eerste minister Leterme zijn job terug?

Even een zijsprongetje: Hegeliaanse dialectiek. Wat is dit? Een toestand creëren waarvoor diegene die de problematiek creëert reeds een oplossing heeft. Namelijk de oplossing die past in zijn plan en naar zijn wens (these-antithese-synthese). Of zoals David Icke het stelt: Problem-reaction-solution. Je wil bijvoorbeeld meer camera’s, toezicht en controle en creëert een evenement die de veiligheid van iedereen in vraagt stelt. Dat was nine-eleven . De Amerikanen hebben al hun rechten opgegeven in de daarna ontstane Patriot Act. Daar zijn ze nu trouwens ziedend over maar in de emotionele nadagen van 11 september 2001 was er geen haan die ernaar kraaide.

En hier hebben we nu: 1. Een probleem: Een land zonder regering. Wat zal nu de oplossing zijn? Wij zullen als eerste land in Europa worden geregeerd door…de Europese Commissie. En laat het nu net een landgenoot zijn die Europese president is. Is dat nu niet "toevallig"? Vergeef mij de ironie maar de conclusie ligt voorhanden. Verleden week (begin december) werden de resultaten van een enquête voorgelegd waarin de Belgen meer vertrouwen zouden hebben in de Europese Commissie dan in hun eigen regering. 2. Eind november komt journalist Ivan De Vadder met een reportage van 11 grondwettelijke "specialisten" aandraven dat het onmogelijk is om België te splitsen! Iets in de trant van : Wij, Vlamingen dromen hier misschien wel van maar dat gaat een berg geld kosten. En dat is nu net iets waar de Vlaamse burger een broertje dood aan heeft. Hoe de poppenmeesters het gaan flikken is nog een vraag. Hoe ze dit aan de Belgen gaan verkocht krijgen een andere vraag. Waarschijnlijk met een paar tussenstappen. Compromissen op zijn Belgisch zolang er niet aan de TV of koning auto wordt geraakt en de Belg zijn jaarlijkse vakantie niet moet missen gaan ze dat gewoon in hun strot laten rammen. Net zoals ze "president"Van Rompuy in ons keelgat hebben geschoven. Het gewest Brussel19 is het paard van Troje waar very soon de aap uit de mouw zal komen. Alles is al lang van op voorhand gepland geweest.

De Standaard (20 december 2010):

"Als het niet snel een nieuwe regering wordt gevormd, sluit Yves Leterme niet uit dat zijn regering noodmaatregelen neemt..""Gevraagd naar de balans die België op het einde van zijn voorzitterschap van de EU kan voorleggen, zegt Leterme dat ons land op een goed blaadje staat op Europees niveau..""We hebben getoond dat we compromissenmakers zijn.."

De Romeins-Katholieke Kerk en Penis Christus

In de verwachting dat in 2010 van vele potjes het dekseltje zou verdwijnen zijn we wat de RC Kerk betreft, goed bediend geweest. Het absolute hoogtepunt was Operatie Kelk waarin autopsiefoto’s werden gevonden van martelaartjes Julie Lejeune en Melissa Russo in de papieren van de tot dan toe bijna heilig verklaarde Godfried Danneels. Deze laatste werd op het matje geroepen en"… viel bijna in katzwijm door de 9 uren durende ondervraging.." blokletterden de kranten. Denkt U?

Dan weet U waarschijnlijk niet dat het bijna volledige justitiële apparaat wordt gedomineerd door de pionnen van Opus Dei20. En Opus Dei is geratificeerd door…het Vaticaan21. Waarom dan de pantomine? Waarom dan het leven van een op pensioen gestelde kardinaal moeilijk maken?

Op dezelfde dag worden ook alle documenten in beslag genomen van de "Commissie Seksueel Misbruik binnen de Kerk" geleidt door kinderpsychiater Peter Adriaenssens. Onthoud dat iedereen die met een officiële functie op tv mag komen, GECONTROLEERD wordt, al dan niet op directe of indirecte wijze. Adriaenssens is het equivalent van de rattenvanger van Hamelen. Bijna 500 misbruikten meldden zich bij de "neutrale" Adriaenssens en werden zwaar bedrogen als gevolg daarvan. En om dat te verdoezelen werd ook het aartsbisschopdom in Mechelen "aangevallen". De onderliggende boodschap was: Kijk, beste publieke opinie, wij (kerk) zijn ook het slachtoffer van justitie. Misschien is er ook een machtstrijd aan de gang tussen de poppenmeesters?

Pedofilie? Een perversie binnen de RC Kerk? In het Rome van weleer stond het chique om als het op seks voor de seks aankwam, het met jongens te doen. Naar aloude Griekse traditie en ook hedendage nog in sommige Arabisch culturen schering en inslag22. Neem daarbij een snuifje fallusaanbidding en het doek valt voor de zogenaamde perversie bij katholieke ambtsdragers. Zij zetten de traditie verder van die elitaire Romeinen en aanbidding van de eenogige (sic). Ook ex-nazi Benedictus . En dan heeft U meteen de reden waarom het Vaticaan "laks" heeft gereageerd, alsook de hogere ambtsdragers op de vele klachten van misbruik, decennialang. Ze zitten nu alleen verveeld met het in de openbaarheid brengen van hun hobby. Niks naastenliefde.

Wat Jan Modaal ook blijkbaar niet doorheeft is dat, zoals the bad guy steeds in het zwart gekleed loopt in een goeie filmklassieker, dit ook in onze realiteit gebeurt. Danneels, de man met de sfinksogen kan moeilijk verdoezelen dat hij niet het minste greintje mededogen heeft. Het recent naar boven gekomen karakter van Godfried lijkt de beruchte getuigenis van een parlementair23te onderschrijven die zijn ervaring netjes op papier had gezet na een bizar bezoek aan dezelfde Danneels. Ik zou zeggen Amen-"Amon" Ra.

De Global Ice-AGE

Een andere leugen die net als de twee torens in NY City al crashend naar beneden is gekomen in 2010 is de hype dat de aarde opwarmt. Een schandaal dat begon met het hacken van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) servers (zeg maar het Pentagon van de global warming religie) en de wereld konde deed van de manipulatie, leugens en plannen binnenin deze organisatie om integere wetenschappers te discrediteren. Net vóór de Kopenhagen klimaat"beurs" waar ze een beurshandel in CO² emissierechten wilden installeren. Kort door de bocht: Jan Modaal taxeren voor uitademen en winden laten. China heeft daar echter een stokje voor gestoken want China heeft zo zijn eigen agenda.

The Royal Society maakte begin oktober 2010 bekend dat de hoogst gemeten temperatuur wereldwijd dateerde van 1998(!)24 en gaf toe dat er "onzekerheden" waren m.b.t. tot de wetenschap achter het opwarmingsverhaal25! Terug naar af.

Het Vierde Rijk: Fascicommunisme!

Project Paperclip was een initiatief van het toenmalige OSS (Office of Strategic Services) nu CIA genoemd, om Nazi-criminelen in het geheim naar de USA te laten emigreren. De meest bekende hiervan is de beruchte Josef Mengele bijgenaamd "De Doodsdokter van Auschwitz" , die zijn carriere gewoon verder zette onder de naam Dr.Green26.

Volgens de betreurde Christopher Story27, een echte klokkenluider in tegenstelling tot zionist Rotschild "pop" Julian Assange is voor de Duitsers de oorlog nooit echt gestopt. Volgens hem is het Nazi gedachtegoed gewoon undercover gegaan en heeft het ondertussen de touwtjes in handen van de machtigste natie van deze wereld: de Verenigde Staten van Amerika. En wie eet uit de handjes van de USA? Wie staat onder invloed van de imperialistische agenda van "the land of the free"? Zeker en vast de Europese gemeenschap via allerlei samenwerkingsverbanden en van wie de belangrijkste wel de NATO mag genoemd worden. Het is niet voor niks dat Hermanneke eerst de kont van zionist Kissinger moest kussen vooraleer te worden aangesteld als… euh president28. Het hele VS bestuursapparaat inclusief The Federal Reserve wordt gedomineerd door zionisten (en dat is ook trouwens het geval met het IMF en de Europese Centrale Bank.)29

Het Verdrag van Lissabon was het laatste obstakel voor een centraal gestuurd gedrocht dat Europese Commissie heet. Volgens sommigen was dit een onleesbaar en zichzelf tegensprekend document.

Het weekblad Knack schrijft in oktober 2009 over de President van Tsjechië Vaclac Klaus , de enige die nog dwars lag ten opzichte van het Verdrag Van Lissabon en een doorn in het oog van de EU tsaren Jose Manuel Barroso, Frederick Reinfeldt en Jerzy Buzek. Klaus weet heel goed waar hij mee bezig is en wat het verdrag op lange termijn zal betekenen voor de man in de straat.

"Voor het kasteel van Praag manifesteerden enkele dagen geleden enkele honderden van zijn aanhangers. Ze droegen spandoeken mee waarop de Europese Unie werd vergeleken met nazi-Duitsland en met de Sovjet-Unie. Dat is ook ongeveer hoe Klaus er zelf over denkt. Twintig jaar na de val van de muur is de vergelijking beschamend. Het verdrag van Lissabon moet precies dienen om de Europese instellingen beter te laten werken, na de intrede van de Centraal- en Oost Europese landen..

Ik ga er vanuit dat iemand zoals Klaus zijn dossier heel goed kent en bovendien is hij een ervaringsexpert van het Sovjet gedachtegoed. Wie is beter geplaatst om het gevaar van het Europa centralisme in te schatten?

Diversen

Ik had hier ook nog kunnen schrijven over de BP Ramp die- volgens onderzoeksjournalist Désireé Röver en Dr. Gianluigi Zangari er voor heeft gezorgd dat de warme Noord Atlantische Oceaanstroom die aan de bron ligt van ons mild klimaat, onderbroken is. Ik had het kunnen hebben over de afslachting- netjes geënsceneerd als ongeluk- van Poolse president Lech Kaczynski en zijn bijna voltallige Poolse regering voor hun veto tegenover het IMF of over de mysterieuze vulkaanuitbarsting in Ijsland waardoor alle vliegverkeer werd lamgelegd, behalve voor de Nato die vrolijk met zijn eigen militair project in datzelfde verboten luchtruim bezig was.

Ook hadden misschien de oprukkende genetisch gemanipuleerde gewassen (GGO’s) voorwerp kunnen uitmaken van wat proza? Ondanks het wereldwijde scepticisme en verzet besluit de Vlaamse regering toch een proefproject te lanceren in Wetteren alsof hun neus bloedt. GGO’s waarvan nog niets is geweten van het effect op lange termijn op U en onze gezondheid? Conclusie: Vlaanderen is Monsantoland!

Vloeiende Weerstand

Misschien bent U nu wel ontzettend moe geworden na al het voorgaande. Misschien bent U woedend of verdrietig geworden, of beide. Misschien was U zelf al tot bepaalde conclusies gekomen. De vraag is nu hoe we met deze informatie omgaan. Dit is niet alleen belangrijk voor onszelf maar ook voor onze toekomstige generaties. De fantasiewereld die ons al die jaren is voorgesoupeerd blijkt op los zand te berusten. Véél los zand. En dan alleen nog in deze zandbak. Want het zijn zandbakken in zandbakken, zoals de Russische poppetjes.

De oplossing is wat ik noem "vloeiende weerstand". Geen opstand. Geen revolutie. Dat is datgene wat de elite namelijk verwacht. Zij weten dat er gigantische straatprotesten zitten aan te komen en ook dat vele burgers zullen ontwaken uit deze wel héél lange winterslaap. De politie bereidt zich voor ondertussen door vreedzame straatprotesten gewelddadig uit elkaar te slaan (zoals onlangs in Stuttgart, Duitsland en tijdens de studentenprotesten in Londen). Ze trainen zich in hardvochtigheid. Ze laten hun jarenlang getrainde "honden" los op nietsvermoedende burgers. Ordnung muss sein!

Albert Einstein zei ooit dat een probleem nooit kan worden opgelost op hetzelfde niveau als waar het is ontstaan. Er is ook een kwantumfysische wet die zegt dat als je tegen een object aanduwt dit object aan kracht wint en dat tegen jou zal gebruiken. Voor mij betekent dit dat de klassieke manieren om je te verzetten op lange termijn niets zullen uithalen. Straatprotesten halen niets uit zoals de Fransen hebben ondervonden in November jl. toen de naar omhoog aangepaste pensioenleeftijd toch werd doorgevoerd.

De eerste stap is in dit geval non-compliance30. Stoppen met het sponsoren van het systeem, met jouw deelname en GELOOF in het systeem. Stop feeding the beast!

De tweede stap is een kleine selfsupporting communities rond jou te creëren, deze te educeren of dit te laten doen door andere mensen. Hierbij zijn zeker de jongeren van belang. Kleine denktanken op

te richten die zich buigen over alternatieve energiebronnen31, communicatiemiddelen, geldmiddelen32…

Vermijd het creëren van grote organisaties. Vermijd vaste structuren. Wees onvoorspelbaar en creatief. Dat bedoel ik met vloeiende weerstand. In het fictieboek "The Traveller" van John Twelve Hawks gebruiken de Harlequins33 een apparaatje om hun beslissingen te sturen. Doel is om niet altijd het logische rationele gedeelte van ons brein te gebruiken. Wij zijn ons hele leven lang geïndoctrineerd geweest om te leven volgens logica en ratio en de poppenmeesters kennen het beestje maar al te goed.

De derde stap is "onzichtbaar" worden. Het systeem heeft jarenlang gewerkt aan het afkolven van de privacy34 en binnenkort staat het biometrisch paspoort op het menu. De fascicommunistische agenda ZAL worden doorgevoerd de komende tien jaar en dissidenten zullen worden opgespoord om te worden heropgevoed zoals we in het verleden hebben gemerkt en nog steeds gaande is in bvb China en Noord Korea. Uit de jarenlange vergaarde informatie via internet, e-mails, facebook(een CIA project), twitter, jouw deelname aan on-line persoonlijkheidstesten…enz. kent men jouw profile, jouw zwakke punten, je sociale netwerk en zal het een fluitje van een cent zijn om je op te sporen.

Het vraagt een nieuwe manier van leven, een vloeibare manier van bestaan. Een nieuw paradigma.

 

1 Vzw Preventie Vaccinatieschade

2 Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale

3 Naar de algemeen aangenomen overtuiging dat we maar 10% van ons brein gebruiken.

4 Tijdens openbaar debat van 13 februari 2010 in het Oehoeauditorium, UG

5 Google "Barry Soetoro"

6 Proces ingeleid door pastoor Manning. www.firetown.com/blog/2010/09/30/barack-obama-never-attented-columbia-university/

7 Ter vergelijking: een kind voeden in de Derde wereld kost 30 dollar per jaar.

8 Digitale tekstaankondiger

9 Van Rompuy Statement "our strategy for the Euro area" youtube channel

10 "De komst van de Transitie" Robin de Ruiter Auteurscollectief

11 De Standaard van 1 december 2010

12 John Coleman "The Committee of 300"

13 Zie ook artikel Daniel Estulin in nulnummer van mijn e-magazine Bridge

14 Ine Veen: "Moord namens de Kroon"

15 Vertaling: lastig vallen, tergen

16 The True Story of the Bilderberg Group. Walterville, OR: Trine Day. 2007. ISBN 978-0979988622.

17 Europees Brits parlementslid bekend van zijn uitspraak over Van Rompuy: "U heeft de allure van een dweil"

18 Op voorspraak van neoliberaal en vrijmetselaar Guy Verhofstadt

19 Volgens Bart De Wever in De Standaard van 20-12-2010 zou de Belgische belastingbetaler 500 miljoen euro per jaar "tot in de oneindigheid" moeten ophoesten aan het Brusselse gewest, volgens de eisen van de Franstaligen.

20 Zie ook auteur Jef Geeraerts

21 Het Opus Dei (officiële Latijnse naam: Prelatura Sanctae Crucis et Operis Dei, de Prelatuur van het Heilig Kruis en van het Werk van God) is een personele prelatuur van de Katholieke Kerk en werd op 2 oktober 1928 gesticht door de in 2002 door de Rooms-Katholieke Kerk heilig verklaarde Jozefmaria Escrivá. "Opus Dei" staat voor "Gods Werk".

22 In Afghanistan worden het "dansende jongens" genoemd.

23 Zie Bridge n°3 "Danneels, Dutroux & Co".

24 Waar men dan onmiddellijk "El Nino" heeft bijgesleurd als grote boosdoener.

25 "Royal Society issues new climate guide that admits there are "uncertainties" about the science."Daily Mail 7oct2010

26 Cathy O’Brien: "Tranceformation of America"

27 Story stierf twee maand na het geven van een geruchtmakende speech waarin hij oa de Bushes en Hillary Clinton beschuldigde van gigantische fraude.

28 Ik vertik het om titels in dit essay met een hoofdletter te schrijven.

29 "Human race, Get off your knees" David Icke

30 Zoals Gandhi en Martin L King

31 Free energy, orgone and tachyon energy.

32 Google "Contributionism, Michael Tellinger"

33 In het boek zijn dit mensen die speciaal werden opgeleid om de "zachtaardigen" te beschermen in een Orwell-achtige maatschappij.

34 "Big Brother" van Raf Jespers

35 Daniel Estulin: European Parlement speech 1 juni 2010

Bron: Rudy J.Van Damme © 2010

"Er is iets gebeurd met ons, mensen, te midden deze algemene economische ineenstorting. Op zijn breedst zijn mensen in de greep van iets dat ze soms niet altijd begrijpen. Maar het zet hen aan, om in hun eigen belang op hun eigen wijze te reageren. Dat is wat ze doen in Griekenland, in Spanje en de Verenigde Staten. Het is alsof een vloedgolf onze angst heeft weggespoeld. Wanneer mensen zich realiseren dat hun bestaan is bedreigd, verliezen ze hun angst en dat is wat Bilderberg en anderen nu ook voelen."35

Martin L King