De terugkeer.

Als je de zoekterm UFO’s op Internet intikt, krijg je circa 2.760.000 resultaten voor UFO's in 0.10 seconden… Als je de zoekterm aanvult met het jaartal 2011, krijg je zelfs binnen 0.08 seconden circa 15.400.000 resultaten voor UFO's in 2011!... Ruim 5 keer zoveel meldingen in minder tijd.

Waarom deze toename van - al dan niet geloofwaardige - waarnemingen van zowel particuliere als militaire bronnen die claimen een UFO gezien te hebben?

 

Waarom ook het ongeloof van diep gelovige mensen over een hoogontwikkelde en uiterst geavanceerde buitenaardse vorm van leven in de Schepping?

Waarom, aan de andere kant, halen UFO adepten hun neus op voor mensen die in Engelen geloven?

 

Voor mij zijn zowel UFO bemanningen als Engelen buitenaards! Voor mij is het geen wonder dat er zo’n toename is in het aantal waarnemingen van Uitzonderlijk Fantastische Objecten… JHet Oude en het Nieuwe Testament staan boordevol met “Close Encounters”, en er zijn in de bijbel genoeg aanwijzingen te vinden voor de Terugkeer van “buitenaardse beschavingen”…

 

Grappig genoeg zijn het juist diep religieuze mensen die deze Bijbelteksten niet kennen. Daartegen over staat dat de personen die hun sites vol hebben over hi-tech buitenaardse wezens het bestaan van Engelenwezens afwijzen. Ik moet ineens denken aan een prachtige quote van Albert Einstein.

 

“Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke domheid. Van het heelal weet ik het alleen nog niet zeker.”

 

Nu ik bezig ben uitspraken te kopiëren, haal ik er nog één aan van Isaac Newton: “Tegen het einde der tijden zal een massa mensen, temidden van chaos en oppositie, hun aandacht richten op oude profetieën.”

 

Of Isaac deze periode van transformatie voor ogen had, weet ik niet. Maar de chaos en de oppositie is duidelijk manifest in onze werkelijkheid. Laten we dus de Bijbel er maar weer bij halen, en ik herinner jullie er aan dat ik niet gedoopt ben, noch enige religieuze overtuiging aanhang. Sterker nog ik geloof alleen in mij Zelf!

 

Genesis.

Dit boek blijft voor mij een anomalie, en de eerste regel blijven mijn geest teisteren met vraagtekens, terwijl iedereen die regel als zoete koek slikt.

Op regel 1 lezen we: “In den beginne schiep God hemel en aarde.” Mijn linkerhersenhelft roept dan vertwijfeld: “Waar leefde god dan voordat hij/zij de hemel schiep?”

 

Het zal wel een vraag blijven, en het doet er ook niet toe. Het stuk Genesis waar ik in het kader van dit artikel aandacht aan schenk het volgende: “Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen.”

 

Het eerste woord uit deze alinea roept weer vragen op: “Toen… “ Wanneer was dat? Om dat uit te zoeken ga ik een hoofdstuk terug en krijg alle voorvaderen van Noach voor de kiezen, en het eindigt met: “En Noach was vijfhonderd jaren oud; en Noach gewon Sem, Cham en Jafet.”

Dus toen de mensen zich op Aarde begonnen te vermenigvuldigen duidt op een periode voorafgaand aan de Zondvloed. Vóór de Zondvloed zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren…

 

Als de ganse mensheid beschouwd wordt als de kinderen van god, wie zijn dan deze zonen van god, die plotseling ontdekten hoe schoon de dochters des mensen waren? Is hier al sprake van een afscheiding tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect van de Schepper. God heeft blijkbaar zonen en de mensen, die door god werden gecreëerd hebben alleen maar - of voornamelijk - dochters.

 

Genesis gaat dan verder met: “En de Heer zei: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.”

 

Jullie weten natuurlijk al lang dat de uitdrukking ‘de zonen Gods’ refereert aan de Nephilim of Gevallen Engelen. Er wordt dus gesuggereerd dat Gevallen Engelen (een ander woord voor buitenaardsen) tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden.

Wat is deze god voor een vader als hij de vereniging tussen zijn zonen en de dochters van de mensen afkeurt en zelfs bestraft met een Zondvloed? Waarom dreigt hij zijn Geest niet altijd in de mens te handhaven? Als god toen al Latijn had gesproken, zou hij geweten hebben dat het woord ‘Mens’ in het Latijn juist ‘Geest’ betekent!

Dan vervolgt Genesis met een intrigerende tekst: “De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna... Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.” Dat laatste woord geeft een openbaring voor ogen die kunnen zien. Ik heb er elders op deze site al eerder aandacht aan besteed. Ha-Shem is het vervangende woord voor god in het Hebreeuws, en het betekent ‘de Naam’.

 

De mannen van naam zijn dus gewoon de zonen van god. Het woord Shem komt uit een veel ouder taal dan het Hebreeuws. In Sumerië betekende ‘Shem’ zoiets als ‘raadskamer in de hemel’ en daarmee werd een bemand stellair schip bedoeld! Dus we zijn weer bij mijn stokpaardje gekomen, want Sumerië en Annunaki zijn voor mij althans één ademhaling.

 

De Annunaki goden Enki en Ninhursag waren verantwoordelijk voor de schepping van de mens zoals die zich op Aarde heeft ontwikkeld. De mens was als het ware een hybride van Annunaki DNA en genetisch materiaal van aardse primaten. Met andere woorden er is geen missing link, wij zijn die link, en dat is pas link!

 

Het artikel hierboven op de site stelt dat tijd circulair is, en daarom gaan we met dit onderwerp door. Genesis, of degene die dat ooit heeft bedacht, zegt dat de reuzen in die dagen op de aarde waren, en ook daarna… Dat wil zeggen na de Zondvloed!

 

Reuzen na de Zondvloed?

Ja zeker. Er worden in de Bijbel enkele verwijzingen gegeven naar menselijke wezens van megaproporties. In Canaän alleen al komen meerdere reuzenrassen voor, en dat is logisch als je de laatste twee letters van dat land kunt zien als een code voor AN of ANU de opperste godheid uit de Sumerische periode.

 

De namen van de stammen zijn Rephaim, Emim, Horim en Zamsummim. Dat klinkt voor mijn oren als Raphaël, Gabriël, Horus en Samson, maar dat terzijde.

We halen nog enkele Bijbelteksten over het bestaan van reuzen aan. In Deuteronomium lezen we onder andere: De Emieten woonde daar, een groot, en menigvuldig, en lang volk, gelijk de Enakieten. Dezen werden ook voor reuzen gehouden, als de Enakieten; en de Moabieten noemden hen Emieten.

 

Ook woonden de Horieten te voren in Seir; maar de kinderen van Ezau verdreven hen uit de bezitting en verdelgden hen van hun aangezicht, en hebben in hun plaats gewoond; gelijk als Israël gedaan heeft aan het land zijner erfenis, hetwelk de HEERE hun gegeven heeft.”

 

De plaats die in de Bijbel ‘Seir’ wordt genoemd, is nu op de UNESCO lijst van “Werelderfgoederen” bekend als Petra in Jordanië. En lieve mensen daar staan pas reusachtige gebouwen! De officiële naam van Jordanië luidt dan ook het ‘Hashemitisch Koninkrijk Jordanië”.

 

Daar heb je zowaar het woord Ha-Shem weer! De geweldigen uit de voortijd, mannen van naam; mannen van Ha-Shem, of Zonen van God! De meeste toeristen lezen die term bij de entree van dit reuzenwonder, maar staan er niet bij stil wat het betekent. Zelfs de taxichauffeurs die ons er in 2008 en 2009 heen reden wisten niet meer waar die officiële naam naar verwees.

 

We zijn veel, heel veel vergeten omdat we de Sluier van Vergetelheid hebben aangenomen. Maar, Zij zijn ons niet vergeten! En ook dat mag geen wonder heten. Ze hebben een langer geheugen omdat als op hun thuisplaneet er slechts één jaar voorbij is, wij op Aarde ongeveer 2160 jaar verder of ouder zijn!

 

Goed, het wordt tijd om het Oude Testament te verlaten. We kijken verder in het Nieuwe Testament waarom we stellen dat de toename van UFO waarnemingen in samenhang staat met het einde der tijden. Ik herhaal de quote van ‘oom Isaac’ nog even aan: “Tegen het einde der tijden zal een massa mensen, temidden van chaos en oppositie, hun aandacht richten op oude profetieën.”

 

We hebben een tekst gevonden die als een handschoen past op deze tijd van snelle transformatie, temidden van chaos en oppositie! In Lucas 17 lezen we hoe Yeshua in Samaria wandelt waar hij en passant enkele melaatsen genas.

 

Voor ik verder ga, wil ik je er op wijzen dat Samaria een code is voor ‘Klein Sumerië’.

 

Lucas 17:20 – 30.

Toen de farizeeën Yeshua vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’

 

Tegen de discipelen zei hij: ‘Er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen een van de dagen van de Mensenzoon te zien, maar jullie zullen die dag niet meemaken. Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen: “Kijk daar!” of: “Kijk hier!” Maar doe dat niet, schenk er geen aandacht aan. Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen.”

 

Lees nu die regels met het bewustzijn van deze tijd. De mensen zullen zeggen: “Kijk daar een Groene Ruiter op het Tahrirplein in Cairo…” of de mensen zullen wijzen: “kijk een UFO boven de Tempelberg in Yerushalaim…” en met de adrenaline nog in het lijf op 4 maart jl. boven Taranto in Italië: “Kijk, een driehoeksformatie van Licht, het lijkt wel een UFO!”

De lichten boven de Tempelberg en boven Taranto laten zich goed op de video zetten, maar als ze verdwijnen, gaan ze ‘zoals de bliksem wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst.’

 

Aquarius.

In Lucas 17:26 lezen we tenslotte: “Zo het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook passeren in de dagen van de Zoon des mensen.” De volgende woorden zijn zo toepasselijk voor dit jaar dat ik ze jullie niet wil onthouden.

 

Er zullen tekens zijn in de zon, de maan en de sterren. Op Aarde zal leed, pijn, verdriet, smart angst en droefheid heersen onder vele volken. In de complete verbijstering zullen de zee en de golven bulderen en razen. De harten der mensen zullen verzaken van angst voor alles wat er op de wereld afkomt, want de Machten der Hemel zullen de Aarde doen schudden.”

 

Kijk gewoon naar het Nieuws en je zult deze woorden in een andere vorm vanaf het TV scherm de huiskamers in hoen schallen. Wat komt er dan op ons af? Zouden de oude teksten dan inderdaad kunnen verwijzen naar UFO’s of SHEMS en hun astronauten? Ach, waar rook is, is vuur! Let gewoon op de signalen. Het jaar 2011 zal een uiterst zeldzame opeenstapeling van complex gecodeerde verduisteringen hebben. Er zullen in totaal 6 verduisteringen zijn.

  1. Op 04 januari 2011, een gedeeltelijke zonsverduistering
  2. Op 01 juni 2011, een gedeeltelijke zonsverduistering
  3. Op 15 juni 2011, een volledige maansverduistering
  4. Op 01 juli 2011, een gedeeltelijke zonsverduistering
  5. Op 25 november 2011, een gedeeltelijke zonsverduistering
  6. OP 10 december 2011, een volledige maansverduistering

 

De equinox in maart 2011 zal een ongelooflijk krachtige energie creëren die als een volle maan X10 zal aanvoelen. Ze komt binnen via kristallijnportalen en wordt naar de Piramidebases getriggerd die op rasterpunten over de Omni-Aarde gebouwd zijn. In de periode van 25.11 tot 21.12 2011 zullen een zonsverduistering, een totale maansverduistering en een wintersolstitium plaatsvinden. Dit zal zeer intens zijn. Maak gewoon je veiligheidsgordels vast, er zal veel turbulentie zijn. De opstanden in Noord Afrika zijn het begin van een totale Opstanding der Mensheid.

 

Als Yeshua zegt: “De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.” Dan geeft hij een knipoog naar Malchut; het Koninkrijk of de onderste Sefiroth van de Levensboom! De Aarde is binnen ons bereik en wij kunnen er als de Kinderen van de Ene Schepper er een paradijs van maken of een Jericho… De keus is aan ons!

 

Er is hulp onderweg let op de signalen. De zon geeft meer Klasse M Coronale Uitbarstingen dan ooit. De Aarde schudt inderdaad meer dan ooit. De golven en de zee zijn vaker in het nieuws dan ooit; er is een nieuwe verdeling van watermassa’s op Aarde en in de menselijke fysieke lichamen. Het is als in de dagen van Noach, nietwaar?

 

Kunst en Vliegwerk.

Wie wel eens naar middeleeuwse kunst kijkt met ogen die kunnen zien, staat er versteld van hoeveel Onbekende Vliegende Voorwerpen op schilderijen, fresco’s

en wandtapijten zijn afgebeeld. Maar ook veel oudere rotstekeningen vertonen afbeeldingen van buitenaardse wezens.

Er zijn rotstekeningen in Australië van 3000 BC waarop wezens staan afgebeeld die veel weg hebben van astronauten. Dichterbij in de Val Camonica in Italië is een zogenaamde petroglyf (rotstekening) aangetroffen uit circa 10.000 BC.

 

Als je naar de twee figuren kijkt, met hun enigszins gebogen knieën, lijken ze op gewichtloze astronauten die ondefinieerbare voorwerpen in hun handen hebben. Boven dien lijken ze gekleed in beschermende pakken, en ze dragen iets wat op helmen lijkt meteen doorzichtig vizier. De huidige astronauten zouden exact zo getekend worden als ze daar in 10.000 BC zouden landen.

 

Een van de mooiste en meest ontroerende schilderijen is de ‘Doop van Yeshua’ van Aert De Gelder uit circa 1710 AD. Boven het tafereel aan de Jordaan bij Gilgal hangt een schijf die erg veel op een vliegende schotel lijkt. Er komen vier stralen uit de schijf die Yeshua en Yochanan in een prachtig Rembrandt licht zetten.

 

Je weet natuurlijk dat het getal 4 in de leer van Pythagoras voor perfectie staat!

Het is dan ook een volmaakt moment. Elijah en Elisa zijn weer terug, belichaamt als Yochanan de Doper en Yeshua de vervolmaakte Mensenzoon. Door die lichten lijkt het wel of Hoger Bewuste Wezens hun goedkeuring hechten aan de doop in de Jordaan.

 

We hebben het geluk gekend om in 2007, onder militaire begeleiding door een prikkeldraad versperring op die locatie te komen. We zijn er in 2009 weer geweest, en ik had het geluk dat twee zielen uit ons Reisgenootschap mij vroegen of ik hen in het vaalbruine water wilde dopen. Voorwaar een ontroerend moment!

 

Het zijn signalen, het zijn de tekenen waarvan beide Testamenten gewag maken.

De Terugkeer van het Christusbewustzijn dat met Atlantis ten onder ging is binnenkort in het theater dat Aarde heet te verwachten. De Terugkeer van het Koninkrijk in het Waterman Tijdperk.

 

Het kan geen toeval zijn dat het Eerste Koningschap nog voor de Zondvloed door de Annunaki werd geschonken in Sumerië. Het is geen wonder dat een volmaakte Koning langs het Meer van Galilea wandelde…

 

‘Gal’ is groot, ‘Il’ is God en Ea is water! Er stond ergens geschreven: “En de Geest Gods Zweefde over de Wateren.” Je hoeft alleen maar ogen te hebben die kunnen zien.

 

Licht & Liefde op jullie Terugkeer in het Christusbewustzijn.

 

Bron: ArjunA – www.assayya.com