Vandaag een speciale melding van Sheldan aan de mensen van deze planeet. Gaat er nu echt iets gebeuren?

Al vele jaren volg ik de updates van Sheldan Nidle, eerst enkel in de Engelse taal maar sinds enkele jaren vertaald naar onze moedertaal Harmen Schouwerwou, een collega maar bovenal een goede vriend waarmee ik sinds 2004 ongeveer wekelijks contact heb en zaken bespreek die in de ogen van nog steeds veel mensen onwaarschijnlijk zijn. Sheldan beweert een rechtstreekse verbinding te hebben met buitenaardsen die ons al duizenden jaren monitoren omdat wij uiteindelijk voorbestemd zouden zijn als katalysator om universele vrede te brengen. De mens is van nature niet geweldadig, dat wordt hem opgedrongen leugens, list en bedrog.

Vanuit mijn persoonlijke visie vind ik dat iedereen zelf kan en mag bepalen wat voor iemand waarheid is of fictie. Daarom zal ik met enige regelmaat de updates van Sheldan Nidle plaatsen op onze website. Hoe deze updates te interpreteren is dus aan jezelf.

 

 

 

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

4 Batz, 9 Pax, 7 Ik (31-5-2011)


Dratzo! Veel komt samen op jullie wereld en onze aardse bondgenoten en onze Agarthaanse familie zijn bijna gereed om de duistere kliek met hun langverwachte acties te overvallen. De akkoorden die een paar weken geleden zijn ondertekend begonnen vruchten af te werpen. Het Europese juridische team van de aardse bondgenoten heeft de documenten voltooid die als basis dienen voor het vervangen van een aantal belangrijke regeringen. Hieronder bevindt zich ook een document om de rechtsgeldigheid van de illegale Amerikaanse ‘corporate’ staat ongedaan te maken. We kunnen ook rapporteren dat de organisatie, die het huidige financiële systeem moet vervangen, in het geheim de hoofdkantoren in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika installeert. Bij andere ontwikkelingen bezetten degenen, die de oude regimes tot aftreden dwingen, de hun vooraf toegewezen posten en wij positioneren onze schepen en personeel om hen te ondersteunen. Onze verbindingsmensen zijn daar om onze volledige steun voor deze veranderingen te demonstreren die een inleiding vormen voor de volledige publieke bekendmaking. Openbaarmaking is de meest gewichtige gebeurtenis in de moderne aardse geschiedenis – deze waterscheiding zal plotseling een eind maken aan de ogenschijnlijke macht van het duister!

Publieke bekendmaking stelt ons in staat een rechtstreeks dialoog met jullie aan te gaan. Tot nu toe werd het contact beperkt tot drie ‘zachte’ gebieden van aanpak:

  1. Dit was een decennia durende geheime interactie met diverse belangrijke regeringen op jullie wereld die, voor het grootste deel, bestond uit niet meer dan eenvoudige uitwisselingen van informatie. Dit ontwikkelde zich echter onlangs positief in vergaderingen met vele landen en persoonlijk uitgenodigde machtige individuen. Deze miniconferenties resulteerden in voor ons verkregen concessies die het algemene beleid van onze aardse bondgenoten bevorderden.
  2. Dit betrof doelgerichte vergaderingen met geselecteerde particuliere personen, die in veel gevallen ons toestemming gaven om een beleid te promoten dat ons dichter bij het eerste contact bracht, en we maakten veel nieuwe ‘vrienden’ die ons helpen met het eerste contact.
  3. Dit zijn de berichten die we jullie regelmatig geven om jullie geïnformeerd te houden over de vorderingen van het eerste contact. Onlangs zijn onze verbale onderhandelingen versterkt met meer assertieve handelingen van ons verdedigingsteam om te tonen dat contact nabij en onvermijdelijk is.

Een van de dingen die we vanaf het begin tegenkwamen was de constante, openlijke vijandigheid van jullie geheime regeringen. Deze geheime organisaties bezitten ondergrondse en orbitale (omloop) faciliteiten die hun technologie gebruiken om ons voortdurend lastig te vallen. Tot dusver waren deze zwervende ‘muggen’-bendes niet meer dan hinderlijk, maar de laatste tijd hebben wij, als onderdeel van onze meer proactieve rol, noodzakelijke maatregelen gebruikt om de kliek onze vastbesloten houding te laten zien met betrekking tot een aantal vitale kwesties. Dit meer actieve beleid heeft inderdaad tot meer inschikkelijker reacties van het duister geleid ten aanzien van het aanpassen of sluiten van deze faciliteiten. Bovendien is het belangrijk dat deze technologieën onmiddellijk aan jullie bekend gemaakt worden, aangezien de meeste van deze apparaten een prikkelend en heilzaam effect kan hebben op jullie economie en speciaal op Gaia. Jullie moeten meer leren over Gaia dan het ‘intellectuele voedsel’ waarmee jullie door jullie wetenschappen en jullie media werden gevoed, met inbegrip van de wetenschappelijke en spirituele gegevens binnen deze geheime faciliteiten aangezien deze informatie een stap is in de richting van jullie hereniging met jullie Agarthaanse familie.

Gezegend zijn jullie, geliefden! Wij zijn de Verlichte Leraren! Gedurende de laatste paar weken hebben we de verandering van jullie werkelijkheid besproken. Wij spraken over bewust bestuur en de twee dingen die dit creëren - de fluïde groepsdynamiek en de vier heilige wetten. Deze zullen bij jullie geïntroduceerd worden door de Galactische Federatie en door Agartha. De Agarthanen zijn jullie familie die van jullie werden gescheiden door de Atlantiërs en hun volgelingen, de Anunnaki. Onze heilige missie moet jullie verenigen met jullie spirituele en ruimtefamilie om jullie terug te brengen naar het volle bewustzijn. Deze missie is nu bijna voltooid. Operaties zijn nu aan de gang om een nieuwe vorm van bestuur te creëren, om de welvaart te verspreiden en om een publieke bekendmaking te forceren. Deze gebeurtenissen betreffen ook de onthulling van nieuwe technologie, evenals de echte, feitelijke geschiedenis van Gaia en haar vele heilige hiërarchieën. Op het moment van een massaal eerste contact zal iedereen van ons naar voren treden om deze heilige geschiedenis aan jullie door te geven.

Wat betreft de ontknoping van dit proces zullen we jullie een aantal spirituele concepten overhandigen die belangrijk zijn. Een van deze betreft jullie heilige ‘zielskracht’ en zijn toepassing. Ieder van jullie bezit een speciale heilige kracht die jullie lang geleden aan het duister hebben weggegeven, en deze kracht moet nu aan jullie worden teruggegeven. Na veel speciale ceremonie kregen we van het duister een manier om dit aan jullie terug te geven zelfs voordat jullie het volledige bewustzijn terugkrijgen. Hiertoe moeten jullie de komende zonnewende gebruiken als een goddelijk manifesterend middel. Gaia opent haar hoger, of spirituele sfeer waardoor jullie je in meditatie kunnen verbinden met zowel deze hogere sfeer als haar spirituele kern. Doe dit gedurende zeven dagen vóór en drie dagen ná de zonnewende. Roep ons op, de Schepper (Bron) en jullie Goddelijke Ik Ben Verschijning om samen te komen en je te verenigen met je heilige Zielskracht. Wanneer deze zonnewendeperiode verstreken is zul je, opnieuw, in het bezit gesteld worden wat eens, lang geleden, weggegeven was.

Moeder Aarde gaat verder met het proces haar oppervlakte voor te bereiden op haar nieuwe gewaad. Het oppervlak dat jullie kennen werd verkracht en geplunderd gedurende millennia, waarvan de laatste twee de ergste waren, toen een groeiende bevolking het misbruik tot recordhoogtes opzwiepte. Wij hebben er daarom voor gezorgd dat alle nieuwe gouddepots gelokaliseerd werden op of nabij belangrijke rasterpunten van het oppervlak, want deze knooppunten kunnen gebruikt worden om de schade te stabiliseren en de schade enigermate te herstellen. De huidige destructie aan de oppervlaktewereld is voor een belangrijk deel het gevolg van Gaia’s behoefte aan het opnieuw in evenwicht brengen van datgene wat de mensheid zo klakkeloos uit balans heeft gebracht. Jullie oppervlakterijken bevinden zich te midden van grote beroeringen en we hebben veel heilig Licht naar deze gebieden gezonden om de schade te verminderen van wat er zou gebeuren wanneer er geen voldoende aandacht aan zou worden besteed. Gaia wil jullie terugkeer naar het volle bewustzijn ondersteunen en zij ‘ontlast’ zichzelf alleen maar als een waarschuwing en als een stimulans voor verandering.

Dit is het moment voor transcendentale wonderen en zij worden door de Hemel gezonden! Wij bewaakten het Licht en zijn heilige kennis gedurende millennia, en omdat wij de wegwijzers voor jullie zijn hebben wij naar deze wijsheid verwezen sinds de opkomst van dit huidige tijdperk ongeveer 7000 jaar geleden. Wij onderwezen deze kennis aan degenen van jullie die gereed waren om deze te ontvangen en het aan anderen door te geven. Inderdaad, ieder van jullie heeft zijn aandeel geleverd om de mensheid verder te brengen naar dit glorieuze moment nu onze gezamenlijke inspanningen zijn triomfantelijke manifestatie nadert. Gaia kent en bemint jullie voor jullie vriendelijke gedachten en daden die dit wonderbaarlijke tijdperk mogelijk maken wanneer de mensheid terugkeert naar het volledige bewustzijn. Verheug je op het feit dat een ogenschijnlijk oneindige periode van duisternis en onwetendheid nu voorbij is, en dat de grootse hereniging met jullie andere lang verloren gewaande menselijke families en met de Hemel aanstaande is!

Vandaag hebben wij jullie ontwikkelingen bijgepraat en de Verlichte Leraren introduceerden jullie opnieuw bij het concept van je goddelijke Zielskracht. Zoals altijd is het sleutelelement de publieke bekendmaking, d.w.z. wanneer jullie officieel bewust worden van ons bestaan, en jullie werkelijkheid voor altijd en ten goede plotseling verandert. Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad van jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!     

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

 

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

9 Oc, 8 Moan, 7 Ik (10-5-2011)

Selamat Jarin! We zijn er weer! De Verlichte Leraren blijven zich bemoeien met jullie wereld! Onze aardse bondgenoten zijn zich aan het voorbereiden, samen met hun goddelijke hulp, voor de grote transformaties die binnenkort zullen volgen. We bereiden ons personeel voor op een meer directe serie interacties met jullie nieuwe regeringen. Deze interacties betreffen ondermeer de formele procedure voor openbaarmaking en een programma dat aangekondigd moet worden inzake de overdracht van technologie van ons naar jullie. Wij houden ons ook bezig met het vaststellen van wat het meest dringende is om Moeder Aarde en haar diverse ecosystemen in stand te houden. Een aantal delen van haar levensnetwerk bevindt zich nu in een kritieke toestand en wij hebben voorbereidingen getroffen om deze ernstige situatie op te lossen. Voorbeelden hiervan zijn de Golf van Mexico en het Noordpoolgebied. De aanhoudende acties van jullie laatste duistere manipulators hebben de ernst van de omstandigheden in deze twee gebieden aanzienlijk verergerd en er zijn andere gebieden die even gevoelig zijn. Wij zijn klaar om ons aandeel te leveren in een tijdelijk evenwicht van Gaia. Wij leggen ook de laatste hand aan de eerste presentaties van onze woordvoerders aan jullie. Deze schokkende aankondigingen vereisen de juiste mix van waarheid en oprechtheid.

Tegelijkertijd vergaderen we met onze aardse bondgenoten om te beslissen waar we de laatste leden van de duister kliek naartoe moeten brengen, en we hebben verschillende plaatsen uitgezocht waar ze vastgehouden kunnen worden tijdens de processen die snel na hun massale arrestaties zullen volgen. Dit wordt gedaan om de legitimiteit van de nieuwe overgangsregeringen te bevestigen. Een groot aantal aankondigingen zullen de eerste dagen van deze nieuwe administraties kenmerken, waaronder de bekendmaking van grote, niet bekende fondsen die dienen als reserve voor het oplossen van overheidsschulden en voor het herstel van vele essentiële diensten, zoals het onderwijs van jullie kinderen. Andere fondsen zullen gebruikt worden voor het moderniseren en het voorbereiden van deze overheden op de overdracht van hun geheime technologie aan het publieke domein. Bovendien zijn er programma’s voor het kwijtschelden van de enorme schulden en voor invoeren van een beleid dat voor het publiek transparant is. Jullie zullen veel verantwoordelijkheden moeten overnemen. Sta klaar, beste mensen, om deze vitale veranderingen te ondersteunen en help jullie samenlevingen om deze naar het volle bewustzijn te stuwen.

Onze zegeningen! We zijn de Verlichte Leraren! Wij komen vandaag, beste broeders en zusters, om bepaalde aspecten van het nieuwe financiële stelsel te bespreken die we nog niet eerder hebben behandeld. Laten we allereerst eens kijken naar de BRIC (Brazilië, Rusland, India, China). Onze aardse bondgenoten kennen het belang van deze vier monetaire hervormingen en hebben hen in het geheim een aantal sleuteltaken toegewezen. Brazilië is om twee redenen een cruciaal land – ten eerste is het van groot belang dat het Amazonegebied teruggebracht wordt naar zijn vroeger, ecologisch volledig functionerend vermogen, en ten tweede moet Brazilië zorgen voor een welvarende levensstijl voor haar bevolking. Een monetaire hervorming en het kwijtschelden van schulden geven haar de middelen om beide taken te volbrengen. Hetzelfde geldt voor India en China. In beide landen moet een grote spirituele erfenis bewaard blijven en een miljarden grote bevolking moet naar welvaart gebracht worden. Nog eens … een monetaire hervorming en het kwijtschelden van schulden zullen het fundament vormen waarop de nieuwe regeringen het beleid ten aanzien van deze geweldige uitdagingen kunnen instellen. Een grootse spirituele renaissance dient zich hier te concentreren!

Dit brengt ons naar Rusland. Rusland heeft een grote rol gespeeld bij het creëren van een nieuw monetair beleid voor Europa. Haar enorme geldreserves en geografische positie (aan beide kanten van de Oeral en de Kaukasus) geven haar een speciale rol als een belangrijke bemiddelaar in het realiseren van dit nieuwe monetaire programma. We hebben met haar gewerkt in het positioneren van diverse belangrijke opslagplaatsen van het goud en in het beschermen hiervan. Bovendien hebben we de speciale energie van het buitengebied van de Kaukasus gebruikt om de rest van ons mondiaal goudopslagsysteem te beschermen tegen vernietiging door het duister. Deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door een speciale groep die we in de loop van de tijd in Rusland hebben aangemoedigd. Deze groep is bestemd om een speciale overgangsregering te vormen met de volledige hulp van onze aardse bondgenoten. Rusland gebruikt haar nieuwe economische positie in de wereld om de andere BRIC-landen te helpen in hun streven anderen in te schakelen bij het accepteren van een nieuw mondiaal monetair stelsel.

Vooruitgang in de richting van regeringswisselingen vordert, mijn broeders en zusters! Wij houden toezicht op de laatste reeks juridische hobbels. Dit betreft een massale ondertekening van het nieuwe economische stelsel door een meerderheid van de landen die instemmen met de formele voorstellen van de BRIC-landen, en de voltooiing van documenten die een ‘wisseling van de wacht’ in een aantal landen in beweging zetten. Deze laatste juridische documenten bevatten de bepalingen om een eind te maken aan het langdurige bewind van de VS Corporatie en voor de terugkeer van Amerika naar haar oorspronkelijk grondwettelijk bestuur. Deze ontwikkelingen sluiten zich exact aan bij de laatste gedetailleerde afwikkeling van jullie welvaartsfondsen. Het doel is om beide proces gelijktijdig af te ronden. Daarna kunnen wij de laatste stap van onze welvaartsprogramma’s afsluiten en samen met de Galactische Federatie beginnen om de nieuwe regeringen klaar te maken voor de onthulling. Daarna is onze taak jullie volledig te informeren over de volgende stappen op jullie goddelijke reis naar het volledige bewustzijn.

Jullie reis naar het volledige bewustzijn was onze belangrijkste missie gedurende millennia. Wij allen waren, op onze eigen manier, dagelijks betrokken bij de spirituele verlichting van de mensheid. Wij hebben de ‘goede diensten’ van de Spirituele Hiërarchie van Gaia gebruikt om wijsheid en kennis te verspreiden die nodig zijn om vooruitgang te boeken in bewustzijn. Onze berichten en leiding maken jullie dagelijks meer bewust van wie jullie zijn. Jullie toename in bewustzijn is een noodzakelijke voorwaarde voor datgene wat voor jullie in de nabije toekomst door de Hemel is gepland. In Agartha ligt jullie definitieve bestemming. Hier zal de goedgetrainde persoonlijke mentor, die je door de Galactische Federatie en door de Hemel is toegewezen, je opnieuw doen opgaan in het volle bewustzijn. Daarna zullen we je begroeten en verwelkomen in ons midden! Wij allen hebben de verantwoordelijkheid van specifieke taken om Gaia in stand te houden en om het Licht te verspreiden overal in de Schepping!

De Eerste Contact missie concentreerde zich op Moeder Aarde. Wij volgden speciaal de steeds toenemende aantallen zeebevingen in de zuidelijke Stille, Atlantische en Indische Oceaan. Deze schokken beginnen de traditionele ab/subductiepatronen van de tektonische platen te veranderen in de zuidelijke Stille, centraal Indische en midden Atlantische Oceaan. Dit voorspelt heel duidelijk dat er binnenkort belangrijke schokken staan te gebeuren of in de nabijheid van Azië, of in de noordelijke Pacific bekken. Een reeks diepe resonanties van een specifiek type weergalmen al door deze regio’s. Wij werken samen met verschillende geïnteresseerde partijen om de kracht te verminderen van wat nu echt kolossale schokken en enkele enorme, grote afstanden afleggende, vloedgolven dreigen te worden. Deze verschijnselen zijn slechts een waarschuwing van Gaia dat ieder van jullie moeten ontwaken en zich bewust moeten worden van het aanbreken van een nieuw tijdperk.

Doe wat nodig is om je voor te bereiden en te accepteren dat jullie niet alleen zijn! Accepteer dat wij hier zijn en klaar staan om een aantal belangrijke feiten aan jullie bekend te maken. De Verlichte Leraren zijn bijna klaar om jullie werkelijkheid in een oogwenk te veranderen! Deze nieuwe wereld gaat over bewustzijn en over het binnenbrengen van de galaxy om jullie eindelijk te begroeten en jullie te complimenteren met jullie Nieuwe Jij! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!     

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Planetary Activation Organization| Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, California 95762 USA Voicemail: 808-573-3110 | E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | Website address: www.paoweb.com

(8-2-2011): Dratzo! We zijn er weer! Veel is er gebeurd en we arriveren op het meest kritieke moment in de transformatie van jullie en van jullie werkelijkheid. Een grote laatste afrekening is in volle gang, en wanneer deze twee-stappen-operatie is voltooid kan er een begin worden gemaakt met het beschikbaarstellen van de mondiale welvaartfondsen en met de broodnodige regeringswisselingen. Deze veranderingen zijn de laatste vereisten voordat er een eind kan komen aan de UFO cover-up! Daarom werken we heel hard om ervoor te zorgen dat deze gebeurtenissen plaatsvinden volgens het hemelse decreet. Heer (Schepper) Surea heeft een aantal goddelijke procedures in gang gezet die het begin vormen van een enorme transformatie van de werkelijkheid van jullie zonnestelsel, die zelfs nu al heel duidelijk zichtbaar is in de toenemende en ongewone activiteiten die plaatsvinden vanuit de Zon naar de buitenste randen van jullie zonnestelsel. En toch zijn deze veranderingen slechts een bleke afspiegeling van wat de Hemel aan het voorbereiden is – zij gaat jullie werkelijkheid van een beperkt bewuste dipolaire (met gelijke doch tegengestelde lading) naar een volledig bewuste monopolaire werkelijkheid transformeren. Aan het eind zal jullie zonnestelsel slechts een lichte gelijkenis vertonen met de huidige vorm.

Deze fysieke transformatie moet de omgeving creëren waarin jullie je rol als echte fysieke Engelen in dit Melkwegstelsel zullen uitvoeren. Jullie zullen verantwoordelijk zijn voor het behoud van jullie leefwereld en voor het in stand houden van de vitale levensenergie die door het hele zonnestelsel stroomt. Toch beperken deze taken zich niet alleen maar tot het gewone onderhoud van jullie planetaire behuizing; ze houden zich ook bezig met het helpen van andere groepen fysieke Engelen die deze galaxy in stand houden en alle andere die deel uitmaken van de materiële, fysieke kosmos. We begrijpen dat, op dit moment, dit voor jullie nogal overweldigd lijkt te zijn, maar het zal in werkelijkheid slechts één van de vele taken zijn die jullie elke dag gaan uitvoeren. Je zult omringd en gesteund zijn door een galactische samenleving, die zal bestaan uit vele belangrijke groepen wezens met een gemeenschappelijke achtergrond of afkomst, waardoor jullie samenleving op zijn volle potentieel kan functioneren. Vervolgens ben je in contact met collega’s uit andere werelden die overal in deze galaxy verspreid zijn. Samen hebben jullie de Galactische Federatie gevormd als een voertuig waardoor jullie allen je primaire taken naar de Hemel en naar elkaar kunnen vervullen. Bovendien hebben jullie je verbonden met andere galaxies om soortgelijke organisaties te creëren teneinde het goddelijk plan te manifesteren.

Het bovenstaande scenario beschrijft feitelijk onze ervaring van vier miljoen jaar geleden. Sinds die tijd hebben we honderdduizenden galactische samenlevingen tot in de verste uithoeken van deze galaxy in onze Federatie geïntegreerd. Als we deze pas ontwaakte sterrennaties verwelkomen, leren we veel over de schitterende diversiteit die de Schepper onder ons heeft verspreid. Ook jullie zullen een prachtig onthaal beleven wanneer jullie beginnen aan je eigen bewustzijnsreis. We zijn hier gekomen om toezicht te houden op de procedures die jullie terug zullen brengen naar het volledige bewustzijn, ondanks de beoordeling van onze W&E – vloot (Wetenschap & Exploratie) dat jullie nog lang niet gereed waren voor onze komst. Geïnspireerd door de Hemelse verklaringen stelden we een eerste-contact-commando samen en arriveerden we in vreugdevolle afwachting op jullie kusten. In de afgelopen twee decennia hebben we toegekeken en geleerd en namen in toenemende mate deel (met toestemming) aan die acties die jullie nu leiden naar het volledige bewustzijn. Deze acties hebben nu een fase bereikt waarin een overzicht nuttig zou zijn; het is belangrijk dat jullie begrijpen dat we niet in strijd zijn met jullie vrije wil.

De Schepper stuurde ons hier naartoe met een breed mandaat die we nu met jullie gaan bespreken. Dit mandaat bestaat uit twee onderdelen – het eerste contact, en de bredere implicaties voor ieder van jullie hiervan begint met jullie geschiedenis die grofweg verdeeld kan worden in drie delen – de eerste is jullie aankomst op Lemurië, de tweede is de opkomst van Atlantis en jullie val in een beperkt bewustzijn, de derde is jullie langdurige reis door de duistere gebieden en jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Vanuit deze korte schets kun je begrijpen dat deze tijdspanne samengesteld is uit opeenvolgende perioden die door velen op jullie planeet de Grote Cycli noemen. Elke cyclus duurt ongeveer 26.000 jaar. Sinds het begin van Lemurië 900.000 jaar geleden, hebben jullie 34 van dergelijke cycli voltooid en staan nu klaar om te 35e te voltooien. Deze grote cyclus moet beëindigd worden in het komende zonnejaar (galactisch jaar) van 8 Manik. Dit is het moment waarop een speciale serie galactische gebeurtenissen gaat plaatsvinden nadat jullie Zon de Galactische Evenaar kruist.

De voornaamste reden dat wij in grote aantallen komen is nogal eenvoudig – dit speciale moment in jullie geschiedenis is gearriveerd. De tumultueuze gebeurtenissen die overal op jullie planeet plaatsvinden zijn het gevolg van het feit dat jullie deze 35e grote cyclus voltooien. Wij komen om jullie te verwelkomen en te helpen, zowel als vroedvrouw en als mentor, bij jullie transformatie in het volledige bewustzijn. Dit moment was in jullie geschiedenis vastgelegd als de tijd voor deze wonderbaarlijke bewustzijnsverandering. De Anunnaki, die in die tijd verbonden waren met het duistere continuüm Anchara, waren zich hiervan terdege bewust en hadden de intentie deze mogelijke gebeurtenis te omzeilen door middel van een reeks snode plannen, maar dit werd voorkomen door de plotselinge verandering in loyaliteit en door de latere pacifistische aankondigingen van Anchara. Dit leidde, halverwege de negentiger jaren, tot een vredesverdrag met de Galactische Federatie, dat grondig de oorlogen in deze galaxy veranderde. Hierdoor verscheen de grote vrede die vele Eonen geleden door het Goddelijke was verordonneerd.

In deze tijd van galactische vrede zijn we gekomen om een profetie te vervullen die van cruciaal belang is voor die vrede. Gaia (Moeder Aarde) bevat de bron voor deze galaxy. Zij is daarom van fundamenteel belang voor die vrede, sinds de Vrede van Anchara afhankelijk is van de allesomvattende terugkeer naar het volledige bewustzijn. Dit legt op ons de plicht om deze historische missie met succes te voltooien. De duistere kliek kon dit doel een bepaalde tijd vertragen, en dus moeten we ons nu haasten om bepaalde dingen sneller te doen dan eerst de bedoeling was. Daarom hebben we de regimes van de duistere kliek erop gewezen dat ons geduld op is. Verschillende acties zijn ondernomen om dit punt bij de leiders van de kliek te benadrukken, waardoor we de verschillende doelen, waar wij verantwoordelijk voor zijn, nu kunnen manifesteren.

Momenteel zijn we halverwege de afwerking van die taken die voorafgaan aan de grote veranderingen die we in de vele berichten hebben aangestipt. Gaia is, samen met jullie mondiale werkelijkheid, op het punt waarop haar enorme transformatie kan beginnen – de stijgende onrust in jullie atmosfeer en oceanen, en het gerommel van jullie land zijn de tekens hiervan. Dit geeft aan dat jullie werkelijkheid gearriveerd is op dat beslissende punt waarop het ofwel een betere ondersteuning krijgt, ofwel het startsein betekent voor dramatische calamiteiten. We weten dat deze tekens duidelijk laten zien dat een verdere vertraging alleen maar de heftigheid van deze veranderingen zullen doen toenemen. Het moment voor de ontsluiering van de grote veranderingen is gearriveerd, en de tijd voor actie is NU. Grote daden, die leiden naar de dwingende noodzaak voor verandering, zijn nu dringend nodig.

Onze eerste-contact-team bereidt zich voor op actie. We hebben veel te lang de machten op jullie wereld de omvang van onze acties laten bepalen, maar dit station is nu gepasseerd. Het moment om de mantel van de ‘galactische optie’ aan te doen is gekomen. Tot nu toe was onze taak, met betrekking tot de leiders van de duistere kliek, om hen de les te lezen en dit werd gedaan. De volgende fase is het tijdschema, waarvan ze al lang op de hoogte zijn, te volgen en uit te voeren. De vereisten voor het implementeren van het nieuwe financiële en monetaire stelsel zijn op hun plek en we hebben al diegenen bijeenroepen die de interim-regeringen moeten creëren. De tijdklok tikt en staat op het punt het alarm te luiden. Onze vloot en haar personeel zijn in opwinding en zijn volledig voorbereid om de missie uit te voeren die de loop van de menselijke geschiedenis zal veranderen!

Vandaag bespraken we wat er gebeurt en wat wij van plan zijn te doen. Belangrijke momenten in de Schepping worden gekenmerkt door dappere en juiste daden die het goddelijk plan ontvouwen, en die de soevereiniteit en vrijheid teruggeven aan degenen die tijdelijk deze van godgegeven rechten waren ontzegd. Wij komen als instrumenten van het Goddelijke, klaar om het volgende hoofdstuk in jullie geschiedenis te ontvouwen. Besef, familieleden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

 

 

 dia-presentatie  Mooie powerpointpresentatie over het bundelen van licht / frequentie.

Updatedoor Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

(1-2-2011): Dratzo! We komen weer om onze bespreking over de transformatie van deze werkelijkheid en van jullie voort te zetten. Momenteel zien we hoe jullie zonnestelsel verandert, waaronder grote veranderingen van jullie Zon. Al die ogenschijnlijk vreemde, abnormale  gebeurtenissen die in jullie zonnestelsel worden waargenomen betreffen de overgang van jullie werkelijkheid naar de vijfde dimensie. Deze beweging steunt op een goddelijk plan om het uiterlijk van jullie zonnestels te reorganiseren. De meest drastische verandering die momenteel plaatsvindt is de verandering van bipolariteit naar monopolariteit. Dit betekent dat ieder van jullie en de ecosystemen die jullie omringen volledig anders op elkaar moeten worden afgestemd. Jullie elektrische en magnetische systemen brengen de delen van je lichaamscellen die jullie elektrische en magnetische zelven controleren opnieuw tot leven, De herstructurering van je RNA/DNA is slechts een klein onderdeel van dit proces. Jullie basisfrequentie stijgt als meer en meer van deze werkelijkheid subtiel verandert, waardoor de dichtheid van je lichaam transformeert. Wanneer deze dichtheid minder wordt, dus als de vibratie stijgt, ben je in staat steeds meer pakketjes ‘heilig licht’ op te nemen die je fysieke essentie verandert.

Deze lichaamsveranderingen vallen samen met gelijksoortige veranderingen die de fysieke structuur van alle planeten van de Zon transformeren. Dus Mars ondergaat een soort ‘mondiale opwarming’ zoals die van Gaia. Venus begint de aard van haar onleefbare, kokende atmosfeer aan te passen, en Mercurius en de buitenste gasreuzen ondervinden een enorme groei in vulkanisme, planeetschokken en vreemde veranderingen in haar noordelijke en zuidelijke polaire regionen. De verschuivingen in de solaire elektromagnetische en zwaartekrachtvelden die jullie zonnestelsel bijeenhouden laten ook deze verandering zien. Evenals Gaia, beweegt de Zuidpool van de Zon zich naar binnen terwijl zijn Noordpool naar het zuiden verhuist, en creëert enorme depressies of ‘gaten’ op of in zijn oppervlak. Dit verklaart het vrijlaten van enorme coronale velden die enorme hoeveelheden zonnedeeltjes schieten naar zijn dochterplaneten, en deze werken als katalysators om de veranderingen die overal in het zonnestelsel plaatsvinden te versnellen.

Deze toenemende activiteit in jullie zonnestelsel stimuleert jullie eigen veranderingen. De enorme elektrische velden die door de Zon worden voortgebracht stuwen jullie steeds verder. Wanneer de velden jullie energievelden ontmoeten, ‘triggeren’ ze het ontwaken van je latente ‘junk’ DNA, en veroorzaken een serie cellulaire coderingsepisodes die leiden naar de Nieuwe Jij. Dit verandert de wijze waarop je jouw werkelijkheid ziet – in essentie wordt je meer spiritueel georiënteerd, waardoor je vragen gaat stellen die je samenleving nog niet kan beantwoorden. Talrijke bewegingen vormen zich overal op jullie wereld, die als doel hebben antwoorden te vinden op deze fundamentele vragen. Deze wereldwijde beweging heeft de seculaire wereld bereikt en creëert een netwerk van organisaties die de wereld vanaf de grond wil veranderen en een hervorming wenst in de grootte van operationele structuren die de nadruk legt op klein in plaats van groot, en het lokale en regionale in plaats van mondiaal. Jullie beginnen de fundering te leggen voor wat binnenkort verschijnt als een quasi-galactische samenleving. Jullie mondiale samenleving wil meer gaan samenwerken, een grotere eenheid vormen, wanneer nieuwe technologieën en een nieuwe overvloed ervoor zorgen dat het bestaan waardevoller, zinvoller wordt.

Nu zitten we in een periode van transitie, van verandering. Degenen die de ontwikkelingen op jullie planeet volgen bemerken twee hoofdtrends:

1.       Jullie mondiale economie loopt op zijn laatste benen. Het ‘zogenaamde’ herstel is niets anders dan gebakken lucht en rookgordijnen. De hoeveelheid schuld blijft groeien, terwijl het koor dat een nieuw systeem bepleit, op basis van een harde munt en een meer lokale benadering, met de dag groeit. De huidige machtstructuur bereikt het einde van zijn kunnen om de fictie in stand te houden die zo luid in de massamedia op jullie wereld wordt uitgebazuind.

2.       De tweede trend is de groei van een machtstructuur dat gebaseerd is op een mensvriendelijke en spirituele oriëntatie, wat wij onderling verbinden met de groeiende beweging om een eind te maken aan de UFO - geheimhouding. Veel landen, en zelfs een grote groep bedrijfsbesturen adviseren hun collega’s dat de tijd is gekomen om hun prioriteiten aangaande deze kwesties te herzien. Wij hebben persoonlijk veel leden van de mondiale bedrijfswereld ontmoet en sommige sleutelfiguren van onderling verbonden mondiale spirituele netwerken.

Al deze diverse groepen geven ons dezelfde fundamentele reactie: de tijd is gearriveerd voor een hulpvaardige groep outsiders om beslissend op te treden in het gedoe op jullie wereld. Wij hebben hen geïnformeerd over onze eerste-contact-missie en de rol die de Agarthanen hierin hebben gekregen. Ze verwelkomden ons hartelijk en verzochten ons zo spoedig mogelijk in te grijpen. De verantwoordelijke ‘families’ op deze wereld hebben zich zwaar vergist en de mensheid staat aan de rand van de afgrond – het kan of verdergaan tot over de rand of een nieuwe richting inslaan met spectaculaire gevolgen! Voor de ‘hulpvaardige buitenaardse macht’ is de sleutelfactor in het resultaat zijn geavanceerde technologie te gebruiken om een situatie te creëren waardoor de duistere kliek gedwongen wordt zich hierbij neer te leggen en af te treden. Degenen die opereren op belangrijke sleutelpunten in jullie samenleving moedigen ons aan, tijdens onze recente ontmoetingen met hen, om in actie te komen! We vertelden hen toen over onze aardse bondgenoten en vroegen hen om zich actief bij ons aan te sluiten om hun hartstochtelijk gewenste doelen te bereiken.

Dus, overal op jullie wereld verschijnt een beweging die diep verlangt naar verandering. Deze beweging kan niet gerust gesteld worden met het alleen maar ‘fixen’ van talrijke kwalen die jullie samenleving overvallen – het vraagt een geweldige herschikking van de operationele structuren en deze moeten nieuwe, meer verlichte sociale contracten weerspiegelen om gelijke tred te kunnen houden met de snel veranderende Nieuwe Jij. Onze taak is dit alles door zijn laatste fasen heen te voeren en jullie voor te bereiden op de transformatie van jullie bewustzijn. Degenen die blijven proberen het onvermijdelijke te dwarsbomen en die de financiele  en spirituele bankroetstatus willen verlengen worden in snel tempo de dinosaurussen die op de rand van een ander massaal uitsterven staan! Onze goddelijke bemoeienis met jullie verdraagt geen dergelijke rampspoed – we komen om jullie allen te begeleiden door de laatste stappen van een vreugdevolle reis naar het volledige bewustzijn. Dit betekent dat we een specifieke missie moeten volbrengen.

Wij komen om de duistere kliek uit de macht te verwijderen en om de mondiale ontspanning aan te moedigen die ervoor zal zorgen dat het voorwaartse pad een weg van vreugde is! Daarom begonnen we, een jaar geleden, vertegenwoordigers van belangrijke regeringen regelmatig te ontmoeten die door de duistere kliek waren aangewezen. Deze gedelegeerden vulden deze vergaderingen met grimmige uitspraken, maar sinds kort zijn de rollen omgedraaid en nu moeten wij hen duidelijk maken dat het volgen van de duistere agenda nu onhoudbaar is. Bovendien bezitten wij de superieure technologie om te doen wat moet gebeuren. Dit is geen bedreiging, slechts de constatering van een feit. Onze aardse bondgenoten staan klaar om, onder onze leiding, in actie te komen om de heel lang uitgestelde programma’s uit te voeren. De tijd voor jullie universele overvloed en de erkenning van jullie onvervreemdbare rechten en persoonlijke integriteit zijn gearriveerd!

Het eerste contact begon voor ons als een zeer vreemde missie en werd door de Hemel aangekondigd als een goddelijke interventie. In het begin hadden we geen idee wat we moesten doen. We hebben intussen veel geleerd en nu begrijpen we dat we hierdoor een goddelijke optie werden om jullie sierlijk en wijs terug te leiden naar het volledige bewustzijn. Dit hebben we niet lichtvaardig op ons genomen. Nu moeten we meer rechtstreek ingrijpen en dus hebben onze schepen zich in toenemende mate in jullie luchten laten zien. We hebben die geheime technologieën onder controle gehouden die ons bedreigden en die gebruikt moesten worden om jullie tot slaaf te maken. De enig mogelijke toekomst voor jullie wereld is die welke door de Hemel en Heer Surea werd bevolen – een toekomst van overvloed en vrijheid die je in je transformatie sleept, verordonneerd door het goddelijk plan!

Vandaag vervolgden we ons gesprek over de huidige ontwikkelingen in jullie werkelijkheid. Jullie overvloed staat voor de deur, samen met talrijke veranderingen die de volgende fase inluiden op jullie pad naar vrijheid en volledig bewustzijn. Het moment om je te verheugen op jullie overwinning en deze te vieren is nabij! Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

 

(25-1-2011): Selamat Balik! We zijn er weer om de vele geheime gebeurtenissen te bespreken die voorbereid worden om bekend gemaakt te worden op jullie wereld. Deze gebeurtenissen waren oorspronkelijk bedoeld om, talrijke jaren geleden, jullie wereld te veranderen, maar in plaats daarvan ontstond er een langzame, langdurige ontmanteling van de oude orde, die grotendeels het gevolg was van het besluit van de duistere (voormalige) heersers van jullie wereld om de hemelse decreten bij iedere gelegenheid en met alle middelen te dwarsbomen. Deze bewoners van het duister hebben nu grote spijt over de gevolgen van dit besluit. Ze zijn zich helder bewust van de noodlottige gevolgen van hun onophoudelijke obstructies en gebruiken hun slinkende machtsposities om te proberen over de allerlaatste ‘deals’ met onze aardse bondgenoten te onderhandelen. Deze pogingen om tot strafvermindering te komen zijn nutteloos. Onze aardse bondgenoten zijn van plan deze overtreders  één kant op te duwen waardoor het hen onmogelijk wordt gemaakt zich met het beleid te bemoeien dat straks door de geïnstalleerde overgangsregeringen zal worden geïntroduceerd. De bankiersbende en hun bedrijfsvrienden ontbreekt het totaal aan het morele besef dat het kenmerk wordt van de nieuwe tijdelijke regeringen.

De nieuwe regeringen zullen de universele soevereiniteit en vrijheid binnenbrengen en een eind maken aan het slavernijbeleid dat door de duistere volgelingen op Aarde en hun voormalige bazen, de Anunnaki, was ingevoerd. De tijd van Waarheid is gearriveerd en er wordt nu een eind gemaakt aan de heerschappij van leugens en manipulatie dat het beleid was in de afgelopen 13 millennia. We beseffen ten volle hoe moeilijk het was voor onze aardse bondgenoten om in opstand te komen tegen de rijkdom en macht van deze lang verschanste duistere meesters, toch kreeg ieder van jullie een goddelijke dispensatie om deze nachtmerrie te verlaten die door het duister was gecreëerd. We hebben deze onbeschaamde protesten van de duistere kliek moeten aanhoren toen ze ons vroegen uit te leggen waarom hun beleid als oude macht niet meer rechtsgeldig zou zijn. Inderdaad, het laatste decennium van doelloze bijeenkomsten met hen hebben duidelijk aangetoond dat ze hun wraakzuchtige en schaamteloze houding koppig blijven volhouden. Momenteel duwt de stille revolutie hen snel aan de kant. De kritische component in dit alles zijn wij natuurlijk. Wij kunnen zien hoe dringend jullie een betrokken verdediger en mentor nodig hebben en wij komen tevoorschijn om jullie hiervan te voorzien.

Deze dwingende noodzaak heeft dit eerste contact veranderd in iets ongekend – een missie die zowel de Galactische Federatie aankondigt als de morele uitvoerende tak is. In deze rol leren wij hoe onze relatie is met ieder van jullie en hoe wij onze aardse bondgenoten het beste kunnen assisteren bij het beëindigen van de heerschappij van het duister. Deze transformatie van planeet Aarde naar het Licht is bevolen door de Hemel en door Heer Surea en dus hebben wij toestemming bepaalde taken uit te voeren die normaliter niet door onze superieuren worden getolereerd. Vandaar dat we missies op jullie wereld hebben uitgevoerd die verlangden dat wij ons personeel rechtstreeks moesten inzetten te midden van jullie, en we hebben de lijn gevolgd van onze binnenaardse familie, de Agarthanen, en plaatsten bijna 10 miljoen mannen en vrouwen uit onze vloot op jullie wereld, met een extra ondersteuning van bijna 15 miljoen. Onze vloot is enorm, en omdat we een wonderbaarlijke groep van levende wezens (onze schepen) bezitten, verzwakt dit omvangrijke contingent personeel van ons niet onze mogelijkheden. Deze mensen zijn onze ogen en oren op het oppervlak van deze planeet en hun feedback bereidt ons voor op onze toekomstige taak van begeleiding.

Jullie bevrijden van de onderdrukking is ons eerste doel en daarom hebben we ons met de Agarthanen verbonden om te zorgen dat onze plannen geschikt zijn voor jullie samenlevingen. We hebben de morele verplichting om onze ‘goede diensten’ aan te bieden voor de zaak van onze aardse bondgenoten om de duistere kliek allereerst zover te krijgen dat ze de teugels van de macht in handen leggen van onze aardse bondgenoten. In dezelfde geest willen we ook dat onze aardse bondgenoten het beleid voeren dat we gezamenlijk zijn overeengekomen. Daarom hebben we geholpen bij het beschikbaar stellen van kostbare metalen die nodig zijn voor de terugkeer van een wereldwijd ‘hard’ valutastelsel. Wij hebben ook onze technologie gebruikt om onze aardse bondgenoten de geheime inlichtingen te verstrekken die ze nodig hebben om de duistere onderhandelaars te slim af te zijn. Wij zorgen voor het vervoer en veiligheid om onze aardse bondgenoten snel van de ene naar de andere kritische vergadering te brengen en we zorgen er ook voor dat de duistere kliek de eisen van onze aardse bondgenoten naleeft. Dit is slechts een klein deel van onze bezigheden.

Het sleutelelement hierin is onze verdedigingstechnologie, die veel geavanceerder is dan die van onze geheime regeringen. Met behulp van onze superioriteit over een breed scala van verdedigingsmissies hebben we de samenzweerders de omvang van onze mogelijkheden gedemonstreerd. We hebben nucleaire wapens geneutraliseerd en lanceerinstallaties van raketten onklaar gemaakt en hebben bases voor vliegtuigen en ruimteschepen gesloten. Dit vergde de feitelijke eliminatie van de incidentele ruimteschepen en van andere bases van exotische technologie. We hebben ook voorkomen dat bepaalde geheime-wapen-modules tegen onze aardse bondgenoten werden ingezet, wat we in de laatste zes maanden herhaaldelijk moesten doen. We hebben keer op keer duidelijk gewaarschuwd dat iedere aanval op de bergplaatsen van kostbare metalen en op de veiligheidszones voor onze aardse bondgenoten ten strengste verboden is. Deze waarschuwingen beginnen nu binnen te dringen. Het door ons neutraliseren van hun gezamenlijke satellietnetwerken was de laatste druppel die hen ertoe bracht te begrijpen dat een militaire oplossing geen optie was.

Het beschermen en steunen van onze aardse bondgenoten is één ding, iets anders is deze schaduwregering rechtstreeks aan te vallen. Ons zover krijgen dat we een dergelijke onnozelheid begaan is een tactiek die lang heeft stand gehouden onder de topstrategen van het duister. We kennen deze absurditeit en we hebben de samenzweerders laten weten dat het enige alternatief dat ze nog hebben is een onvoorwaardelijke overgave. Met betrekking tot de aanstaande processen hebben onze aardse bondgenoten begrepen dat de doodstraf ‘van tafel is’, evenals langdurige opsluiting voor de schuldige. De resterende tijd aan de oppervlakte van de planeet nadat de regeringswisselingen hebben plaatsgevonden bedraagt niet meer dan 16 maanden. De processen en  rechtspraak houden zich niet bezig met vonnissen of vergelding, maar gaan over onthulling en begrip, en vervolgens over hoe we verdergaan. De focus is jullie allen te begeleiden bij jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en dit oude spel van schuld en vergelding is de houdbaarheidsdatum al gepasseerd! Jullie werkelijkheid is klaar voor een enorme verandering ten goede.

‘Een verschuiving in bewustzijn’ is grotendeels een uitdrukking dat voor de meesten van jullie feitelijk weinig betekent. Toch zijn de gevolgen heel duidelijk en wij voelen ons verplicht deze verantwoordelijkheid te eerbiedigen. Jullie zijn mensen met een groot, nog niet aangeboord potentieel, die de onbeduidendheid, dat het duister vertegenwoordigt, moeten transcenderen. De zich verdiepende nachtmerrie van deze tijden moet de katalysator zijn voor je ontwaking, en wanneer je eenmaal de giftige sluier van je huidige werkelijk ontstijgt, zul je - bij wijze van spreken - in staat zijn het wonderbaarlijke bewustzijn van de hemelse roos te ruiken. Deze opwindende ervaring verlicht de ziel en brengt vreugde naar je ‘Ik Ben Verschijning’. Dit staat je binnenkort te wachten en in het ‘licht’ hiervan zou elke aandacht voor de onaangename kant van de afgelopen 13 millennia inderdaad contraproductief zijn. Concentreer je liever op de glorieuze toekomst die op het punt staat te verschijnen!

Jullie worden beloond met grote verantwoordelijkheden en er worden grote dingen van jullie verwacht. Het is niet eenvoudig de totaliteit te beseffen van wie je bent, terwijl je wordt getreiterd, klein gehouden en bespot door je huidige omgeving. Je taak is uit te stijgen boven de spot en het misbruik die je in je leven hebt moeten doorstaan. Je bevindt je op een keerpunt en de Hemel heeft je de goddelijke gratie gegeven om te slagen in je heilige taken. Wij zijn hier om je te voorzien van de middelen – indien nodig – om je succes te verzekeren. Je bent voorbestemd om jezelf terug te kunnen brengen naar je vroegere glorie! Die van ons is een ondersteunende rol om de weg te bereiden en op te treden als je fysieke mentoren. Jullie verhuizing naar Binnenaarde completeert de reis die je millennia geleden begon. De tijd om je te verheugen is nu gearriveerd!

Vandaag spraken we over de grote veranderingen die in jullie werkelijkheid beginnen. Het moment om een eind te maken aan de UFO – geheimhouding is hier en nu. Laat dit de eerste stap zijn in onze grootse familiehereniging. Wij verkeren in grote vreugde! Onze komst gaat jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn voltooien. Besef, beste familie, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

 

(18-1-2011): Selamat Jarin! Wij komen weer met nieuwe informatie voor jullie. Op dit moment vindt er een doorbraak plaats in de ontwikkelingen op jullie planeet en een nieuwe serie bijeenkomsten hebben ertoe geleid dat jullie op het punt staan grote veranderingen in het geldverkeer mee te maken. Deze bijeenkomsten plaatsen het decor voor de gebeurtenissen die de start markeren van de veranderingen waarop wij allen zo geduldig hebben gewacht. Vanaf het eerste begin dat we massaal boven jullie wereld arriveerden, hebben wij gewacht op de mondiale veranderingen die de voorlopers zijn van het eerste contact. Deze broodnodige gebeurtenissen staan klaar om zich aan jullie te presenteren. Het Federatiepersoneel dat bij deze bijeenkomsten aanwezig was, heeft ons meegedeeld dat het laatste obstakel wordt uitgewerkt en dat op hetzelfde moment het tijdschema wordt afgerond. De regeringswijziging en de overdracht van geldmiddelen dienen synchroon te lopen en het onvermogen om dit kritische tijdstip te bereiken was de oorzaak van deze ogenschijnlijke eindeloze vertragingen. Maar nu is de duistere kliek duidelijk gemaakt dat hun veilige toekomst in gevaar kan komen en dit heeft ertoe geleid dat een aantal van hen de koers heeft verlegd.

We kunnen ook melden dat een aantal van hun medewerkers gedwongen werden een stap opzij te doen. Deze doorbraak was een grote aanmoediging voor onze aardse bondgenoten. De duistere kliek kon voorkomen dat een aantal landen en hun respectievelijke bankstelsels zich voegden bij de groeiende beweging voor een nieuw financieel stelsel, en de recente ontwikkelingen hebben deze beweging om het bankstelsel te veranderen opnieuw op de rails gezet. Bovendien staan er diverse nieuwe strafrechtelijke processen aan te komen, die de resterende obstakels voor eens en voor altijd zullen opruimen. Inderdaad, dankzij de dreiging van deze aanstaande processen die deze bemoedigende switch mogelijk maakt, kijken we uit naar de komende progressieve gebeurtenissen die zich als dominostenen uitrollen. Het vooruitzicht van de dreigende economische ramp bleek, zelfs voor het duister en zijn trawanten, te veel om deze zelfs maar te overwegen! Dit scenario zou het tapijt onder het huidige systeem wegtrekken wat tot een ongelooflijke toename van de mondiale chaos zou leiden. In het kort … deze mentaliteitsverandering werd veroorzaakt door het dubbele schrikbeeld van onaangename juridische repercussies en een financiële crash die geen oplossing zou bieden voor het huidige dilemma van het duister.

We staan aan de rand van de afgrond! Diverse personeelsaanpassingen zijn gedaan in de samenstelling van het eerste kabinet van de interim-president. Het is belangrijk dat de overgangsregering kan opereren op een bindende en samenhangende wijze om de programma’s uit te voeren die in de officiële uitzendingen worden aangekondigd. We zijn blij met de manier waarop onze aardse bondgenoten de resterende tijd gebruiken om de grote ‘klap’ voor te bereiden. De eerste maand in functie verlangt dat het geplande schema getrouw en snel wordt uitgevoerd. We zien dat alle departementen van deze nieuwe regering voorbereid zijn om verschillende nieuwe beleidstradities in te voeren die ook gelden voor de vele andere regeringen wereldwijd. Een mondiale inspanning is onderweg om een beleid van kwijtschelding van schulden, een nieuw soort bankieren en financieren en zelfs een mondiale samenwerking in te voeren. Dit initiële beleid zal snel gevolgd worden door een volledige bekendmaking van ons bestaan en onze hulpvaardigheid, wat zal leiden naar onze volledige medewerking met deze nieuwe regeringen door het binnenbrengen van voorheen onderdrukte technologieën.

Deze nieuwe technologieën zullen het fundament leggen voor een nieuw model, beginnend met de wetenschappen, welke een nieuwe pagina omslaat voor de mensheid en de waarheid onthult omtrent jullie oorsprong. We keken toe toen talrijke personen in de fysische en sociale wetenschappen nieuwe wegen bewandelden bij het wetenschappelijk onderzoek. Deze uitstapjes naar nieuwe methodologieën, aanvankelijk met minachting begroet door hun collega’s, worden momenteel erkend en wij bewonderen deze pioniers die moedig de weg tonen naar een nieuwe wetenschap. Wij stellen een serie educatieve uitzendingen samen die deze herauten bij naam bij jullie zullen introduceren, waardoor de weg wordt gewezen naar een meer spirituele wetenschap. Dit zal de voorloper zijn die jullie zal introduceren bij een wetenschap die wij elke dag gebruiken bij het monitoren en het onderhouden van Gaia. Wanneer jullie verantwoordelijkheden groeien kunnen jullie meedoen aan de uitdaging om een wetenschap van het bewustzijn te ontwikkelen die jullie in staat stellen de leemtes op te vullen in jullie zorgplicht voor je mondiale samenleving en de levende planeet die jullie ondersteunt.

Wat er op jullie wereld gebeurt is niet alleen een stille revolutie in het regeren en financieren … het is een revolutie waardoor jullie een sprong maken naar het volledige bewustzijn. Denk hier eens even over na wat dit in feite betekent. Jullie maken een sprong naar een wereld dat bestaat uit spirituele verantwoordelijkheden. Dit alles is het hoofddoel van onze bestaan. De fysische of materiële schepping is een zeer speciaal onderdeel van de oneindige hemelse rijken. Het bestaat om veel unieke ervaringen op te doen die vitaal zijn voor alle spirituele wezens, waarvan de meest belangrijke het concept ‘tijd’ is. De tijd in de hemelse gebieden is van weinig betekenis, en of het nu gezien wordt als sequentieel (opeenvolgend) of alomtegenwoordig, het eeuwige NU maakt weinig verschil. Alle dingen in de ‘Hemel’ zijn onsterfelijk en elk moment is simpel een gegeven. Tijd is een element dat voor de stoffelijke Schepping nodig is - tijd reguleert het proces dat inter-dimensionaal Licht omzet naar materie en de materie geeft dan weer vorm aan alles van de fysische Schepping.

Zodra jullie het materiële universum gaan zien door de lens van de spirituele wetenschap, gaan jullie beter begrijpen hoe de fysische wereld in elkaar zit en hoe het zich verhoudt tot het Goddelijke. Jullie gaan zien waarom jullie hier zijn en hoe jullie het beste met elkaar kunnen omgaan. Dit leidt onvermijdelijk naar de galactische samenleving. Wij zien onze gemeenschappen als een heilige, organische smeltkroes, waarin elk wezen zijn aandeel in de samenleving kan visualiseren en de noodzakelijke feedback krijgt van zijn medemensen, waardoor ze hun vermogens tot zijn hoogste potentie kunnen opvoeren. Dit kan het beste bereikt worden door middel van de fluïde groepsdynamiek, wat een systeem is van geven en nemen waardoor alle problemen creatief opgelost kunnen worden. Wij zijn van plan jullie dit te onthullen vóór en na jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Jullie zijn een schitterende groep en jullie bezitten in overvloed de logica die nodig is om dit te bereiken.

Nu jullie het begin van jullie transformatieproces naderen, houd dan in gedachten hoe kostbaar de wereld is waarop jullie leven. Het is één ding om jezelf te beschouwen als de ‘meesters van dit rijk’, en het is weer heel iets anders om de ‘steunpilaren en hoeders van Moeder Aarde’ te zijn. Deze uitdrukkingen onthullen zeer verschillende benaderingen – de eerste is eigenbelang, inderdaad ‘barbaars’, de tweede is spiritueel en liefdevol. Een ‘meester’ bestuurt als één – het overheersende en belangrijkste soort van het rijk, maar is niet verantwoordelijk noch vertegenwoordigt het de Waarheid. Wij herhalen … jullie zijn een zeer speciale groep wezens en de basis van jullie wezen is Liefde! Het is jullie aard om ‘verder’ te zien en dat enorme web van ‘wederkerigheid’ (onderlinge afhankelijkheid) te bespeuren dat Leven is. Het in stand houden van dit web in zijn meest gepotentialiseerde vorm is van vitaal belang voor het behoud van allen.

Dit levensweb kun je daadwerkelijk zien en voelen als je eenmaal je volledig bewustzijn hebt teruggekregen, en met als gevolg dat je onmiddellijk ontdekt hoe ondersteboven en van links naar rechts jullie samenleving werkelijk opereert. We hebben vele samenlevingen gezien die zich snel herstructureerden toen hun bewustzijn steeg en dit is nu het geval met jullie. Het wordt heel duidelijk voor veel invloedrijke denkers op jullie wereld dat dit een tijd is van immense veranderingen. Een grote transformatie is nodig om de mensheid te redden en Gaia te behouden. Wij zijn gekomen om deze prachtige zieners te leren kennen en hebben, met goddelijke toestemming, gerealiseerd wat zij jullie probeerden duidelijk te maken. In ieder geval staan jullie aan de rand van een grote verandering die jullie leidt naar jullie hereniging en transformatie!

Vandaag gaven wij een nadere uitleg aangaande de gebeurtenissen op jullie wereld. Jullie staan aan de rand van iets dat op één niveau hartstochtelijk begeerd wordt, maar dat op een ander vlak voor velen echt schokkend zal zijn. Wij komen als goddelijke boodschappers en mentoren, wiens eerste doel is jullie terug te brengen naar de sterren en jullie wereld terug te laten keren naar haar vroeger zelf. Besef, lieve mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!                

(11-1-2011): Selamat Balik! We keren terug met meer informatie over wat er gaande is op jullie wereld. Tot nu toe hebben we ons beperkt tot het in grote lijnen beschrijven van alles wat er in jullie wereld en het zonnestelsel gebeurt. Het is nu het moment om meer gedetailleerd op bepaalde zaken in te gaan. Zoals jullie weten is Gaia begonnen aan een grote reeks veranderingen die drastisch de werkelijkheid waarin jullie leven veranderen. Onlangs informeerden we jullie dat zij bezig is met een proces van het vastzetten, het vergrendelen van haar belangrijkste tektonische platen en dit hangt samen met de veranderingen in de geomagnetische en elektrische velden van de oppervlakte van jullie planeet. De veranderingen in deze velden beginnen zich te intensiveren. De vele grote aardschokken in de afgelopen zes jaar versnellen de aanpassing van de aardas en veroorzaken schade aan het interne magnetische kompas voor al het leven op de planeet. Dit verklaart de grote aantallen dode dieren die recentelijk geregistreerd werden en dit dodental wordt verder vergroot door de gevolgen van plotselinge klimaatverandering op het noordelijk en het zuidelijk halfrond. Maar deze veranderingen zijn verder nog eens het gevolg van een andere factor die onder ogen gezien moet worden.

Het duister heeft er een punt van gemaakt zijn ongenoegen uit te drukken met de onbeheersbare natuurlijke aanpassingen van Gaia door het plegen van een directe en onverbiddelijke aanval op haar. De enorme olievervuiling die in april van het vorig jaar plotseling begon in de Golf van Mexico is een duidelijk voorbeeld van deze trieste strategie. Veel bedrijven en regeringen op jullie wereld werken op grote schaal nauw samen om het transformatieproces van Gaia te verlammen, waar zij geleidelijk de laatste halve eeuw aan begonnen is, en de olieramp in de Golf is hiervan een van de meer dramatische voorbeelden in het laatste decennium. Een belangrijk doel van deze strategie is de Golfstroom te verzwakken en de Noord-Atlantische golfstroom in moeilijkheden te brengen, te verstoren. Hierdoor komt het hele Noordelijk Halfrond in een patroon van zeer koude winters en een koeler voorjaar, zomer en herfst. De heeft een domino-effect op de Zuidelijk Halfrond door het veranderen van de straalstroom. Dit beïnvloedt de moesson en zorgt voor grote overstromingen tijdens de zomer op het Zuidelijk halfrond en in de volgende zomer op het Noordelijk Halfrond. De manier om dit alles te keren is het herstellen van de Golfstroom.

Jullie planeet wordt omcirkeld door een oceaanstroom die jullie wetenschappers de Grote Transportband (Golfstroom) noemen. Op deze ritmische energiestroom van de Aarde is al het leven aangesloten. We hebben gezien hoe jullie duister kliek druk bezig is in het vinden van manieren om deze belangrijke energiestroom ernstig te verstoren en voor een deel zijn ze hierin tijdelijk geslaagd. Moeder Aarde is momenteel druk bezig dit belangrijke energietransport te herstellen en zij probeert de schade zoveel mogelijk te beperken, vooral met het oog op de dramatische gevolgen die reeds overal op jullie planeet hebben plaatsgevonden. Onze opdracht is overeenkomstig de richtlijnen van de Hemel te handelen. Jullie wereld bereikt een punt waarop de veiligheidsmechanismen (zoals ze zijn) in jullie samenlevingen niet langer standhouden, en in het licht hiervan heeft de Hemel ons een scenario beschreven waarin een serie interventies veilig kunnen plaatsvinden. Deze geprojecteerde momenten van ingrijpen naderen snel. Wij volgen deze (uiteindelijk) door de mens gecreëerde rampen en verlangen naar het moment om massaal te kunnen ingrijpen. Dit zal binnenkort gaan gebeuren nu gebeurtenissen onderweg zijn die dit mogelijk maken!

Niet alleen is jullie klimaat maar ook jullie economie in ernstige moeilijkheden. Jullie duistere kliek en zijn media en gouvernementele volgelingen hebben bewust een oogje dichtgeknepen bij de illegale activiteiten die jullie wereld naar de rand van een massaal bankroet hebben gebracht. Deze omstandigheden hebben nu hun grenzen bereikt. Een massaal verzet is groeiende, maar die kunnen slechts uitvoeren wat wij van plan zijn. De Hemel heeft ons over deze zaken geïnstrueerd en we moeten deze heilige aanwijzigen naar de letter opvolgen. Kijk naar de verbazingwekkende hoeveelheid abnormale activiteiten die op jullie wereld en in jullie zonnestelsel plaatsvinden en besef dat dit tekens zijn die, bijeengevoegd, duidelijk wijzen op de nabijheid van wat wij jullie vertellen. Jullie werkelijkheid bevindt zich in een zeer kwetsbare toestand. Omslagpunten komen onverbiddelijk overal in jullie werkelijkheid samen, wat aangeeft dat een belangrijke verschuiving begonnen is. Ons aandeel is te arriveren op een specifiek punt om snel de dynamiek die momenteel aan de gang is te voltooien. Deze interventie is een goddelijke en zullen de dingen sneller oplossen en afronden.

Jullie wereld bevindt zich op de rand van een ongelooflijke verandering. Wij hebben ons verplicht tot interventie. Onze vele verbindingsteams zijn gefocust om de inleidende veranderingen zo snel mogelijk gedaan te krijgen. Wij zijn vastbesloten om dit te doen. Een minder belangrijk opstakel voor ons is het aanhoudende geloof van velen op jullie wereld in een invasie van een buitenaardse organisatie. Dit deuntje wordt voortdurende door jullie vermaakindustrie gespeeld en wij hebben daarom maatregelen getroffen om te zorgen dat wat wij doen niet door jullie samenleving verkeerd begrepen kan worden. Wij kwamen hier in het volle besef dat jullie beperkt bewuste samenleving grondig gemanipuleerd werd, eerst door de Anunnaki en later door hun aardse bondgenoten. Het gebruik van zorgvuldige geplaatste desinformatieverhalen is een belangrijke truc van de Amerikaanse door bedrijven aangestuurde regering. We zijn van plan verder te gaan op een manier waardoor we door jullie eerst worden verwelkomd en daarna als familie worden beschouwd.  

Het doel achter de huidige gebeurtenissen is om een belangrijke verschuiving in jullie bewustzijn en in jullie werkelijkheid te laten plaatsvinden. Veel moet er worden uitgelegd. Jullie vastgelegde geschiedenis is boordevol leugens, onverklaarbare gebeurtenissen en ogenschijnlijke ‘mysteries’. Wij moeten uitleggen wat er werkelijk met jullie is gebeurd en jullie een ware kroniek van jullie oorsprong tonen. Dit zal een nieuw licht werpen op het waarom we hier zijn en waarom jullie teruggebracht worden naar het volledige bewustzijn. Daarna zullen jullie kunnen begrijpen dat deze missie veel verder gaat dan alleen maar een herstel van ‘de jure’ (van, door en voor het volk) overheid en zullen jullie zien dat jullie nieuwe overvloed louter een inleiding is naar de creatie van jullie nieuwe galactische samenleving. Een meer uitgebreide, vriendelijker benadering van het universum is daarna mogelijk en vervolgens kunnen jullie beginnen aan het beter begrijpen van onze missie hier en waarom wij werken aan een volwaardig eerste contact met jullie.

We weten dat velen van jullie zich iedere dag afvragen wanneer deze goddelijke interventie nu eindelijk gaat komen. Laten hierover het volgende zeggen – jullie wereld staat aan de rand van een grote instorting. Een veelbetekenend symptoom van een samenleving op de rand van een enorme bewustzijnssprong is de beroering van conflicterende opvattingen over wat er werkelijk gebeurt. Deze verwarring kan verder worden opgehitst door de heersende kliek, die meestal bewust de chaos vergroot als een manier om zijn machtsperiode te verlengen. Iedereen die objectief kijkt naar jullie mondiale condities kan zien dat een grote verandering aanstaande is. Meestal blijven dingen een decennium of langer lang doorsudderen … totdat er een bloedige revolutie uitbreekt. In jullie geval verkeerden jullie in de gelukkige omstandigheden dat een opstand op afstand werd gevoerd. Het Goddelijke heeft verklaard dat een bloedloze revolutie nu nodig is. En hiervoor zullen onze aardse bondgenoten en wij zorgen. Het zal een echt schokkende, maar ook een schitterende gebeurtenis worden!

Probeer de verleiding van frustratie te weerstaan en deze laatste dagen te zien als de stilte voor de storm van een volledig ontwikkelde, ongekende serie verschijnselen die op het wereldtoneel uitbreken en alles veranderen! Ons personeel werkt alles uit om deze sensationele gebeurtenissen teweeg te brengen. We moeten ervoor zorgen dat de verrassingsfactor ook een positieve ervaring is, nu opbeurende gebeurtenissen hier heel hard nodig zijn! Wij produceren de ‘magie’ om dit te manifesteren, en inderdaad, veel tegenstanders hiervan worden hiermee dagelijks geconfronteerd. Het is vlakbij en klaar om los te barsten. Alle aspecten van jullie werkelijkheidsconstructie staan onder grote druk – kijk naar de groeiende abnormale veranderingen in jullie zonnestelsel en in jullie Zon en kijk naar de veranderingstekens in jullie mondiale samenlevingen. Magie staat klaar om te ‘knallen’!

Vandaag zijn we wat dieper ingegaan op datgene wat jullie wereld gaat transformeren. Houd er rekening mee dat de veranderingen aan jullie geliefde planeet, Gaia, en aan jullie werkelijkheid werkelijk immens zijn! De toenemende chaos en verwarring hebben een grote bezorgdheid in jullie teweeggebracht, maar wees ervan verzekerd dat dit gaat veranderen in grote vreugde! De tijd voor deze grote vreugde om je eeuwige jij te worden is nu gearriveerd! Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

 

13 Kan, 2 Chen, 7 Ik (4-1-2011)

 

Selamat Jarin! We keren terug met meer interessante informatie voor jullie, nu het nieuwe Gregoriaanse jaar begint. Rondom jullie bevindt zich een uitgewoonde wereld die echt op zijn laatste benen loopt en die, zoals ‘Humpty Dumpty’ van een oud kinderliedje, niet meer te repareren is. Een groep ‘spin-doctors’ (PR mensen) uit diverse domeinen van de massamedia verbergen deze feiten. Ze liegen doelbewust wanneer ze schaamteloos verklaren dat jullie economie aan de beterende hand is en zich herstelt. In werkelijkheid veroorzaakt een groot aantal samenvallende factoren, zoals de enorme niet-gerapporteerde wereldwijde schuld, de instorting van het mondiale financiële stelsel. We observeren hoe dit grote bedrog zich uitspeelt en hebben vastgesteld hoe gevoelloos deze mediavertegenwoordigers werkelijk zijn. Een dergelijk debacle staat verschillende regeringen te wachten die, ongeïnteresseerd om hun volk te helpen, actief bijdragen aan de geheime corrupte activiteiten van de duistere kliek terwijl ze in doodsnood vastlopen. Al deze verschillende segmenten van de werkelijkheid van jullie wereld vertegenwoordigen concepten die tot het verleden behoren en onze aardse bondgenoten staan klaar om de laatste duw te geven die eindelijk dit enorme kaartenhuis omverwerpt.

Terwijl wij van moment tot moment wachten op het einde van een lang en verlengd drama, adviseren wij onze aardse bondgenoten voortdurend en ontmoeten hen regelmatig om de laatste details uit te werken. Wij zitten in een speciale positie, voor zover wij de enige factor zijn in de mix die de kliek het meeste vreest. Wij bezitten de middelen en de technologie om hen iedere keer weer te verrassen waardoor hun paniek toeneemt. Op afgesproken tijden gebruiken we deze pressie om de zaak van onze aardse bondgenoten verder te helpen. We beseffen terdege dat nu voor ons de tijd is gekomen om ons buiten onze ‘containment’ (afspraak) van het duister te bewegen naar het punt waarop onze aardse bondgenoten stevig worden voortgestuwd naar een welverdiende overwinning op deze kliek. Deze beslissende momenten zijn op komst en we moeten de druk opvoeren om ze door de finish te blazen! Daartoe hebben we verschillende nieuwe verbindingsteams aangewezen om het proces van overdracht te voltooien en hebben we anderen gestuurd om te assisteren bij het voorbereiden van de overgangsregeringen op de machtsoverdracht. Deze operaties vorderen snel. Daarnaast hebben we een aantal belangrijke commandoschepen gezonden naar een baan die dichter bij de Aarde ligt.

Delaatste paar maanden hebben we een toename gezien in geheime regeringstoestellen die bedoeld waren om ons aan te vallen. In eerste instantie besloten we deze onnozele pogingen om ons lastig te vallen te negeren door ons simpel te verwijderen uit de nabijheid van deze technologisch onbeholpen toestellen. We  gebruikten deze richtlijnen van ‘neutraliteit of niet-betrokken zijn’ om aan te tonen dat deze fratsen voor ons geen probleem waren. Hun toenemende plundertochten, in de laatste tijd met conventionele gevechtsvliegtuigen van reguliere luchtmachten, begonnen echter onze dagelijkse wetenschappelijke missie te hinderen. Daarom hebben we een contingent van onze strijdkrachten aangewezen om de toestellen van de geheime regering te neutraliseren en het tijdelijk herinvoeren van een grondiger verhullingsprocedure voor alle aangewezen schepen en dit heeft een aanzienlijke vermindering van verstorende acties met hen tot gevolg gehad. Zoals jullie kunnen zien blijven de duistere kabbalisten uitdagen en hun escalerende agressieve maatregelen getuigt van hun onredelijke onverzettelijkheid. Onze recente reacties op hun agressieve strategie heeft nieuwe en onacceptabele voorstellen van hun kant opgeleverd.

De duistere kliek ziet zichzelf nog steeds als de enige acceptabele groep om jullie wereld te besturen. Het is er voortdurend op uit om ons te bewijzen dat het niet raadzaam is hun macht uit te dagen. Deze macht heeft inderdaad zijn wortels in een tijdperk vóór jullie vastgelegde geschiedenis, en de veronderstelling van het ontmantelen van zo’n ‘eerbiedwaardig’ en oud erfgoed is voor hen pure overmoed. Wij reageren op dit dogma met het feit dat diverse verschillende methoden om de mensheid te controleren door de Anunnaki waren uitgeprobeerd voordat de huidige groep de macht had verkregen. Wij benadrukten bovenal dat deze tijd niet meer gaat over controle en manipulatie, maar over vrijheid, soevereiniteit en overvloed. Dit maakt hen tot de spreekwoordelijke dinosaurussen die in het zicht van de nieuwe werkelijkheid uitstierven. Het is begrijpelijk dat deze uitleg hen stoorde. De gedachte dat waar ze voor staan niet langer passend is maakt hen angstiger en wanhopiger. Het feit blijft echter dat de tijd is gekomen voor een goddelijk veranderingsbevel.

Deze grootse periode in jullie geschiedenis betreft het nemen van een enorme sprong die sterk vertraagd is door de hardnekkigheid van de duistere kliek. Normaliter beweegt een wereld zich met horten en stoten voorwaarts wanneer elektriciteit en magnetisme worden ontdekt en opwinding ervoor zorgt dat zijn mondiale samenleving vriendschappelijk concurreert met groepen of een natie om een tijdelijk voordeel te krijgen. In jullie geval hebben de Anunnaki en hun aardse volgelingen deze natuurlijke evolutie vertraagd omdat ze deze nieuwe technologie wilden monopoliseren en controleren. Dit is dan ook de reden waarom jullie samenlevingen in de loop van de laatste twee eeuwen slechts één eeuw vooruit zijn gegaan. Jullie moeten nog veel inhalen en jullie nieuwe overgangsregeringen zijn van plan jullie een snelle sprong vooruit te laten maken.

Wanneer jullie snelle vorderingen maken in deze nieuwe omgeving, kunnen jullie meer leren over hoe jullie werkelijkheid in elkaar zit. Het zal een lange weg zijn om jullie onze wereld te laten begrijpen en het is een wereld die jullie snel moeten bereiken. Jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn is niet meer dan de start van vele avonturen. We zien wat we doen als een vreugdevolle inspanning waardoor veel verwante zielen hun volledig potentieel gaan beseffen. Inderdaad, dit is ons grootste en ‘hoogste’ doel, want het brengt de grootste vreugde naar alle betrokkenen! Onze meest welkome activiteit is anderen te helpen bij het bereiken van hun vreugde en meer volledige bewuste Wezens de Galactische Licht Federatie binnen te brengen. Wij zijn per slot van rekening een alliantie van Lichtwezens die werken met de decreten van de Hemel om deze galaxy terug te brengen naar een geweldige plek van Licht.

Jullie wereld zweefde tussen Licht en duister sinds de start van de 19e eeuw. De twee wereldoorlogen waren een goed voorbeeld van hoe de Anunnaki en hun volgelingen de calamiteit gebruikten om jullie langs een bepaalde tijdlijn te brengen. Deze tijdlijn diende natuurlijk hun overtuigingen en doelen, en wilde jullie naar een punt brengen waarop het duister van plan was tegen de goddelijke decreten van de Hemel in te gaan, die ongeveer 13 millennia geleden waren uitgevaardigd. De Hemel wilde deze duistere doelen met onze eerste-contact-missie beantwoorden, maar de toestand veranderde drastisch halverwege de negentiger jaren met de proclamatie van Anchara (de duistere heren), waardoor de Anunnaki gedwongen werden hun plannen voor het overheersen van de Aarde los te laten en zich bij het Licht aan te sluiten. Hun volgelingen hadden toen een nieuw plan nodig om hun zeer gekoesterde doelen voor de Aarde te realiseren, en deze veranderingen wijzigden enigszins de oorspronkelijke bedoeling van onze eerste-contact-missie.

De intentie was de wijze waarop jullie werkelijkheid opereerde drastisch te veranderen en dit sloot naadloos aan op de hoofdrichtlijn van onze aardse bondgenoten. Wanneer je rondkijkt op jullie wereld zie je duidelijk dat die gecreëerd is als een plek van angst met talloze frustraties en vermorzelde hoop voor de meerderheid en succes voor slechts een kleine groep. Dit is volstrekt tegengesteld aan de visie van de Hemel – een heilige plek, waar allen hun volledig potentieel kunnen bereiken in een land van overvloed en vreugde. Om dit te realiseren, wisten onze aardse bondgenoten dat de wereld een totale omwenteling nodig had! Dit nieuwe rijk, waar jullie kunnen terugkeren naar het volle bewustzijn om een echt hemelse samenleving te bouwen, lijkt op dit moment misschien op een ‘luchtspiegeling’, een illusie! In werkelijkheid bevat jullie wereld de middelen om dit en nog veel meer te manifesteren!

Vandaag bespraken we de ontwikkelingen op jullie wereld. Jullie zijn gereed om grote veranderingen aan Gaia te zien gebeuren! Dit zal jullie openen voor het rijk van Binnenaarde en de vreugde van het volledige bewustzijn. Dit alles vindt plaats wanneer jullie samenkomen om jullie nieuwe sterrennatie te vormen. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zozij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!    

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

 

 

(28-12-2010): Selamat Ja! In deze vakantieperiode keren we terug met meer informatie. Rondom jullie verandert jullie werkelijkheid. Gaia is druk bezig haar oppervlakterijk voor te bereiden op een grote transformatie. Deze voorbereidingen zijn nog heel subtiel, doch jullie naderen nu wel een tijd waarin deze veranderingen jullie meer gaan opvallen. Gebieden die bekend staan vanwege grote aardbevingen moeten actiever worden en kleine bevingen worden al opgemerkt. Vulkanen, zowel landinwaarts als op de zeebodem, beginnen zich te roeren. Onze aardse bondgenoten hebben deze toename in seismische activiteit op alle continenten waargenomen. Deze ontwikkelingen vormen de volgende serie waarschuwingen van Moeder Aarde, die exact aansluiten op jullie eigen versnelling naar het volledige bewustzijn. De oude werkelijkheid, die al millennialang jullie plaatselijke ‘cocon’ was, heeft zijn doel gediend. Veel wichelroedelopers hebben gemerkt dat de magnetische lijnen die ze gebruiken om jullie wereld te onderzoeken, veranderen in kracht of positie. Deze verschijnselen staan in verband met de verschuiving van de zwaartekrachtvelden van Gaia.

Zou dit te verbinden zijn met wat hier verteld wordt?

 

Deze magnetische verschuivingen verstoren de elektrische velden van de Aarde. Om zich gereed te maken voor het volle bewustzijn, reageert Gaia behoedzaam op de immense hoeveelheden data die van de Zon, haar medeplaneten en van de galactische kern afkomstig zijn en past zich aan. Het is belangrijk dit alles te zien als een levend organisme in een overgangsfase. Alle 3-D werkelijkheden reageren regelmatig op een bepaalde hoeveelheid van deze gegevensstroom en passen zich aan, en wanneer een entiteit zijn bewustzijn uitbreidt neemt de hoeveelheid aanpassingsdata buitengewoon toe. Vervolgens moet deze data anders verwerkt worden. Hiertoe past jullie werkelijkheid zijn rasterlijnen of matrix aan om beter om te kunnen gaan met de verhoogde instroom en begint een monopolaire entiteit te worden. Een dergelijke verandering vindt in jullie gehele zonnestelsel plaats, waardoor jullie wetenschappers van nabij kunnen waarnemen hoe de nulpuntenergie en materie opereert in de galaxy. Deze observaties verbazen hen en demonstreren duidelijk hoe ver hun wetenschappelijke modellen afwijken van de nieuwe werkelijkheid! Het heeft ertoe geleid dat ze naarstig opzoek zijn naar een nieuw operationeel model, een model dat beter aansluit bij deze zich herhalende verschijnselen.

Parallel aan deze vele ongebruikelijke gebeurtenissen die in jullie zonnestelsel plaatsvinden, gaat de galactische kern ook door vergelijkbare veranderingen. Zij verandert haar basisfrequentie en veroorzaakt een serie grote energiegolven die vanuit de kern stroomt naar haar buitenspiralen en transformeert hoe de galaxy bijeen wordt gehouden. Nieuwe galactische rasterlijnen vormen zich, die aangeven dat een nieuw soort zwaartekrachtgolf geboren wordt. Deze energie geeft leven aan de nieuwe zwaartekrachtdeeltjes die enige invloed hebben op onze fundamentele voortstuwingsmechanisme. Daarom moesten wij de energieverschaffende apparaten van onze schepen aanpassen en hebben de verspreiding van onze enorme vloot in jullie zonnestelsel veranderd. Wij hebben ook de dichtheid van de moederschepen in de binnenring rond jullie planeet veranderd, wat ons noopte een speciale Möbius bandachtige corridor te creëren waardoor we een snelle doorgang van onze schepen naar de aardse atmosfeer konden krijgen zodra het moment voor het eerste contact arriveert. Wij moeten deze reiscorridor elke dag aanpassen, wat laat zien hoe snel jullie zonnestelsel verandert.

Deze aanzienlijke veranderingen sluiten aan op de vorderingen die jullie maken naar het punt waarop het eerste contact noodzakelijk is. Daarom moeten de eerste stappen die jullie op dit doel voorbereiden voltooid worden. Wij hebben onze aardse bondgenoten hiervan op de hoogte gesteld en hebben benadrukt dat de huidige werkelijkheid niet langer weerspiegelt wie jullie zijn. De duistere kliek beseft ook wat er gebeurt en vraagt zich heftig af hoe de status quo verlengd kan worden. Er bestaat in jullie werkelijkheid een beveiligd omslagpunt waarop een andere tijdlijn kan worden opgelegd. Dit punt is onlangs gepasseerd, wat betekent dat er nog maar één scenario mogelijk is – en dat is het eerste contact en alles wat daarmee verband houdt. Wij hebben een paar goede medewerkers naar binnen gebracht die vastbesloten zijn om alles wat verband houdt met het eerste contact met een veel grotere snelheid voort te stuwen. Deze Wezens versnellen hun vermogens naar het maximum en zijn van plan de eerste stappen heel snel gedaan te krijgen. Ondertussen staan bestuurlijke en economische systemen klaar voor een complete instorting.

Het sleutel tot wat er gebeurt is het effect te begrijpen van de overweldigende internationale schuld op een bijna gebroken economisch systeem. Dit is het doel dat de duistere kabbalisten hadden gecreëerd in de eerste paar jaren van de 21ste eeuw. Jammer voor hen dat het systeem implodeerde voordat zij de hoeveelheid geld aan het systeem konden onttrekken dat zij hadden beloofd aan de leden van hun vele voor hen werkende bestuursraden. Een gevolg hiervan was dat de illegale acties van de VS Federal Reserve en de legalisaties van diverse landen ervoor zorgden dat de meeste van de resterende gelden vanaf de laatste jaren van 2008 tot halverwege de jaren 2009 aan het systeem konden worden onttrokken. Onze aardse bondgenoten alarmeerden veel regeringen over de waarheid van wat er gebeurde, maar konden niet verhinderen dat een serie Europese en Aziatische landen de instorting van het systeem in 2009 – 2010 niet zagen aankomen. Ze konden slechts enkele fondsen terugvorderen en deze kunnen als bewijs dienen van de illegale acties en geven ons extra munitie om de val van de duistere kliek te veroorzaken.

Diverse landen van jullie wereld kwamen in het geheim bijeen om de hegemonie van de duistere kliek te doorbreken en een eind te maken aan zijn millenniadurende wurggreep op jullie wereld. Het was te voorspellen dat de dominante vertegenwoordiger van deze kliek, de corporatistische staat VS, zijn leger van geheime inlichtingendiensten gebruikte om druk uit te oefenen op iedereen die in die activiteit betrokken was, wat een zeer vervelende sfeer creëerde voor de aardse bondgenoten en hun nieuwe vrienden om in te werken. Intussen bereikten verschillende mondiale trusts het punt van uitbetaling en een aantal parallelle scenario’s waren ook in uitvoering, met als doel het punt voor een directe interventie te bereiken rond het einde van het Gregoriaanse jaar 2010 en het begin van 2011. Deze scenario’s  beginnen zich met elkaar te verbinden en wij zijn tot overeenstemming gekomen met het belangrijke Witte Licht, geheime genootschappen van jullie wereld over wat er nu moet gebeuren.

Jullie wereld moet diepgaand gezuiverd worden van wat de gemeenplaats en de algemeen aanvaarde overtuigingen van jullie werkelijkheid zijn geworden. Deze foutieve denkpatronen worden gestimuleerd door de fictie dat jullie alleen en uniek zijn in het universum. Wanneer eenmaal jullie echte geschiedenis en de waarheid over jullie oorsprong op andere werelden onthuld worden, zullen al die opvattingen in rook opgaan. Degenen in jullie samenleving die bereid en in staat zijn dit te doen, moeten door deze geweldige perceptiecrisis heen om de mensen van Gaia op het spoor terug te zetten. Daarna kunnen ze bij ons geïntroduceerd worden. Onze missie is te voltooien wat de Witte Licht Genootschappen van plan waren te doen. Onze adviseurs hebben bijna twee decennia gewacht om jullie te bevrijden en gracieus te introduceren bij het verbazingwekkende, soevereine Wezen dat ieder van jullie in je innerlijk verborgen hield.

Het eerste onderwerp op de agenda van deze eerste-contact-missie is jullie te brengen naar een meer ethische vorm van bestuur, gecombineerd met een economie dat gebaseerd is op overvloed. Het doel is te beginnen met jullie volledig te erkennen als soevereine Wezens, en dit impliceert een volledig herwaardering van hoe jullie elkaar behandelen. Ieder van jullie is een kostbare creatie van de Schepper, begiftigd met gelijke en onvervreemdbare rechten en overgebracht naar deze wereld met bepaalde levenslange doelen. Jullie zijn vervolgens uitgerust met unieke talenten die gebruikt kunnen worden om anderen te helpen, evenals jezelf, om die levensdoelen te bereiken. Galactische samenlevingen benutten deze talenten tot hun volledig potentieel. Normaliter hebben samenlevingen dit punt bereikt voordat zij in aanmerking komen voor een eerste contact. Jullie zijn al verder gekomen dan dit punt, de hele weg naar het volledige bewustzijn. Jullie gaan een glorieuze toekomst tegemoet, als kernlid van de Galactische Licht Federatie!

Vandaag hebben we onze bespreking met jullie voortgezet over het eerste contact. Jullie werkelijkheid is nu aan het instorten en een nieuwe is zich nu in zijn plaats aan het manifesteren. Daarna kunnen wij veilig arriveren om jullie nogal snel naar het volledig bewustzijn te brengen. Wonderen die jullie je nog nauwelijks kunnen voorstellen kunnen dan aan jullie worden geopenbaard! Besef, beste vrienden, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

 

( 7 december 2010)

Selamat Jarin! We keren terug met een aantal interessante ontwikkelingen. Momenteel werken we samen met onze aardse bondgenoten om ervoor te zorgen dat de fondsen worden vrijgegeven. Wij hebben ook de definitieve procedures opgesteld voor de overgang van het huidige VS-regime – in feite aangestuurd door bedrijven – naar de nieuwe interim-regering. Dit specifieke scenario is herzien vanwege de bezwaren van een groot aantal aardse bondgenoten die menen dat een iets ander soort regeringswisseling nodig is als gevolg van een serie definitieve gesprekken met de duistere kliek. We overwegen deze ontwikkelingen in de context van onze voorbereidingen voor onze eerste wereldwijde aankondigingen, omdat deze allerlaatste wijzigingen misschien lager duren dan verwacht. Het doel van deze definitieve diplomatieke uitwisselingen is het verscherpen van de akkoorden om ervoor te zorgen dat de regeringswisseling soepeler en zonder al te grote problemen verlopen. Deze overeenkomsten betreffen een aantal afzonderlijke financiële pakketten die ook op bepaalde punten worden aangepast. Een eerste vier-maanden segment wordt toegevoegd aan de bankakkoorden die leiden naar het beëindigen van de grootste bancaire instellingen op jullie wereld.

Deze aanpassingen kunnen op geen enkele manier veranderen wat er moet gebeuren. Dit financiële pakket moet een echte indicator zijn van de vastbeslotenheid van onze aardse bondgenoten om een universeel en voorspoedig financieel systeem te installeren dat gebaseerd is op een harde valuta. De exacte logistiek hiervan moet door de nieuwe president en zijn nieuw kabinet besproken worden met het Amerikaanse volk en de volken van jullie wereld. Het moet een gedecentraliseerd, regionaal systeem worden dat gedeeltelijk steunt op de verspreiding van de welvaartsfondsen die beschikbaar komen op dezelfde dag dat de overgangsregeringen de macht overnemen. De eisen van deze timing maakt het noodzakelijk dat wij al het nodige doen om ervoor te zorgen dat de leveringen volgens plan verlopen en dus zijn we gestart met een aantal acties die gebruik maken van onze technologie en de expertise van ons technisch personeel. Daarom zullen deze kritische betalingen - zodra ze door onze aardse bondgenoten zijn goedgekeurd – snel en eenvoudig door ons aangewezen personeel worden verricht. Deze taak krijgt zijn definitieve voorwaarden reeds op dit moment. De motor achter dit alles is het zo snel mogelijk voltooien van deze cruciale taken.

Deze eerste-contact-missie is belast met het opzetten van mondiale regeringen die bevoegd zijn om met ons in contact te treden, hoewel wij al veel interactie hebben met verschillende belangrijke en minder belangrijke regeringen op jullie wereld. Deze diplomatieke bezigheden hebben ons een beter inzicht gegeven hoe jullie mondiale machtstructuur opereert. Deze constructie heeft regimes voortgebracht die diep verstrengeld zijn in het creëren van rijkdom van deze mondiale structuur en de enige oplossing voor ons dilemma is om fundamentele veranderingen aan te brengen in het fundament van deze machtconstructie. Om dit te bereiken hebben we een aantal machtige groepen en personen gerekruteerd die zich serieus willen inzetten om op een geheel nieuwe manier om te gaan met rijkdom en macht. Onze groeiende wederzijdse vriendschap met deze mensen hebben geresulteerd in wat nu staat te gebeuren – het afrekenen met deze duistere kliek en zijn nutteloze verbeten koppigheid. Deze eerste-contact-missie betreft jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn, wat een aantal verwende en overmoedige wezens niet aanstond! Dit doel werd bemoeilijkt door de verschijning van leden van de Anchara Alliantie op deze wereld.

Leden van de Orion Alliantie konden een aantal formele werkrelaties verkrijgen met een aantal van jullie belangrijke regeringen. Dit leidde naar de uitwisseling van technologie, alsmede naar de middelen om een aantal ruimteschepen met hun personeel in handen te krijgen die op jullie wereld waren gecrasht. Deze akkoorden betroffen ook trainingsprogramma’s waardoor jullie militairen naar andere werelden konden reizen om te ontdekken hoe tijdreizen en teleporteren werken. Als gevolg hiervan werden verschillende missies door jullie geheime militairen ondernomen om jullie geschiedenis ten opzichte van Atlantis te veranderen. Deze missies mislukten uiteindelijk. De tijdlijn waarop jullie je bevinden werd veranderd door de Hemel en door het goddelijk plan, en zal jullie binnenkort bij de grote veranderingen brengen waar we al zo lang over spreken. Het onvermogen van de duistere kliek om deze hemelse tijdlijn te veranderen brengt hen in grote paniek. Wat dit betreft is de kliek volledig bekend met het feit dat een positieve eerste contact door de Galactische Federatie onvermijdelijk en aan de gang is!

Zoals wij hebben gezegd – dit zijn de laatste momenten van deze huidige werkelijkheid Het wordt goddelijk getransformeerd, samen met jullie planeet, jullie zonnestelsel en jullie. Vele aspecten van deze werkelijkheid kunnen jullie zien veranderen. Tekens hiervan zijn de vrij ‘vreemde’ plaatsing van de Maan in de nachtelijke hemel en de vreemde afwijkingen van vele sterren en nabijgelegen werelden. Dit zijn aanwijzingen van de immense veranderingen die elk onderdeel van jullie werkelijkheid meemaakt en onze rol is een katalysator te zijn voor deze veranderingen. De voormalige leden van de Anchara Alliantie, die eens een relatie hadden met de duistere kliek, assisteren ons in de voorbereidingen voor het uitvoeren van een geslaagd eerste contact met jullie. Besef dat dit de tijd is waarop dit alles zich gaat manifesteren. Een serie verbazingwekkende gebeurtenissen ontvouwt zich voor jullie ogen!

Deze gebeurtenissen vormen het decor voor wat wij vervolgens willen bereiken. Jullie huidige samenlevingen zijn onderworpen aan regimes die in feite georkestreerd worden door de grillen van de duistere elites die jullie als voorheen willen controleren. Deze bedoelingen zijn in strijd met de decreten van het Licht! Daarom heeft het Licht ons gezonden om jullie wereld te herordenen en jullie naar het volledige bewustzijn te brengen, en wij kunnen rapporteren dat het eerste deel van deze opdracht is uitgevoerd. De bestuurlijke en economische structuren, die aan het einde van het Romeinse Rijk werden ingevoerd, hebben hun nut verloren als instrumenten in de uitvoering van zijn macht. Het duister weet dit en probeert tevergeefs geschikte vervangers te creëren. Deze machinaties liggen achter alles wat is gebeurd vanaf het begin van deze eeuw, en zoals iedereen kan zien zijn alle pogingen mislukt!

De beproevingen en ellende van de kliek zal niet stoppen totdat het afziet van de macht die nu voor hen zo duidelijk verloren is. We hebben hard gewerkt met onze aardse bondgenoten om ervoor te zorgen dat deze overgang verloopt volgens de decreten van de Hemel. Heer Surea heeft bevolen dat deze transformaties nu moeten plaatsvinden! Wij, op onze beurt, hebben onze onwankelbare vastberadenheid aangewend om de hele kwestie van het duister en zijn volgelingen rechtvaardig op te lossen. Een belangrijk deel van subtiele verandering is gaande, veroorzaakt veel onrust en angst in de gelederen van de kliek. Jullie hebben de geldleveranties en een echte verandering van bestuur absoluut nodig. Dit gebeurt op veel niveaus en het definitieve, meest dramatische onderdeel van deze transformatie staat klaar om plotseling te verschijnen! Ons diplomatieke en verbindingscorps zijn succesvol in het voorbereiden van de manier waarop dit gebeurt. Hun acties maken een eerste serie werkelijk verrassende aankondigingen mogelijk

Nadat dit is gebeurd, kunnen we officieel een eind maken aan de UFO – geheimhouding en kunnen we gaan beginnen met de aankondiging van onze aanwezigheid hier. Dit start de snelle gang naar het eerste contact. Jullie wereld heeft een dringende behoefte aan deze veranderingen, want Gaia kan jullie huidige werkelijkheid niet langer bijeenhouden. Haar enige toevlucht is een serie van opeenvolgende natuurrampen die alleen maar jullie bestaan als hoofdbewoners van deze oppervlaktewereld in gevaar kan brengen. Bovendien staat de diversiteit, die het leven aan de oppervlaktewereld in staat stelt te bestaan, aan de rand van uitsterven. In vorige tijdperken gebruikte Gaia het ‘hermoduleren’ van haar oppervlakte, zoals de huidige die aanstaande is, om de levensklok terug te zetten en de essentiële diversiteit te herstellen. Jullie zijn kritisch voor wat zij van plan is. Deze groeiende dilemma verlangt een goddelijke interventie en dat zijn wij! We komen om jullie bewustzijnsklok terug te zetten en jullie voor te bereiden op jullie broodnodige nieuwe verantwoordelijkheden.

Vandaag hebben wij jullie enkele belangrijke punten met betrekking tot het eerste contact opgehelderd. De broodnodige gebeurtenissen die wij bespreken zijn onderweg en wij zijn in afwachting van de aanstaande ontknoping, gelijktijdig met het manifesteren van jullie welvaartsleveringen en regeringsveranderingen. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!    

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

 

 

(30-11-2010): Dratzo! We komen opnieuw met meer informatie over de stand van zaken op jullie wereld. Er is nu een lijkkleed neergedaald over de duister kliek. Plotseling beginnen deze zelfvoldane en superieure wezens te beseffen dat er een eind komt aan hun lange periode van overheersing. Een sfeer van melancholie doordringt hun wezen en onze diplomaten vinden het moeilijk een gesprek te voeren met deze personen die door de kliek zijn aangewezen met ons samen te werken aan de logistiek van de machtsoverdracht naar de overgangsregeringen. Dit geeft duidelijk aan dat deze voormalige ‘wereldkampioen’ bullebakken steeds meer berusten in hun lot. Aan de andere kant voelen onze aardse bondgenoten dat hun zwaarbevochten overwinning echt staat te gebeuren. Dit besef heeft hun tred krachtig gemaakt en hun geest opgetogen, wat hun voorkomen en houding ontvankelijker maakt voor samenwerking. Wij kijken opgewonden uit naar een hele reeks verbazingwekkende veranderingen in de manier waarop jullie wereld opereert. Het eerste onderwerp op de agenda is natuurlijk het overdragen van de welvaartsfondsen, snel gevolgd door plotselinge regeringswijzigingen – de belangrijkste katalysator voor de radicale reorganisatie van de VS – regering in Washington.

 

Regeringswisseling is een lastige zaak. Historisch gezien gaat een dergelijke gebeurtenis steevast gepaard met oorlogen, revoluties, of een moordende economie. Inderdaad, veel van deze gebeurtenissen vinden steeds meer plaats in jullie wereld en jullie maken nu mee hoe de meeste grote economieën op jullie wereld naar een wereldwijde ‘meltdown’ (kernsmelting) toesnellen om de nationale valuta, de nationale levensvatbaarheid, en zelfs de duurzaamheid van de nationale schatkist nadelig te beïnvloeden. Deze rampzalige gebeurtenissen zijn het cumulatieve resultaat van de schaamteloze misdrijven op het hoogste niveau, en zijn angstaanjagend voor iedereen die toezien hoe de mondiale zelfmoord de wereld doet wankelen op de rand van de afgrond. Onze aardse bondgenoten zijn volledig gefocust op het voltooien van de voorbereidingen om dit grimmige scenario te voorkomen en deze vereisten zijn klaar voor manifestatie. Wij verwachten daarom dat jullie elk moment verrassend nieuws zullen vernemen. Onze verbindingsgroepen zijn bezig met het uitwerken van ons aandeel in deze spannende activiteiten en wij kunnen niet genoeg benadrukken, voor  degenen onder jullie die gaan helpen bij deze festiviteiten, het belang om helemaal gereed te zijn voor jullie vitale rol in dit kosmische spel.

Op dit moment moeten wij nog nauwlettender de gebeurtenissen volgen die nu op jullie wereld staan te gebeuren. Om te beginnen monitoren wij de militaire machten op jullie wereld, en dit betreft grondige inspecties van zowel hun openlijke als verborgen aspecten. Wij houden hun geheime activiteiten in de gaten, terwijl wij er gelijktijdig voor zorgen dat het nucleaire arsenaal absoluut niet gebruikt kan worden. Een aantal landen hebben laten doorschemeren, en zelfs gedreigd, dit arsenaal te gebruiken in hun confronterende retoriek met ons. Deze consistente bedreiging dwingt ons de plaatsing van deze wapens onder controle te houden of ze feitelijk te neutraliseren. Deze tijdelijke maatregelen demonstreren de kabbalisten dat we menen wat we hen in het laatste decennium probeerden te vertellen. Nucleaire wapens zijn niet langer een militaire optie – ze zijn te gevaarlijk voor Gaia en voor de stabiliteit van jullie werkelijkheid en voor degenen die jullie wereld omringen. Bovendien hebben we onze druk op de kliek om af te treden drastisch opgevoerd. Deze eisen worden ondersteund door een reeks ‘incidenten’ die hebben geleid naar arrestaties door onze aardse bondgenoten.

Als deze gebeurtenissen voortgang boeken, worden regeringswisselingen onvermijdbaar. Het huidige Amerikaanse regime is zich terdege bewust van zijn ware oorsprong. De geschiedenis van Amerika na de Burgeroorlog staat bol van gebeurtenissen die weerspiegelen hoe zij steeds dieper verstrikt raakten in de snode plannen en dwaasheden van de huidige volstrekt illegale regering. Deze onaanvaardbare gebeurtenissen hebben momenteel een climax bereikt in wat zich nu verwerkelijkt. Wij kijken met afschuw naar de brutale en uiterst schaamteloze plannen van opzettelijke vernieling die met succes door financiële corporaties en regeringen zijn uitgevoerd en die vervolgens het lef hebben om hun verraad te verkopen als een actie  die ‘in het belang van het volk’ is gedaan! Het komt allemaal neer op een massaal, mondiaal web van corruptie, met een nog steeds geldende agenda die, zij het wankelend, de treurige puinhoop heeft gecreëerd maar daardoor, voor een groot deel, de mogelijk heeft gesmeed voor wat er nu gebeurt: een duidelijke kans om overal een serie regeringswisselingen te installeren. Deze nieuwe regeringen kunnen, na de implosie van deze mondiale constructie van het duister, gebruikmaken van de boeggolf van populistische ondersteuning die ze nodig zullen hebben.

Deze overgangsregeringen zullen het proces opstarten van het herstructureren van regeringen en de terugkeer van een bestuur de jure status. Hierdoor worden de onvervreemdbare rechten van de mensheid de bestaansreden (raison d'être) van een regering. De mengelmoes van illegale statuten die zich tijdens de vele decennia vermenigvuldigden, kunnen weer teruggedraaid worden. De oorspronkelijke bedoeling, de ware aard van jullie nationale republieken en constitutionele monarchieën kunnen dan opnieuw verschijnen. Elke overgangsregering zal het onmogelijk maken dat alle vormen van illegale acties van de kant van speciale belangengroepen ongestraft blijven, en kandidaten voor alle regeringsposities moeten aan strenge criteria voldoen voordat zij geïnstalleerd worden. We hebben onze Agarthaanse familieleden verzocht jullie te helpen bij deze essentiële activiteiten, om het herstel te verzekeren van de ware bedoeling van wat jullie voorouders oorspronkelijk bedoelden.

De stuwkracht naar vrijheid, soevereiniteit en welvaart is van groot belang voor wat gaat gebeuren. De Galactische samenleving is normaliter het gevolg van een collectieve wens om een eervolle traditie te creëren dat gebaseerd is op het vervullen van de ware vreugden van een persoon en het behoud van de vitaliteit van een mondiale gemeenschap. Elk lid van een dergelijke gemeenschap moet zich gerespecteerd voelen en het collectief zorgt ervoor dat het effectief alle problemen naar tevredenheid van allen kan oplossen. Het ervaren van de werkzaamheid van deze axioma’s vormt de kern van wat wij de galactische menselijke samenleving noemen. De veranderingen die moeten gebeuren op jullie wereld leiden naar de eerste stap op de ladder naar dit doel. We hebben jullie acties gadegeslagen en kunnen voelen dat jullie verlangen naar een manier om dit te laten gebeuren. Onze aardse bondgenoten zijn zich ook bewust dat wat gepland is verdergaat dan alleen het corrigeren van de talrijke kwalen die jullie mondiale naties ernstig verzwakken.

De transformatie, fysiek en spiritueel, die jullie wereld in de greep heeft is een voorbode van een geheel nieuwe werkelijkheid voor jullie planeet. De gebeurtenissen van de laatste paar decennia kunnen gezien worden als de zaden die nu de nieuwe overgangsregeringen doen ontluiken die het nodige schoonvegen, wat de voorlopers zijn van de mondiale serie onthullingen van onze aanwezigheid boven jullie en onze eigen verklaring van de redenen voor het eerste contact. Dit proces kan jullie angsten tot het minimum beperken en een positieve interesse stimuleren in onze aanwezigheid en de eerste-contact-missie. In een klap maken jullie een sprong van decennia, zelfs eeuwen, om een punt te bereiken waarop jullie vreemdelingenhaat op een goede manier gecommuniceerd kan worden, eerst door jullie regeringen en vervolgens door ons. Wanneer dit eenmaal tot rust is gebracht, kunnen wij ons bezighouden met meer persoonlijke kwesties met betrekking tot jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en het formeren van jullie sterrenstaat.

Deze gewichtige gebeurtenissen moeten kort na het eerste contact plaatsvinden. Jullie snelle terugkeer naar het volle bewustzijn verandert jullie angsten naar Liefde en jullie zorgen naar een blij verlangen. Je gaat het ‘grote plaatje’ van de Schepping zien. Je begint je rol te begrijpen in hoe de goddelijke Schepping zich laat ontvouwen. Je gaat de oneindige logica in het goddelijk plan van de Schepper doorgronden en dit brengt een soort vreugde en innerlijke vervulling teweeg dat je momenteel nauwelijks kunt ervaren. De gebeurtenissen die nu naderen met de snelheid van het Licht zijn absoluut verbazingwekkend! Jullie zijn bestemd terug te keren naar de status van Fysieke Engelen, in welke hoedanigheid jullie de bemiddelaars worden tussen de fysische, materiële werelden en de Hemel. Jullie zijn speciale afgezanten van de Hemel in dit rijk, die belast zijn met de goddelijke gedachten van de Schepper. Jullie zijn heel speciale Lichtwezens, en de Liefde en de Gratie van de Hemel rust op jullie!

Vandaag vervolgden we onze discussie van wat er op jullie wereld gaande is. Deze veranderingen staan nu klaar om zich te manifesteren, en jullie bijdrage is je kennis en vermogens te gebruiken om de Hemel en de Galactische Federatie te assisteren bij het uitvoeren van een volwaardig eerste contact met jullie wereld. De tijd voor het grote feest is nabij! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! 

 

(23-11-2010): Selamat Jarin! We zijn er weer met meer informatie. Overal op jullie wereld begint een geweldige economische ineenstorting zich te realiseren. Vele insiders trekken snel hun investeringen terug uit de mondiale aandelen- en obligatiemarkten. Deze rijke en invloedrijke beleggers erkennen dat hun collega’s in de duistere kliek hun ondergang tegemoet gaan en een grimmige en onaangename toekomst te wachten staat. Het huidige economisch systeem is in principe om het leven te ondersteunen, maar ondanks het duidelijke bewijs van dit alles om hen heen, is de kliek vastbesloten een manier te vinden om uit deze hachelijke situatie te geraken. Hun steeds wanhopiger plannen tonen hen hoe hopeloos de mondiale condities zijn en dat de enige uitweg is het onvermijdelijke te accepteren en toe te staan dat het grootse plan van de aardse bondgenoten zich volledig kan manifesteren. Helaas, de kliek ziet dit als de laatste optie. Maar het feit blijft dat dit de manier is om de escalerende calamiteit eenvoudig op te lossen en een veilige en duurzame welvaart voor iedereen mogelijk te maken. Deze welvaart zal echter de bevrijding betekenen van de manipulatie van de kabbalisten en dit verontrust hen ten zeerste.

De huidige mondiale omstandigheden lijken kleine tekens van opleving te tonen in verschillende nationale economieën, maar deze indicaties zijn in tegenspraak met de onderliggende condities die zich blijven verslechteren. De kabbalisten beseffen de waarheid hiervan en hun recent mislukte pogingen om de openlijke en geheime goudreserves wereldwijd te controleren zijn een ander teken van hun paniek en ontsteltenis over wat hen te wachten staat. Het is prijzenswaardig dat onze aardse bondgenoten erin zijn geslaagd om de controle over het grootste deel van het verborgen goud op de wereld in stand te houden en alle grote transfers te stoppen van de gouddeposito’s van de mondiale centrale banken. Inmiddels staan de waardes op het spel van de mondiale valuta’s, zoals de Euro en de dollar die te maken hebben met extra devaluaties. Het is duidelijk dat het tijdperk van fiat geld bijna voorbij is. Overal vandaan klinkt de roep om de terugkeer van de harde valuta en de financiers die in het geheim akkoord gaan met de plannen van onze aardse bondgenoten lopen hierbij voorop. De dreigende ineenstorting van het fiat monetaire systeem wordt versterkt door dezelfde endemische fraude en bedrog die het mondiale bankieren hebben gekenmerkt na de Tweede Wereldoorlog.

Het is duidelijk een kwestie van ‘de zonden van de vaders worden bezocht aan de kinderen’, zoals blijkt uit de dagelijkse verwarring van de verschillende recente noodlottige trucs. We kijken naar deze kliek als ze spartelen, snakkend naar adem als een vis op het droge. En toch hebben deze kabbalisten nog een uitweg uit dit pijnlijke dilemma – volledige medewerking met onze aardse bondgenoten! Het zou hen kunnen verbazen te weten wat een faire en open medewerking teweeg kan brengen. Inderdaad, hun angst voor de gevolgen over de waarheid die naar buiten komt zou een stuk minder ernstig zijn dan die ze nu vrezen. Bovendien kan het vrijwillig delen van hun immense rijkdom hen helpen een zekere mate van clementie te bereiken indien dit de wijze, waarop zij door de samenleving worden gezien, misschien drastisch verandert. De Anunnaki waren inderdaad wijs toen ze hen instrueerden hun wegen te veranderen en meer vatbaar te worden voor nieuwe vormen van percepties. Nu het moment van het mondiaal delen van de rijkdom is gearriveerd, stellen wij deze weg voor als een manier voor de kliek om een aantal van de huidige problemen met de aardse bondgenoten op te lossen.

De huidige focus van ons eerste-contact-missie is een pleidooi voor verandering. De werking van jullie mondiale werkelijkheid heeft nu de grenzen van levensvatbaarheid bereikt. Dit betekent dat er iets moet veranderen en wel snel! Hierbij komen de geweldige veranderingen in het bewustzijn waar jullie doorheen gaan, in het bijzonder met betrekking tot het mondiale milieu, dat nu volstrekt onvoldoende de vorderingen van jullie innerlijke veranderingen weerspiegelt. Jullie zouden nu in een totaal andere wereld moeten leven. Het tijdperk van het duister is ten einde en de overgang naar de door het Licht aangestuurde werkelijkheid is onderweg. Het is triest dat de duistere zielen zo wanhopig zijn dat ze zich aan hun oude, controlerende manieren vastklampen en blijkbaar nog steeds niet bereid zijn sommige nieuwe en spannende perspectieven te aanvaarden. Men kan zich afvragen of deze onverzettelijkheid wijs is, aangezien de kracht van verandering gewoon te sterk is om nog langer weerstand te bieden. Een enorme reeks transformaties staart hen in het gezicht en het is tijd om los te laten wat niet langer opgelapt kan worden.

Gedurende de weinige tijd die er voor hen nog resteert, moet de kliek de focus volledig richten op het bedenken van een gedetailleerd plan waarmee ze onze aardse bondgenoten kunnen benaderen in een ware geest van samenwerking. Een dergelijke verandering in houding kan wonderen voor hen verrichten. Onze aardse bondgenoten beschouwen de redenen voor de komende veranderingen als een heilige taak die geïnspireerd is door de decreten van de Hemel. En de Hemel is de inspiratiebron voor vergeving! Om dit mogelijk te maken moet er een atmosfeer van Liefde en samenwerking ontstaan. Maar in het geval van een aanhoudende obstructie kan een onzalig lot voor deze laatste duistere kliek geprojecteerd worden. We begrijpen de spelen die millennia geleden door zijn vroegere Anunnaki-meesters zijn ingevoerd, maar nu is het tijd voor de kliek om deze ‘games’ te weerleggen en naar buiten te komen om de waarheid te vertellen over de laatste paar millennia. Deze daad, gekoppeld aan een houding van volledige medewerking, kan het lot aanzienlijk verlichten. Deze kans moet snel aangegrepen worden en het is tijd om ons vriendelijk advies op te volgen.

Moeder Aarde gaat verder met haar campagne om haar bewoners aan het oppervlak te waarschuwen dat een groot aantal geologische veranderingen gaat beginnen. De inleiding hiertoe neemt de vorm aan van een snelle stijging van aardbevingen van 7.0 en hoger op de schaal van Richter. Deze schokken manifesteren zich overal op de planeet met als doel alle mensen te waarschuwen over hoe belangrijk het is om hun voorlopige veranderingen naar het volledig bewustzijn te voltooien en om naar Binnenaarde te verhuizen om het proces af te maken. Gaia wil haar binnen- en buitenwereld verenigen en dit moet in drie stappen plaatsvinden. De eerste stap was een serie enorme schokken en vulkanische uitbarstingen tussen de jaren 1870 en 2000. De tweede stap, die nu onderweg is, is waarschijnlijk catastrofaal voor de mensen en Gaia is van plan dit in fasen uit te voeren. De oplossing voor de mensheid is verder te gaan en zijn overgang naar het volledige bewustzijn te voltooien.

Jullie planeet is een levend Wezen in transitie, zoals jullie allen. Het belangrijkste instrument voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn is het eerste contact. Wij komen naar jullie wereld in het volledige besef van deze heilige verantwoordelijkheid. Op dit moment is er één laatste machtige duistere groep op jullie wereld die al vele keren door ons gewaarschuwd is over de gevolgen van zijn voortdurende koppigheid. Toch blijft het volharden in zijn hang naar macht en blijft jullie de veranderingen ontzeggen die jullie zo wanhopig nodig hebben. De Hemel heeft ons gevraagd elk resterend obstakel naar jullie volledig bewustzijn op te ruimen, dus wat wij als eerste gaan doen is deze duistere zielen duidelijk maken dat nu hun enige intelligente optie nog is, samen met de gehele mondiale samenleving, de snelweg naar vrijheid te nemen. We willen het heel duidelijk maken dat elke negatieve actie nu kan resulteren in ernstige consequenties.

Het eerste contact is een operatie waartoe we ons hebben verplicht dat deze succesvol zal zijn. Wij zullen niet eerder vertrekken dan op het moment dat jullie weer teruggekeerd zijn naar het volledige bewustzijn en jullie bezig zijn jullie nieuwe sterrennatie te vormen. De Agarthanen staan klaar om jullie te helpen en mee te doen aan deze spannende onderneming. De hereniging van Binnen- en Buitenaarde is het begin van het proces om dit zonnestelsel terug te brengen naar zijn oorspronkelijke energiepatronen. We staan te popelen om te zien waartoe jullie volledig in staat zijn. Wanneer de eerste intergalactische conferenties in jullie sterrennatie worden gehouden, begint jullie uniek potentieel zich te tonen. Deze belofte ligt diep in je verscholen toen jullie begonnen aan je beperkt bewustzijn avontuur, en nu is de tijd voor jullie gekomen om te worden waarvoor jullie zijn gecreëerd.

Vandaag spraken we over onze zorgen inzake de duistere kabbalisten en stelden een manier voor om substantieel de gevolgen te verlichten die door hun bedrog en trouweloosheid worden aangetrokken. Het pad dat zij kozen kan hen nu brengen naar een waardevolle mogelijkheid voor een eervol herstel of daarentegen naar een bittere spijt vanwege de rechtvaardige straffen als gevolg van hun verraad. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!   

 

 

 

(16-11-2010): Selamat Balik! We komen opnieuw met meer informatie! Momenteel volgen we wat de oplossing van de strijd tussen de duistere machthebbers en onze aardse bondgenoten gaat opleveren. We zien dat het duister buitengewoon verontrust is over wat onze aardse bondgenoten voor hen in petto hebben. We moesten voortdurend ingrijpen om beide kanten te helpen bij het creëren van de voorwaarden voor een nieuwe werkelijkheid die zich op jullie wereld gaat manifesteren. Het cruciaal element was beide kanten te overtuigen van het gegeven dat er uiteindelijk een serie gebeurtenissen moet plaatsvinden die de machtsoverdracht en het transmuteren van een karmische cyclus van leven en dood, die 13 millennia geleden begon, officieel zou inluiden. Deze veranderingen van het landschap van deze werkelijkheid werden mogelijk gemaakt door sommigen concessies die door de Anunnaki werden voorgesteld en vervolgens door beide partijen werden geaccordeerd. Wat zich afspeelt is meer dan alleen maar een verandering in hoe jullie zaken doen of hoe jullie leven – deze wijzigingen zijn kolosaal van omvang. Voor het eerst zijn jullie helemaal vrij om je leven te leven in vrede, overvloed en ware soevereiniteit.

 

Deze hervormingen zijn een natuurlijke reactie op de duisternis die door de Annunaki bij hun vroegere aardse volgelingen is opgelegd. Die groep, de duistere kliek manipulators, met hun overmoedig karakter, misbruikte kennis en foutieve overtuigingen die al heel lang deze werkelijkheid hebben gekenmerkt. Bijna een halve eeuw werd een punt bereikt waarop jullie een aantal technologieën moesten ontvangen, waarvan jullie nu de profijten hebben. In die tijd koos het duister ervoor om jullie deze voordelen te ontzeggen en vermoordden of verdreven de machthebbers die op het punt stonden een totaal andere wereld te creëren dan die erop volgde. Dit proces van onderdrukking kenmerkte zich door een aantal wrede oorlogen en economieën die af en toe op het punt van instorten staan. De huidige wereld is een gevolg van wat er in die decennia plaatsvond. Deze wrede gebeurtenissen hadden als gevolg het verrijzen van onze aardse bondgenoten en een vastbeslotenheid van het Licht om jullie wereld te transformeren en jullie naar de rand van het volledige bewustzijn te brengen. Dit leidde er weer toe dat de Hemel, aan het eind van 1980, een oproep deed voor een grootschalige eerste-contact-missie. Dit besluit stuurde ons in grote getale naar jullie kusten en wij begonnen, kort na onze komst, ons met jullie zaken te bemoeien.

Al heel snel voegden we ons bij de Agarthanen om een pad voor de overwinning van het Licht te smeden. Deze overwinning moest mogelijk gemaakt worden door degenen die eeuwenlang hard gewerkt hadden aan juridische en spirituele kwesties. We zijn hen zeer dankbaar voor hun toegewijde inspanningen, want het legde de basis voor het huidige succes van onze aardse bondgenoten. We hebben gebruik gemaakt van wat de Hemel ons toestond in deze nobele zaak en boden onze goede diensten aan om te verzekeren dat de duistere kliek en zijn diverse bondgenoten onmogelijk enig succes konden boeken. We waren vastbesloten jullie naar het volledige bewustzijn te brengen om geschikte leden te worden van de Galactische Licht Federatie! Deze doelen zijn bereikt door onze gezamenlijke inspanningen en een ware toewijding aan het Licht. We hebben toegekeken hoe een meestal onvermelde mondiale beweging, die zich inzette voor gelijkheid, overvloed en samenwerking, geleidelijk en gestaag verhuisde naar de meest primitieve en genegeerde delen van jullie wereld. Deze brede beweging heeft laten zien hoe welvaart gecreëerd kan worden vanuit het bijna niets en hoe een gevoel van wederzijdse Spiritualiteit gedeeld kan worden met de meesten van jullie wereld.

Het eerste contact neemt wat jullie zo liefdevol bijeengebracht hebben en vergroot het onmiddellijk in iets dat totaal anders is dan de huidige werkelijkheid. Het eerste contact gebruikt jullie recente humanitaire spontane acties en verandert deze in iets speciaals – een manier om jullie samenleving te veranderen op een radicale en heilige manier. Jullie allen zijn met elkaar verbonden en ieder van jullie is weer verbonden met ieder van ons. Wij komen om deze relaties te vernieuwen en brengen een serie waarheden mee die jullie opnieuw koppelen aan het volledige bewustzijn. Jullie wereld heeft de afgelopen drie decennia doorgebracht op de grens van een enorme fundamentele verschuiving in wetenschap, kunst en zelfs filosofie. Deze nu onderling verbonden ondergrondse beweging is klaar om het daglicht te zien. De fysica achter deze veranderingen werd door de geheime regering gebruikt om antizwaartekrachtschepen te produceren en om teleportatie en zelfs tijdreizen mogelijk te maken. Deze ‘wonderen’ kunnen door jullie gebruikt worden om een eind te maken aan jullie afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en om een hele reeks nieuwe inzichtelijke waarheden te creëren over hoe het levende universum in werkelijkheid opereert.

Jullie nieuwe overgangsregeringen zullen gewoon instrumenten van verandering zijn. Na de belangrijke aankondigen die jullie overvloed brengen, is er de noodzaak om buiten jullie werkelijkheid te treden en de aspecten van je Ware Zelf te omarmen. Dit pad leidt rechtstreeks naar ons. We komen om de leemtes op te vullen van wie jullie werkelijk zijn en wat de buitenaardsen zoals jullie - ogenschijnlijk alleen - doen aan het oppervlak van Moeder Aarde. Gaia wil graag dat jullie deze mysteries oplossen om je opnieuw met jullie ruimtefamilie te verbinden. Wij zijn die ruimtefamilie! Wij zijn uit alle delen van deze galaxy gekomen om jullie te zien en een dialoog te starten waardoor wij allen van elkaar kunnen leren. Binnenin jullie bevindt zich een enorme hoeveelheid kennis die wij allen nodig hebben om een grote galactische vrede te verzekeren. Deze vrede is het belangrijke gevolg van de vruchten van de Anchara-Michael verklaring die de galactische vrede bracht, halverwege de negentiger jaren van de vorige eeuw. Wat op jullie wereld gebeurt moet het cement worden dat deze vrede bijeenhoudt!

Het eerste contact is daarom een enorme waterscheiding in jullie recente, vastgelegde geschiedenis. Wij hebben jullie ontwikkeling in de vele millennia gadegeslagen. We hebben jullie gevolgd toen jullie wezens werden die graag uit deze duistere werkelijkheid wilden verdwijnen, die 13 millennia geleden door de Anunnaki werd gecreëerd. De Hemel hoorde jullie gebeden en het goddelijk plan besloot toen dat de duisternis zou verdwijnen, die jullie oppervlaktewereld in tranen, bloed en leed hulde. Deze ernstige belofte is een andere reden voor onze aanwezigheid. Jullie zijn speciale wezens die in vreugde kwamen om in het rijk van de Anunnaki te leven. Zij en hun volgelingen waren nogal hard in de manier waarop zij jullie behandelden. Deze behandeling moet beëindigd worden en wel nu! We kunnen jullie verzekeren dat een nieuwe werkelijkheid zich rondom jullie manifesteert. Hoewel tot dusver deze nieuwe werkelijkheid zich meestal in de zijlijnen bevindt, moet het nu uit de schaduw treden om zich publiekelijk te bevestigen.

Toen jullie met tegenzin je macht aan de Anunnaki en hun volgelingen overdroegen, stuurden jullie jezelf op een odyssee, een lange avontuurlijke reis, die bij tijden voor jullie onzinnig leek. Dit vreemde kunstmatige rijk van illusies moest jullie thuis worden. Zijn heersers waren arrogant, egoïstisch en vatbaar voor aanvallen van waanideeën. Deze schurken stuurden jullie of de dood in of smeerden jullie een primitief en bruut leven aan. Toch bleven jullie volharden. Generatie na generatie van jullie overleefden en leerden genoeg om hun vaardigheden aan hun kinderen over te dragen. Binnenin jullie bestond een sterke wil en een dwang om uit te voeren wat zo briljant in de Onafhankelijkheidsverklaring is vastgelegd. Het streven naar deze idealen bereikte in het laatste deel van de 20e eeuw zijn climax. Toen gaf een aangroeiende spirituele beweging de Hemel een reden om een eerste contact te verordonneren.

Wij kwamen, en in een flits beseften we wat er van ons werd verwacht. Wij hadden een speciale eenheid nodig die jullie gezichtspunten konden uitdrukken naar de machthebbers, wat ook een middel zou zijn om jullie evolutie naar volledig bewustzijn mogelijk te maken. Dit proces was iets wat wij samen met jullie moesten beleven. De laatste twee decennia hebben we tussen ons een band gesmeed en ons diplomatieke corps heeft met plezier de personen van invloed en macht hierover geïnformeerd. We naderen nu het onderdeel dat ons het meeste opwindt – de onthulling en het eerste contact! Het onthullen gaat over degenen wiens tijd is gekomen. De een na de andere natie zal zijn burgers verklaren dat wij werkelijk bestaan en dat er een rechtstreeks contact met ons is. Het grote feest kan gaan beginnen!

Vandaag vervolgen we onze bespreking over de gebeurtenissen op jullie wereld. Voor ons ligt een periode van groeiende interactie met ons, wat zich binnenkort gaat realiseren in het eerste contact. De hoeveelheid technologie en kennis die wij jullie zullen geven is slechts een voorbode van jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Besef, beste mensen, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!  

 

 

Update 2 november

( 2-11-2010): Selamat Balik! Wij komen weer met de nodige informatie. Onze aardse bondgenoten staan klaar voor het uitvoeren van de welvaartprogramma’s. Ook zijn degenen, die betrokken zijn bij de regeringswisseling, gereed om op om ieder moment deze vitale taken te manifesteren. Zodra aan deze twee vereisten zijn voldaan, kunnen de langverwachte aankondigingen plaatsvinden. Wij zijn bezig met ons eigen scenario om ervoor te zorgen dat deze kritische wending plaatsvindt op het juiste goddelijke moment. Zoals jullie maar al te goed weten hebben de duistere kabbalisten zich veel te lang aan hun posities van macht en rijkdom vastgeklampt. Daarom heeft de Hemel ons geïnstrueerd onze aardse bondgenoten te voorzien van een volledig overzicht van mogelijke gebeurtenissen, waardoor wij ervoor kunnen zorgen dat de verschillende onderdelen van het plan volgens hemels decreet worden uitgevoerd. En dus zijn onze medewerkers strategisch geplaatst om te zorgen dat de specifieke acties van onze aardse bondgenoten succesvol zijn. In de afgelopen paar maanden hebben wij de activiteiten van de duistere volgelingen nauwlettend gevolgd en dit toezicht heeft echt een overvloed aan de meest krankzinnige en schadelijke acties onthuld!

Op elke plek van deze wereld is het duister druk bezig om een succesvolle implementatie van het nieuwe bankstelsel te vertragen. Zijn duistere agenten zijn hard aan het werk om obstakels te plaatsen voor de hervorming van het nieuwe bankstelsel en deze obstakels zijn enigszins succesvol geweest. De meeste echter, die verbonden zijn met deze strategie, zijn grotendeels immuun voor de duistere pogingen. Intussen nadert het huidige systeem een enorme valuta-kernsmelting. Deze toenemende verzwakking ondermijnt de manier waarop het bankstelsel opereert, die op zijn beurt de systeemcrash op gang brengt die het faillissement van de wereldwijde keten van grote onderling verbonden banken zal veroorzaken. Deze twee komende instortingen zullen ironisch genoeg het vloerkleed onder de voeten van de verraderlijke activiteiten van de kliek wegtrekken. Enkele weken geleden wisten we met moeite een aantal overeenkomsten met het hoofd van het duistere directoraat inzake zijn aftreden te sluiten waardoor de grote veranderingen zonder belemmeringen kunnen plaatsvinden. Natuurlijk zullen deze overeenkomsten worden genegeerd en we begrijpen heel goed dat ze nu in een toestand van grote paniek en angst verkeren.

Welnu, het is hoog tijd voor een ommekeer nu de oude duistere orde zich op de rand van een vrije val bevindt. Inderdaad, alle aspecten van jullie wereld verkeren in een staat van crisis. De ecosystemen verliezen hun biodiversiteit en een massaal uitsterven is onderweg. Deze zaken zijn door een aantal wetenschappelijke raden en intergouvernementele agentschappen bestudeerd, zoals jullie VN. Tot nu toe worden de aanbevelingen van deze comités grotendeels genegeerd. Helaas is dit de normale aanpak bij veranderingen aan de kant van de grote bedrijven, de multinationals, want het absoluut vasthouden van de status quo kan onmogelijk jullie wereld gedurende de komende decennia in stand houden. Dezelfde aanpak geldt voor de belangrijke universiteiten, wiens rol het is de wereld te adviseren over de huidige stand van zaken. Deze trage aanpassing aan dringende nieuwe condities bevordert niet alleen de overweldigende crisis, maar plaatst jullie ook op het hellend vlak naar uitsterven. Vele opmerkzame, gevoelige groepen en denkende individuen beseffen dit en verplichten zich tot een heel nieuw model. Toen we hen eenmaal uitlegden wat onze aardse bondgenoten aan het doen waren, werden ze krachtige aanhangers van onze zaak.

Onze aardse bondgenoten hebben hun binnenste kern bij diverse gelegenheden uitgebreid en deze binnenste kern werkt rechtstreeks met onze verbindingsteams en corps diplomatique. Wij verlenen hulp en creëren hiermee een levensvatbare structuur voor verandering want, ondanks hun vele middelen en diepe betrokkenheid bij hun zaak, vereist het succes van de aardse bondgenoten onze aanwezigheid. Het duister ziet de aardse bondgenoten niet anders dan wereldverbeteraars, maar vreest ons vanwege onze capaciteiten. Onze technologische superioriteit zorgt voor het succes van onze aardse bondgenoten. We beseffen dat de kabbalisten de neiging hebben om zich op slinkse wijze te ontdoen van alles wat ze ondertekenen of mee instemmen, en wij hebben ons ongenoegen geuit over dit gebrek aan eerlijkheid. Wanneer wij hen dwingen om zich aan hun afspraak te houden, doen ze dit met tegenzin en dus houden wij hen nauwlettend in de gaten om te zorgen dat alles volgens plan verloopt. Wij houden onze aardse bondgenoten voortdurend op de hoogte en bereiden hen voor op wat er vervolgens moet gebeuren. Deze tactiek heeft het Licht gebracht naar de rand van de overwinning!

Nu wij werken naar de nieuwe regering en de volledige UFO – onthulling, zien we hoe de energie van jullie planeet verandert – Gaia heeft een sterk verlangen zich te transformeren naar een 5D planeet. Dit geldt ook voor jullie zonnestelsel, waarin de Zon tot in alle hoeken en gaten overstroomd wordt met nieuw Licht. Jullie wetenschappers bemerken de vele anomalieën die zich overal in het zonnestelsel voordoen, zoals de ongebruikelijke activiteit op Mercurius en de merkwaardige gebeurtenissen op  verre Pluto en Neptunus. Bovendien begint zich een nieuw raster te manifesteren dat alle planeten aanstuurt. Dit verschijnsel werd voor het eerst op grote schaal vastgesteld bij het begin van dit decennium. Onze steeds sterker wordende verschijning had ook vele wetenschapper gealarmeerd die verbonden waren met die regeringen die ruimteprogramma’s ontwikkelden en uitvoerden. Veel aspecten van onze missie hier dwongen ons de faciliteiten binnen te brengen die nodig waren om dit zonnestels te transformeren naar een volledig bewust stelsel.

Zoals wij jullie al vaak hebben verteld, is deze speciale missie in de tijd veranderd naar een zeer ongebruikelijke missie. Wij zijn niet alleen een onderdeel van jullie transformatie naar het volledige bewustzijn, maar zijn ook een voertuig voor het veranderen van jullie gehele werkelijkheid. Normaliter worden deze aspecten overgelaten aan jullie locale Spirituele Hiërarchie, en zouden we louter de opdrachten van deze heilige organisatie opvolgen. In jullie geval zijn we getrokken in de daadwerkelijke uitvoering van de laatste stappen om jullie wereld en jullie naar het volledige bewustzijn te brengen. Deze unieke onderneming heeft ons veel geleerd over wie jullie en over wie wij zijn. Deze gelegenheid om een dergelijke wijsheid te verkrijgen is een grote vreugde! Het meeste van wat wij leren wordt opgeslagen in onze heilige geschriften. Deze geschriften openen heilige kennis en nieuwe rituelen, waaroor wij inzichten krijgen over de Schepping en over de werkingen die de stoffelijke werelden transformeren.

Nu we dicht bij het succes komen, zien we de manier waarop het goddelijk plan de komende gebeurtenissen heeft georganiseerd. Het duister verliest met tegenzin zijn greep op jullie nu het elke dag ziet hoe zijn macht op verschillende fronten verdwijnt. Deze daling wordt door ons elke dag vastgesteld en verklaard aan onze bondgenoten. De meesten van jullie zitten te vast in hun drama van het dagelijks overleven om iets anders op te merken, maar deze afleiding maakt het voor onze aardse bondgenoten gemakkelijker om hun plannen uit te voeren. Wij observeren de manier waarop de machtcentra veranderen, waardoor het steeds moeilijker wordt voor de kliek om zijn oorspronkelijk plan aan te passen. Dat houdt wel in dat er nog een bepaalde effectiviteit overblijft, maar belangrijk is dat de duistere zielen beseffen dat hun greep verzwakt naar een punt waar het plan van het Licht zich elk moment van iedere dag meer en meer manifesteert. Daarom zien we dat onze overwinning zich nu al feitelijk verwerkelijkt.

Wat er nu gebeurt is een zich steeds versnellende beweging naar het Licht, naar overvloed, naar vrijheid en naar Waarheid! De oude duistere wegen vallen weg en het ontwaken van de aardse mensheid is in volle gang. Dit betekent dat radicale nieuwe manieren om dingen te doen mogelijk worden. Gebeurtenissen staan op het punt zich te openbaren en deze zullen deze verklaringen bevestigen waardoor iedereen ze kan zien. Wij bewaken jullie vanuit onze schepen en ’s nachts communiceren we met jullie terwijl jullie in een speciale, relaxte bewustzijnsstaat verkeren. De medische teams van de Galactische Federatie die verantwoordelijk zijn voor jullie fysieke vorderingen zijn volhardend bezig om jullie gereed te maken voor een direct contact met ons omdat we, wanneer we eenmaal arriveren om jullie naar de voltooiing van het volledige bewustzijn te brengen, met volle kracht vooruit zullen stomen!

Vandaag bespraken we met jullie de stand van zaken op jullie wereld. Jullie maken grote vorderingen naar het volledige bewustzijn en we kijken uit naar onze komende interacties met jullie. De tijd nadert snel voor het eerste contact en de gebeurtenissen die er naartoe leiden. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!             

 

 

Update 26-10-2010

(26-10-2010): Selamat Jarin! We keren terug met meer informatie voor jullie! In de afgelopen paar weken werd de laatste groep duistere manipulerende machthebbers gedwongen een aantal concessies te doen. Dit maakt de weg vrij naar een nieuw monetair beleid, een nieuw financieel stelsel en een serie broodnodige regeringswisselingen. Momenteel werken we samen met onze aardse bondgenoten om alles te manifesteren wat met de duistere kabbalisten afgesproken is; zij blijven echter onder elkaar ruzie maken, wat een verdere scheuring binnen hun rangen teweegbrengt van de toch al zeer kleine eenheid die zij vormden. Hierdoor kunnen wij jullie rapporteren dat het transformatieproces van jullie wereld opnieuw op koers is en wij verwachten de komst van die gebeurtenissen die al zo lang vertraagd is. Onze aardse bondgenoten zijn bezig de verschillende personen samen te stellen die de leiding zullen vormen van de talrijke departementen van de nieuwe VS – regering en leggen de laatste hand aan de zo lang verwachte aankondigingen. Afgezien van plotselinge vertragingen, verwachten we dat de veranderingen elk moment kunnen beginnen en bijgevolg hebben wij het aantal van onze schepen vergroot dat boven verschillende hoofdsteden vliegen.

Kanttekening bij dit eerste stukje ( Nexus )

Weekly Geopolitical News and Analysis101025: Major announcements due for mid-November, legal action against illuminati possible this week

Events are starting to unfold at an accelerating pace as the ancient “New World Order” continues its collapse. First of all, sources in Japanese military intelligence say there will be “huge announcements” sometime in mid-November, no doubt linked in part to the November 11th G20 meeting in Korea. The other big move is that the $1 trillion lawsuit involving Daniele Dal Bosco, the P2 Freemason lodge, the Davos forum and the UN will be backed by the Pentagon and will become public news possibly as soon as this week. We have also confirmed that all members of the Bilderberger, the Trilateral Commission and the Council on Foreign Relations have been individually warned and are “very scared.”

Verder met Sheldon Nidle;

De reden hiervoor is dat deze gebieden gevrijwaard moeten blijven voor aanvallen van vijandige schepen die tot de geheime regering behoren. Wij bevinden ons in een volledige alarmtoestand en hebben onzichtbare verdedigingsschepen op voortdurende patrouille boven hun basis geplaatst. Tot nu toe hebben onze patrouille-eenheden ongestoord hun werk kunnen verrichten. Wij willen absoluut niet dat ‘incidenten’ het soepele verloop verstoren van de aankondigingen die door de nieuwe overgangsregeringen gedaan moeten worden. Deze nieuwe regeringen hebben genoeg te doen en hebben absoluut geen behoefte aan een voortijdige vertoning van nieuwe technologieën die pas over een aantal weken aan jullie wereld gepresenteerd zullen worden. Onze rol is de deksel te houden op elk voortijdig gebruik van esoterische apparaten voordat ze ontsluierd worden. Deze officiële onthullingen betreffen een scala aan technologieën die wij jullie willen overhandigen. Tot dat moment willen onze aardse bondgenoten zich concentreren op meer direct noodzakelijke mondiale kwesties zoals: het introduceren van de nieuwe harde valuta’s, het kwijtschelden van schulden, het afschaffen en restitueren van inkomstenbelasting, de hervorming van de bankindustrie en de daarmee verbonden financiële dienstverlening en de herstructurering van alle grootschalige bedrijven.

Daarna volgt de introductie van de Common Law (Gewoonterecht) en, in veel gevallen, het weer invoeren van de echte de jure (wettige) constitutionele regering. Deze diverse operaties zullen naar verwachting als eerste door de nieuwe regeringen aangepakt worden. Boven aan de agenda bevinden zich het beëindigen van het conflict in Irak en Afghanistan en de ondertekening van de overeenkomsten die de terugkeer regelen van de legers naar hun respectievelijk thuislanden. De terugave van veel buitenlandse militaire bases aan hun oorspronkelijke eigenaren staat ook bovenaan de agenda. Dit is een tijd om de mondiale vrede en samenwerking te benadrukken en als vervolg hierop wordt een volledige nucleaire ontwapening van alle naties verwacht. Wanneer dit eenmaal gerealiseerd is zullen wij alle nucleaire wapen en reactoren neutraliseren. Dit zal naadloos aansluiten bij de implementatie en activering van regionale nulpuntenergie-generatoren die alle nucleaire reactoren zullen vervangen die momenteel de elektriciteitsvoorziening verzorgen. Het is slechts een kwestie van maanden dat jullie je in een serie grote sprongen langs het pad naar het volledig bewustzijn bewegen!

Om jullie wereld vanuit zijn huidige toestand snel te laten overgaan naar een meer geciviliseerde wereld is werkelijk een gigantische onderneming. Jullie samenleving wordt gekenmerkt door analfabetisme, dogmatisme, vreemdelingenhaat en een algemene weerzin om nieuwe concepten te accepteren. Wanneer we dit alles overzien, zien we hoe uitdagend onze taak werkelijk is. We hebben observatieteams uitgezonden naar jullie talloze culturen en we zijn ons terdege bewust van de verschillen en de diepgewortelde vijandigheden die overwonnen moeten worden. Onze medische teams hebben de schade en het geweld waargenomen die de meesten van jullie hebben ondervonden, en deze trauma’s zijn gebruikt om een hele serie overtuigingen te veroorzaken die jullie vroegere ‘meesters’ hebben gebruikt om jullie te controleren en te manipuleren. Eén van onze taken is te helpen bij het helen van deze diverse wonden wanneer jullie je voorbereiden op de laatste fasen van het volledige bewustzijn. Ook de Spirituele Hiërarchie van de Aarde omringen jullie met boodschappen van Genade en Liefde om dit transformatieproces te versnellen. Wij verheugen ons op het potentieel van de wereld na de massale landingen.

Na de massalandingen kunnen we gemakkelijker één-op-één met jullie werken om je geconcentreerd te krijgen op die gebieden die nodig zijn. Onze adviseurs zijn goed getraind in de bijzondere eisen die je snel naar het volledige bewustzijn brengen. De procedures zijn complex en zijn ontworpen om je percepties te openen voor nieuwe werkelijkheden. Momenteel heeft een klein aantal van jullie bepaalde eigenschappen die in de meesten van jullie nog slapend zijn. Wij zullen jullie deze vermogens volledig uitleggen om jullie vervolgens te helpen bij het naar boven brengen van dit soort vermogens die lang onderdrukt zijn geweest. Het doel van dit alles is aan een ontwaking te beginnen waardoor je minstens een glimp opvangt van waartoe je in staat bent. Wij zijn van plan de lagen van onderdrukking weg te schillen die in jullie vroege kinderjaren waren opgelegd, waardoor jullie hopelijk op een niveau geraken waarop wij een dialoog kunnen beginnen die zal eindigen bij jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en bij de vermogens die je lang geleden bent kwijtgeraakt.

De terugkeer naar het volledige bewustzijn is natuurlijk het hoofddoel van het eerste contact. Al het andere wat wij doen is niets anders dan een hulp en steun bij deze noodzakelijke transformatie. Met dezelfde doelstelling wil Moeder Aarde de huidige werkelijkheid overstijgen en deze wens was voor ons duidelijk voordat we deze eerste-contact-missie vormden. Ook Spirit wilde heel graag de bepalingen van het Goddelijk Plan manifesteren. Om dit alles te laten gebeuren waren twee componenten vereist, waarvan wij de fysieke tak vertegenwoordigen. Onze taak is alle hulpmiddelen te gebruiken die ons ter beschikking staan om deze missie met succes te voltooien binnen de termijn die ons is verstrekt. Tot dusver hebben wij de meeste van de vereiste protocollen bereikt. Alles is op zijn plek en wij hebben ons minutieus op de hoogte gehouden van de veranderingen die in jullie allen plaatsvinden. Wat nu nog resteert is een officieel contact met jullie.

Wij zijn in afwachting van de volgende stappen die door onze aardse bondgenoten zijn gepland. Zoals in het vorige bericht is verklaard, hebben wij hen geïnformeerd over het feit dat wij gereed zijn om, namens hen, alles te doen om te zorgen dat nieuwe regeringen de macht overnemen en om jullie allen de welvaartprogramma’s te doen toekomen. Hiertoe worden bewegingen uitgevoerd volgens de voorschriften van onze aardse bondgenoten en ons. Wij zijn absoluut van plan om alles te doen wat nodig is om de noodzakelijke veranderingen te versnellen. Veel regeringen die door het duister worden gecontroleerd werken nog steeds samen met de duistere kliek en wij verwachten enig onheil van hun kant zodra onze plannen zich beginnen te verwerkelijken. Daarom volgen wij hun geheime ondergrondse bases en hun bijbehorende oppervlakte faciliteiten nauwlettend. Deze duistere wezens volharden in hun koppigheid, maar elke vorm van vertragende tactiek van hun kant zal door ons worden geneutraliseerd.

De kabbalisten weten wat de consequenties zijn van hun smerige acties en ze willen niet weten wat er met hen gaat gebeuren. We hebben tekens van vrees gezien toen bepaalde kwesties met hen werden besproken. Wij scannen voortdurend hun diepste gedachten en geaardheid en begrijpen hoe kwetsbaar hun vroeger solide bolwerk is geworden. Deze laatste resterende hindernis is snel aan het afbrokkelen en al het andere is bijna voltooid. Onze aardse bondgenoten en hun vrienden hebben een groots werk verricht in het opzetten van de structuren die nodig waren om de Hemelse decreten uit te voeren. Nu staan we letterlijk op het punt iets wonderbaarlijks voor jullie te verwerkelijken en binnen deze context hopen we dat onze verschijning door jullie gezien zal worden als een groot geschenk. In deze volgende periode in jullie geschiedenis zullen jullie de openbaring zien van wie en wat jullie werkelijk zijn!

Vandaag hebben we gesproken over hoe dicht jullie zijn bij het bereiken van je ware bestemming. Het eerste contact is slechts één van de ‘voertuigen’ die gebruikt worden om jullie daar te krijgen. Wij zijn zeer trots op jullie en kijken uit naar de viering van deze prachtige toekomst met jullie. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

 

Update 19-10-2010

Selamat Balik! Wij komen met meer informatie. Momenteel voeren we besprekingen met onze aardse bondgenoten over hoe ze hun verschillende plannen het beste kunnen afwikkelen. Wij hebben hen voorgesteld dat ze elke resterende hindernis of complicatie aan ons kunnen overlaten. We zijn van plan deze laatste moeilijkheden uit de weg te ruimen door gebruik te maken van een beleid dat ongeveer zes jaar geleden geschetst is. Bovendien heeft de Hemel ons een concreet tijdschema verstrekt. Moeder Aarde is nu halverwege haar veranderingen waardoor wij in de komende maanden ons openlijker moeten laten zien en daardoor moeten de aardse regeringen een grotere samenwerking vertonen dan op dit moment. De enige manier om het vereiste niveau van medewerking te verkrijgen is met een regeringswisseling en dus zullen we alle resterende obstakels zo snel mogelijk opruimen. We hebben geen tijd meer om ego’s te masseren of iemands gevoel van eigenwaarde te koesteren. Ons verbindingspersoneel adviseert onze aardse bondgenoten over onze gewijzigde aanpak en we verwachten absoluut positieve reacties. We hebben ook onze ambassadeurs geïnstrueerd een aantal specifieke berichten te overhandigen aan diverse regeringen van jullie.

Deze boodschappen gaan over de noodzaak om  een legale regeringswisseling af te dwingen. Het is hoog tijd de voorwaarden te scheppen die vereist zijn om het eerste contact mogelijk te maken. We hebben weinig geduld met verdere vertragingen en we willen heel graag verdergaan met de plannen die in deze tijd voltooid zouden zijn, zoals we de Hemel hebben beloofd. Helaas denken jullie regeringen dat onredelijke koppigheid een geldige reden is en blijven dus doorgaan op een weg die naar een mondiale vernietiging voert. Wij keuren hun doeleinden ten sterkste af en wij hebben ons ongenoegen geuit over hun eigenzinnigheid. Daarom hebben we de middelen binnengebracht om een wettige regeringswisseling bij veel belangrijke regeringen te realiseren. Dit voldoet aan de goedkeuring van onze Agarthaanse familie en ook onze aardse bondgenoten lijken bereid te zijn om onze leiding te volgen. Een reeks bewegingen zijn nu in gang gezet die de geldleveranties zullen manifesteren waardoor de te late regeringswijzigingen alsnog kunnen plaatsvinden. Onze geavanceerde technologie is geplaatst en wij zijn in een positie om onze aardse bondgenoten te helpen bij het verwijderen van het resterende kaderpersoneel van de duistere machthebbers. Wanneer dit eenmaal gedaan is, kunnen wij Moeder Aarde kalmeren waardoor een reeks natuurrampen kunnen worden voorkomen.

Moeder Aarde beweegt zich naar een nieuwe fase in haar transformatie van een beperkte naar een volledig bewuste wereld. Deze verandering verlangt een belangrijke verzwakking van haar geomagnetische(aardmagnetische) en zwaartekrachtvelden. Wanneer eenmaal een specifiek punt is bereikt, kan ze haar volgende bewegingen aanpassen aan die van de Zon. Deze toegewezen tijd van gemeenschappelijke afstemming vindt momenteel plaats; dit verklaart het extra licht dat van de Zon komt. Dit licht bevat veel informatie voor Moeder Aarde om de verschuiving van een bipolaire naar een monopolaire staat (van tweepolig naar eenpolig) mogelijk te maken. Jullie wetenschappers begrijpen niet precies wat er nu gebeurt, maar zijn correct wat betreft de gevolgen die voortvloeien uit deze verschuiving. Daarom moeten we nu op een veel grotere schaal ingrijpen. Onze wetenschappers vragen ons hierom en wij hebben allen die zich zorgen maken over jullie veiligheid, duidelijk gemaakt bewust te zijn van wat er binnenkort gaat gebeuren. Het dreigend potentieel van veel situaties op de planeet, gecombineerd met de bereikte akkoorden met de duistere kliek en onze aardse bondgenoten, vragen op dit moment om een beslissende actie.

Onze vloot is dagelijks bezig met de voorbereidingen voor deze dramatische gebeurtenissen. We hebben velen op jullie wereld verteld waarom wij rechtstreeks moeten ingrijpen. Tevens geldt ook de dwingende eis van goddelijke tijd. Het goddelijk plan verklaart duidelijk dat we in deze tijd onze schepen in grote getale aan jullie moeten tonen, en dit zullen we binnenkort gaan doen. Een dergelijke onthulling moet met enige discretie en decorum worden uitgevoerd en dus creëren we de middelen om dit veilig te kunnen doen. Ons doel is te komen in het licht van onze hulpvaardigheid, waardoor jullie ons kunnen zien als de betrokken en meelevende prototypes die jullie zullen worden. Wij willen jullie niet bang maken of gezien worden als een soort hemelse boeman. Wij zijn jullie ruimtefamilie en we zijn hier om jullie lijden te transformeren naar vreugde en jullie problemen naar comfort en gemak. De laatste fase van het eerste contact zal dit verwezenlijken en zal jullie wereld veel beter maken, waar je je ware doelen en hartenwensen vreugdevol zult bereiken. Wij verwelkomen jullie in je nieuwe werkelijkheid!

Deze snel naderende wereld is een werkelijkheid die jij je nauwelijks kunt voorstellen en die je als volledig bewuste moet ervaren om te worden geloofd. In deze staat gebeurt interactie met je omgeving gelijktijdig op veel niveaus. De hoeveelheid informatie die je elke seconde kan verwerken is onvoorstelbaar groot! Een andere openbaring is de enorme verbetering in de manier waarop je met je medemensen omgaat, en opnieuw … dit gebeurt op veel niveaus. Jullie worden onmiskenbaar gebombardeerd met gegevens, zowel uit verschillende fysieke werkelijkheden als uit ontelbare spirituele rijken die jullie bewonen. Jullie zijn zowel fysieke als spirituele wezens met enorme talenten en vermogens, die echter in elk specifiek leven één van deze werkelijkheden als belangrijkste focus hebben uitkozen. Dus ben je geboren in een specifieke familie of geslacht die je zorgvuldig als je ouders en als ‘podlet’ (familiegroep) hebt uitgekozen om in te leven.

Deze volledig bewuste wereld verzorgt je zelfs voor je geboorte. Als nieuwgeborene heb je het vermogen om telepathisch verbonden te zijn met je hele gemeenschap en – in vergelijking met je huidige vermogens – is je leervermogen wonderbaarlijk. Je ontdekt hoe jouw segment van de galactische samenleving opereert en wat je kunt verwachten als je door een langdurig leerproces gaat gedurende de eerste zeventig levensjaren. Je leert over je gekozen talenten en hoe je met anderen moet werken om je vaardigheden te slijpen. Je ontdekt hoe je je eigen unieke bijdrage levert om de uitdagingen op te lossen die je ‘podlet’ onder ogen moet zien. Je koestert je in je soevereiniteit en verkent je verantwoordelijkheden om je gemeenschap te verbeteren en je potentieel te vergroten. Je verkeert in een voortdurende staat van vreugde die je gracieus deelt met allen om je heen. Deze levenslust motiveert je om te ontdekken wie je bent en hoe je voor je ‘podlet’ je uiterste best gaat doen.

Tijdens je groei naar volwassenheid wordt je steeds meer gesocialiseerd in je gemeenschap. Je begint te reizen naar zowel andere delen van je thuiswereld als naar de andere werelden die bij je sterrennatie horen. Je neemt deel aan rituelen die een heilig aspect van je dagelijks leven vormen. Je leert te communiceren met de verschillende ecologieën die de binnen- en oppervlakterijken van je thuiswereld samenstellen en deze excursies brengen je in contact met de vele familiegroepen in je galactische samenlevingen. Dit helpt je volledig de geweldige complexiteit te waarderen die het organisch geheel vormen – de galactische samenleving van je thuiswereld. Dit voedende web kan vervolgens worden uitgebreid naar de gehele sterrennatie. Het vormt een vervullende holistische ‘bubble’ rondom je die de volledige bewuste manier van leven demonstreert.

Wanneer je als vrijwilliger meldt bij de Wetenschap/Verkenningsvloot, doe je dit om je kennis van deze galaxy te vergroten en om anderen op hun reis naar het volledige bewustzijn te begeleiden. Vele sterrennaties die in de G.F. zijn toegelaten staan of aan de rand van het volledige bewustzijn of hebben deze staat pas verworven. Deze momenten zijn heel speciale, kostbare gelegenheden voor de vloot om met deze nieuw toegelaten leden de vreugde van het volledige bewustzijn te ervaren. In jullie geval zijn we onder heel andere omstandigheden gekomen. Niettemin … we komen zoals altijd om jullie te begeleiden en om jullie pad naar het volledig bewustzijn te delen en te verbeteren. Deze missie heeft langer geduurd dan verwacht, maar deze tijd komt om onze taak te voltooien en om jullie allen naar jullie nieuw volledig bewust rijk te leiden!

Vandaag spraken we over onze huidige bezigheden om jullie nieuwe werkelijkheid te manifesteren. Deze S&E-vloot is helemaal klaar om jullie de schitterende rijken van het volledig bewustzijn binnen te leiden. De tijd nadert voor allen van ons om onze vele successen samen te vieren! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!        

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

 

 

 

Samenvatting 2010-2 (vertaald: Harmen Schouwerwou)

 

(12-10-2010): Selamat Jarin! We zijn er weer met veel informatie! Momenteel worden de scheuringen tussen de verschillende facties van de Anglo-Amerikaanse manipulerende machthebbers steeds groter. Verschillende secties van deze mondiale kliek maken zich grote zorgen over hoe hun komende ondergang zich gaat verwerkelijken. Nu verschillende onderdelen van het nieuwe financiële en valutastelsel in het geheim aan hen wordt onthuld, ontstaat er een grote paniek onder deze groepen. Hun grootste zorg op dit moment is het zichtbaar maken van de enorme hoeveelheid illegale, om niet te zeggen immorele, activiteiten die de basis vormen van hun dagelijkse werkwijze (modus operandi). Een voorbeeld hiervan zijn de aankondigingen van insolventie of insolvabiliteit (onvermogen om schulden te betalen) in de laatste paar weken door een aantal belangrijke banken in de VS, in de hoop dat een dergelijke actie een verzachtende factor is voor hun mentoren van de nieuwe aardse bondgenoten. Een algemeen feitenregister wordt aangelegd om niet alleen de aard en de omvang van deze misdaden vast te leggen, maar ook wie de hoofddaders zijn. Deze actie heeft natuurlijk veel leden van de financiële gemeenschap naar de rand van de afgrond gebracht, omdat onze aardse bondgenoten herhaaldelijk hebben verklaard dat degenen die schuldig worden bevonden aan dergelijke misdrijven inderdaad verantwoordelijk worden gehouden.

De kliek is nu koortsachtig bezig te onderhandelen over een vermindering van de sancties die zij tegemoet kunnen zien. Hun zorgen worden duidelijk zichtbaar in de recente acties van een aantal banken en hun medewerkers in het hele afschermingsgedoe bij executieverkopen van huizen e.d. De onrust nam nog eens toe door de recente mislukte pogingen van de Federal Reserve van de VS om het hoofd boven water te houden nu het financiële stelsel van de VS op de rand van de afgrond balanceert. Dit wordt zichtbaar door de enorme hoeveelheden edele metalen die in de laatste paar maanden in andere handen overgingen, maar deze paniekaankopen zijn te weinig en te laat. De overgrote meerderheid van deze edele metalen worden in het geheim vastgehouden door onze aardse bondgenoten en op het juiste moment zal het nieuwe financiële stelsel, dat ontworpen is om zich naadloos aan te sluiten bij de enorme machtswisselingen van regeringen, aan het publiek onthuld worden. Ondanks hun recente aankopen van kostbare metalen zal de echte hoeveelheid schulden van alle financiële instellingen het oude stelsel neerhalen. De vele aspecten van dit nieuwe systeem zijn geïnstalleerd en de regeringswisselingen zijn rechtsgeldig. Het enige wat nog moet gebeuren voordat deze veranderingen kunnen plaatsvinden is het aanbreken van het juiste goddelijke moment!

Deze ontwikkelingen zijn een teken dat het Licht nu de verantwoordelijkheid neemt van jullie werkelijkheid. Nog even en dan wacht jullie een wereld die totaal anders is dan die jullie nu kennen. Het doel is klaar te staan voor alles wat er gaat gebeuren. De multinationale banken weten dat hun ondergang voor de deur staat. Ze worden opgesplitst en hun vele verbonden instellingen zullen eveneens ontmanteld worden. Kleinere, meer lokaal georiënteerde banken zullen hen vervangen en alle regionale banken zullen strikt gereguleerd worden door commissies die deel uitmaken van het nieuwe mensvriendelijke systeem. Elke bank zal beperkt worden met betrekking tot de plek waar zij kunnen opereren en welke diensten zij mogen aanbieden. Vergeet niet dat dit nieuwe systeem slechts tijdelijk is – het is slechts een verbinding tussen de huidige opzet en die welke gebaseerd is op een volledige mondiale overvloed. Deze toestand van wereldwijde welvaart geeft jullie de mogelijkheid je concentratie op het verkrijgen en bezitten van geld los te laten, om vervolgens meegetrokken te worden in alles wat je hart doet zingen. Het ‘verkrijgen van geluk’ is het belangrijkste voor de nieuwe werkelijkheid!

De Verlichte Leraren begrepen, lang geleden, dat de mensheid zijn aandacht moest weghalen bij de door het geld bestuurde wereld die hen door de Anunnaki was opgelegd, doch zich daarentegen moest richten op het voeden van de innerlijke vreugde. Saint Germain zinspeelde hierop in de Onafhankelijkheidsverklaring van de VS toen “Leven, Vrijheid en Bezit’ van Locke werd veranderd in ‘Leven, Vrijheid en het Verkrijgen van Geluk’. De Grondwettelijke Rechten (Bill of Rights) in de VS en de Franse Verklaring van de Rechten van de Mens gaven een nadere toelichting op de behoefte van de mens om zich ‘in alles wat vreugde brengt’ vrijelijk uit te drukken. De komende nieuwe werkelijkheid benadrukt dit concept in zijn grondbeginselen. Jullie zullen je uit je huidige overlevingsstrijd bevrijden en overgaan naar een werkelijkheid waar je ware roeping gemakkelijk gerealiseerd kan worden. Dit is het grondbeginsel dat Saint Germain inspireerde tot het creëren van de Wereld Trust (constructie om een vermogen te beheren) halverwege de 18e eeuw. Deze Trust moest dienen als de kern van de overvloed van de wereld, die onder alle mensen verdeeld zou moeten worden door de ‘lichtwerkers’ op deze planeet.

De Anunnaki hielden deze Trust nauwlettende in de gaten en kwamen al spoedig, in het begin van de 19e eeuw, tot de conclusie dat het verspreid moest worden, doch het laatste deel van het scenario van rijkdomverspreiding werd verhinderd. Dit leidde toen naar een groter plan door het Licht helemaal te omzeilen met het invoeren van hun eigen plan om voor het einde van de 20e eeuw hun beperkt bewuste beschermelingen permanent tot slaaf te maken. Wat ze niet voorzien hadden was het Verdrag van Anchara en hoe deze gebeurtenis hun verraderlijke slavernijplannen zou dwarsbomen. Op een bepaald moment in de tijd smeedden het Licht en de duistere Heren (Anchara) een goddelijke profetie – op het juiste moment moest een speciale Verklaring van Anchara deze galaxy helemaal doen veranderen. Deze verklaring moest een eind maken aan de galactische oorlogen die al miljoenen jaren van het ene naar het andere eind van de galaxy hadden gewoed. Deze proclamatie had een ander voordeel – het had de macht om voormalige vijanden bijeen te brengen. Dit verdrag moest de galaxy overspoelen met een nieuw Licht – een Licht van Eenheid en Volledig Bewustzijn.

Na het verdrag waren de heersende aardse volgelingen van de Anunnaki ten einde raad. Voortdurend gedwarsboomd kwamen zij in opstand en bevochten elkaar om het duister naar de overwinning te mogen leiden. Maar waar zij steeds op stuitten was de loyaliteit tussen de vele Lichtkrachten van Gaia en de eerste-contact-missie van de Galactische Federatie. Deze coalitie kreeg al snel de overhand en begon aan een proces dat nu bijna succesvol is. Het hoofddoel is jullie te bevrijden van jullie gevangenschap en jullie de rijkdom te brengen dat langgeleden door de Verlichte Leraren voor jullie is bijeengebracht. Dit doel behelst ook jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Bovendien vindt een grootse hereniging plaats met de volkeren van Agartha en jullie voorouders uit deze enorme en prachtige galaxy. De tijd voor dit alles is gekomen en wij staan op het punt ons voor jullie te onthullen.

De vele punten van deze missie zijn van groot belang voor jullie maar ook voor ons. Onze onderneming hier is een onderdeel van een grotere openbaring. De laatste anderhalve decennium heeft veel veranderingen op jullie wereld teweeggebracht, waaronder een reeks gebeurtenissen die op het punt staan te resulteren in een grootse transformatie. Deze verandering zal jullie wonderen brengen die jullie geschiedenis, jullie cultuur en jullie filosofieën zullen herschrijven. Momenteel is jullie wereldbeeld analoog aan die van Copernicus – jullie zien jezelf als het centrum van intelligent leven. Dit zal natuurlijk veranderen zodra wij verschijnen. In één klap zal blijken dat het Leven zich over de hele galaxy uitstrekt. In het begin denken jullie dat jullie kennis ontberen en over weinig informatie beschikken over hoe het Universum in werkelijkheid functioneert, maar dit zal snel veranderen. Wanneer jullie onderwijs vordert zullen jullie je prettiger voelen met jullie nieuwe werkelijkheid.

Jullie nieuwe wereld zal zich voor jullie ogen uitrollen als een heilige lotus. De bloemblaadjes zullen jullie een nieuwe, goddelijke manier van leven tonen. Een galactische samenleving zal vorm krijgen en jullie zullen je voelhorens uitbreiden naar elk deel van Binnenaarde, de verbinding tussen de Binnen- en Buitenaarde (oppervlakte) zal voltooid worden en de schoonheid van de totaliteit van de Aarde en haar diversiteit zal jullie verbazen; hele nieuwe ecosystemen zullen ontstaan. Jullie zullen de hoeders, de rentmeesters van dit herenigde land worden en van de vele werelden die jullie omringen. Het zonnestelsel zal zijn oorspronkelijke schoonheid terugkrijgen. Jullie zullen terecht trots zijn op jullie werk en wat jullie doen om Licht te verspreiden naar alle naburige galaxies. De ceremonieën op jullie oppervlaktewereld omhullen jullie met vreugde en dit wordt weerspiegeld in jullie talloze schitterende kristallen steden.

Vandaag gaven we jullie een overzicht van wat er op jullie wereld gebeurt. We behandelden in het kort hoe jullie dit punt in jullie geschiedenis, het eerste contact, bereikten en zijn belang voor jullie bestemming. De tijd komt voor ons om jullie te ontmoeten en om het laatste deel van jullie reis naar het volle bewustzijn uit te voeren. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!  

 

(5-10-2010): Gegroet! We komen opnieuw met meer informatie. Op dit moment vinden er kritische gesprekken en de strategische verspreiding van de nieuwe valuta’s plaats. De duistere zielen hebben jullie welvaart en vrijheid lang genoeg vertraagd! Onze aardse bondgenoten implementeren wereldwijd de akkoorden die met zoveel tegenzin door de duistere kliek zijn ondertekend. Omdat dit gepaard gaat met vele gedetailleerde stappen om te verzekeren dat deze onthullingen tijdig in de publieke arena gebracht worden, helpen wij ook bij dit proces. Jullie wereld is een echt moeras van verdraaide financiële opzetjes die stilgelegd en vervangen moeten worden door nieuwe systemen, en dit alles wordt bereikt zonder volledig de geldstroom tussen naties te stoppen. Inderdaad, de nieuwe procedures gaan nu al werken en velen die hiervan op de hoogte zijn verbazen zich erover hoe snel het nieuwe systeem – dat al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog opereert - het oude overbodig maakt en vervangt. Het nieuwe systeem is veel complexer en bevat een aantal nieuwe door goud gedekte valuta’s.

Het nieuwe financiële netwerk is gedecentraliseerd en heeft een regionale basis, waarbij elke regio gedomineerd wordt door een specifieke valuta. Houd in gedachten dat deze hernieuwde monetaire opstart een noodoplossing is – zodra de welvaart zich verspreidt zal de noodzaak voor dergelijke vormen van rijkdom afnemen. Het doel van het nieuwe valutastelsel is een sterke mondiale economische groei gedurende één jaar te handhaven, totdat de overal verspreidende welvaart verzekerd is. Tevens zullen gelijktijdig vele geavanceerde technologieën door de overgangsregeringen en ons worden geïntroduceerd. Deze twee factoren zullen een brug bouwen naar een wereld waar geld steeds minder belangrijk wordt. Het is een stelregel van elke spiritueel georiënteerde samenleving dat voedsel, kleding en huisvesting voor allen als een absoluut recht beschikbaar zijn, en dus zullen jullie huidige gestandaardiseerde handelsmechanismen snel veranderen naar een vrije uitwisseling van goederen en diensten. Buiten dat komt er een ‘markt’ dat gebaseerd is op het concept van eigendom op ideeën en uitvindingen, waar ideeën en diensten worden uitgewisseld met als doel locale en mondiale problemen op te lossen.

Dit is een voorloper van wat wij de fluïde groepsdynamiek noemen. In dit organisatiemodel worden de meest bekwamen in een bepaald vakgebied centra van creatief brainstormen. Deze ontwikkelen organische systemen, gecreëerd door soevereine personen, die snel komen met fluïde oplossingen. Wij gebruiken deze procedure om uit te zoeken hoe een bepaald aspect van een project of missie uitgevoerd moet worden. Neem nou bijvoorbeeld dit speciale eerste contact – zoals jullie weten was het nodig dat deze missie voortdurend bijgestuurd en veranderd moest worden. Een van deze aanpassingen was dat wij ieder van jullie zorgvuldig en uitgebreid moesten monitoren. Dit verschafte ons de vereiste database die, gekoppeld aan onze fluïde methodologie, ons in staat stelde met effectieve manieren te komen om de ontelbare snelheidsbrekers of ‘verkeersdrempels’ voor deze missie te nemen. Het hoofdscenario dat wij jullie beschreven is een losse en heel flexibele aanpassing van een normaal eerste-contact-protocol, dat bijna dagelijks wordt bijgewerkt aan de hand van de instabiele omstandigheden van jullie veranderende samenleving.

De galactische samenleving is goed geaard in een fluïde groepsdynamiek. In jullie geval zullen de specifieke behoeften van jullie vele samenlevingen bepalen hoe dit procedurele model eruit gaat zien. Ieder van jullie brengt zijn of haar unieke voorkeur mee in hoe een nieuwe eenheid magisch gevormd kan worden. Onze rol hier is jullie te brengen naar een punt waarop jullie nieuwe volledig bewuste zelven samen kunnen komen om jullie eigen sterrennatie te creëren. Lang geleden kwamen jullie van de sterren om dit nieuwe gebied te koloniseren. Jullie vergaten al snel jullie afkomst en op dit moment hebben jullie geen flauw benul van je ware identiteit. Dit probleem zal worden opgelost wanneer jullie terugkeer naar het volle bewustzijn eindelijk gaat plaatsvinden. Tot dat moment vang je misschien een glimp op of krijg je aanwijzingen van deze andere wereld wanneer je droomt of in meditatie bent. Wanneer je eenmaal ontwaakt zullen deze sporen snel vervagen. Je stijgend bewustzijn helpt je echter om deze glimpen een zekere rechtsgeldigheid te geven, maakt ze meer echt voor je, tenminste voor de duur totdat je twijfels weer terugkeren.

Deze speciale stap van de missie doet de allerbelangrijkste vraag oprijzen – waarom duurt de regeringswisseling zo’n belachelijk lange tijd? De duistere kliek rekent op jullie frustratie om hun aanhangers aan te moedigen vol te houden bij het weigeren van een dergelijke verandering. Deze politici, die door de duistere kliek zijn uitgekozen om deel te nemen aan jullie gouvernementele machtsstructuren, maken zich grote zorgen over wat de aardse bondgenoten voor hen in het vat hebben. Deze zorgen houdt ze bijeen. Onze onderhandelingen met de machthebbers hebben hen bewust gemaakt van de naderende tijdslimiet en dit beangstigt hen. Met als gevolg dat deze regeringen een aantal ‘gebeurtenissen’ plannen die ontworpen zijn om elke eenvoudige machtsoverdracht te voorkomen en de bevolking bang te maken waardoor ze zich onderwerpen. Maar laten we heel duidelijk zijn – wat afgesproken is zal plaatsvinden, ondanks alle gouvernementele ‘streken’ die in beweging worden gezet! Veel is in aantocht waardoor we onze vele doeleinden zullen bereiken.

In onze vloot bevinden zich vele deskundige adviseurs van de Anunnaki en van onze Agarthaanse familieleden. Zij hebben nauwlettend de zaken in de gaten gehouden en hebben onze aardse bondgenoten en de Hemelse sferen volledig geadviseerd over de ontwikkelingen op het oppervlak van de planeet. Ze gaven het dringend advies dat, als bepaalde resultaten niet binnen de gestelde tijd behaald werden, dan de vooraf bepaalde consequenties in werking zouden treden voor de kliek en hun gouvernementele bondgenoten. Wij hebben de kabbalisten tijdens de recente onderhandelingen over deze gevolgen geïnformeerd. Het bevriezen van hun tegoeden is slechts het begin van een hele reeks maatregelen die we tegen hen kunnen inbrengen. In feite worden deze maatregelen nu uitgevoerd  en wij verwachten dat ze volledig worden nageleefd. Wij verwachten hun volledige overgave en dit keer zonder het geklier met voorafgaande voorwaarden! Wees ervan verzekerd dat acties onderweg zijn om de omstandigheden te creëren die zullen resulteren in een onbetwistbare overwinning voor het Licht!

Ons plan-van-eerste-keus moet een eerste contact uitvoeren met een serie nieuwe overgangsregeringen die dan geïnstalleerd zijn. De onwettige aspecten van het regime van de kliek zijn overduidelijk en alomtegenwoordig. Deze regeringen bedreigen de duurzaamheid van de ecosystemen van Moeder Aarde, en een massaal uitsterven - te vergelijken met het late Perm-tijdperk – is nabij. Bovendien hebben jullie samenlevingen de hulpmiddelen (grondstoffen) uitgeput die ze nodig hebben. De komende gebeurtenissen worden door ons niet getolereerd. We hebben jullie gevolgd onder de dwingende duim van het duister die Moeder Aarde decimeerde, haar water, bodem en lucht verpestte. De steeds toenemende vervuiling dwingt haar tot een soort reactie die deze schaamteloze zielen hopelijk kan demonstreren dat een onverminderde beroving onaanvaardbaar is. Deze reactie van de Aarde zal de duistere kliek op een zekere fatale wijze moeten beïnvloeden.

Het veranderingsproces van de ene werkelijkheid naar de andere wordt zo voorzichtig mogelijk uitgevoerd. Een van de veronderstellingen waaraan de duistere zielen zich vastklampen is dat ze op de een of andere manier een speciale voorkeursbehandeling zullen krijgen, maar dat is absoluut niet het geval! Ieder van hen kan sterven of leed ondergaan. Zij hebben de voorgeschreven tijdsduur van hun wereld van macht en rijkdom al ruim overschreden en dit moet veranderen. De meerderheid van jullie hebben al te lang te lijden gehad van hun illegale acties en de tijd is gekomen om een eind te maken aan deze erbarmelijke episode in jullie geschiedenis. We zijn geduldig geweest en hebben de wensen van de Hemel gerespecteerd, en nu zijn we gereed om onze technologie in te zetten voor een stijlvolle ontknoping van dit zeer langdurige drama. Het is tijd om het eerste contact eindelijk voor ons aller oog te zien afspelen!

Vandaag hebben we onze bespreking met jullie voortgezet. Al onze berichten zijn een ‘uitzending’ van allerlei zaken, die te maken hebben met wat er rond jullie gebeurt. De enorme hoeveelheid werk en voorbereiding van de kant van zovelen staan op het punt vorm te krijgen! Laten we samenkomen om met vreugde het begin van een nieuwe werkelijkheid voor elk van jullie te vieren. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! 

 

(28-9-2010) Dratzo! (Geliefde zielen) We zijn er weer met veel informatie. De afgelopen maand kenmerkte zich door concessies en reprimandes van de duistere kliek! Elke dag komen wij, ergens op deze planeet,  als comité bijeen met onze aardse bondgenoten en de top van deze groep machthebbers. Deze vergaderingen zijn een onderdeel van de procedure die is ingesteld door de ‘Hemel’. De duistere zielen weten nu dat hun ondergang onvermijdelijk is, toch volharden ze in hun leugens en het zoeken naar uitwegen om alles wat gedaan moet worden te vertragen. We zijn daarom begonnen aan een aantal projecten die deze patstelling moeten doorbreken om het gewenste resultaat te bereiken. Tot dusver waren wij in staat het grootste deel van de vereiste papieren ondertekend te krijgen. De rest zal volgen zodra de duistere manipulators, met onze hulp, hun macht is ontnomen. Het sleutelelement hierbij blijft de rijkdom en macht van de duistere volgelingen. We zijn momenteel verwikkeld in een operatie waardoor ze hun rijkdom niet langer kunnen veiligstellen. Dit verontrust hen ten zeerste en geeft ons de kans hen talrijke concessies af te dwingen. Dit leidt naar een manier om hen de macht te ontnemen.

Onze niet-aflatende volharding in deze zaken fragmenteert de kliek in diverse kleine groepen, die in het geheim tegen elkaar worden uitgespeeld. Veel personen zijn plotseling verdwenen, en laten een machtsvacuüm achter in de hoofdgroep. Conflicten, strategieën en subverhalen in overvloed! Wat eens een verenigd blok was verbrokkelt nu in steeds kleinere groepen. Het struikelblok (nemesis = wraakgodin) voor hen allen is het gebrek aan geld. Deze groepen zijn failliet en kunnen niet voorkomen dat dit in de openbaarheid komt. We verwachten dat, vanaf nu, elke dag hierover mededelingen beginnen door te sijpelen in de massamedia, en velen op het internet, die op de hoogte zijn van deze zaken, hebben in de afgelopen maanden hierover voorspellingen gedaan. Wanneer deze feiten bij het publiek bekend worden en door jullie regeringen worden bevestigd, zal het mondiale corporatisme snel desintegreren. Wanneer dit gebeurt kunnen de reeds getekende akkoorden in werking treden, want deze documenten leggen de basis voor nieuwe overgangsregeringen. Deze regeringen zullen jullie wereld terugbrengen naar het Gewoonte Recht (rechtspraak) en mondiale welvaart.  

Deze moties van orde zijn bedoeld om de huidige ‘de facto corporatie’ (onwettige) regimes door een faillissement op de knieën te dwingen en de toegang tot fondsen te ontzeggen. Deze regimes hebben in het verleden letterlijk biljoenen (10¹²) dollars van hun burgers gestolen! De duistere kliek zorgde ervoor dat jullie eerst bezittingen kregen om jullie vervolgens tot slaven van het corporatisme (multinationals, banken etc) te maken. Het Anunnaki plan moest zich ontwikkelen van een subtiele vorm van controle naar een complete holocaust van ontvolking, want te veel mensen creëerden een niveau van vervuiling dat voor hen onaanvaardbaar was. Hun oplossing was jullie geen toegang tot gezond voedsel en supplementen te geven, maar deze te vervangen door een totaal vergiftigde voedselketen. Zij dachten dit te bereiken door massale pandemieën te veroorzaken die miljarden mensen moesten doden. Deze mensen hebben geen nut voor de doorsnee burger van Moeder Aarde; voor hen zijn jullie een verspilling van ruimte en grondstoffen en kunnen beter dood zijn. Deze overtuiging is normaal onder degenen die bij deze mondiale kliek behoren, maar het staat haaks op een simpele, goddelijke waarheid – alle leven is kostbaar! Wij hebben boven met afgrijzen toegekeken hoe hun geheime raden dergelijke kwesties bediscussieerden.

Nu het duister zijn nederlaag nadert, moeten wij met jullie bespreken wat er moet gebeuren. Wanneer de nieuwe regeringen eenmaal aan de macht zijn, zullen de leden van de oude duistere regeringen in hechtenis worden genomen. Dit zal de weg vrijmaken voor een waarheidsgetrouwe en open verspreiding van informatie over alle aspecten van de ontstane nieuwe werkelijkheid – algemene kwijtschelding van schulden, distributie van belastingrestituties, vrijgeven van welvaartfondsen, een nieuw monetair stelsel, creëren van de wereldvrede en de nucleaire ontwapening. Nadat dit alles aan jullie goed is uitgelegd, moet het onderwerp van ons – de Galactische Federatie – besproken worden. Inderdaad, het einde van de UFO – geheimhouding is op zichzelf al een belangrijke kwestie. Wij zullen, samen met de onthulling van een hele reeks geheime technologie, bij jullie geïntroduceerd worden. Zoals jullie zien wordt veel informatie aan jullie vrijgegeven in een relatief kort tijdsbestek. Ook moeten degenen die vastgehouden worden voor niet-gewelddadige misdrijven vrijgelaten worden na een herziening van hun zaak. Advocaten/juristen zullen omgeschoold worden en de hele rechterlijke macht moet herzien worden.

De nieuwe instellingen zullen mensvriendelijk zijn. Momenteel zijn de regeringen, banken, werkplekken etc. al eeuwenlang erop uit om de rijken en degenen met macht van dienst te zijn en te bevoorrechten. De enorme taak van onze aardse bondgenoten is deze houding op zijn kop te zetten en de minachtende onverschilligheid van jullie sociale instellingen te transformeren. Wij hebben lang en hard gesproken met onze aardse bondgenoten, alleen al over dit onderwerp. Speciale overgangsorganisaties zijn nodig om over te gaan van autoritaire en hiërarchische instellingen naar gedecentraliseerde en mensvriendelijke instituten. Enkele van jullie meer vooruitstrevende bedrijven hebben deze benadering gekozen, en dit is een goed begin. Toch zijn wij voorstanders van een complete reorganisatie van het bestuur in die richting. De doorsnee burger moet een bijdrage kunnen leveren en moet, indien nodig, de overeengekomen veranderingen kunnen volgen en erop toezien dat het gebeurt. Dit kan een begin zijn om de fluïde groepdynamiek te gebruiken.

Interactie tussen regering, instellingen en burgers moet op een gedecentraliseerde basis plaatsvinden. Interpersoonlijke communicatie wordt in het algemeen gebruikt bij grote veranderingen. Niet alleen is jullie omgeving sterk afhankelijk van elektronica en het Internet, maar zodra overvloed gerealiseerd is verandert dit de manier waarop jullie met elkaar omgaan. Bovendien zitten jullie in een enorme bewustzijnsverschuiving. Vervolgens staan wij op het punt ons nog eens bij dit alles te voegen en dit zal iets unieks creëren. Deze komende omgeving is totaal anders dan het huidige van jullie. Bovendien zal het gebaseerd zijn op één eenvoudig feit – persoonlijke soevereiniteit met onvervreemdbare rechten. Deze verschillende rechten kunnen niet worden beperkt! Wat wij onze aardse bondgenoten vragen te doen is gewoon jullie organisaties gebruiksvriendelijk en ecologisch verantwoord te maken. In een notendop – de nieuwe regeringen moeten aangeven hoe regeringen, banken en bedrijven moeten veranderen om hun verantwoordelijkheid voor jullie tot uitdrukking te brengen.

Het doel is welvarende, geïnformeerde en betrokken burgers te creëren. Deze diversiteit kan elk probleem oplossen dat zich aandient. Jullie staan op het punt een grote welvaart, een fantastische technologie en een superhoeveelheid informatie te ontvangen. Tevens naderen jullie het punt van volledig bewustzijn! Wij zijn hier om dit te volgen en te begeleiden indien dit nodig is, maar let wel – het grootste deel van de verantwoordelijkheid ligt bij jullie. Ieder van jullie bezit de innerlijke wijsheid en de Hemelse zegen. Jullie toekomst is helder en de sky is letterlijk de limit! Jullie bezitten enorme hulpmiddelen en een levende planeet om te beschermen. Dit betreft ook een geweldig gebied van Binnenaarde. De Agarthanen maken deel uit van jullie wereld en zij hebben, evenals jullie, een enorm reservoir aan wijsheid. Kom samen om een wonderbaarlijke nieuwe werkelijkheid te creëren! 

Wat voor jullie ligt zijn de eerste uitdagingen van jullie nieuwe sterrennatie! We weten dat jullie bestemd zijn te slagen in alles wat jullie doen. Jullie zijn geweldige mensen! 900.000 jaar geleden stuurde de Hemel de beste en slimste wezens van vijftig menselijke sterrennaties naar Gaia. Jullie voorouders waren door de Atlantische elite gebruikt en vielen in een beperkt bewustzijn. Gedurende 13 millennia moesten jullie lijden, leren en overleven. Nu is voor jullie de tijd gekomen om de mentale strijdlust van jullie frustratie op te nemen en deze te transformeren naar een glorieuze en dankbare Liefde die de hoeksteen zal vormen voor jullie transformatie naar volledig bewustzijn. Samen met de Agarthanen wachten we op het moment om ons aan jullie bekend te maken. Het magische moment vindt plaats zodra je het verleden loslaat en de mantel opneemt van wie je werkelijk bent!

Vandaag staan jullie aan de rand van een nieuwe werkelijkheid! Dit is de nieuwe wereld van het volledige bewustzijn, waarin voortdurend wonderen plaatsvinden die je op dit moment nauwelijks kunt bevatten. Een geheel zonnestelsel is in gereedheid gebracht voor jullie rentmeesterschap en jullie opwindende bestemming!  Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

                 

(21-9-2010): Selamat Balik! We keren terug met meer informatie. Momenteel vinden er belangrijke gesprekken plaats met de leiders van de duistere complotterende machthebbers op verschillende locaties op jullie wereld. Deze geheime vergaderingen plaveien de weg voor de vervanging van diverse belangrijke regeringen. Op dit moment verwachten degenen die de veranderende condities van de wereldeconomie bestuderen, dat een economische ramp, vergelijkbaar met die van september 2008, in de herfst kan plaatsvinden. Deze onheilspellende waarschuwingen hebben ingrijpende gevolgen voor de belangrijkste raden van bestuur van aandelen, obligaties en grondstoffen, in het bijzonder omdat de systeembanken zich niet konden herstellen in die tumultueuze tijd. Inderdaad, het bedrag van niet-gemelde schulden is met een factor van 100 of meer gestegen. Deze hachelijke situatie achtervolgt de machtsstructuur van de duistere machthebbers en er lijkt geen andere oplossing te zijn dan een rechtstreekse machtsoverdracht t.b.v. onze aardse bondgenoten. Toch aarzelt het duister om op te geven en de consequenties onder ogen te zien die hen door het Licht is aangeboden. Dit is de dwingende impasse waarin we nu volledig betrokken zijn – een machtsoverdracht door het duister moet plaatsvinden en wel snel.

Wij voeren deze onderhandelingen terwijl we heel goed weten wat er van ons wordt verwacht. Niet alleen heeft het duister zijn machtstermijn overschreden, maar ook blijft het arrogant met zijn eis ontslagen te worden van de consequenties van zijn afschuwelijke daden. De armoe en ziekte verspreidt zich over de planeet. De strijd om het bestaan heeft zich, in het afgelopen decennium,  voor het grootste deel van jullie wereldbevolking verdiept, ondanks de beschikbaarheid van een rijkdom dat zo groot is dat het gemakkelijk deze schande zou kunnen oplossen. Nogmaals … niet alleen blijven de duistere kabbalisten op deze enorme rijkdom zitten, maar zij belemmeren ook de distributie van een ander enorm fonds dat toebehoort aan de aardse bondgenoten. Dit alles moet onmiddellijk geregeld worden, want daarom zijn wij aan de huidige besprekingen met het duister begonnen. We willen absoluut niet dat wij door jullie worden gezien als een hulpvaardige aanwezigheid, wiens enige doel is te verzekeren dat de noodzakelijke veranderingen in jullie regeringen en in jullie mondiale economie plaatsvinden. Onze zorg is dat een minderheid van jullie bevolking nog sterk gelooft in het beeld van ‘kwaadaardige binnendringers uit de ruimte’. Deze fictie is, sinds de late dertiger jaren van de vorige eeuw, door jullie vermaakindustrie erin gehamerd.

Er bestaat een meer direct middel om te verzekeren dat het duister gevolg geeft aan de eisen van de Hemel en ons, aangezien wij de technologie bezitten om gemakkelijk deze akkoorden af te dwingen. Natuurlijk willen we niet onze troefkaarten tonen, tenzij het noodzakelijk is. Het duister bezit verschillende soorten technologie in hun geheime depots die bewust ‘primitief’ zijn gehouden door hun oude buitenaardse bondgenoten. Wij kregen toegang tot deze informatie toen deze vroegere duistere bondgenoten in 1995 ervoor kozen zich weer te voegen bij het Licht. In die tijd gaf aartsengel Michaël ons toegang tot een aantal heilige decreten die in 1995 overal in deze galaxy in werking waren. Deze werden vervolgens erkend door de duistere galactische schepper, Anchara, wat leidde naar het galactische verdrag tussen de vroegere Anchara Alliantie en de Galactische Licht Federatie. Uit dit verdrag kwam  een geweldige hoeveelheid technologische informatie tevoorschijn dat door het duister naar jullie diverse geheime regeringen was doorgespeeld en dit alles was zeer geavanceerd in vergelijking met datgene wat in jullie publieke arena wordt gebruikt. In vergelijking met dat van ons is dit alles echter zeer primitief en dit geeft ons een voorsprong dat wij, met toestemming van de Hemel, willen gebruiken.

Onze huidige koers bereikt het punt waarop onze interventie noodzakelijk is. Maar eerst enige achtergrondinformatie:

Het personeel van de Galactische Federatie heeft zich al 13 millennia met jullie zaken beziggehouden, waardoor de bezwaren van de vele anti-interventionisten in jullie samenleving grotendeels irrelevant zijn. De bovenvermelde propaganda die door velen van jullie wordt geslikt, heeft ons voorzichtig gemaakt en vertraging veroorzaakt. In contrast daarmee kun je de samenhang zien van alles wat zich rondom jullie afspeelt – een enorme transformatie van wie jullie zijn is zichtbaar onderweg en is door de Hemel geïnitieerd om jullie naar het volledige bewustzijn terug te brengen. Op Haar verzoek zijn wij ook gekomen om te assisteren bij het uitvoeren van de Goddelijke Wil. De opposanten van de Goddelijke Wil zijn de duistere zielen die velen van jullie regeringen, jullie economie en jullie belangrijkste overtuigingen, filosofieën controleren. Hun duistere geheime orden gebruiken hun enorme rijkdom en macht om jullie overtuigingen/geloven te manipuleren en samenlevingen te creëren die jullie naleving, jullie volgzaamheid eisen. Hier tegenover bevinden zich de Licht-georiënteerde groepen die wij steunen.

De cruciale stap die wij nu moeten zetten is het realiseren van een succesvolle machtsoverdracht. De Anunnaki, die sinds 1995 onze adviseurs zijn inzake de duistere kabbalisten, doen aanbevelingen voor diverse actieroutes. De kabbalisten negeren de aanbevelingen van de Anunnaki in 1995 om zich aan te sluiten bij het Licht, want deze club van machtsbeluste manipulators voelden dat dit niet hun belangen dienden (de Hemel verzocht specifiek dat de Anunnaki hen niet zou vernietigen, doch een vriendelijker manier van transformatie zou aanbieden). Sinds die tijd hebben wij, onder Hemelse leiding, diverse benaderingen geprobeerd om deze recalcitrante zielen over te halen, maar zonder resultaat, zoals jullie zien. Zij dreigen, zodra wij onze schepen gaan ontsluieren, jullie in paniek te brengen door de oude truc ‘binnendringers uit de ruimte’ toe te passen! Nu alle diplomatie wegen zijn uitgeput, heeft de Hemel ermee ingestemd dat wij meer directe creatieve oplossingen mogen gebruiken, wat wij zullen hanteren zodra de huidige ‘gesprekken’ beëindigd zijn.

De omstandigheden die met het eerste contact gepaard gaan, waren uniek en moeilijk sinds de start in de negentiger jaren. Normaliter staan wij toe dat een Wetenschaps- en Verkenningsvloot aan een eerste contact mag beginnen wanneer aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan. Toen de Sirische Regionale Federatie Raad een eerste contact met jullie verordonneerde, was er nog aan geen enkele voorwaarde voldaan. In feite was een meerderheid van sterrennaties tegen een dergelijke operatie, maar een Hemelse beslissing schoof het besluit van de Raad terzijde. Het eerste-contact-team dat nu ontstond was daarom een combinatie van de oorspronkelijke 50 menselijke sterrennaties die 900.000 jaar geleden Lemurië koloniseerden. Dit was een door de Hemel opgedragen symbolisch gebaar dat door ons werd gevolgd. Veel sterrennaties die voor deze missie werden gebruikt waren zelfs niet de huidige leden van de Regionale Raad van de Galactische Federatie.

Wij bevonden is daarom in een vreemde, verwarrende toestand dat bestond uit diverse tegenstrijdige elementen: Enerzijds proclameerde de Hemel jullie vrijheid en soevereiniteit, terwijl de machthebbers geen moeite hebben met het doden van iedereen om aan de macht te blijven. Anderzijds hadden wij het mandaat om de Hemelse decreten uit te voeren, en dit leek ons te dwingen de duistere wezens met geweld te verdrijven. De Hemel verzekerde ons dat dit mogelijk, noodzakelijk is en dat dit snel, heel snel moet gebeuren. En vervolgens is er nog de diepe, goed georkestreerde xenofobie in jullie die opgeruimd moet worden. Onze eigen agenten en jullie familie in Agartha (Binnenaarde) vertellen ons dat, zolang een dergelijke procedure als een heilige bevrijding geschiedt, het door jullie goed ontvangen wordt. Een nieuw plan om het duister uit de macht te verdrijven is nodig en wij hebben de oplossing!

Technologie kan gebruikt worden om een volk te duperen en te controleren, of het kan gebruikt worden om het welzijn van allen grandioos te verbeteren. Jullie samenleving illustreert duidelijk deze tweedeling als het een belangrijke instortingspunt bereikt – n.l. het moment is gekomen dat jullie of van richting veranderen en overleven, of snel afglijden naar uitsterving. Jullie bezitten een geheime technologie die jullie wereld ’s nachts kan doen verschuiven, maar degenen die jullie controleren zullen niet toestaan dat dit ten goede wordt gebruikt. Hoe dan ook … de Hemel beveelt anders. Daarom ligt het nu aan ons om diegenen te verwijderen die jullie overleving willen voorkomen en een manier om dit te doen is beschikbaar en staat klaar. Wees voorbereid om binnenkort op een morgen wakker te worden en te ontdekken dat er iets wonderbaarlijks is gebeurd!

Vandaag werd het recente verleden en de complexiteit van deze missie onder de loep genomen. Deze missie is uniek en uitdagend, maar zal een groot succes worden! Jullie geven vol gas naar het volledig bewustzijn en naar een hereniging met jullie familieleden in Binnenaarde en van de ruimtefamilie. Een glorieuze toekomst begint! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! 

     

(14-9-2010): Selamat Balik! We keren terug met meer informatie! Alles in jullie wereld nadert een definitief einde. Onze aardse bondgenoten en onze diplomatieke en verbindingsteams verkeren in een serieuze onderhandelingsfase met de duistere kliek. Deze besprekingen betreffen een aantal cruciale onderwerpen, zoals regeringswijziging, nieuwe financiële en monetaire systemen en het vrijgeven van de mondiale welvaartprogramma’s. Deze onderwerpen moeten formeel worden uitgewerkt en handhavingsbepalingen moeten getekend worden. Wanneer dit achter de rug is kunnen we het personeel van de Galactische Federatie volledig inzetten om te verzekeren dat deze bepalingen volledig en snel worden uitgevoerd. Hiertoe hebben wij ons geconcentreerd op de handhavingsbepalingen. We zijn van plan onze invloed te gebruiken om de regeringswisselingen te bespoedigen en om onze aardse bondgenoten, die zijn aangewezen om alle aspecten van de hiervoor genoemde veranderingen uit te voeren, in positie te brengen. Het fiatgeldstelsel (ongedekt geld) en het mondiale financiële stelsel dat opgezet is tijdens de Dumbarton Oaks Akkoorden staan op instorten. Faillissementen zijn geheim en worden aangekondigd door diverse centrale banken, met de Amerikaanse Federal Reserve voorop.

Deze geheime onthullingen zijn voor velen in de hogere echelons van de bancaire en financiële dienstverlening een signaal dat hen een grote economische instorting te wachten staat en dat een uitweg, zoals een radicale hervorming, dringend nodig is. Deze zorgen hebben ervoor gezorgd dat onze aardse bondgenoten vele nieuwe medestanders hebben gekregen, die volledig door hen geïnstrueerd werden over de komende gebeurtenissen en hoe ze ons het beste kunnen helpen om onze doelen te bereiken. Het aantal bekeerlingen groeit, maar … totdat de nieuwe financiële en monetaire bepalingen zijn ingevoerd, houden we de nieuwe rekruten minimaal geïnformeerd over de gesprekken met de duistere kliek. Vele details moeten nog uitgewerkt worden, niettemin … we zijn dicht bij de overeenkomsten die we uit de kabbalisten zullen trekken. Bepaalde aspecten van de akkoorden, zoals het nieuwe harde-valuta-systeem, worden al ingevoerd en waarneer dit eenmaal operationeel is, kan een heel scala aan veranderingen zich manifesteren. Dit betreft regeringswisselingen en aankondigingen door deze nieuwe regeringen inzake harde valuta en kwijtschelding van schulden.

Deze nieuwe regeringen begrijpen dat een vaste prijs- en monetaire deflatie moet volgen op deze aankondigingen. Het nivelleren van schuld naar praktisch nul en de grote belastingrestituties zullen deze veranderingen volgen (vert. zie NESARA). We brengen jullie mondiale samenleving van schulden naar welvaart. De nieuwe valuta zullen in het begin voor de nominale waarde worden omgewisseld, en na een korte evaluatieperiode zullen de oude valuta hun waarde verliezen. Goud en zilver zullen op een dergelijke manier gereguleerd worden dat de nieuwe valuta als veilig beschouwd worden en door allen worden geaccepteerd. Deze nieuwe elementen van het financiële stelsel zullen ervoor zorgen dat geëxecuteerde huizen aan hun oorspronkelijke eigenaren worden teruggegeven en dat een nieuw concept van landbezit of ‘onroerend goed’ wordt geïntroduceerd. Als rentmeesters van Gaia zullen jullie een nieuw systeem getoond worden dat ergens ligt tussen wat gebruikelijk is in Binnenaarde en de huidige gewoonten van de oppervlaktewereld. Onroerend goed, of landbezit is een slecht gekozen term – want alles is heilig voor Moeder Aarde en jullie zijn slechts de tijdelijke rentmeesters van haar land. Gaia is heilig en ze dient gerespecteerd, geëerd te worden wanneer jullie op haar lichaam leven.

Elk landperceel is verbonden met het land eromheen en dus moeten de bewoners van elk perceel een collectieve benadering accepteren. Het is van groot belang betrokken te worden bij het beleid van het landschapsbeheer en te weten wat er in jullie gemeenschap gebeurt. Probeer te begrijpen waarom deze holistische benadering nodig is. Elk stuk land is verbonden met het ecosysteem als geheel en dit heeft gevolgen voor jullie specifieke omgeving. Het eren van Gaia betekent dat je het land om je heen op nieuwe manieren, met nieuwe ogen bekijkt. Houd in gedachten dat de gezondheid van de planeet wordt beïnvloed door wat jullie collectief doen. Om deze reden worden de enorme multinationals, die afhankelijk zijn van landbezit met ‘natuurlijke rijkdommen’ zoals olie, gas, kolen etc, aangeraden om een nieuw vorm van verantwoord landschapsbeheer, dat Moeder Aarde respecteert, in te voeren. Deze voogdijvoorschriften vereisen een grote mate van overeenstemming en wederzijdse acceptatie en daarom is een goeddoordacht publieke educatieprogramma een absolute noodzaak.

Je kunt wel een nieuw gouvernementeel instituut hebben met een reeks nieuwe concepten, maar het is niet zo eenvoudig om een publiek te krijgen die dit accepteert. Deze uitdaging is bestemd voor een speciaal comité van geselecteerde leden van de nieuwe regering en van ons. Voordat de landingen en het officiële eerste contact plaatsvinden moeten jullie geïnformeerd worden over een aantal nieuwe concepten. Misschien herinneren jullie onze waarschuwingen dat jullie talrijke nieuwe verantwoordelijkheden krijgen. Wij weten van onze nachtelijke interacties met jullie dat jullie een breed scala aan onderwerpen bespreekbaar willen hebben. Ons doel is wegwijzer te zijn, wat betekent jullie ‘een manier te tonen’ om gevoelige alternatieven en verbeteringen van jullie huidige basisconcepten over te nemen. Hiertoe hebben wij een voorlichtingsprogramma met een serie lessen ontwikkeld die geleid zullen worden door comités die verantwoordelijk zijn voor het overdragen van essentiële informatie. Elk comité kan wijzigingen aanbrengen wanneer zij voelen dat die het beste aansluiten bij hun eigen nationale bevolking.

Het doel achter deze veranderingen is jullie voor te bereiden op het eerste contact. De duistere kliek heeft een diep verlangen om een eind aan jullie en jullie snel ontwaken te maken. Velen van jullie zijn in het laatste jaar wakker geworden en het aantal groeit elke maand steeds sneller. We zien dat het duister bijzonder boos is door wat de Hemel bereikt in het zicht van het verschrikkelijke beleid van pogroms, die als doel hebben jullie ontwaken te voorkomen en jullie aantallen te reduceren. En nog werkt deze strategie niet! De Hemel en het Licht zijn ingesteld om het goddelijk plan te ontvouwen, waarin duidelijk wordt aangegeven dat de tijd voor het duister voorbij is en dat jullie terugkeer van het volledige bewustzijn een feit is! Heilige pacten met het fysieke universum en met de Galactische Federatie verzekeren dat deze goddelijke bedoelingen naar behoren worden uitgevoerd. Wij hebben de voorlopige bevoegdheid om op een vastgesteld tijdstip in jullie nabije toekomst te landen!

Dit heilige tijdschema betekent dat jullie niet veel langer zullen leven in het moeras dat het duister van jullie 3-D werkelijkheid heeft gemaakt. Een scenario staat klaar om door ons, met de zegen van de Hemel, operationeel te maken. Het duister is hiervan volledig op de hoogte en blijft weigeren om te proberen een andere uitkomst te creëren. De Hemel en onze vertegenwoordigers hebben jullie belangrijkste regering volledig geïnformeerd en slechts een paar van hen willen de Hemelse mandaten negeren. Hun vertragingstactiek toont hun onverminderde overmoed en dit heeft geleid tot de formatie van de onderhandelingsteams die we aan het begin van dit bericht hebben vermeld. Het doel is eenvoudig – jullie regeringen legaal te vervangen door overheden die werkelijk jullie veranderd aanzien vertegenwoordigen.

Het veranderingsmoment groeit. Zieners, ‘channelers’ en anderen die zien en horen van het Licht voorspellen deze grootse veranderingsperiode. Ieder van hen schets een iets ander scenario voor wat komende is. Onze reactie hierop is dat een samenhangend fysieke stuwkracht, of manifesterende intentie, vereist is. Wat betreft de plannen van de duistere wezens … er is hen herhaaldelijk verteld dat nucleaire vernietiging geen optie is, noch de truc van een valse vertoning van een ruimte-invasie, wat ze ook talrijke keren hebben geprobeerd. Keer op keer hebben ze getracht onze verkennings- en moederschepen aan te vallen, en hebben zelfs hun vroeger duister sterrenrijk om assistentie gevraagd. Dit alles mislukte. Desondanks bleven ze volharden en binnenkort zal hun falen over de planeet galmen!

Vandaag gaven we meer informatie wat jullie voorbereidt op de komende gebeurtenissen, met inbegrip van onze meest recente acties met de duistere kliek. Onze aardse bondgenoten staan klaar om de eerste stap te zetten. Wij zullen dit steunen en op het juiste moment zullen wij landen om het nieuwe begin op jullie wereld te vieren. Bewaar nog even je geduld in het besef dat zeer veel toegewijde personen hun vitale taken voltooien. Weet, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!                

  

(7-9-2010): Selamat Jaran! We keren terug met meer informatie over de gebeurtenissen op jullie wereld, met Moeder Aarde en jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. In onze paar laatste berichten, focusten wij ons op de geschiedenis van de UFO-geheimhouding en de Anglo-Amerikaanse vertegenwoordigers van de duistere machthebbers. We spraken over hoe deze groep, wiens uiteindelijke bedoeling was de favorieten te worden van hun duistere Anunnakische opperheren, een groots plan wilden realiseren dat een paar decennia geleden was beraamd. Dit plan zou halverwege de negentiger jaren volledig operationeel moeten zijn, maar de abrupte overstap van de Anunnaki naar het Licht verbaasde en schokte de kabbalisten en dwong hen een nieuw plan te ontwerpen om een superieure mondiale positie te verzekeren. Na een reeks tegenslagen in de tweede helft van de negentiger jaren, gaven de Amerikaanse verkiezingen deze machtzoekers de suprematie die ze zochten, en onderdrukten alle resterende oppositie zowel in de VS als in het Verenigd Koninkrijk. Een nieuw gemeenschappelijk beleid was nu mogelijk. Het grote plan organiseerde ook een drastische grootschalige binnenlandse terroristische aanval als een eerste stap op weg naar mondiale overheersing, en dus werd dit naar behoren uitgevoerd.

In de recente decennia moest de olie-industrie toezien hoe er talrijke nationalisaties plaatsvonden en deze verandering van eigendom verontrustte de Anglo-Amerikaanse energiekartel mateloos. Vijandige invasies in het Midden-Oosten moesten plaatsvinden om de noodzakelijke militaire macht binnen te brengen die nodig was voor toekomstige regionale onderhandelingen. Dit beleid gold ook voor Azië, Amerika en Afrika. Olie was een geschikte mondiale industrie die gebruikt kan worden om de machtsnetwerken te herschikken die door de Anunnaki waren achtergelaten, en de duistere kliek begon al snel de strategie uit te voeren die in de laatste jaren van de twintigste eeuw ontwikkeld was. Gelijktijdig versterkten wij in een snel tempo onze relatie met de groepen en personen die al snel onze aardse bondgenoten werden. Samen verkregen we de informatie waardoor we ontdekten hoe het grote plan van het duister zich zou ontvouwen. Wij positioneerden onze schepen rond New York City en wachtten af hoe de eerste afschuwelijke stap van dit plan zich zou manifesteren. Dit ‘incident’ betrof zowel bekende als geheime technologie en was een test voor een ‘gebeurtenis’ die later in datzelfde decennium gepland was – een holografische weergave van een ruimte-invasie waarbij gebruik werd gemaakt van de technologie die verkregen was van hun vroegere duistere buitenaardse bondgenoten.

De technologie die gebruikt werd bij de World Trade Center werd gemaskeerd door het spektakel van een zeer realistische 3-D vliegtuig hologram (maar zonder een duidelijke lichtbron). Het effect, hoewel primitief, was voldoende om diegenen voor de gek te houden die niet bekend waren met deze technologie. Dit ging gepaard met een aantal vervalste videobanden die constant werden uitgezonden door de grote TV-netwerken. Het gebruik van faserwapens (straalwapen van subatomaire deeltjes) en vooraf geplaatste en ingestelde explosieven completeerden het theatrale schouwspel, en alles ontplofte met slechts kleine storingen. Wij konden zien dat hun technologisch niveau niet veel verder was dan die welke zij gebruikt hadden bij diverse pogingen van gefingeerde UFO-invasies in de negentiger jaren. Wij informeerden onze aardse bondgenoten over dit alles en brachten hulpmiddelen binnen om te voorkomen dat zij deze technologie in de toekomst konden gebruiken. Na verschillende mislukte pogingen om holografische technologie te gebruiken, wilden de kabbalisten een nucleaire conflict om hun doelen te bereiken. Zij richtten zich op de brandhaarden in Azië en het Midden-Oosten en dus stuurden wij ons verbindingspersoneel naar deze gebieden om deze waanzin te verhinderen.

Onnodig te zeggen dat wij in dit decennium de belangrijke nucleaire strijdmachten herhaaldelijk hebben gewaarschuwd dat dergelijke gevaarlijke wapens geen optie zijn. Het kernwapenarsenaal moet over de hele linie worden afgeschaft! Jullie arriveren in een tijdperk van vrede en welvaart en dit vereist een mondiale inzet voor ontwapening. De huidige machthebbers vertegenwoordigen het laatste stukje van een duister tijdperk van geweld, angst, constant bedrog en leugens! Ze wankelen in ongeloof nu hun zogenaamd onaantastbaar rijk verkruimelt en hun rijkdom verdwijnt dat zij zo lang bij elke gril verkwistten. De nieuwe regeringen zijn aangewezen om hen te vervolgen en om de enorme rijkdom terug te geven aan hun bevolking. De duistere machthebbers proberen in een laatste stuiptrekking chaos te creëren op de wereld, zoals elk groot rijk van het verleden heeft gedaan. Nieuwe manieren en houdingen komen tot ontwikkeling, gelegenheden voor een nieuwe werkelijkheid beginnen vorm te krijgen, en onze aardse bondgenoten bereiden zich voor om een aantal echt verrassende aankondigen uit te zenden!

Jullie wereld balanceert op het randje van de afgrond! Het duister staat op het punt jullie uit te roeien. Ze zijn een zeer kwaadaardige groep en het omgaan met hen is alsof je werkt met een bende verwende en boosaardige vijfjarigen die van plan zijn grote schade aan te richten. Het vraagt een proces van belonen en straffen, regelrechte bedreiging en het weloverwogen gebruik van een ‘elektrische veeprikstok’ om hun aandacht te krijgen. Er is hen keer op keer verteld wat de Federatie en de Hemel van hen verwachtten, maar het leek alsof het de ene oor in en het andere uitging! In dit geval instrueerden wij onze teams het specifieke onderdeel van hun nucleaire of geheime wapens onbruikbaar te maken en deze demonstraties leken even te werken. Toen deden hun nationale klieks weer iets schandaligs en de hiervoor genoemde cyclus herhaalt zich. Soms wilden we heel graag iets doen om de balans in het voordeel van onze aardse bondgenoten te doen omslaan!

De Hemel heeft een tijdschema vastgesteld en dit cruciaal moment is voor ons bijna bereikt. Elke dag benadrukken wij dit feit aan de kliek. Wij wijzen hen er ook op dat een nucleaire actie van hun kant een onmiddellijk eerste contact betekent, en dit weten heeft inderdaad veel van hun afschuwelijke plannen verhinderd. Alle belangrijke militaire machten op jullie wereld bezitten bepaalde schepen die variërend geavanceerd bewapend zijn en deze duistere regeringen hebben deze schepen, zowel bemande als onbemande, zonder succes tegen ons gebruikt, aldus benadrukkend wat wij hen vertellen. Inderdaad, het lijkt alsof zij plezier hebben in deze kat-en-muis spelletjes, wat weer een andere reden is om hen hun macht te ontnemen. Ze zijn werkelijk amoreel en wij hebben onze aardse bondgenoten gewezen op hun onbetrouwbaarheid en hen serieus aangeraden deze mensen nooit in een verantwoordelijke positie te plaatsen.

Momenteel is het een tijd van onderhandelen en voorbereiden. Wat vandaag onoverwinnelijk lijkt zal morgen in een oogwenk verdwenen zijn. Jullie mondiale samenleving staat op het punt van instorten; economische problemen zijn niet verdwenen! In feite verdiepen ze zich iedere dag. De onrechtmatige bezittingen van het duister verdampen, en er komt een eind aan de fiat valuta (ongedekt geld) en zijn elektronische rijkdom. Waardevaste, harde valuta is de brug naar een tijd van overvloed. Dit vooruitzicht, gekoppeld aan een nieuw transparant bankstelsel, doet de duistere kliek ineenkrimpen. Wat jullie betreft, wees goed gehumeurd!  Het Licht weet wat er gedaan moet worden en jullie moeten nog even geduld hebben. Een grote beweging, met ons op de achtergrond, raast over jullie wereld en zal een eind maken aan de wrede activiteiten van het duister. In instorting van deze wereld is aanstaande; de economie alleen al garandeert het waterloo van de kliek!

Zoals jullie weten is Moeder Aarde bezig met de voorbereidingen voor het vergrendelen van haar tektonische platen en dit veroorzaakt een aantal grote aardbevingen. Deze toenemende seismische activiteit leidt ook tot meer vulkanisme, waarvan de meeste, maar geenszins alle, zich beperken tot de zeebodem. De ‘ring van vuur’, die de Stille Oceaan omringt, wordt meer actief en het aantal uitbarstingen zal zich in de komende maanden verdubbelen. Deze erupties beïnvloeden jullie atmosfeer en veranderen het klimaat op jullie planeet. Wij zien dat jullie weerspatronen meer extreem worden nu de temperatuursstijgingen en -dalingen en de hoeveelheden neerslag toenemen. Dit is weer een teken dat jullie je in een overgangstijd bevinden van de ene werkelijkheid naar de andere.

Vandaag spraken wij over de ontwikkelingen die jullie dichter brengen bij een grootse tijd van vrede en welvaart. Jullie staan ook aan de rand van een groot eerste contact met ons. Wij kijken uit om ons gemeenschappelijk feest te vieren en jullie te helpen bij jullie laatste reis naar het volle bewustzijn. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is. Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!  

 

(31-8-2010): Selamat Balik! We keren terug te midden van de onderhandelingen die jullie wereld voorbereiden op de transformatie. De duistere kliek heeft zijn eigen ondergang gecreëerd met zijn niet aflatende hebzucht en overmoed. De volgende financiële instorting nadert onverminderd en toont zich duidelijk op het radarscherm van het duister. Alle financiële deskundigen zijn diep bezorgd over de mondiale economie, maar hun uitingen van bange vermoedens raakt niets anders dan het oppervlak van wat jullie te wachten staat. De wens van de duistere kabbalisten om hun eigen huid te redden voor hun fiscale onverantwoordelijkheid is vermorzeld door het onontkoombare feit van de diepe barsten in hun financiele constructies. Het huidige monetaire en economische systeem is bezaaid met breuklijnen die nu uiteenbarsten en een radicale oplossing is de enige uitweg. Onze aardse bondgenoten hebben zich op een dusdanige wijze in een positie gemanoeuvreerd dat de enige oplossing om dit te manifesteren is door middel van de voorstellen die bijna een decennium geleden voor het eerst werden geïntroduceerd. Een meerderheid in de financiële wereld begrijpt dit duidelijk en wil dringend hiermee verdergaan. Een geweldige veranderingskracht bouwt zich op rond de volgelingen van het duister.

De overgang naar een nieuw financieel stelsel vereist een vergelijkbare verandering in wie de regering controleert. In de afgelopen millennia was het bewind van de duistere kabbalisten onbetwistbaar; de obstakels die nu rondom hen ontstaan zijn ongekend. Dat hun wensen terzijde worden geschoven door de verschillende invloedrijke spelers in de mondiale economie schokt hen diep, en ze zijn verbaasd dat hun beproefde tactiek om een dergelijke brutaliteit de kop in te drukken een groeiend verzet niet kan voorkomen. Dit onvermogen om hun tot nu toe onbetwiste superioriteit in stand te houden verspreidt paniek in de gelederen van de kabbalisten, nu ze zien dat veel naties in het geheim plannen maken om het belangrijkste instrument van het duister, de corporatieve VN (vert.: een sociale en economische klasse van bestuurders die betrokken zijn als eigenaars of managers van grote ondernemingen), te onttronen en ze worden steeds wanhopiger. In de veertiger jaren van de vorige eeuw installeerde het leidende kader van het duister een wereldsysteem, dat nu op het punt van instortten staat, maar hardnekkig weigert toe te geven aan de nieuwe werkwijzen en omstandigheden. Dankzij deze starre houding hebben anderen in de machtselites aangedrongen op de huidige reeks geheime vergaderingen en deze creëren een overtuigende strategie om de greep van deze nog steeds machtige bedrijven drastisch te verminderen.

De monetaire problemen van de corporatieve regering van de VS zijn een belangrijke sleutel voor deze strategie – tijdens de laatste paar jaren bracht het ongeloofwaardige fiscale beleid van deze regering en haar partners hen naar deze impasse wanneer een schuld van onmetelijke proporties opeisbaar wordt. Deze schuld mist elk legitiem instrument om eeuwig te blijven bestaan, en dit is dan ook de reden waarom het de recente machinaties van de Federal Reserve Bank niet is gelukt om een doeltreffende resultaat te bereiken. Een aantal slimme juridische manoeuvres van onze aardse bondgenoten hebben ervoor gezorgd dat verschillende kleine landen verhaal hebben gezocht voor de fiscale ellende van hun schulden die veroorzaakt zijn door de ingrepen van het corporatisme (vert.: marktmechanisme, privatisering, globalisering, multinationals etc) en dit wordt toegevoegd aan de gerechtelijke vervolgingsportefeuille dat wordt voorbereid door onze aardse bondgenoten. Met een belangrijk faillissement en de gevolgen daarvan is rekening gehouden. Het samenbrengen van allerlei juridische acties moet de illegale VS regering uit zijn macht zetten; de wereldgemeenschap kan niet langer het schadelijk beleid van dit schurkenregime tolereren. Een omslag in het mondiale fiscale beleid zal binnenkort plaatsvinden!

De spil in deze omslag is het beschikken over de structuren ter vervanging van de zakenwereld die gelieerd is met het VS regime. Het duister en zijn handlangers hebben een complex web geweven van naties in Europa, Azië, Australië, Afrika en Zuid-Amerika. Ter voorbereiding op het moment van regeringswisseling hebben de aardse bondgenoten jaren besteed aan het samenstellen van een aantal tijdelijke regeringen die gereed zijn om naar voren te treden op het moment dat de definitieve financiële krachtmeting plaatsvindt. Dit moment staat voor de deur. Wanneer eenmaal het nieuwe mondiale financiële zich ontvouwt, zal gelijktijdig een eveneens nieuw politiek systeem tot stand komen. Decennia van werkelijk duivelse bedoelingen hebben naar dit moment geleid - in het begin bezat het duister de technologie om naïevelingen tot zijn gelederen te verleiden en aan het einde van de Tweede Wereldoorlog begon een duister meesterplan zich te manifesteren. In de zestiger jaren was een sluw complot voor wereldwijde slavernij goed op weg en ontwikkeld om halverwege de negentiger jaren tot rijpheid te komen.

Dit plan ontmoette een obstakel in de persoon van de vroegere president, John F.Kennedy. Hij tartte de aanbevelingen van de adviseurs en familie die hem omringden door het opstellen van een plan voor wereldvrede en welvaart, de eerste stap van een verdrag op het verbod van kernproeven. Het uitvoeren van de rest van zijn visie werd duidelijk rond zijn herverkiezing in 1964. Hij informeerde ons over zijn voornemen een toespraak te houden over een onthulling van niet alleen de hulpvaardige ET aanwezigheid, maar ook over de vele buitenaardse technologieën die verkregen waren door het geheime VS regime. In het begin van de herfst in 1963, voerden Kennedy en Chroestjev geheime besprekingen om een niet-aanvalsverdrag tussen VS en de Sovjet Unie te sluiten die moest leiden tot een massale demilitarisatie van beide partijen en een bekendmaking van de geheime technologieën aan beide kanten. Wij waren bereid om hulp te verlenen als het nodig was om de vrede en een niet-nucleaire toekomst te bevorderen. De moord op Kennedy door de geheime regering van de VS bracht dit tot een abrupt einde.

Op het moment van overlijden van de Amerikaanse president, waren we nog niet in het bezit van een opdracht voor een eerste contact, noch waren wij betrokken bij besprekingen binnen de Hoofdraad van de Galactische Federatie inzake dit onderwerp. De aardse samenleving werd gezien als onvolwassen en het ontbrak haar aan elementen om te overleven, en pas in het begin van de negentiger jaren kregen wij het Hemelse mandaat om naar jullie kusten te komen. Hieraan voorafgaand waren een aantal persoonlijke missies onderweg van verschillende sterrennaties, zoals de Pleiaden en Sirius, en zij allen konden niet officieel verklaren dat deze samenleving gereed was voor een eerste contact. Zij voelden meer voor een voortzetting van een beperkte interventie. Jullie moeten niet vergeten dat jullie de restanten waren van een vroegere kolonie van de Galactische Federatie, wat betekent dat het toezicht over jullie en zonodig ingrijpen slechts door de Hemel aan ons kan worden verleend.

De huidige omstandigheden zijn belangrijk getemperd door wat President Kennedy probeerde te bereiken. Hij wilde heel graag vrede brengen naar jullie wereld om de alomtegenwoordige haat en schisma’s te transformeren naar Liefde en mondiale samenwerking. Hiertoe maakte hij plannen om een nieuw monetair stelsel te introduceren en een atmosfeer te scheppen die zouden leiden naar vrede en welvaart. Zoals jullie zien, waren deze doelstellingen dezelfde als die van onze aardse bondgenoten. De aardse bondgenoten verrijzen uit oude geheime gemeenschappen die het Licht zijn toegewijd en samenhang verkregen vanuit een diep verlangen van vele invloedrijke individuen die de kinderen zijn van belangrijke duistere families van volgelingen. Zij allen hebben zich verplicht om jullie een nieuwe werkelijkheid te brengen. Zij hebben zich met ons verbonden om deze doelen te verwerkelijken, waaronder de terugkeer naar het volledige bewustzijn.

Deze diverse groep is dicht bij de overwinning. Bovendien hebben we hen op de hoogte gebracht van het geldende hemelse tijdschema, waaraan de Galactische Federatie gebonden is om op een bepaalde datum een volledig eerste contact uit te voeren. Dus is het ons een eer de acties van onze aardse bondgenoten te monitoren en in te grijpen indien dit nodig is. De tijd komt om jullie werkelijkheid naar het volle bewustzijn te brengen. Alles is hiertoe zorgvuldig voorbereid – kristallen steden in Agartha (Binnenaarde) zijn klaar om jullie te ontvangen, mentoren zijn getraind en een enorm dossier van ieder van jullie wordt bewaard, het mechanisme voor het volledige bewustzijn is op zijn plek. Alleen het duister staat jullie nog in de weg, en zij zijn klaar voor hun val! Het moment dat jullie kunnen tonen waartoe jullie in staat zijn is gearriveerd. Kom samen! Jullie overwinning is aanstaande!  

Vandaag bespraken we de wortels van jullie huidige problemen en de gebeurtenissen die naar het eerste contact leiden. Onze aardse bondgenoten zijn gefocust op de uitvoering van wat er gedaan moet worden voordat wij komen. Heb vertrouwen in je vermogens om te doen wat nodig is om jullie samenlevingen voor te bereiden op deze glorieuze gebeurtenissen! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!      

(24-8-2010): Selamat Balik! Wij zijn er weer met meer informatie. Op dit moment bevindt Moeder Aarde zich temidden van ingrijpende veranderingen aan haar oppervlak. De huidige topologie is gebaseerd op een reeks primaire en secundaire tektonische platen die drijven op honderden mijlen heet, plasticachtig magma dat constant in beweging is. Grote energiestromen vloeien uit de zwaartekracht neutrale zone naar een gebied dat zich vele mijlen beneden deze drijvende platen bevindt. Ieder van jullie woont op een continent dat op de een of andere grote tektonische plaat ligt. Deze platen, met een omvang van een continent, bevinden zich momenteel in een ‘vergrendelingsproces’, welke geleid heeft tot belangrijke aardbevingen en een ongewone seismische activiteit die jullie geologen nog niet kunnen verklaren. Dit is de manier waarop Moeder Aarde zich voorbereidt op haar drastische reconstructie van haar oppervlak, maar tot nu toe hebben deze maatregelen slechts 15% gerealiseerd. De resterende reconstructie zal heftiger van aard zijn en dus moet ze hiermee wachten tot jullie geëvacueerd zijn van haar oppervlak. Dit dwingt ons om eerst een massale eerste contact met jullie uit te voeren en we zijn van plan dit te doen nadat de nieuwe regeringen hun officiële publieke aankondigingen doen.

Beëindiging van de mondiale UFO–geheimhouding staat centraal alvorens deze uitzendingen kunnen plaatsvinden. Een netwerk van groepen, die wij de duistere kliek noemen, heeft illegaal de meeste wereldregeringen overgenomen, en deze hebben zich verplicht de geheimhouding te handhaven. Dit trucje begon in feite lang voor de Tweede Wereldoorlog. Reeds in 1880 en opnieuw in de twintiger jaren van de vorige eeuw probeerden we programma’s op te starten om ons publiekelijk bekend te maken en de sleutelregeringen op jullie wereld te informeren over ons bestaan als hulpvaardige sterrenstaten. Deze twee pogingen faalden. Het enige wat deze acties bereikten was dat de militaire machten bewust waren van onze aanwezigheid en van het feit dat wij nooit zouden toestaan dat zij apparatuur zouden ontwikkelen die ongeveer gelijkwaardig was aan die van ons. Dit opende daardoor ook de mogelijkheid voor het duister en zijn belangrijkste geheime afgezant, de Anunnaki, om de aardse regeringen te suggereren hoe zij dergelijke technologie konden verkrijgen. Het resultaat was een actie om uitvindingen van prominente onderzoekers, zoals Tesla en Moray, in beslag te nemen of te stelen en ook om hun werk te ondermijnen. Geleid door de Anunnaki begonnen veel belangrijke regeringen heimelijk naar deze apparaten te zoeken.

Allereerst gingen ze natuurlijk zoeken in de laboratoria van deze beroemde uitvinders, en veel ideeën werden gedurende de volgende paar decennia in beslag genomen of gestolen. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog bezaten veel naties de basisinfo om te beginnen met de constructie van diverse prototypes, met Duitsland voorop. Duitsland had wetenschappers die openlijk werkten aan ruimtevaartonderzoek, nulpuntenergie-apparaten en geavanceerde communicatietechnologie. In eerste instantie zou men kunnen zeggen dat Duitsland een voorsprong had ten opzichte van de concurrentie, maar de gezamenlijke geheime onderzoekteams van Engeland en de VS lagen niet ver achter. In de late dertiger jaren van de vorige eeuw was er een heimelijke technologische oorlog onderweg tussen deze twee groepen. Maar bovenal wilde de verrijzende bedrijfswereld (multinational etc) deze technologie absoluut gebruiken om de wereldheerschappij te verkrijgen. Om dit streven naar suprematie te controleren creëerde het duister de rivaliteit tussen allen om te zorgen dat de eigen plannen, om de kinderen van Moeder Aarde tot slaaf te maken, zouden zegevieren. Het Licht hield deze bedriegers in de gaten en wachtte op het juiste moment om in te grijpen en plaatste een hemelse ‘monkey-sleutel’ in het gebeuren.

De Tweede Wereldoorlog verliep zoals het duister wenste. De Anunnaki en de duistere buitenaardse rijken waarmee ze geassocieerd werden, gaven de alliantie tussen Engeland en de VS een belangrijke overwinning. Alle ontwikkelde Duitse technologie, zowel de prototypes als in productie, werd in beslag genomen. De belangrijkste wetenschappers die de leiding hadden over deze projecten, werden gevangen genomen en naar Amerika gezonden om nieuw onderzoek op te starten. Het doel was het Duitse en Amerikaanse onderzoek te verenigen om de lopende projecten een geweldige sprong voorwaarts te laten maken. Op een andere front werden de duistere medewerkers van de Anunnaki, de Draco, ongerust over de technologische vooruitgang van het Verenigd Koninkrijk en de VS, in het bijzonder over de snelle vorderingen in het atoomonderzoek. Dit vormde een bedreiging voor hun controle en dus stuurde het Draco Rijk hun Reticulaanse klonen om dit te onderzoeken. De vele crashes van de Reticulaanse ruimteschepen die volgden alarmeerden hen nog meer. Deze beperkt bewuste mensen deden dingen die hun kennis te boven gingen! Een Draco interventie om opnieuw controle te krijgen dreigde.

De Draco, die jullie zonnestelsel als een onderdeel van hun imperium beschouwden, maakten zich zorgen dat de aardse regeringen weggleden uit de duistere controle van de Anunnaki. Dus, om de belangen van hun eigen machtsbasis op Aarde in stand te houden, stuurde de Anunnaki hun diplomaten om de Draco gerust te stellen dat ze de aardse ‘situatie’ goed onder controle hadden en dat een grootschalige invasie van de Aarde onnodig was. En wat dit betreft waren ze ten slotte succesvol. In die tijd presenteerden we ons aan zowel de duistere aardse regeringen als aan de meer onbevangen, nieuwsgierige wetenschappers en politieke figuren. Deze ontmoetingen waren onze eerste contacten met wat later onze aardse bondgenoten zouden worden, en ons doel was een basis te leggen voor wat de eerste-contact-missie zou worden. Van datgene wij hen aanboden, begonnen deze contactpersonen (contactees) en de verschillende op Licht georiënteerde geheime organisaties een manier te bedenken om hun eigen doelen te bereiken in een verre toekomst. Daarna moesten wij ons terugtrekken.

Gedurende de vele decennia, voorafgaand aan het eerste contact, zagen we onze aardse bondgenoten in kracht en bekwaamheid groeien. Intussen begonnen de duistere volgelingen op de planeet samen te werken met de Anunnaki en hun duistere bondgenoten. Deze relatie produceerde de technologie die de Anunnaki en hun volgelingen nodig hadden om de mensheid tot slaaf te maken. Als gevolg hiervan werden twee verschillende impulsen op jullie wereld uitgespeeld. We wisten echter dat het duister deze strijd met het Licht moest verliezen. De Hemel had een tijdschema van het Goddelijke gekregen, en dit element bracht de Galactische Federatie in de vroege negentiger jaren terug in het spel. Wij waren overtuigd van het belang van het eerste contact en de rol die het speelde in jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en dit weten bracht ons in lijn met de visie van de Agarthanen en op die manier volgde het partnerschap met hen.

De Agarthanen hadden lang de machinaties van de Anunnaki en hun streven naar een planetaire machtstructuur en hun volgelingen op de planeet gevolgd. Om de controle in stand te houden verborgen de Anunnaki deze groep gedurende de drie Gouden Eeuwen diep in jullie beperkte bewustzijn. Deze beschaving kreeg echter wel bepaalde apparaten en kennis waardoor ze herinneringen van het oude Lemurië konden bewaren. Dit maakte de Anunnaki woedend die wraak namen met grote zuiverende branden gedurende de periode 6000-5000 jaar v.Chr., die de mensheid achterlieten die zich uit angst vastklampten aan de heerschappij van de Anunnaki, maar ook door datgene wat achtergelaten was in hun collectief geheugen. Dit werd van de ene generatie naar de andere overgedragen door middel van mondelinge mythen. Laat het duidelijk zijn, de suggesties van de Hemel brandden nog helder in elke clan, stam, stadstaat en wereldrijk!

In deze tijd zijn we getuige geweest van de geweldige veranderingen die jullie leiden naar een diepgaande transformatie in bewustzijn. Deze overgang van een beperkt naar een volledig bewustzijn is gebaseerd op de opkomst van een nieuw Verlicht tijdperk, dat het duister onttroont en de Galactische Federatie toestaat rechtstreeks in te grijpen in jullie zaken. De Hemel beschikt dat deze transformatie onvermijdelijk en gepland is voor dit moment in jullie geschiedenis. Het eerste contact met jullie is noodzakelijk, en het is ons voorrecht dat wij de details mogen invullen. Wij hebben jullie regeringen en hun duistere instructeurs van dit feit op de hoogte gebracht en, hoe dit ook uitgespeeld gaat worden … wij zijn gereed om onze missie uit te voeren. De overheersing van het duister op jullie wereld loopt op zijn laatste benen en het Licht is hier om jullie overvloed, Liefde en Licht te brengen!

Vandaag hebben we wat historische details ingevuld om jullie een beter begrip te geven van hoe het Licht bepaalt wat er gaat gebeuren. Onze aardse bondgenoten hebben hard gewerkt om te zorgen dat deze Lichtwereld wordt gemanifesteerd. Ook wij hebben onze stem hieraan toegevoegd en dit zal binnenkort ook gebeuren met onze technologie om de weg plavuizen voor de wereld die de Hemel heeft geproclameerd! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!             

(17-8-2010): Selamat Jaram! Afgelopen week is er veel gebeurd! De duistere kabbalisten doen er alles aan om te overleven en onze aardse bondgenoten blijven hen onder druk zetten. Momenteel werkt het duister aan een plan om zijn groeiende schuld te gebruiken als een hefboom om het broodnodige kapitaal te verkrijgen, want zonder dit kapitaal moet het massale faillissementen onder ogen zien waarvan het nooit kan herstellen. Onze aardse bondgenoten beseffen dit en doen er alles aan om het verstrekken van nieuw kapitaal te voorkomen. Men verwacht dat de strategie van de duistere kliek om nieuw kapitaal aan te trekken zal falen en onze aardse bondgenoten verwachten dan ook dat deze situatie eindigt met de capitulatie van het duister. Wanneer dit gebeurt heeft het duister geen andere keus dan akkoord te gaan met de voorwaarden van de aardse bondgenoten. Dit is wanneer de overwinning, waar we al zo lang met jullie over spreken, werkelijkheid wordt! Onze aardse bondgenoten zijn dan zover om officieel te beginnen met de inauguratie (installatie) van een aantal overgangsregeringen, die de verschillende procedures en programma’s in beweging moeten zetten die we met jullie hebben besproken.

Deze veranderingen in hoe een regering op jullie wereld opereert is de volgende stap op jullie weg naar het volledige bewustzijn. Het doel is een regering zodanig in te richten dat zij in werkelijkheid reflecteert, een afspiegeling vormt van wat de burgers echt willen en als gevolg hiervan moet een uitgebreide uitwisseling plaatsvinden tussen de regering en het publiek. Enerzijds moet zij verantwoording afleggen en anderzijds moet ze de publieke opinie vertegenwoordigen. De bedoeling van het nieuwe bestuur is dat de vele verschillende opinies samenkomen om openlijk te worden besproken. Deze nationale gesprekken moeten niet vertroebeld worden door grillige politieke manoeuvres, in tegendeel – het doel is nu dat een serie mogelijkheden uitgebreid besproken wordt en dat een redelijk actieplan door allen gesteund wordt. Een dergelijk voorstel vereist dat de burger bewust, goed geïnformeerd en voorbereid is om aan dit nationale dialoog deel te nemen. Het scheppen van een dergelijke omgeving is het belangrijkste doel van deze nieuwe regeringen, wat betekent dat in de beginfasen het bestuur zal werken zonder een operend wetgevend lichaam en een slecht werkend rechterlijke macht. Het punt is deze lichamen te herscheppen zodat ze het Gewoonte Recht hanteren en de burgers respecteren als soevereine wezens.

Een ander belangrijk doel is alles te herzien wat ingevoerd, ingesteld was door de oude regeringen en snel te werken om alles te corrigeren wat ongrondwettelijk of ondoelmatig is. Het bestuur moet duidelijk zijn grondbeginselen vastleggen en deze tussenregeringen komen aan de macht met een goed doordachte en uitgebreide agenda. Deze agenda betreft meer dan het brengen van welvaart en gezond verstand naar deze wereld – het gaat om het laten verrijzen van een nieuw bewustzijn en deze volledig te omarmen. Moeder Aarde heeft de mensheid en zijn duistere meesters meer dan 13 millennia verdragen en nu is het tijd om te evolueren naar percepties die de macht van het Licht volledig laat meespelen. Jullie zijn eonenlang gemarineerd in het heksenbrouwsel van leugens, insinuaties en manipulaties, wat jullie samenlevingen naar de rand van uitroeiing heeft gebracht. Deze dwaasheid moet vervangen worden door iets totaal anders. Dit iets moet rechtvaardig, verrijkend en inspirerend zijn en in staat zijn om snel door het bestuur en, bovenal, door ieder van jullie uitgevoerd te worden. Dit iets werd zorgvuldig in kaart gebracht door onze aardse bondgenoten en door ons, en kan de basis voor het eerste contact leggen.

Waar we over spreken is een bewuste relatie tussen de mensheid en Moeder Aarde (Gaia). Gaia heeft jullie beperkte staat lang geaccepteerd en voorzag in een veilige omgeving voor de vele lessen in jullie groei. Ze heeft eindeloze oorlogen andere excessen verdragen die jullie samenlevingen kenmerkten in die eeuwen. Nu komt de tijd om terug te keren naar een ander niveau, weg van de exploitatie van of buitenaardse heersers, zoals de Anunnaki, of van hun aardse volgelingen of kabbalistische kliek. De volgende stap is de verantwoordelijkheid te nemen voor jullie acties. Jullie nieuwe regering moet deze groei accommoderen in publieke verantwoordelijkheid en de aardse bondgenoten hebben hun agenda ontworpen met dit in gedachten. Een groot deel van ingrijpende veranderingen moet plaatsvinden, wat jullie steun en jullie volledige participatie verlangd. Het beleid zal worden afgestemd op dit doel. Een reeks onthullingen zal ook publiekelijk bekendgemaakt worden. Na een korte periode zullen wij ook deelnemen aan deze operatie, en daarna kunnen wij ons samen voorbereiden op het eerste contact.

Wanneer eenmaal het duister niet meer aan het roer staat, zal er een hele serie onderwerpen door de nieuwe regeringen behandeld en uitgezonden worden. Dit zal jullie eerste gelegenheid zijn om met jullie nieuw bestuur samen te komen en te communiceren. Dan wordt geleidelijk een grote welvaart voor allen in beweging gezet. Een massaal kwijtschelden van schulden zal plaatsvinden en vele andere acties die jullie economische mogelijkheden in beweging zetten. Dit vermeerdert de gelegenheden om meer aandacht te schenken aan het besturen en het creëren van een nieuwe relatie daar. De aanhoudende bekendmakingen zullen ook gaan over de onthulling van onze hulpvaardige aanwezigheid en het feit dat we al heel lang helpen. Wanneer vele fantastische, onderdrukte technologieën bekendgemaakt worden, moeten jullie uitzoeken wat dit alles betekent. We willen dat jullie openlijk alles met elkaar en met jullie regeringen bespreken. Het tijdperk van bedrijven met speciale voorkeursbelangen is voorbij, en dit opent voor jullie de weg om jullie verantwoordelijkheden op te nemen en een nieuwe regering te creëren waarop jullie trots kunnen zijn!

Om aan een dergelijke wereld deel te nemen vereist een bepaalde toewijding. Jullie rijkdom is geen excuus om niet deel te nemen aan alles wat er gebeurt. Vele veranderingen verlangen jullie feedback en, speciaal, het blijven volgen van de resultaten. Regeren moet uitgevoerd worden binnen de context van het Gewoonte Recht. Stompzinnige, irrationele overheidsregulering wordt beëindigd en hiervoor in de plaats komt jullie actieve interactie. Wees bereid om je bijdrage te leveren en je stem te laten horen! In een galactische samenleving neemt iedereen eraan deel en de ideeën en suggesties van elk persoon wordt gezien als essentieel voor het welzijn van een samenleving. Een samenleving die bestaat uit actieve, deelnemende individuen werkt het beste. Onze aardse bondgenoten zien jullie als gerespecteerde deelnemers in deze nieuwe open samenleving. Ieder van jullie is een soeverein wezen. Jullie bezitten talenten en een creativiteit die ingenieuze en originele oplossingen kunnen aandragen om alle problemen op te lossen die een collectief onder ogen moet zien.

Het besef wie jullie zijn is een centraal deel van een volledig bewust wezen. Wanneer dit proces van het overgaan naar een nieuwe persoonlijke identiteit begint kan de periode van het installeren van nieuwe regeringen een start maken. Jullie moeten de zeer gepolariseerde partijpolitiek van speciale belangen loslaten en transformeren naar een plek met verbazingwekkende technologieën dat jullie in staat stelt onderdeel te zijn van vele onderling verbonden gemeenschappen. Deze locale, regionale en nationale gemeenschappen moeten opnieuw gedefinieerd worden. Jullie waren gefragmenteerd, inderdaad ‘geatomiseerd’ (in kleine stukjes gesplitst) door de duistere matrix, en de positieve verandering op een schaal dat wordt gepland betekent een herziening in je houding en actie. De nieuwe technologische apparaten zullen een dergelijke verandering versnellen die, wanneer ze eenmaal wijdverspreid zijn, een multigelaagd web kunnen produceren dat vergeleken kan worden met een neuraal netwerk. Deze netwerken zullen de basis vormen voor wat wij jullie proberen te duidelijk te maken.

Binnen de structuur die door deze nieuwe technologie is gecreëerd, kunnen jullie groeien, stijgen in bewustzijn en een beter begrip krijgen van wat jullie te wachten staat. Jullie toekomst is niet alleen maar een verbeterde projectie van de huidige status; jullie zijn bestemd om iemand te worden die een totaal andere wereld aan kunnen en deze wereld wordt jullie volledig duidelijk gemaakt wanneer het eerste contact begint. Hieraan voorafgaand zullen jullie enkele kleine voorbeelden krijgen van een galactische samenleving. Het Licht heeft een agenda en een tijdschema voor deze transformatie, en gebeurtenissen vinden in het geheim plaats die de vele fantastische veranderingen op jullie wereld mogelijk moeten maken. Samen met onze Agarthaanse broeders hebben we manieren uitgedokterd om onze komst op jullie kusten te versnellen en deze plannen zullen binnenkort bij jullie geïntroduceerd worden!

Vandaag vroegen we jullie de ontwikkelingen op jullie wereld te versnellen. We zijn op elk moment gereed om het eerste contact met jullie uit te voeren. Dit magische moment dient om jullie planeet te herenigen, jullie terug te brengen naar het volle bewustzijn en de basis te leggen voor jullie galactische samenleving en jullie sterrennatie. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

             

(10-8-2010): Selamat Jarin! Wij komen met meer informatie voor jullie! Jullie wereld wordt getransformeerd door een aantal grote zonnevlammen die een nieuwe grenslaag toevoegen aan de bovenste atmosfeer. Deze nieuwe sectie wordt gebruikt om de exosfeer (bovenste laag) terug te brengen naar een meer normale toestand en ook zien we een toename aan ozon in de lagere atmosfeer. Kortom, er vindt een uitgebreide uitwisseling plaats tussen de gasmengsels van de grenslaag van de bovenste en lagere atmosfeer. Bovendien worden er veel herstellingen verricht in talrijke gebieden waar de vermenging van zuurstofrijk en stikstofrijk lucht plaatsvindt. Soortgelijke veranderingen gebeuren in de mantel van Moeder Aarde. Hier stijgen temperaturen op plekken waar de tektonische platen elkaar ontmoeten en deze temperatuursprong helpt bij het verminderen van het aantal gevallen van vulkanische activiteit. Wanneer meer van deze platen zich voorbereiden om te vergrendelen, kan de kans op grotere aardbevingen toenemen. Wij werken samen met de planetaire Elohim om het oppervlak van de Aarde gereed te maken voor een grote transformatie die zeer nabij is.

Omdat het tijdstip voor deze veranderingen snel nadert, hebben wij gevraagd dat onze aardse bondgenoten de resterende stappen die voorafgaan aan de manifestatie van hun allesomvattende agenda gaan versnellen. Aan de ene kant worden jullie huidige samenlevingen uiteengescheurd door de tekortkomingen van de huidige structuren en ondermijnd door de dringende sociale behoeften die toenemen door de krimpende economieën; aan de andere kant staat jullie een enorme, verborgen overvloed te wachten die tegengehouden wordt door de ‘non-oplossing’ van het conflict tussen de duistere kliek en de aardse bongenoten. Regeringen op jullie wereld zijn in gevaar en hun burgers leven in angst en vreze. De toekomst lijkt somber terwijl in feite het omgekeerde waar is! We hebben gezien hoe deze lange, vermoeiende strijd minder werd en hebben de verbazingwekkende hardnekkigheid van het duister geconstateerd. In het verleden werkte deze tactiek, maar nu niet meer! Dit keer moet ze haar meerdere erkennen! Het verbaast ons hoe moeilijk het was om hen uit de macht te verdrijven. Gelukkig hebben onze bondgenoten bewezen veerkrachtig genoeg te zijn om hiermee om te gaan. De laatste elementen om het duister legaal te verwijderen worden nu verzameld in een reeks speciale onderhandelingen.

Deze onderhandelingen produceren de officiële documenten om een legale en snelle overgang naar een nieuwe regering te verwerkelijken. Een geweldige hoeveelheid details wordt geleverd door de vele rechtbanken in Amerika en door verschillende internationale gerechtshoven. Het is van het allergrootste belang deze planeet om te schakelen naar het Gewoonterecht voor het overbruggen van de kloof tussen jullie huidig stelsel en het prototype van een galactische samenleving. Dit houdt in de garantie van de persoonlijke soevereiniteit voor elk individu en bescherming tegen elke bemoeienis met de onvervreemdbare rechten die aan deze stelling ten grondslag ligt. Vrijheid is een belangrijke voorwaarde voor wat ons te wachten staat. Welvaart is een ander aspect van wat de nieuwe leiding nastreeft. Onze aardse bondgenoten hebben het goud veiliggesteld dat nodig is als garantie voor de verspreiding van mondiale welvaart; bovendien bevinden deze bewaarplaatsen zich op plekken waar Moeder Aarde ze nodig heeft voor haar welzijn. Deze stille revolutie is niet alleen een wijziging van de aard van het bestuur, maar voorziet ook in een ondersteunende omgeving voor jullie groeiend bewustzijn.

Het eerste contact gaat uiteindelijk over bewustzijn, dat wil zeggen het volledige bewustzijn. Het is onze taak jullie van jullie huidige staat over te brengen naar een staat waartoe jullie in feite behoren, en dus hebben we de middelen hiertoe ontwikkeld. De Agarthanen van Binnenaarde zijn ook gereed om ons te assisteren bij deze fantastische transformatie. Wat we nog moeten aanpakken is de duistere matrix die jullie wereld aanstuurt. Deze entiteit ontkent systematisch en heel subtiel ons bestaan en werkt heimelijk aan de ontwikkeling van wapens om landingen van ons te verhinderen. Dit gemeenschappelijke beleid is verantwoordelijk voor de machtsgreep van de kabbalisten na het plotselinge overlopen van de Anunnaki, en dus is het ontnemen van hun macht essentieel. We beseffen dat de door het duister gecontroleerde media decennialang het onlogische concept van ‘buitenaardse binnendringers’ hebben gehanteerd om jullie bang te maken. Wij zijn hulpvaardig, vredelievend en begrijpelijkerwijs willen wij niet dat jullie ons anders zien. We vragen onze aardse bondgenoten hun plannen te voltooien en het duister te verwijderen uit hun overheersing van jullie. Dan kunnen wij gewoon doorgaan met de voorbereidingen voor massalandingen.

Momenteel vergroten wij het bijstandsniveau aan onze aardse bondgenoten door dingen te doen die eerder niet toegestaan waren. We moeten benadrukken dat wij het normale evaluatieprotocol breken om onze hemelse opdrachten uit te voeren. Zij machtigde ons noodzakelijke nieuwe maatregelen te gebruiken binnen de grenzen van haar oude decreten om jullie voortgang te stimuleren voor het eerste contact. Ons verbindingspersoneel is formeel geïntegreerd binnen de groepen op en in de Aarde, degenen die van plan zijn jullie samenleving te bevrijden van de beperkingen die jullie door de medestanders van het duister op Moeder Aarde zijn opgelegd. Deze duistere periode heeft de goddelijk voorgeschreven tijdspanne overschreden, en alle dispensaties van het verleden worden hierbij ingetrokken. De duistere zielen geloven dit niet en blijven maar uitdagen. Daarom wordt nu een complexe strop rond hun nek aangetrokken. Een valdeur vormt zich beneden hen en springt open zodra dit door de Hemel wordt bevolen.

Deze strop bestaat uit de economische en monetaire systemen die rond hen instorten. De verschillende sleutelfiguren en bedrijven die zij bezitten worden snel gereduceerd tot niets. Dit proces is nu al een jaar bezig en boekt pas sinds kort resultaten. Veel vroegere extreem rijke individuen ontdekken dat hun geheime fondsen snel verdwijnen en een dergelijk verlies beangstigt degenen die voorheen geen vrees kenden. Als hun geheime schulden hun collectieve activa beginnen te beïnvloeden, zien velen een mogelijke terugkeer naar de duistere dagen van september 2008. Wij bieden een uitweg aan – aftreden, ontslag nemen. En geef onze aardse bondgenoten de gelegenheid om een nieuw bestuur en wereldwijde welvaart te implementeren. De duistere kabbalisten hebben nog een grote zorg – de vele rechtzaken die absoluut na hun massaal aftreden zullen volgen.

Aan deze komende processen hebben onze aardse bondgenoten de afgelopen vijf jaren hard gewerkt. Deze rechtzaken stellen de legaliteit van de nieuwe regeringen vast en de flagrante onwettigheid van de regimes die nu aan de macht zijn. Bovendien maken de duistere zielen zich zorgen of er nog iets overblijft aan bezittingen nadat zij en hun familie zijn gestript. De nieuwe leiding brengt echter welvaart voor allen en verbant de huidige schaarste. In dezelfde geest zal elke straf niet te lang duren en onze verbindingsmensen blijven in alle vergaderingen dit punt naar voren brengen en benadrukken dat de doodstraf niet aan de orde is. De plannen waren om de belangen van alle betrokkenen te dienen door iedereen zo spoedig mogelijk naar de Lichtkamers te transporteren en terug te brengen naar het volledige bewustzijn! Hoe langer dit duurt hoe groter de kans dat dit tot een andere hemelse oplossing leidt.

De Galactische Federatie is gefocust op het uitvoeren van een massalanding binnen het tijdschema dat ons door de Hemel is verstrekt. Dit tijdschema is onherroepelijk en heeft het mandaat van een Hemels decreet. Wij zijn daarom gebonden aan het eerste contact met jullie onder de meest vriendelijk mogelijke voorwaarden. Wij hebben alle regeringen die nucleaire wapens bezitten herhaaldelijk gewaarschuwd dat ontwapening een noodzaak is. De nucleaire optie is een absolute onmogelijkheid waar dit het eerste contact betreft en dit geldt ook voor elke poging tot nucleaire uitwisseling. Een speciaal decreet werd uitgevaardigd om ongekende veranderingen in jullie lichaam, denken en geest mogelijk te maken teneinde jullie voor te bereiden op jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Dit werd slechts toegestaan omdat dit jullie ware bestemming is!

Vandaag bespraken wij de ontwikkelingen op en rondom jullie wereld. Gebeurtenissen zijn ophanden en dit verzekert dat het eerste contact nabij is. Jullie voorbereiding op het volledige bewustzijn vordert volgens plan en het moment voor grootse gebeurtenissen is aanstaande. Laten we ons hierop verheugen! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

 

(3-8-2010): Selamat Jarin! We keren terug met meer informatie. Momenteel bevinden jullie je in een soort ‘oplossings’-periode. De restanten van de duistere macht vervagen en daardoor blijft jullie wereld ronddraaien in een soort dans. Onze aardse bondgenoten zijn nog niet klaar met het proces om de duistere kabbalisten de macht te ontnemen, maar wees ervan overtuigd dat ze niet kunnen stoppen wat nu goed onderweg is. Wanneer eenmaal deze historische beweging zijn doel heeft bereikt, zullen de aankondigingen en leveringen onmiddellijk volgen. Als gevolg hiervan hebben wij onze verbindingsteams en onze bemanning gewaarschuwd dit alles nauwlettend te volgen en te helpen deze fase tot een voldongen feit te maken. We vragen onze bemanning ook Moeder Aarde te helpen nu zij zich voorbereidt op de volgende fase van haar transformatie van een beperkt bewuste staat naar haar oorspronkelijke 5-D toestand, dus wees voorbereid op weer een toename van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Twee van haar belangrijke tektonische platen bevinden zich feitelijk al in een ‘vastgezette’ toestand, terwijl er binnenkort meer van dergelijke voorbereidende maatregelen zullen volgen. Jullie atmosfeer bereidt zich eveneens voor op een enorme toename van het zuurstofgehalte, als voorbereiding op de behoeften van haar nieuwe ecosysteem.

Het nieuwe ecosysteem zal heel anders zijn dan het huidige – tijdens het Grote Uitsterven in het geologische  tijdperk van de late Perm en de vroege Trias (Wiki) veranderde het aardse ecosysteem van een systeem dat de talloze reptielen en amfibieën ondersteunde, in een systeem dat tot de overheersing van de dinosaurussen leidde. De komende verandering zal even drastisch zijn, maar het gaat nu over bewustzijn. Wilde dieren zullen rechtstreeks kunnen communiceren met Moeder Aarde, een toestand die gangbaar is in Binnenaarde. De atmosfeer zal gezuiverd worden en een sterk verbeterd leven zal tevoorschijn komen uit het reinigingsgeweld dat het gevolg is van de herstructurering van het aardoppervlak. De nieuwe wereld zal nieuwe soorten bomen, planten en dieren herbergen en Moeder Aarde zal evolueren naar nieuwe kleuren, geluiden en geuren van hoger niveau. Deze verhoogde kwaliteiten genereren Liefde en zijn ontworpen om een omgeving te creëren die leidt naar meer geluk en als garantie voor meer overvloed voor alle flora, fauna en wezens die dit nieuwe ecosysteem bewonen.

De nieuwe Aarde is een magische plek. De oude mythen van de eilandbewoners in de Pacific spreken over Lemurië als een plek waar het geplukte fruit weer snel aangroeit en waar dieren en mensen eerder behoren tot een rijk van ‘geest’ dan, zoals nu, opgesloten te zijn in een zuiver fysieke staat. Talrijke verhalen zijn doorgegeven over wonderbaarlijke daden en over de vreemde en prachtige wereld die zij bewoonden. Dit zal opnieuw de toekomst van Moeder Aarde worden. Het zal een plek worden van uitzonderlijke schoonheid, waar kleuren, geuren en zelfs de ‘smaak’ van de lucht hemels lijken te zijn. Hetzelfde geldt voor Binnenaarde. Eonen geleden kreeg deze prachtige planeet een mantel van diepe schaduw om een omgeving te creëren die leek op die van de duistere rijken die jullie zonnestelsel omringden. Een geschiedenis van gebeurtenissen  moest uitgespeeld worden die nu tot zijn natuurlijk einde komt, waarin jullie beperkt bewust werden door het afsluiten van de meeste van jullie RNA/DNA. Deze vreemde geschiedenis wordt nu veranderd, en jullie en Moeder Aarde keren terug naar jullie natuurlijke staat van vóór de val.

Deze huidige wereld is iets zeer speciaals. Wanneer jullie rondkijken in jullie galaxy en sterren zien en stofwolken en andere verbazingwekkende verschijnselen, kijken jullie door het prisma van jullie speciale werkelijkheid. Deze ‘kleurt’ alles in de vormen, maten en kwaliteiten die jullie ‘werkelijkheid’ definieert. In feite is de galaxy samengesteld uit talrijke realiteiten die opereren op basis van wederzijdse aantrekkingskracht. Het sleutelbegrip is hier ‘realiteiten’. Jullie wetenschap wordt gedefinieerd door wat ‘fysiek’ is in jullie werkelijkheid en vele andere werkelijkheden in deze galaxy bezitten vergelijkbare realiteitsstijlen. Vele anderen doen dit niet en deze ‘werkelijkheden’ en de manier waarop ze invloed op elkaar uitoefenen creëren die enorme reeks anomalieën die jullie wetenschappers verbazen. Nu verschijnen er nieuwe modellen en wij begroeten deze aanpassingen. Het geeft jullie een fundament voor de bestudering van wat er werkelijk bezig is in jullie galaxy. Daarom lijken onze schepen zo vreemd voor jullie, want ze zijn van een hogere werkelijkheid en zijn ontworpen om zich gemakkelijk tussen werkelijkheden te kunnen bewegen.

‘Realiteit’ lijkt een eenvoudig concept voor jullie maar is in feite zeer gecompliceerd met definities die nooit eindigen. Elke serie werkelijkheden wordt gevormd vanuit een unieke serie concepten die wij regelmatig tegenkomen. We beschrijven deze dingen voor jullie om jullie voor te bereiden op het volledige bewustzijn. In deze zeer speciale toestand zullen jullie deze ontelbare realiteiten gelijktijdig ervaren. Wat jullie moeten doen is je focussen op waar je moet zijn en … gesuis! Je bent er, onmiddellijk, ondergedompeld in de specifieke werkelijkheid van je keus. Op deze manier komen wij van onze thuiswerelden naar dit zonnestelsel en jullie prachtige Moeder Aarde. Alles is voor ons bereikbaar en uitvoerbaar. Deze Schepping ontvouwt zich voorzichtig en onze taak is hierbij zo sierlijk en gemakkelijk mogelijk te assisteren. Het eerste contact is een onderdeel van dit proces en wat zich nu ontvouwt is een serie gebeurtenissen die jullie snel naar het volle bewustzijn terugbrengt.

Hoe de terugkeer naar het volledige bewustzijn uitgevoerd moet worden kan voor de oningewijde gevaarlijk klinken. De volgelingen van het duister hebben opgemerkt wat er in jullie gaande is en hebben diverse manieren ontwikkeld om te voorkomen, of minstens te vertragen, dat deze stijging van het bewustzijn gaat plaatsvinden. Dit alles is mislukt. Ze moesten ook accepteren dat hun strategieën voor het reduceren van jullie mondiale bevolking en het voltooien van jullie onderwerping uitdoofden. Er is een goddelijk plan die de gevaren van deze werkelijkheid aanpakt en dit heeft enigszins de consequenties van deze duistere aanslagen verminderd. Het resultaat is een verbluffende nederlaag voor de duistere kliek. Zijn macht vermindert aanzienlijk nu vele naties, particuliere organisaties en krachtige individuen zich voegen bij de plannen van het Licht. De groeiende steun voor het Licht is dicht bij de publieke bekendmaking en dit gebeurt wanneer de nieuwe werkelijkheid zich versnelt kan manifesteren.

De duistere kliek ziet dit alles en probeert een magische uitweg te vinden, maar zijn dilemma verdwijnt niet maar wordt in feite steeds groter. Wanneer jullie wereld zijn kritische massa bereikt, groeien de aantallen die de veranderingen teweegbrengen met het uur, wat betekent dat de geheime operaties van onze aardse bondgenoten zijn vruchten afwerpen. De constitutionele onwettigheid van de belangrijkste westerse naties voedt de schandalen die zich in Europa en Amerika verspreiden. De aard van deze regeringen dient om speciale belangen te steunen die lijnrecht ingaan tegen de beginselen die vele eeuwen geleden zijn vastgelegd. Een nieuw bestuur die werkelijk het welzijn van de burgers dient is een absolute noodzaak en maakt deel uit van de ingrijpende plannen van onze aardse bondgenoten. Deze nieuwe regeringen zijn het hoofdbestanddeel van de volgende fase van jullie reis naar een galactische samenleving.

Wanneer jullie verdergaan op je weg naar een galactische samenleving en het volle bewustzijn, vervullen jullie je bestemming die jullie door het goddelijk plan werd verstrekt. Dit plan plaatsten de meesten van jullie in een 13-milennium-durende karmische cyclus. Jullie verbleven in het centrum van duisternis en keren terug. Nu staan jullie op het punt van grote onthullingen en wij zijn gekomen om het einde van jullie reis met jullie te delen. Wij komen met advies en kennis en om jullie herinneringen te herstellen waardoor jullie volledig bewuste bewoners van deze galaxy worden. In deze hoedanigheid dienen jullie je wonderbaarlijke talenten te gebruiken om een permanente galactische vrede te voltooien en om in de volledige fysische of stoffelijke schepping het grote Licht, dat ieder van jullie bezit, te verspreiden. Jullie hebben de taak een grootse vreugde onder de galactische mensheid te verspreiden!

Vandaag gingen we verder met het delen van informatie over wat er rondom jullie gebeurt. Overal op Moeder Aarde verspreidt zich een groot Licht. Dit hemelse Licht is het ware Licht van de wereld! Een duistere last wordt van jullie weggenomen en vreugde en eeuwigdurende rijkdom is nu jullie werkelijkheid! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

 

(6-7-2010): Selamat Jarin! We zijn er weer met meer informatie. De twee hoofdmachten die elkaar bestreden zijn op een beslissend punt aangekomen. Onze aardse bondgenoten verhinderden de recente pogingen van het duister om zijn ondergang te voorkomen en deze Lichtstrategie brengt ons dicht bij het succes. Het duister zoekt koortsachtig naar elke mogelijkheid om het spel gaande te houden, maar wij zijn vast van plan dit het laatste doelpunt te laten zijn. Onze aardse bondgenoten zijn helemaal klaar om hun regeringsfunctionarissen aan de macht te brengen, en deze wending kan heel snel jullie werkelijkheid naar de veranderingen stuwen die het decor plaatsen voor onze officiële aankomst op jullie kusten. Houd in gedachten dat veel wat wij planden vastliep door de aanhoudende onbuigzame houding van de volgelingen van het duister. Zodra we de macht van de duistere kliek hebben gebroken, kunnen we de programma’s die we vaak hebben beschreven in beweging zetten. Moeder Aarde moet bevrijd worden van de last om ontelbare vaten ruwe olie aan de duistere kartels af te staan, maar wees ervan verzekerd dat jullie energiecrisis in wezen slechts een filosofische en controlekwestie is.

De uitstroom van olie beïnvloedt het vergrendelen van haar oppervlakteplaten, die op hun beurt de noodzakelijke herschikking van haar oppervlaktefuncties beïnvloeden. Toen jullie planeet de werkelijkheid liet zien zoals jullie haar al millennia kennen, begreep ze wat voor een instabiele positie dit was. Belangrijke aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en de plotselinge verzakkingen van landmassa’s onder de golven van jullie drie belangrijke oceanen hebben jullie thuiswereld van tijd tot tijd geteisterd. Ook zijn zeeniveaus plotseling gestegen en gedaald en decimeerden of verzwolgen zelfs hele nationale bevolkingen. Moeder Aarde wil dit veranderen maar, om dit te doen, heeft ze jullie bewustzijnstijging nodig en het besef dat, de wereld waarin jullie leven, een specifieke reden voor haar bestaan heeft. De hoofdreden was - het 13 millennia durend experiment van jullie in beperkt bewustzijn te ondersteunen. Dit experiment is voorbij en jullie bevinden je op een punt waarop jullie een snelle terugkeer zullen beleven naar de volledige bewuste Wezens die jullie eens waren.

Om jullie bij het demarcatiepunt te krijgen, stuurde de Hemel speciale decreten naar alle lichaamsbewakers van mensen om aan een serie veranderingen te beginnen met de bedoeling jullie wakker te maken en jullie uiteindelijk voor te bereiden op jullie verantwoordelijkheden van het volledig bewustzijn. Om dit proces mogelijk te maken heeft er, gedurende de laatste paar eeuwen, een aantal bijna-catastrofale gebeurtenissen in jullie werkelijkheid plaatsgevonden – enorme oorlogen, hongersnood, natuurrampen en andere diverse economische en sociale calamiteiten. Dit waren ‘wekkers’ om jullie erop attent te maken dat er binnenkort iets gaat gebeuren. Onze komst, als de brengers van een massaal eerste contact met jullie, is een van de laatste tekens die in jullie werkelijkheid verschijnt. We begrijpen de vrees die met dit alles gepaard gaat; de Hemel geeft jullie inderdaad een ongelooflijke rit! Jullie gingen van een staat die redelijk stabiel leek naar een toestand waarin de vluchtigheid en geweld steeds sneller escaleerde, tot dit moment waarin jullie bijna ondragelijke niveaus van ongerustheid en zorgen ondergaan.

De Hemel heeft jullie hier gebracht om jullie voor te bereiden op dat wat nu gaat komen – een zo’n intense euforie dat het meer op een droom lijkt! Dit is een wonderbaarlijke staat die moet komen met de ontknoping die als een op hol geslagen trein op jullie afkomt. Het duister ziet dit naderen en beseft dat dit het eindpunt is. Het duister wil, net als jullie, dit liever niet meemaken. Beperkt bewustzijn is vreemd. Jullie allen verwelkomen de komende gebeurtenissen in theorie, maar er is een weerstand die onlogisch is en voortkomt uit een angst voor het onbekende. We zien dit in de frustraties van de lichtwerkers en in de ogenschijnlijke arrogantie van de duistere kliek. Loslaten is voor jullie moeilijk. Niettemin, nu is die tijd voor jullie aangebroken. Laat los, en heb vertrouwen in wat de Hemel en het goddelijk plan voor jullie in petto heeft. Een onderdeel hiervan is de ontdekking dat jullie niet alleen zijn. Zeer velen van jullie spirituele en ruimtefamilies zijn gekomen om jullie te omarmen en jullie te vergezellen naar jullie bestemming. Deze bestemming is het toezicht houden over een nieuw zonnestelsel en een nieuwe sterrennatie.

Het is begrijpelijk dat jullie denken dat deze komende verantwoordelijkheden in de verre toekomst liggen, maar dat is onjuist. Wat we beschrijven komt dichtbij! Als je spanning voelt bij dit vooruitzicht, geven we je de suggestie jezelf voor te houden dat dit de wereld gaat worden van je kinderen en kleinkinderen. En denk dan dat je daar met hen bent! De toestand van de wereld om je heen zal niet ten prooi vallen aan rampen; het is eerder het eindspel van deze werkelijkheid alvorens het volledig overgaat naar een werkelijkheid die jullie binnenkort leren kennen. Onze wereld zullen jullie ook heel goed leren kennen. De Galactische Federatie is een associatie van onze galaxy die toekijkt en wacht op de verandering van jullie zonnestelsel. Wanneer eenmaal deze transformatie is voltooid, zullen jullie een belangrijk onderdeel van deze organisatie worden. Vele conferenties zullen jullie expertise en talenten nodig hebben en we kijken uit naar wat jullie moeten volbrengen om het Licht naar ieder uithoek van de stoffelijke werelden te brengen.

De huidige moeilijkheden betreffen de massale olieramp in de Golf van Mexico en ook die in andere oceanen, al die lekkages brengen de ecologie van Moeder Aarde in gevaar. Deze door de mens veroorzaakte rampen zijn slechts enkele van de vele vervuilingen die de diversiteit van de levensvormen van de Aarde bedreigen. Deze diversiteit was het kenmerk van het leven op Aarde vanaf het begin. Het huidige biologische tijdslot kenmerkt zich door een duidelijk afnemen van deze diversiteit en dergelijke momenten betekenen vaak dat een dominant soort vervangen wordt door een ander. Wat deze tijd zo uniek maakt is dat het soorten betreft die naar een hogere staat van bewustzijn gaat. Zodra deze voorwaarde is gerealiseerd, kan een totaal nieuwe werkelijkheid verschijnen die de tweedeling van een 3-D oppervlaktewereld en een 5-D binnenwereld transformeert naar een verenigde 5-D wereld. Deze nieuwe wereld zal de bron zijn voor de schepping van een nieuwe sterrennatie.

Overal in jullie zonnestelsel vordert dit transformatieproces. Mars gaat verder op de weg om zijn dunne atmosfeer dikker te maken en er begint zich overal op de planeet een soort weer te vormen. Venus begint ook tekens van leven te vertonen. Veel van jullie astronomen kunnen zien dat Venus juist onder haar oppervlak water bezit, en dat haar bijtende, borrelende atmosfeer veranderingen ondergaat. Zij begint aan het proces van terugkeer naar haar oorspronkelijke staat als watertweeling van Moeder Aarde. Mercurius heeft nu veel vulkanische activiteit en dit is de voorbode van de terugkeer naar een verbazingwekkende wereld – die jullie astronomen in de jaren 1840 – 1850 Vulcan (Vulcanis) noemden. Deze verloren wereld is klaar om zijn plek in te nemen als de dichtst bij de Zon liggende binnenplaneet van jullie zonnestelsel. Veranderingen van een zeer merkwaardig soort worden ook waargenomen in de trans-Martiaanse asteroïdengordel.

Een vroegere planeet, die jullie eens Maldek noemden en waar we nu graag naar verwijzen als Pax, begint haar aanwezigheid hier bekend te maken. Eigenaardige gravitatieverschijnselen hebben vele astronomen zich doen afvragen - wat is hier aan de hand. In feite begint de Asteroïdengordel zich weer naar zijn oude toestand terug te brengen. We kunnen stellen dat deze verschijnselen slechts de eerste stappen zijn van de lokale Elohim als voorbereiding op het reconstrueren van een nieuwe planeet uit de restanten van de oude planeet Maldek. Het moet de grootste van jullie waterwerelden worden en zal de speciale balans bewerkstelligen die jullie zonnestelsel eens bezat. Vanwege deze balans werd Moeder Aarde hier vijf miljard jaar naartoe gebracht. Dit trok ook onze Lemurische kolonisten ongeveer 900.000 jaar geleden naar Moeder Aarde. Een nieuw gouden tijdperk is onderweg!

Vandaag spraken we over de ontwikkelingen die de vele veranderingen steeds dichterbij brengen en over de vele situaties die om dringende oplossingen vragen. De tijd om ons formeel te introduceren is aanstaande. Jullie leven in een periode van kolossale verandering, waarin jullie opnieuw zullen ontdekken wie jullie werkelijk zijn! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!         

 

 

Bron: www.unitynet.nl