leugen detectorAls het aan de Russische Doema ligt zal er binnenkort een wetsvoorstel aangedragen worden waarin staat dat alle mensen die politieke of andere openbare functies vervullen, waar de waarheid centraal zou moeten staan dus, een polygraaftest moeten doorstaan.

corruptie

In eerste instantie klinkt dit hard en onwerkelijk. Kijken wij echter naar onze eigen politiek en andere officials, maar ook naar journalisten en andere publieke functies, zien wij dat zo’n test zeker niet overbodig is. De mensen die ons leiding moeten geven, ons berispen voor de zaken die wij verkeerd doen, ons informeren over wat er gebeurt in deze wereld, zouden van onbesproken gedrag moeten zijn. Helaas is de realiteit anders. Hoe hoger de functies, hoe groter de macht, hoe meer corruptie gezien wordt. Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut!

Corruptie is overal

Sommigen denken dat corruptie een verschijnsel is dat typisch genoemd mag worden voor arme landen en arme mensen.

Corruptie heeft te maken met macht en machtsuitoefening. Iedereen die over macht beschikt weet dat macht waarde heeft. Als je maar genoeg macht hebt (bijvoorbeeld de multinationale bedrijven), dan kun je waar je dat ook maar wilt de wet naar je hand zetten. Dat gebeurt dan ook. Degene die daarin bemiddelen zijn wat we noemen de ‘lobbyisten’, de tussenpersonen die bij de machthebbers aankaarten hoe de zaken eigenlijk in elkaar zitten en die ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de (naaste) toekomst machthebber blijven. Heb je geen macht dan kun je niet anders doen dan de wet volgen of omkopen! De interessante consequentie van het voorgaande is ook dat de machthebbers als het lobbyen goed lukt ook altijd kunnen claimen de wet te volgen, die wet hebben ze immers zelf zo gevormd dat die voor hen passend zou zijn! Een tweede consequentie is dat waar veel geld beschikbaar is (d.w.z. niet geregistreerd en voor gebruik goed geadministreerd) om te kunnen omkopen, daar ook veel corruptie is. Ligt hier een link met de omstandigheid dat meer dan de helft van de Amerikaanse senatoren ook miljonair is? En dat alle dictators rijk eindigen?

I told you so

Bij ons wordt veel corrupt gedrag niet opgemerkt omdat er geen geldstroom is die gevolgd kan worden. Wij ruilen invloed: doe jij wat voor mij dan doe ik wat voor jou. Daar komt geen bankbiljet en geen bankrekening aan te pas. In de perceptie van veel noordwest-Europeanen is hun regio nogal ‘schoon’. Nu meer en meer onderzoek plaats vindt en er meer en meer controle wordt uitgeoefend, begint dat beeld te kantelen. Nederland loopt daarbij bepaald niet voorop in de ontwikkelingen.

clintonlies

Wanneer mag je spreken van corruptie?

Mag je over corruptie spreken wanneer politici de beloofde veranderingen niet waarmaken?

Mag je van corruptie spreken wanneer journalisten de waarheid verdraaien ten faveure van deze of gene?

Mag je van corruptie spreken wanneer politici stellen dat er geen geld is voor de hulp aan ouderen, etc. maar tegelijkertijd wel miljarden investeren in oorlogen en wapentuig?

Iedereen zal daar anders over denken maar de hierboven gegeven voorbeelden zijn wat mij betreft perfecte voorbeelden van corruptie op grote schaal waar niemand iets aan doet tegenwoordig. Dat is dan ook de reden waarom Bovendien.com zegt, dat voorstel van de Russen is zo gek nog niet. Daarnaast kan ik het ook niet laten om de stok waar wij al jaren mee geslagen worden, als je niets te verbergen hebt……., eindelijk eens gebruikt kan worden om mee terug te slaan. Immers, als ze niets te verbergen hebben dan is zo’n test geen enkel probleem, toch?!