this is life jimVoor al die mensen die menen dat wij de meest intelligente levensvorm op Aarde of zelfs daar voorbij zijn. Een korte impressie van onze verworvenheden als mensheid.