verkrachting keulenDoor de gebeurtenissen in Keulen en andere Duitse steden is het tijd om het vluchtelingenvraagstuk eens heel helder te bekijken maar ook om duidelijke grenzen te trekken.

Wat we de laatste tijd van overheidswege hier en daar hebben kunnen constateren is dat weg zien niets oplost. Wat er gebeurd is moet dienen om een levendige discussie opgang te brengen hoe het nu verder moet. Het is duidelijk dat nieuwkomers heel duidelijke grenzen moeten worden getoond wat hier wel en niet kan. De regels van een land, van een cultuur, moeten zonder meer worden gerespecteerd en ieder die niet bereid is om zich daaraan te houden moet het land maar meteen verlaten. Dit is zowel in het belang voor de bewoners van het gastland als ook voor het individu dat zich alleen op zijn eigen regels beroept.

Door een glashelder beleid is het ieder duidelijk dat misdaden niet worden getolereerd en dat daar een onmiddellijke consequentie uit volgt. Zo wordt de eigen bevolking beschermd en worden deze mensen mogelijk nog wat respect bijgebracht voor andere normen en waarden dan hun eigen voorstellingen van het leven.

Natuurlijk hebben we het hier over kleine minderheden, die toch groot opzien baren. Verreweg de meest vluchtelingen zijn bereid om hun leven en dat van hun kinderen te wagen op een gevaarlijke vluchtroute om geweld en dood in oorlogsgebieden te ontsnappen. Ik moet hier weer denken aan de vele heldhaftige Nederlanders die tijdens de laatste wereldoorlog Joden in huis verstopten en daarbij uit pure menselijkheid hun eigen leven in de waagschaal hebben gelegd.

Ook in oude culturen werden mensen uit de gemeenschap gestoten die misdaden pleegden. Dergelijke ongeschreven wetten hebben altijd perfect gewerkt om een gemeenschap te beschermen. Daarom is het ook logisch dat mensen, die zich niet aan onze regels houden hier niets te zoeken hebben.

In de Nieuwe Tijd hebben wij als gemeenschap hier ook nieuwe regels nodig. Dat corrupte politici en een kaste van graaiers hier nog steeds de vrije hand hebben is net zo ongehoord als de aanvallen op de vrouwen in Duitsland. Ook hier wordt het tijd dat daar een open discussie over wordt gevoerd en wel in alle media.

De misdadigers onder de vluchtelingen hebben geleerd te vechten en zijn gewoon om zonder meer te nemen wat hun aanstaat. Ze hebben de moraliteit die elke ziel eigen is compleet uit het oog verloren.

Natuurlijk is het zo dat als iemand werkelijk honger lijdt, deze mens eerder bereid is om zekere grenzen te overschrijden, dan in normale omstandigheden het geval zou zijn. En daar heeft het Westen en hebben ook de Europese landen in het verleden te weinig aan gedaan om het hongervraagstuk in de wereld op te lossen. Was dat wel gebeurd, dan zouden we nu niet met massa’s vluchtelingen worden geconfronteerd.

De ziel van elke mens heeft een heel specifieke moraliteit. Als eerste punt zou ik kunnen noemen om nooit iemand anders te kwetsen, niet in woorden, noch in daden. Dat betekent dat we een ander accepteren zoals hij of zij is en we dus niet trachten de ander te veranderen.

Op de tweede plaats kunnen we het respect voor andermans eigendom stellen. Het staat ieder vrij om te vragen als er dringend iets nodig is.Wordt er gestolen dan ontstaat karma dat de dief op zekere dag weer terug op zijn bord krijgt. Zo werkt de wet van oorzaak en gevolg.

De moraliteit van de ziel staat boven alle regels die regeringen kunnen maken. En als men zich niet wenst te onderwerpen aan dat wat tegen de borst stuit, dan kan men trachten de regels te veranderen of eventueel vertrekken. Ook uit het geboorteland.

Wat voor een bepaald mens de juiste stap is, kan het verstand niet bepalen. Dat kan enkel de ziel. Voor de een is de opdracht zich geweldloos in te zetten om positieve veranderingen tot stand te brengen terwijl de ander juist moet vertrekken omdat elders een nieuwe opdracht wacht. En hier zijn we weer bij het punt hoe belangrijk het is om een goed contact met de ziel op te bouwen door elke dag de tijd te nemen om te mediteren. Twintig minuten tot een halfuur is perfect. En leven we naar de impulsen van de ziel, dan zijn we vanzelf gelukkig en in harmonie met het leven en alles wat is.

http://www.elias-medium.info/NL/