Vol verbazing volg ik de idioterie die men vandaag de dag nieuws noemt.

Banken en andere financiële instellingen die complete naties knechten enkel omdat ze als enige geld maken. Niet omdat overheden van autonome landen dit zelf niet mogen maar omdat dit nu eenmaal zo is. Het probleem hierbij is dat de instellingen die vandaag de dag het geld creëren geen instellingen zijn van het volk maar van particulieren. De banken die op TV en in de kranten genoemd worden als centrale banken zijn privé-instellingen die geld maken uit het niets, zonder enige tegenwaarde in materiaal en/of goederen, zelfs niet in arbeidsuren. 1 miljoen wordt net zo makkelijk ingetikt als 1 euro, het is fictief geld, de bank heeft geen goud in de kluis als waarborg voor het zojuist uitgeschreven bedrag, niets, nakkus, nada!

 

 

Feitelijk is er dus geen schuld!

Toch lijkt het erop dat niet alleen de inwoners van Griekenland, maar ook van Italië en ongetwijfeld straks nog meer landen, de komende tientallen jaren zwaar moeten gaan bezuinigen. Waarom? Omdat de rente betaald dient te worden op de leningen die gedaan zijn om eerdere problemen die veroorzaakt werden door nieuwe regelgeving, waardoor landen geld moesten gaan lenen om aan de regelgeving te voldoen, betaald moeten worden.

Goldman Sachs valt door de mand, hebben banden met verschillende hoge functionarissen van verschillende landen, het IMF en de ECB. De zogenaamde zakenkabinetten in Griekenland en Italie zijn het resultaat van de invloed van o.a. deze bank.

Zie video.

 

Kon je de laatste zin makkelijk volgen? Ga dan werken bij een bank of verzekeraar en verlaat deze website onmiddellijk, je zult hier niet gelukkig worden.

 

Neen, zelfs ik, die de zin schreef, heb er problemen mee want het is net zo onzinnig als het betalen voor een dienst die nooit geleverd is. Zoals de belminuten die berekend worden maar niet gebruikt zijn, onze vertegenwoordigers vinden dat ok.

 

Het IS NIET ok!

Het is waanzinnig dat miljoenen mensen de komende jaren nauwelijks nog in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, dat mensen zullen sterven omdat ze bepaalde diensten niet meer kunnen betalen, dat geluk, wat een natuurlijk aangeboren gevoel is, niet meer vanzelfsprekend zal zijn maar enkel bereikt kan worden wanneer je in het juiste bedje geboren wordt, een bedje van de financiële elite, zij die verantwoordelijk zijn voor vrijwel alle ellende op deze mooie maar verkrachtte planeet.

 

Dit is niet normaal en is ook volstrekt onnodig. De mensen waarover ik het heb bekleden posities waarvoor ze niet gekozen zijn, zij verkrijgen deze posities omdat zij toevallig in een bepaalde familie geboren worden. Deze mensen hebben werkelijk geen benul hoe het werkelijke leven er uit ziet, hoe de gewone man en vrouw in de straat een leven lang moet werken om enkel te kunnen eten en een dak boven het hoofd te hebben. Enkel dus om aan de elementaire levensbehoeften te kunnen voldoen.

Natuurlijk gaan  mensen nog steeds met vakantie maar die aantallen nemen drastisch af. De meeste mensen zijn al blij wanneer ze de maandelijkse verplichtingen  kunnen voldoen, al dan niet aangevuld met vakantiegeld, een 13 de maand of het geld dat je terugkrijgt van de belastingdienst, als je al in die gelukkige situatie verkeert. Dat kranten en andere media berichten over gigantische bevokingsgroepen die met vakantie gaan, dient maar 1 doel, het osn doen geloven dat het hier nog steeds goed gaat.

 

Politici en de mensen hierboven roepen allemaal dat de economie gestimuleerd dient te worden want als de economie goed gaat, dan gaat het de mensen goed. Ik ben bijna 44 jaar jong en werk al vanaf mijn 7 de levensjaar. Ik heb jarenlang vertrouwen gehad in de mensen die ik hierboven noem maar dat vertrouwen is ontelbare keren beschadigd. Ik dacht als jonge knul dat mijn bijdrage aan de maatschappij in de vorm van belastingen, goed gebruikt zou worden maar keer op keer bleek dat dit niet zo was.

 

Mijn overheid steunt de apartheidpolitiek van Israel, zo erg zelfs dat onze overheid organen de ruimte biedt die mensen aanvallen die kritiek leveren op een land als bijvoorbeeld Israel, in dit specifieke geval heet deze organisatie het CIDI. Iemand die kritiek heeft op het weerzinwekende gedrag van de Israëlische leiding ( het is mijn overtuiging dat mensen niet kwaadwillend zijn maar zo gemaakt worden, geconditioneerd ) wordt door het CIDI gescreend, als het nodig is zelfs met hulp van de inlichtingendiensten. Meestal volgt een lastercampagne en waar mogelijk zelfs een vervolging.

Video aanval Israel op de USS Liberty, de Uss Liberty voer in internationale wateren om intel te verzamelen. Om duidelijk te maken dat ze vriendelijk waren voerden ze een grote Amerikaanse vlag. Een verkenningsvliegtuig van Israel vloog enkele malen over en enkele uren later werd het schip aangevallen door Israelische gevechtsvliegtuigen met napalm, torpedo's, zowat alles dat er bestaat. De aanval duurde uren. In de buurt lag een grote vloot van de Amerikanen waarvan na een noodsignaal te hebben ontvangen van de USS Liberty meerdere vliegtuigen opstegen om de USS Liberty te ontzetten. Deze werden door de hoogste kanalen van de VS terug geroepen. 34 mensen overleden door deze valse aanslag en bijna iedereen anders raakte gewond. Welke macht hebben de Israelisch over de Amerikanen dat ze zo'n laffe aanval laten gebeuren en zelfs niet terugslaan?

 

Er moet iets zijn waarom de westerse landen zoveel pikken van Israel. Israel speelt in elk geval een belangrijke rol in dit hele spel. De kapitein en de bemanning die het overleefden werden gedebriefed. Wanneer ze ook maar 1 woord over deze kwestie lieten lekken zouden ze dat bekopen met hun leven.

 

Onze overheid steunt ook de oorlogen in Afghanistan, Irak en Libië, zelfs wanneer er geen enkel bewijsmateriaal geleverd wordt waarom deze oorlogen begonnen zijn.

 

Afghanistan, volgens de VS en de VN vielen 19 Sa-oedisch met vliegtuigen de VS aan. Let goed op, 19 mensen uit Saoedi-Arabië! NIET uit Afghanistan! Toch vallen de VS en de zogenaamde coalition of the willing Afghanistan binnen????? Als redevoering werd gebruikt dat ze in Afghanistan hun opleiding genoten bij een militante beweging die wereldwijd trainingscentra zou hebben maar met name in Afghanistan. Daar is dus ook nooit ook maar 1 bewijsstuk voor geleverd. In de tussentijd is het volk van Afghanistan, die er niets mee te maken hebben, psychologisch en fysiek helemaal kapot gemaakt.

 

Net zo min dat er bewijs is geleverd voor de

die Irak in snel tempo aan het maken was en zelfs binnen 48 uur zou kunnen inzetten, volgens Donald Rumsfeld en Colin Powel was het overduidelijk, wij kregen een dia te zien van een oude zeecontainer en wat slap geouwehoer van deze en gene maar het bleek voldoende om de volgende natie in het ongeluk te storten, oh sorry, ik moet natuurlijk schrijven, bevrijden. Ook het volk van Irak is psychisch en fysiek kapot, kinderen komen er mismaakt ter wereld omdat ‘ onze jongens ‘ schieten met munitie die dodelijker is nadat ze gebruikt is. De hulzen van kogels en granaten blijven rondslingeren in het land, bodem, water, en zorgen ervoor dat generaties na ons nog steeds kinderen mismaakt ter wereld komen want zieke geesten binnen onze leiding vinden het noodzakelijk om de munitie te voorzien van verarmd uranium dat zeer giftig is en overal in gaat zitten. Onze leiders nemen dit soort krankzinnige onmenselijke besluiten! Waarom? Omdat de ongekozen mensen op sleutelposities binnen de wereldpolitiek en bedrijfsleven menen dat dit goed is voor hun winst. Winst boven alles nietwaar?! De economie moet draaien!

 

In Libië, het laatste volk dat slachtoffer werd van de roofdieren uit het Westen, zou de leider aldaar, Ghadaffi, zijn eigen volk afschieten tijdens demonstraties tegen zijn regime. Regime, zo schrijven de kranten het ook, of dictatuur, maar Libië was alles behalve een dictatuur. Ghadaffi was een verlicht leider. Hij was het die een verdeeld en uitgezogen volk, dat geen kennis van taal en geschrift had, geen enkele vorm van welvaart of welzijn kende, uit het slop trok. Hij, Ghadaffi wist in amper 40 jaar tijd het verdeelde volk te herenigen, een zorgsysteem op te stellen dat optimaal werkt en gratis was, een gratis schoolsysteem op touw te zetten waardoor het analfabetisme nu in Libië nagenoeg nihil is. Mensen die wilden gaan trouwen kregen een huis om in te wonen, een auto om zich mee te vervoeren en de vrijheid om te doen en laten wat zij wilden. Banken hadden in het Libië van Ghadaffi moeilijke tijden, zij mochten geen rente heffen, dit was strafbaar en de opbrengsten van de olie en andere grondstoffen werden jaarlijks met het volk gedeeld. Wat een afschuwelijke man nietwaar!

Mensen die hier meer van willen weten verwijs ik graag naar dit artikel en naar de collegawebsite BOUBLOG, alwaar je goed gedocumenteerde informatie kunt vinden over hoe Libië echt was onder de bezielende leiding van Ghadaffi.

Oh ja, en mensen die dit allemaal onzin vinden en roepen dat Ghadaffi verantwoordelijk is voor de Lockerbieramp, die verwijs ik graag naar de webpagina van Tegenlicht, zij hebben aangetoond door minutieus onderzoek dat Libië misschien wel helemaal niets te maken had met die aanslag. Dus ook niet bewezen.

Het verlanglijstje van de fin. elite.

Met Iran al in het vizier is de VN en trawanten, nog steeds bezig precies hetzelfde spel in Syrië uit te voeren. Demoniseren van de leider, bewust valse berichtgeving, vaak met belachelijke beelden waarvan niemand kan zeggen wie wie is en wie op wie schiet, maar beelden van schietende mensen is al voldoende om de slapende medeburger ervan te overtuigen dat ingrijpen onvermijdelijk, zoniet, noodzakelijk is. De schuldvraag stellen wij uit tot na de zoveelste invasie/kolonisatie.

 

Eigenlijk zijn wij nog steeds diezelfde wrede slavendrijvers die wij ooit vroeger waren, je weet wel, die, waarover toenmalig minister president Balkenende zei dat wij terug moesten naar die bewuste mentaliteit, de mentaliteit van de VOC.

 

Zoals gezegd, Iran is al in de running als volgende kandidaat, Israel maakt vreugdesprongetjes en de zionistische helpers binnen onze overheid laten geen gelegenheid onbenut om Iran zwart te maken. Ik heb het al ontelbare malen geschreven maar doe het nog maar eens.

Iran heeft het Non Proliferatie Verdrag getekend waarmee zij het recht verworven om uranium te verrijken voor vreedzame doeleinden. Het Internationaal Atoom Agentschap heeft hier jarenlang controles op uitgevoerd met medewerking van Iran. Jaar in jaar uit was het resultaat van deze controles, dat Iran geen kernwapens had en ook niet wilde maken, volgens El Baradei, de toenmalige voorzitter van het agentschap. Ondanks de vele positieve rapporten bleef de VS en Israel Iran beschuldigen van het produceren van kernwapens en gingen zelfs zo ver om valse rapporten de wereld in te sturen waaruit zou blijken dat Iran ze wel zou hebben. Deze valse rapporten worden momenteel weer gebruikt, zelfs nadat eerder al was aangetoond dat ze vals zijn. Alles om de publieke opinie zover te krijgen dat ze een preventieve aanval op Iran steunen. Israel, 1 van de aanklagers, heeft zelf bewezen kernraketten die nota bene gericht staan op Europese en Amerikaanse steden. Ze hebben het non proliferatieverdrag niet ondertekend en hebben al 36 resoluties tegen zich lopen van de VN, je weet wel, een resolutie zoals tegen Libië die met veel geweld werd afgedwongen. Mag ik vragen waarom die 36 resoluties tegen Israel net worden afgedwongen? Is dat een vreemde vraag? Wordt hier met twee maten gemeten en waarom?

 

Ook op andere vlakken van onze samenleving hebben de heren en dames van de financiële elite, een dikke vinger in de pap. Neem de olie-industrie, de wapenindustrie, de farmaceutische industrie, de voedingsindustrie, zomaar enkele voorbeelden en in elk van deze industrieën zien wij zaken gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Nou vraag ik jullie…

 

Is het zo vreemd dat ik denk dat deze financiële elite verantwoordelijk is voor vrijwel alle ellende die deze planeet en haar bewoners kent?

 

Deze mensen kennen geen empathie, deze mensen denken in termen van winst en macht, daarbij is empathie een storende en onwenselijke factor. Je kunt geen miljarden verdienen wanneer je eerlijk blijft, wanneer het welzijn van mensen prioriteit heeft boven winst en macht. Dat is een feit, dat weet iedereen. Empathie staat wat mij betreft voor gelijkheid. Als je jezelf ziet als gelijke dan heb je empathie voor de ander. Zodra je jezelf ziet als meerdere, vervalt empathie in rap tempo.

 

Dat deze mensen geen empathie kennen is te zien aan alles wat zij momenteel ondernemen. Miljoenen burgers moeten gaan bezuinigen waar eigenlijk als niets meer te bezuinigen valt.

Miljoenen burgers staan dagelijks doodsangsten uit omdat hun land wordt aangevallen door vreemde mogendheden van heel ver weg. Zij worden gebombardeerd om bevrijd te worden.

Bommen voor de vrede. Dat aan die bommen mensen heel veel geld verdienen dat vergeten de meeste mensen. Ik kan je garanderen dat het verdienen aan bommen een heel belangrijke factor is om te besluiten deze überhaupt ergens te gooien. Alles draait om geld en macht en niets draait om mensen.

 

Nu…met deze wetenschap in ons achterhoofd, en zeg niet dat je het niet gelooft want iedereen WEET dat het zo is, zouden wij toch in staat moeten zijn het tij te keren!

 

Het is GEEN meerderheid, het is een hele kleine minderheid!

Deze minderheid is bang van ons en doet er alles aan om ons te kunnen blijven knechten. Is het niet dat zij het wereldnieuws, de zogenaamde massamedia of MSM, controleren en bepalen wat nieuws is en hoe het ‘verkocht’ wordt, dan is het wel de manier waarop ze ons burgers in de gaten proberen te houden met ontelbare camera’s op hoeken van de straten, winkelcentra, woonwijken, snelwegen, winkels etc. en het afluisteren van je telefoons, het screenen van je mailberichten, hetgeen je schrijft en doet op het internet en in de maatschappij. Ze zijn als de dood voor ons! Bang dat wij ons verenigen, dat wij als 1 naar voren treden en zeggen; Tot hier en geen millimeter verder!!!!!!!!

 

Helaas is vadertje en moedertje alleen maar bezig de rekeningen te betalen, voor zichzelf te zorgen, dat is al moeilijk zat. Laat staan dat iemand zich druk maakt over de ellende in andere landen, of dichterbij, andere gezinnen, zelfs niet in de eigen straat. Wij zijn een beter, mooier en gemakkelijker leven gewoon niet waard. Wij zijn geworden wat onze doortrapte leiders van ons gemaakt hebben, empathieloze egoïstische non spirituele wezens, machines, zielloos!

 

Boos dat ik dit zeg? Goed zo! Denk er maar eens goed over na.

Het lijkt wel alsof iedereen wacht op de ander dat die wat onderneemt. De ene groep houdt zich vast aan een denkbeeldige alliantie vanuit de ruimte, zij vertellen ons dat wij vooral niets moeten ondernemen, dat wij het leed van de wereld met een korreltje zout moeten nemen want leven is oneindig. Als de tijd rijp is komen de ruimtebroeders ons redden.

 

De andere groep heeft niets op met deze ruimtebroeders maar meent dat er meer machten werkzaam zijn op deze Aardkloot, machten die ook niet oproepen tot eenheid en verzet.

 

Neen, doe vooral niets, dan zal er ook niets gebeuren!

 

Wanneer je ook maar een greintje zelfrespect hebt, het leven viert zoals het hoort te zijn, empathie in jouw woordenboek WEL dikgedrukt staat en het je wel wat kan schelen wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt, sta dan op!

 

Sta op en begin te praten met vrienden, familie en kennissen en deel te kennis, weet je nog helemaal niets, ga dan op zoek naar kennis, want over niet al te lange tijd zal er op iedereen een beroep gedaan worden om op te staan, om als eenheid tegenover de machten te gaan staan die de wereld in deze ellende gestort hebben. Enkel als eenheid kunnen wij deze machten verdrijven en de wereld terug claimen, deze vorm gaan geven op basis van wederzijds respect en respect voor de natuur. Deze planeet biedt voldoende middelen om 10 miljard mensen goed te onderhouden. Het is alleen oneerlijk verdeeld.

Wij zijn geen boosaardige wezens, wij volgen alleen boosaardige wezens. Wij zijn empathische wezens die een rad voor ogen gedraaid krijgen. Voel jij voor welke andere natie dan ook uit eigen beweging haat? Uit eigen beweging?!

 

Wanneer wij nu niets ondernemen kan het te laat zijn. Wil je dat op je geweten hebben? Wil je straks aan je kinderen vertellen dat je het had kunnen veranderen maar dat je geen tijd had? Geen zin? Wachtte op de een of andere verlosser?

 

Ik niet! Nu is de tijd voor actie! Nu is de tijd van de echte mensen!