Ondanks de wetenschap dat de meerderheid van het Nederlandse volk tegen een nieuwe missie in Afghanistan is besluit onze volksvertegenwoordiging toch voor een nieuwe missie.

 

In hoeverre wij nog in een democratie leven lijkt met elk voortschrijdend jaar een steeds legitimere vraag te worden, zeker nu dit kabinet een minderheidskabinet is.

 

 

Enkele jaren geleden hebben wij kunnen constateren dat telkens wanneer een volksraadpleging gewenst was, bijvoorbeeld bij zaken zoals het invoeren en meedoen aan de Euro, het in eerste instantie meedoen aan de vergeldingsacties ( lees opbouwmissie ) in Afghanistan, de financiële steun voor de leugenachtige oorlog tegen Irak, deze volksraadpleging uitbleef. Toen eindelijk een referendum om de hoek kwam kijken m.b.t. het Verdrag van Europa en de burgers massaal gehoor gaven aan dit referendum en neen stemden, werd het Verdrag van Europa snel omgedoopt in het verdrag van Lissabon en alsnog doorgevoerd door de dames en heren van de politiek. Natuurlijk met medeweten van mevrouw van Amsberg die met haar vazallen vanuit de beschutte muren van haar paleizen, boten en vliegtuigen de echte besluiten neemt, deze echter laat uitvoeren door de trekpoppetjes in den Haag.

 

 

 

 

Met deze wetenschap die feitelijk te toetsen is aan de recente gebeurtenissen mogen wij constateren dat Nederland geen democratie is maar een constitutionele dictatuur.

 

Volgens de grondwet zijn wij allemaal gelijk, zelfs het staatshoofd, die grondwet die wij ontleenden aan de Duitsers zoals al zo vaak beschreven en opgemerkt door Dhr. Verlinden van de organisatie Burgers in Actie.

 

 

Volgens de heer Verlinden worden wij bestuurd door mensen die onze grondrechten met voeten treden en lak hebben aan de wensen van het volk. Niet alleen Verlinden ervaart dit zo maar ook andere politieke organisaties die de afgelopen jaren tevergeefs geprobeerd hebben nieuwe partijen op te richten die de democratie in ons land wilden herstellen. Al deze partijen ondervonden gigantische ( georganiseerde ) tegenwerking tijdens de laatste verkiezingen. Spreektijd en televisietijd werden tot een minimum beperkt en waar mogelijk voorzien van commentaren van verslaggevers die de partijen om verschillende redenen belachelijk  maakten.

 

Verder heeft iedereen kunnen zien dat onze politieke leiders inclusief ons illegale staatshoofd, mevrouw van Amsberg, ons land verkocht hebben aan de grote financiële instituten. Niks is meer gebaseerd op wat de volksvertegenwoordiging ooit voor ogen had, in dienst staan van de samenleving, in dienst staan van de burger. Elk besluit dat genomen wordt zou in eerste instantie steeds het algemene doel moeten dienen. Vandaag de dag is dat algemene doel, welzijn en welvaart voor de burgers die samen het belastinggeld ophoesten om de bv Nederland te runnen, ingeruild voor de economische belangen van multinationals en de persoonlijke belangen van het staatshoofd.

 

Toen de uitverkoop van volksbedrijven begon onder het motto van privatisering leek er niets aan de hand. Met de belofte dat alles goedkoper zou worden door onderlinge concurrentie had de burger vrede want het verschil tussen bruto salaris en netto besteedbaar inkomen werd steeds kleiner. Dat dit nu allemaal een sigaar uit eigen doos blijkt te zijn geweest moge duidelijk zijn. De geprivatiseerde bedrijven werden opgericht, onderhouden en gerund door de inkomsten via belastingen, geld van de burger dus. De bedrijven werden verkocht, geprivatiseerd noemen ze dat en de burger kreeg er helemaal niets voor terug. Sterker nog. Nu blijkt dat niets goedkoper geworden is,. In tegendeel, alles is juist vele malen duurder geworden en dat is logisch ook. Geprivatiseerde bedrijven hebben aandeelhouders die winst willen maken, liefst zoveel mogelijk winst. Daar tegenover staat vrijwel niets aan service of dienst. De aanvankelijke diensten worden elk jaar verder uitgekleed en de prijzen verhoogd.

Kijk maar eens naar je energierekening 10 jaar geleden en nu. Kijk maar eens naar je ziektekostenverzekering 10 jaar geleden en nu.

 

Niet alleen Nederland werd slachtoffer van de financiële elite maar ook landen die zogenaamd geholpen worden door de EU, landen zoals Griekenland, Ierland, Spanje en wellicht de komende maanden nog enkelen. Trichet stelde zelfs voor om de EU ook een fiscale unie te maken. Zodra dit een feit is zal de noodzaak van land voor land opkopen er niet meer zijn. Bij problemen, en die problemen veroorzaken de fin.elite zelf, kan Europa dan in 1 keer overgenomen worden. Ik schreef er 5 jaar geleden al een stuk over, toen was hoongelach hetgeen mij ten deel viel. Nu, enkele jaren later lijkt de overname van Europa door de fin.elite die zich verschuilen binnen meerdere organen van Europa, bijna een feit.

 

Daarnaast hebben de multinationals nog een vreselijk nadeel. Zij menen alle arbeid zoveel mogelijk te moeten automatiseren waardoor arbeiders steeds vaker vervangen worden door machines die 24 uur per dag doorwerken, geen pauzes nodig hebben, geen vakantiegeld eisen, etc. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat enkel nog op 1 gebied mensen nodig zijn, de dienstverlenende sector. Banen die er wel nog zijn voor de arbeider worden ingevuld met arbeidskrachten uit andere landen die vaak voor minder dan de helft willen werken. Uiteindelijk is het doel dat nagestreeft wordt

Al dit is een rechtstreeks gevolg van de privatisering en vooral niet te vergeten de grondwet die door geen enkele overheidsinstantie nog gerespecteerd wordt.

 

Dit zal uiteindelijk van kwaad tot erger leiden. Steeds meer mensen zullen op straat komen te staan omdat ze niet meer kunnen voldoen aan de eisen van ons staatshoofd om maandelijks een bijdrage te doen aan de BV Nederland. Mensen die ongewild deze verplichtingen niet meer kunnen dragen worden op asociale wijze onteerd en verbannen tot de bedelstaf. Vaak worden zelfs de kinderen ontnomen, moet je maar netjes je belastingen afdragen, zelfs als je niks meer te vreten hebt. In de tussentijd rijdt mevrouw van Amsberg jaarlijks haar rondjes in de Gouden Koets, het toonbeeld van haar belachelijke rijkdom, samen met een allegaartje uit de internationale misdaadwereld. Die wijf van die Lange ( Bruinsma ), een bewezen crimineel mens, de dochter van een massamoordenaar die nota bene van mevrouw van Amsberg een mooi stulpje aangeboden kreeg in onze lage landen om zo dichter bij de kleinkinderen te zijn en niet te vergeten wijlen SS er Bernard die schijt had aan de burgers en zich zijn leven lang bezig hield met duistere zaakjes om zodoende zijn familiekapitaal illegaal aan te vullen. Als straf mocht hij zijn apenpakje een tijdje niet aantrekken.

 

Als nu de ogen nog niet open gaan van veel Nederlanders dan zal dit waarschijnlijk nooit meer gaan gebeuren. Met een hoos aan programma’s die het nationalisme moeten aanwakkeren zoals, Ik hou van Holland, Holland’s Got Talent, en ander programma’s die enkel ten doel hebben de burgers af te stompen, zal de situatie niet snel verbeteren. Op fora die ik bezoek merk ik dat het iedere voor zich is, zolang het mij goed gaat zal mij de rest niet boeien. Precies deze mentaliteit wordt er gekweekt en duidelijk met succes.

 

Ik vrees dat er nog maar weinig middelen zijn om dit een halt toe te roepen. Burgers weer de belangrijkste factor te maken in alle onderhandelingen op alle gebieden. Daarvoor is de gemiddelde burger te ver heen, gesloopt, uitgekleed, bang geworden en psychologisch een wrak.

 

Wij hoeven voor niemand bang te zijn. Machthebbers bestaan enkel bij de gratie van de massa, wij dus. Wie heeft dus de echte macht? Precies, dat zijn wij en niemand anders!

 

Leve de waarheid, leve de burgers, leve de vreedzame revolutie!