Ons geïncarneerde leven op deze bijzondere planeet stelt ieder van ons in de gelegenheid om het eigen bewustzijn te ontwikkelen. Ieders persoonlijke ontwikkeltraject kunnen we beschouwen als een reis. De eindbestemming van deze reis is volledig bewustzijn, en het bereiken van deze bestemming voelt aan als thuiskomen. Zolang we nog geen volledig bewustzijn hebben ontwikkeld voelen we ons als ontheemde zielen.

Sinds mensenheugenis zijn er altijd enkelingen geweest die de weg naar huis hebben gevonden. Deze bijzondere mensen worden bewuste (of wakkere) ontheemden gezien als verlicht, verheven of heilig, en onbewuste (of slapende) ontheemden als vreemd of zelfs volkomen gestoord. Het bijzondere aan 2012 is dat in dat jaar de mensheid in grote getallen het niveau van volledig bewustzijn zal weten te bereiken. En vanuit dat allesomvattende bewustzijnsniveau zal een volkomen nieuwe samenleving op deze bijzondere planeet worden opgebouwd.

De Maya’s wisten van het bereiken van de eindbestemming in 2012. De algehele bewustzijnsontwikkeling volgt namelijk een herhalend scheppingsritme van zeven Dagen en zes tussenliggende Nachten. Samen zijn dit de dertien Tonen van de Schepping. De Lange-Telling-Kalender van de Maya’s volgt dit ritme waarmee telkens een hoger niveau van bewustzijn wordt geschapen. In 2012 eindigt deze kalender omdat dan ook het hoogste niveau, namelijk volledig bewustzijn, geschapen zal zijn. In totaal zijn er dan negen bewustzijnsniveaus geschapen. De Maya’s hebben dit uitgebeeld via de negen lagen van de trappiramide die de Tempel van Kukulkán wordt genoemd, gelegen in Chichén Itzá in Yucatán, Mexico.

In mijn boeken en videopresentaties laat ik zien dat alle historische gebeurtenissen precies overeenkomen met de timing volgens de Lange-Telling-Kalender, mits we daarbij uitgaan van de juiste einddatum. Ook toon ik daarin zowel psychologisch als fysiologisch bewijs voor de juistheid van de negen bewustzijnsniveaus.

De juiste einddatum van de Lange-Telling-Kalender is nog niet bij iedereen bekend. Sommigen denken dar dit 21 december 2012 is, en anderen houden het op 28 oktober van dit jaar. Wie zich echter op de feiten baseert, die weet dat 14 juli 2012 de correcte einddatum van deze aftelkalender is.

Hanteren we de correcte einddatum van ‘Quatorze Juillet’ (een Nationale feestdag in Frankrijk) volgend jaar, dan kunnen we ook beter begrijpen wat er nu gaande is. We zitten namelijk als samenleving in de overgang van Macht (bewustzijnsniveau 7) naar Kracht (bewustzijnsniveau 8). Geld is in onze huidige samenleving het voornaamste machtsmiddel. Om de bewustzijnssprong naar Kracht te kunnen maken zullen we als samenleving afscheid dienen te nemen van dit machtsmiddel, en ook van alle andere machtsmiddelen.

Ook kennis en informatie worden nu ook als machtsmiddelen gebruikt. En ook daar dienen we als samenleving eerst een einde aan te maken. Alle algemene informatie dient vrijelijk beschikbaar te zijn voor iedereen. Zolang we dat nog niet eens voor elkaar weten te krijgen, blijven we als mensheid hangen op het niveau van Macht.

Individueel gezien heeft het machtbewustzijn zich geconcentreerd in het ego. Alleen door de eigen intuïtie te ontwikkelen zijn we in staat het eigen ego te ontstijgen om zo ons krachtsbewustzijn te ontwikkelen.

Steeds meer mensen krijgen door dat het reguliere nieuws wordt gedicteerd door mondiale machthebbers. En dat geldt op eenzelfde manier ook voor de reguliere wetenschap, het reguliere onderwijs, de reguliere gezondheidszorg, de voedingindustrie, de olieverwerkende industrie, de financiële dienstverleners en niet te vergeten de wapenindustrie. Via het geld controleren de mondiale machthebbers tevens nationale- en internationale overheden. Met het leeglopen van de financiële luchtballon valt uiteindelijk ook deze mondiale machtspiramide in duigen.

Het ultieme middel om de bewustzijnssprong van Macht naar Kracht te belemmeren is het zaaien van angst. De mondiale machthebbers hebben de afgelopen jaren onder andere de volgende angstzaadjes gezaaid: zure regen, gat in de ozonlaag, broeikaseffect, moslimterrorisme, verlies van (nationale) identiteit, minder geld, langer doorwerken, epidemieën, zonnevlammen (CME’s: coronal mass ejections), inslaande meteorieten, kometenregen, cosmische straling, poolkanteling en wat al niet meer. Via onze boeken en speelfilms hebben we daar spoken, vampiers, weerwolven, aliens en allerlei andere monsters aan toegevoegd. Ook de religies inclusief de New-Age-religie, dragen flink bij aan de bangmakerij door de duivel of boze geesten ten tonele te voeren. Wie echter het grotere plaatje kan zien, die laat zich niet bang maken.

Onze eindbestemming is volledig bewustzijn. Ik noem dat Heelheidsbewustzijn. Volgens de in mijn ogen juiste timing van de Lange-Telling-Kalender hebben we tot 24 november van dit jaar de tijd om de bewustzijnssprong naar Innerlijke Kracht te maken, want vanaf deze ‘Thanksgiving Day’ (een Nationale feestdag in the VS) begint de schepping van de bovenste laag van de bewustzijnspiramide.

Zeist, dinsdag 20 september 2011

Johan Oldenkamp

Pateo.nl

Wholly Science

 


Pateo Media recorded these video’s on August 31st, 2011 in Oosterbeek, The Netherlands.

 

For more information, go to Pateo.nl.