Eerder heb ik met ontelbare links en informatiebronnen aangetoond dat Libië helemaal geen problemen kende maar dat deze problemen bewust in het leven geroepen worden lobbygroepen van de financiële elite die voordeel hebben bij een nieuwe oorlog maar zeker baat hebben bij het plunderen van rekeningen van het Libische volk.

Zo hebben wij de laatste weken kunnen lezen hoe onze minister van buitenlandse zaken, Rosenthal, de bevroren tegoeden van het Libische volk wil inzetten voor het verbeteren van de gezondheidszorg in Libië. Iemand die een beetje ingelezen is in de materie weet dat Libië , samen met Venezuela, de beste gezondheidszorg ter wereld hadden. De organisatie van deze verbetering zou in handen moeten komen van de Wereld Gezondheid Organisatie, die organisatie die twee jaar geleden een wereldwijde pandemie afkondigde m.b.t. de Mexicaanse griep, waarvan inmiddels bekend is dat ook hier lobbygroepen van farmaceutische organisaties grote belangen hadden bij deze afkondiging en later dus ook onterecht bleek.

 

Sarkozy, de president van Frankrijk, die persoonlijk belang heeft bij de oorlog tegen Libië, meent zelfs het recht te hebben de bevroren tegoeden van het Libische volk, in te kunnen zetten om wapens te verkopen aan de zogenaamde rebellen die van niemand, behalve de Westerse landen, steun krijgen. Feitelijk is dit pure diefstal en enkel om de belangen te dienen van de financiële elite.

 

Als ik met mensen over de kwestie Libië spreek dan krijg ik steevast het argument/ vraag ; ‘maar je meent toch niet werkelijk dat Ghadaffi een goed leider is’?

 

Jawel hoor, dat meen ik wel en wel om de volgende redenen.

 

Deze laatste dagen maakt de media het wel heel erg bont. Wij krijgen de meest bizarre berichten op ons netvlies geprojecteerd zoals; Ghadaffi vuurt scudfraketten af op stad Brega, nota bene ondersteund met beelden van de lancering. Mensen zoals ik ( zegt de gek ) kijken echter iets verder dan hun neus lang is en speuren in de beelden naar zaken die opvallen.  Conclusie m.b.t. deze berichtgeving van FOX nieuws, het is een regelrechte leugen die wereldwijd overgenomen wordt door kranten en nieuwsuitzendingen, overtuig jezelf en bekijk de beelden zelf.

 

Vandaag lees ik in de kranten dat de rebellen en een menigte feest vieren in Tripoli, de hoofdstad van Libië. Bekijk eerst de beelden zelf maar even;

 

 

Als je even de tijd neemt kun je al snel zien dat het hier gaat om enkele mensen en geen menigte zoals de Telegraaf laat weten. Op deze manier wordt een beeld geschetst dat haaks staat op wat er werkelijk aan de hand is in Libië en momenteel ook in Syrie.

 

Om de werkelijkheid een beetje te kunnen benaderen zal ik jullie de volgende beelden laten zien van een pro Ghadaffi demonstratie.

 

 

De laatste beelden bereiken onze journaals niet want die staan immers haaks op de dagelijkse valse verslaggeving van de Westerse media.

Een verslaggever van Global Research vertelt aan de nieuwslezer van Russia Today wat er werkelijk aan de hand is en dat hij voor zijn leven en dat van collegae vreest omdat zij wel eerlijk verslag uitbrengen over de stand van zaken. Het zijn de rebellen die op mensen schieten en op journalisten.

Andere journalisten die het nieuws eerlijk willen verslaan hebben onderstaande documentaire gemaakt met gevaar voor eigen leven, enkel om de waarheid over de NATO/VN actie naar buiten te brengen. Het gaat niet om het verzet te breken van de militaire krachten van Ghadaffi maar het verzet van de bevolking die achter Ghadaffi blijft staan. Met NATO schepen worden jihadstrijders, huurlingen van over de hele wereld, gedropt in Tripoli onder hevige bombardementen en intimidaties en geweld naar burgers toe door Westerse militaire helikopters en oorlogsboten. Honderde civiele doelen worden geraakt, ontelbare burgerslachtoffers, vrouwen, kinderen, oude mensen, enfin, is dit het beschermen van burgers zoals de VN resolutie doet voorkomen?

Thierry Meyssan, een journalist van het Voltaire Netwerk werd ondervraagd door een nieuwslezer van Russia Today. Thierry voelt zich bedreigd in zijn hotel door Westerse mensen die zich voordoen als journalisten. Ze dreigen alle journalisten die een ander verhaal vertellen dan het mainstream verhaal met de dood. volgens Thierry Meyssan zijn deze mensen geheimagenten van de CIA en MI6 en moeten zij ervoor zorgen dat er maar 1 waaqrheid naar buiten komt. Welke waarheid dat is zul je wel begrijpen. luister even mee naar Thierry Meyssan;

Veel meer wil ik niet kwijt m.b.t. de oorlogen die nu woeden en aanstaande zijn zoals tegen Syrië. Wel wil ik mensen uit dagen het nieuws niet zomaar voor waar aan te nemen en zelf eens even te zoeken naar de achtergronden om er vervolgens achter te komen dat onze media niets anders zijn dan hoeren van de financiële elite. Mijn excuses voor de zware term maar ik meen dat ik dit mag zeggen omdat er talloze mensen sneuvelen enkel door deze bewust foutieve berichtgeving.

 

De aanleidingen voor al deze oorlogen worden uit de duim gezogen, dat kun je horen en zien in deze video van een Amerikaanse generaal die op een dag bezoek kreeg van toenmalig minister van defensie Donald Rumsfeld onder het Bush bewind. Hij kreeg een memo toegestopt waarom een zestal landen stonden die de komende 10 tot 15 jaren op de een of andere manier door het Westen aangevallen zullen worden. De generaal vroeg om de redenen maar die kreeg hij niet.

 

Als laatste nog een video waar tal van beelden, gebruikt door de mainstream media, even goed onder de loep genomen worden.

 

 

Met oprechte excuses voor het medeplichtig gemaakt worden aan al deze wandaden richting het Irakese, Afghaanse, Libische en straks, Syrische volk.

Neem nu zelf ook eens je verantwoordelijkheid en verspreid deze informatie onder vrienden. het is in het belang van ons nageslacht dat er mensen zijn die wel de waarheid willen weten en durven vertellen.

Bronnen;

Global Research

Voltaire Network

Leonorenlibia

Update.

Na de massale berichtgeving dat de rebellen de Tripoli zouden hebben ingenomen, ondersteund met beelden van feestvierende mensen, die op el nieuwskanaal van mainstream te zien waren en oneindig herhaald worden, komt nu weer een aap uit de mouw. Luister aandachtig naar deze verslaggeefster die van meet af aan duidelijk gemaakt heeft dat deze oorlog een grote leugen is.

 

Wat er de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden in Tripoli wordt duidelijk uit de volgende beelden. Zien jullie ook maar 1 dode soldaat liggen? Het zijn allemaal burgerslachtoffers die gefilmd worden. Via de haven van Tripoli heeft de NATO huurlingen aan land gebracht uit verschillende landen om als rebel te vechten voor veel geld. Terwijl de huurlingen aan wal gebracht werden schoten Westerse helikopters op burgers in de straten van tripoli om de weg vrij te maken voor de opmars van de zogenaamde rebellen. De beelden die wij via de mainstream te zien krijgen van mensen die feest vieren in Tripoli blijken beelden te zijn van de rebellen die verzameld werden op 1 plein. Dit moet de indruk wekken dat de libische bevolking zich bevrijd voelt en blij is van Ghadaffi af te zijn. Niets is minder waar. Het zijne enkel rebellen die verzameld zijn op een klein plein in Tripoli. De door de NATO helikopters opgejaagde en beschoten bevolking houdt zich angstvallig schuil en laten lege straten zien in heel Tripoli.

De BBC liet zogenaamde LIVE beelden zien van het Groene plein in Libie of zoals ze het vanaf nu vaker zullen gaan noemen, het martelarenplein. bekijk de beelden aandachtig en vraag je af of er wat opvalt.

De beelden komen helemaal niet uit Tripoli maar uit India. Zet er live boven en de domme TV kijker gelooft het nietwaar?Let vooral ook op de vlaggen die er gezwaaid worden. Zoek daarna de vlag van India eens op en die van Libie.

 

Deze propaganda oorlog zou wel eens het einde kunnen inluiden van de donkere machten hier op Aarde die zich vertegenwoordigd zien in de fin. elite die het militair/politiek/financieel complex besturen. het lijkt aslof the powers that be enorme haast hebben en zoals het aloude spreekwoord zegt;

haastige spoed is zelden goed....   geldt dat ook voor deze situatie. Aanvankelijk werden berichten zoals Bovendien ze laat zien, de andere kant van de medaille, weggewuifd als onzin want de beelden op TV zeiden genoeg. Nu door een constante stroom van nieuw bewijsmateriaal van deze propaganda oorlog steeds duidelijker wordt dat onze eerste vermoedens bewaarheid worden, ondersteund door al het materiaal hierboven, de nodige rectificaties van mainstreambronnen nu al en wat nog gaat komen, lijkt het erop dat zelfs de mainstream media binnenkort zal moeten toegeven dat ze zich in de luren heeft laten leggen door een clever geplande media oorlog. Als dat balletje aan het rollen gaat kan het niet anders dan dat het einde ofening is voor de VN en de NATO,  want wie wil er nu deel uitmaken van een organisatie die claimt mensenrechten te beschermen maar deze zelf op grote schaal schendt?

 

Ghadaffi toespraak aan volk Libie;

KOLONEL GADDAFI:
VOOR MIJN LANDGENOTEN:


DE KAPITALISTISCHE ZIONISTISCHE ROOFVOGELS DIE UW LAND WILLEN AFNEMEN,
HEBBEN EEN PRIJS OP MIJN HOOFD GEZET,
ZONDER TE BESEFFEN DAT MIJN LEVEN,
MIJN ZIEL EN MIJN LOT ALS MARTELAAR IN HANDEN ZIJN VAN ALLAH,
DE GROTE GOD.


IK HEB DE WERELD DE BRON VAN HET KWAAD LATEN ZIEN.
DENK JIJ, BROEDER, DAT WAT NU IN MIJN LAND GEBEURT MIJN SCHULD IS?
NEE! EN DAAROM ZEG IK JULLIE:
VECHT VOOR JULLIE VRIJHEID.


WE HEBBEN DEZE STRIJD GEWONNEN EN WE ZULLEN ER NOG MEER WINNEN.
GOD IS GROOT.
IK HEB JULLIE HUIZEN GEGEVEN,
GRATIS GEZONDHEIDSZORG,
GRATIS ONDERWIJS.


IK HEB DE HOORN VAN AFRIKA GEHOLPEN
TEGEN ALLE IMPERIALISTISCHE POGINGEN IN OM MIJ DAT TE VERHINDEREN.
MAAR DAT WAS NIET GENOEG.
NU STAAT U OOG IN OOG MET DE WERKELIJKHEID,
EN HET DOET PIJN. IK HEB GEVOCHTEN OM JE GOED IN TE LICHTEN.


DIT IS MIJN TESTAMENT.
VECHT EN GEEf NIET OP.
OVER DE HELE WERELD ZIJN WE MET MILJOENEN DIE GEZIEN HEBBEN
WAT IK ALTIJD HEB GEZEGD: KAPITALISME = ZIONISME = SLAVERNIJ.


DE ONDERWORPENHEID WEIGEREN= BEVRIJDING.
MIJN TESTAMENT STUUR IK NAAR JULLIE LANDEN.
IK BEN NIET DOOD, HOE GRAAG VEEL MENSEN DAT OOK ZOUDEN WILLEN.
IK BEN MET JULLIE IN DEZE DONKERE DAGEN EN NACHTEN.
BEN JIJ MET ALLAH?


GOD, BROEDERS:
BRENG DE OORLOG NAAR ELKE UITHOEK WAAR HET GELD,
DE IJDELHEID EN DE VADSIGHEID HUISHOUDEN.
LAAT JE NIET VERLEIDEN DOOR HET BLOEDERIGE GELD.
WEES MENSEN VAN HET LICHT,
WEES ZEKER DAT JE AAN DE RECHTERHAND
VAN DE ALLERHOOGSTE ZULT ZITTEN.


LAAT DE TIJD HAAR WERK DOEN.
JE HEBT GROTE KRACHTEN IN JE INNERLIJK,
EN OP JE JUISTE MOMENT KUN JE JE BEVRIJDEN
VAN DE DUIVELS VAN DEZE WERELD.


LEEF EN LAAT LEVEN.
JE WEET WAAR IK BEN:
IN DE MOOISTE OASES VAN ONS LAND,
HET LAND DAT JE NIET MAG VERNIELEN.


WE HEBBEN ZES MAANDEN VAN PIJN EN VERDRIET OVERLEEFD,
MAAR DIT IS JOUW LAND, GA DOOR MET DE STRIJD TEGEN DEGENEN DIE HET WILLEN VERKOPEN.


MIJN ZIEL IS MET JULLIE.
WIJ LEVEN IN EEN DEMOCRATIE.
HET VOLK VOOR HET VOLK. WAAROM BEWEREN ONZE TEGENSTANDERS DAT DAT NIET ZO IS?


OM MIJ: EEN GIDS VAN ONZE REVOLUTIE?
NEE, HET GAAT ZE ALLEEN OM OLIE.
HET IS GEDAAN MET HET KAPITALISME.


BESTE BROEDERS VAN DE GROENE REVOLUTIE:
TRAP NIET IN DE LEUGENS VAN DE KAPITALISTISCHE MEDIA.
EEN IMPERIUM KAN VANDAAG DE DAG ALLEEN OVERLEVEN DOOR OORLOG TE VOEREN.
ZIET U NIET DAT MEN BEZIG IS TERWIJL IK NOG LEEF EN DEZE HELSE STRIJD LEVER,
OM REEDS OM DE BUIT VAN DIT LAND TE VECHTEN?

MIJN VIJANDEN IN DIT LAND
DENKEN DAT DE KOLONIALISTEN HEN
NET ZOVEEL VOORSPOED ZULLEN BRENGEN ALS IK DAT GEDAAN HEB.
WE ZULLEN ZIEN.


DENK NA, BESTE LANDGENOTEN,
EN DOORZIE DE LEUGEN:
MET MIJ EN MET MIJN FAMILIE GAAT HET GOED,
WE GAAN DOOR MET VECHTEN VOOR DE WAARHEID.


IK VIND HET VRESELIJK DAT WE BEZIG ZIJN ELKAAR TE VERMOORDEN,
MAAR DE REBELLEN ZIJN DAARVOOR VERANTWOORDELIJK.
IK BLIJF VECHTEN VOOR MIJN PRINCIPES EN VOOR HET VOLK, VOORAL
DAT VAN AFRIKA.


WAT DOEN ZIJ? NIETS!
DIE RACISTISCHE KAPITALISTEN MAAKT HET NIETS UIT.
HET ZIJN ROOFDIEREN. MET HUN SLOGANS VAN:
‘WE MOETEN DE AFRIKAANSE KINDEREN HELPEN’
VOEREN ZE JE ALS EEN SCHAAP NAAR HET SLACHTHUIS,
WANT JE BRENGT JE GELD NAAR DE BANKIERS EN DE MULTINATIONALS
EN ALLE ANDERE BEDRIJVEN
DIE ZE GEBRUIKEN OM U EEN GOED GEWETEN EN EEN GOED GEVOEL TE BEZORGEN.


NEE!
DE ECHTE WERKELIJKHEID HIER IN DE HOORN VAN AFRIKA IS DIE VAN HET IMPERIALISME.
IK BEN DE LEIDER VAN DIT LAND EN IK KEN DE WAARHEID,
MIJN BLOED IS DAT VAN HET VOLK,
EN DAAROM WILLEN ZE ME UIT DE WEG RUIMEN.


VOLKEN VAN ALLE LANDEN:
STA OP TEGEN DEZE LIEDEN
VAN DE MIDDELMAAT DIE JULLIE TOT HUN SLAVEN WILLEN MAKEN.


DIT IS GADAFI, NU ZOALS ALTIJD.
IK BEN NU IN SIRTE, DE PLEK OP AARDE
WAAR IK IN EEN BESCHEIDEN FAMILIE GEBOREN BEN (DE LYBISCHE WOESTIJN).
EN IK BEN IN TRIPOLI, IN BENGAZI EN IN HEEL DE WERELD.


EN WAAR BEN JIJ?
WILLEN DE YANKEES MET HUN ZOGENAAMDE CULTUUR MIJ OPHANGEN,
NET ZOALS ZE MET DE PRESIDENT VAN IRAK GEDAAN HEBBEN?


ALS DAT MOCHT GEBEUREN,
DAN BEN IK TROTS OP
DAT MARTELAARSCHAP,
WANT HET ZOU EEN EXTRA BEWIJS ZIJN
DAT IK DE WAARHEID HEB GESPROKEN.


Muamar El Gaddafi

Bronnen:

Boublog

leonorenlibia.blogspot

Anarchiel


Ghadaffi spreekt in deze speech over zionisme en kapitalisme waarmee hij precies die groep mensen duidt die eerder al door twee Amerikaanse presidenten aangegeven zijn als een groot gevaar. Ik noem deze groep mensen de fin.elite maar ze staan ook bekend als de motor achter het militair/industrieel complex waar niet alleen Eisenhouwer voor waarschuwde maar ook Kennedy.

Zie beide speeches van de ex presidenten;

 

Deze waarschuwingen zijn in de wind geslagen, Kennedy heeft deze waarschuwing zelfs met de dood moeten bekopen.

Leer van de geschiedenis en help mee deze en andere belangrijke informatie bereikbaar te maken voor iedereen. Deel deze informatie met vrienden, kennissen, familie, iedereen die het wilt horen, maar vooral met mensen die voorstander zijn van het imperialistische beleid dat westerse landen nu al decennia uitdragen en uitvoeren. Ga op zoek in het binnenste van je ziel want daar vind je de antwoorden die jou laten inzien dat de manier waarop wij westerse landen met andere landen omgaan, met andere levende wezens omgaan, niet de manier is van de mens maar van een beest.

Laat geen beest van je maken!

Ghadaffi sluit waterleidingen af? Met hulp van NATO bombardementen?

Nog meer berichtgeving over bombardementen van de NATO op de watervoorraad van het Libische volk.

Kom mensen, niets te zien hier, NATO beschermt alleen de burgers hier! ( Zie filmpje )

Rebellen zaaien dood en verderf onder NATO en VN vlag. Westerse media laten dit uit hun verslagen.

 

Leve het volk, leve Khadaffi

VPRO filmt de Libische revolutie in 1969