genezen grootOver huwelijken tussen katholieken en moslims, multicolore pieten, Wilders, drones, Lucifer, O'bom'a, huurmoordenaars, de Hitlerjugend, Bin Laden en videospellen.

Vanmorgen op de Franse T.V. zag ik een reportage over Albanië, waar een ongekende verdraagzaamheid tussen de gelovigen van de diverse religies bestaat. Anderzijds is er aan de verdraagzaamheid van Angela Merkel ten aanzien van de spionagepraktijken van de NSA plots een einde gekomen, nu blijkt dat ook haar eigen GSM werd afgeluisterd. Verder lijkt me de verdraagzaamheid ten aanzien van het moorden met drones opvallend groot.

In 1912 kwam er een einde aan 400 jaren bezetting door de Ottomanen (Turken), die het overwegend Christelijke land Albanië in een grotendeels moslimland hadden veranderd. Tijdens de communistische dictatuur onder Hoxha was elke uitging van godsdienst strikt verboden. In 1967 proclameerde de communistische partijleider en dictator Albanië tot de eerste atheïstische staat ter wereld. Alle moskeeën en kerken in het land werden gesloopt of ergens anders voor gebruikt en de leiders van de diverse godsdiensten werden gedwongen hun ambt op te geven. Geestelijken van alle religies en zelfs de gelovigen werden vervolgd, waardoor de aanhangers van de diverse religies elkaar vonden door hun gemeenschappelijk wrede lot. Haast komisch daarbij is dat 'hoxha' in het Albanees 'islamistische geleerde' betekent, maar dat hinderde de leider van het land er niet aan om de islamieten net zo goed te vervolgen als de orthodoxen en de katholieken.

Van de bevolking is 70% soennitisch-islamitisch, 10% rooms-katholiek en 20% behoort tot de Grieks-orthodoxe Kerk. De verdraagzaamheid uit zich in het dagelijkse leven, doordat niet alleen de diverse geloofsgroepen aan de religieuze feesten van de anderen gemeenschappen deelnemen, maar ook doordat huwelijken tussen bijvoorbeeld orthodoxen en moslims daar heel gebruikelijk zijn. En niemand in de diverse families maakt daar enig bezwaar tegen.

Toen ik als kind tijdens het spelen op straat kennismaakte met een sympathiek joch, kwam daar snel een eind aan, toen mijn katholieke ouders vaststelden, dat het jongetje uit een protestants gezin kwam. Nou ja, dat is wel al een paar jaren gelden, maar toch. En hoe staat het nu met de verdraagzaamheid in Nederland?

Zouden de kinderen van Wilders, mocht hij die nog krijgen, met islamitische buurjongetjes mogen spelen of zijn dochters met Afrikanen zonder morren mogen trouwen? Misschien geeft hij in een reactie op dit artikel hierop een antwoord. Maar ik betwijfel dat hij 'Bovendien' leest. Nu heb ik helemaal niets tegen Wilders, wel deel ik uiteraard veel van zijn standpunten niet, ofschoon ik hem wel als een authentiek mens inschat en dat is een zeldzaam positieve hoedanigheid.

Natuurlijk kan verkeerd begrepen verdraagzaamheid ook tot het andere uitersten leiden zoals de onzinnige eis om het traditionele sinterklaasfeest te willen verbieden en in plaats van de zwarte, volgend jaar multicolore pieten te laten opdraven. Of het goedpraten van het moorden met drones.

Wat de afgeluisterde GSM van Merkel betreft. Zolang haar burgers, die zij geacht wordt te beschermen, werden afgeluisterd zag Angel(a) daar geen probleem in. Nu het haar zelf treft belt ze meteen verontwaardigd O'bom'a.

Nu hebben velen ook in Brussel er genoeg van, want het Europees parlement eist het einde van de SWIFT overeenkomst waarmee de Europese bankdata aan de Amerikanen worden doorgegeven. Of dat ook gaat gebeuren is maar de vraag, omdat de commissie daar officieel een voorstel voor moet indienen, wat door de meerderheid van de diverse lidstaten dient te worden goedgekeurd. Dat wordt door kenners betwijfeld. De arm van O'bom'a is lang en wel zo lang dat hij ook andere wegen heeft om aan onze bankgegevens te komen.

Ja, zo komen we bij de drones en het door de staat officieel rechtpraten van wat krom is, of ook, hoe Lucifer gewillige dienaars vindt tot in de 'hoogste' kringen en bij de 'hoogste' gezagsdragers. Gedurende de laatste 5 jaar voerden de USA en GB samen 1200 drone-bomaanslagen uit in Afghanistan, Libië, en Irak.

De CIA voerde gedurende de periode van 2004 tot 2013 tot 372 drone-aanslagen uit in Pakistan, waarvan 320 tijdens het presidentschap van Obama. Het aantal slachtoffers wordt geschat op 2566 tot 3570, waaronder 411 tot 890 burgers en 167 tot 197 kinderen. In de periode van 2002 tot 2013 waren het er ongeveer 135 in Yemen met 600 tot 700 doden, waarvan ongeveer 50 burgers en 10 kinderen. Nu heeft men daarvoor een nieuw woord bedacht in het wereldwijde goedpraatplan: collaterale schade, wat jammer genoeg niet te vermijden is en wat we dan maar op de koop toe moeten nemen.

Tijdens de nazitijd werd aan de vervolging van de Joden door de staat een wettelijke basis verschaft. Zo kon het door en aan veel Duitsers worden goedgepraat Nu schudt daar nog (bijna) ieder vol afgrijzen zijn hoofd over. De invloed van Lucifer is hier wel heel duidelijk. Dat in de DDR ieder door (haast) ieder werd bespioneerd en afgeluisterd heeft bij het uitkomen van de alomvattendheid daarvan ook veel ongeloof veroorzaakt. Ja, echtelieden, die elkaars gedachten aan de STASI doorgaven, of kinderen die hun ouders aangaven, waren geen uitzondering. De rol van Lucifer moge hier ook nog goed zichtbaar zijn.

Maar dat de grote aantallen civiele slachtoffers bij de drones-aanvallen ook 'rechtens' gebeurt, zullen ook velen hier nog goedpraten. En dan heb ik het nog niet over de zogenaamde terroristen. Het is immers een 'noodzakelijke' strijd tussen het overwegend godsdienstige Amerika en bondgenoten tegen het (goddeloze) terrorisme. Wie had dat overigens ook weer uitgevonden?

En wat is het verschil tussen een huurmoordenaar in dienst van de maffia en een in dienst van de CIA? Een huurmoordenaar is toch een huurmoordenaar, of die nu per opdracht door misdadige organisaties of met een dik maandsalaris door misdadige regeringen wordt betaald?

Het schijnt dat de geheime dienst van de Britten er in geslaagd was de uitermate goed georganiseerde bewaking door de SS van Hitlers verblijf in Berchtesgaden, de 'Berghof' te doorbreken. En Hitler daardoor tijdens een van zijn wandelingen in het park er omheen goed in het vizier kregen. De trekker werd echter niet overgehaald, wat waarschijnlijk toch als 'one bridge too far' werd gezien en zeker een heel andere wending aan de wereldoorlog had gegeven. In die tijd was het nog niet 'normaal' om de leiders van andere landen te vermoorden. Later was er van die overwegingen nog maar weinig over, gezien de implicatie van de CIA bij talloze moorden wereldwijd, zoals de moord op Allende en de pogingen tot moord op Castro. Nu riep en roept een dergelijk gedrag heel wat minder weerstand op onder de burgers van de V.S. dan een blote vrouwenborst in een Hollywoodfilm, waarin mannen en vrouwen steeds gekleed de liefde bedrijven.

Dat de drones veelal bediend worden door een generatie die voorheen gedegen werd voorbereid en technisch opgeleid door de extreem gewelddadige videospelletjes is zeker ook nog niet veel mensen opgevallen. Ja, het verband tussen enerzijds de brainwashing van de Hitlerjugend en anderzijds deze videospelen is zeker nog niet veel mensen duidelijk geworden. Over de invloed van Lucifer gesproken ...

Overigens liet Hitler op 10 augustus 1939 door een SS-commando de Duitse zender Gleiwitz aanvallen. Als 'bewijs'  dat de aanval door de Polen was uitgevoerd werd ter plaatse het lijk van een Duitser achtergelaten, die net tevoren  door de SS voor dat doel was omgebracht. Adolf sprak vervolgens over de radio het volk toe en de leugen dat de aanval door Polen op de zender was gebeurd werd door de Duitsers als zoete koek geslikt. Hitler sprak toen de historische woorden: 'vanaf 5.45 uur wordt teruggeschoten'. De invasie van Polen en de tweede wereldoorlog waren daarmee een feit.

Op elf september 2001 vlogen twee vliegtuigen in de torens van het New York World Trade Center. De aanslag die meer dan 3000 doden achterlieten werd het begin van de 'oorlog tegen het terrorisme'.

Of nu die aanslag al dan niet door de illuminati en hun bedrijfstak de CIA werd georkestreerd of niet laat ik in het midden, ik weet het niet, maar de overeenkomsten zijn wel heel frappant. Want wie trekt er onnoemelijk veel voordeel uit? Ja, juist de illuminati en hun wapenindustrie. En daarbij komt nog dat de allesomvattende afluisterpraktijken de elite nog meer controle over de wereldburgers verschaft.

De Sovjet-Unie en daarmee de koude oorlog bestond niet meer. Op elf september was er veel in één keer gewonnen. De vrede werd in een klap naar de achtergrond verwezen en de oorlog tegen het 'terrorisme' bezorgde niet alleen de wapenindustrie hoogtijdagen, maar er werd tevens een wettelijke basis gelegd voor de wereldwijde en de nog nooit geziene afluisterpraktijken, waardoor dat alles veel makkelijker te verkopen viel.

Het is in ieder geval een feit dat de basis van het terrorisme werd gelegd door de CIA toen die de islamitische verzetsstrijders, de moedjahedien, waaronder Bin Laden, begonnen te steunen die tegen de invasie in 1979 van de Sovjet-Unie in Afghanistan streden, een oorlog die 10 jaar duurde. Dat de moedjahedien zich later tegen de Amerikanen keerden zal voor de illuminatie wel weer als een reuze meevaller zijn beschouwd. En wie verdiende het meest aan de volgende oorlogen? Irak-Iran van 1980-1988 en de Golfoorlogen zijn maar enkele voorbeelden. Er waren nog heel wat andere oorlogen en conflicten waarbij steeds beide zijden door de illuminati van wapens werden voorzien.

Waar het mij om gaat met deze bijdrage is het zichtbaar maken van de extreme verwatering van het besef van wat 'kwaad' is, ook al is het 'boze' in absolute zin een illusie, lijkt het momenteel wel de mode om vanuit het driedimensionale denken steeds verdraagzamer te worden ten aanzien van Lucifer's grove en subtiele pogingen om al wat krom is recht te praten. De wereld zou beter een voorbeeld nemen aan de bewoners van Albanië.

http://www.elias-medium.info

http://elias-emmanuel.blogspot.nl/?view=magazine

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.