tianjin explosionWaarom deze vraag? Dat de BRICS in de weg zitten van de NWO van de elite is algemeen bekend. Sommige mensen menen nog steeds dat de BRICS uit de hoge hoed van de NWO ontsproten zijn als tweede keuze voor het geval de NWO mislukt. Dat zou betekenen dat Rusland en China een spelletje spelen met de wereldbevolking zoals de elite al jaren spelletjes speelt met ons allen. Ik wil daar vooralsnog niet aan. Ja, Soros heeft contacten in Rusland en China, maar wat zegt dat? Zoals ik het nog steeds zie ( totdat het tegendeel bewezen wordt ) houden Rusland en China hun vijanden dichtbij, dat wordt gezien sommigen als toenadering of samenwerking. Vergeet echter niet dat met name Vladimir Putin jarenlang de meest gezaghebbende persoon van de Russische geheime dienst was. Dit soort mensen weten hoe het spel gespeeld wordt.

Rothschild and Soros

George Soros, voor de meesten van jullie bekend als een sluwe rat die veel geld verdient aan oorlogen, wapenhandel, corrupte financiële producten, etc. met enorm veel invloed over de hele wereld, liet zich het volgende ontvallen tijdens een interview;

"Both the US and China have a vital interest in reaching an understanding because the alternative is so unpalatable. The benefits of an eventual agreement between China and the US could be equally far-reaching.... If this approach could be extended to the financial and economic spheres, the threat of a military alignment between China and Russia would be removed and the prospect of a global conflict would be greatly diminished."

Een rechtstreekse bedreiging van Soros aan het adres van China?

De elite hebben een hekel aan de BRICS, ze hebben ook een hekel aan de andere instituten die momenteel opgezet worden vanuit China, Rusland en de andere BRICS landen zoals de SCO, de AIIB, ze hebben zeker een hekel aan het militaire samenspel van China, Rusland en Iran.

Misschien kunnen sommigen zich nog de aardbevingen/zeebevingen herinneren van 2004 en 2011 die beiden Japan vol raakten. Deze zogenaamde natuurlijke fenomenen kunnen opgeroepen worden met behulp van moderne technieken, denk aan ultra lage geluidsgolven die gericht worden op breuken in de tektonische platen of overlappingen in tektonische platen. Experimenten op schaal hebben ronduit bewezen dat ultra lage geluidsgolven ( ELF door HAARP ) deze gebieden in beweging kunnen zetten met alle gevolgen van dien. Gebeurt dit in een oceaan dan noemen ze dit een zeebeving en gaat dit meestal gepaard met een tsunami. Het is dan ook niet vreemd dat Japan vanaf de laatste aanval van de NWO op hun land, netjes in de pas loopt van de NWO en ze op geen enkel gebied nog in de weg durft te lopen.

Naast het bewijs dat het kan, is er ook nog indirect bewijs dat het daadwerkelijk gebruikt wordt door de elite. In de volgende video claimt een man dat hij zelf gewerkt heeft voor het HAARP project en stelt dat HAARP inderdaad ingezet wordt om geopolitieke doelen te verwezenlijken door afpersing.

Meerdere wetenschappers zoals Nick Begich, die ook voorbij komt in de eerste video, beweren verder dat HAARP niet alleen aarbevingen kan triggeren maar ook gebruikt kan worden om mensen te beïnvloeden op hersen niveau. Wil je hier meer van weten, google dan eens op de naam Nick Begich en haarp.

Na de dreigementen van George Soros aan het adres van China is het dus niet vreemd om te veronderstellen dat ook in Tianjin exotische wapens gebruikt zijn om deze grootste niet nucleaire explosie aller tijden te triggeren. Is het daarmee bewezen? Allerminst, maar houd er rekening mee dat deze exotische wapens ingezet worden simpel omdat het kan. De Chinezen kunnen er niet op reageren omdat de techniek zo geavanceerd is dat de meeste mensen hier nog niet van weten en het dus onbegonnen werk is een beschuldiging te uiten aan het adres van de VS die de leiding hebben over HAARP. De Chinezen weten echter wel van HAARP en zullen ongetwijfeld een tegenactie ondernemen. Let daarom de komende weken eens goed op China. Ik verwacht een actie op financieel gebied waardoor de NWO nog verder vertraagd zal worden.

Positieve noot in dit alles is het gegeven dat de elite weer moet grijpen naar de zwaarst mogelijke middelen om samenwerking af te dwingen, bij Japan is ze dit gelukt, die lopen in de pas en doen alles om een wit voetje te halen bij deze club. China is echter een ander verhaal.

Een dag na het plaatsen van dit artikel reikte Boudine van Boublog mij de volgende video aan die ingaat op de stelling die ik hierboven deponeer, dat het wellicht geen ramp maar een aanslag is geweest. Dank je wel Boudine voor je opmerkzaamheid en bijdrage.