jack out boxVoel jij het ook? Er hangt iets in de lucht. Er staan grote veranderingen aan te komen, veranderingen die voor iedereen goed zijn. Veranderingen die de samenleving zoals wij die kennen voorgoed zullen doen veranderen ten gunste van de gehele mensheid!

Dat onze kranten wanhopig proberen het oude rijk van de elite in stand te houden met halve waarheden, verdraaiingen en hele leugens is dramatisch om te zien. Ze wringen zich in allerlei vreemde bochten om mensen te overtuigen die het geloof in deze kanalen al lang kwijt zijn of recent wakker geworden zijn uit hun geconditioneerde nachtmerrie. De oplagen van alle kranten slinken zienderogen en propaganda-uitzendingen van Pauw, Nieuwsuur en aanverwanten worden nauwelijks nog bekeken. Mensen die de kanalen nog bekijken doen dit vaak om voer te krijgen voor kritische stukken die daags later op het internet verschijnen. Gisteren nog maakte Jeroen Pauw zich onsterfelijk belachelijk door de stelling van Kerry en Obama te herhalen dat Assad schuldig is aan de vluchtelingenstroom naar Europa. Iedereen die een beetje realiteitszin heeft weet dat niet Assad schuld kan zijn aan terroristen die vanuit vazalland Turkije Syrië worden binnen geloodst om de door de elite zo gewenste regimechange voor te bereiden zodat een nieuwe, door de elite gekozen leider, toestemming kan geven voor pijpleidingen door Syrië voor gas en olie. Als kers op de taart kan Syrië dan ook nog eens als uitvalsbasis fungeren voor een lang gekoesterde droom van de elite, een oorlog tegen Iran. De laatste peilingen in Syrië over steun aan Assad en zijn regering zijn maatgevend voor de steun die hij heeft van het volk. 82% van de Syrische bevolking zegt dat de ellende in hun land te wijten is aan buitenlandse inmenging via proxy legers van de VS elite.

500 miljoen dollar gaf de VS uit voor het trainen van de zogenaamde gematigde jihadisten. Van de week heeft Kerry tandenknarsend moeten toegeven dat uit die 500 miljoen dollar investering precies 4 of 5 strijders zijn voortgekomen waarvan ze denken te weten die nu nog vechten in Syrië. Kijk, dat zet nog eens zoden aan de dijk! Waar die 500 miljoen dollar wel terecht zijn gekomen laat ik jullie raden, het is duidelijk dat ze niet in het trainen van deze gasten zijn gestopt of je moet het willen geloven dat voor elke soldaat 100 miljoen dollar is uitgetrokken. Een aansluitend vraagje waarvan het antwoord feitelijk al gegeven is luidt dan, hoe komen de terroristengroepen aan hun geld?

Het voorstel van de Russen om gezamenlijk IS aan te pakken en het ander betaald tuig in Syrië, Irak en omgeving krijgt steeds meer steun. Politici van verschillende landen geven aan dat het tijd wordt om de sancties tegen Rusland te staken en Rusland te vragen bij te dragen aan het bevrijden van Syrië. Of de elite dit nu wel of niet wil, er zal een interventiemacht komen waarvan de VS waarschijnlijk geen deel van zal gaan uitmaken. Als die interventiemacht daadwerkelijk voet aan de grond zal zetten in Syrië zal snel duidelijk worden wie welke rol spelen. Sterker nog, de rollen zijn al duidelijk, enkel het gegeven dat onze media dit niet vertellen staat nog in de weg. Maar ook de officiële lezing komt steeds verder in het gedrang doordat mensen zoals Jeremy Corbyn, de nieuw gekozen leider van de arbeiderspartij in de UK en Bernie Sanders in de VS als presidentskandidaat voor de democraten, geen blad voor de mond nemen en niet alleen precies weten wat er aan de hand is maar dit ook uitspreken. Met enige reserve volgen wij deze twee mensen dan ook op de voet.

In de tussentijd zitten wij wereldwijd nog steeds opgescheept met de elite en hun inhumane geldsysteem. Maar ook op dat gebied lijken er grote veranderingen aanstaande. Waarom horen wij nog zo weinig van de Syriza-beweging uit Griekenland? Blijkbaar heeft iedereen de hoop opgegeven dat deze mensen iets aan verandering kunnen bijdragen. Dit heeft alles te maken met het verraderlijke optreden van NIET Varoufakis maar de leider Tspiras van die beweging die nieuwe leningen en bijbehorende maatregelen van de Trojka goedkeurde. De Syriza-beweging heeft echter niet stil gezeten. Dat blijkt uit een verbluffend onderzoek dat een speciale commissie binnen de beweging heeft laten uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek zijn fenomenaal voor de onwetenden, voor de mensen die al langer alternatieve bronnen raadplegen zal dit geen openbaring zijn. Maar, het is een officieel onderzoek dat als een paal boven water staat en op korte of lange termijn, mede verantwoordelijk zal zijn voor de teloorgang van de elite.

De eerste bevindingen van de commissie m.b.t. het onderzoek luiden als volgt;

All the evidence we present in this report shows that Greece not only does not have the ability to pay this debt, but also should not pay this debt first and foremost because the debt emerging from the Troika’s arrangements is a direct infringement on the fundamental human rights of the residents of Greece. Hence, we came to the conclusion that Greece should not pay this debt because it is illegal, illegitimate, and odious.

Er staat geschreven;

Alle bewijzen dat wij presenteren in dit rapport laten zien dat Griekenland geen mogelijkheid heeft om de schulden aan de Trojka te betalen maar belangrijker nog, dat het de schulden aan de Trojka niet moet betalen omdat de schuld, afkomstig uit afspraken met de Trojka een rechtstreekse overtreding is van de fundamentele rechten van de Griekse bevolking. Dus komen wij tot de conclusie dat Griekenland deze schulden niet moet betalen omdat ze illegaal, onwettig en verkeerd zijn. ( odious = stank ).

Truth Committee on Public Debt Preliminary Report6

Click op de afbeelding voor het rapport in PDF.

Nu zou je kunnen stellen dat dit rapport weinig uitmaakt en dat de Grieken toch de schuld geaccepteerd hebben maar….de Grieken moeten binnenkort gaan stemmen en staan niet meer alleen met hun uitleg van de schulden. Het is Varoufakis die momenteel in de UK als raadgever opereert voor de labour partij van Corbyn die net als de Syriza- beweging anti-elite is en alles dat daaraan gelieerd is zoals oorlogen voor winst of macht, etc. Mocht dit nog niet voldoende zijn zien wij ook in de VS een presidentskandidaat die zich aansluit in dit steeds langer wordende rijtje van bewegingen die de elite en hun plannen meer dan zat zijn. Bernie Sanders is de naam van de man die ik bedoel. Kijken wij even naar het verlanglijstje van Sanders dan wordt snel duidelijk dat ook deze man de elite wil aanpakken en precies in het hart, Wallstreet.

Tel daarbij  de Podemos-beweging in Spanje op en de vele kleiner bewegingen vanuit bevolkingen wereldwijd die eenzelfde doel nastreven en je kunt er gif op innemen dat de tijd van de elite voorbij is. Op vrijwel alle vlakken gaan ze onderuit en hun macht krimpt zienderogen! Het is niet meer één geluidje uit een klein land maar het zijn inmiddels veel grote geluiden uit grote en kleine landen. De roep om verandering is gehoord en opgepikt. Aangezien al deze genoemde nieuwe en bekende bewegingen/gezichten allemaal met elkaar in contact staan ziet het er naar uit dat iets dat 10 jaar geleden voor onmogelijk gehouden werd, nu kans van slagen krijgt.

Naast deze positieve ontwikkelingen gebeuren er nog veel meer zaken die in onze kranten niet of nauwelijks beschreven worden want hey, het volk zou enthousiast kunnen worden over deze zaken en de straat op gaan….dat willen wij natuurlijk niet. Dus hebben de omroepers van de elite, zoals Pauw en consorten, de handen vol aan het voorliegen van de bevolking en het afleiden van de werkelijk belangrijke zaken zoals deze ontwikkelingen.

Een wijs man zei ooit eens, je kunt een systeem niet veranderen, je moet er een nieuw systeem naast zetten dat beter en eerlijker is. Nou, dat is precies wat de BRICS landen momenteel aan het opzetten zijn, een nieuw systeem gebaseerd op goud. Europese landen proberen al sinds 2012 hun goud uit de VS te repatriëren maar de financiële elite doet er alles aan om dat goud daar te houden waar het nu is. Redenen die ze aandragen zijn o.a.;

Wij hebben de middelen momenteel niet om het goud te toetsen.

Wij kunnen moeilijk onderscheid maken tussen jullie en ons goud, dat duurt nog een jaartje of 5.

De werkelijke reden is dat de rijkdom van de VS slechts op papier bestaat en niet met goud gedekt is. Door het achterhouden van andermans goud hoopt de elite nog enig krediet te behouden in de wereld. Daar komt dan ook de BRICS om de hoek kijken en de gelieerde investeringsbanken die samen met China, Rusland en Afrika zijn opgezet. De bank die daaruit voort zal komen zal volledige gouddekking verlangen en dat goud heeft de VS niet. Daardoor zal de VS niet meer in staat zijn om de kosten te betalen die ze jarenlang hebben kunnen betalen omdat de dollar de wereldwijde reservemunt was, die door de elite dan ook in belachelijke hoeveelheden gedrukt werd. Dus geen soldij meer voor de ontelbare Amerikaanse soldaten in de meer dan 120 militaire bases op deze wereld. Geen loon meer voor veiligheidsdiensten en politie. Geen loon meer voor privé legertjes zoals Blackwater die onder de noemers van vele terroristische organisaties wereldwijd actief zijn en mensen rekruteren die ook weer vanuit diezelfde bron betaald worden. Geen geld meer voor militaire ontwikkelingen en nieuwe wapens, kortom, het 1000 jarige rijk van de elite komt abrupt tot een einde.

Dat is ook precies de reden waarom er nu geprobeerd wordt op alle fronten oorlog te veroorzaken. Is het niet door het plegen van de zoveelste coup, of door het beïnvloeden van vluchtelingenstromen die door eigen toedoen veroorzaakt zijn om zodoende tweespalt en haat te zaaien tussen de ontvangende landen en de vluchtelingen. Ze hebben een grote oorlog nodig waarmee ze nieuwe centen kunnen verdienen en hun corrupte financiële systeem kunnen herstarten. Te laat klootzakken! The Jack is out of the Box!

Naast deze economisch getinte ontwikkelingen zijn er op tal van andere vlakken ontwikkelingen gaande die eerder voor onmogelijk gehouden werden. Zo blijkt dat de eenheid binnen het Amerikaanse militaire systeem ver te zoeken is. Onderdelen van de Amerikaanse militaire tak werken al jaren samen met volksbewegingen zoals Anonymous. Dat durven zelfs de militairen zelf niet meer te ontkennen. De hackersgroep waarvan velen ook een militaire taak vervullen in hun dagelijkse rollenspel, hebben volgens de tegenstanders behoorlijk wat invloed die zienderogen toe neemt. Afgelopen jaren heeft Anonymous ook de centrale computers van de FED gekraakt en hebben zich op deze wijze toegang verschaft tot informatie die straks van eminent belang zal zijn bij de veroordeling van de grote bazen achter de wereldwijde geldzwendel.

Op het farmaceutische vlak, één van de grootste verdienterreinen van de elite wordt ook steeds vaker een boekje open gedaan over de praktijken van die industrie. Steeds meer medewerkers van die industrie durven naar voren te komen met onthutsende onthullingen over medicijnen en vaccins die zij moeten ontwikkelen en verkopen en een alsmaar groter groeiende groep weigert nog langer hun kinderen in te spuiten met levensgevaarlijke stoffen die meer ellende veroorzaken dan ze ooit kunnen voorkomen.

Nu ik het toch over kinderen heb. Afgelopen jaar werd in Groot Brittannië een onderzoek gestart naar het vermeende kindermisbruik door hoog geplaatste politici in de Westminster VIP pedofilie ring. Dit hoopgevend onderzoek kreeg gisteren de gebruikelijke wending met een bericht dat de London’s Metropolitan Police het onderzoek zou staken wegens gebrek aan bewijs. Het onderzoeksteam gelooft een getuige, die bekend staat met enkel de naam Nick, niet, die naar eigen zeggen getuige is geweest van een moord op een 12 jarige jongen door een conservatieve MP ( member of parliament ), minister in de jaren 80 in een luxe appartement aan het Dolphin Square in Westminster. De aangedragen reden van het korps dat met het onderzoek belast is de volgende, hij kon wel eens een Walter Mitty zijn ( hij kon het wel eens verzonnen hebben ). Het IPCC echter (Independent Police Complaints Commission ) liet vandaag  weten dat er inmiddels 12 nieuwe klachten binnen gekomen zijn en zij het onderzoek overgenomen hebben en nu ook de afdeling van de Engelse politie die belast was met het onderzoek zelf onderdeel uit maakt van het onderzoek. Het politiebureau zou bewust bewijs verdonkermaand hebben om elitaire pedofielen te beschermen. Het gaat zelfs zo ver dat het hele bureau op de schop zou gaan als er ook maar één politicus aangeklaagd zou worden. Die dreigementen werkten dus in eerste instantie maar ondanks dat hebben sommigen de moed gevonden toch te praten. Een andere getuige beweert dat al in 1980 bewijs vernietigd werd om zodoende bepaalde politici te beschermen. Het IPCC gaat er nu hard in. Andere getuigen vertellen privé dat het de opzet was van het hele onderzoek om de zaak voor eens en altijd te begraven onder zware druk van VIP pedofielen en ministers. Zoals eerder gesteld hoort pedofilie ook bij de gewenste geneugten van de elite van deze Aarde en werden ze daarin tot nu toe beschermd door de media en de politie zelf. Ook aan deze vreselijke praktijken zal een eind komen en de daders zullen publiekelijk berecht worden! Kijk morgen eens in onze kranten of je er wat over kunt vinden!

Het grote geld, lees, de elite, heeft in alle goed verdienende bedrijfstakken hun vingers en doet in elke tak hetzelfde. Prolongeren en uitbouwen van verdiensten, ontwikkelingen frustreren, afkopen of anderszins tegenhouden. Zo is de auto-industrie een voorbeeld van bewuste vervuiling door deze elite. Rond 1900 reden er meer elektrische auto’s dan benzineauto’s. Aan de benzine was en is veel geld te verdienen en een zuinige auto is vanzelfsprekend niet voordelig voor deze industrie. Daarom rijden wij nog steeds rond in ouderwetse benzineauto’s die veel te veel benzine verbruiken en wordt de ontwikkeling van de elektrische auto’s al decennia kunstmatig op een laag pitje gehouden. Het gelinkte artikel laat een afbeelding zien van een elektrische auto met een batterij van Edison die toen al 1000 mijl kon rijden zonder bij te hoeven laden. Dat zijn 1600 kilometers! Bedrijven die later probeerden een elektrische auto te introduceren werden na een ongekend succes allemaal van de weg gehaald en vernietigd op laste van de overheid ( elite ). Het is dus geen kwestie van niet kunnen maar van niet willen en wederom zijn hier economische factoren van de elite belangrijker dan de gezondheid van de bevolking. Stel je eens voor hoe ver de ontwikkelingen nu al zouden kunnen zijn als deze trend niet ruw verstoord zou zijn door de belangen van de elite. Toen al 1600 kilometer!

De elite weet dat het voorbij is. Als ratten in het nauw proberen ze nog van alles en nog wat om de gewenste chaos compleet te krijgen. Het zal mij dan ook niet verbazen als er ergens ter wereld weer een vreselijke ramp plaats gaat vinden in de komende weken of maanden. Maar zoals gesteld, The Jack is out of the Box en die krijgen ze er niet meer in terug. De eindstrijd zal niet zonder slag of stoot gaan en misschien kunnen ze hun spel nog een beetje rekken maar de tekenen die wereldwijd te zien zijn spreken voor zich. Vroeg of laat gaat het roer om.

Ik vraag jullie dan ook om positief te blijven en de veranderingen die aanstaande zijn te visualiseren. Alles begint met een gedachte. Hoe meer mensen een positieve uitkomst van de eindstrijd visualiseren, hoe sneller deze een feit zal zijn. Wij doen precies het tegenover gestelde van wat ze ons op TV en in films laten zien, een vernietigde Aarde met overlevers die net niet dood zijn. Dat beeld kun je snel verwijderen uit je hersenpan. Vervang het voor een beeld waar de mensheid haar geboorterecht terug neemt en vreedzaam samenleeft op deze prachtige planeet.